1<?php
2
3/**
4 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
5 *
6 * @author Torgeir Blesvik <bletor@banenor.no>
7 * @author Rut Kristin Aanestad <dark@met.no>
8 * @author ThorPrestboen <thor.erling.prestboen@gmail.com>
9 * @author Christian McKenna <mckchr@banenor.no>
10 * @author Thomas Nygreen <nygreen@gmail.com>
11 * @author Arild Burud <arildb@met.no>
12 * @author Torkill Bruland <torkar-b@online.no>
13 * @author Rune M. Andersen <rune.andersen@gmail.com>
14 * @author Jakob Vad Nielsen (me@jakobnielsen.net)
15 * @author Kjell Tore Næsgaard <kjell.t.nasgaard@ntnu.no>
16 * @author Knut Staring <knutst@gmail.com>
17 * @author Lisa Ditlefsen <lisa@vervesearch.com>
18 * @author Erik Pedersen <erik.pedersen@shaw.ca>
19 * @author Rune Rasmussen <syntaxerror.no@gmail.com>
20 * @author Jon Bøe <jonmagneboe@hotmail.com>
21 * @author Egil Hansen <egil@rosetta.no>
22 * @author Thomas Juberg <Thomas.Juberg@Gmail.com>
23 * @author Boris <boris@newton-media.no>
24 * @author Christopher Schive <chschive@frisurf.no>
25 * @author Patrick <spill.p@hotmail.com>
26 * @author Danny Buckhof <daniel.raknes@hotmail.no>
27 * @author Arne Hanssen <arne.hanssen@getmail.no>
28 * @author Patrick Sletvold <patricksletvold@hotmail.com>
29 */
30$lang['menu']         = 'Tilbakestillingsbehandler';
31$lang['filter']        = 'Søk etter søppelmeldinger';
32$lang['revert']        = 'Tilbakestill valgte sider';
33$lang['reverted']       = '%s tilbakestilt til revisjon %s';
34$lang['removed']        = '%s fjernet';
35$lang['revstart']       = 'Prosessen med tilbakestilling er startet. Hvis det skjer et
36tidsavbrudd før prosessen er ferdig, må du tilbakestille
37færre sider om gangen.';
38$lang['revstop']        = 'Tilbakestillingen er fullført.';
39$lang['note1']         = 'Merk: søket skiller mellom store og små bokstaver';
40$lang['note2']         = 'Merk: sidene vil bli tilbakestilt til den siste versjonen som ikke inneholder søppelteksten: <i>%s</i>.';
41