1<?php
2
3/**
4 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
5 *
6 * @author Gerrit Uitslag <klapinklapin@gmail.com>
7 * @author Gary Owen <gary@isection.co.uk>
8 * @author Andre Dierick <ajmdierick@gmail.com>
9 * @author Peter van Diest <peter.van.diest@xs4all.nl>
10 */
11$lang['menu']         = 'Pagina Verplaatsen/Hernoemen...';
12$lang['inprogress']      = '(verplaatsen verwacht)';
13$lang['treelink']       = 'Als alternatief voor dit eenvoudig formulier kun je complexere herstructurering aan met de <a href="%s">tree-based move manager</a>.';
14$lang['notexist']       = 'De pagina %s bestaat niet';
15$lang['norights']       = 'U hebt onvoldoende permissies om %s aan te passen';
16$lang['filelocked']      = 'Pagina %s is geblokkeerd. Probeer het later nog eens.';
17$lang['notchanged']      = 'Geen nieuwe bestemming gegeven voor pagina %s (locatie onveranderd).';
18$lang['exists']        = 'Pagina %s kan niet worden verplaatst naar %s, het doel bestaat al';
19$lang['notargetperms']     = 'U heeft niet voldoende permissies om pagina %s aan te maken';
20$lang['medianotexist']     = 'Het media bestand %s bestaat niet';
21$lang['nomediarights']     = 'U heeft niet voldoende permissies om pagina %s te verwijderen';
22$lang['medianotchanged']    = 'Geen nieuwe bestemming gegeven voor pagina %s (locatie onveranderd).';
23$lang['mediaexists']      = 'Media %s kan niet worden verplaatst naar %s, het doel bestaat al.';
24$lang['nomediatargetperms']  = 'U heeft niet voldoende permissies om het media bestand %s aan te maken ';
25$lang['indexerror']      = 'Fout bij updaten van zoekindex %s';
26$lang['metamoveerror']     = 'De metabestanden van pagina %s konden niet worden verplaatst';
27$lang['atticmoveerror']    = 'De atticbestanden van pagina %s konden niet worden verplaatst. Verplaats ze handmatig.';
28$lang['mediametamoveerror']  = 'De metabestanden van mediabestand %s konden niet worden verplaatst';
29$lang['mediamoveerror']    = 'Verplaatsen van het mediabestand %s is mislukt';
30$lang['mediaatticmoveerror']  = 'De atticbestanden van mediabestand %s konden niet worden verplaatst. Verplaats ze handmatig.';
31$lang['renamed']        = 'Pagina naam van %s gewijzigd in %s';
32$lang['moved']         = 'Pagina verplaatst van %s naar %s';
33$lang['move_rename']      = 'Pagina verplaatst en hernoemd van %s naar %s';
34$lang['delete']        = 'Verwijderd door move plugin';
35$lang['linkchange']      = 'Links aangepast vanwege een verplaatsing';
36$lang['intro']         = 'De verplaatsing is nog niet begonnen!';
37$lang['preview']        = 'Bekijk de wijzigingen die worden uitgevoerd.';
38$lang['inexecution']      = 'Een vorige verplaatsing was niet gereed - gebruik onderstaande knoppen om door te gaan of te stoppen.';
39$lang['btn_start']       = 'Start';
40$lang['btn_continue']     = 'Ga door';
41$lang['btn_retry']       = 'Probeer opnieuw voor dit item';
42$lang['btn_skip']       = 'Sla item over';
43$lang['btn_abort']       = 'Breek af';
44$lang['legend']        = 'Verplaats huidige pagina of namespace';
45$lang['movepage']       = 'Verplaats pagina';
46$lang['movens']        = 'Verplaats namespace';
47$lang['dst']          = 'Nieuwe naam:';
48$lang['content_to_move']    = 'Te verplaatsen inhoud:';
49$lang['autoskip']       = 'Negeer fouten en sla pagina\'s of bestanden die niet kunnen worden verplaatst over.';
50$lang['autorewrite']      = 'Herschrijf links meteen nadat de verplaatsing gereed is';
51$lang['move_pages']      = 'Pagina\'s';
52$lang['move_media']      = 'Mediabestanden';
53$lang['move_media_and_pages'] = 'Pagina\'s en mediabestanden';
54$lang['nodst']         = 'Geen nieuwe naam opgegeven';
55$lang['noaction']       = 'Er zijn geen verplaatsingen gedefinieerd';
56$lang['renamepage']      = 'Hernoem Pagina';
57$lang['cantrename']      = 'De pagina kan momenteel niet worden hernoemd. Probeer het later nog eens.';
58$lang['js']['rename']     = 'Hernoem';
59$lang['js']['cancel']     = 'Annuleren';
60$lang['js']['newname']     = 'Nieuwe naam:';
61$lang['js']['inprogress']   = 'pagina hernoemen en links aanpassen...';
62$lang['js']['complete']    = 'Verplaatsing compleet.';
63$lang['js']['renameitem']   = 'Hernoem dit item';
64$lang['js']['add']       = 'Maak een nieuwe namespace';
65$lang['js']['duplicate']    = 'Sorry, "%s" bestaat al in deze namespace.';
66$lang['root']         = '[Hoofdnamespace]';
67$lang['noscript']       = 'Deze mogelijkheid vereist Javascript';
68$lang['moveinprogress']    = 'Er is een andere verplaatsingsactie gaande, gebruik van deze tool is momenteel niet mogelijk.';
69