1Pozdrav @FULLNAME@!
2
3Slijede podaci za @TITLE@ sa @DOKUWIKIURL@
4
5Korisničko ime : @LOGIN@
6Lozinka        : @PASSWORD@
7