1====== Move ======
2
3Ta wtyczka umożliwia przeniesienie lub zmianę nazwy dokumentu z poniższymi zastrzeżeniami:
4
5  * You must have edit permission for the current page/all pages in the current namespace
6  * The pages that are moved must not be locked for editing.
7  * Do utworzenia pliku niezbędne jest uprawnienie w docelowym katalogu.
8  * Nie można przesunąć dokumentu do katalogu, w którym już jest dokument o tej samej nazwie.
9
10We wszystkich linkach z i do zmienianej strony będzie użyta nowa lokalizacja.
11