1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/pug/pug.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA,WAAW,KAAK;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,sDAAsD;AAC/D,SAAS,sDAAsD;AAC/D,SAAS,SAAS,YAAY,iCAAiC;AAC/D,SAAS,sDAAsD;AAC/D,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,mCAAmC,YAAY,GAAG;AAC3D,SAAS,kDAAkD;AAC3D,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8CAA8C,IAAI,cAAc,EAAE,cAAc,EAAE;AAClF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,kDAAkD,gCAAgC;AAClF;AACA,yBAAyB;AACzB,6CAA6C,sBAAsB;AACnE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,0CAA0C,mCAAmC;AAC7E;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,0CAA0C,sCAAsC;AAChF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,yBAAyB;AACtC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,sCAAsC,sBAAsB;AAC5D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iBAAiB;AACjB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,6BAA6B,8CAA8C;AAC3E,qBAAqB,iCAAiC;AACtD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iCAAiC,gCAAgC;AACjE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iCAAiC,mCAAmC;AACpE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oBAAoB,yDAAyD;AAC7E;AACA;AACA,wBAAwB,6BAA6B;AACrD,uBAAuB,YAAY;AACnC;AACA;AACA,oBAAoB,KAAK,KAAK;AAC9B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oBAAoB,6BAA6B;AACjD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iDAAiD,8CAA8C;AAC/F;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yBAAyB;AACzB;AACA;AACA;AACA;AACA,qBAAqB,kDAAkD;AACvE,oBAAoB,+CAA+C;AACnE;AACA;AACA,iCAAiC,kDAAkD;AACnF;AACA,sBAAsB,qCAAqC;AAC3D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yCAAyC,eAAe;AACxD,qCAAqC;AACrC;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,qCAAqC;AACxD;AACA;AACA;AACA,qBAAqB,iCAAiC;AACtD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iCAAiC,mCAAmC;AACpE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iCAAiC,0CAA0C;AAC3E;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yBAAyB;AACzB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oBAAoB,KAAK,KAAK;AAC9B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oCAAoC,gCAAgC;AACpE,qCAAqC;AACrC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iCAAiC,4CAA4C;AAC7E;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iCAAiC,4CAA4C;AAC7E;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oCAAoC,yCAAyC;AAC7E,qCAAqC;AACrC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA","file":"45.45.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport var conf = {\n  comments: {\n    lineComment: '//'\n  },\n  brackets: [\n    ['{', '}'],\n    ['[', ']'],\n    ['(', ')']\n  ],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '\"', close: '\"', notIn: ['string', 'comment'] },\n    { open: \"'\", close: \"'\", notIn: ['string', 'comment'] },\n    { open: '{', close: '}', notIn: ['string', 'comment'] },\n    { open: '[', close: ']', notIn: ['string', 'comment'] },\n    { open: '(', close: ')', notIn: ['string', 'comment'] }\n  ],\n  folding: {\n    offSide: true\n  }\n};\nexport var language = {\n  defaultToken: '',\n  tokenPostfix: '.pug',\n  ignoreCase: true,\n  brackets: [\n    { token: 'delimiter.curly', open: '{', close: '}' },\n    { token: 'delimiter.array', open: '[', close: ']' },\n    { token: 'delimiter.parenthesis', open: '(', close: ')' }\n  ],\n  keywords: [\n    'append',\n    'block',\n    'case',\n    'default',\n    'doctype',\n    'each',\n    'else',\n    'extends',\n    'for',\n    'if',\n    'in',\n    'include',\n    'mixin',\n    'typeof',\n    'unless',\n    'var',\n    'when'\n  ],\n  tags: [\n    'a',\n    'abbr',\n    'acronym',\n    'address',\n    'area',\n    'article',\n    'aside',\n    'audio',\n    'b',\n    'base',\n    'basefont',\n    'bdi',\n    'bdo',\n    'blockquote',\n    'body',\n    'br',\n    'button',\n    'canvas',\n    'caption',\n    'center',\n    'cite',\n    'code',\n    'col',\n    'colgroup',\n    'command',\n    'datalist',\n    'dd',\n    'del',\n    'details',\n    'dfn',\n    'div',\n    'dl',\n    'dt',\n    'em',\n    'embed',\n    'fieldset',\n    'figcaption',\n    'figure',\n    'font',\n    'footer',\n    'form',\n    'frame',\n    'frameset',\n    'h1',\n    'h2',\n    'h3',\n    'h4',\n    'h5',\n    'h6',\n    'head',\n    'header',\n    'hgroup',\n    'hr',\n    'html',\n    'i',\n    'iframe',\n    'img',\n    'input',\n    'ins',\n    'keygen',\n    'kbd',\n    'label',\n    'li',\n    'link',\n    'map',\n    'mark',\n    'menu',\n    'meta',\n    'meter',\n    'nav',\n    'noframes',\n    'noscript',\n    'object',\n    'ol',\n    'optgroup',\n    'option',\n    'output',\n    'p',\n    'param',\n    'pre',\n    'progress',\n    'q',\n    'rp',\n    'rt',\n    'ruby',\n    's',\n    'samp',\n    'script',\n    'section',\n    'select',\n    'small',\n    'source',\n    'span',\n    'strike',\n    'strong',\n    'style',\n    'sub',\n    'summary',\n    'sup',\n    'table',\n    'tbody',\n    'td',\n    'textarea',\n    'tfoot',\n    'th',\n    'thead',\n    'time',\n    'title',\n    'tr',\n    'tracks',\n    'tt',\n    'u',\n    'ul',\n    'video',\n    'wbr'\n  ],\n  // we include these common regular expressions\n  symbols: /[\\+\\-\\*\\%\\&\\|\\!\\=\\/\\.\\,\\:]+/,\n  escapes: /\\\\(?:[abfnrtv\\\\\"']|x[0-9A-Fa-f]{1,4}|u[0-9A-Fa-f]{4}|U[0-9A-Fa-f]{8})/,\n  tokenizer: {\n    root: [\n      // Tag or a keyword at start\n      [\n        /^(\\s*)([a-zA-Z_-][\\w-]*)/,\n        {\n          cases: {\n            '$2@tags': {\n              cases: {\n                '@eos': ['', 'tag'],\n                '@default': ['', { token: 'tag', next: '@tag.$1' }]\n              }\n            },\n            '$2@keywords': ['', { token: 'keyword.$2' }],\n            '@default': ['', '']\n          }\n        }\n      ],\n      // id\n      [\n        /^(\\s*)(#[a-zA-Z_-][\\w-]*)/,\n        {\n          cases: {\n            '@eos': ['', 'tag.id'],\n            '@default': ['', { token: 'tag.id', next: '@tag.$1' }]\n          }\n        }\n      ],\n      // class\n      [\n        /^(\\s*)(\\.[a-zA-Z_-][\\w-]*)/,\n        {\n          cases: {\n            '@eos': ['', 'tag.class'],\n            '@default': ['', { token: 'tag.class', next: '@tag.$1' }]\n          }\n        }\n      ],\n      // plain text with pipe\n      [/^(\\s*)(\\|.*)$/, ''],\n      { include: '@whitespace' },\n      // keywords\n      [\n        /[a-zA-Z_$][\\w$]*/,\n        {\n          cases: {\n            '@keywords': { token: 'keyword.$0' },\n            '@default': ''\n          }\n        }\n      ],\n      // delimiters and operators\n      [/[{}()\\[\\]]/, '@brackets'],\n      [/@symbols/, 'delimiter'],\n      // numbers\n      [/\\d+\\.\\d+([eE][\\-+]?\\d+)?/, 'number.float'],\n      [/\\d+/, 'number'],\n      // strings:\n      [/\"/, 'string', '@string.\"'],\n      [/'/, 'string', \"@string.'\"]\n    ],\n    tag: [\n      [/(\\.)(\\s*$)/, [{ token: 'delimiter', next: '@blockText.$S2.' }, '']],\n      [/\\s+/, { token: '', next: '@simpleText' }],\n      // id\n      [\n        /#[a-zA-Z_-][\\w-]*/,\n        {\n          cases: {\n            '@eos': { token: 'tag.id', next: '@pop' },\n            '@default': 'tag.id'\n          }\n        }\n      ],\n      // class\n      [\n        /\\.[a-zA-Z_-][\\w-]*/,\n        {\n          cases: {\n            '@eos': { token: 'tag.class', next: '@pop' },\n            '@default': 'tag.class'\n          }\n        }\n      ],\n      // attributes\n      [/\\(/, { token: 'delimiter.parenthesis', next: '@attributeList' }]\n    ],\n    simpleText: [\n      [/[^#]+$/, { token: '', next: '@popall' }],\n      [/[^#]+/, { token: '' }],\n      // interpolation\n      [\n        /(#{)([^}]*)(})/,\n        {\n          cases: {\n            '@eos': [\n              'interpolation.delimiter',\n              'interpolation',\n              {\n                token: 'interpolation.delimiter',\n                next: '@popall'\n              }\n            ],\n            '@default': [\n              'interpolation.delimiter',\n              'interpolation',\n              'interpolation.delimiter'\n            ]\n          }\n        }\n      ],\n      [/#$/, { token: '', next: '@popall' }],\n      [/#/, '']\n    ],\n    attributeList: [\n      [/\\s+/, ''],\n      [\n        /(\\w+)(\\s*=\\s*)(\"|')/,\n        ['attribute.name', 'delimiter', { token: 'attribute.value', next: '@value.$3' }]\n      ],\n      [/\\w+/, 'attribute.name'],\n      [\n        /,/,\n        {\n          cases: {\n            '@eos': {\n              token: 'attribute.delimiter',\n              next: '@popall'\n            },\n            '@default': 'attribute.delimiter'\n          }\n        }\n      ],\n      [/\\)$/, { token: 'delimiter.parenthesis', next: '@popall' }],\n      [/\\)/, { token: 'delimiter.parenthesis', next: '@pop' }]\n    ],\n    whitespace: [\n      [/^(\\s*)(\\/\\/.*)$/, { token: 'comment', next: '@blockText.$1.comment' }],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/, ''],\n      [/<!--/, { token: 'comment', next: '@comment' }]\n    ],\n    blockText: [\n      [\n        /^\\s+.*$/,\n        {\n          cases: {\n            '($S2\\\\s+.*$)': { token: '$S3' },\n            '@default': { token: '@rematch', next: '@popall' }\n          }\n        }\n      ],\n      [/./, { token: '@rematch', next: '@popall' }]\n    ],\n    comment: [\n      [/[^<\\-]+/, 'comment.content'],\n      [/-->/, { token: 'comment', next: '@pop' }],\n      [/<!--/, 'comment.content.invalid'],\n      [/[<\\-]/, 'comment.content']\n    ],\n    string: [\n      [\n        /[^\\\\\"'#]+/,\n        {\n          cases: {\n            '@eos': { token: 'string', next: '@popall' },\n            '@default': 'string'\n          }\n        }\n      ],\n      [\n        /@escapes/,\n        {\n          cases: {\n            '@eos': { token: 'string.escape', next: '@popall' },\n            '@default': 'string.escape'\n          }\n        }\n      ],\n      [\n        /\\\\./,\n        {\n          cases: {\n            '@eos': {\n              token: 'string.escape.invalid',\n              next: '@popall'\n            },\n            '@default': 'string.escape.invalid'\n          }\n        }\n      ],\n      // interpolation\n      [\n        /(#{)([^}]*)(})/,\n        ['interpolation.delimiter', 'interpolation', 'interpolation.delimiter']\n      ],\n      [/#/, 'string'],\n      [\n        /[\"']/,\n        {\n          cases: {\n            '$#==$S2': { token: 'string', next: '@pop' },\n            '@default': { token: 'string' }\n          }\n        }\n      ]\n    ],\n    // Almost identical to above, except for escapes and the output token\n    value: [\n      [\n        /[^\\\\\"']+/,\n        {\n          cases: {\n            '@eos': { token: 'attribute.value', next: '@popall' },\n            '@default': 'attribute.value'\n          }\n        }\n      ],\n      [\n        /\\\\./,\n        {\n          cases: {\n            '@eos': { token: 'attribute.value', next: '@popall' },\n            '@default': 'attribute.value'\n          }\n        }\n      ],\n      [\n        /[\"']/,\n        {\n          cases: {\n            '$#==$S2': { token: 'attribute.value', next: '@pop' },\n            '@default': { token: 'attribute.value' }\n          }\n        }\n      ]\n    ]\n  }\n};\n"],"sourceRoot":""}