1<?php
2
3/**
4 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
5 *
6 * @author Salif Mehmed <salif13mehmed@gmail.com>
7 * @author Nikolay Vladimirov <nikolay@vladimiroff.com>
8 * @author Viktor Usunov <usun0v@mail.bg>
9 * @author Kiril <neohidra@gmail.com>
10 * @author Ivan Peltekov <ivan.peltekov@abv.bg>
11 */
12$lang['encoding']       = 'utf-8';
13$lang['direction']       = 'ltr';
14$lang['doublequoteopening']  = '„';
15$lang['doublequoteclosing']  = '“';
16$lang['singlequoteopening']  = '‘';
17$lang['singlequoteclosing']  = '’';
18$lang['apostrophe']      = '’';
19$lang['btn_edit']       = 'Редактиране';
20$lang['btn_source']      = 'Преглед на кода';
21$lang['btn_show']       = 'Преглед на страницата';
22$lang['btn_create']      = 'Създаване на страница';
23$lang['btn_search']      = 'Търсене';
24$lang['btn_save']       = 'Запис';
25$lang['btn_preview']      = 'Преглед';
26$lang['btn_top']        = 'Към началото';
27$lang['btn_newer']       = '<< по-нови';
28$lang['btn_older']       = 'по-стари >>';
29$lang['btn_revs']       = 'История';
30$lang['btn_recent']      = 'Скорошни промени';
31$lang['btn_upload']      = 'Качване';
32$lang['btn_cancel']      = 'Отказ';
33$lang['btn_index']       = 'Индекс';
34$lang['btn_secedit']      = 'Редактиране';
35$lang['btn_login']       = 'Вписване';
36$lang['btn_logout']      = 'Отписване';
37$lang['btn_admin']       = 'Настройки';
38$lang['btn_update']      = 'Актуализиране';
39$lang['btn_delete']      = 'Изтриване';
40$lang['btn_back']       = 'Назад';
41$lang['btn_backlink']     = 'Какво сочи насам';
42$lang['btn_subscribe']     = 'Абонаменти';
43$lang['btn_profile']      = 'Профил';
44$lang['btn_reset']       = 'Изчистване';
45$lang['btn_resendpwd']     = 'Задаване на нова парола';
46$lang['btn_draft']       = 'Редактиране на черновата';
47$lang['btn_recover']      = 'Възстановяване на черновата';
48$lang['btn_draftdel']     = 'Изтриване на черновата';
49$lang['btn_revert']      = 'Възстановяване';
50$lang['btn_register']     = 'Регистриране';
51$lang['btn_apply']       = 'Прилагане';
52$lang['btn_media']       = 'Диспечер на файлове';
53$lang['btn_deleteuser']    = 'Изтриване на профила';
54$lang['btn_img_backto']    = 'Назад към %s';
55$lang['btn_mediaManager']   = 'Преглед в диспечера на файлове';
56$lang['loggedinas']      = 'Вписани сте като:';
57$lang['user']         = 'Потребител';
58$lang['pass']         = 'Парола';
59$lang['newpass']        = 'Нова парола';
60$lang['oldpass']        = 'Потвърждение на текуща парола';
61$lang['passchk']        = 'още веднъж';
62$lang['remember']       = 'Запомни ме';
63$lang['fullname']       = 'Истинско име';
64$lang['email']         = 'Електронна поща';
65$lang['profile']        = 'Потребителски профил';
66$lang['badlogin']       = 'Грешно потребителско име или парола.';
67$lang['badpassconfirm']    = 'За съжаление паролата е грешна';
68$lang['minoredit']       = 'Промените са незначителни';
69$lang['draftdate']       = 'Черновата е автоматично записана на';
70$lang['nosecedit']       = 'Страницата бе междувременно променена, презареждане на страницата поради неактуална информация.';
71$lang['js']['willexpire']   = 'Страницата ще бъде отключена за редактиране след минута.\nЗа предотвратяване на конфликти, ползвайте бутона "Преглед", за рестартиране на брояча за заключване.';
72$lang['js']['notsavedyet']   = 'Незаписаните промени ще бъдат загубени. Желаете ли да продължите?';
73$lang['js']['searchmedia']   = 'Търсене на файлове';
74$lang['js']['keepopen']    = 'Без затваряне на прозореца след избор';
75$lang['js']['hidedetails']   = 'Без подробности';
76$lang['js']['mediatitle']   = 'Настройки на препратката';
77$lang['js']['mediadisplay']  = 'Тип на препратката';
78$lang['js']['mediaalign']   = 'Подреждане';
79$lang['js']['mediasize']    = 'Размер на изображението';
80$lang['js']['mediatarget']   = 'Препращане към';
81$lang['js']['mediaclose']   = 'Затваряне';
82$lang['js']['mediainsert']   = 'Вмъкване';
83$lang['js']['mediadisplayimg'] = 'Показвай изображението.';
84$lang['js']['mediadisplaylnk'] = 'Показвай само препратката.';
85$lang['js']['mediasmall']   = 'Малка версия';
86$lang['js']['mediamedium']   = 'Средна версия';
87$lang['js']['medialarge']   = 'Голяма версия';
88$lang['js']['mediaoriginal']  = 'Оригинална версия';
89$lang['js']['medialnk']    = 'Препратка към подробна страница';
90$lang['js']['mediadirect']   = 'Директна препратка към оригинала';
91$lang['js']['medianolnk']   = 'Без препратка';
92$lang['js']['medianolink']   = 'Без препратка към изображението';
93$lang['js']['medialeft']    = 'Подреди изображението отляво.';
94$lang['js']['mediaright']   = 'Подреди изображението отдясно.';
95$lang['js']['mediacenter']   = 'Подреди изображението по средата.';
96$lang['js']['medianoalign']  = 'Без подреждане.';
97$lang['js']['nosmblinks']   = 'Връзките към Windows shares работят само под Internet Explorer.<br />Можете да копирате и поставите връзката.';
98$lang['js']['linkwiz']     = 'Помощник за препратки';
99$lang['js']['linkto']     = 'Препратка към: ';
100$lang['js']['del_confirm']   = 'Да бъдат ли изтрити избраните елементи?';
101$lang['js']['restore_confirm'] = 'Наистина ли желаете да бъде възстановена тази версия?';
102$lang['js']['media_diff']   = 'Преглед на разликите:';
103$lang['js']['media_diff_both'] = 'Един до друг';
104$lang['js']['media_diff_opacity'] = 'Наслагване (и прозиране)';
105$lang['js']['media_diff_portions'] = 'По половинка';
106$lang['js']['media_select']  = 'Изберете файлове...';
107$lang['js']['media_upload_btn'] = 'Качване';
108$lang['js']['media_done_btn'] = 'Готово';
109$lang['js']['media_drop']   = 'Влачете и пуснете файлове тук, за да бъдат качени';
110$lang['js']['media_cancel']  = 'премахване';
111$lang['js']['media_overwrt']  = 'Презапиши съществуващите файлове';
112$lang['search_starts_with']  = 'започва с';
113$lang['search_ends_with']   = 'завършва с';
114$lang['search_contains']    = 'съдържа';
115$lang['search_any_time']    = 'по всяко време';
116$lang['search_past_7_days']  = 'миналата седмица';
117$lang['search_past_month']   = 'миналия месец';
118$lang['search_past_year']   = 'миналата година';
119$lang['regmissing']      = 'Моля, попълнете всички полета.';
120$lang['reguexists']      = 'Вече съществува потребител с избраното име.';
121$lang['regsuccess']      = 'Потребителят е създаден, а паролата е пратена по електронната поща.';
122$lang['regsuccess2']      = 'Потребителят е създаден.';
123$lang['regfail']        = 'Потребителят не може да бъде създаден.';
124$lang['regmailfail']      = 'Изглежда, че има проблем с пращането на писмото с паролата. Моля, свържете се с администратора!';
125$lang['regbadmail']      = 'Въведеният адрес изглежда невалиден - ако мислите, че това е грешка, свържете се с администратора.';
126$lang['regbadpass']      = 'Двете въведени пароли не съвпадат, моля опитайте отново.';
127$lang['regpwmail']       = 'Паролата ви за DokuWiki';
128$lang['reghere']        = 'Все още нямате профил? Направете си';
129$lang['profna']        = 'Wiki-то не поддържа промяна на профила';
130$lang['profnochange']     = 'Няма промени.';
131$lang['profnoempty']      = 'Въвеждането на име и имейл е задължително';
132$lang['profchanged']      = 'Потребителският профил е обновен успешно.';
133$lang['profnodelete']     = 'Изтриването на потребители в това wiki не е възможно';
134$lang['profdeleteuser']    = 'Изтриване на профила';
135$lang['profdeleted']      = 'Вашият профил е премахнат от това wiki ';
136$lang['profconfdelete']    = 'Искам да изтрия профила си от това wiki. <br/> Веднъж изтрит, профилът не може да бъде възстановен!';
137$lang['profconfdeletemissing'] = 'Не сте поставили отметка в кутията потвърждение';
138$lang['proffail']       = 'Потребителският профил не може да бъде актуализиран.';
139$lang['pwdforget']       = 'Забравили сте паролата си? Получете нова';
140$lang['resendna']       = 'Wiki-то не поддържа повторно пращане на паролата.';
141$lang['resendpwd']       = 'Задаване на нова парола за';
142$lang['resendpwdmissing']   = 'Моля, попълнете всички полета.';
143$lang['resendpwdnouser']    = 'Потребителят не е намерен в базата от данни.';
144$lang['resendpwdbadauth']   = 'Кодът за потвърждение е невалиден. Проверете дали сте използвали целия линк за потвърждение.';
145$lang['resendpwdconfirm']   = 'Линк за потвърждение е пратен по електронната поща.';
146$lang['resendpwdsuccess']   = 'Новата ви паролата е пратена по електронната поща.';
147$lang['license']        = 'Ако не е посочено друго, съдържанието на Wiki-то е лицензирано под следния лиценз:';
148$lang['licenseok']       = 'Бележка: Редактирайки страницата, Вие се съгласявате да лицензирате промените (които сте направили) под следния лиценз:';
149$lang['searchmedia']      = 'Търсене на файл: ';
150$lang['searchmedia_in']    = 'Търсене в %s';
151$lang['txt_upload']      = 'Изберете файл за качване:';
152$lang['txt_filename']     = 'Качи като (незадължително):';
153$lang['txt_overwrt']      = 'Презапиши съществуващите файлове';
154$lang['maxuploadsize']     = 'Макс. размер за отделните файлове е %s.';
155$lang['lockedby']       = 'В момента е заключена от:';
156$lang['lockexpire']      = 'Ще бъде отключена на:';
157$lang['rssfailed']       = 'Възникна грешка при получаването на емисията: ';
158$lang['nothingfound']     = 'Нищо не е открито.';
159$lang['mediaselect']      = 'Файлове';
160$lang['uploadsucc']      = 'Качването е успешно';
161$lang['uploadfail']      = 'Качването се провали. Може би поради грешни права?';
162$lang['uploadwrong']      = 'Качването е отказано. Файлово разширение е забранено!';
163$lang['uploadexist']      = 'Файлът вече съществува. Нищо не е направено.';
164$lang['uploadbadcontent']   = 'Каченото съдържание не съответства на файлово разширение %s .';
165$lang['uploadspam']      = 'Качването е блокирано от SPAM списъка.';
166$lang['uploadxss']       = 'Качването е блокирано, поради възможно зловредно съдържание.';
167$lang['uploadsize']      = 'Файлът за качване е прекалено голям. (макс. %s)';
168$lang['deletesucc']      = 'Файлът "%s" бе изтрит.';
169$lang['deletefail']      = '"%s" не може да бъде изтрит - проверете правата.';
170$lang['mediainuse']      = 'Файлът "%s" не бе изтрит - все още се ползва.';
171$lang['namespaces']      = 'Именни пространства';
172$lang['mediafiles']      = 'Налични файлове в';
173$lang['accessdenied']     = 'Нямате необходимите права за преглеждане на страницата.';
174$lang['mediausage']      = 'Ползвайте следния синтаксис, за да упоменете файла:';
175$lang['mediaview']       = 'Преглед на оригиналния файл';
176$lang['mediaroot']       = 'root';
177$lang['mediaupload']      = 'Качете файл в текущото именно пространство. За създаване на подименно пространство, добавете име преди това на файла като ги разделите с двоеточие в полето "Качи като"';
178$lang['mediaextchange']    = 'Разширението на файла е сменено от .%s на .%s!';
179$lang['reference']       = 'Връзки за';
180$lang['ref_inuse']       = 'Файлът не може да бъде изтрит, защото все още се ползва от следните страници:';
181$lang['ref_hidden']      = 'Някои връзки са към страници, които нямате права да четете';
182$lang['hits']         = 'Съвпадения';
183$lang['quickhits']       = 'Съвпадащи имена на страници';
184$lang['toc']          = 'Съдържание';
185$lang['current']        = 'текуща';
186$lang['yours']         = 'Вашата версия';
187$lang['diff']         = 'Преглед на разликите с текущата версия';
188$lang['diff2']         = 'Показване на разликите между избрани версии';
189$lang['difflink']       = 'Препратка към сравнението на версиите';
190$lang['diff_type']       = 'Преглед на разликите:';
191$lang['diff_inline']      = 'Вграден';
192$lang['diff_side']       = 'Един до друг';
193$lang['diffprevrev']      = 'Предходна версия';
194$lang['diffnextrev']      = 'Следваща версия';
195$lang['difflastrev']      = 'Последна версия';
196$lang['line']         = 'Ред';
197$lang['breadcrumb']      = 'Следа:';
198$lang['youarehere']      = 'Намирате се в:';
199$lang['lastmod']        = 'Последна промяна:';
200$lang['by']          = 'от';
201$lang['deleted']        = 'изтрита';
202$lang['created']        = 'създадена';
203$lang['restored']       = 'възстановена предишна версия (%s)';
204$lang['external_edit']     = 'външна редакция';
205$lang['summary']        = 'Обобщение';
206$lang['noflash']        = 'Необходим е <a href="http://www.adobe.com/products/flashplayer/">Adobe Flash Plugin</a> за изобразяване на съдържанието.';
207$lang['download']       = 'Изтегляне на фрагмент';
208$lang['tools']         = 'Инструменти';
209$lang['user_tools']      = 'Инструменти за потребители';
210$lang['site_tools']      = 'Инструменти за сайта';
211$lang['page_tools']      = 'Инструменти за страници';
212$lang['skip_to_content']    = 'към съдържанието';
213$lang['sidebar']        = 'Странична лента';
214$lang['mail_newpage']     = 'добавена страница: ';
215$lang['mail_changed']     = 'променена страница: ';
216$lang['mail_subscribe_list']  = 'променени страници в именно пространство: ';
217$lang['mail_new_user']     = 'нов потребител: ';
218$lang['mail_upload']      = 'качен файл: ';
219$lang['changes_type']     = 'Преглед на променените';
220$lang['pages_changes']     = 'Страници';
221$lang['media_changes']     = 'Файлове';
222$lang['both_changes']     = 'Страници и файлове';
223$lang['qb_bold']        = 'Удебелен текст';
224$lang['qb_italic']       = 'Курсив текст';
225$lang['qb_underl']       = 'Подчертан текст';
226$lang['qb_code']        = 'Код';
227$lang['qb_strike']       = 'Зачеркнат текст';
228$lang['qb_h1']         = 'Заглавие от 1 ниво';
229$lang['qb_h2']         = 'Заглавие от 2 ниво';
230$lang['qb_h3']         = 'Заглавие от 3 ниво';
231$lang['qb_h4']         = 'Заглавие от 4 ниво';
232$lang['qb_h5']         = 'Заглавие от 5 ниво';
233$lang['qb_h']         = 'Заглавие';
234$lang['qb_hs']         = 'Изберете заглавие';
235$lang['qb_hplus']       = 'Надзаглавие';
236$lang['qb_hminus']       = 'Подзаглавие';
237$lang['qb_hequal']       = 'Заглавие от същото ниво';
238$lang['qb_link']        = 'Вътрешна препратка';
239$lang['qb_extlink']      = 'Външна препратка';
240$lang['qb_hr']         = 'Хоризонтална линия';
241$lang['qb_ol']         = 'Номериран списък';
242$lang['qb_ul']         = 'Неномериран списък';
243$lang['qb_media']       = 'Добавяне на изображения и други файлове';
244$lang['qb_sig']        = 'Вмъкване на подпис';
245$lang['qb_smileys']      = 'Усмивчици';
246$lang['qb_chars']       = 'Специални знаци';
247$lang['upperns']        = 'към майчиното именно пространство';
248$lang['metaedit']       = 'Редактиране на метаданни';
249$lang['metasaveerr']      = 'Записването на метаданните се провали';
250$lang['metasaveok']      = 'Метаданните са запазени успешно';
251$lang['img_title']       = 'Заглавие:';
252$lang['img_caption']      = 'Надпис:';
253$lang['img_date']       = 'Дата:';
254$lang['img_fname']       = 'Име на файла:';
255$lang['img_fsize']       = 'Размер:';
256$lang['img_artist']      = 'Фотограф:';
257$lang['img_copyr']       = 'Авторско право:';
258$lang['img_format']      = 'Формат:';
259$lang['img_camera']      = 'Фотоапарат:';
260$lang['img_keywords']     = 'Ключови думи:';
261$lang['img_width']       = 'Ширина:';
262$lang['img_height']      = 'Височина:';
263$lang['subscr_subscribe_success'] = '%s е добавен към списъка с абониралите се за %s';
264$lang['subscr_subscribe_error'] = 'Грешка при добавянето на %s към списъка с абониралите се за %s';
265$lang['subscr_subscribe_noaddress'] = 'Добавянето ви към списъка с абонати не е възможно поради липсата на свързан адрес (имейл) с профила ви.';
266$lang['subscr_unsubscribe_success'] = '%s е премахнат от списъка с абониралите се за %s';
267$lang['subscr_unsubscribe_error'] = 'Грешка при премахването на %s от списъка с абониралите се за %s';
268$lang['subscr_already_subscribed'] = '%s е вече абониран за %s';
269$lang['subscr_not_subscribed'] = '%s не е абониран за %s';
270$lang['subscr_m_not_subscribed'] = 'Не сте абониран за текущата страницата или именно пространство.';
271$lang['subscr_m_new_header']  = 'Добави абонамент';
272$lang['subscr_m_current_header'] = 'Текущи абонаменти';
273$lang['subscr_m_unsubscribe'] = 'Прекратяване на абонамента';
274$lang['subscr_m_subscribe']  = 'Абониране';
275$lang['subscr_m_receive']   = 'Получаване';
276$lang['subscr_style_every']  = 'на имейл при всяка промяна';
277$lang['subscr_style_digest']  = 'на имейл с обобщение на промените във всяка страница (всеки %.2f дни)';
278$lang['subscr_style_list']   = 'на списък с променените страници от последния имейл (всеки %.2f дни)';
279$lang['authtempfail']     = 'Удостоверяването на потребители не е възможно за момента. Ако продължи дълго, моля уведомете администратора на Wiki страницата.';
280$lang['i_chooselang']     = 'Изберете вашия език';
281$lang['i_installer']      = 'Инсталатор на DokuWiki';
282$lang['i_wikiname']      = 'Име на Wiki-то';
283$lang['i_enableacl']      = 'Ползване на списък за достъп (ACL) [препоръчително]';
284$lang['i_superuser']      = 'Супер потребител';
285$lang['i_problems']      = 'Открити са проблеми, които възпрепятстват инсталирането. Ще можете да продължите след като отстраните долуизброените проблеми.';
286$lang['i_modified']      = 'Поради мерки за сигурност инсталаторът работи само с нови и непроменени инсталационни файлове.
287								 Трябва да разархивирате отново файловете от сваления архив или да се посъветвате с <a href="http://dokuwiki.org/install">Инструкциите за инсталиране на Dokuwiki</a>.';
288$lang['i_funcna']       = 'PHP функцията <code>%s</code> не е достъпна. Може би е забранена от доставчика на хостинг.';
289$lang['i_phpver']       = 'Инсталираната версия <code>%s</code> на PHP е по-стара от необходимата <code>%s</code>. Актуализирайте PHP инсталацията.';
290$lang['i_mbfuncoverload']   = 'Необходимо е да изключите mbstring.func_overload в php.ini за да може DokuWiki да стартира.';
291$lang['i_permfail']      = '<code>%s</code> не е достъпна за писане от DokuWiki. Трябва да промените правата за достъп до директорията!';
292$lang['i_confexists']     = '<code>%s</code> вече съществува';
293$lang['i_writeerr']      = '<code>%s</code> не можа да бъде създаден. Трябва да проверите правата за достъп до директорията/файла и да създадете файла ръчно.';
294$lang['i_badhash']       = 'Файлът dokuwiki.php не може да бъде разпознат или е променен (hash=<code>%s</code>)';
295$lang['i_badval']       = '<code>%s</code> - непозволена или празна стойност';
296$lang['i_success']       = 'Настройването приключи успешно. Вече можете да изтриете файла install.php. Продължете към <a href="doku.php?id=wiki:welcome">Вашето новата инсталация на DokuWiki</a>.';
297$lang['i_failure']       = 'Възникнаха грешки при записването на файловете с настройки. Вероятно ще се наложи да ги поправите ръчно,
298                 за да можете да ползвате <a href="doku.php?id=wiki:welcome">Вашето ново DokuWiki</a>.';
299$lang['i_policy']       = 'Първоначална политика за достъп';
300$lang['i_pol0']        = 'Отворено Wiki (всеки може да чете, пише и качва)';
301$lang['i_pol1']        = 'Публично Wiki (всеки може да чете, само регистрирани пишат и качват)';
302$lang['i_pol2']        = 'Затворено Wiki (само регистрирани четат, пишат и качват)';
303$lang['i_allowreg']      = 'Разрешете на потребителите за се регистрират сами';
304$lang['i_retry']        = 'Повторен опит';
305$lang['i_license']       = 'Моля, изберете лиценз под който желаете да публикувате съдържанието:';
306$lang['i_license_none']    = 'Без показване на информация относно лиценза';
307$lang['i_pop_field']      = 'Моля, помогнете за усъвършенстването на DokuWiki:';
308$lang['i_pop_label']      = 'Изпращане на анонимна информация до разработчиците на DokuWiki, веднъж седмично';
309$lang['recent_global']     = 'В момента преглеждате промените в именно пространство <b>%s</b>. Може да прегледате и <a href="%s">промените в цялото Wiki</a>.';
310$lang['years']         = 'преди %d години';
311$lang['months']        = 'преди %d месеца';
312$lang['weeks']         = 'преди %d седмици';
313$lang['days']         = 'преди %d дни';
314$lang['hours']         = 'преди %d часа';
315$lang['minutes']        = 'преди %d минути';
316$lang['seconds']        = 'преди %d секунди';
317$lang['wordblock']       = 'Направените от Вас промени не са съхранени, защото съдържат забранен текст (SPAM).';
318$lang['media_uploadtab']    = 'Качване';
319$lang['media_searchtab']    = 'Търсене';
320$lang['media_file']      = 'Файл';
321$lang['media_viewtab']     = 'Преглед';
322$lang['media_edittab']     = 'Редактиране';
323$lang['media_historytab']   = 'История';
324$lang['media_list_thumbs']   = 'Миниатюри';
325$lang['media_list_rows']    = 'Редове';
326$lang['media_sort_name']    = 'Име';
327$lang['media_sort_date']    = 'Дата';
328$lang['media_namespaces']   = 'Изберете:';
329$lang['media_files']      = 'Файлове в %s';
330$lang['media_upload']     = 'Качване в %s';
331$lang['media_search']     = 'Търсене в %s';
332$lang['media_view']      = '%s';
333$lang['media_viewold']     = '%s в %s';
334$lang['media_edit']      = 'Редактиране на %s';
335$lang['media_history']     = 'История на %s';
336$lang['media_meta_edited']   = 'редактиране на метаданните';
337$lang['media_perm_read']    = 'За съжаление нямате достатъчно права, за да можете да прочетете файла.';
338$lang['media_perm_upload']   = 'За съжаление нямате достатъчно права, за да можете да качите файла.';
339$lang['media_update']     = 'Качване на нова версия';
340$lang['media_restore']     = 'Възстановяване на тази версия';
341$lang['currentns']       = 'Текущо именно пространство';
342$lang['searchresult']     = 'Резултати от търсенето';
343$lang['plainhtml']       = 'Обикновен HTML';
344$lang['email_signature_text'] = 'Писмото е генерирано от DokuWiki на адрес
345@DOKUWIKIURL@';
346