1<?php
2/**
3 * Norwegian language file
4 *
5 * @license    GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
6 */
7
8$lang['discussion']      = 'Diskusjon';
9$lang['back_to_article'] = 'Tilbake til artikkelen';
10$lang['userpage']        = 'Brukerside';
11
12//Setup VIM: ex: et ts=2 :
13