• Home
  • History
  • Annotate
Name Date Size #Lines LOC

..Today-

action/H24-Jan-2023-1,119823

conf/H24-Jan-2023-2621

cron/H24-Jan-2023-14099

ctl/H24-Jan-2023-904643

db/H24-Jan-2023-562463

helper/H24-Jan-2023-8746

images/H24-Jan-2023-3227

lang/H24-Jan-2023-1,4461,037

lib/H24-Jan-2023-582428

mdl/H24-Jan-2023-3,4512,616

meta/H24-Jan-2023-195138

renderer/H24-Jan-2023-13786

scripts/H24-Jan-2023-815669

struct/H24-Jan-2023-177114

style/H24-Jan-2023-235187

syntax/H24-Jan-2023-326216

tpl/H24-Jan-2023-3,0022,731

LICENSEH A D23-Jan-20231 KiB2117

README.mdH A D23-Jan-20234.6 KiB12597

cli.phpH A D23-Jan-20231.6 KiB6145

cron-daily.phpH A D23-Jan-2023767 4229

fontawesome-webfont.woffH A D23-Jan-202395.7 KiB

plugin.info.txtH A D23-Jan-2023207 87

print.cssH A D23-Jan-2023222 2217

script.jsH A D23-Jan-20231.8 KiB8355

style.cssH A D23-Jan-202317.7 KiB1,062874

style.lessH A D23-Jan-2023459 2518

README.md

1### Wersja 17.07.03:
2* poprawiono #140
3* ulepszono tygodniowy raport
4
5### Wersja 17.07.02:
6* zwykli użytkownicy nie widzą już przycisku edycji metadanych komentarza
7
8### Wersja 17.07.01:
9* poprawiono #139
10* zgodność wsteczna z php 5
11
12### Wersja 17.07:
13* przebudowano autorespondenta zgodnie z #95
14* przebudowano boksy problemu i zadania
15* edycja metadanych #98
16* subskrybenci do zadań #119
17* powiadomienia na temat zmiany statusu zadania
18* poprawiono #129
19* notyfikacje nie przychodzą do użytkownika który wykonał akcję
20
21### Wersja 2017-06-24c:
22* poprawiono #109, #131
23
24### Wersja 2017-06-24b:
25* przy ponownym odrzucaniu problemu w polu domyślnie wprowadzana jest poprzednia przyczyna
26
27### Wersja 2017-06-24a:
28* stworzono CLI dla migracji,
29* poprawiono procedurę migracji przeniesienia komentarzy i przyczyn do commcause,
30* poprawiono problem ze niewyświetlanym typu nieokreślonego w ekranie Problemu,
31* dodano schemat migracji do nowego sposobu oznaczania odrzuconych problemów
32
33### Wersja 2017-06-24:
34* poprawiono #86 ptk. 2
35* nowy system uprawnień - BEZ_Leader
36* poprabiono błąd polegający na uniemożliwieniu Zapraszania do problemu użytkowników, których Imię i nazwisko kończyło się na spację np. "Jan Kowalski "
37* raport 8d wyświetla zadania otwarte
38* raport nD - #105
39* Treść problemów jest teraz dołączana do powiadomień mejlowych nieposiadających innej treści #90
40* Poprawiono błąd z niedziałającym autorespondentem: #123
41
42
43### Wersja 2017-05-31:
44* poprawiono #86 ptk. 1
45* raport 8d nie wyświetla już odrzuconych zadań
46* w powiadomieniach mejlowych nagłówkiem jest tytuł problemu, a nie pierwsze zdanie w problemie
47
48
49### Wersja 2017-05-23:
50* poprawiono błąd przy pierwszym uruchomieniu świerzej instalacji
51* poprawiono błąd uniemożliwiający zamykanie zadań
52* nie można już zmieniać zadań po zamknięciu problemu
53* filtry pełnotekstowe są teraz niewrażliwe na wielkość liter oraz wstawiają operator "*" w miejsce każdego białego znaku
54* "Ocena" zadania stała się opcjonalna
55* Anulowanie zmiany statusu zadania działa poprawnie
56* Wstępe prace nad mechanizmem raportów wiki
57* Poprawiono mechanizm tokenów
58
59### Wersja 2017-01-17:
60* poprawienie błędów importu
61* poprawienie błędu short_tags
62* podświetlanie użytych filtrów
63
64### Wersja 2017-01-12:
65* zmiana statusu problemu powoduje zmianę ostatniej aktywności
66* dodano raport aktywności do bazy BEZ
67
68
69### Wersja 2017-01-09:
70* usunięto "przyczynę źródłową" z przyczyn;
71* typ problemu nie jest wymagany;
72
73### Wersja 2017-01-02:
74* zmieniono system uprawnień: każdy może dodawać zadania programowe, których sam jest wykonwacą
75* usunięto koordynatorów programów
76* usunięto błąd uniemożliwiający dodanie kordynatora przy zgłaszaniu problemu
77* zadanie zawiera informację o osobie je zgłaszającej
78* można edytować Ocenę i Przyczynę Odrzucenia zadań
79
80### Wersja 2016-11-15:
81* usunięto błąd uprawnień
82* umożliwiono usuwanie Programów ze słownika
83
84### Wersja 2016-11-14:
85* usunięcie błędu: #58
86* dodano "Ostatnią aktywność" oraz "Osoby zaangażowane"
87
88### Wersja 2016-11-09:
89* Program zadania nie jest już wymagany w przypadku zadań Korekcyjych
90* Nowy wygląd dyskusji w problemie
91* Administartor może zmieniać programy Zadań programowych
92
93### Wersja 2016-10-31:
94* usunięcie błędu: #50, #51, #53
95* program zadania jest wymagany przy dodawaniu zadania.
96* programy zarządzania mogą mieć przypisanych koordynatorów, którzy mogą dodawać do nich zadania.
97
98### Wersja 2016-09-30:
99* usunięcie błędu: #49
100
101### Wersja 2016-09-19:
102* usunięcie błędu: #47
103
104### Wersja 2016-09-08:
105* w raporcie osobno zliczamy zadania zamknięte na czas i zamknięte po terminie #37
106* streszczenie opisu Zadania w tabeli Zadań #38
107* wyświetlanie wszystkich podpunktów w raporcie 8d #42
108
109### Wersja 2016-09-06:
110* Usunięto priorytet z Problemów. Obecnie w Tabeli Problemów kolor Problemu uzależniony jest od koloru Zadań w nim zawartych. Jeżeli zawiera choć jedno zadanie czerwone, kolor jest czerwony. Jeżeli brak czerwonych i choć jedno zadanie jest żółte, kolor jest żółty. Jeżeli brak czerwonych i żółtych i choć jedno zadanie jest zielone, kolor zielony. Jeżeli nie zawiera żadnych zadań kolor niebieski. Jeżeli problem jest zamknięty bądź dorzucony, kolor biały.
111	Kodowanie kolorów:
112		NULL -> niebieski
113		0 -> czerwony
114		1 -> żółty
115		2 -> zielony
116		3 -> biały
117* #30 #z129 - Dodano wirtualny status: "Przeterminowane" do zadań.
118* #28 #z128 - Dodano ukrywanie Problemu przy widoku zadania.
119* #z131
120* #45 #z134
121* #34 #z135
122
123
124
125