1<?php
2/**
3 * i18n/nl_BE/main.php
4 *
5 * Copyright © 2006 Stephane Gully <stephane.gully@gmail.com>
6 *
7 * Dit is vrij beschikbare software; u kunt dit verspreiden en/of
8 * aanpassen onder de voorwaarden van het GNU Lesser General Public
9 * License zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation; zowel
10 * versie 2.1 van de License, of een latere versie.
11 *
12 * Deze software wordt verspreid in de hoop dat het bruikbaar is,
13 * maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zonder zelfs een impliciete garantie van
14 * VERKOOPBAARHEID of GESCHIKHEID VOOR PARTICULIERE DOELEINDEN.  Zie de GNU
15 * Lesser General Public License voor meer details.
16 *
17 * U heeft een kopie van de GNU Lesser General Public
18 * License ontvangen samen met dit programma; zoniet, schrijf dan naar de
19 * Free Software Foundation, 51 Franklin St, Fifth Floor,
20 * Boston, MA  02110-1301  USA
21 */
22
23/**
24 * Nederlandse vertaling van de berichten (utf8 encoded!)
25 *
26 * @author Toon Van de Putte (gebaseerd op Robert de Ruiter)
27 */
28
29// line 45 in phpfreechatconfig.class.php
30$GLOBALS["i18n"]["My Chat"] = "Mijn chat";
31
32// line 201 in phpfreechatconfig.class.php
33$GLOBALS["i18n"]["%s not found, %s library can't be found."] = "%s niet gevonden, %s bestand niet gevonden.";
34
35// line 355 in phpfreechat.class.php
36$GLOBALS["i18n"]["Please enter your nickname"] = "Vul hier een nickname in";
37
38// line 565 in phpfreechat.class.php
39$GLOBALS["i18n"]["Text cannot be empty"] = "Tekstvak kan niet leeg zijn";
40
41// line 392 in phpfreechat.class.php
42$GLOBALS["i18n"]["%s changes his nickname to %s"] = "%s verandert de nickname in %s";
43
44// line 398 in phpfreechat.class.php
45$GLOBALS["i18n"]["%s is connected"] = "%s is verbonden";
46
47// line 452 in phpfreechat.class.php
48$GLOBALS["i18n"]["%s quit"] = "%s stop";
49
50// line 468 in phpfreechat.class.php
51$GLOBALS["i18n"]["%s disconnected (timeout)"] = "%s niet verbonden (timeout)";
52
53// line 262 in phpfreechat.class.php
54$GLOBALS["i18n"]["Unknown command [%s]"] = "Onbekende opdracht [%s]";
55
56// line 149 in phpfreechatconfig.class.php
57$GLOBALS["i18n"]["%s doesn't exist: %s"] = "%s bestaat niet: %s";
58
59// line 180 in phpfreechatconfig.class.php
60$GLOBALS["i18n"]["You need %s"] = "Je hebt nodig %s";
61
62// line 241 in phpfreechatconfig.class.php
63$GLOBALS["i18n"]["%s doesn't exist, %s library can't be found"] = "%s bestaat niet, %s bestand niet gevonden";
64
65// line 280 in phpfreechatconfig.class.php
66$GLOBALS["i18n"]["%s doesn't exist"] = "%s bestaat niet";
67
68// line 433 in phpfreechatconfig.class.php
69$GLOBALS["i18n"]["%s directory must be specified"] = "%s geef de directory aan";
70
71// line 439 in phpfreechatconfig.class.php
72$GLOBALS["i18n"]["%s must be a directory"] = "%s moet een directory zijn";
73
74// line 446 in phpfreechatconfig.class.php
75$GLOBALS["i18n"]["%s can't be created"] = "%s kan niet worden gemaakt";
76
77// line 451 in phpfreechatconfig.class.php
78$GLOBALS["i18n"]["%s is not writeable"] = "%s kan niet worden beschreven";
79
80// line 496 in phpfreechatconfig.class.php
81$GLOBALS["i18n"]["%s is not readable"] = "%s is niet leesbaar";
82
83// line 469 in phpfreechatconfig.class.php
84$GLOBALS["i18n"]["%s is not a file"] = "%s is geen bestand";
85
86// line 491 in phpfreechatconfig.class.php
87$GLOBALS["i18n"]["%s is not a directory"] = "%s is geen directory";
88
89// line 23 in chat.html.tpl.php
90$GLOBALS["i18n"]["PHP FREE CHAT [powered by phpFreeChat-%s]"] = "PHP FREE CHAT [powered by phpFreeChat-%s]";
91
92// line 296 in javascript1.js.tpl.php
93$GLOBALS["i18n"]["Hide nickname marker"] = "Geen gekleurde nicknames";
94
95// line 304 in javascript1.js.tpl.php
96$GLOBALS["i18n"]["Show nickname marker"] = "Toon gekleurde nicknames";
97
98// line 389 in javascript1.js.tpl.php
99$GLOBALS["i18n"]["Disconnect"] = "Verbreek verbinding";
100
101// line 395 in javascript1.js.tpl.php
102$GLOBALS["i18n"]["Connect"] = "Maak contact";
103
104// line 427 in javascript1.js.tpl.php
105$GLOBALS["i18n"]["Magnify"] = "Vergroot";
106
107// line 434 in javascript1.js.tpl.php
108$GLOBALS["i18n"]["Cut down"] = "Verklein";
109
110// line 345 in javascript1.js.tpl.php
111$GLOBALS["i18n"]["Hide dates and hours"] = "Verberg data en tijd";
112
113// line 353 in javascript1.js.tpl.php
114$GLOBALS["i18n"]["Show dates and hours"] = "Toon data en tijd";
115
116// line 21 in chat.html.tpl.php
117$GLOBALS["i18n"]["Enter your message here"] = "Voer hier je bericht in";
118
119// line 24 in chat.html.tpl.php
120$GLOBALS["i18n"]["Enter your nickname here"] = "Voer hier je nickname in";
121
122// line 93 in phpfreechatconfig.class.php
123$GLOBALS["i18n"]["Error: undefined or obsolete parameter '%s', please correct or remove this parameter"] = "Fout: niet-gedefinieerde of lege parameter '%s', verbeter of verwijder deze parameter";
124
125// line 86 in pfcclient.js.tpl.php
126$GLOBALS["i18n"]["Hide smiley box"] = "Verberg smiley venster";
127
128// line 87 in pfcclient.js.tpl.php
129$GLOBALS["i18n"]["Show smiley box"] = "Toon smiley venster";
130
131// line 88 in pfcclient.js.tpl.php
132$GLOBALS["i18n"]["Hide online users box"] = "Verberg online venster";
133
134// line 89 in pfcclient.js.tpl.php
135$GLOBALS["i18n"]["Show online users box"] = "Toon online venster";
136
137// line 33 in chat.html.tpl.php
138$GLOBALS["i18n"]["Bold"] = "Vet";
139
140// line 34 in chat.html.tpl.php
141$GLOBALS["i18n"]["Italics"] = "Cursief";
142
143// line 35 in chat.html.tpl.php
144$GLOBALS["i18n"]["Underline"] = "Onderstreept";
145
146// line 36 in chat.html.tpl.php
147$GLOBALS["i18n"]["Delete"] = "Verwijder";
148
149// line 37 in chat.html.tpl.php
150$GLOBALS["i18n"]["Pre"] = "Pre";
151
152// line 38 in chat.html.tpl.php
153$GLOBALS["i18n"]["Mail"] = "Mail";
154
155// line 39 in chat.html.tpl.php
156$GLOBALS["i18n"]["Color"] = "Kleur";
157
158// line 48 in phpfreechattemplate.class.php
159$GLOBALS["i18n"]["%s template could not be found"] = "%s template niet gevonden";
160
161// line 512 in phpfreechatconfig.class.php
162$GLOBALS["i18n"]["Error: '%s' could not be found, please check your themepath '%s' and your theme '%s' are correct"] = "Fout: '%s' kan niet worden gevonden, controleer het pad naar thema '%s' en uw thema '%s' is correct";
163
164// line 75 in pfccommand.class.php
165$GLOBALS["i18n"]["%s must be implemented"] = "%s moet worden geïmplementeerd";
166
167
168// line 343 in phpfreechatconfig.class.php
169$GLOBALS["i18n"]["'%s' parameter is mandatory by default use '%s' value"] = "'%s' parameter is verplicht bij standaard gebruik '%s' waarde";
170
171// line 378 in phpfreechatconfig.class.php
172$GLOBALS["i18n"]["'%s' parameter must be a positive number"] = "'%s' parameter moet een positief getal zijn";
173
174// line 386 in phpfreechatconfig.class.php
175$GLOBALS["i18n"]["'%s' parameter is not valid. Available values are : '%s'"] = "'%s' parameter is niet geldig. Beschikbare waarden zijn: '%s'";
176
177
178// line 186 in pfcglobalconfig.class.php
179$GLOBALS["i18n"]["My room"] = "Mijn Kamer";
180
181// line 19 in unban.class.php
182$GLOBALS["i18n"]["Missing parameter"] = "Deze parameter ontbreekt";
183
184// line 38 in ban.class.php
185$GLOBALS["i18n"]["banished from %s by %s"] = "verbannen uit %s door %s";
186
187// line 23 in banlist.class.php
188$GLOBALS["i18n"]["The banished user's id list is:"] = "De id-lijst van de verbannen gebruiker is:";
189
190// line 32 in banlist.class.php
191$GLOBALS["i18n"]["Empty"] = "Leeg";
192
193// line 34 in banlist.class.php
194$GLOBALS["i18n"]["'/unban {id}' will unban the user identified by {id}"] = "'/unban {id}' maakt de verbanning van gebruiker {id} ongedaan";
195
196// line 35 in banlist.class.php
197$GLOBALS["i18n"]["'/unban all'  will unban all the users on this channel"] = "'/unban all' maakt alle verbanningen in dit kanaal ongedaan";
198
199// line 24 in update.class.php
200$GLOBALS["i18n"]["%s quit (timeout)"] = "%s is vertrokken (timeout)";
201
202// line 46 in join.class.php
203$GLOBALS["i18n"]["%s joins %s"] = "%s komt binnen in %s";
204
205// line 31 in kick.class.php
206$GLOBALS["i18n"]["kicked from %s by %s"] = "gekickt uit %s door %s";
207
208// line 38 in send.class.php
209$GLOBALS["i18n"]["Can't send the message, %s is offline"] = "Kan de boodschap niet versturen, % is offline";
210
211// line 27 in unban.class.php
212$GLOBALS["i18n"]["Nobody has been unbanished"] = "Geen enkele verbanning werd ongedaan gemaakt";
213
214// line 42 in unban.class.php
215$GLOBALS["i18n"]["%s has been unbanished"] = "% is niet langer verbannen";
216
217// line 49 in unban.class.php
218$GLOBALS["i18n"]["%s users have been unbanished"] = "%s gebruikers zijn niet langer verbannen";
219
220// line 47 in auth.class.php
221$GLOBALS["i18n"]["You are not allowed to run '%s' command"] = "Je hebt geen toelating om het commando '%s' uit te voeren";
222
223// line 66 in auth.class.php
224$GLOBALS["i18n"]["Can't join %s because you are banished"] = "Kan niet in %s omdat je verbannen bent";
225
226// line 76 in auth.class.php
227$GLOBALS["i18n"]["Can't join %s because the channels list is restricted"] = "Kan niet in %s omdat de kanalenlijst beperkt is";
228
229// line 89 in auth.class.php
230$GLOBALS["i18n"]["You are not allowed to change your nickname"] = "Je mag je nickname niet veranderen";
231
232// line 56 in noflood.class.php
233$GLOBALS["i18n"]["Please don't post so many message, flood is not tolerated"] = "Niet zo veel berichten plaatsen, flooden is niet toegelaten";
234
235// line 109 in pfcclient.js.tpl.php
236$GLOBALS["i18n"]["Private message"] = "Priv&eacute;-bericht";
237
238// line 110 in pfcclient.js.tpl.php
239$GLOBALS["i18n"]["Close this tab"] = "Sluit deze tab";
240
241// line 199 in pfcgui.js.tpl.php
242$GLOBALS["i18n"]["Do you really want to leave this room ?"] = "Wil je echt vertrekken uit deze kamer?";
243
244// line 169 in pfcglobalconfig.class.php
245$GLOBALS["i18n"]["Error: '%s' is a private parameter, you are not allowed to change it"] = "Fout: '%s' is een private parameter, je mag die niet veranderen";
246
247// line 253 in pfcglobalconfig.class.php
248$GLOBALS["i18n"]["'%s' parameter must be an array"] = "'%s' parameter moet een array zijn";
249
250// line 265 in pfcglobalconfig.class.php
251$GLOBALS["i18n"]["'%s' parameter must be a boolean"] = "'%s' parameter moet een boolean zijn";
252
253// line 271 in pfcglobalconfig.class.php
254$GLOBALS["i18n"]["'%s' parameter must be a charatere string"] = "'%s' moet een charactere string zijn";
255
256// line 395 in pfcglobalconfig.class.php
257$GLOBALS["i18n"]["'%s' must be writable"] = "'%s' moet schrijfbaar zijn";
258
259// line 425 in pfcglobalconfig.class.php
260$GLOBALS["i18n"]["'%s' directory doesn't exist"] = "'%s' directory bestaat niet";
261
262// line 544 in pfcglobalconfig.class.php
263$GLOBALS["i18n"]["Please correct these errors"] = "Pas deze fouten aan";
264
265// line 21 in pfcinfo.class.php
266$GLOBALS["i18n"]["Error: the cached config file doesn't exists"] = "Fout: het gebufferde configuratiebestand bestaat niet";
267
268// line 190 in phpfreechat.class.php
269$GLOBALS["i18n"]["Error: the chat cannot be loaded! two possibilities: your browser doesn't support javascript or you didn't setup correctly the server directories rights - don't hesitate to ask some help on the forum"] = "Error: de chat kan niet geladen worden! Twee mogelijkheden: je browser ondersteunt geen javascript of de chat staat fout ingesteld. Mail naar webmaster@yeti.be";
270
271// line 31 in help.class.php
272$GLOBALS["i18n"]["Here is the command list:"] = "Dit is de lijst met commando's:";
273
274// line 63 in identify.class.php
275$GLOBALS["i18n"]["Succesfully identified"] = "Identificatie succesvol";
276
277// line 68 in identify.class.php
278$GLOBALS["i18n"]["Identification failure"] = "Identificatie mislukt";
279
280// line 25 in send.class.php
281$GLOBALS["i18n"]["Your must be connected to send a message"] = "Je moet verbonden zijn om een bericht te kunnen sturen";
282
283// line 87 in chat.js.tpl.php
284$GLOBALS["i18n"]["Click here to send your message"] = "Klik hier om je bericht te versturen";
285
286// line 80 in chat.js.tpl.php
287$GLOBALS["i18n"]["Enter the text to format"] = "Voer de tekst in die geformatteerd moet worden";
288
289// line 81 in chat.js.tpl.php
290$GLOBALS["i18n"]["Configuration has been rehashed"] = "Configuratie is gerehashed";
291
292// line 82 in chat.js.tpl.php
293$GLOBALS["i18n"]["A problem occurs during rehash"] = "Er is een probleem opgetreden bij het rehashen";
294
295// line 83 in chat.js.tpl.php
296$GLOBALS["i18n"]["Choosen nickname is allready used"] = "Die nickname is al in gebruik";
297
298// line 84 in chat.js.tpl.php
299$GLOBALS["i18n"]["phpfreechat current version is %s"] = "phpfreechat versie is %s";
300
301// line 85 in chat.js.tpl.php
302$GLOBALS["i18n"]["Maximum number of joined channels has been reached"] = "Het maximum aantal kanalen dat je kan betreden is bereikt";
303
304// line 86 in chat.js.tpl.php
305$GLOBALS["i18n"]["Maximum number of private chat has been reached"] = "Het maximum aantal priv&eacute;-chats is bereikt";
306
307// line 88 in chat.js.tpl.php
308$GLOBALS["i18n"]["Send"] = "Verzenden";
309
310// line 86 in mysql.class.php
311$GLOBALS["i18n"]["Mysql container: connect error"] = "Mysql container: verbindingsfout";
312
313// line 101 in mysql.class.php
314$GLOBALS["i18n"]["Mysql container: create database error '%s'"] = "Mysql container: database creatie fout";
315
316// line 112 in mysql.class.php
317$GLOBALS["i18n"]["Mysql container: create table error '%s'"] = "Mysql container: tabel creatie fout";
318
319// line 80 in chat.js.tpl.php
320$GLOBALS["i18n"]["You are not allowed to speak to yourself"] = "Je mag niet tegen jezelf praten";
321
322// line 82 in chat.js.tpl.php
323$GLOBALS["i18n"]["Choosen nickname is not allowed"] = "De gekozen nickname is niet toegelaten";
324
325// line 83 in chat.js.tpl.php
326$GLOBALS["i18n"]["Enable sound notifications"] = "Geluidsmeldingen aanzetten";
327
328// line 84 in chat.js.tpl.php
329$GLOBALS["i18n"]["Disable sound notifications"] = "Geluidsmeldingen uitzetten";
330
331// line 23 in kick.class.php
332$GLOBALS["i18n"]["no reason"] = "geen reden";
333
334// line 24 in banlist.class.php
335$GLOBALS["i18n"]["The banished user list is:"] = "De lijst van verbannen gebruikers is:";
336
337// line 39 in banlist.class.php
338$GLOBALS["i18n"]["'/unban {nickname}' will unban the user identified by {nickname}"] = "'/unban {nickname}' maakt de verbanning van gebruiker {nickname} ongedaan";
339
340// line 43 in kick.class.php
341$GLOBALS["i18n"]["kicked from %s by %s - reason: %s"] = "gekickt uit %s door %s - reden: %s";
342
343// line 20 in quit.class.php
344$GLOBALS["i18n"]["%s quit (%s)"] = "%s is vertrokken (%s)";
345
346// line 124 in chat.js.tpl.php
347$GLOBALS["i18n"]["Chat loading ..."] = "Chat is bezig met inladen ...";
348
349// line 124 in chat.js.tpl.php
350$GLOBALS["i18n"]["Please wait"] = "Even geduld";
351
352// line 139 in chat.js.tpl.php
353$GLOBALS["i18n"]["%s appears to be either disabled or unsupported by your browser."] = "%s lijkt uitgeschakeld te zijn of wordt niet ondersteund door uw browser.";
354
355// line 139 in chat.js.tpl.php
356$GLOBALS["i18n"]["This web application requires %s to work properly."] = "Deze web-applicatie vereist %s";
357
358// line 135 in chat.js.tpl.php
359$GLOBALS["i18n"]["Please enable %s in your browser settings, or upgrade to a browser with %s support and try again."] = "Zet %s aan in de instellingen van je browser, of upgrade naar een browser die %s ondersteunt.";
360
361// line 137 in chat.js.tpl.php
362$GLOBALS["i18n"]["Please upgrade to a browser with %s support and try again."] = "Upgrade naar een browser die %s ondersteunt en probeer opnieuw.";
363
364// line 139 in chat.js.tpl.php
365$GLOBALS["i18n"]["In Internet Explorer versions earlier than 7.0, Ajax is implemented using ActiveX. Please enable ActiveX in your browser security settings or upgrade to a browser with Ajax support and try again."] = "In Internet Explorer voor versie 7.0 wordt Ajax toegepast via ActiveX. Zet ActiveX aan in de veiligheidsinstellingen of upgrade naar een browser met standaard Ajax ondersteuning.";
366
367// line 359 in pfcglobalconfig.class.php
368$GLOBALS["i18n"]["%s doesn't exist, data_public_path cannot be installed"] = "%s bestaat niet, data_public_path kan niet ge&iuml;nstalleerd worden";
369
370// line 73 in invite.class.php
371$GLOBALS["i18n"]["You must join %s to invite users in this channel"] = "Je moet bij %s gaan om gebruikers in dit kanaal uit te nodigen";
372
373// line 47 in chat.html.tpl.php
374$GLOBALS["i18n"]["Ping"] = "Ping";
375
376// line 477 in phpfreechat.class.php
377$GLOBALS["i18n"]["Input Required"] = "Invoer vereist";
378
379// line 478 in phpfreechat.class.php
380$GLOBALS["i18n"]["OK"] = "OK";
381
382// line 479 in phpfreechat.class.php
383$GLOBALS["i18n"]["Cancel"] = "Annuleren";
384
385// line 430 in pfcglobalconfig.class.php
386$GLOBALS["i18n"]["cannot create %s"] = "kan %s niet aanmaken";
387
388// line 436 in pfcglobalconfig.class.php
389$GLOBALS["i18n"]["cannot copy %s in %s"] = "kan %s niet in %s kopi&euml;ren";
390
391// line 667 in pfcglobalconfig.class.php
392$GLOBALS["i18n"]["Error: '%s' could not be found, please check your theme_path '%s' and your theme '%s' are correct"] = "Fout: '%s' kan niet gevonden worden, kijk of je theme_path '%s' en je theme '%s' correct zijn";
393
394// line 414 in phpfreechat.class.php
395$GLOBALS["i18n"]["Are you sure you want to close this tab ?"] = "Ben je zeker dat je deze tab wil sluiten?";
396
397// line 42 in ban.class.php
398$GLOBALS["i18n"]["%s banished from %s by %s"] = "%s is verbannen uit %s door %s";
399
400// line 446 in phpfreechat.class.php
401$GLOBALS["i18n"]["Chosen nickname is already used"] = "";
402
403// line 454 in phpfreechat.class.php
404$GLOBALS["i18n"]["Chosen nickname is not allowed"] = "";
405
406// line 460 in phpfreechat.class.php
407$GLOBALS["i18n"]["You are trying to speak to a unknown (or not connected) user"] = "";
408
409// line 89 in invite.class.php
410$GLOBALS["i18n"]["%s was invited by %s"] = "";
411
412?>