1====== ड्राफ्ट फाइल भेटियो ======
2
3तपाईको यो पृष्ठको गत सम्पादन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थिएन ।DokuWiki ले स्वचालितरुपमा ड्राफ्ट वचतगरेको छ त्यस देखि तपाईले आफ्नो सम्पादन कार्यमा निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ। तल तपाईले गत सत्रमा बचत गरिएको सामग्री देख्न सक्नुहुन्छ ।
4
5कृपया निर्णय दिनुहोस्  कि तपाई गत सत्रमा बचत गरिएको सत्रको सम्पादनकार्य //recover//, //delete// वा //cancel// के गर्न चाहनुहुन्छ भनेर।
6