1Hej
2
3Sidan @PAGE@ med @TITLE@ har ändrats.
4Här är ändringarna:
5
6-----------------------------
7@DIFF@
8-----------------------------
9
10Äldre versionen: @OLDPAGE@
11Ny version: @NEWPAGE@
12
13För att avbryta meddelanden om sidändringar logga in till wikin @DOKUWIKIURL@, besök sedan
14@SUBSCRIBE@
15och avbeställ ändringar av sidor och/eller namespace.
16