1msgid ""
2msgstr ""
3"Project-Id-Version: CyberChimps Core\n"
4"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5"POT-Creation-Date: 2013-03-13 17:08:33 UTC\n"
6"PO-Revision-Date: 2014-08-22 08:07:21 UTC\n"
7"Last-Translator: Web Translate It <support@webtranslateit.com>\n"
8"Language-Team: Slovenian, Slovenia\n"
9"MIME-Version: 1.0\n"
10"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12"X-Generator: WebTranslateIt.com\n"
13"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
14
15#: ../../functions.php
16msgid "Posted on %s"
17msgstr "Objavljeno na %s"
18
19#: ../../functions.php
20msgid "View all posts by %s"
21msgstr "Poglej objave od %s"
22
23#: ../../functions.php
24msgid "by %s"
25msgstr "%s"
26
27#: ../../functions.php
28msgid "Posted in %s"
29msgstr "Objavljeno v %s"
30
31#: ../../functions.php
32msgid "Tags: %s"
33msgstr "Tags: %s"
34
35#: ../../functions.php
36#: ../../functions.php
37msgid "Leave a comment"
38msgstr "Pustite komentar"
39
40#: ../../functions.php
41msgid "1 Comment"
42msgstr "1 mnenje"
43
44#: ../../functions.php
45#: ../../options/options-core.php
46msgid "Comments"
47msgstr "Opombe"
48
49#: ../../functions.php
50msgid "Permalink to %s"
51msgstr "Permalink: %s"
52
53#: ../../functions.php
54msgid "Category Archives: %s"
55msgstr "Category Archives: %s"
56
57#: ../../functions.php
58msgid "Tag Archives: %s"
59msgstr "Tag Archives: %s"
60
61#: ../../functions.php
62msgid "Author Archives"
63msgstr "Avtor Archives"
64
65#: ../../functions.php
66msgid "Daily Archives: %s"
67msgstr "Dnevni arhiv: %s"
68
69#: ../../functions.php
70msgid "Monthly Archives: %s"
71msgstr "Mesečni arhiv: %s"
72
73#: ../../functions.php
74msgid "Yearly Archives: %s"
75msgstr "Letni arhiv: %s"
76
77#: ../../functions.php
78msgid "Shop"
79msgstr "Shop"
80
81#: ../../functions.php
82msgid "Archives"
83msgstr "Arhivi"
84
85#: ../../functions.php
86msgid "Search for &quot; %s &quot;"
87msgstr "Iskanje za \"%s\""
88
89#: ../../functions.php
90msgid "Not Found"
91msgstr "Ni mogoče najti"
92
93#: ../../functions.php
94msgid "Page %s"
95msgstr "Stran %s"
96
97#: ../../functions.php
98#: ../../functions.php
99msgid "Read More..."
100msgstr "Preberite več..."
101
102#: ../../functions.php
103#: ../../options/options-init.php
104msgid "Instructions"
105msgstr "Navodila"
106
107#: ../../functions.php
108#: ../../options/options-init.php
109msgid "Support"
110msgstr "Podpora"
111
112#: ../../functions.php
113msgid "Upgrade to %1$s"
114msgstr "Nadgradnjo %1$ s"
115
116#: ../../functions.php
117msgid "For even more amazing new features, upgrade to %1$s which includes a slider with customizable features, an image carousel, widgetized boxes, a callout section, expanded typography (including Google Fonts), additional color skins, and many more powerful new features. Visit %2$s to learn more!"
118msgstr "Za še bolj neverjetno nove funkcije, nadgradite %1$ s, ki vključuje drsnik s customizable zunanja oblika, podoba vrtiljak, widgetized škatle, oblaček oddelek, razširjeni Tipografija (vključno z Google pisave), dodatne barve kože in veliko več zmogljive nove funkcije. Obiščite %2$ s, če želite izvedeti več!"
119
120#: ../../functions.php
121msgid "Welcome to %1$s! Learn more now about upgrading to %2$s today."
122msgstr "Dobrodošli na %1$ s! Več o tem zdaj približno nadgradnjo na %2$ s danes."
123
124#: ../../functions.php
125#: ../../options/options-init.php
126msgid "Options"
127msgstr "Možnosti"
128
129#: ../../functions.php
130msgid "Add Ons"
131msgstr "Dodatke"
132
133#: ../../functions.php
134msgid "The Events Calendar"
135msgstr "Koledar dogodkov"
136
137#: ../../functions.php
138#: ../../functions.php
139msgid "Digital Downloads"
140msgstr "Digitalni prenosi"
141
142#: ../../functions.php
143msgid "Events"
144msgstr "Dogodki"
145
146#: ../../functions.php
147msgid "Events Plugin Options"
148msgstr "Dogodki Plugin možnosti"
149
150#: ../../functions.php
151msgid "Please activate The Events Calendar plugin"
152msgstr "Aktivirajte plugin The koledar dogodkov"
153
154#: ../../functions.php
155msgid "Install Events Calendar Plugin"
156msgstr "Namestite Plugin koledar dogodkov"
157
158#: ../../functions.php
159msgid "Digital Downloads Settings"
160msgstr "Prsten Downloads nastavitve"
161
162#: ../../functions.php
163msgid "Please activate Easy Digital Downloads plugin"
164msgstr "Aktivirajte enostavno prsten Downloads plugin"
165
166#: ../../functions.php
167msgid "Install Easy Digital Downloads Plugin"
168msgstr "Namestite Plugin enostavno prsten Downloads"
169
170#: ../../hooks/blog-hooks.php
171#: ../../options/options-core.php
172#: ../../options/options-core.php
173#: ../../options/meta-box-class/meta-box.php
174msgid "Slider Lite"
175msgstr "Drsnik Lite"
176
177#: ../../hooks/blog-hooks.php
178#: ../../options/options-core.php
179#: ../../options/options-core.php
180#: ../../options/meta-box-class/meta-box.php
181msgid "Boxes"
182msgstr "Škatle"
183
184#: ../../hooks/blog-hooks.php
185#: ../../options/options-core.php
186#: ../../options/options-core.php
187msgid "Post Page"
188msgstr "Post stran"
189
190#: ../../hooks/blog-hooks.php
191msgid "Our Blog"
192msgstr "Naše Blog"
193
194#: ../../hooks/header-hooks.php
195#: ../../options/options-core.php
196#: ../../options/options-core.php
197msgid "Logo + Icons"
198msgstr "Logo + ikone"
199
200#: ../../inc/cc-custom-background.php
201msgid "Or choose one of CyberChimps background images"
202msgstr "Ali izberite eno od slik za ozadje CyberChimps"
203
204#: ../../init.php
205msgid "Primary Menu"
206msgstr "Glavni meni"
207
208#: ../../init.php
209msgid "Sidebar Left"
210msgstr "Stransko levo"
211
212#: ../../init.php
213msgid "Sidebar Right"
214msgstr "Stransko desno"
215
216#: ../../init.php
217#: ../../options/options-core.php
218msgid "Footer Widgets"
219msgstr "Noga pripomočki"
220
221#: ../../options/options-core.php
222#: ../../options/meta-box-class/meta-box.php
223msgid "Select Page Layout"
224msgstr "Izberite postavitev strani"
225
226#: ../../options/meta-box-class/meta-box.php
227msgid "Page Title"
228msgstr "Naslov strani"
229
230#: ../../options/meta-box-class/meta-box.php
231msgid "Page Elements"
232msgstr "Elemente strani"
233
234#: ../../options/meta-box-class/meta-box.php
235msgid "Page"
236msgstr "Stran"
237
238#: ../../options/options-core.php
239#: ../../options/meta-box-class/meta-box.php
240msgid "Portfolio Lite"
241msgstr "Portfelj Lite"
242
243#: ../../options/meta-box-class/meta-box.php
244msgid "Twitter Bar"
245msgstr "Twitter Bar"
246
247#: ../../options/meta-box-class/meta-box.php
248msgid "Need Help?"
249msgstr "Potrebujete pomoč?"
250
251#: ../../options/meta-box-class/meta-box.php
252msgid "Visit the %s page options guide"
253msgstr "%S strani možnosti priročnik"
254
255#: ../../options/meta-box-class/meta-box.php
256msgid "Page Options"
257msgstr "Možnosti strani"
258
259#: ../../options/meta-box-class/meta-box.php
260msgid "Slider Image"
261msgstr "Drsnik sliko"
262
263#: ../../options/meta-box-class/meta-box.php
264msgid "Slider Caption"
265msgstr "Drsnik napis"
266
267#: ../../options/meta-box-class/meta-box.php
268msgid "Custom Slide Link"
269msgstr "Povezava diapozitivov po meri"
270
271#: ../../options/options-core.php
272#: ../../options/options-core.php
273#: ../../options/options-core.php
274#: ../../options/meta-box-class/meta-box.php
275msgid "Title"
276msgstr "Naslov"
277
278#: ../../options/meta-box-class/meta-box.php
279msgid "Caption"
280msgstr "Napis"
281
282#: ../../options/meta-box-class/meta-box.php
283msgid "Custom Feature Slides"
284msgstr "Meri funkcija diapozitivov"
285
286#: ../../options/meta-box-class/my-meta-box-class.php
287#: ../../options/meta-box-class/my-meta-box-class.php
288msgid "Remove"
289msgstr "Odstrani"
290
291#: ../../options/meta-box-class/my-meta-box-class.php
292msgid "Add"
293msgstr "Dodaj"
294
295#: ../../options/meta-box-class/my-meta-box-class.php
296#: ../../options/meta-box-class/my-meta-box-class.php
297msgid "Sorry, you cannot upload this file type for this field."
298msgstr "Žal, vi vekanje upload to vrsto datoteke za to polje."
299
300#: ../../options/options-medialibrary-uploader.php
301#: ../../options/meta-box-class/my-meta-box-class.php
302msgid "Upload"
303msgstr "Naloži"
304
305#: ../../options/meta-box-class/my-meta-box-class.php
306msgid "or enter URL"
307msgstr "ali vnesite URL"
308
309#: ../../options/options-core.php
310msgid "Help"
311msgstr "Pomoč"
312
313#: ../../options/options-core.php
314msgid "Design"
315msgstr "Oblikovanje"
316
317#: ../../options/options-core.php
318msgid "Header"
319msgstr "Glava"
320
321#: ../../options/options-core.php
322msgid "Blog"
323msgstr "Blog"
324
325#: ../../options/options-core.php
326msgid "Templates"
327msgstr "Predloge"
328
329#: ../../options/options-core.php
330msgid "Footer"
331msgstr "Noga"
332
333#: ../../options/options-core.php
334msgid "Layout Options"
335msgstr "Možnosti postavitve"
336
337#: ../../options/options-core.php
338msgid "Custom Colors"
339msgstr "Mešanje barv"
340
341#: ../../options/options-core.php
342msgid "Typography"
343msgstr "Tipografija"
344
345#: ../../options/options-core.php
346msgid "Header Drag &#38; Drop"
347msgstr "Povlecite glavo & spusti"
348
349#: ../../options/options-core.php
350msgid "Header Options"
351msgstr "Glava možnosti"
352
353#: ../../options/options-core.php
354msgid "Social Icons"
355msgstr "Social ikone"
356
357#: ../../options/options-core.php
358msgid "Drag & Drop"
359msgstr "Upora & padec"
360
361#: ../../options/options-core.php
362msgid "Blog Options"
363msgstr "Blog možnosti"
364
365#: ../../options/options-core.php
366msgid "Blog Slider Lite"
367msgstr "Blog drsnik Lite"
368
369#: ../../options/options-core.php
370msgid "Portfolio Lite Options"
371msgstr "Portfelj Lite možnosti"
372
373#: ../../options/options-core.php
374msgid "Boxes Lite"
375msgstr "Škatle Lite"
376
377#: ../../options/options-core.php
378msgid "Blog Slider"
379msgstr "Blog drsnik"
380
381#: ../../options/options-core.php
382msgid "Callout Options"
383msgstr "Oblaček oddelek"
384
385#: ../../options/options-core.php
386msgid "HTML Box Options"
387msgstr "HTML polje"
388
389#: ../../options/options-core.php
390msgid "Carousel Options"
391msgstr "Priporočeni Post vrtiljak možnosti"
392
393#: ../../options/options-core.php
394msgid "Portfolio Pro Options"
395msgstr "Portfelj Pro možnosti"
396
397#: ../../options/options-core.php
398msgid "Recent Posts Options"
399msgstr "Zadnje objave"
400
401#: ../../options/options-core.php
402msgid "Boxes Options"
403msgstr "Možnosti banner"
404
405#: ../../options/options-core.php
406msgid "Single Post"
407msgstr "Eno mesto"
408
409#: ../../options/options-core.php
410msgid "Archive"
411msgstr "Arhiv"
412
413#: ../../options/options-core.php
414msgid "Search"
415msgstr "išči"
416
417#: ../../options/options-core.php
418msgid "Footer Options"
419msgstr "Noga možnosti"
420
421#: ../../options/options-core.php
422msgid "Author"
423msgstr "Avtor"
424
425#: ../../options/options-core.php
426msgid "Categories"
427msgstr "Kategorije"
428
429#: ../../options/options-core.php
430msgid "Date"
431msgstr "Datum"
432
433#: ../../options/options-core.php
434msgid "Tags"
435msgstr "Tags"
436
437#: ../../options/options-core.php
438msgid "CyberChimps Help"
439msgstr "CyberChimps pomoč"
440
441#: ../../options/options-core.php
442msgid "Responsive Design"
443msgstr "Odziven Design"
444
445#: ../../options/options-core.php
446msgid "Responsive Videos"
447msgstr "Odziven Videos"
448
449#: ../../options/options-core.php
450msgid "Gallery Lightbox"
451msgstr "Galerije Lightbox"
452
453#: ../../options/options-core.php
454msgid "Wide Sidebar"
455msgstr "Širok Sidebar"
456
457#: ../../options/options-core.php
458msgid "Only works on layouts with 1 sidebar"
459msgstr "Deluje samo na tipkovnicah z 1 stransko"
460
461#: ../../options/options-core.php
462#: ../../options/options-customizer.php
463msgid "Max Width"
464msgstr "Max širina"
465
466#: ../../options/options-core.php
467msgid "enter the width of your site in pixels"
468msgstr "Vnesite širino vaše spletne strani v slikovnih pikah"
469
470#: ../../options/options-core.php
471msgid "Select a Skin Color"
472msgstr "Izberite barvo kože"
473
474#: ../../options/options-core.php
475#: ../../options/options-core.php
476#: ../../options/options-customizer.php
477msgid "Text Color"
478msgstr "Barva besedila"
479
480#: ../../options/options-core.php
481msgid "Select text color"
482msgstr "Izberite barvo besedila"
483
484#: ../../options/options-core.php
485#: ../../options/options-customizer.php
486msgid "Link Color"
487msgstr "Povezava barve"
488
489#: ../../options/options-core.php
490msgid "Select link color"
491msgstr "Izberite povezavo barve"
492
493#: ../../options/options-core.php
494#: ../../options/options-customizer.php
495msgid "Link Hover Color"
496msgstr "Barvo za lebdenje link"
497
498#: ../../options/options-core.php
499msgid "Select link hover color"
500msgstr "Izberite barvo za lebdenje link"
501
502#: ../../options/options-core.php
503msgid "Typography Options"
504msgstr "Tipografske možnosti"
505
506#: ../../options/options-core.php
507#: ../../options/options-customizer.php
508msgid "Enter Google font"
509msgstr "Vnesite Google pisave"
510
511#: ../../options/options-core.php
512#: ../../options/options-core.php
513msgid "Google font names are case sensitive"
514msgstr "Google imena pisav so male črke"
515
516#: ../../options/options-core.php
517msgid "Demo Text"
518msgstr "Demo besedilo"
519
520#: ../../options/options-core.php
521#: ../../options/options-customizer.php
522msgid "Font Family for headings"
523msgstr "Družina pisave za naslove"
524
525#: ../../options/options-core.php
526#: ../../options/options-customizer.php
527msgid "Google font for headings"
528msgstr "Google pisave za naslove"
529
530#: ../../options/options-core.php
531msgid "Header Drag/Drop"
532msgstr "Glava povleci in spusti"
533
534#: ../../options/options-core.php
535msgid "Logo + Search"
536msgstr "Logo + iskanje"
537
538#: ../../options/options-core.php
539msgid "Logo"
540msgstr "Logo"
541
542#: ../../options/options-core.php
543msgid "Custom Logo URL"
544msgstr "Custom Logo URL"
545
546#: ../../options/options-core.php
547msgid "URL"
548msgstr "URL"
549
550#: ../../options/options-core.php
551msgid "Enter URL"
552msgstr "Vnesite URL"
553
554#: ../../options/options-core.php
555msgid "Custom Logo"
556msgstr "Logotip po meri"
557
558#: ../../options/options-core.php
559msgid "Logo Image"
560msgstr "Logo Image"
561
562#: ../../options/options-core.php
563#: ../../options/options-core.php
564#: ../../options/options-core.php
565#: ../../options/options-core.php
566#: ../../options/options-core.php
567#: ../../options/options-core.php
568#: ../../options/options-core.php
569#: ../../options/options-core.php
570#: ../../options/options-core.php
571#: ../../options/options-core.php
572#: ../../options/options-core.php
573#: ../../options/options-core.php
574#: ../../options/options-core.php
575msgid "Enter URL or upload file"
576msgstr "Vnesite URL ali upload pila"
577
578#: ../../options/options-core.php
579msgid "Custom Favicon"
580msgstr "Custom Favicon"
581
582#: ../../options/options-core.php
583msgid "Favicon URL"
584msgstr "Favicon URL"
585
586#: ../../options/options-core.php
587msgid "Custom Apple touch icon"
588msgstr "Meri jabolko dotik ikono"
589
590#: ../../options/options-core.php
591msgid "Apple Touch URL"
592msgstr "Jabolko dotik URL"
593
594#: ../../options/options-core.php
595msgid "Google Analytics"
596msgstr "Google Analytics"
597
598#: ../../options/options-core.php
599msgid "Copy and paste your Google Analytics code here"
600msgstr "Kopirajte in prilepite kodo Google Analytics"
601
602#: ../../options/options-core.php
603msgid "Searchbar"
604msgstr "Searchbar"
605
606#: ../../options/options-core.php
607msgid "Header Scripts"
608msgstr "Glava skripte"
609
610#: ../../options/options-core.php
611msgid "Please add script tags"
612msgstr "Dodajte skriptne oznake"
613
614#: ../../options/options-core.php
615msgid "Choose your icon style"
616msgstr "Izberite ikono slog"
617
618#: ../../options/options-core.php
619msgid "Facebook"
620msgstr "Facebook"
621
622#: ../../options/options-core.php
623msgid "Facebook URL"
624msgstr "Facebook URL"
625
626#: ../../options/options-core.php
627msgid "Twitter"
628msgstr "Twitter"
629
630#: ../../options/options-core.php
631msgid "Twitter URL"
632msgstr "Cvrkutati URL"
633
634#: ../../options/options-core.php
635msgid "Google+"
636msgstr "Google +"
637
638#: ../../options/options-core.php
639msgid "Google+ URL"
640msgstr "Google + URL"
641
642#: ../../options/options-core.php
643msgid "LinkedIn"
644msgstr "LinkedIn"
645
646#: ../../options/options-core.php
647msgid "LinkedIn URL"
648msgstr "LinkedIn URL"
649
650#: ../../options/options-core.php
651msgid "YouTube"
652msgstr "YouTube"
653
654#: ../../options/options-core.php
655msgid "YouTube URL"
656msgstr "YouTube URL"
657
658#: ../../options/options-core.php
659msgid "Flickr"
660msgstr "Flickr"
661
662#: ../../options/options-core.php
663msgid "Flickr URL"
664msgstr "Flickr URL"
665
666#: ../../options/options-core.php
667msgid "Pinterest"
668msgstr "Pinterest"
669
670#: ../../options/options-core.php
671msgid "Pinterest URL"
672msgstr "Pinterest URL"
673
674#: ../../options/options-core.php
675msgid "Google Maps"
676msgstr "Google Maps"
677
678#: ../../options/options-core.php
679msgid "Google Maps URL"
680msgstr "Google Maps URL"
681
682#: ../../options/options-core.php
683msgid "Email"
684msgstr "E-pošta"
685
686#: ../../options/options-core.php
687msgid "Email Address"
688msgstr "E-pošta"
689
690#: ../../options/options-core.php
691msgid "RSS"
692msgstr "RSS"
693
694#: ../../options/options-core.php
695msgid "RSS URL"
696msgstr "RSS URL"
697
698#: ../../options/options-core.php
699msgid "Instagram"
700msgstr "Instagram"
701
702#: ../../options/options-core.php
703msgid "Instagram URL"
704msgstr "Instagram URL"
705
706#: ../../options/options-core.php
707msgid "Drag & Drop Blog Elements"
708msgstr "Upora & spusti Blog elementov"
709
710#: ../../options/options-core.php
711msgid "Blog Title"
712msgstr "Blog naslov"
713
714#: ../../options/options-core.php
715msgid "Blog Title Text"
716msgstr "Blog naslov besedila"
717
718#: ../../options/options-core.php
719msgid "Post Formats Icons"
720msgstr "Post oblikuje ikone"
721
722#: ../../options/options-core.php
723#: ../../options/options-core.php
724#: ../../options/options-core.php
725msgid "Post Excerpts"
726msgstr "Po odlomkih"
727
728#: ../../options/options-core.php
729#: ../../options/options-core.php
730msgid "Read More Text"
731msgstr "Preberite več besedila"
732
733#: ../../options/options-core.php
734#: ../../options/options-core.php
735msgid "Excerpt Length"
736msgstr "Odlomek dolžina"
737
738#: ../../options/options-core.php
739#: ../../options/options-core.php
740#: ../../options/options-core.php
741msgid "Featured Images"
742msgstr "Pokaže slik"
743
744#: ../../options/options-core.php
745#: ../../options/options-core.php
746#: ../../options/options-core.php
747msgid "Post Byline Author"
748msgstr "Post Avtor Podpis avtorja"
749
750#: ../../options/options-core.php
751#: ../../options/options-core.php
752#: ../../options/options-core.php
753msgid "Post Byline Categories"
754msgstr "Podpis avtorja post kategorije"
755
756#: ../../options/options-core.php
757#: ../../options/options-core.php
758#: ../../options/options-core.php
759msgid "Post Byline Date"
760msgstr "Datum Podpis avtorja post"
761
762#: ../../options/options-core.php
763#: ../../options/options-core.php
764#: ../../options/options-core.php
765msgid "Post Byline Comments"
766msgstr "Komentar Podpis avtorja"
767
768#: ../../options/options-core.php
769#: ../../options/options-core.php
770#: ../../options/options-core.php
771msgid "Post Byline Tags"
772msgstr "Post Tags Podpis avtorja"
773
774#: ../../options/options-core.php
775msgid "Boxes Upgrade"
776msgstr "Nadgradnja škatle"
777
778#: ../../options/options-core.php
779msgid "Boxes Lite limits you to a total of 3 boxes throughout your whole site. Upgrade to %1$s to be able to create as many boxes as you like. Categorize them and display each category on a different page."
780msgstr "Škatle Lite vam omejuje na skupno 3 škatle skozi celega mesta. Nadgradnja %1$ s biti sposobni ustvariti toliko polj, kot želite. Jih kategorizirati in prikazati vsako kategorijo na drugo stran."
781
782#: ../../options/options-core.php
783#: ../../options/options-core.php
784#: ../../options/options-core.php
785msgid "Pro"
786msgstr "Pro"
787
788#: ../../options/options-core.php
789msgid "First Box Image"
790msgstr "Prvo polje slike"
791
792#: ../../options/options-core.php
793#: ../../options/options-core.php
794#: ../../options/options-core.php
795#: ../../options/options-core.php
796#: ../../options/options-core.php
797#: ../../options/options-core.php
798#: ../../options/options-core.php
799msgid "Link URL"
800msgstr "Člen URL"
801
802#: ../../options/options-core.php
803msgid "First Box Text"
804msgstr "Prvo polje besedilo"
805
806#: ../../options/options-core.php
807msgid "Second Box Image"
808msgstr "Drugo polje slike"
809
810#: ../../options/options-core.php
811msgid "Second Box Text"
812msgstr "Drugo polje besedilo"
813
814#: ../../options/options-core.php
815msgid "Third Box Image"
816msgstr "Tretje polje slike"
817
818#: ../../options/options-core.php
819msgid "Third Box Text"
820msgstr "Tretje polje besedilo"
821
822#: ../../options/options-core.php
823msgid "Portfolio Upgrade"
824msgstr "Nadgradnja portfelja"
825
826#: ../../options/options-core.php
827msgid "Portfolio Lite limits you to a total of 4 items throughout your whole site. Upgrade to %1$s to be able to create as many portfolio items as you like. Categorize them and display each category on a different page."
828msgstr "Portfelj Lite vam omejuje na skupno 4 elemente, skozi celotno mesto. Nadgradnja %1$ s lahko ustvarite toliko portfelja elemente, kot želite. Jih kategorizirati in prikazati vsako kategorijo na drugo stran."
829
830#: ../../options/options-core.php
831msgid "First Portfolio Image"
832msgstr "Prva slika portfelja"
833
834#: ../../options/options-core.php
835msgid "First Portfolio Image Caption"
836msgstr "Prvi portfelja sliko napis"
837
838#: ../../options/options-core.php
839msgid "First Porfolio Link"
840msgstr "Prvi Link Porfolio"
841
842#: ../../options/options-core.php
843msgid "Second Portfolio Image"
844msgstr "Drugo portfelj slike"
845
846#: ../../options/options-core.php
847msgid "Second Portfolio Image Caption"
848msgstr "Drugi portfelja sliko napis"
849
850#: ../../options/options-core.php
851msgid "Second Porfolio Link"
852msgstr "Drugi Porfolio Link"
853
854#: ../../options/options-core.php
855msgid "Third Portfolio Image"
856msgstr "Tretja slika portfelja"
857
858#: ../../options/options-core.php
859msgid "Third Portfolio Image Caption"
860msgstr "Tretji portfelja sliko napis"
861
862#: ../../options/options-core.php
863msgid "Third Porfolio Link"
864msgstr "Tretji Link Porfolio"
865
866#: ../../options/options-core.php
867msgid "Fourth Portfolio Image"
868msgstr "Četrti portfelj slike"
869
870#: ../../options/options-core.php
871msgid "Fourth Portfolio Image Caption"
872msgstr "Četrti portfelja sliko napis"
873
874#: ../../options/options-core.php
875msgid "Fourth Porfolio Link"
876msgstr "Četrti Porfolio Link"
877
878#: ../../options/options-core.php
879#: ../../options/options-core.php
880msgid "Portfolio Title"
881msgstr "Portfelj Element"
882
883#: ../../options/options-core.php
884msgid "Slider Upgrade"
885msgstr "Drsnik nadgradnjo"
886
887#: ../../options/options-core.php
888msgid "Slider Lite limits you to a total of 3 images throughout your whole site. Upgrade to %1$s to be able to create more images. Categorize them and display each category on a different page."
889msgstr "Drsnik Lite vam omejuje na skupno 3 slike skozi celega mesta. Nadgradnja %1$ s da bi lahko ustvarili več slik. Jih kategorizirati in prikazati vsako kategorijo na drugo stran."
890
891#: ../../options/options-core.php
892msgid "Slider Image 1"
893msgstr "Drsnik slika 1"
894
895#: ../../options/options-core.php
896msgid "Slide 1 URL"
897msgstr "Diapozitiv 1 URL"
898
899#: ../../options/options-core.php
900msgid "Slider Image 2"
901msgstr "Drsnik slika 2"
902
903#: ../../options/options-core.php
904msgid "Slide 2 URL"
905msgstr "Diapozitiv 2 URL"
906
907#: ../../options/options-core.php
908msgid "Slider Image 3"
909msgstr "Drsnik slike 3"
910
911#: ../../options/options-core.php
912msgid "Slide 3 URL"
913msgstr "Diapozitiv 3 URL"
914
915#: ../../options/options-core.php
916msgid "Images per Row"
917msgstr "Slike"
918
919#: ../../options/options-core.php
920#: ../../options/options-core.php
921msgid "Portfolio Category"
922msgstr "Portfelj Kategorija"
923
924#: ../../options/options-core.php
925#: ../../options/options-core.php
926#: ../../options/options-core.php
927#: ../../options/options-core.php
928msgid "You need to create a Category"
929msgstr "Vi potreba tvoriti a Kategorija"
930
931#: ../../options/options-core.php
932msgid "Slider Size"
933msgstr "Drsnik sliko"
934
935#: ../../options/options-core.php
936msgid "Full"
937msgstr "Poln"
938
939#: ../../options/options-core.php
940msgid "Half"
941msgstr "Polovica"
942
943#: ../../options/options-core.php
944msgid "Slider Type"
945msgstr "Drsnik sliko"
946
947#: ../../options/options-core.php
948msgid "Posts"
949msgstr "Objav"
950
951#: ../../options/options-core.php
952msgid "Custom"
953msgstr "Lastne"
954
955#: ../../options/options-core.php
956#: ../../options/options-core.php
957msgid "Post Categories"
958msgstr "Polja kategorije"
959
960#: ../../options/options-core.php
961#: ../../options/options-core.php
962msgid "Custom Categories"
963msgstr "Vrtiljak kategorije"
964
965#: ../../options/options-core.php
966msgid "Number of Featured Blog Posts"
967msgstr "Število Priporočeni Blog Posts"
968
969#: ../../options/options-core.php
970msgid "Slider Height"
971msgstr "Drsnik sliko"
972
973#: ../../options/options-core.php
974msgid "Slider Speed "
975msgstr "Drsnik sliko"
976
977#: ../../options/options-core.php
978msgid "Slider Arrows"
979msgstr "Diapozitivi"
980
981#: ../../options/options-core.php
982msgid "Callout Title"
983msgstr "Naslov izdelka"
984
985#: ../../options/options-core.php
986msgid "%1$s's Call Out Element"
987msgstr "%1$ stakne klic ven Element"
988
989#: ../../options/options-core.php
990msgid "Callout Text"
991msgstr "Oblaček oddelek"
992
993#: ../../options/options-core.php
994msgid "Use %1$s's Call Out section on any page where you want to deliver an important message to your customer or client."
995msgstr "Uporabite %1$ stakne klic iz oddelka na kateri koli strani, kamor želite dostaviti pomembno sporočilo za vašo stranko ali stranke."
996
997#: ../../options/options-core.php
998msgid "Callout Button"
999msgstr "Oblaček oddelek"
1000
1001#: ../../options/options-core.php
1002msgid "Callout Button Text"
1003msgstr "Oblaček oddelek"
1004
1005#: ../../options/options-core.php
1006msgid "Click Here"
1007msgstr "kliknite sem"
1008
1009#: ../../options/options-core.php
1010msgid "Callout Button URL"
1011msgstr "Oblaček oddelek"
1012
1013#: ../../options/options-core.php
1014msgid "Custom Callout Options"
1015msgstr "Možnosti diapozitivov po meri"
1016
1017#: ../../options/options-core.php
1018msgid "Button"
1019msgstr "Gumb"
1020
1021#: ../../options/options-core.php
1022msgid "Background Color"
1023msgstr "Barva ozadja"
1024
1025#: ../../options/options-core.php
1026msgid "Title Color"
1027msgstr "Naslovom barva"
1028
1029#: ../../options/options-core.php
1030msgid "Button Color"
1031msgstr "Gumb barva"
1032
1033#: ../../options/options-core.php
1034msgid "Button Text Color"
1035msgstr "Gumb barva besedila"
1036
1037#: ../../options/options-core.php
1038msgid "HTML Box"
1039msgstr "HTML polje"
1040
1041#: ../../options/options-core.php
1042msgid "Enter your custom HTML code here"
1043msgstr "Vnesite svojo meri HTML kodo tukaj"
1044
1045#: ../../options/options-core.php
1046msgid "Custom Title"
1047msgstr "Naslov po meri"
1048
1049#: ../../options/options-core.php
1050msgid "Images"
1051msgstr "Slike"
1052
1053#: ../../options/options-core.php
1054#: ../../options/options-core.php
1055#: ../../options/options-core.php
1056#: ../../options/options-core.php
1057msgid "Select a Category"
1058msgstr "Izberite kategorijo"
1059
1060#: ../../options/options-core.php
1061msgid "Number of boxes per row"
1062msgstr "Število polj na vrstico"
1063
1064#: ../../options/options-core.php
1065#: ../../options/options-core.php
1066#: ../../options/options-core.php
1067#: ../../options/options-core.php
1068msgid "Sidebar Options"
1069msgstr "Sidebar možnosti"
1070
1071#: ../../options/options-core.php
1072#: ../../options/options-core.php
1073#: ../../options/options-core.php
1074#: ../../options/options-core.php
1075msgid "Images for layout."
1076msgstr "Slike za postavitev."
1077
1078#: ../../options/options-core.php
1079msgid "Post title"
1080msgstr "Po naslovu"
1081
1082#: ../../options/options-core.php
1083#: ../../options/options-core.php
1084msgid "Post Format Icons"
1085msgstr "Post Format ikone"
1086
1087#: ../../options/options-core.php
1088msgid "Custom 404 Title"
1089msgstr "Naslov po meri 404"
1090
1091#: ../../options/options-core.php
1092msgid "Custom 404 Content"
1093msgstr "Vsebine po meri 404"
1094
1095#: ../../options/options-core.php
1096msgid "Footer Copyright Text"
1097msgstr "Copyright besedilo noge"
1098
1099#: ../../options/options-customizer.php
1100msgid "Customize"
1101msgstr "Prilagodi"
1102
1103#: ../../options/options-customizer.php
1104msgid "make sure you have removed the image above before selecting one of these"
1105msgstr "Poskrbite, da boste odstranili slike zgoraj, preden izberete eno od teh"
1106
1107#: ../../options/options-customizer.php
1108msgid "Skin Color"
1109msgstr "Barvo kože"
1110
1111#: ../../options/options-customizer.php
1112msgid "Typography Size"
1113msgstr "Velikost tipografije"
1114
1115#: ../../options/options-customizer.php
1116msgid "Typography Style"
1117msgstr "Tipografija slog"
1118
1119#: ../../options/options-customizer.php
1120msgid "Typography Face"
1121msgstr "Tipografija obraz"
1122
1123#: ../../options/options-customizer.php
1124msgid "Background Image"
1125msgstr "Sliko za ozadje"
1126
1127#: ../../options/options-init.php
1128msgid "Theme Options Page"
1129msgstr "Tema možnosti stran"
1130
1131#: ../../options/options-init.php
1132#: ../../options/options-init.php
1133msgid "Theme Options"
1134msgstr "Možnosti teme"
1135
1136#: ../../options/options-init.php
1137msgid "Buy Themes"
1138msgstr "Nakup teme"
1139
1140#: ../../options/options-init.php
1141#: ../../options/options-init.php
1142#: ../../options/options-init.php
1143msgid "Save Options"
1144msgstr "Shrani možnosti"
1145
1146#: ../../options/options-init.php
1147#: ../../options/options-init.php
1148msgid "Click OK to reset. Any theme settings will be lost!"
1149msgstr "Če želite ponastaviti, kliknite v redu. Vsako temo nastavitve bodo izgubljeni!"
1150
1151#: ../../options/options-init.php
1152#: ../../options/options-init.php
1153msgid "Restore Defaults"
1154msgstr "Obnovi privzeto"
1155
1156#: ../../options/options-init.php
1157#: ../../options/options-init.php
1158msgid "CyberChimps WordPress Themes"
1159msgstr "CyberChimps Wordpress teme"
1160
1161#: ../../options/options-init.php
1162msgid "Default Field"
1163msgstr "Privzeta polja"
1164
1165#: ../../options/options-init.php
1166#: ../../options/options-init.php
1167msgid "Options Imported"
1168msgstr "Možnosti uvoženih"
1169
1170#: ../../options/options-init.php
1171#: ../../options/options-init.php
1172msgid "Invalid Data for Import"
1173msgstr "Neveljavni podatki za uvoz"
1174
1175#: ../../options/options-init.php
1176msgid "Default options restored."
1177msgstr "Privzete možnosti obnoviti."
1178
1179#: ../../options/options-init.php
1180msgid "Options saved."
1181msgstr "Možnosti shrani."
1182
1183#: ../../options/options-medialibrary-uploader.php
1184msgid "Theme Options Media"
1185msgstr "Tema možnosti medijev"
1186
1187#: ../../options/options-medialibrary-uploader.php
1188msgid "View File"
1189msgstr "Prikaži datoteko"
1190
1191#: ../../options/options-medialibrary-uploader.php
1192msgid "Gallery"
1193msgstr "Galerija"
1194
1195#: ../../options/options-medialibrary-uploader.php
1196msgid "Previously Uploaded"
1197msgstr "Predhodno naložili"
1198
1199#: ../../options/options-sanitize.php
1200msgid "No Repeat"
1201msgstr "Brez ponavljanja"
1202
1203#: ../../options/options-sanitize.php
1204msgid "Repeat Horizontally"
1205msgstr "Ponovite vodoravno"
1206
1207#: ../../options/options-sanitize.php
1208msgid "Repeat Vertically"
1209msgstr "Ponavljajo navpično"
1210
1211#: ../../options/options-sanitize.php
1212msgid "Repeat All"
1213msgstr "Ponovi vse"
1214
1215#: ../../options/options-sanitize.php
1216msgid "Top Left"
1217msgstr "Zgoraj levo"
1218
1219#: ../../options/options-sanitize.php
1220msgid "Top Center"
1221msgstr "Zgoraj na sredini"
1222
1223#: ../../options/options-sanitize.php
1224msgid "Top Right"
1225msgstr "Zgoraj desno"
1226
1227#: ../../options/options-sanitize.php
1228msgid "Middle Left"
1229msgstr "Sredina levo"
1230
1231#: ../../options/options-sanitize.php
1232msgid "Middle Center"
1233msgstr "Sredini"
1234
1235#: ../../options/options-sanitize.php
1236msgid "Middle Right"
1237msgstr "Srednji pravilen"
1238
1239#: ../../options/options-sanitize.php
1240msgid "Bottom Left"
1241msgstr "Levo spodaj"
1242
1243#: ../../options/options-sanitize.php
1244msgid "Bottom Center"
1245msgstr "Dnu Center"
1246
1247#: ../../options/options-sanitize.php
1248msgid "Bottom Right"
1249msgstr "Spodaj desno"
1250
1251#: ../../options/options-sanitize.php
1252msgid "Scroll Normally"
1253msgstr "Pomaknite se običajno"
1254
1255#: ../../options/options-sanitize.php
1256msgid "Fixed in Place"
1257msgstr "V mestu"
1258
1259#: ../../options/options-sanitize.php
1260msgid "Normal"
1261msgstr "Navadno"
1262
1263#: ../../options/options-sanitize.php
1264msgid "Italic"
1265msgstr "Ležeče"
1266
1267#: ../../options/options-sanitize.php
1268msgid "Bold"
1269msgstr "Krepko"
1270
1271#: ../../options/options-sanitize.php
1272msgid "Bold Italic"
1273msgstr "Krepko ležeče"
1274
1275#: ../../options/theme-upsell.php
1276msgid "Themes You Can Trust"
1277msgstr "Teme, ki ji lahko zaupate"
1278
1279