1====== Vínculs remitents ======
2
3Una llista de pàgines que pareixen vincular a la pàgina actual.
4