1====== Existuje novšia verzia ======
2
3Existuje novšia verzia práve upravovaného dokumentu. To sa stáva, keď niekto iný zmenil dokument, ktorý práve upravujete.
4
5Prehliadnite si nižšie uvedené rozdiely, prípadne rozdiely z obidvoch verzií ručne spojte dohromady a rozhodnite sa, ktorú verziu uchovať. Ak zvolíte ''Uložiť', bude uložená vaša verzia. V opačnom prípade stlačte ''Storno'' pre uchovanie pôvodnej verzie.
6