1<?php
2
3/**
4 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
5 *
6 * @author Kiril <neohidra@gmail.com>
7 */
8$lang['menu']         = 'Настройки на стила на шаблона';
9$lang['error']         = 'За съжаление шаблона не поддържа тази функционалност.';
10$lang['btn_preview']      = 'Преглед на промените';
11$lang['btn_save']       = 'Запис на промените';
12$lang['btn_reset']       = 'Анулиране на промените';
13$lang['btn_revert']      = 'Връщане на стила към стандартните стойности';
14$lang['__text__']       = 'Цвят на основния текст';
15$lang['__background__']    = 'Цвят на основния фон';
16$lang['__text_alt__']     = 'Алтернативен цвят за текста';
17$lang['__background_alt__']  = 'Алтернативен цвят за фона';
18$lang['__text_neu__']     = 'Неутрален цвят за текста';
19$lang['__background_neu__']  = 'Неутрален цвят за фона';
20$lang['__border__']      = 'Цвят на рамката';
21$lang['__highlight__']     = 'Цвят за отличаване (основно на резултата от търсения)';
22