1<?php
2
3/**
4 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
5 *
6 * @author Daniel <daniel.raknes@hotmail.no>
7 * @author Daniel Raknes <rada@jbv.no>
8 * @author Christopher Schive <chschive@frisurf.no>
9 * @author Daniel Raknes <daniel.raknes@gmail.com>
10 * @author Arne Hanssen <arne.hanssen@getmail.no>
11 */
12$lang['menu']         = 'Flytt sider og navnerom';
13$lang['inprogress']      = '(flytting avventer)';
14$lang['treelink']       = 'I tillegg til dette enkle skjemaet kan du også utføre kompleks omstrukturering av din wiki ved å bruke <a href="%s">tree-based move manager</a>.';
15$lang['notexist']       = 'Siden %s eksisterer ikke';
16$lang['norights']       = 'Du har ikke nok rettigheter til å endre %s.';
17$lang['filelocked']      = 'Side %s er låst. Prøv igjen senere.';
18$lang['notchanged']      = 'Det er ikke lagt inn nytt lagringssted for %s (lagringsstedet er uendret).';
19$lang['exists']        = 'Siden %s kan ikke flyttes til %s, mål finnes allerede.';
20$lang['notargetperms']     = 'Du har ikke rettigheter til å lage siden %s.';
21$lang['medianotexist']     = 'Media-filen %s eksisterer ikke';
22$lang['nomediarights']     = 'Du har ikke rettigheter til å slette %s.';
23$lang['medianotchanged']    = 'Ingen ny plassering er gitt for siden %s (uendret plassering).';
24$lang['mediaexists']      = 'Media %s kan ikke flyttes til %s da den allerede eksisterer.';
25$lang['nomediatargetperms']  = 'Du har ikke tillatelse til å opprette mediafilen %s.';
26$lang['indexerror']      = 'Feil ved oppdatering av søkeindeks %s';
27$lang['metamoveerror']     = 'Metafilene for siden %s kunne ikke flyttes.';
28$lang['atticmoveerror']    = 'Revisjonsfiler til siden %s kunne ikke flyttes. Vennligst flytt dem manuelt.';
29$lang['mediametamoveerror']  = 'Metafiler for mediafilen %s kunne ikke flyttes';
30$lang['mediamoveerror']    = 'Flytting av mediafilAktive automatisk link en %s feilet';
31$lang['mediaatticmoveerror']  = 'Revisjonsfiler til mediafilen %s kunne ikke flyttes. Vennligst flytt dem manuelt.';
32$lang['renamed']        = 'Sidenavn endret fra %s til %s';
33$lang['moved']         = 'Siden ble flyttet fra %s til %s';
34$lang['move_rename']      = 'Side flyttet og endret navn fra %s til %s';
35$lang['delete']        = 'Slettet av move plugin';
36$lang['linkchange']      = 'Lenke endret på grunn av flyttingen';
37$lang['intro']         = 'Flyttingen har ikke startet ennå!';
38$lang['preview']        = 'Forhåndsvis endringer som skal utføres.';
39$lang['inexecution']      = 'En tidligere flytting var ikke avsluttet - bruk knappene under for å fortsette eller avbryt flyttingen.';
40$lang['btn_start']       = 'Start';
41$lang['btn_continue']     = 'Fortsett';
42$lang['btn_retry']       = 'Prøv på nytt';
43$lang['btn_skip']       = 'Hopp over';
44$lang['btn_abort']       = 'Avbryt';
45$lang['legend']        = 'Flytt gjeldende side eller navnerom';
46$lang['movepage']       = 'Flytt side';
47$lang['movens']        = 'Flytt navnerom';
48$lang['dst']          = 'Nytt navn:';
49$lang['content_to_move']    = 'Innhold som skal flyttes:';
50$lang['autoskip']       = 'Ignorer feil og utelat sider eller filer som ikke kan flyttes';
51$lang['autorewrite']      = 'Oppdater lenker etter at flyttingen er avsluttet';
52$lang['move_pages']      = 'Sider';
53$lang['move_media']      = 'Mediafiler';
54$lang['move_media_and_pages'] = 'Sider og mediafiler';
55$lang['nodst']         = 'Intet nytt navn er gitt';
56$lang['noaction']       = 'Det var ikke angitt noen flyttinger';
57$lang['renamepage']      = 'Gi side nytt navn';
58$lang['cantrename']      = 'Siden kan ikke endre navn akkurat nå. Prøv igjen senere.';
59$lang['js']['rename']     = 'Gi nytt navn';
60$lang['js']['cancel']     = 'Avbryt';
61$lang['js']['newname']     = 'Nytt navn:';
62$lang['js']['inprogress']   = 'endrer navn på side og justerer lenker...';
63$lang['js']['complete']    = 'Flytting avsluttet';
64$lang['js']['renameitem']   = 'Endre navn ';
65$lang['js']['add']       = 'Lag et nytt navnerom';
66$lang['js']['duplicate']    = 'Beklager, "%s" finnes allerede i dette navnerommet.';
67$lang['root']         = '[Rot navnerom]';
68$lang['noscript']       = 'Denne funksjonen krever Javascript';
69$lang['moveinprogress']    = 'En annen flyttingsjobb pågår for øyeblikket så denne funksjonen kan ikke brukes akkurat nå. ';
70