1<?php
2
3/**
4 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
5 *
6 * @author Petr Kajzar <petr.kajzar@centrum.cz>
7 * @author Aleksandr Selivanov <alexgearbox@yandex.ru>
8 * @author Robert Surý <rsurycz@seznam.cz>
9 * @author Martin Hořínek <hev@hev.cz>
10 * @author Jonáš Dyba <jonas.dyba@gmail.com>
11 * @author Bohumir Zamecnik <bohumir@zamecnik.org>
12 * @author Zbynek Krivka <zbynek.krivka@seznam.cz>
13 * @author tomas <tomas@valenta.cz>
14 * @author Marek Sacha <sachamar@fel.cvut.cz>
15 * @author Lefty <lefty@multihost.cz>
16 * @author Vojta Beran <xmamut@email.cz>
17 * @author Jakub A. Těšínský (j@kub.cz)
18 * @author mkucera66 <mkucera66@seznam.cz>
19 * @author Jaroslav Lichtblau <jlichtblau@seznam.cz>
20 * @author Turkislav <turkislav@blabla.com>
21 * @author Daniel Slováček <danslo@danslo.cz>
22 * @author Martin Růžička <martinr@post.cz>
23 * @author Pavel Krupička <pajdacz@gmail.com>
24 */
25$lang['menu']         = 'Správa nastavení';
26$lang['error']         = 'Nastavení nebyla změněna kvůli alespoň jedné neplatné položce,
27zkontrolujte prosím své úpravy a odešlete je znovu.<br />
28Neplatné hodnoty se zobrazí v červeném rámečku.';
29$lang['updated']        = 'Nastavení byla úspěšně upravena.';
30$lang['nochoice']       = '(nejsou k dispozici žádné další volby)';
31$lang['locked']        = 'Nelze upravovat soubor s nastavením. Pokud to není záměrné,
32ujistěte se, <br /> že název a přístupová práva souboru s lokálním
33nastavením jsou v pořádku.';
34$lang['danger']        = 'Pozor: Změna tohoto nastavení může způsobit nedostupnost wiki a konfiguračních menu.';
35$lang['warning']        = 'Varování: Změna nastavení může mít za následek chybné chování.';
36$lang['security']       = 'Bezpečnostní varování: Změna tohoto nastavení může způsobit bezpečnostní riziko.';
37$lang['_configuration_manager'] = 'Správa nastavení';
38$lang['_header_dokuwiki']   = 'Nastavení DokuWiki';
39$lang['_header_plugin']    = 'Nastavení pluginů';
40$lang['_header_template']   = 'Nastavení šablon';
41$lang['_header_undefined']   = 'Další nastavení';
42$lang['_basic']        = 'Základní nastavení';
43$lang['_display']       = 'Nastavení zobrazení';
44$lang['_authentication']    = 'Nastavení autentizace';
45$lang['_anti_spam']      = 'Protispamová nastavení';
46$lang['_editing']       = 'Nastavení editace';
47$lang['_links']        = 'Nastavení odkazů';
48$lang['_media']        = 'Nastavení médií';
49$lang['_notifications']    = 'Nastavení upozornění';
50$lang['_syndication']     = 'Nastavení syndikace';
51$lang['_advanced']       = 'Pokročilá nastavení';
52$lang['_network']       = 'Nastavení sítě';
53$lang['_msg_setting_undefined'] = 'Chybí metadata položky.';
54$lang['_msg_setting_no_class'] = 'Chybí třída položky.';
55$lang['_msg_setting_no_known_class'] = 'Konfigurační třída není dostupná.';
56$lang['_msg_setting_no_default'] = 'Chybí výchozí hodnota položky.';
57$lang['title']         = 'Název celé wiki';
58$lang['start']         = 'Název úvodní stránky';
59$lang['lang']         = 'Jazyk';
60$lang['template']       = 'Šablona';
61$lang['tagline']        = 'Slogan (pokud ho šablona podporuje)';
62$lang['sidebar']        = 'Jméno stránky s obsahem postranní lišty (pokud ho šablona podporuje). Prázdné pole postranní lištu deaktivuje.';
63$lang['license']        = 'Pod jakou licencí má být tento obsah publikován?';
64$lang['savedir']        = 'Adresář pro ukládání dat';
65$lang['basedir']        = 'Kořenový adresář (např. <code>/dokuwiki/</code>). Pro autodetekci nechte prázdné.';
66$lang['baseurl']        = 'Kořenové URL (např. <code>http://www.yourserver.com</code>). Pro autodetekci nechte prázdné.';
67$lang['cookiedir']       = 'Cesta pro cookie. Není-li vyplněno, použije se kořenové URL.';
68$lang['dmode']         = 'Přístupová práva pro vytváření adresářů';
69$lang['fmode']         = 'Přístupová práva pro vytváření souborů';
70$lang['allowdebug']      = 'Povolit debugování. <b>Vypněte, pokud to nepotřebujete!</b>';
71$lang['recent']        = 'Počet položek v nedávných změnách';
72$lang['recent_days']      = 'Jak staré nedávné změny zobrazovat (ve dnech)';
73$lang['breadcrumbs']      = 'Počet odkazů na navštívené stránky';
74$lang['youarehere']      = 'Hierarchická "drobečková" navigace';
75$lang['fullpath']       = 'Ukazovat plnou cestu ke stránkám v patičce';
76$lang['typography']      = 'Provádět typografické nahrazování';
77$lang['dformat']        = 'Formát data (viz PHP funkci <a href="http://php.net/strftime">strftime</a>)';
78$lang['signature']       = 'Podpis';
79$lang['showuseras']      = 'Co se má přesně zobrazit, když se ukazuje uživatel, který naposledy editoval stránku';
80$lang['toptoclevel']      = 'Nejvyšší úroveň, kterou začít automaticky generovaný obsah';
81$lang['tocminheads']      = 'Nejnižší počet hlavních nadpisů, aby se vygeneroval obsah';
82$lang['maxtoclevel']      = 'Maximální počet úrovní v automaticky generovaném obsahu';
83$lang['maxseclevel']      = 'Nejnižší úroveň pro editaci i po sekcích';
84$lang['camelcase']       = 'Používat CamelCase v odkazech';
85$lang['deaccent']       = 'Čistit názvy stránek';
86$lang['useheading']      = 'Používat první nadpis jako název stránky';
87$lang['sneaky_index']     = 'Ve výchozím nastavení DokuWiki zobrazuje v indexu všechny
88jmenné prostory. Zapnutím této volby se skryjí ty jmenné prostory,
89k nimž uživatel nemá právo pro čtení, což může ale způsobit, že
90vnořené jmenné prostory, k nimž právo má, budou přesto skryty.
91To může mít za následek, že index bude při některých
92nastaveních ACL nepoužitelný.';
93$lang['hidepages']       = 'Skrýt stránky odpovídající vzoru (regulární výrazy)';
94$lang['useacl']        = 'Používat přístupová práva (ACL)';
95$lang['autopasswd']      = 'Generovat hesla automaticky';
96$lang['authtype']       = 'Metoda autentizace';
97$lang['passcrypt']       = 'Metoda šifrování hesel';
98$lang['defaultgroup']     = 'Výchozí skupina';
99$lang['superuser']       = 'Superuživatel - skupina nebo uživatel s plnými právy pro přístup ke všem stránkách bez ohledu na nastavení ACL';
100$lang['manager']        = 'Manažer - skupina nebo uživatel s přístupem k některým správcovským funkcím';
101$lang['profileconfirm']    = 'Potvrdit změny v profilu zadáním hesla';
102$lang['rememberme']      = 'Povolit trvaté přihlašovací cookies (zapamatuj si mě)';
103$lang['disableactions']    = 'Vypnout DokuWiki akce';
104$lang['disableactions_check'] = 'Zkontrolovat';
105$lang['disableactions_subscription'] = 'Přihlásit se/Odhlásit se ze seznamu pro odběr změn';
106$lang['disableactions_wikicode'] = 'Prohlížet zdrojové kódy/Export wiki textu';
107$lang['disableactions_profile_delete'] = 'Smazat vlastní účet';
108$lang['disableactions_other'] = 'Další akce (oddělené čárkou)';
109$lang['disableactions_rss']  = 'XMS syndikace (RSS)';
110$lang['auth_security_timeout'] = 'Časový limit pro autentikaci (v sekundách)';
111$lang['securecookie']     = 'Má prohlížeč posílat cookies nastavené přes HTTPS opět jen přes HTTPS? Vypněte tuto volbu, pokud chcete, aby bylo pomocí SSL zabezpečeno pouze přihlašování do wiki, ale obsah budete prohlížet nezabezpečeně.';
112$lang['remote']        = 'Zapne API systému, umožňující jiným aplikacím vzdálený přístup k wiki pomoci XML-RPC nebo jiných mechanizmů.';
113$lang['remoteuser']      = 'Omezit přístup k API na tyto uživatelské skupiny či uživatele (seznam oddělený čárkami). Prázdné pole povolí přístup všem.';
114$lang['usewordblock']     = 'Blokovat spam za použití seznamu známých spamových slov';
115$lang['relnofollow']      = 'Používat rel="nofollow" na externí odkazy';
116$lang['indexdelay']      = 'Časová prodleva před indexací (v sekundách)';
117$lang['mailguard']       = 'Metoda "zamaskování" emailových adres';
118$lang['iexssprotect']     = 'Zkontrolovat nahrané soubory vůči možnému škodlivému JavaScriptu či HTML';
119$lang['usedraft']       = 'Během editace ukládat koncept automaticky';
120$lang['locktime']       = 'Maximální životnost zámkových souborů (v sekundách)';
121$lang['cachetime']       = 'Maximální životnost cache (v sekundách)';
122$lang['target____wiki']    = 'Cílové okno pro interní odkazy';
123$lang['target____interwiki']  = 'Cílové okno pro interwiki odkazy';
124$lang['target____extern']   = 'Cílové okno pro externí odkazy';
125$lang['target____media']    = 'Cílové okno pro odkazy na média';
126$lang['target____windows']   = 'Cílové okno pro odkazy na windows sdílení';
127$lang['mediarevisions']    = 'Aktivovat revize souborů';
128$lang['refcheck']       = 'Kontrolovat odkazy na média (před vymazáním)';
129$lang['gdlib']         = 'Verze GD knihovny';
130$lang['im_convert']      = 'Cesta k nástroji convert z balíku ImageMagick';
131$lang['jpg_quality']      = 'Kvalita komprese JPEG (0-100)';
132$lang['fetchsize']       = 'Maximální velikost souboru (v bajtech), co ještě fetch.php bude stahovat z externích zdrojů';
133$lang['subscribers']      = 'Možnost přihlásit se k odběru novinek stránky';
134$lang['subscribe_time']    = 'Časový interval v sekundách, ve kterém jsou posílány změny a souhrny změn. Interval by neměl být kratší než čas uvedený v recent_days.';
135$lang['notify']        = 'Posílat oznámení o změnách na následující emailovou adresu';
136$lang['registernotify']    = 'Posílat informace o nově registrovaných uživatelích na tuto mailovou adresu';
137$lang['mailfrom']       = 'E-mailová adresa, která se bude používat pro automatické maily';
138$lang['mailreturnpath']    = 'E-mailová adresa příjemce pro oznámení o nedoručení';
139$lang['mailprefix']      = 'Předpona předmětu e-mailu, která se bude používat pro automatické maily';
140$lang['htmlmail']       = 'Posílat emaily v HTML (hezčí ale větší). Při vypnutí budou posílány jen textové emaily.';
141$lang['dontlog']        = 'Zakázat protokolování pro tyto typy záznamů.';
142$lang['sitemap']        = 'Generovat Google sitemap (interval ve dnech)';
143$lang['rss_type']       = 'Typ XML kanálu';
144$lang['rss_linkto']      = 'XML kanál odkazuje na';
145$lang['rss_content']      = 'Co zobrazovat v položkách XML kanálu?';
146$lang['rss_update']      = 'Interval aktualizace XML kanálu (v sekundách)';
147$lang['rss_show_summary']   = 'XML kanál ukazuje souhrn v titulku';
148$lang['rss_show_deleted']   = 'XML kanál Zobrazit smazané kanály';
149$lang['rss_media']       = 'Jaký typ změn má být uveden v kanálu XML';
150$lang['rss_media_o_both']   = 'oba';
151$lang['rss_media_o_pages']   = 'stránky';
152$lang['rss_media_o_media']   = 'média';
153$lang['updatecheck']      = 'Kontrolovat aktualizace a bezpečnostní varování? DokuWiki potřebuje pro tuto funkci přístup k update.dokuwiki.org';
154$lang['userewrite']      = 'Používat "pěkná" URL';
155$lang['useslash']       = 'Používat lomítko jako oddělovač jmenných prostorů v URL';
156$lang['sepchar']        = 'Znak pro oddělování slov v názvech stránek';
157$lang['canonical']       = 'Používat plně kanonická URL';
158$lang['fnencode']       = 'Metoda pro kódování ne-ASCII názvů souborů';
159$lang['autoplural']      = 'Kontrolovat plurálové tvary v odkazech';
160$lang['compression']      = 'Metoda komprese pro staré verze';
161$lang['gzip_output']      = 'Používat pro xhtml Content-Encoding gzip';
162$lang['compress']       = 'Zahustit CSS a JavaScript výstup';
163$lang['cssdatauri']      = 'Velikost [v bajtech] obrázků odkazovaných v CSS souborech, které budou pro ušetření HTTP požadavku vestavěny do stylu. Doporučená hodnota je mezi <code>400</code> a <code>600</code> bajty. Pro vypnutí nastavte na <code>0</code>.';
164$lang['send404']        = 'Posílat "HTTP 404/Page Not Found" pro neexistují stránky';
165$lang['broken_iua']      = 'Je na vašem systému funkce ignore_user_abort porouchaná? To může způsobovat nefunkčnost vyhledávacího indexu. O kombinaci IIS+PHP/CGI je známo, že nefunguje správně. Viz <a href="http://bugs.splitbrain.org/?do=details&amp;task_id=852">Bug 852</a> pro více informací.';
166$lang['xsendfile']       = 'Používat X-Sendfile hlavničky pro download statických souborů z webserveru? Je však požadována podpora této funkce na straně Vašeho webserveru.';
167$lang['renderer_xhtml']    = 'Vykreslovací jádro pro hlavní (xhtml) výstup wiki';
168$lang['renderer__core']    = '%s (jádro DokuWiki)';
169$lang['renderer__plugin']   = '%s (plugin)';
170$lang['search_nslimit']    = 'Omezit vyhledávání na současných X jmenných prostorů. Když je vyhledávání provedeno ze stránky zanořeného jmenného prostoru, bude jako filtr přidáno prvních X jmenných prostorů.';
171$lang['search_fragment']    = 'Určete výchozí chování vyhledávání fragmentů';
172$lang['search_fragment_o_exact'] = 'přesný';
173$lang['search_fragment_o_starts_with'] = 'začíná s';
174$lang['search_fragment_o_ends_with'] = 'končí s';
175$lang['search_fragment_o_contains'] = 'obsahuje';
176$lang['trustedproxy']     = 'Důvěřovat proxy serverům odpovídajícím tomuto regulárním výrazu ohledně skutečné IP adresy klienta, kterou hlásí. Výchozí hodnota odpovídá místním sítím. Ponechejte prázdné, pokud nechcete důvěřovat žádné proxy.';
177$lang['_feature_flags']    = 'Feature flags';
178$lang['defer_js']       = 'Odložit spuštění javascriptu až po zpracování HTML kódu stránky. Zlepšuje vnímanou rychlost načtení stránky, ale může narušit funkci některých zásuvných modulů.';
179$lang['dnslookups']      = 'DokuWiki zjišťuje DNS jména pro vzdálené IP adresy uživatelů, kteří editují stránky. Pokud máte pomalý, nebo nefunkční DNS server, nebo nepotřebujete tuto funkci, tak tuto volbu zrušte.';
180$lang['jquerycdn']       = 'Mají být skripty jQuery a jQuery UI načítány z CDN?
181Vzniknou tím další HTTP dotazy, ale soubory se mohou načíst rychleji a uživatelé je už mohou mít ve vyrovnávací paměti.';
182$lang['jquerycdn_o_0']     = 'Bez CDN, pouze lokální doručení';
183$lang['jquerycdn_o_jquery']  = 'CDN na code.jquery.com';
184$lang['jquerycdn_o_cdnjs']   = 'CDN na cdnjs.com';
185$lang['proxy____host']     = 'Název proxy serveru';
186$lang['proxy____port']     = 'Proxy port';
187$lang['proxy____user']     = 'Proxy uživatelské jméno';
188$lang['proxy____pass']     = 'Proxy heslo';
189$lang['proxy____ssl']     = 'Použít SSL při připojení k proxy';
190$lang['proxy____except']    = 'Regulární výrazy pro URL, pro které bude přeskočena proxy.';
191$lang['license_o_']      = 'Nic nevybráno';
192$lang['typography_o_0']    = 'vypnuto';
193$lang['typography_o_1']    = 'Pouze uvozovky';
194$lang['typography_o_2']    = 'Všechny typy uvozovek a apostrofů (nemusí vždy fungovat)';
195$lang['userewrite_o_0']    = 'vypnuto';
196$lang['userewrite_o_1']    = '.htaccess';
197$lang['userewrite_o_2']    = 'interní metoda DokuWiki';
198$lang['deaccent_o_0']     = 'vypnuto';
199$lang['deaccent_o_1']     = 'odstranit diakritiku';
200$lang['deaccent_o_2']     = 'převést na latinku';
201$lang['gdlib_o_0']       = 'GD knihovna není k dispozici';
202$lang['gdlib_o_1']       = 'Verze 1.x';
203$lang['gdlib_o_2']       = 'Autodetekce';
204$lang['rss_type_o_rss']    = 'RSS 0.91';
205$lang['rss_type_o_rss1']    = 'RSS 1.0';
206$lang['rss_type_o_rss2']    = 'RSS 2.0';
207$lang['rss_type_o_atom']    = 'Atom 0.3';
208$lang['rss_type_o_atom1']   = 'Atom 1.0';
209$lang['rss_content_o_abstract'] = 'Abstraktní';
210$lang['rss_content_o_diff']  = 'Sjednocený Diff';
211$lang['rss_content_o_htmldiff'] = 'diff tabulka v HTML formátu';
212$lang['rss_content_o_html']  = 'Úplný HTML obsah stránky';
213$lang['rss_linkto_o_diff']   = 'přehled změn';
214$lang['rss_linkto_o_page']   = 'stránku samotnou';
215$lang['rss_linkto_o_rev']   = 'seznam revizí';
216$lang['rss_linkto_o_current'] = 'nejnovější revize';
217$lang['compression_o_0']    = 'vypnuto';
218$lang['compression_o_gz']   = 'gzip';
219$lang['compression_o_bz2']   = 'bz2';
220$lang['xsendfile_o_0']     = 'nepoužívat';
221$lang['xsendfile_o_1']     = 'Proprietární hlavička lighttpd (před releasem 1.5)';
222$lang['xsendfile_o_2']     = 'Standardní hlavička X-Sendfile';
223$lang['xsendfile_o_3']     = 'Proprietární hlavička Nginx X-Accel-Redirect';
224$lang['showuseras_o_loginname'] = 'Přihlašovací jméno';
225$lang['showuseras_o_username'] = 'Celé jméno uživatele';
226$lang['showuseras_o_username_link'] = 'Celé uživatelské jméno jako odkaz mezi wiki';
227$lang['showuseras_o_email']  = 'E-mailová adresa uživatele ("zamaskována" aktuálně nastavenou metodou)';
228$lang['showuseras_o_email_link'] = 'E-mailová adresa uživatele jako mailto: odkaz';
229$lang['useheading_o_0']    = 'Nikdy';
230$lang['useheading_o_navigation'] = 'Pouze pro navigaci';
231$lang['useheading_o_content'] = 'Pouze pro wiki obsah';
232$lang['useheading_o_1']    = 'Vždy';
233$lang['readdircache']     = 'Maximální stáří readdir cache (sec)';
234