1<?php
2
3/**
4 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
5 *
6 * @author pavulondit <pavloo@vp.pl>
7 * @author Wojciech Lichota <wojciech@lichota.pl>
8 * @author Max <maxrb146@gmail.com>
9 * @author Mati <mackosa@wp.pl>
10 */
11$lang['menu']         = 'Menedżer rozszerzeń';
12$lang['tab_plugins']      = 'Zainstalowane dodatki';
13$lang['tab_templates']     = 'Zainstalowane Szablony';
14$lang['tab_search']      = 'Znajdź i zainstaluj';
15$lang['tab_install']      = 'Instalacja ręczna';
16$lang['notimplemented']    = 'Ta funkcja nie została jeszcze zaimplementowana';
17$lang['notinstalled']     = 'Te rozszerzenie nie zostało zainstalowane';
18$lang['alreadyenabled']    = 'Te rozszerzenie jest już uruchomione';
19$lang['alreadydisabled']    = 'Rozszerzenie zostało wyłączone';
20$lang['pluginlistsaveerror']  = 'Wystąpił błąd podczas zapisywania listy wtyczek';
21$lang['unknownauthor']     = 'Nieznany autor';
22$lang['unknownversion']    = 'Nieznana wersja';
23$lang['btn_info']       = 'Pokaż więcej informacji';
24$lang['btn_update']      = 'Aktualizuj';
25$lang['btn_uninstall']     = 'Odinstaluj';
26$lang['btn_enable']      = 'Uruchom';
27$lang['btn_disable']      = 'Wyłącz';
28$lang['btn_install']      = 'Instaluj';
29$lang['btn_reinstall']     = 'Ponowna instalacja';
30$lang['js']['reallydel']    = 'Naprawdę odinstalować te rozszerzenie?';
31$lang['js']['display_viewoptions'] = 'Zobacz Opcje';
32$lang['js']['display_enabled'] = 'włącz';
33$lang['js']['display_disabled'] = 'wyłącz';
34$lang['js']['display_updatable'] = 'do aktualizacji';
35$lang['search_for']      = 'Szukaj rozszerzenia:';
36$lang['search']        = 'Szukaj';
37$lang['extensionby']      = '<strong>%s</strong> przez %s';
38$lang['screenshot']      = 'Zrzut ekranu z %s';
39$lang['popularity']      = 'Popularność: %s%%';
40$lang['homepage_link']     = 'Dokumenty';
41$lang['bugs_features']     = 'Błędy';
42$lang['tags']         = 'Tagi:';
43$lang['author_hint']      = 'Szukaj rozszerzenia po autorze';
44$lang['installed']       = 'Zainstalowano:';
45$lang['downloadurl']      = 'Pobierz URL';
46$lang['repository']      = 'Repozytorium';
47$lang['unknown']        = '<em>nie znany</em>';
48$lang['installed_version']   = 'Zainstalowana wersja:';
49$lang['install_date']     = 'Twoja ostatnia aktualizacja:';
50$lang['available_version']   = 'Dostępna wersja:';
51$lang['compatible']      = 'Zgodny z:';
52$lang['depends']        = 'Zależy od:';
53$lang['similar']        = 'Podobny do:';
54$lang['conflicts']       = 'Konflikt z:';
55$lang['donate']        = 'Lubisz to?';
56$lang['donate_action']     = 'Kup autorowi kawę!';
57$lang['repo_retry']      = 'Ponów';
58$lang['provides']       = 'Dostawcy:';
59$lang['status']        = 'Status:';
60$lang['status_installed']   = 'zainstalowano';
61$lang['status_not_installed'] = 'nie zainstalowano';
62$lang['status_protected']   = 'chroniony';
63$lang['status_enabled']    = 'uruchomione';
64$lang['status_disabled']    = 'wyłączone';
65$lang['status_unmodifiable']  = 'niemodyfikowalny';
66$lang['status_plugin']     = 'dodatek';
67$lang['status_template']    = 'szablon';
68$lang['status_bundled']    = 'paczka';
69$lang['msg_enabled']      = 'Dodatek %s włączony';
70$lang['msg_disabled']     = 'Dodatek %s wyłączony';
71$lang['msg_delete_success']  = 'Rozszerzenie %s odinstalowane';
72$lang['msg_delete_failed']   = 'Odinstalowywanie rozszerzenia %s nie powiodło się';
73$lang['msg_template_install_success'] = 'Szablon %s został zainstalowany';
74$lang['msg_template_update_success'] = 'Szablon %s został zaktualizowany';
75$lang['msg_plugin_install_success'] = 'Dodatek %s został zainstalowany';
76$lang['msg_plugin_update_success'] = 'Dodatek %s został zaktualizowany';
77$lang['msg_upload_failed']   = 'Ładowanie pliku nie powiodło się';
78$lang['msg_nooverwrite']    = 'Rozszerzenie %s już istnieje więc nie zostanie nadpisane; aby nadpisać zaznacz opcję nadpisz.';
79$lang['missing_dependency']  = '<strong>Brakująca lub wyłączona zależność:</strong> %s';
80$lang['security_issue']    = '<strong>Problemy bezpieczeństwa:</strong> %s';
81$lang['security_warning']   = '<strong>Alert Bezpieczeństwa:</strong>%s';
82$lang['update_available']   = '<strong>Uaktualnij</strong> Nowa wersja %s jest dostępna.';
83$lang['wrong_folder']     = '<strong>Nieprawidłowo zainstalowana wtyczka:</strong> Zmień nazwę katalogu wtyczek z "%s" na "%s".';
84$lang['url_change']      = '<strong>URL został zmieniony:</strong>URL zmienił się od czasu ostatniego pobrania. Przed aktualizacją rozszerzenia, sprawdź czy nowy adres URL jest prawidłowy.<br />Nowy: %s<br />Stary: %s';
85$lang['error_badurl']     = 'URL powinien zaczynać się od http lub https';
86$lang['error_dircreate']    = 'Nie można utworzyć tymczasowego folderu pobierania ';
87$lang['error_download']    = 'Nie można pobrać pliku %s';
88$lang['error_decompress']   = 'Nie można rozpakować pobranego pliku. Może to być spowodowane złym pobieraniem, w takim przypadku powinieneś spróbować ponownie; lub format kompresji może być nieznany, w takim przypadku należy ręcznie pobrać i zainstalować.';
89$lang['error_findfolder']   = 'Nie można zidentyfikować katalogu z rozszerzeniami, musisz pobrać i zainstalować ręcznie';
90$lang['error_copy']      = 'Wystąpił błąd kopiowania pliku podczas próby zainstalowania plików dla katalogu <em>%s</em>: dysk może być pełny lub uprawnienia dostępu do pliku mogą być niepoprawne. Mogło to spowodować częściowo zainstalowaną wtyczkę i pozostawić twoją instalację wiki niestabilną';
91$lang['noperms']        = 'Katalog z rozszerzeniami nie posiada uprawnień zapisu';
92$lang['notplperms']      = 'Katalog z szablonami nie posiada uprawnień zapisu';
93$lang['nopluginperms']     = 'Katalog z wtyczkami nie posiada uprawnień zapisu';
94$lang['git']          = 'To rozszerzenie zostało zainstalowane przez git, możesz nie chcieć go aktualizować tutaj.';
95$lang['auth']         = 'Ta wtyczka autoryzacji nie jest włączona w konfiguracji, rozważ jej wyłączenie.';
96$lang['install_url']      = 'Instaluj z URL:';
97$lang['install_upload']    = 'Załaduj Rozszerzenie ';
98$lang['repo_error']      = 'Nie można skontaktować się z repozytorium wtyczek. Upewnij się, że twój serwer może skontaktować się z www.dokuwiki.org i sprawdzić ustawienia serwera proxy.';
99$lang['nossl']         = 'Twój PHP wydaje się nie obsługiwać protokołu SSL. Pobieranie nie zadziała dla wielu rozszerzeń DokuWiki.';
100