1שלום!
2
3הדף @PAGE@ שבאתר הוויקי @TITLE@ השתנה.
4להלן השינויים:
5
6--------------------------------------------------------
7@DIFF@
8--------------------------------------------------------
9
10המהדורה הישנה: @OLDPAGE@
11המהדורה החדשה: @NEWPAGE@
12
13כדי לבטל את ההתרעות לשינויי העמוד, יש להיכנס לאתר הוויקי בכתובת
14@DOKUWIKIURL@ ואז לבקר באגף
15@SUBSCRIBE@
16ולבטל את המינוי לשינויים בדף ו/או במרחב השם.
17