1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/cpp/cpp.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA,WAAW,KAAK;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,sDAAsD;AAC/D,SAAS;AACT;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA,SAAS,mCAAmC,YAAY,GAAG;AAC3D,SAAS,wDAAwD;AACjE,SAAS,mDAAmD;AAC5D,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8CAA8C,IAAI,cAAc,EAAE,cAAc,EAAE;AAClF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,kDAAkD,6CAA6C;AAC/F;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,sCAAsC,sBAAsB;AAC5D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,yBAAyB;AACtC;AACA;AACA,8BAA8B,uDAAuD;AACrF;AACA;AACA;AACA,iBAAiB;AACjB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gBAAgB;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,6BAA6B;AAC7B;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qBAAqB;AACrB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qBAAqB;AACrB;AACA;AACA;AACA;AACA","file":"0.0.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport var conf = {\n  comments: {\n    lineComment: '//',\n    blockComment: ['/*', '*/']\n  },\n  brackets: [\n    ['{', '}'],\n    ['[', ']'],\n    ['(', ')']\n  ],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: \"'\", close: \"'\", notIn: ['string', 'comment'] },\n    { open: '\"', close: '\"', notIn: ['string'] }\n  ],\n  surroundingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" }\n  ],\n  folding: {\n    markers: {\n      start: new RegExp('^\\\\s*#pragma\\\\s+region\\\\b'),\n      end: new RegExp('^\\\\s*#pragma\\\\s+endregion\\\\b')\n    }\n  }\n};\nexport var language = {\n  defaultToken: '',\n  tokenPostfix: '.cpp',\n  brackets: [\n    { token: 'delimiter.curly', open: '{', close: '}' },\n    { token: 'delimiter.parenthesis', open: '(', close: ')' },\n    { token: 'delimiter.square', open: '[', close: ']' },\n    { token: 'delimiter.angle', open: '<', close: '>' }\n  ],\n  keywords: [\n    'abstract',\n    'amp',\n    'array',\n    'auto',\n    'bool',\n    'break',\n    'case',\n    'catch',\n    'char',\n    'class',\n    'const',\n    'constexpr',\n    'const_cast',\n    'continue',\n    'cpu',\n    'decltype',\n    'default',\n    'delegate',\n    'delete',\n    'do',\n    'double',\n    'dynamic_cast',\n    'each',\n    'else',\n    'enum',\n    'event',\n    'explicit',\n    'export',\n    'extern',\n    'false',\n    'final',\n    'finally',\n    'float',\n    'for',\n    'friend',\n    'gcnew',\n    'generic',\n    'goto',\n    'if',\n    'in',\n    'initonly',\n    'inline',\n    'int',\n    'interface',\n    'interior_ptr',\n    'internal',\n    'literal',\n    'long',\n    'mutable',\n    'namespace',\n    'new',\n    'noexcept',\n    'nullptr',\n    '__nullptr',\n    'operator',\n    'override',\n    'partial',\n    'pascal',\n    'pin_ptr',\n    'private',\n    'property',\n    'protected',\n    'public',\n    'ref',\n    'register',\n    'reinterpret_cast',\n    'restrict',\n    'return',\n    'safe_cast',\n    'sealed',\n    'short',\n    'signed',\n    'sizeof',\n    'static',\n    'static_assert',\n    'static_cast',\n    'struct',\n    'switch',\n    'template',\n    'this',\n    'thread_local',\n    'throw',\n    'tile_static',\n    'true',\n    'try',\n    'typedef',\n    'typeid',\n    'typename',\n    'union',\n    'unsigned',\n    'using',\n    'virtual',\n    'void',\n    'volatile',\n    'wchar_t',\n    'where',\n    'while',\n    '_asm',\n    '_based',\n    '_cdecl',\n    '_declspec',\n    '_fastcall',\n    '_if_exists',\n    '_if_not_exists',\n    '_inline',\n    '_multiple_inheritance',\n    '_pascal',\n    '_single_inheritance',\n    '_stdcall',\n    '_virtual_inheritance',\n    '_w64',\n    '__abstract',\n    '__alignof',\n    '__asm',\n    '__assume',\n    '__based',\n    '__box',\n    '__builtin_alignof',\n    '__cdecl',\n    '__clrcall',\n    '__declspec',\n    '__delegate',\n    '__event',\n    '__except',\n    '__fastcall',\n    '__finally',\n    '__forceinline',\n    '__gc',\n    '__hook',\n    '__identifier',\n    '__if_exists',\n    '__if_not_exists',\n    '__inline',\n    '__int128',\n    '__int16',\n    '__int32',\n    '__int64',\n    '__int8',\n    '__interface',\n    '__leave',\n    '__m128',\n    '__m128d',\n    '__m128i',\n    '__m256',\n    '__m256d',\n    '__m256i',\n    '__m64',\n    '__multiple_inheritance',\n    '__newslot',\n    '__nogc',\n    '__noop',\n    '__nounwind',\n    '__novtordisp',\n    '__pascal',\n    '__pin',\n    '__pragma',\n    '__property',\n    '__ptr32',\n    '__ptr64',\n    '__raise',\n    '__restrict',\n    '__resume',\n    '__sealed',\n    '__single_inheritance',\n    '__stdcall',\n    '__super',\n    '__thiscall',\n    '__try',\n    '__try_cast',\n    '__typeof',\n    '__unaligned',\n    '__unhook',\n    '__uuidof',\n    '__value',\n    '__virtual_inheritance',\n    '__w64',\n    '__wchar_t'\n  ],\n  operators: [\n    '=',\n    '>',\n    '<',\n    '!',\n    '~',\n    '?',\n    ':',\n    '==',\n    '<=',\n    '>=',\n    '!=',\n    '&&',\n    '||',\n    '++',\n    '--',\n    '+',\n    '-',\n    '*',\n    '/',\n    '&',\n    '|',\n    '^',\n    '%',\n    '<<',\n    '>>',\n    '>>>',\n    '+=',\n    '-=',\n    '*=',\n    '/=',\n    '&=',\n    '|=',\n    '^=',\n    '%=',\n    '<<=',\n    '>>=',\n    '>>>='\n  ],\n  // we include these common regular expressions\n  symbols: /[=><!~?:&|+\\-*\\/\\^%]+/,\n  escapes: /\\\\(?:[abfnrtv\\\\\"']|x[0-9A-Fa-f]{1,4}|u[0-9A-Fa-f]{4}|U[0-9A-Fa-f]{8})/,\n  integersuffix: /(ll|LL|u|U|l|L)?(ll|LL|u|U|l|L)?/,\n  floatsuffix: /[fFlL]?/,\n  encoding: /u|u8|U|L/,\n  // The main tokenizer for our languages\n  tokenizer: {\n    root: [\n      // C++ 11 Raw String\n      [/@encoding?R\\\"(?:([^ ()\\\\\\t]*))\\(/, { token: 'string.raw.begin', next: '@raw.$1' }],\n      // identifiers and keywords\n      [\n        /[a-zA-Z_]\\w*/,\n        {\n          cases: {\n            '@keywords': { token: 'keyword.$0' },\n            '@default': 'identifier'\n          }\n        }\n      ],\n      // whitespace\n      { include: '@whitespace' },\n      // [[ attributes ]].\n      [/\\[\\[.*\\]\\]/, 'annotation'],\n      [/^\\s*#include/, { token: 'keyword.directive.include', next: '@include' }],\n      // Preprocessor directive\n      [/^\\s*#\\s*\\w+/, 'keyword'],\n      // delimiters and operators\n      [/[{}()\\[\\]]/, '@brackets'],\n      [/[<>](?!@symbols)/, '@brackets'],\n      [\n        /@symbols/,\n        {\n          cases: {\n            '@operators': 'delimiter',\n            '@default': ''\n          }\n        }\n      ],\n      // numbers\n      [/\\d*\\d+[eE]([\\-+]?\\d+)?(@floatsuffix)/, 'number.float'],\n      [/\\d*\\.\\d+([eE][\\-+]?\\d+)?(@floatsuffix)/, 'number.float'],\n      [/0[xX][0-9a-fA-F']*[0-9a-fA-F](@integersuffix)/, 'number.hex'],\n      [/0[0-7']*[0-7](@integersuffix)/, 'number.octal'],\n      [/0[bB][0-1']*[0-1](@integersuffix)/, 'number.binary'],\n      [/\\d[\\d']*\\d(@integersuffix)/, 'number'],\n      [/\\d(@integersuffix)/, 'number'],\n      // delimiter: after number because of .\\d floats\n      [/[;,.]/, 'delimiter'],\n      // strings\n      [/\"([^\"\\\\]|\\\\.)*$/, 'string.invalid'],\n      [/\"/, 'string', '@string'],\n      // characters\n      [/'[^\\\\']'/, 'string'],\n      [/(')(@escapes)(')/, ['string', 'string.escape', 'string']],\n      [/'/, 'string.invalid']\n    ],\n    whitespace: [\n      [/[ \\t\\r\\n]+/, ''],\n      [/\\/\\*\\*(?!\\/)/, 'comment.doc', '@doccomment'],\n      [/\\/\\*/, 'comment', '@comment'],\n      [/\\/\\/.*$/, 'comment']\n    ],\n    comment: [\n      [/[^\\/*]+/, 'comment'],\n      [/\\*\\//, 'comment', '@pop'],\n      [/[\\/*]/, 'comment']\n    ],\n    //Identical copy of comment above, except for the addition of .doc\n    doccomment: [\n      [/[^\\/*]+/, 'comment.doc'],\n      [/\\*\\//, 'comment.doc', '@pop'],\n      [/[\\/*]/, 'comment.doc']\n    ],\n    string: [\n      [/[^\\\\\"]+/, 'string'],\n      [/@escapes/, 'string.escape'],\n      [/\\\\./, 'string.escape.invalid'],\n      [/\"/, 'string', '@pop']\n    ],\n    raw: [\n      [\n        /(.*)(\\))(?:([^ ()\\\\\\t\"]*))(\\\")/,\n        {\n          cases: {\n            '$3==$S2': [\n              'string.raw',\n              'string.raw.end',\n              'string.raw.end',\n              { token: 'string.raw.end', next: '@pop' }\n            ],\n            '@default': ['string.raw', 'string.raw', 'string.raw', 'string.raw']\n          }\n        }\n      ],\n      [/.*/, 'string.raw']\n    ],\n    include: [\n      [\n        /(\\s*)(<)([^<>]*)(>)/,\n        [\n          '',\n          'keyword.directive.include.begin',\n          'string.include.identifier',\n          { token: 'keyword.directive.include.end', next: '@pop' }\n        ]\n      ],\n      [\n        /(\\s*)(\")([^\"]*)(\")/,\n        [\n          '',\n          'keyword.directive.include.begin',\n          'string.include.identifier',\n          { token: 'keyword.directive.include.end', next: '@pop' }\n        ]\n      ]\n    ]\n  }\n};\n"],"sourceRoot":""}