1<p>Esta páxina é unha axuda na primeira vez que se instala e configura o <a href="http://dokuwiki.org">Dokuwiki</a>. Se queres máis información verbo deste instalador está dispoñible na súa propia <a href="http://dokuwiki.org/installer">páxina de documentación</a>.</p>
2
3<p>O DokuWiki emprega arquivos normais para a almacenaxe das páxinas do wiki e outra información asociada coas mesmas (p.e. imaxes, índices de procura, revisións antigas, etc). Por iso, para poder operar correctamente, o DokuWiki <strong>precisa</strong> ter acceso de escritura aos directorios que conteñen eses arquivos. Este instalador non é quen de configurar os permisos dos directorios. Isto debe facerse normalmente de xeito directo na liña de comandos ou, se estás a usar unha hospedaxe, a través do FTP ou do panel de control da túa hospedaxe (p.e. o cPanel).</p>
4
5<p>Este instalador configurará o teu DokuWiki para o uso da <abbr title="access control list">ACL</abbr>, o cal permitirá ao administrador iniciar sesión e acceder ao menú de administración do DokuWiki para instalar extensións, xestionar usuarios e accesos ás páxinas do wiki, ademais de modificar a configuración. Non é imprescindíbel para o funcionamento do DokuWiki, porén, fai moito máis doada a administración do mesmo.</p>
6
7<p>Os usuarios expertos ou con requisitos especiais de configuración poden visitar as seguintes ligazóns para obter pormenores relativos ás <a href="http://dokuwiki.org/install">instruccións de instalación</a> e á <a href="http://dokuwiki.org/config">configuración</a>.</p>
8