1**Tučné**
2//Kurzíva//
3__Podtržené__
4''Neproporcionální text''
5<sub>Dolní index</sub>
6<sup>Horní index</sup>
7<del>Přeškrtnuté</del>
8
9Odstavec
10Druhý
11
12Odstavec\\
13Druhý
14
15xxx((Poznámka pod čarou))
16