1#Toto je zoznam slov ignorovaných indexáciou, jedno slovo na riadok
2# Keď editujete tento súbor, uistite sa, či používate UNIXové konce riadkov (jednoduchý nový riadok)
3# Nie je potrebné vkladať slová kratšie ako 3 znaky - tie sú ignorované vždy.
4# Tento zoznam je založený na inom nájdenom na http://www.ranks.nl/stopwords/
5okolo
6tvoj
7ale
8ako
9aký
10aká
11aké
12kde
13kým
14kom
15komu
16ich
17jeho
18jej
19tvoj
20môj
21moja
22moje
23moji
24náš
25váš
26www
27