1Het originele idee van InterWiki was om één grote verspreide [[wp>Wiki]] over het hele internet te hebben. Vandaag is het meer een makkelijke manier om van de ene naar de andere wiki te verwijzen met simpele link syntax.
2
3In [[doku>DokuWiki]] wordt dit gedaan door een afkorting als voorvoegsel voor Wiki [[doku>nl:pagenames|paginanamen]] te plaatsen gescheiden met een ">" teken.
4
5Voorbeelden:
6<code>
7[[wp>Wiki]] linkt naar Wikipedia,
8[[Meatball>TourBusStop]] linkt naar deMeatBall wiki TourBusStop,
9[[google>Wiki]] linkt naar een Google zoekactie,
10[[doku>interwiki]] linkt naar deze pagina
11</code>
12
13[[wp>Wiki]] linkt naar Wikipedia, [[Meatball>TourBusStop]] naar deMeatBall wiki TourBusStop,
14[[google>Wiki]]  naar een Google zoekactie,
15[[doku>interwiki]] deze tekst maar dan in de DokuWiki wiki.
16
17Er is een speciale interwiki afkorting genaamd **''this''**. Het verwijst altijd naar de webserver locatie waar jouw DokuWiki is geïnstalleerd. Je kunt het gebruiken om relatieve URLs te maken. Bijvoorbeeld het volgende verwijst altijd naar de lokale [[doku>nl:syndication|XML feed]]: [[this>feed.php]]
18
19<code>
20[[this>feed.php]]
21</code>
22
23**Meer informatie over InterWiki:**
24
25  * [[wp>InterWiki]] op Wikipedia
26  * [[MeatBall>InterWiki]] op MeatBall
27  * [[Wiki>InterWiki]] op c2.com Wiki
28  * [[doku>interwiki]]