1<p>Aquesta pàgina us ajuda a fer la primera instal·lació i la configuració de <a href="http://dokuwiki.org">Dokuwiki</a>. Hi ha més informació sobre aquest instal·lador en la seva <a href="http://dokuwiki.org/installer">pàgina de documentació</a>.</p>
2
3<p>DokuWiki utilitza fitxers normals per a emmagatzemar les pàgines wiki i la informació associada a aquestes pàgines (p. ex. imatges, índexs de cerca, revisions anteriors, etc.). Per tal de funcionar correctament DokuWiki <strong>necessita</strong> tenir accés d'escriptura als directoris que contenen aquests fitxers. Aquest instal·lador no pot configurar els permisos del directori. Normalment això cal fer-ho directament en la línia d'ordres o, si esteu utilitzant un hostatge, mitjançant FTP o el tauler de control del vostre hostatge (p. ex. cPanel).</p>
4
5<p>Aquest instal·lador configurarà el vostre DokuWiki per a <abbr title="access control list">ACL</abbr>, cosa que, al seu torn, permet l'accés de l'administrador al menú d'administració, on pot instal·lar connectors, gestionar usuaris, gestionar l'accés a les pàgines wiki i modificar els paràmetres de configuració. No és un requisit per al funcionament de DokuWiki, però el fa més fàcil d'administrar.</p>
6
7<p>Els usuaris experts o els que tinguin requeriments específics poden utilitzar els enllaços següents per a obtenir més detalls sobre <a href="http://dokuwiki.org/install">instruccions d'instal·lació</a> i <a href="http://dokuwiki.org/config">paràmetres de configuració</a>.</p>
8