1<?php
2
3/**
4 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
5 *
6 * @author Tor Härnqvist <tor@harnqvist.se>
7 */
8$lang['accesslog']       = 'Loggfilens placering. Relativa sökvägar är relativa till <code>data/meta</code>';
9$lang['lines']         = 'Antal rader att analysera. Lägre nummer ger snabbare åtkomst till nuvarande data och minskar kravet på minne men ökar antalet uppgifter som körs i bakgrunden. Använd lägre nummer för wikis med få aktiva användare och högre nummer för wikis med många aktiva användare.';
10