1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/pgsql/pgsql.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA,WAAW,KAAK;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,mDAAmD;AAC5D,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,uBAAuB;AACpC,aAAa,yBAAyB;AACtC,aAAa,4BAA4B;AACzC,aAAa,sBAAsB;AACnC,aAAa,sBAAsB;AACnC,aAAa,iCAAiC;AAC9C,aAAa,qBAAqB;AAClC,gBAAgB;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,sBAAsB,2CAA2C;AACjE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yBAAyB,wCAAwC;AACjE,sBAAsB,uCAAuC;AAC7D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yBAAyB,mCAAmC;AAC5D;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,gCAAgC;AACnD;AACA,oCAAoC,uDAAuD;AAC3F;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,0CAA0C;AAC7D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA","file":"40.40.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport var conf = {\n  comments: {\n    lineComment: '--',\n    blockComment: ['/*', '*/']\n  },\n  brackets: [\n    ['{', '}'],\n    ['[', ']'],\n    ['(', ')']\n  ],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" }\n  ],\n  surroundingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" }\n  ]\n};\nexport var language = {\n  defaultToken: '',\n  tokenPostfix: '.sql',\n  ignoreCase: true,\n  brackets: [\n    { open: '[', close: ']', token: 'delimiter.square' },\n    { open: '(', close: ')', token: 'delimiter.parenthesis' }\n  ],\n  keywords: [\n    'A',\n    'ABORT',\n    'ABS',\n    'ABSENT',\n    'ABSOLUTE',\n    'ACCESS',\n    'ACCORDING',\n    'ACTION',\n    'ADA',\n    'ADD',\n    'ADMIN',\n    'AFTER',\n    'AGGREGATE',\n    'ALL',\n    'ALLOCATE',\n    'ALSO',\n    'ALTER',\n    'ALWAYS',\n    'ANALYSE',\n    'ANALYZE',\n    'AND',\n    'ANY',\n    'ARE',\n    'ARRAY',\n    'ARRAY_AGG',\n    'ARRAY_MAX_CARDINALITY',\n    'AS',\n    'ASC',\n    'ASENSITIVE',\n    'ASSERTION',\n    'ASSIGNMENT',\n    'ASYMMETRIC',\n    'AT',\n    'ATOMIC',\n    'ATTRIBUTE',\n    'ATTRIBUTES',\n    'AUTHORIZATION',\n    'AVG',\n    'BACKWARD',\n    'BASE64',\n    'BEFORE',\n    'BEGIN',\n    'BEGIN_FRAME',\n    'BEGIN_PARTITION',\n    'BERNOULLI',\n    'BETWEEN',\n    'BIGINT',\n    'BINARY',\n    'BIT',\n    'BIT_LENGTH',\n    'BLOB',\n    'BLOCKED',\n    'BOM',\n    'BOOLEAN',\n    'BOTH',\n    'BREADTH',\n    'BY',\n    'C',\n    'CACHE',\n    'CALL',\n    'CALLED',\n    'CARDINALITY',\n    'CASCADE',\n    'CASCADED',\n    'CASE',\n    'CAST',\n    'CATALOG',\n    'CATALOG_NAME',\n    'CEIL',\n    'CEILING',\n    'CHAIN',\n    'CHAR',\n    'CHARACTER',\n    'CHARACTERISTICS',\n    'CHARACTERS',\n    'CHARACTER_LENGTH',\n    'CHARACTER_SET_CATALOG',\n    'CHARACTER_SET_NAME',\n    'CHARACTER_SET_SCHEMA',\n    'CHAR_LENGTH',\n    'CHECK',\n    'CHECKPOINT',\n    'CLASS',\n    'CLASS_ORIGIN',\n    'CLOB',\n    'CLOSE',\n    'CLUSTER',\n    'COALESCE',\n    'COBOL',\n    'COLLATE',\n    'COLLATION',\n    'COLLATION_CATALOG',\n    'COLLATION_NAME',\n    'COLLATION_SCHEMA',\n    'COLLECT',\n    'COLUMN',\n    'COLUMNS',\n    'COLUMN_NAME',\n    'COMMAND_FUNCTION',\n    'COMMAND_FUNCTION_CODE',\n    'COMMENT',\n    'COMMENTS',\n    'COMMIT',\n    'COMMITTED',\n    'CONCURRENTLY',\n    'CONDITION',\n    'CONDITION_NUMBER',\n    'CONFIGURATION',\n    'CONFLICT',\n    'CONNECT',\n    'CONNECTION',\n    'CONNECTION_NAME',\n    'CONSTRAINT',\n    'CONSTRAINTS',\n    'CONSTRAINT_CATALOG',\n    'CONSTRAINT_NAME',\n    'CONSTRAINT_SCHEMA',\n    'CONSTRUCTOR',\n    'CONTAINS',\n    'CONTENT',\n    'CONTINUE',\n    'CONTROL',\n    'CONVERSION',\n    'CONVERT',\n    'COPY',\n    'CORR',\n    'CORRESPONDING',\n    'COST',\n    'COUNT',\n    'COVAR_POP',\n    'COVAR_SAMP',\n    'CREATE',\n    'CROSS',\n    'CSV',\n    'CUBE',\n    'CUME_DIST',\n    'CURRENT',\n    'CURRENT_CATALOG',\n    'CURRENT_DATE',\n    'CURRENT_DEFAULT_TRANSFORM_GROUP',\n    'CURRENT_PATH',\n    'CURRENT_ROLE',\n    'CURRENT_ROW',\n    'CURRENT_SCHEMA',\n    'CURRENT_TIME',\n    'CURRENT_TIMESTAMP',\n    'CURRENT_TRANSFORM_GROUP_FOR_TYPE',\n    'CURRENT_USER',\n    'CURSOR',\n    'CURSOR_NAME',\n    'CYCLE',\n    'DATA',\n    'DATABASE',\n    'DATALINK',\n    'DATE',\n    'DATETIME_INTERVAL_CODE',\n    'DATETIME_INTERVAL_PRECISION',\n    'DAY',\n    'DB',\n    'DEALLOCATE',\n    'DEC',\n    'DECIMAL',\n    'DECLARE',\n    'DEFAULT',\n    'DEFAULTS',\n    'DEFERRABLE',\n    'DEFERRED',\n    'DEFINED',\n    'DEFINER',\n    'DEGREE',\n    'DELETE',\n    'DELIMITER',\n    'DELIMITERS',\n    'DENSE_RANK',\n    'DEPENDS',\n    'DEPTH',\n    'DEREF',\n    'DERIVED',\n    'DESC',\n    'DESCRIBE',\n    'DESCRIPTOR',\n    'DETERMINISTIC',\n    'DIAGNOSTICS',\n    'DICTIONARY',\n    'DISABLE',\n    'DISCARD',\n    'DISCONNECT',\n    'DISPATCH',\n    'DISTINCT',\n    'DLNEWCOPY',\n    'DLPREVIOUSCOPY',\n    'DLURLCOMPLETE',\n    'DLURLCOMPLETEONLY',\n    'DLURLCOMPLETEWRITE',\n    'DLURLPATH',\n    'DLURLPATHONLY',\n    'DLURLPATHWRITE',\n    'DLURLSCHEME',\n    'DLURLSERVER',\n    'DLVALUE',\n    'DO',\n    'DOCUMENT',\n    'DOMAIN',\n    'DOUBLE',\n    'DROP',\n    'DYNAMIC',\n    'DYNAMIC_FUNCTION',\n    'DYNAMIC_FUNCTION_CODE',\n    'EACH',\n    'ELEMENT',\n    'ELSE',\n    'EMPTY',\n    'ENABLE',\n    'ENCODING',\n    'ENCRYPTED',\n    'END',\n    'END-EXEC',\n    'END_FRAME',\n    'END_PARTITION',\n    'ENFORCED',\n    'ENUM',\n    'EQUALS',\n    'ESCAPE',\n    'EVENT',\n    'EVERY',\n    'EXCEPT',\n    'EXCEPTION',\n    'EXCLUDE',\n    'EXCLUDING',\n    'EXCLUSIVE',\n    'EXEC',\n    'EXECUTE',\n    'EXISTS',\n    'EXP',\n    'EXPLAIN',\n    'EXPRESSION',\n    'EXTENSION',\n    'EXTERNAL',\n    'EXTRACT',\n    'FALSE',\n    'FAMILY',\n    'FETCH',\n    'FILE',\n    'FILTER',\n    'FINAL',\n    'FIRST',\n    'FIRST_VALUE',\n    'FLAG',\n    'FLOAT',\n    'FLOOR',\n    'FOLLOWING',\n    'FOR',\n    'FORCE',\n    'FOREIGN',\n    'FORTRAN',\n    'FORWARD',\n    'FOUND',\n    'FRAME_ROW',\n    'FREE',\n    'FREEZE',\n    'FROM',\n    'FS',\n    'FULL',\n    'FUNCTION',\n    'FUNCTIONS',\n    'FUSION',\n    'G',\n    'GENERAL',\n    'GENERATED',\n    'GET',\n    'GLOBAL',\n    'GO',\n    'GOTO',\n    'GRANT',\n    'GRANTED',\n    'GREATEST',\n    'GROUP',\n    'GROUPING',\n    'GROUPS',\n    'HANDLER',\n    'HAVING',\n    'HEADER',\n    'HEX',\n    'HIERARCHY',\n    'HOLD',\n    'HOUR',\n    'ID',\n    'IDENTITY',\n    'IF',\n    'IGNORE',\n    'ILIKE',\n    'IMMEDIATE',\n    'IMMEDIATELY',\n    'IMMUTABLE',\n    'IMPLEMENTATION',\n    'IMPLICIT',\n    'IMPORT',\n    'IN',\n    'INCLUDING',\n    'INCREMENT',\n    'INDENT',\n    'INDEX',\n    'INDEXES',\n    'INDICATOR',\n    'INHERIT',\n    'INHERITS',\n    'INITIALLY',\n    'INLINE',\n    'INNER',\n    'INOUT',\n    'INPUT',\n    'INSENSITIVE',\n    'INSERT',\n    'INSTANCE',\n    'INSTANTIABLE',\n    'INSTEAD',\n    'INT',\n    'INTEGER',\n    'INTEGRITY',\n    'INTERSECT',\n    'INTERSECTION',\n    'INTERVAL',\n    'INTO',\n    'INVOKER',\n    'IS',\n    'ISNULL',\n    'ISOLATION',\n    'JOIN',\n    'K',\n    'KEY',\n    'KEY_MEMBER',\n    'KEY_TYPE',\n    'LABEL',\n    'LAG',\n    'LANGUAGE',\n    'LARGE',\n    'LAST',\n    'LAST_VALUE',\n    'LATERAL',\n    'LEAD',\n    'LEADING',\n    'LEAKPROOF',\n    'LEAST',\n    'LEFT',\n    'LENGTH',\n    'LEVEL',\n    'LIBRARY',\n    'LIKE',\n    'LIKE_REGEX',\n    'LIMIT',\n    'LINK',\n    'LISTEN',\n    'LN',\n    'LOAD',\n    'LOCAL',\n    'LOCALTIME',\n    'LOCALTIMESTAMP',\n    'LOCATION',\n    'LOCATOR',\n    'LOCK',\n    'LOCKED',\n    'LOGGED',\n    'LOWER',\n    'M',\n    'MAP',\n    'MAPPING',\n    'MATCH',\n    'MATCHED',\n    'MATERIALIZED',\n    'MAX',\n    'MAXVALUE',\n    'MAX_CARDINALITY',\n    'MEMBER',\n    'MERGE',\n    'MESSAGE_LENGTH',\n    'MESSAGE_OCTET_LENGTH',\n    'MESSAGE_TEXT',\n    'METHOD',\n    'MIN',\n    'MINUTE',\n    'MINVALUE',\n    'MOD',\n    'MODE',\n    'MODIFIES',\n    'MODULE',\n    'MONTH',\n    'MORE',\n    'MOVE',\n    'MULTISET',\n    'MUMPS',\n    'NAME',\n    'NAMES',\n    'NAMESPACE',\n    'NATIONAL',\n    'NATURAL',\n    'NCHAR',\n    'NCLOB',\n    'NESTING',\n    'NEW',\n    'NEXT',\n    'NFC',\n    'NFD',\n    'NFKC',\n    'NFKD',\n    'NIL',\n    'NO',\n    'NONE',\n    'NORMALIZE',\n    'NORMALIZED',\n    'NOT',\n    'NOTHING',\n    'NOTIFY',\n    'NOTNULL',\n    'NOWAIT',\n    'NTH_VALUE',\n    'NTILE',\n    'NULL',\n    'NULLABLE',\n    'NULLIF',\n    'NULLS',\n    'NUMBER',\n    'NUMERIC',\n    'OBJECT',\n    'OCCURRENCES_REGEX',\n    'OCTETS',\n    'OCTET_LENGTH',\n    'OF',\n    'OFF',\n    'OFFSET',\n    'OIDS',\n    'OLD',\n    'ON',\n    'ONLY',\n    'OPEN',\n    'OPERATOR',\n    'OPTION',\n    'OPTIONS',\n    'OR',\n    'ORDER',\n    'ORDERING',\n    'ORDINALITY',\n    'OTHERS',\n    'OUT',\n    'OUTER',\n    'OUTPUT',\n    'OVER',\n    'OVERLAPS',\n    'OVERLAY',\n    'OVERRIDING',\n    'OWNED',\n    'OWNER',\n    'P',\n    'PAD',\n    'PARALLEL',\n    'PARAMETER',\n    'PARAMETER_MODE',\n    'PARAMETER_NAME',\n    'PARAMETER_ORDINAL_POSITION',\n    'PARAMETER_SPECIFIC_CATALOG',\n    'PARAMETER_SPECIFIC_NAME',\n    'PARAMETER_SPECIFIC_SCHEMA',\n    'PARSER',\n    'PARTIAL',\n    'PARTITION',\n    'PASCAL',\n    'PASSING',\n    'PASSTHROUGH',\n    'PASSWORD',\n    'PATH',\n    'PERCENT',\n    'PERCENTILE_CONT',\n    'PERCENTILE_DISC',\n    'PERCENT_RANK',\n    'PERIOD',\n    'PERMISSION',\n    'PLACING',\n    'PLANS',\n    'PLI',\n    'POLICY',\n    'PORTION',\n    'POSITION',\n    'POSITION_REGEX',\n    'POWER',\n    'PRECEDES',\n    'PRECEDING',\n    'PRECISION',\n    'PREPARE',\n    'PREPARED',\n    'PRESERVE',\n    'PRIMARY',\n    'PRIOR',\n    'PRIVILEGES',\n    'PROCEDURAL',\n    'PROCEDURE',\n    'PROGRAM',\n    'PUBLIC',\n    'QUOTE',\n    'RANGE',\n    'RANK',\n    'READ',\n    'READS',\n    'REAL',\n    'REASSIGN',\n    'RECHECK',\n    'RECOVERY',\n    'RECURSIVE',\n    'REF',\n    'REFERENCES',\n    'REFERENCING',\n    'REFRESH',\n    'REGR_AVGX',\n    'REGR_AVGY',\n    'REGR_COUNT',\n    'REGR_INTERCEPT',\n    'REGR_R2',\n    'REGR_SLOPE',\n    'REGR_SXX',\n    'REGR_SXY',\n    'REGR_SYY',\n    'REINDEX',\n    'RELATIVE',\n    'RELEASE',\n    'RENAME',\n    'REPEATABLE',\n    'REPLACE',\n    'REPLICA',\n    'REQUIRING',\n    'RESET',\n    'RESPECT',\n    'RESTART',\n    'RESTORE',\n    'RESTRICT',\n    'RESULT',\n    'RETURN',\n    'RETURNED_CARDINALITY',\n    'RETURNED_LENGTH',\n    'RETURNED_OCTET_LENGTH',\n    'RETURNED_SQLSTATE',\n    'RETURNING',\n    'RETURNS',\n    'REVOKE',\n    'RIGHT',\n    'ROLE',\n    'ROLLBACK',\n    'ROLLUP',\n    'ROUTINE',\n    'ROUTINE_CATALOG',\n    'ROUTINE_NAME',\n    'ROUTINE_SCHEMA',\n    'ROW',\n    'ROWS',\n    'ROW_COUNT',\n    'ROW_NUMBER',\n    'RULE',\n    'SAVEPOINT',\n    'SCALE',\n    'SCHEMA',\n    'SCHEMA_NAME',\n    'SCOPE',\n    'SCOPE_CATALOG',\n    'SCOPE_NAME',\n    'SCOPE_SCHEMA',\n    'SCROLL',\n    'SEARCH',\n    'SECOND',\n    'SECTION',\n    'SECURITY',\n    'SELECT',\n    'SELECTIVE',\n    'SELF',\n    'SENSITIVE',\n    'SEQUENCE',\n    'SEQUENCES',\n    'SERIALIZABLE',\n    'SERVER',\n    'SERVER_NAME',\n    'SESSION',\n    'SESSION_USER',\n    'SET',\n    'SETOF',\n    'SETS',\n    'SHARE',\n    'SHOW',\n    'SIMILAR',\n    'SIMPLE',\n    'SIZE',\n    'SKIP',\n    'SMALLINT',\n    'SNAPSHOT',\n    'SOME',\n    'SOURCE',\n    'SPACE',\n    'SPECIFIC',\n    'SPECIFICTYPE',\n    'SPECIFIC_NAME',\n    'SQL',\n    'SQLCODE',\n    'SQLERROR',\n    'SQLEXCEPTION',\n    'SQLSTATE',\n    'SQLWARNING',\n    'SQRT',\n    'STABLE',\n    'STANDALONE',\n    'START',\n    'STATE',\n    'STATEMENT',\n    'STATIC',\n    'STATISTICS',\n    'STDDEV_POP',\n    'STDDEV_SAMP',\n    'STDIN',\n    'STDOUT',\n    'STORAGE',\n    'STRICT',\n    'STRIP',\n    'STRUCTURE',\n    'STYLE',\n    'SUBCLASS_ORIGIN',\n    'SUBMULTISET',\n    'SUBSTRING',\n    'SUBSTRING_REGEX',\n    'SUCCEEDS',\n    'SUM',\n    'SYMMETRIC',\n    'SYSID',\n    'SYSTEM',\n    'SYSTEM_TIME',\n    'SYSTEM_USER',\n    'T',\n    'TABLE',\n    'TABLES',\n    'TABLESAMPLE',\n    'TABLESPACE',\n    'TABLE_NAME',\n    'TEMP',\n    'TEMPLATE',\n    'TEMPORARY',\n    'TEXT',\n    'THEN',\n    'TIES',\n    'TIME',\n    'TIMESTAMP',\n    'TIMEZONE_HOUR',\n    'TIMEZONE_MINUTE',\n    'TO',\n    'TOKEN',\n    'TOP_LEVEL_COUNT',\n    'TRAILING',\n    'TRANSACTION',\n    'TRANSACTIONS_COMMITTED',\n    'TRANSACTIONS_ROLLED_BACK',\n    'TRANSACTION_ACTIVE',\n    'TRANSFORM',\n    'TRANSFORMS',\n    'TRANSLATE',\n    'TRANSLATE_REGEX',\n    'TRANSLATION',\n    'TREAT',\n    'TRIGGER',\n    'TRIGGER_CATALOG',\n    'TRIGGER_NAME',\n    'TRIGGER_SCHEMA',\n    'TRIM',\n    'TRIM_ARRAY',\n    'TRUE',\n    'TRUNCATE',\n    'TRUSTED',\n    'TYPE',\n    'TYPES',\n    'UESCAPE',\n    'UNBOUNDED',\n    'UNCOMMITTED',\n    'UNDER',\n    'UNENCRYPTED',\n    'UNION',\n    'UNIQUE',\n    'UNKNOWN',\n    'UNLINK',\n    'UNLISTEN',\n    'UNLOGGED',\n    'UNNAMED',\n    'UNNEST',\n    'UNTIL',\n    'UNTYPED',\n    'UPDATE',\n    'UPPER',\n    'URI',\n    'USAGE',\n    'USER',\n    'USER_DEFINED_TYPE_CATALOG',\n    'USER_DEFINED_TYPE_CODE',\n    'USER_DEFINED_TYPE_NAME',\n    'USER_DEFINED_TYPE_SCHEMA',\n    'USING',\n    'VACUUM',\n    'VALID',\n    'VALIDATE',\n    'VALIDATOR',\n    'VALUE',\n    'VALUES',\n    'VALUE_OF',\n    'VARBINARY',\n    'VARCHAR',\n    'VARIADIC',\n    'VARYING',\n    'VAR_POP',\n    'VAR_SAMP',\n    'VERBOSE',\n    'VERSION',\n    'VERSIONING',\n    'VIEW',\n    'VIEWS',\n    'VOLATILE',\n    'WHEN',\n    'WHENEVER',\n    'WHERE',\n    'WHITESPACE',\n    'WIDTH_BUCKET',\n    'WINDOW',\n    'WITH',\n    'WITHIN',\n    'WITHOUT',\n    'WORK',\n    'WRAPPER',\n    'WRITE',\n    'XML',\n    'XMLAGG',\n    'XMLATTRIBUTES',\n    'XMLBINARY',\n    'XMLCAST',\n    'XMLCOMMENT',\n    'XMLCONCAT',\n    'XMLDECLARATION',\n    'XMLDOCUMENT',\n    'XMLELEMENT',\n    'XMLEXISTS',\n    'XMLFOREST',\n    'XMLITERATE',\n    'XMLNAMESPACES',\n    'XMLPARSE',\n    'XMLPI',\n    'XMLQUERY',\n    'XMLROOT',\n    'XMLSCHEMA',\n    'XMLSERIALIZE',\n    'XMLTABLE',\n    'XMLTEXT',\n    'XMLVALIDATE',\n    'YEAR',\n    'YES',\n    'ZONE'\n  ],\n  operators: [\n    'AND',\n    'BETWEEN',\n    'IN',\n    'LIKE',\n    'NOT',\n    'OR',\n    'IS',\n    'NULL',\n    'INTERSECT',\n    'UNION',\n    'INNER',\n    'JOIN',\n    'LEFT',\n    'OUTER',\n    'RIGHT'\n  ],\n  builtinFunctions: [\n    'abbrev',\n    'abs',\n    'acos',\n    'acosd',\n    'age',\n    'any',\n    'area',\n    'array_agg',\n    'array_append',\n    'array_cat',\n    'array_dims',\n    'array_fill',\n    'array_length',\n    'array_lower',\n    'array_ndims',\n    'array_position',\n    'array_positions',\n    'array_prepend',\n    'array_remove',\n    'array_replace',\n    'array_to_json',\n    'array_to_string',\n    'array_to_tsvector',\n    'array_upper',\n    'ascii',\n    'asin',\n    'asind',\n    'atan',\n    'atan2',\n    'atan2d',\n    'atand',\n    'avg',\n    'bit',\n    'bit_and',\n    'bit_length',\n    'bit_or',\n    'bool_and',\n    'bool_or',\n    'bound_box',\n    'box',\n    'brin_summarize_new_values',\n    'broadcast',\n    'btrim',\n    'cardinality',\n    'cbrt',\n    'ceil',\n    'ceiling',\n    'center',\n    'char_length',\n    'character_length',\n    'chr',\n    'circle',\n    'clock_timestamp',\n    'coalesce',\n    'col_description',\n    'concat',\n    'concat_ws',\n    'convert',\n    'convert_from',\n    'convert_to',\n    'corr',\n    'cos',\n    'cosd',\n    'cot',\n    'cotd',\n    'count',\n    'covar_pop',\n    'covar_samp',\n    'cume_dist',\n    'current_catalog',\n    'current_database',\n    'current_date',\n    'current_query',\n    'current_role',\n    'current_schema',\n    'current_schemas',\n    'current_setting',\n    'current_time',\n    'current_timestamp',\n    'current_user',\n    'currval',\n    'cursor_to_xml',\n    'date_part',\n    'date_trunc',\n    'decode',\n    'degrees',\n    'dense_rank',\n    'diameter',\n    'div',\n    'encode',\n    'enum_first',\n    'enum_last',\n    'enum_range',\n    'every',\n    'exp',\n    'extract',\n    'family',\n    'first_value',\n    'floor',\n    'format',\n    'format_type',\n    'generate_series',\n    'generate_subscripts',\n    'get_bit',\n    'get_byte',\n    'get_current_ts_config',\n    'gin_clean_pending_list',\n    'greatest',\n    'grouping',\n    'has_any_column_privilege',\n    'has_column_privilege',\n    'has_database_privilege',\n    'has_foreign_data_wrapper_privilege',\n    'has_function_privilege',\n    'has_language_privilege',\n    'has_schema_privilege',\n    'has_sequence_privilege',\n    'has_server_privilege',\n    'has_table_privilege',\n    'has_tablespace_privilege',\n    'has_type_privilege',\n    'height',\n    'host',\n    'hostmask',\n    'inet_client_addr',\n    'inet_client_port',\n    'inet_merge',\n    'inet_same_family',\n    'inet_server_addr',\n    'inet_server_port',\n    'initcap',\n    'isclosed',\n    'isempty',\n    'isfinite',\n    'isopen',\n    'json_agg',\n    'json_object',\n    'json_object_agg',\n    'json_populate_record',\n    'json_populate_recordset',\n    'json_to_record',\n    'json_to_recordset',\n    'jsonb_agg',\n    'jsonb_object_agg',\n    'justify_days',\n    'justify_hours',\n    'justify_interval',\n    'lag',\n    'last_value',\n    'lastval',\n    'lead',\n    'least',\n    'left',\n    'length',\n    'line',\n    'ln',\n    'localtime',\n    'localtimestamp',\n    'log',\n    'lower',\n    'lower_inc',\n    'lower_inf',\n    'lpad',\n    'lseg',\n    'ltrim',\n    'make_date',\n    'make_interval',\n    'make_time',\n    'make_timestamp',\n    'make_timestamptz',\n    'masklen',\n    'max',\n    'md5',\n    'min',\n    'mod',\n    'mode',\n    'netmask',\n    'network',\n    'nextval',\n    'now',\n    'npoints',\n    'nth_value',\n    'ntile',\n    'nullif',\n    'num_nonnulls',\n    'num_nulls',\n    'numnode',\n    'obj_description',\n    'octet_length',\n    'overlay',\n    'parse_ident',\n    'path',\n    'pclose',\n    'percent_rank',\n    'percentile_cont',\n    'percentile_disc',\n    'pg_advisory_lock',\n    'pg_advisory_lock_shared',\n    'pg_advisory_unlock',\n    'pg_advisory_unlock_all',\n    'pg_advisory_unlock_shared',\n    'pg_advisory_xact_lock',\n    'pg_advisory_xact_lock_shared',\n    'pg_backend_pid',\n    'pg_backup_start_time',\n    'pg_blocking_pids',\n    'pg_cancel_backend',\n    'pg_client_encoding',\n    'pg_collation_is_visible',\n    'pg_column_size',\n    'pg_conf_load_time',\n    'pg_control_checkpoint',\n    'pg_control_init',\n    'pg_control_recovery',\n    'pg_control_system',\n    'pg_conversion_is_visible',\n    'pg_create_logical_replication_slot',\n    'pg_create_physical_replication_slot',\n    'pg_create_restore_point',\n    'pg_current_xlog_flush_location',\n    'pg_current_xlog_insert_location',\n    'pg_current_xlog_location',\n    'pg_database_size',\n    'pg_describe_object',\n    'pg_drop_replication_slot',\n    'pg_export_snapshot',\n    'pg_filenode_relation',\n    'pg_function_is_visible',\n    'pg_get_constraintdef',\n    'pg_get_expr',\n    'pg_get_function_arguments',\n    'pg_get_function_identity_arguments',\n    'pg_get_function_result',\n    'pg_get_functiondef',\n    'pg_get_indexdef',\n    'pg_get_keywords',\n    'pg_get_object_address',\n    'pg_get_owned_sequence',\n    'pg_get_ruledef',\n    'pg_get_serial_sequence',\n    'pg_get_triggerdef',\n    'pg_get_userbyid',\n    'pg_get_viewdef',\n    'pg_has_role',\n    'pg_identify_object',\n    'pg_identify_object_as_address',\n    'pg_index_column_has_property',\n    'pg_index_has_property',\n    'pg_indexam_has_property',\n    'pg_indexes_size',\n    'pg_is_in_backup',\n    'pg_is_in_recovery',\n    'pg_is_other_temp_schema',\n    'pg_is_xlog_replay_paused',\n    'pg_last_committed_xact',\n    'pg_last_xact_replay_timestamp',\n    'pg_last_xlog_receive_location',\n    'pg_last_xlog_replay_location',\n    'pg_listening_channels',\n    'pg_logical_emit_message',\n    'pg_logical_slot_get_binary_changes',\n    'pg_logical_slot_get_changes',\n    'pg_logical_slot_peek_binary_changes',\n    'pg_logical_slot_peek_changes',\n    'pg_ls_dir',\n    'pg_my_temp_schema',\n    'pg_notification_queue_usage',\n    'pg_opclass_is_visible',\n    'pg_operator_is_visible',\n    'pg_opfamily_is_visible',\n    'pg_options_to_table',\n    'pg_postmaster_start_time',\n    'pg_read_binary_file',\n    'pg_read_file',\n    'pg_relation_filenode',\n    'pg_relation_filepath',\n    'pg_relation_size',\n    'pg_reload_conf',\n    'pg_replication_origin_create',\n    'pg_replication_origin_drop',\n    'pg_replication_origin_oid',\n    'pg_replication_origin_progress',\n    'pg_replication_origin_session_is_setup',\n    'pg_replication_origin_session_progress',\n    'pg_replication_origin_session_reset',\n    'pg_replication_origin_session_setup',\n    'pg_replication_origin_xact_reset',\n    'pg_replication_origin_xact_setup',\n    'pg_rotate_logfile',\n    'pg_size_bytes',\n    'pg_size_pretty',\n    'pg_sleep',\n    'pg_sleep_for',\n    'pg_sleep_until',\n    'pg_start_backup',\n    'pg_stat_file',\n    'pg_stop_backup',\n    'pg_switch_xlog',\n    'pg_table_is_visible',\n    'pg_table_size',\n    'pg_tablespace_databases',\n    'pg_tablespace_location',\n    'pg_tablespace_size',\n    'pg_terminate_backend',\n    'pg_total_relation_size',\n    'pg_trigger_depth',\n    'pg_try_advisory_lock',\n    'pg_try_advisory_lock_shared',\n    'pg_try_advisory_xact_lock',\n    'pg_try_advisory_xact_lock_shared',\n    'pg_ts_config_is_visible',\n    'pg_ts_dict_is_visible',\n    'pg_ts_parser_is_visible',\n    'pg_ts_template_is_visible',\n    'pg_type_is_visible',\n    'pg_typeof',\n    'pg_xact_commit_timestamp',\n    'pg_xlog_location_diff',\n    'pg_xlog_replay_pause',\n    'pg_xlog_replay_resume',\n    'pg_xlogfile_name',\n    'pg_xlogfile_name_offset',\n    'phraseto_tsquery',\n    'pi',\n    'plainto_tsquery',\n    'point',\n    'polygon',\n    'popen',\n    'position',\n    'power',\n    'pqserverversion',\n    'query_to_xml',\n    'querytree',\n    'quote_ident',\n    'quote_literal',\n    'quote_nullable',\n    'radians',\n    'radius',\n    'random',\n    'range_merge',\n    'rank',\n    'regexp_matches',\n    'regexp_replace',\n    'regexp_split_to_array',\n    'regexp_split_to_table',\n    'regr_avgx',\n    'regr_avgy',\n    'regr_count',\n    'regr_intercept',\n    'regr_r2',\n    'regr_slope',\n    'regr_sxx',\n    'regr_sxy',\n    'regr_syy',\n    'repeat',\n    'replace',\n    'reverse',\n    'right',\n    'round',\n    'row_number',\n    'row_security_active',\n    'row_to_json',\n    'rpad',\n    'rtrim',\n    'scale',\n    'session_user',\n    'set_bit',\n    'set_byte',\n    'set_config',\n    'set_masklen',\n    'setseed',\n    'setval',\n    'setweight',\n    'shobj_description',\n    'sign',\n    'sin',\n    'sind',\n    'split_part',\n    'sprintf',\n    'sqrt',\n    'statement_timestamp',\n    'stddev',\n    'stddev_pop',\n    'stddev_samp',\n    'string_agg',\n    'string_to_array',\n    'strip',\n    'strpos',\n    'substr',\n    'substring',\n    'sum',\n    'table_to_xml',\n    'table_to_xml_and_xmlschema',\n    'tan',\n    'tand',\n    'text',\n    'timeofday',\n    'timezone',\n    'to_ascii',\n    'to_char',\n    'to_date',\n    'to_hex',\n    'to_json',\n    'to_number',\n    'to_regclass',\n    'to_regnamespace',\n    'to_regoper',\n    'to_regoperator',\n    'to_regproc',\n    'to_regprocedure',\n    'to_regrole',\n    'to_regtype',\n    'to_timestamp',\n    'to_tsquery',\n    'to_tsvector',\n    'transaction_timestamp',\n    'translate',\n    'trim',\n    'trunc',\n    'ts_debug',\n    'ts_delete',\n    'ts_filter',\n    'ts_headline',\n    'ts_lexize',\n    'ts_parse',\n    'ts_rank',\n    'ts_rank_cd',\n    'ts_rewrite',\n    'ts_stat',\n    'ts_token_type',\n    'tsquery_phrase',\n    'tsvector_to_array',\n    'tsvector_update_trigger',\n    'tsvector_update_trigger_column',\n    'txid_current',\n    'txid_current_snapshot',\n    'txid_snapshot_xip',\n    'txid_snapshot_xmax',\n    'txid_snapshot_xmin',\n    'txid_visible_in_snapshot',\n    'unnest',\n    'upper',\n    'upper_inc',\n    'upper_inf',\n    'user',\n    'var_pop',\n    'var_samp',\n    'variance',\n    'version',\n    'width',\n    'width_bucket',\n    'xml_is_well_formed',\n    'xml_is_well_formed_content',\n    'xml_is_well_formed_document',\n    'xmlagg',\n    'xmlcomment',\n    'xmlconcat',\n    'xmlelement',\n    'xmlexists',\n    'xmlforest',\n    'xmlparse',\n    'xmlpi',\n    'xmlroot',\n    'xmlserialize',\n    'xpath',\n    'xpath_exists'\n  ],\n  builtinVariables: [\n  // NOT SUPPORTED\n  ],\n  pseudoColumns: [\n  // NOT SUPPORTED\n  ],\n  tokenizer: {\n    root: [\n      { include: '@comments' },\n      { include: '@whitespace' },\n      { include: '@pseudoColumns' },\n      { include: '@numbers' },\n      { include: '@strings' },\n      { include: '@complexIdentifiers' },\n      { include: '@scopes' },\n      [/[;,.]/, 'delimiter'],\n      [/[()]/, '@brackets'],\n      [\n        /[\\w@#$]+/,\n        {\n          cases: {\n            '@keywords': 'keyword',\n            '@operators': 'operator',\n            '@builtinVariables': 'predefined',\n            '@builtinFunctions': 'predefined',\n            '@default': 'identifier'\n          }\n        }\n      ],\n      [/[<>=!%&+\\-*/|~^]/, 'operator']\n    ],\n    whitespace: [[/\\s+/, 'white']],\n    comments: [\n      [/--+.*/, 'comment'],\n      [/\\/\\*/, { token: 'comment.quote', next: '@comment' }]\n    ],\n    comment: [\n      [/[^*/]+/, 'comment'],\n      // Not supporting nested comments, as nested comments seem to not be standard?\n      // i.e. http://stackoverflow.com/questions/728172/are-there-multiline-comment-delimiters-in-sql-that-are-vendor-agnostic\n      // [/\\/\\*/, { token: 'comment.quote', next: '@push' }],  // nested comment not allowed :-(\n      [/\\*\\//, { token: 'comment.quote', next: '@pop' }],\n      [/./, 'comment']\n    ],\n    pseudoColumns: [\n      [\n        /[$][A-Za-z_][\\w@#$]*/,\n        {\n          cases: {\n            '@pseudoColumns': 'predefined',\n            '@default': 'identifier'\n          }\n        }\n      ]\n    ],\n    numbers: [\n      [/0[xX][0-9a-fA-F]*/, 'number'],\n      [/[$][+-]*\\d*(\\.\\d*)?/, 'number'],\n      [/((\\d+(\\.\\d*)?)|(\\.\\d+))([eE][\\-+]?\\d+)?/, 'number']\n    ],\n    strings: [[/'/, { token: 'string', next: '@string' }]],\n    string: [\n      [/[^']+/, 'string'],\n      [/''/, 'string'],\n      [/'/, { token: 'string', next: '@pop' }]\n    ],\n    complexIdentifiers: [[/\"/, { token: 'identifier.quote', next: '@quotedIdentifier' }]],\n    quotedIdentifier: [\n      [/[^\"]+/, 'identifier'],\n      [/\"\"/, 'identifier'],\n      [/\"/, { token: 'identifier.quote', next: '@pop' }]\n    ],\n    scopes: [\n    // NOT SUPPORTED\n    ]\n  }\n};\n"],"sourceRoot":""}