1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/perl/perl.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA,WAAW,KAAK;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA,SAAS,qCAAqC,YAAY,GAAG;AAC7D,SAAS,wDAAwD;AACjE,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,WAAW;AACX;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8CAA8C,IAAI,cAAc,EAAE,cAAc,EAAE;AAClF;AACA;AACA;AACA,aAAa,yBAAyB;AACtC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yBAAyB;AACzB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8CAA8C;AAC9C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,sBAAsB;AACnC,aAAa,yBAAyB;AACtC;AACA,aAAa,sBAAsB;AACnC;AACA,aAAa,sBAAsB;AACnC,iBAAiB;AACjB;AACA,gFAAgF;AAChF;AACA,aAAa,sBAAsB;AACnC,iBAAiB;AACjB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,wBAAwB;AACrC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,kCAAkC,kDAAkD;AACpF,kCAAkC,kDAAkD;AACpF,8BAA8B,IAAI,6CAA6C,EAAE,GAAG;AACpF,iCAAiC,kDAAkD;AACnF,8BAA8B,kDAAkD;AAChF;AACA;AACA,iBAAiB;AACjB;AACA,oCAAoC,oDAAoD;AACxF,+BAA+B,kDAAkD;AACjF,+BAA+B,kDAAkD;AACjF,2BAA2B,IAAI,6CAA6C,EAAE,GAAG;AACjF,8BAA8B,kDAAkD;AAChF,2BAA2B,kDAAkD;AAC7E;AACA;AACA,iBAAiB;AACjB;AACA,iCAAiC,oDAAoD;AACrF,8BAA8B,mDAAmD;AACjF,8BAA8B,mDAAmD;AACjF,0BAA0B,IAAI,8CAA8C,EAAE,GAAG;AACjF,6BAA6B,mDAAmD;AAChF,0BAA0B,mDAAmD;AAC7E,6CAA6C,qDAAqD;AAClG,gCAAgC,qDAAqD;AACrF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oCAAoC,sCAAsC;AAC1E,oCAAoC,uCAAuC;AAC3E;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,wBAAwB;AACrC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yBAAyB;AACzB,oCAAoC,uCAAuC;AAC3E;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,kDAAkD,4CAA4C;AAC9F;AACA;AACA;AACA;AACA,oBAAoB,wBAAwB,GAAG,sBAAsB;AACrE;AACA;AACA;AACA,iBAAiB;AACjB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA","file":"39.39.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport var conf = {\n  comments: {\n    lineComment: '#'\n  },\n  brackets: [\n    ['{', '}'],\n    ['[', ']'],\n    ['(', ')']\n  ],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" },\n    { open: '`', close: '`' }\n  ],\n  surroundingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" },\n    { open: '`', close: '`' }\n  ]\n};\nexport var language = {\n  defaultToken: '',\n  tokenPostfix: '.perl',\n  brackets: [\n    { token: 'delimiter.bracket', open: '{', close: '}' },\n    { token: 'delimiter.parenthesis', open: '(', close: ')' },\n    { token: 'delimiter.square', open: '[', close: ']' }\n  ],\n  // https://learn.perl.org/docs/keywords.html\n  // Perl syntax\n  keywords: [\n    '__DATA__',\n    'else',\n    'lock',\n    '__END__',\n    'elsif',\n    'lt',\n    '__FILE__',\n    'eq',\n    '__LINE__',\n    'exp',\n    'ne',\n    'sub',\n    '__PACKAGE__',\n    'for',\n    'no',\n    'and',\n    'foreach',\n    'or',\n    'unless',\n    'cmp',\n    'ge',\n    'package',\n    'until',\n    'continue',\n    'gt',\n    'while',\n    'CORE',\n    'if',\n    'xor',\n    'do',\n    'le',\n    '__DIE__',\n    '__WARN__'\n  ],\n  // Perl functions\n  builtinFunctions: [\n    '-A',\n    'END',\n    'length',\n    'setpgrp',\n    '-B',\n    'endgrent',\n    'link',\n    'setpriority',\n    '-b',\n    'endhostent',\n    'listen',\n    'setprotoent',\n    '-C',\n    'endnetent',\n    'local',\n    'setpwent',\n    '-c',\n    'endprotoent',\n    'localtime',\n    'setservent',\n    '-d',\n    'endpwent',\n    'log',\n    'setsockopt',\n    '-e',\n    'endservent',\n    'lstat',\n    'shift',\n    '-f',\n    'eof',\n    'map',\n    'shmctl',\n    '-g',\n    'eval',\n    'mkdir',\n    'shmget',\n    '-k',\n    'exec',\n    'msgctl',\n    'shmread',\n    '-l',\n    'exists',\n    'msgget',\n    'shmwrite',\n    '-M',\n    'exit',\n    'msgrcv',\n    'shutdown',\n    '-O',\n    'fcntl',\n    'msgsnd',\n    'sin',\n    '-o',\n    'fileno',\n    'my',\n    'sleep',\n    '-p',\n    'flock',\n    'next',\n    'socket',\n    '-r',\n    'fork',\n    'not',\n    'socketpair',\n    '-R',\n    'format',\n    'oct',\n    'sort',\n    '-S',\n    'formline',\n    'open',\n    'splice',\n    '-s',\n    'getc',\n    'opendir',\n    'split',\n    '-T',\n    'getgrent',\n    'ord',\n    'sprintf',\n    '-t',\n    'getgrgid',\n    'our',\n    'sqrt',\n    '-u',\n    'getgrnam',\n    'pack',\n    'srand',\n    '-w',\n    'gethostbyaddr',\n    'pipe',\n    'stat',\n    '-W',\n    'gethostbyname',\n    'pop',\n    'state',\n    '-X',\n    'gethostent',\n    'pos',\n    'study',\n    '-x',\n    'getlogin',\n    'print',\n    'substr',\n    '-z',\n    'getnetbyaddr',\n    'printf',\n    'symlink',\n    'abs',\n    'getnetbyname',\n    'prototype',\n    'syscall',\n    'accept',\n    'getnetent',\n    'push',\n    'sysopen',\n    'alarm',\n    'getpeername',\n    'quotemeta',\n    'sysread',\n    'atan2',\n    'getpgrp',\n    'rand',\n    'sysseek',\n    'AUTOLOAD',\n    'getppid',\n    'read',\n    'system',\n    'BEGIN',\n    'getpriority',\n    'readdir',\n    'syswrite',\n    'bind',\n    'getprotobyname',\n    'readline',\n    'tell',\n    'binmode',\n    'getprotobynumber',\n    'readlink',\n    'telldir',\n    'bless',\n    'getprotoent',\n    'readpipe',\n    'tie',\n    'break',\n    'getpwent',\n    'recv',\n    'tied',\n    'caller',\n    'getpwnam',\n    'redo',\n    'time',\n    'chdir',\n    'getpwuid',\n    'ref',\n    'times',\n    'CHECK',\n    'getservbyname',\n    'rename',\n    'truncate',\n    'chmod',\n    'getservbyport',\n    'require',\n    'uc',\n    'chomp',\n    'getservent',\n    'reset',\n    'ucfirst',\n    'chop',\n    'getsockname',\n    'return',\n    'umask',\n    'chown',\n    'getsockopt',\n    'reverse',\n    'undef',\n    'chr',\n    'glob',\n    'rewinddir',\n    'UNITCHECK',\n    'chroot',\n    'gmtime',\n    'rindex',\n    'unlink',\n    'close',\n    'goto',\n    'rmdir',\n    'unpack',\n    'closedir',\n    'grep',\n    'say',\n    'unshift',\n    'connect',\n    'hex',\n    'scalar',\n    'untie',\n    'cos',\n    'index',\n    'seek',\n    'use',\n    'crypt',\n    'INIT',\n    'seekdir',\n    'utime',\n    'dbmclose',\n    'int',\n    'select',\n    'values',\n    'dbmopen',\n    'ioctl',\n    'semctl',\n    'vec',\n    'defined',\n    'join',\n    'semget',\n    'wait',\n    'delete',\n    'keys',\n    'semop',\n    'waitpid',\n    'DESTROY',\n    'kill',\n    'send',\n    'wantarray',\n    'die',\n    'last',\n    'setgrent',\n    'warn',\n    'dump',\n    'lc',\n    'sethostent',\n    'write',\n    'each',\n    'lcfirst',\n    'setnetent'\n  ],\n  // File handlers\n  builtinFileHandlers: ['ARGV', 'STDERR', 'STDOUT', 'ARGVOUT', 'STDIN', 'ENV'],\n  // Perl variables\n  builtinVariables: [\n    '$!',\n    '$^RE_TRIE_MAXBUF',\n    '$LAST_REGEXP_CODE_RESULT',\n    '$\"',\n    '$^S',\n    '$LIST_SEPARATOR',\n    '$#',\n    '$^T',\n    '$MATCH',\n    '$$',\n    '$^TAINT',\n    '$MULTILINE_MATCHING',\n    '$%',\n    '$^UNICODE',\n    '$NR',\n    '$&',\n    '$^UTF8LOCALE',\n    '$OFMT',\n    \"$'\",\n    '$^V',\n    '$OFS',\n    '$(',\n    '$^W',\n    '$ORS',\n    '$)',\n    '$^WARNING_BITS',\n    '$OS_ERROR',\n    '$*',\n    '$^WIDE_SYSTEM_CALLS',\n    '$OSNAME',\n    '$+',\n    '$^X',\n    '$OUTPUT_AUTO_FLUSH',\n    '$,',\n    '$_',\n    '$OUTPUT_FIELD_SEPARATOR',\n    '$-',\n    '$`',\n    '$OUTPUT_RECORD_SEPARATOR',\n    '$.',\n    '$a',\n    '$PERL_VERSION',\n    '$/',\n    '$ACCUMULATOR',\n    '$PERLDB',\n    '$0',\n    '$ARG',\n    '$PID',\n    '$:',\n    '$ARGV',\n    '$POSTMATCH',\n    '$;',\n    '$b',\n    '$PREMATCH',\n    '$<',\n    '$BASETIME',\n    '$PROCESS_ID',\n    '$=',\n    '$CHILD_ERROR',\n    '$PROGRAM_NAME',\n    '$>',\n    '$COMPILING',\n    '$REAL_GROUP_ID',\n    '$?',\n    '$DEBUGGING',\n    '$REAL_USER_ID',\n    '$@',\n    '$EFFECTIVE_GROUP_ID',\n    '$RS',\n    '$[',\n    '$EFFECTIVE_USER_ID',\n    '$SUBSCRIPT_SEPARATOR',\n    '$\\\\',\n    '$EGID',\n    '$SUBSEP',\n    '$]',\n    '$ERRNO',\n    '$SYSTEM_FD_MAX',\n    '$^',\n    '$EUID',\n    '$UID',\n    '$^A',\n    '$EVAL_ERROR',\n    '$WARNING',\n    '$^C',\n    '$EXCEPTIONS_BEING_CAUGHT',\n    '$|',\n    '$^CHILD_ERROR_NATIVE',\n    '$EXECUTABLE_NAME',\n    '$~',\n    '$^D',\n    '$EXTENDED_OS_ERROR',\n    '%!',\n    '$^E',\n    '$FORMAT_FORMFEED',\n    '%^H',\n    '$^ENCODING',\n    '$FORMAT_LINE_BREAK_CHARACTERS',\n    '%ENV',\n    '$^F',\n    '$FORMAT_LINES_LEFT',\n    '%INC',\n    '$^H',\n    '$FORMAT_LINES_PER_PAGE',\n    '%OVERLOAD',\n    '$^I',\n    '$FORMAT_NAME',\n    '%SIG',\n    '$^L',\n    '$FORMAT_PAGE_NUMBER',\n    '@+',\n    '$^M',\n    '$FORMAT_TOP_NAME',\n    '@-',\n    '$^N',\n    '$GID',\n    '@_',\n    '$^O',\n    '$INPLACE_EDIT',\n    '@ARGV',\n    '$^OPEN',\n    '$INPUT_LINE_NUMBER',\n    '@INC',\n    '$^P',\n    '$INPUT_RECORD_SEPARATOR',\n    '@LAST_MATCH_START',\n    '$^R',\n    '$LAST_MATCH_END',\n    '$^RE_DEBUG_FLAGS',\n    '$LAST_PAREN_MATCH'\n  ],\n  // operators\n  symbols: /[:+\\-\\^*$&%@=<>!?|\\/~\\.]/,\n  quoteLikeOps: ['qr', 'm', 's', 'q', 'qq', 'qx', 'qw', 'tr', 'y'],\n  escapes: /\\\\(?:[abfnrtv\\\\\"']|x[0-9A-Fa-f]{1,4}|u[0-9A-Fa-f]{4}|U[0-9A-Fa-f]{8})/,\n  // The main tokenizer for our languages\n  tokenizer: {\n    root: [\n      { include: '@whitespace' },\n      [\n        /[a-zA-Z\\-_][\\w\\-_]*/,\n        {\n          cases: {\n            '@keywords': 'keyword',\n            '@builtinFunctions': 'type.identifier',\n            '@builtinFileHandlers': 'variable.predefined',\n            '@quoteLikeOps': {\n              token: '@rematch',\n              next: 'quotedConstructs'\n            },\n            '@default': ''\n          }\n        }\n      ],\n      // Perl variables\n      [\n        /[\\$@%][*@#?\\+\\-\\$!\\w\\\\\\^><~:;\\.]+/,\n        {\n          cases: {\n            '@builtinVariables': 'variable.predefined',\n            '@default': 'variable'\n          }\n        }\n      ],\n      { include: '@strings' },\n      { include: '@dblStrings' },\n      // Perl Doc\n      { include: '@perldoc' },\n      // Here Doc\n      { include: '@heredoc' },\n      [/[{}\\[\\]()]/, '@brackets'],\n      // RegExp\n      [/[\\/](?:(?:\\[(?:\\\\]|[^\\]])+\\])|(?:\\\\\\/|[^\\]\\/]))*[\\/]\\w*\\s*(?=[).,;]|$)/, 'regexp'],\n      [/@symbols/, 'operators'],\n      { include: '@numbers' },\n      [/[,;]/, 'delimiter']\n    ],\n    whitespace: [\n      [/\\s+/, 'white'],\n      [/(^#!.*$)/, 'metatag'],\n      [/(^#.*$)/, 'comment']\n    ],\n    numbers: [\n      [/\\d*\\.\\d+([eE][\\-+]?\\d+)?/, 'number.float'],\n      [/0[xX][0-9a-fA-F_]*[0-9a-fA-F]/, 'number.hex'],\n      [/\\d+/, 'number']\n    ],\n    // Single quote string\n    strings: [[/'/, 'string', '@stringBody']],\n    stringBody: [\n      [/'/, 'string', '@popall'],\n      [/\\\\'/, 'string.escape'],\n      [/./, 'string']\n    ],\n    // Double quote string\n    dblStrings: [[/\"/, 'string', '@dblStringBody']],\n    dblStringBody: [\n      [/\"/, 'string', '@popall'],\n      [/@escapes/, 'string.escape'],\n      [/\\\\./, 'string.escape.invalid'],\n      { include: '@variables' },\n      [/./, 'string']\n    ],\n    // Quoted constructs\n    // Percent strings in Ruby are similar to quote-like operators in Perl.\n    // This is adapted from pstrings in ../ruby/ruby.ts.\n    quotedConstructs: [\n      [/(q|qw|tr|y)\\s*\\(/, { token: 'string.delim', switchTo: '@qstring.(.)' }],\n      [/(q|qw|tr|y)\\s*\\[/, { token: 'string.delim', switchTo: '@qstring.[.]' }],\n      [/(q|qw|tr|y)\\s*\\{/, { token: 'string.delim', switchTo: '@qstring.{.}' }],\n      [/(q|qw|tr|y)\\s*</, { token: 'string.delim', switchTo: '@qstring.<.>' }],\n      [/(q|qw|tr|y)#/, { token: 'string.delim', switchTo: '@qstring.#.#' }],\n      [\n        /(q|qw|tr|y)\\s*([^A-Za-z0-9#\\s])/,\n        { token: 'string.delim', switchTo: '@qstring.$2.$2' }\n      ],\n      [/(q|qw|tr|y)\\s+(\\w)/, { token: 'string.delim', switchTo: '@qstring.$2.$2' }],\n      [/(qr|m|s)\\s*\\(/, { token: 'regexp.delim', switchTo: '@qregexp.(.)' }],\n      [/(qr|m|s)\\s*\\[/, { token: 'regexp.delim', switchTo: '@qregexp.[.]' }],\n      [/(qr|m|s)\\s*\\{/, { token: 'regexp.delim', switchTo: '@qregexp.{.}' }],\n      [/(qr|m|s)\\s*</, { token: 'regexp.delim', switchTo: '@qregexp.<.>' }],\n      [/(qr|m|s)#/, { token: 'regexp.delim', switchTo: '@qregexp.#.#' }],\n      [\n        /(qr|m|s)\\s*([^A-Za-z0-9_#\\s])/,\n        { token: 'regexp.delim', switchTo: '@qregexp.$2.$2' }\n      ],\n      [/(qr|m|s)\\s+(\\w)/, { token: 'regexp.delim', switchTo: '@qregexp.$2.$2' }],\n      [/(qq|qx)\\s*\\(/, { token: 'string.delim', switchTo: '@qqstring.(.)' }],\n      [/(qq|qx)\\s*\\[/, { token: 'string.delim', switchTo: '@qqstring.[.]' }],\n      [/(qq|qx)\\s*\\{/, { token: 'string.delim', switchTo: '@qqstring.{.}' }],\n      [/(qq|qx)\\s*</, { token: 'string.delim', switchTo: '@qqstring.<.>' }],\n      [/(qq|qx)#/, { token: 'string.delim', switchTo: '@qqstring.#.#' }],\n      [/(qq|qx)\\s*([^A-Za-z0-9#\\s])/, { token: 'string.delim', switchTo: '@qqstring.$2.$2' }],\n      [/(qq|qx)\\s+(\\w)/, { token: 'string.delim', switchTo: '@qqstring.$2.$2' }]\n    ],\n    // Non-expanded quoted string\n    // qstring<open>.<close>\n    // open = open delimiter\n    // close = close delimiter\n    qstring: [\n      [/\\\\./, 'string.escape'],\n      [\n        /./,\n        {\n          cases: {\n            '$#==$S3': { token: 'string.delim', next: '@pop' },\n            '$#==$S2': { token: 'string.delim', next: '@push' },\n            '@default': 'string'\n          }\n        }\n      ]\n    ],\n    // Quoted regexp\n    // qregexp.<open>.<close>\n    // open = open delimiter\n    // close = close delimiter\n    qregexp: [\n      { include: '@variables' },\n      [/\\\\./, 'regexp.escape'],\n      [\n        /./,\n        {\n          cases: {\n            '$#==$S3': {\n              token: 'regexp.delim',\n              next: '@regexpModifiers'\n            },\n            '$#==$S2': { token: 'regexp.delim', next: '@push' },\n            '@default': 'regexp'\n          }\n        }\n      ]\n    ],\n    regexpModifiers: [[/[msixpodualngcer]+/, { token: 'regexp.modifier', next: '@popall' }]],\n    // Expanded quoted string\n    // qqstring.<open>.<close>\n    // open = open delimiter\n    // close = close delimiter\n    qqstring: [{ include: '@variables' }, { include: '@qstring' }],\n    heredoc: [\n      [\n        /<<\\s*['\"`]?([\\w\\-]+)['\"`]?/,\n        { token: 'string.heredoc.delimiter', next: '@heredocBody.$1' }\n      ]\n    ],\n    heredocBody: [\n      [\n        /^([\\w\\-]+)$/,\n        {\n          cases: {\n            '$1==$S2': [\n              {\n                token: 'string.heredoc.delimiter',\n                next: '@popall'\n              }\n            ],\n            '@default': 'string.heredoc'\n          }\n        }\n      ],\n      [/./, 'string.heredoc']\n    ],\n    perldoc: [[/^=\\w/, 'comment.doc', '@perldocBody']],\n    perldocBody: [\n      [/^=cut\\b/, 'type.identifier', '@popall'],\n      [/./, 'comment.doc']\n    ],\n    variables: [\n      [/\\$\\w+/, 'variable'],\n      [/@\\w+/, 'variable'],\n      [/%\\w+/, 'variable'] // key/value\n    ]\n  }\n};\n"],"sourceRoot":""}