1<?php
2/**
3 * welsh language file
4 *
5 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
6 * @author   Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
7 * @author   Anika Henke <anika@selfthinker.org>
8 * @author   Matthias Grimm <matthiasgrimm@users.sourceforge.net>
9 * @author   Matthias Schulte <mailinglist@lupo49.de>
10 * @author   Alan Davies <ben.brynsadler@gmail.com>
11 */
12$lang['encoding']       = 'utf-8';
13$lang['direction']       = 'ltr';
14$lang['doublequoteopening']  = '“'; //&ldquo;
15$lang['doublequoteclosing']  = '”'; //&rdquo;
16$lang['singlequoteopening']  = '‘'; //&lsquo;
17$lang['singlequoteclosing']  = '’'; //&rsquo;
18$lang['apostrophe']      = '’'; //&rsquo;
19
20$lang['btn_edit']       = 'Golygu\'r dudaen hon';
21$lang['btn_source']      = 'Dangos y ffynhonnell';
22$lang['btn_show']       = 'Dangos y dudalen';
23$lang['btn_create']      = 'Creu\'r dudalen';
24$lang['btn_search']      = 'Chwilio';
25$lang['btn_save']       = 'Cadw';
26$lang['btn_preview']      = 'Rhagolwg';
27$lang['btn_top']        = 'Nôl i\'r brig';
28$lang['btn_newer']       = '<< mwy diweddar';
29$lang['btn_older']       = 'llai diweddar >>';
30$lang['btn_revs']       = 'Hen adolygiadau';
31$lang['btn_recent']      = 'Newidiadau Diweddar';
32$lang['btn_upload']      = 'Lanlwytho';
33$lang['btn_cancel']      = 'Canslo';
34$lang['btn_index']       = 'Safle map';
35$lang['btn_secedit']      = 'Golygu';
36$lang['btn_login']       = 'Mewngofnodi';
37$lang['btn_logout']      = 'Allgofnodi';
38$lang['btn_admin']       = 'Gweinyddu';
39$lang['btn_update']      = 'Diweddaru';
40$lang['btn_delete']      = 'Dileu';
41$lang['btn_back']       = 'Nôl';
42$lang['btn_backlink']     = 'Olgysylltiadau';
43$lang['btn_subscribe']     = 'Rheoli Tanysgrifiadau';
44$lang['btn_profile']      = 'Diweddaru Proffil';
45$lang['btn_reset']       = 'Ailosod';
46$lang['btn_resendpwd']     = 'Gosod cyfrinair newydd';
47$lang['btn_draft']       = 'Golygu drafft';
48$lang['btn_recover']      = 'Adennill drafft';
49$lang['btn_draftdel']     = 'Dileu drafft';
50$lang['btn_revert']      = 'Adfer';
51$lang['btn_register']     = 'Cofrestru';
52$lang['btn_apply']       = 'Gosod';
53$lang['btn_media']       = 'Rheolwr Cyfrwng';
54$lang['btn_deleteuser']    = 'Tynnu Fy Nghyfrif';
55$lang['btn_img_backto']    = 'Nôl i %s';
56$lang['btn_mediaManager']   = 'Dangos mewn rheolwr cyfrwng';
57
58$lang['loggedinas']      = 'Mewngofnodwyd fel:';
59$lang['user']         = 'Defnyddair';
60$lang['pass']         = 'Cyfrinair';
61$lang['newpass']        = 'Cyfrinair newydd';
62$lang['oldpass']        = 'Cadarnhau cyfrinair cyfredol';
63$lang['passchk']        = 'unwaith eto';
64$lang['remember']       = 'Cofio fi';
65$lang['fullname']       = 'Enw go iawn';
66$lang['email']         = 'E-Bost';
67$lang['profile']        = 'Proffil Defnyddiwr';
68$lang['badlogin']       = 'Sori, roedd y defnyddair neu\'r gyfriair yn anghywir.';
69$lang['badpassconfirm']    = 'Sori, roedd y cyfrinair yn anghywir';
70$lang['minoredit']       = 'Newidiadau Bach';
71$lang['draftdate']       = 'Awtogadwyd drafft ar'; // full dformat date will be added
72$lang['nosecedit']       = 'Newidiwyd y dudaen yn y cyfamser, roedd gwybodaeth yr adran wedi dyddio, felly llwythwyd y dudalen gyfan.';
73
74$lang['regmissing']      = 'Sori, llenwch bob maes.';
75$lang['reguexists']      = 'Sori, mae defnyddiwr â\'r enw hwn yn bodoli eisoes.';
76$lang['regsuccess']      = 'Cafodd y defnyddiwr ei greu a chafodd y cyfrinair ei anfon gan ebost.';
77$lang['regsuccess2']      = 'Cafodd y defnyddiwr ei greu.';
78$lang['regfail']        = 'Doedd dim modd creu\'r defnyddiwr.';
79$lang['regmailfail']      = 'Mae\'n debyg roedd gwall wrth anfon y post cyfrinair. Cysylltwch â\'r gweinyddwr!';
80$lang['regbadmail']      = 'Mae\'r cyfeiriad ebost a gyflwynoch chi\'n edrych yn annilys - os ydych chi\'n credu ei fod yn gywir, cysylltwch â\'r gweinyddwr';
81$lang['regbadpass']      = '\'Dyw\'r ddau gyfrinair ddim yn unfath, ceisiwch eto.';
82$lang['regpwmail']       = 'Eich cyfrinair DokuWiki';
83$lang['reghere']        = '\'Sdim cyfrif \'da chi eto? Cewch afael yn un nawr';
84
85$lang['profna']        = '\'Dyw\'r wici hwn ddim yn caniatáu newid eich proffil';
86$lang['profnochange']     = 'Dim newidiadau, dim i\'w wneud.';
87$lang['profnoempty']      = '\'Sdim modd gadael eich enw neu\'ch cyfeiriad ebost chi\'n wag.';
88$lang['profchanged']      = 'Diweddarwyd eich proffil defnyddiwr yn llwyddiannus.';
89$lang['profnodelete']     = '\'Dyw\'r wici hwn ddim yn caniatáu dileu defnyddwyr';
90$lang['profdeleteuser']    = 'Dileu Cyfrif';
91$lang['profdeleted']      = 'Cafodd eich cyfrif defnyddiwr chi ei ddileu o\'r wiki hwn';
92$lang['profconfdelete']    = '\'Dwi eisiau tynnu fy nghyfrif oddi ar y wici hwn. <br/> \'Sdim modd dadwneud hyn.';
93$lang['profconfdeletemissing'] = 'Blwch gwirio heb ei dicio';
94$lang['proffail']       = 'Proffil defnyddiwr heb ei ddiweddaru.';
95
96$lang['pwdforget']       = 'Anghofio\'ch cyfrinair? Cael gafael ar un newydd';
97$lang['resendna']       = '\'Dyw\'r wici hwn ddim yn caniatáu ailanfon cyfrineiriau.';
98$lang['resendpwd']       = 'Gosod cyfrinair newydd ar gyfer';
99$lang['resendpwdmissing']   = 'Sori, mae\'n rhaid llenwi pob maes.';
100$lang['resendpwdnouser']    = 'Sori, \'dyn ni ddim yn gallu darganfod y defnyddiwr hwn yn ein databas ni.';
101$lang['resendpwdbadauth']   = 'Sori, \'dyw\'r cod dilysu hwn ddim yn ddilys. Sicrhewch eich bod chi wedi defnyddio\'r ddolen gadarnhau gyfan.';
102$lang['resendpwdconfirm']   = 'Cafodd ddolen gadarnhau ei hanfon gan ebost.';
103$lang['resendpwdsuccess']   = 'Cafodd eich cyfrinair newydd chi ei anfon gan ebost.';
104
105$lang['license']        = 'Heb law bod datganiad i\'r gwrthwyneb, mae cynnwys y wici hwn o dan y drwydded ganlynol:';
106$lang['licenseok']       = 'Sylwir: Gan olygu\'r dudalen hon rydych chi\'n cytuno i drwyddedu\'ch cynnwys chi o dan y drwydded ganlynol:';
107
108$lang['searchmedia']      = 'Chwilio enw ffeil:';
109$lang['searchmedia_in']    = 'Chwilio mewn %s';
110$lang['txt_upload']      = 'Dewis ffeil i\'w lanlwytho:';
111$lang['txt_filename']     = 'Upload as (optional):';
112$lang['txt_overwrt']      = 'Trosysgrifo ffeil sy\'n bodoli';
113$lang['maxuploadsize']     = 'Lanlwytho uchanfswm %s y ffeil.';
114$lang['lockedby']       = 'Clowyd yn bresennol gan:';
115$lang['lockexpire']      = 'Clo\'n dod i ben ar:';
116
117$lang['js']['willexpire']   = 'Mae\'ch clo ar gyfer golygu\'r dudalen hon yn mynd i ddod i ben mewn munud.\nEr mwyn osgoi gwrthdrawiadau defnyddiwch y botwm rhagolwg i ailosod amserydd y clo.';
118$lang['js']['notsavedyet']   = 'Caiff newidiadau heb gadw eu colli.';
119$lang['js']['searchmedia']   = 'Chwilio am ffeiliau';
120$lang['js']['keepopen']    = 'Cadw ffesnestr y dewisiad ar agor';
121$lang['js']['hidedetails']   = 'Cuddio Manylion';
122$lang['js']['mediatitle']   = 'Gosodiadau dolenni';
123$lang['js']['mediadisplay']  = 'Math y ddolen';
124$lang['js']['mediaalign']   = 'Aliniad';
125$lang['js']['mediasize']    = 'Maint y ddelwedd';
126$lang['js']['mediatarget']   = 'Targed y ddolen';
127$lang['js']['mediaclose']   = 'Cau';
128$lang['js']['mediainsert']   = 'Mewnosod';
129$lang['js']['mediadisplayimg'] = 'Dangos y ddelwedd.';
130$lang['js']['mediadisplaylnk'] = 'Dangos y ddolen yn unig.';
131$lang['js']['mediasmall']   = 'Fersiwn bach';
132$lang['js']['mediamedium']   = 'Fersiwn canolig';
133$lang['js']['medialarge']   = 'Fersiwn mawr';
134$lang['js']['mediaoriginal']  = 'Fersiwn gwreiddiol';
135$lang['js']['medialnk']    = 'Cysylltu i dudalen fanylion';
136$lang['js']['mediadirect']   = 'Cysylltiad uniongyrchol i\'r gwreiddiol';
137$lang['js']['medianolnk']   = 'Dim dolen';
138$lang['js']['medianolink']   = 'Peidio cysylltu i\'r dudalen';
139$lang['js']['medialeft']    = 'Alinio\'r ddelwedd i\'r chwith.';
140$lang['js']['mediaright']   = 'Alinio\'r ddelwedd i\'r dde.';
141$lang['js']['mediacenter']   = 'Alinio\'r ddelwedd i\'r canol.';
142$lang['js']['medianoalign']  = 'Peidio alinio.';
143$lang['js']['nosmblinks']   = 'Mae cysylltu gyda Windows shares dim ond yn gweithio gyda Microsoft Internet Explorer.\nGallwch chi gopïo a gludo\'r ddolen hefyd.';
144$lang['js']['linkwiz']     = 'Dewin Dolenni';
145$lang['js']['linkto']     = 'Cysylltu i:';
146$lang['js']['del_confirm']   = 'Gwir ddileu\'r eitem(au) a ddewiswyd?';
147$lang['js']['restore_confirm'] = 'Gwir adfer y fersiwn hwn?';
148$lang['js']['media_diff']     = 'Gweld gwahaniaethau:';
149$lang['js']['media_diff_both']   = 'Ochr wrth Ochr';
150$lang['js']['media_diff_opacity'] = 'Tywynnu-drwodd';
151$lang['js']['media_diff_portions'] = 'Taro'; //Swipe - rhaid bod gwell ateb i hwn
152$lang['js']['media_select']    = 'Dewis ffeiliau…';
153$lang['js']['media_upload_btn']  = 'Lanlwytho';
154$lang['js']['media_done_btn']   = 'Gorffen';
155$lang['js']['media_drop']     = 'Gollwng ffeiliau yma i\'w lanlwytho';
156$lang['js']['media_cancel']    = 'tynnu';
157$lang['js']['media_overwrt']    = 'Trosysgrifo ffeiliau sy\'n bodoli';
158
159$lang['rssfailed']       = 'Roedd gwall wrth hôl y ffrwd hwn: ';
160$lang['nothingfound']     = 'Dim wedi\'i ddarganfod.';
161
162$lang['mediaselect']      = 'Ffeiliau Cyfrwng';
163$lang['uploadsucc']      = 'Lanlwythiad llwyddiannus';
164$lang['uploadfail']      = 'Methodd y lanlwythiad. Hawliau anghywir efallai?';
165$lang['uploadwrong']      = 'Gwrthodwyd y lanlwythiad. Gwaherddir yr estyniad ffeil hwn!';
166$lang['uploadexist']      = 'Mae\'r ffeil eisoes yn bodoli. Dim wedi\'i wneud.';
167$lang['uploadbadcontent']   = 'Doedd y cynnwys a lanlwythwyd ddim yn cydweddu ag estyniad ffeil %s.';
168$lang['uploadspam']      = 'Cafodd y lanlwythiad ei flocio gan rhestr wahardd sbam.';
169$lang['uploadxss']       = 'Cafodd y lanlwythiad ei flocio efallai oherwydd cynnwys maleisus.';
170$lang['uploadsize']      = 'Roedd y ffeil a lanlwythwyd yn rhy fawr. (uchaf. %s)';
171$lang['deletesucc']      = 'Cafodd ffeil "%s" ei dileu.';
172$lang['deletefail']      = 'Doedd dim modd dileu "%s" - gwiriwch hawliau.';
173$lang['mediainuse']      = 'Doedd "%s" heb ei dileu - mae\'n cael ei defnyddio ar hyn o bryd.';
174$lang['namespaces']      = 'Namespaces'; //namespace
175$lang['mediafiles']      = 'Ffeiliau ar gael mewn';
176$lang['accessdenied']     = '\'Sdim hawl \'da chi weld y dudalen hon.';
177$lang['mediausage']      = 'Defnyddiwch y gystrawen ganlynol i gyfeirio at y ffeil hon:';
178$lang['mediaview']       = 'Dangos y ffeil wreiddiol';
179$lang['mediaroot']       = 'gwraidd';
180$lang['mediaupload']      = 'lanlwythwch ffeil i\'r namespace cyfredol yma. Er mwy creu is-namespace, ychwanegwch nhw o flaen enw\'r ffeil gan eu gwahanu nhw gyda cholonau, ar ôl i chi ddewis y ffeiliau. Gall ffeiliau hefyd eu dewis gan lusgo a gollwng.'; //namespace
181$lang['mediaextchange']    = 'Newidiwyd yr estyniad o .%s i .%s!';
182$lang['reference']       = 'Cyfeirnodau ar gyfer';
183$lang['ref_inuse']       = '\'Sdim modd dileu\'r ffeil hon, oherwydd ei bod hi\'n dal yn cael ei defnyddio gan y tudalennau canlynol:';
184$lang['ref_hidden']      = 'Mae rhai cyfeirnodau ar dudalennau \'sdim hawl \'da chi weld';
185
186$lang['hits']         = 'Trawiadau';
187$lang['quickhits']       = 'Enw tudalennau\'n cydweddu';
188$lang['toc']          = 'Tabl Cynnwys';
189$lang['current']        = 'cyfredol';
190$lang['yours']         = 'Eich Fersiwn';
191$lang['diff']         = 'Dangos gwahaniaethau i\'r adolygiadau cyfredol';
192$lang['diff2']         = 'Dangos gwahaniaethau rhwng adolygiadau a ddewiswyd';
193$lang['difflink']       = 'Cysylltu i\'r olwg gymharu hon';
194$lang['diff_type']       = 'Dangos gwahaniaethau:';
195$lang['diff_inline']      = 'Mewnlin';
196$lang['diff_side']       = 'Ochr wrth Ochr';
197$lang['diffprevrev']      = 'Adolygiad blaenorol';
198$lang['diffnextrev']      = 'Adolygiad nesaf';
199$lang['difflastrev']      = 'Adolygiad diwethaf';
200$lang['diffbothprevrev']    = 'Dwy ochr yr adolygiad blaenorol';
201$lang['diffbothnextrev']    = 'Dwy ochr yr adolygiad nesaf';
202$lang['line']         = 'Llinell';
203$lang['breadcrumb']      = 'Olrhain:';
204$lang['youarehere']      = 'Rydych chi yma:';
205$lang['lastmod']        = 'Newidiwyd ddiwethaf:';
206$lang['by']          = 'gan';
207$lang['deleted']        = 'tynnwyd';
208$lang['created']        = 'crewyd';
209$lang['restored']       = 'adferwyd hen adolygiad (%s)';
210$lang['external_edit']     = 'golygiad allanol';
211$lang['summary']        = 'Crynodeb golygiad';
212$lang['noflash']        = 'Mae angen <a href="http://www.adobe.com/products/flashplayer/">Ategyn Adobe Flash</a> i ddangos y cynnwys hwn.';
213$lang['download']       = 'Lawrlwytho Darn';
214$lang['tools']         = 'Teclynnau';
215$lang['user_tools']      = 'Teclynnau Defnyddiwr';
216$lang['site_tools']      = 'Teclynnau Safle';
217$lang['page_tools']      = 'Teclynnau Tudalennau';
218$lang['skip_to_content']    = 'nedio i\'r cynnwys';
219$lang['sidebar']        = 'Bar ochr';
220
221$lang['mail_newpage']     = 'ychwanegwyd tudalen:';
222$lang['mail_changed']     = 'newidiwyd tudalen:';
223$lang['mail_subscribe_list']  = 'newidiwyd tudalennau mewn namespace:'; //namespace
224$lang['mail_new_user']     = 'defnyddiwr newydd:';
225$lang['mail_upload']      = 'lanlwythwyd ffeil:';
226
227$lang['changes_type']     = 'Dangos newidiadau mewn';
228$lang['pages_changes']     = 'Tudalennau';
229$lang['media_changes']     = 'Ffeiliau cyfrwng';
230$lang['both_changes']     = 'Tudalennau a ffeiliau cyfrwng';
231
232$lang['qb_bold']        = 'Testun Bras';
233$lang['qb_italic']       = 'Testun Italig';
234$lang['qb_underl']       = 'Testun wedi\'i Danlinellu';
235$lang['qb_code']        = 'Testun Unbylchog';
236$lang['qb_strike']       = 'Testun Llinell Drwodd';
237$lang['qb_h1']         = 'Pennawd Lefel 1';
238$lang['qb_h2']         = 'Pennawd Lefel 2';
239$lang['qb_h3']         = 'Pennawd Lefel 3';
240$lang['qb_h4']         = 'Pennawd Lefel 4';
241$lang['qb_h5']         = 'Pennawd Lefel 5';
242$lang['qb_h']         = 'Pennawd';
243$lang['qb_hs']         = 'Dewis Pennawd';
244$lang['qb_hplus']       = 'Pennawd Uwch';
245$lang['qb_hminus']       = 'Pennawd Is';
246$lang['qb_hequal']       = 'Pennawd yr un Lefel';
247$lang['qb_link']        = 'Dolen fewnol';
248$lang['qb_extlink']      = 'Dolen allanol';
249$lang['qb_hr']         = 'Llinell Lorweddol';
250$lang['qb_ol']         = 'Eitem Rhestr Drefnedig';
251$lang['qb_ul']         = 'Eitem Rhestr Rifol';
252$lang['qb_media']       = 'Ychwanegu Delweddau a ffeiliau eraill (agor mewn ffenestr newydd)';
253$lang['qb_sig']        = 'Mewnosod Llofnod';
254$lang['qb_smileys']      = 'Gwenogluniau';
255$lang['qb_chars']       = 'Nodau Arbennig';
256
257$lang['upperns']        = 'neidio i namespace uwch'; //namespace
258
259$lang['metaedit']       = 'Golygu Metadata';
260$lang['metasaveerr']      = 'Methwyd ysgrifennu metadata';
261$lang['metasaveok']      = 'Cadwyd y metadata';
262$lang['img_title']       = 'Teitl:';
263$lang['img_caption']      = 'Egluryn:';
264$lang['img_date']       = 'Dyddiad:';
265$lang['img_fname']       = 'Enw ffeil:';
266$lang['img_fsize']       = 'Maint:';
267$lang['img_artist']      = 'Ffotograffydd:';
268$lang['img_copyr']       = 'Hawlfraint:';
269$lang['img_format']      = 'Fformat:';
270$lang['img_camera']      = 'Camera:';
271$lang['img_keywords']     = 'Allweddeiriau:';
272$lang['img_width']       = 'Lled:';
273$lang['img_height']      = 'Uchder:';
274
275$lang['subscr_subscribe_success']  = 'Ychwanegwyd %s i\'r rhestr danysgrifio ar gyfer %s';
276$lang['subscr_subscribe_error']   = 'Gwall wrth ychwanegu %s i\'r rhestr danysgrifio ar gyfer %s';
277$lang['subscr_subscribe_noaddress'] = '\'Sdim cyfeiriad wedi\'i gysylltu gyda\'ch defnyddair, felly \'sdim modd eich ychwanegu chi i\'r rhestr danysgrifio';
278$lang['subscr_unsubscribe_success'] = 'Tynnwyd %s o\'r rhestr danysgrifio ar gyfer %s';
279$lang['subscr_unsubscribe_error']  = 'Roedd gwall wrth dynnu %s o\'r rhestr danysgrfio ar gyfer %s';
280$lang['subscr_already_subscribed'] = 'Mae %s eisoes wedi tanysgrifio i %s';
281$lang['subscr_not_subscribed']   = '\'Dyw %s heb danysgrifio i %s';
282// Manage page for subscriptions
283$lang['subscr_m_not_subscribed']  = '\'Dych chi heb danysgrifio i\'r dudalen gyfredol neu\'r namespace, yn bresennol.'; //namespace
284$lang['subscr_m_new_header']    = 'Ychwanegu tanysgrifiad';
285$lang['subscr_m_current_header']  = 'Tanysgrifiadau cyfredol';
286$lang['subscr_m_unsubscribe']    = 'Tynnu tanysgrifiad';
287$lang['subscr_m_subscribe']     = 'Tanysgrifio';
288$lang['subscr_m_receive']      = 'Derbyn';
289$lang['subscr_style_every']     = 'ebost ar bob newid';
290$lang['subscr_style_digest']    = 'ebost cryno o\'r newidiadau ar bob tudalen (pob %.2f diwrnod)';
291$lang['subscr_style_list']     = 'rhestr o dudalennau a newidiwyd ers yr ebost diwethaf (pob %.2f diwrnod)';
292
293/* auth.class language support */
294$lang['authtempfail']     = '\'Dyw dilysiad defnyddiwr ddim ar gael yn bresennol (dros dro). Os ydy\'r sefyllfa\'n parhau, cysylltwch â gweinyddwr y wici.';
295
296/* installer strings */
297$lang['i_chooselang']     = 'Dewiswch eich iaith';
298$lang['i_installer']      = 'Arsefydlwr DokuWiki';
299$lang['i_wikiname']      = 'Enw Wici';
300$lang['i_enableacl']      = 'Galluogi ACL (awgrymwyd)';
301$lang['i_superuser']      = 'Uwchddefnyddiwr';
302$lang['i_problems']      = 'Gwnaeth yr arsefydlwr ddod o hyd i broblemau, isod. \'Sdim modd parhau nes i chi eu datrys nhw.';
303$lang['i_modified']      = 'Oherwydd rhesymau diogelwch, bydd y sgript hwn dim ond yn gweithio gydag arsefydliad DokuWiki newydd sydd heb ei newid.
304                 Dylech chi naill ai ail-echdynnu\'r ffeiliau o\'r pecyn a lawrlwythwyd neu porwch dros y
305                 <a href="http://dokuwiki.org/install">canllawiau arsefydylu Dokuwiki</a> cyfan';
306$lang['i_funcna']       = 'Swyddogaeth PHP <code>%s</code> ddim ar gael. Posib bod eich gwesteiwr wedi\'i hanalluogi am ryw reswm?';
307$lang['i_phpver']       = 'Mae\'ch fersiwn PHP <code>%s</code> yn is na\'r hyn sydd ei angen <code>%s</code>. Mae angen i chi ddiweddaru eich arsefydliad PHP.';
308$lang['i_mbfuncoverload']   = 'Mae\'n rhaid analluogi mbstring.func_overload mewn php.ini er mwyn rhedeg DokuWiki.';
309$lang['i_permfail']      = '\'Dyw DokuWiki ddim yn gallu ysgrifennu i <code>%s</code>. Mae angen newid gosodiadau hawliau ar gyfer y ffolder hwn!';
310$lang['i_confexists']     = 'Mae <code>%s</code> eisoes yn bodoli';
311$lang['i_writeerr']      = 'Methu creu <code>%s</code>. Bydd angen i chi wirio hawliau ffolder/ffeil a chreu\'r ffeil gan law.';
312$lang['i_badhash']       = 'dokuwiki.php heb ei adnabod neu wedi\'i newid (hash=<code>%s</code>)';
313$lang['i_badval']       = '<code>%s</code> - gwerth anghyfreithlon neu wag';
314$lang['i_success']       = 'Gorffennodd y ffurfwedd yn llwyddiannus. Gallwch chi ddileu\'r ffeil install.php nawr. Ewch
315                 <a href="doku.php?id=wiki:welcome">i\'ch DokuWiki newydd</a>.';
316$lang['i_failure']       = 'Ymddangosodd gwallau wrth ysgrifennu\'r ffeiliau ffurfwedd. Bydd angen i chi eu cywiro
317                 nhw gan law cyn gallwch chi ddefnyddio\'ch <a href="doku.php?id=wiki:welcome">DokuWiki newydd</a>.';
318$lang['i_policy']       = 'Polisi ACL cychwynnol';
319$lang['i_pol0']        = 'Wici Agored (darllen, ysgrifennu, lanlwytho i bawb)';
320$lang['i_pol1']        = 'Wici Cyhoeddus (darllen i bawb, ysgrifennu a lanlwytho i ddefnyddwyr cofrestredig)';
321$lang['i_pol2']        = 'Wici Caeedig (darllen, ysgrifennu, lanlwytho i ddefnyddwyr cofrestredig yn unig)';
322$lang['i_allowreg']      = 'Caniatáu defnyddwyr i gofrestru eu hunain';
323$lang['i_retry']        = 'Ailgeisio';
324$lang['i_license']       = 'Dewiswch y drwydded rydych chi am osod ar eich cynnwys:';
325$lang['i_license_none']    = 'Peidio â dangos unrhyw wybodaeth drwyddedu';
326$lang['i_pop_field']      = 'Plis, helpwch ni i wella\'r profiad o ddefnyddio DokuWiki:';
327$lang['i_pop_label']      = 'Anfon data defnydd anhysbys i ddatblygwyr DokuWiki unwaith y mis';
328
329$lang['recent_global']     = 'Yn bresennol, rydych chi\'n gwylio newidiadau tu fewn namespace <b>%s</b>. Gallwch chi hefyd <a href="%s">weld y newidiadau diweddar ar gyfer y wici cyfan</a>.'; //namespace
330
331$lang['years']         = '%d blynedd yn ôl';
332$lang['months']        = '%d mis yn ôl';
333$lang['weeks']         = '%d wythnos yn ôl';
334$lang['days']         = '%d diwrnod yn ôl';
335$lang['hours']         = '%d awr yn ôl';
336$lang['minutes']        = '%d munud yn ôl';
337$lang['seconds']        = '%d eiliad yn ôl';
338
339$lang['wordblock']       = 'Doedd eich newid heb gadw gan ei fod yn cynnwys testun wedi\'i flocio (sbam).';
340
341$lang['media_uploadtab']    = 'Lanlwytho';
342$lang['media_searchtab']    = 'Chwilio';
343$lang['media_file']      = 'Ffeil';
344$lang['media_viewtab']     = 'Golwg';
345$lang['media_edittab']     = 'Golygu';
346$lang['media_historytab']   = 'Hanes';
347$lang['media_list_thumbs']   = 'Bawdlun';
348$lang['media_list_rows']    = 'Rhesi';
349$lang['media_sort_name']    = 'Enw';
350$lang['media_sort_date']    = 'Dyddiad';
351$lang['media_namespaces']   = 'Dewis namespace'; //namespace
352$lang['media_files']      = 'Ffeiliau mewn %s';
353$lang['media_upload']     = 'Lanlwytho i %s';
354$lang['media_search']     = 'Chwilio mewn %s';
355$lang['media_view']      = '%s';
356$lang['media_viewold']     = '%s ar %s';
357$lang['media_edit']      = 'Golygu %s';
358$lang['media_history']     = 'Hanes %s';
359$lang['media_meta_edited']   = 'golygwyd metadata';
360$lang['media_perm_read']    = 'Sori, ond \'sdim digon o hawliau \'da chi i ddarllen ffeiliau.';
361$lang['media_perm_upload']   = 'Sori, ond \'sdim digon o hawliau \'da chi i lanlwytho ffeiliau.';
362$lang['media_update']     = 'Lanlwytho fersiwn newydd';
363$lang['media_restore']     = 'Adfer y fersiwn hwn';
364$lang['media_acl_warning']   = 'Gall y rhestr hon fod yn anghyflawn oherwydd cyfyngiadau ACL a thudalennau coll.';
365
366$lang['currentns']       = 'Namespace cyfredol'; //namespace
367$lang['searchresult']     = 'Canlyniad Chwilio';
368$lang['plainhtml']       = 'HTML Plaen';
369$lang['wikimarkup']      = 'Iaith Wici';
370$lang['page_nonexist_rev']   = 'Doedd y dudalen ddim yn bodoli ar %s. Cafodd ei chreu wedyn ar <a href="%s">%s</a>.';
371$lang['unable_to_parse_date'] = 'Methu dosbarthu ar baramedr "%s".';
372//Setup VIM: ex: et ts=2 :
373