1{"version":3,"sources":["../../scss/bootstrap.scss","../../scss/_root.scss","../../scss/_reboot.scss","dist/css/bootstrap.rtl.css","../../scss/vendor/_rfs.scss","../../scss/mixins/_border-radius.scss","bootstrap.css","../../scss/_type.scss","../../scss/mixins/_lists.scss","../../scss/_images.scss","../../scss/mixins/_image.scss","../../scss/_containers.scss","../../scss/mixins/_container.scss","../../scss/mixins/_breakpoints.scss","../../scss/_grid.scss","../../scss/mixins/_grid.scss","../../scss/_tables.scss","../../scss/mixins/_table-variants.scss","../../scss/forms/_labels.scss","../../scss/forms/_form-text.scss","../../scss/forms/_form-control.scss","../../scss/mixins/_transition.scss","../../scss/mixins/_gradients.scss","../../scss/forms/_form-select.scss","../../scss/forms/_form-check.scss","../../scss/forms/_form-range.scss","../../scss/forms/_floating-labels.scss","../../scss/forms/_input-group.scss","../../scss/mixins/_forms.scss","../../scss/_buttons.scss","../../scss/mixins/_buttons.scss","../../scss/_transitions.scss","../../scss/_dropdown.scss","../../scss/mixins/_caret.scss","../../scss/_button-group.scss","../../scss/_nav.scss","../../scss/_navbar.scss","../../scss/_card.scss","../../scss/_accordion.scss","../../scss/_breadcrumb.scss","../../scss/_pagination.scss","../../scss/mixins/_pagination.scss","../../scss/_badge.scss","../../scss/_alert.scss","../../scss/mixins/_alert.scss","../../scss/_progress.scss","../../scss/_list-group.scss","../../scss/mixins/_list-group.scss","../../scss/_close.scss","../../scss/_toasts.scss","../../scss/_modal.scss","../../scss/_tooltip.scss","../../scss/mixins/_reset-text.scss","../../scss/_popover.scss","../../scss/_carousel.scss","../../scss/mixins/_clearfix.scss","../../scss/_spinners.scss","../../scss/_offcanvas.scss","../../scss/helpers/_colored-links.scss","../../scss/helpers/_ratio.scss","../../scss/helpers/_position.scss","../../scss/helpers/_visually-hidden.scss","../../scss/mixins/_visually-hidden.scss","../../scss/helpers/_stretched-link.scss","../../scss/helpers/_text-truncation.scss","../../scss/mixins/_text-truncate.scss","../../scss/mixins/_utilities.scss","../../scss/utilities/_api.scss"],"names":[],"mappings":"iBAAA;;;;;ACAA,MAGI,UAAA,QAAA,YAAA,QAAA,YAAA,QAAA,UAAA,QAAA,SAAA,QAAA,YAAA,QAAA,YAAA,QAAA,WAAA,QAAA,UAAA,QAAA,UAAA,QAAA,WAAA,KAAA,UAAA,QAAA,eAAA,QAIA,aAAA,QAAA,eAAA,QAAA,aAAA,QAAA,UAAA,QAAA,aAAA,QAAA,YAAA,QAAA,WAAA,QAAA,UAAA,QAKF,qBAAA,SAAA,CAAA,aAAA,CAAA,UAAA,CAAA,MAAA,CAAA,gBAAA,CAAA,KAAA,CAAA,WAAA,CAAA,iBAAA,CAAA,UAAA,CAAA,mBAAA,CAAA,gBAAA,CAAA,iBAAA,CAAA,mBACA,oBAAA,cAAA,CAAA,KAAA,CAAA,MAAA,CAAA,QAAA,CAAA,iBAAA,CAAA,aAAA,CAAA,UACA,cAAA,2ECCF,ECqBA,QADA,SDjBE,WAAA,WAaE,8CAJJ,MAKM,gBAAA,QAaN,KACE,OAAA,EACA,YAAA,0BE4MI,UAAA,KF1MJ,YAAA,IACA,YAAA,IACA,MAAA,QAEA,iBAAA,KACA,yBAAA,KACA,4BAAA,YASF,GACE,OAAA,KAAA,EACA,MAAA,QACA,iBAAA,aACA,OAAA,EACA,QAAA,IAGF,eACE,OAAA,IAUF,IAAA,IAAA,IAAA,IAAA,IAAA,IAAA,GAAA,GAAA,GAAA,GAAA,GAAA,GACE,WAAA,EACA,cAAA,MAGA,YAAA,IACA,YAAA,IAIF,IAAA,GEkKQ,UAAA,uBAlKJ,0BFAJ,IAAA,GEyKQ,UAAA,QFpKR,IAAA,GE6JQ,UAAA,sBAlKJ,0BFKJ,IAAA,GEoKQ,UAAA,MF/JR,IAAA,GEwJQ,UAAA,oBAlKJ,0BFUJ,IAAA,GE+JQ,UAAA,SF1JR,IAAA,GEmJQ,UAAA,sBAlKJ,0BFeJ,IAAA,GE0JQ,UAAA,QFrJR,IAAA,GE0IM,UAAA,QFrIN,IAAA,GEqIM,UAAA,KF1HN,EACE,WAAA,EACA,cAAA,KCJF,6BDeA,YAEE,wBAAA,UAAA,OAAA,gBAAA,UAAA,OACA,OAAA,KACA,iCAAA,KAAA,yBAAA,KAMF,QACE,cAAA,KACA,WAAA,OACA,YAAA,QAMF,GCnBA,GDqBE,cAAA,KCfF,GDkBA,GCnBA,GDsBE,WAAA,EACA,cAAA,KAGF,MClBA,MACA,MAFA,MDuBE,cAAA,EAGF,GACE,YAAA,IAKF,GACE,cAAA,MACA,aAAA,EAMF,WACE,OAAA,EAAA,EAAA,KAQF,EC7BA,OD+BE,YAAA,OAQF,OAAA,MEsCM,UAAA,OF/BN,MAAA,KACE,QAAA,KACA,iBAAA,QASF,IC3CA,ID6CE,SAAA,SEkBI,UAAA,MFhBJ,YAAA,EACA,eAAA,SAGF,IAAM,OAAA,OACN,IAAM,IAAA,MAKN,EACE,MAAA,QACA,gBAAA,UAEA,QACE,MAAA,QAWF,2BAAA,iCAEE,MAAA,QACA,gBAAA,KC/CJ,KACA,IDqDA,ICpDA,KDwDE,YAAA,yBExBI,UAAA,IF0BJ,UAAA,IACA,aAAA,cAOF,IACE,QAAA,MACA,WAAA,EACA,cAAA,KACA,SAAA,KEtCI,UAAA,OF2CJ,SE3CI,UAAA,QF6CF,MAAA,QACA,WAAA,OAIJ,KElDM,UAAA,OFoDJ,MAAA,QACA,UAAA,WAGA,OACE,MAAA,QAIJ,IACE,QAAA,MAAA,ME9DI,UAAA,OFgEJ,MAAA,KACA,iBAAA,QGzSE,cAAA,MH4SF,QACE,QAAA,EErEE,UAAA,IFuEF,YAAA,IASJ,OACE,OAAA,EAAA,EAAA,KAMF,ICxEA,ID0EE,eAAA,OAQF,MACE,aAAA,OACA,gBAAA,SAGF,QACE,YAAA,MACA,eAAA,MACA,MAAA,QACA,WAAA,MAOF,GAEE,WAAA,QACA,WAAA,qBC/EF,MAGA,GAFA,MAGA,GD8EA,MChFA,GDsFE,aAAA,QACA,aAAA,MACA,aAAA,EAQF,MACE,QAAA,aAMF,OAEE,cAAA,EAQF,iCACE,QAAA,EC7FF,ODkGA,MChGA,SADA,OAEA,SDoGE,OAAA,EACA,YAAA,QEpKI,UAAA,QFsKJ,YAAA,QAIF,OCnGA,ODqGE,eAAA,KAKF,cACE,OAAA,QAGF,OAGE,UAAA,OAGA,gBACE,QAAA,EAOJ,0CACE,QAAA,KCzGF,cACA,aACA,cD+GA,OAIE,mBAAA,OC/GF,6BACA,4BACA,6BDgHI,sBACE,OAAA,QAON,mBACE,QAAA,EACA,aAAA,KAKF,SACE,OAAA,SAUF,SACE,UAAA,EACA,QAAA,EACA,OAAA,EACA,OAAA,EAQF,OACE,MAAA,MACA,MAAA,KACA,QAAA,EACA,cAAA,MEzPM,UAAA,sBF4PN,YAAA,QE9ZE,0BFuZJ,OE9OQ,UAAA,QFuPN,SACE,MAAA,MCvHJ,kCD8HA,uCC/HA,mCADA,+BAGA,oCAJA,6BAKA,mCDmIE,QAAA,EAGF,4BACE,OAAA,KASF,cACE,eAAA,KACA,mBAAA,UCnIF,aACA,cHzZA,WGuZA,WGlZE,UAAA,IJyiBF,4BACE,mBAAA,KAKF,+BACE,QAAA,EAMF,uBACE,KAAA,QAMF,6BACE,KAAA,QACA,mBAAA,OAKF,OACE,QAAA,aAKF,OACE,OAAA,EAOF,QACE,QAAA,UACA,OAAA,QAQF,SACE,eAAA,SAQF,SACE,QAAA,eK/kBF,MH+NM,UAAA,QG7NJ,YAAA,IAKA,WH4NM,UAAA,uBG1NJ,YAAA,IACA,YAAA,IHuDA,0BG1DF,WHmOM,UAAA,MGnON,WH4NM,UAAA,uBG1NJ,YAAA,IACA,YAAA,IHuDA,0BG1DF,WHmOM,UAAA,QGnON,WH4NM,UAAA,uBG1NJ,YAAA,IACA,YAAA,IHuDA,0BG1DF,WHmOM,UAAA,MGnON,WH4NM,UAAA,uBG1NJ,YAAA,IACA,YAAA,IHuDA,0BG1DF,WHmOM,UAAA,QGnON,WH4NM,UAAA,uBG1NJ,YAAA,IACA,YAAA,IHuDA,0BG1DF,WHmOM,UAAA,MGnON,WH4NM,UAAA,uBG1NJ,YAAA,IACA,YAAA,IHuDA,0BG1DF,WHmOM,UAAA,QG7MR,eCrDE,cAAA,EACA,WAAA,KDyDF,aC1DE,cAAA,EACA,WAAA,KD4DF,kBACE,QAAA,aAEA,mCACE,YAAA,MAUJ,YH4KM,UAAA,OG1KJ,eAAA,UAIF,YACE,cAAA,KHqKI,UAAA,QGlKJ,wBACE,cAAA,EAIJ,mBACE,WAAA,MACA,cAAA,KH2JI,UAAA,OGzJJ,MAAA,QAEA,2BACE,QAAA,KE9FJ,WCIE,UAAA,KAGA,OAAA,KDDF,eACE,QAAA,OACA,iBAAA,KACA,OAAA,IAAA,MAAA,QJGE,cAAA,OKRF,UAAA,KAGA,OAAA,KDcF,QAEE,QAAA,aAGF,YACE,cAAA,MACA,YAAA,EAGF,gBLqNM,UAAA,OKnNJ,MAAA,QElCA,WRwkBF,iBAGA,cACA,cACA,cAHA,cADA,eS5kBE,MAAA,KACA,aAAA,0BACA,cAAA,0BACA,YAAA,KACA,aAAA,KCwDE,yBF5CE,WAAA,cACE,UAAA,OE2CJ,yBF5CE,WAAA,cAAA,cACE,UAAA,OE2CJ,yBF5CE,WAAA,cAAA,cAAA,cACE,UAAA,OE2CJ,0BF5CE,WAAA,cAAA,cAAA,cAAA,cACE,UAAA,QE2CJ,0BF5CE,WAAA,cAAA,cAAA,cAAA,cAAA,eACE,UAAA,QGfN,KCAA,cAAA,OACA,cAAA,EACA,QAAA,KACA,UAAA,KACA,WAAA,8BACA,YAAA,6BACA,aAAA,6BDHE,OCYF,YAAA,EACA,MAAA,KACA,UAAA,KACA,aAAA,4BACA,cAAA,4BACA,WAAA,mBA8CI,KACE,KAAA,EAAA,EAAA,GAGF,iBApCJ,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,KAcA,cACE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,KAFF,cACE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,IAFF,cACE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eAFF,cACE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,IAFF,cACE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,IAFF,cACE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA+BE,UAhDJ,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,KAqDQ,OA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,cA8DM,OA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,OA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,IA8DM,OA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,OA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,OA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,IA8DM,OA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,OA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,OA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,IA8DM,QA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,QA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,QA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,KAsEQ,UAxDV,aAAA,cAwDU,UAxDV,aAAA,eAwDU,UAxDV,aAAA,IAwDU,UAxDV,aAAA,eAwDU,UAxDV,aAAA,eAwDU,UAxDV,aAAA,IAwDU,UAxDV,aAAA,eAwDU,UAxDV,aAAA,eAwDU,UAxDV,aAAA,IAwDU,WAxDV,aAAA,eAwDU,WAxDV,aAAA,eAmEM,KZ2qBR,MYzqBU,cAAA,EAGF,KZ2qBR,MYzqBU,cAAA,EAPF,KZqrBR,MYnrBU,cAAA,QAGF,KZqrBR,MYnrBU,cAAA,QAPF,KZ+rBR,MY7rBU,cAAA,OAGF,KZ+rBR,MY7rBU,cAAA,OAPF,KZysBR,MYvsBU,cAAA,KAGF,KZysBR,MYvsBU,cAAA,KAPF,KZmtBR,MYjtBU,cAAA,OAGF,KZmtBR,MYjtBU,cAAA,OAPF,KZ6tBR,MY3tBU,cAAA,KAGF,KZ6tBR,MY3tBU,cAAA,KFxDN,yBEQE,QACE,KAAA,EAAA,EAAA,GAGF,oBApCJ,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,KAcA,iBACE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,KAFF,iBACE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,IAFF,iBACE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eAFF,iBACE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,IAFF,iBACE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,IAFF,iBACE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA+BE,aAhDJ,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,KAqDQ,UA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,cA8DM,UA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,UA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,IA8DM,UA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,UA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,UA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,IA8DM,UA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,UA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,UA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,IA8DM,WA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,WA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,WA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,KAsEQ,aAxDV,aAAA,EAwDU,aAxDV,aAAA,cAwDU,aAxDV,aAAA,eAwDU,aAxDV,aAAA,IAwDU,aAxDV,aAAA,eAwDU,aAxDV,aAAA,eAwDU,aAxDV,aAAA,IAwDU,aAxDV,aAAA,eAwDU,aAxDV,aAAA,eAwDU,aAxDV,aAAA,IAwDU,cAxDV,aAAA,eAwDU,cAxDV,aAAA,eAmEM,QZg4BR,SY93BU,cAAA,EAGF,QZg4BR,SY93BU,cAAA,EAPF,QZ04BR,SYx4BU,cAAA,QAGF,QZ04BR,SYx4BU,cAAA,QAPF,QZo5BR,SYl5BU,cAAA,OAGF,QZo5BR,SYl5BU,cAAA,OAPF,QZ85BR,SY55BU,cAAA,KAGF,QZ85BR,SY55BU,cAAA,KAPF,QZw6BR,SYt6BU,cAAA,OAGF,QZw6BR,SYt6BU,cAAA,OAPF,QZk7BR,SYh7BU,cAAA,KAGF,QZk7BR,SYh7BU,cAAA,MFxDN,yBEQE,QACE,KAAA,EAAA,EAAA,GAGF,oBApCJ,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,KAcA,iBACE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,KAFF,iBACE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,IAFF,iBACE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eAFF,iBACE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,IAFF,iBACE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,IAFF,iBACE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA+BE,aAhDJ,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,KAqDQ,UA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,cA8DM,UA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,UA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,IA8DM,UA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,UA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,UA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,IA8DM,UA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,UA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,UA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,IA8DM,WA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,WA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,WA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,KAsEQ,aAxDV,aAAA,EAwDU,aAxDV,aAAA,cAwDU,aAxDV,aAAA,eAwDU,aAxDV,aAAA,IAwDU,aAxDV,aAAA,eAwDU,aAxDV,aAAA,eAwDU,aAxDV,aAAA,IAwDU,aAxDV,aAAA,eAwDU,aAxDV,aAAA,eAwDU,aAxDV,aAAA,IAwDU,cAxDV,aAAA,eAwDU,cAxDV,aAAA,eAmEM,QZqlCR,SYnlCU,cAAA,EAGF,QZqlCR,SYnlCU,cAAA,EAPF,QZ+lCR,SY7lCU,cAAA,QAGF,QZ+lCR,SY7lCU,cAAA,QAPF,QZymCR,SYvmCU,cAAA,OAGF,QZymCR,SYvmCU,cAAA,OAPF,QZmnCR,SYjnCU,cAAA,KAGF,QZmnCR,SYjnCU,cAAA,KAPF,QZ6nCR,SY3nCU,cAAA,OAGF,QZ6nCR,SY3nCU,cAAA,OAPF,QZuoCR,SYroCU,cAAA,KAGF,QZuoCR,SYroCU,cAAA,MFxDN,yBEQE,QACE,KAAA,EAAA,EAAA,GAGF,oBApCJ,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,KAcA,iBACE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,KAFF,iBACE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,IAFF,iBACE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eAFF,iBACE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,IAFF,iBACE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,IAFF,iBACE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA+BE,aAhDJ,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,KAqDQ,UA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,cA8DM,UA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,UA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,IA8DM,UA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,UA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,UA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,IA8DM,UA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,UA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,UA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,IA8DM,WA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,WA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,WA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,KAsEQ,aAxDV,aAAA,EAwDU,aAxDV,aAAA,cAwDU,aAxDV,aAAA,eAwDU,aAxDV,aAAA,IAwDU,aAxDV,aAAA,eAwDU,aAxDV,aAAA,eAwDU,aAxDV,aAAA,IAwDU,aAxDV,aAAA,eAwDU,aAxDV,aAAA,eAwDU,aAxDV,aAAA,IAwDU,cAxDV,aAAA,eAwDU,cAxDV,aAAA,eAmEM,QZ0yCR,SYxyCU,cAAA,EAGF,QZ0yCR,SYxyCU,cAAA,EAPF,QZozCR,SYlzCU,cAAA,QAGF,QZozCR,SYlzCU,cAAA,QAPF,QZ8zCR,SY5zCU,cAAA,OAGF,QZ8zCR,SY5zCU,cAAA,OAPF,QZw0CR,SYt0CU,cAAA,KAGF,QZw0CR,SYt0CU,cAAA,KAPF,QZk1CR,SYh1CU,cAAA,OAGF,QZk1CR,SYh1CU,cAAA,OAPF,QZ41CR,SY11CU,cAAA,KAGF,QZ41CR,SY11CU,cAAA,MFxDN,0BEQE,QACE,KAAA,EAAA,EAAA,GAGF,oBApCJ,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,KAcA,iBACE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,KAFF,iBACE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,IAFF,iBACE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eAFF,iBACE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,IAFF,iBACE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,IAFF,iBACE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA+BE,aAhDJ,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,KAqDQ,UA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,cA8DM,UA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,UA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,IA8DM,UA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,UA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,UA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,IA8DM,UA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,UA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,UA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,IA8DM,WA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,WA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,WA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,KAsEQ,aAxDV,aAAA,EAwDU,aAxDV,aAAA,cAwDU,aAxDV,aAAA,eAwDU,aAxDV,aAAA,IAwDU,aAxDV,aAAA,eAwDU,aAxDV,aAAA,eAwDU,aAxDV,aAAA,IAwDU,aAxDV,aAAA,eAwDU,aAxDV,aAAA,eAwDU,aAxDV,aAAA,IAwDU,cAxDV,aAAA,eAwDU,cAxDV,aAAA,eAmEM,QZ+/CR,SY7/CU,cAAA,EAGF,QZ+/CR,SY7/CU,cAAA,EAPF,QZygDR,SYvgDU,cAAA,QAGF,QZygDR,SYvgDU,cAAA,QAPF,QZmhDR,SYjhDU,cAAA,OAGF,QZmhDR,SYjhDU,cAAA,OAPF,QZ6hDR,SY3hDU,cAAA,KAGF,QZ6hDR,SY3hDU,cAAA,KAPF,QZuiDR,SYriDU,cAAA,OAGF,QZuiDR,SYriDU,cAAA,OAPF,QZijDR,SY/iDU,cAAA,KAGF,QZijDR,SY/iDU,cAAA,MFxDN,0BEQE,SACE,KAAA,EAAA,EAAA,GAGF,qBApCJ,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,KAcA,kBACE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,KAFF,kBACE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,IAFF,kBACE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eAFF,kBACE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,IAFF,kBACE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,IAFF,kBACE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA+BE,cAhDJ,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,KAqDQ,WA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,cA8DM,WA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,WA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,IA8DM,WA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,WA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,WA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,IA8DM,WA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,WA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,WA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,IA8DM,YA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,YA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,eA8DM,YA/DN,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,KAsEQ,cAxDV,aAAA,EAwDU,cAxDV,aAAA,cAwDU,cAxDV,aAAA,eAwDU,cAxDV,aAAA,IAwDU,cAxDV,aAAA,eAwDU,cAxDV,aAAA,eAwDU,cAxDV,aAAA,IAwDU,cAxDV,aAAA,eAwDU,cAxDV,aAAA,eAwDU,cAxDV,aAAA,IAwDU,eAxDV,aAAA,eAwDU,eAxDV,aAAA,eAmEM,SZotDR,UYltDU,cAAA,EAGF,SZotDR,UYltDU,cAAA,EAPF,SZ8tDR,UY5tDU,cAAA,QAGF,SZ8tDR,UY5tDU,cAAA,QAPF,SZwuDR,UYtuDU,cAAA,OAGF,SZwuDR,UYtuDU,cAAA,OAPF,SZkvDR,UYhvDU,cAAA,KAGF,SZkvDR,UYhvDU,cAAA,KAPF,SZ4vDR,UY1vDU,cAAA,OAGF,SZ4vDR,UY1vDU,cAAA,OAPF,SZswDR,UYpwDU,cAAA,KAGF,SZswDR,UYpwDU,cAAA,MCnHV,OACE,cAAA,YACA,qBAAA,YACA,yBAAA,QACA,sBAAA,oBACA,wBAAA,QACA,qBAAA,mBACA,uBAAA,QACA,oBAAA,qBAEA,MAAA,KACA,cAAA,KACA,MAAA,QACA,eAAA,IACA,aAAA,QAOA,yBACE,QAAA,MAAA,MACA,iBAAA,mBACA,oBAAA,IACA,WAAA,MAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,0BAGF,aACE,eAAA,QAGF,aACE,eAAA,OAIF,uCACE,oBAAA,aASJ,aACE,aAAA,IAUA,4BACE,QAAA,OAAA,OAeF,gCACE,aAAA,IAAA,EAGA,kCACE,aAAA,EAAA,IAOJ,oCACE,oBAAA,EASF,yCACE,qBAAA,2BACA,MAAA,8BAQJ,cACE,qBAAA,0BACA,MAAA,6BAQA,4BACE,qBAAA,yBACA,MAAA,4BCxHF,eAME,cAAA,QACA,sBAAA,QACA,yBAAA,KACA,qBAAA,QACA,wBAAA,KACA,oBAAA,QACA,uBAAA,KAEA,MAAA,KACA,aAAA,QAfF,iBAME,cAAA,QACA,sBAAA,QACA,yBAAA,KACA,qBAAA,QACA,wBAAA,KACA,oBAAA,QACA,uBAAA,KAEA,MAAA,KACA,aAAA,QAfF,eAME,cAAA,QACA,sBAAA,QACA,yBAAA,KACA,qBAAA,QACA,wBAAA,KACA,oBAAA,QACA,uBAAA,KAEA,MAAA,KACA,aAAA,QAfF,YAME,cAAA,QACA,sBAAA,QACA,yBAAA,KACA,qBAAA,QACA,wBAAA,KACA,oBAAA,QACA,uBAAA,KAEA,MAAA,KACA,aAAA,QAfF,eAME,cAAA,QACA,sBAAA,QACA,yBAAA,KACA,qBAAA,QACA,wBAAA,KACA,oBAAA,QACA,uBAAA,KAEA,MAAA,KACA,aAAA,QAfF,cAME,cAAA,QACA,sBAAA,QACA,yBAAA,KACA,qBAAA,QACA,wBAAA,KACA,oBAAA,QACA,uBAAA,KAEA,MAAA,KACA,aAAA,QAfF,aAME,cAAA,QACA,sBAAA,QACA,yBAAA,KACA,qBAAA,QACA,wBAAA,KACA,oBAAA,QACA,uBAAA,KAEA,MAAA,KACA,aAAA,QAfF,YAME,cAAA,QACA,sBAAA,QACA,yBAAA,KACA,qBAAA,QACA,wBAAA,KACA,oBAAA,QACA,uBAAA,KAEA,MAAA,KACA,aAAA,QDgIA,kBACE,WAAA,KACA,2BAAA,MHvEF,4BGqEA,qBACE,WAAA,KACA,2BAAA,OHvEF,4BGqEA,qBACE,WAAA,KACA,2BAAA,OHvEF,4BGqEA,qBACE,WAAA,KACA,2BAAA,OHvEF,6BGqEA,qBACE,WAAA,KACA,2BAAA,OHvEF,6BGqEA,sBACE,WAAA,KACA,2BAAA,OE/IN,YACE,cAAA,MASF,gBACE,YAAA,oBACA,eAAA,oBACA,cAAA,Ed0OI,UAAA,QctOJ,YAAA,IAIF,mBACE,YAAA,kBACA,eAAA,kBdgOI,UAAA,Qc5NN,mBACE,YAAA,mBACA,eAAA,mBd0NI,UAAA,QevPN,WACE,WAAA,OfsPI,UAAA,OelPJ,MAAA,QCLF,cACE,QAAA,MACA,MAAA,KACA,QAAA,QAAA,OhBoPI,UAAA,KgBjPJ,YAAA,IACA,YAAA,IACA,MAAA,QACA,iBAAA,KACA,gBAAA,YACA,OAAA,IAAA,MAAA,QACA,mBAAA,KAAA,gBAAA,KAAA,WAAA,KfGE,cAAA,OgBHE,WAAA,aAAA,KAAA,WAAA,CAAA,WAAA,KAAA,YAIA,uCDhBN,cCiBQ,WAAA,MDGN,yBACE,SAAA,OAEA,wDACE,OAAA,QAKJ,oBACE,MAAA,QACA,iBAAA,KACA,aAAA,QACA,QAAA,EAKE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,qBAOJ,2CAEE,OAAA,MAIF,gCACE,MAAA,QAEA,QAAA,EAHF,2BACE,MAAA,QAEA,QAAA,EAQF,uBAAA,wBAEE,iBAAA,QAGA,QAAA,EAIF,oCACE,QAAA,QAAA,OACA,OAAA,SAAA,QACA,mBAAA,OAAA,kBAAA,OACA,MAAA,QE3EF,iBAAA,QF6EE,eAAA,KACA,aAAA,QACA,aAAA,MACA,aAAA,EACA,wBAAA,IACA,cAAA,ECtEE,WAAA,MAAA,KAAA,WAAA,CAAA,iBAAA,KAAA,WAAA,CAAA,aAAA,KAAA,WAAA,CAAA,WAAA,KAAA,YAIA,uCDuDJ,oCCtDM,WAAA,MDqEN,yEACE,iBAAA,QAGF,0CACE,QAAA,QAAA,OACA,OAAA,SAAA,QACA,mBAAA,OAAA,kBAAA,OACA,MAAA,QE9FF,iBAAA,QFgGE,eAAA,KACA,aAAA,QACA,aAAA,MACA,aAAA,EACA,wBAAA,IACA,cAAA,ECzFE,mBAAA,MAAA,KAAA,WAAA,CAAA,iBAAA,KAAA,WAAA,CAAA,aAAA,KAAA,WAAA,CAAA,WAAA,KAAA,YAAA,WAAA,MAAA,KAAA,WAAA,CAAA,iBAAA,KAAA,WAAA,CAAA,aAAA,KAAA,WAAA,CAAA,WAAA,KAAA,YAIA,uCD0EJ,0CCzEM,mBAAA,KAAA,WAAA,MDwFN,+EACE,iBAAA,QASJ,wBACE,QAAA,MACA,MAAA,KACA,QAAA,QAAA,EACA,cAAA,EACA,YAAA,IACA,MAAA,QACA,iBAAA,YACA,OAAA,MAAA,YACA,aAAA,IAAA,EAEA,wCAAA,wCAEE,aAAA,EACA,cAAA,EAWJ,iBACE,WAAA,0BACA,QAAA,OAAA,MhByGI,UAAA,QCxOF,cAAA,MemIF,uCACE,QAAA,OAAA,MACA,OAAA,QAAA,OACA,mBAAA,MAAA,kBAAA,MAGF,6CACE,QAAA,OAAA,MACA,OAAA,QAAA,OACA,mBAAA,MAAA,kBAAA,MAIJ,iBACE,WAAA,yBACA,QAAA,MAAA,KhBsFI,UAAA,QCxOF,cAAA,MesJF,uCACE,QAAA,MAAA,KACA,OAAA,OAAA,MACA,mBAAA,KAAA,kBAAA,KAGF,6CACE,QAAA,MAAA,KACA,OAAA,OAAA,MACA,mBAAA,KAAA,kBAAA,KAQF,sBACE,WAAA,2BAGF,yBACE,WAAA,0BAGF,yBACE,WAAA,yBAKJ,oBACE,UAAA,KACA,OAAA,KACA,QAAA,QAEA,mDACE,OAAA,QAGF,uCACE,OAAA,Mf/LA,cAAA,OemMF,0CACE,OAAA,MfpMA,cAAA,OkBdJ,aACE,QAAA,MACA,MAAA,KACA,QAAA,QAAA,OAAA,QAAA,QnBmPI,UAAA,KmBhPJ,YAAA,IACA,YAAA,IACA,MAAA,QACA,iBAAA,KACA,iBAAA,gOACA,kBAAA,UACA,oBAAA,KAAA,OAAA,OACA,gBAAA,KAAA,KACA,OAAA,IAAA,MAAA,QlBAE,cAAA,OkBGF,mBAAA,KAAA,gBAAA,KAAA,WAAA,KAEA,mBACE,aAAA,QACA,QAAA,EAKE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,qBAIJ,uBAAA,mCAEE,aAAA,OACA,iBAAA,KAGF,sBAEE,iBAAA,QAKF,4BACE,MAAA,YACA,YAAA,EAAA,EAAA,EAAA,QAIJ,gBACE,YAAA,OACA,eAAA,OACA,cAAA,MnBkMI,UAAA,QmB9LN,gBACE,YAAA,MACA,eAAA,MACA,cAAA,KnB2LI,UAAA,QoBvPN,YACE,QAAA,MACA,WAAA,OACA,cAAA,MACA,cAAA,QAEA,8BACE,MAAA,MACA,aAAA,OAIJ,kBACE,MAAA,IACA,OAAA,IACA,WAAA,MACA,eAAA,IACA,iBAAA,KACA,kBAAA,UACA,oBAAA,OACA,gBAAA,QACA,OAAA,IAAA,MAAA,gBACA,mBAAA,KAAA,gBAAA,KAAA,WAAA,KACA,2BAAA,MAAA,aAAA,MAGA,iCnBXE,cAAA,MmBeF,8BAEE,cAAA,IAGF,yBACE,OAAA,gBAGF,wBACE,aAAA,QACA,QAAA,EACA,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,qBAGF,0BACE,iBAAA,QACA,aAAA,QAEA,yCAII,iBAAA,8NAIJ,sCAII,iBAAA,sIAKN,+CACE,iBAAA,QACA,aAAA,QAKE,iBAAA,wNAIJ,2BACE,eAAA,KACA,OAAA,KACA,QAAA,GAOA,6CAAA,8CACE,QAAA,GAcN,aACE,cAAA,MAEA,+BACE,MAAA,IACA,aAAA,OACA,iBAAA,uJACA,oBAAA,MAAA,OnB9FA,cAAA,IgBHE,WAAA,oBAAA,KAAA,YAIA,uCGyFJ,+BHxFM,WAAA,MGgGJ,qCACE,iBAAA,yIAGF,uCACE,oBAAA,KAAA,OAKE,iBAAA,sIAMR,mBACE,QAAA,aACA,YAAA,KAGF,WACE,SAAA,SACA,KAAA,cACA,eAAA,KAIE,yBAAA,0BACE,eAAA,KACA,OAAA,KACA,QAAA,IC9IN,YACE,MAAA,KACA,OAAA,OACA,QAAA,EACA,iBAAA,YACA,mBAAA,KAAA,gBAAA,KAAA,WAAA,KAEA,kBACE,QAAA,EAIA,wCAA0B,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,IAAA,IAAA,CAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,qBAC1B,oCAA0B,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,IAAA,IAAA,CAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,qBAG5B,8BACE,OAAA,EAGF,kCACE,MAAA,KACA,OAAA,KACA,WAAA,QHzBF,iBAAA,QG2BE,OAAA,EpBZA,cAAA,KgBHE,mBAAA,iBAAA,KAAA,WAAA,CAAA,aAAA,KAAA,WAAA,CAAA,WAAA,KAAA,YAAA,WAAA,iBAAA,KAAA,WAAA,CAAA,aAAA,KAAA,WAAA,CAAA,WAAA,KAAA,YImBF,mBAAA,KAAA,WAAA,KJfE,uCIMJ,kCJLM,mBAAA,KAAA,WAAA,MIgBJ,yCHjCF,iBAAA,QGsCA,2CACE,MAAA,KACA,OAAA,MACA,MAAA,YACA,OAAA,QACA,iBAAA,QACA,aAAA,YpB7BA,cAAA,KoBkCF,8BACE,MAAA,KACA,OAAA,KHnDF,iBAAA,QGqDE,OAAA,EpBtCA,cAAA,KgBHE,gBAAA,iBAAA,KAAA,WAAA,CAAA,aAAA,KAAA,WAAA,CAAA,WAAA,KAAA,YAAA,WAAA,iBAAA,KAAA,WAAA,CAAA,aAAA,KAAA,WAAA,CAAA,WAAA,KAAA,YI6CF,gBAAA,KAAA,WAAA,KJzCE,uCIiCJ,8BJhCM,gBAAA,KAAA,WAAA,MI0CJ,qCH3DF,iBAAA,QGgEA,8BACE,MAAA,KACA,OAAA,MACA,MAAA,YACA,OAAA,QACA,iBAAA,QACA,aAAA,YpBvDA,cAAA,KoB4DF,qBACE,eAAA,KAEA,2CACE,iBAAA,QAGF,uCACE,iBAAA,QCvFN,eACE,SAAA,SAEA,6BvB2gFF,4BuBzgFI,OAAA,mBACA,QAAA,KAAA,OAGF,qBACE,SAAA,SACA,IAAA,EACA,MAAA,EACA,OAAA,KACA,QAAA,KAAA,OACA,eAAA,KACA,OAAA,IAAA,MAAA,YACA,iBAAA,KAAA,ELDE,WAAA,QAAA,IAAA,WAAA,CAAA,UAAA,IAAA,YAIA,uCKXJ,qBLYM,WAAA,MKEJ,+CACE,MAAA,YADF,0CACE,MAAA,YAGF,0DAEE,YAAA,SACA,eAAA,QAHF,mCAAA,qDAEE,YAAA,SACA,eAAA,QAGF,8CACE,YAAA,SACA,eAAA,QAIJ,4BACE,YAAA,SACA,eAAA,QAMA,gEACE,QAAA,IACA,UAAA,WAAA,mBAAA,oBAFF,yCvB8gFJ,2DACA,kCuB9gFM,QAAA,IACA,UAAA,WAAA,mBAAA,oBAKF,oDACE,QAAA,IACA,UAAA,WAAA,mBAAA,oBCpDN,aACE,SAAA,SACA,QAAA,KACA,UAAA,KACA,YAAA,QACA,MAAA,KAEA,2BxBokFF,0BwBlkFI,SAAA,SACA,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,GACA,UAAA,EAIF,iCxBkkFF,gCwBhkFI,QAAA,EAMF,kBACE,SAAA,SACA,QAAA,EAEA,wBACE,QAAA,EAWN,kBACE,QAAA,KACA,YAAA,OACA,QAAA,QAAA,OvB4MI,UAAA,KuB1MJ,YAAA,IACA,YAAA,IACA,MAAA,QACA,WAAA,OACA,YAAA,OACA,iBAAA,QACA,OAAA,IAAA,MAAA,QtBpCE,cAAA,OFgmFJ,qBwBljFA,8BxBgjFA,6BACA,kCwB7iFE,QAAA,MAAA,KvBsLI,UAAA,QCxOF,cAAA,MFymFJ,qBwBljFA,8BxBgjFA,6BACA,kCwB7iFE,QAAA,OAAA,MvB6KI,UAAA,QCxOF,cAAA,MsBgEJ,6BxBgjFA,6BwB9iFE,aAAA,KxBmjFF,uEwBtiFI,8FtB/DA,uBAAA,EACA,0BAAA,EFymFJ,iEwBpiFI,2FtBtEA,uBAAA,EACA,0BAAA,EsBgFF,0IACE,aAAA,KtBpEA,wBAAA,EACA,2BAAA,EuBzBF,gBACE,QAAA,KACA,MAAA,KACA,WAAA,OxB+NE,UAAA,OwB5NF,MAAA,QAGF,eACE,SAAA,SACA,IAAA,KACA,QAAA,EACA,QAAA,KACA,UAAA,KACA,QAAA,OAAA,MACA,WAAA,MxBkNE,UAAA,QwB/MF,MAAA,KACA,iBAAA,mBvB1BA,cAAA,OF4pFJ,0BACA,yByB9nFI,sCzB4nFJ,qCyB1nFM,QAAA,MA9CF,uBAAA,mCAoDE,aAAA,QAGE,aAAA,qBACA,iBAAA,2OACA,kBAAA,UACA,oBAAA,KAAA,wBAAA,OACA,gBAAA,sBAAA,sBAGF,6BAAA,yCACE,aAAA,QACA,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,oBAhEJ,2CAAA,+BAyEI,aAAA,qBACA,oBAAA,IAAA,wBAAA,KAAA,wBA1EJ,sBAAA,kCAiFE,aAAA,QAGE,kDAAA,gDAAA,8DAAA,4DAEE,aAAA,SACA,iBAAA,+NAAA,CAAA,2OACA,oBAAA,KAAA,OAAA,MAAA,CAAA,OAAA,KAAA,QACA,gBAAA,KAAA,IAAA,CAAA,sBAAA,sBAIJ,4BAAA,wCACE,aAAA,QACA,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,oBA/FJ,2BAAA,uCAsGE,aAAA,QAEA,mCAAA,+CACE,iBAAA,QAGF,iCAAA,6CACE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,oBAGF,6CAAA,yDACE,MAAA,QAKJ,qDACE,aAAA,KAvHF,oCzBiuFJ,mCyBjuFI,gDzBguFJ,+CyBjmFQ,QAAA,EAIF,0CzBmmFN,yCyBnmFM,sDzBkmFN,qDyBjmFQ,QAAA,EAjHN,kBACE,QAAA,KACA,MAAA,KACA,WAAA,OxB+NE,UAAA,OwB5NF,MAAA,QAGF,iBACE,SAAA,SACA,IAAA,KACA,QAAA,EACA,QAAA,KACA,UAAA,KACA,QAAA,OAAA,MACA,WAAA,MxBkNE,UAAA,QwB/MF,MAAA,KACA,iBAAA,mBvB1BA,cAAA,OFqvFJ,8BACA,6ByBvtFI,0CzBqtFJ,yCyBntFM,QAAA,MA9CF,yBAAA,qCAoDE,aAAA,QAGE,aAAA,qBACA,iBAAA,2TACA,kBAAA,UACA,oBAAA,KAAA,wBAAA,OACA,gBAAA,sBAAA,sBAGF,+BAAA,2CACE,aAAA,QACA,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,oBAhEJ,6CAAA,iCAyEI,aAAA,qBACA,oBAAA,IAAA,wBAAA,KAAA,wBA1EJ,wBAAA,oCAiFE,aAAA,QAGE,oDAAA,kDAAA,gEAAA,8DAEE,aAAA,SACA,iBAAA,+NAAA,CAAA,2TACA,oBAAA,KAAA,OAAA,MAAA,CAAA,OAAA,KAAA,QACA,gBAAA,KAAA,IAAA,CAAA,sBAAA,sBAIJ,8BAAA,0CACE,aAAA,QACA,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,oBA/FJ,6BAAA,yCAsGE,aAAA,QAEA,qCAAA,iDACE,iBAAA,QAGF,mCAAA,+CACE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,oBAGF,+CAAA,2DACE,MAAA,QAKJ,uDACE,aAAA,KAvHF,sCzB0zFJ,qCyB1zFI,kDzByzFJ,iDyBxrFQ,QAAA,EAEF,4CzB4rFN,2CyB5rFM,wDzB2rFN,uDyB1rFQ,QAAA,ECtIR,KACE,QAAA,aAEA,YAAA,IACA,YAAA,IACA,MAAA,QACA,WAAA,OACA,gBAAA,KAEA,eAAA,OACA,OAAA,QACA,oBAAA,KAAA,iBAAA,KAAA,YAAA,KACA,iBAAA,YACA,OAAA,IAAA,MAAA,YC8GA,QAAA,QAAA,O1B4HI,UAAA,KCxOF,cAAA,OgBHE,WAAA,MAAA,KAAA,WAAA,CAAA,iBAAA,KAAA,WAAA,CAAA,aAAA,KAAA,WAAA,CAAA,WAAA,KAAA,YAIA,uCQhBN,KRiBQ,WAAA,MQAN,WACE,MAAA,QAIF,sBAAA,WAEE,QAAA,EACA,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,qBAcF,cAAA,cAAA,uBAGE,eAAA,KACA,QAAA,IAYF,aCvCA,MAAA,KRhBA,iBAAA,QQkBA,aAAA,QAGA,mBACE,MAAA,KRtBF,iBAAA,QQwBE,aAAA,QAGF,8BAAA,mBAEE,MAAA,KR7BF,iBAAA,QQ+BE,aAAA,QAKE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,oBAIJ,+BAAA,gCAAA,oBAAA,oBAAA,mCAKE,MAAA,KACA,iBAAA,QAGA,aAAA,QAEA,qCAAA,sCAAA,0BAAA,0BAAA,yCAKI,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,oBAKN,sBAAA,sBAEE,MAAA,KACA,iBAAA,QAGA,aAAA,QDZF,eCvCA,MAAA,KRhBA,iBAAA,QQkBA,aAAA,QAGA,qBACE,MAAA,KRtBF,iBAAA,QQwBE,aAAA,QAGF,gCAAA,qBAEE,MAAA,KR7BF,iBAAA,QQ+BE,aAAA,QAKE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,qBAIJ,iCAAA,kCAAA,sBAAA,sBAAA,qCAKE,MAAA,KACA,iBAAA,QAGA,aAAA,QAEA,uCAAA,wCAAA,4BAAA,4BAAA,2CAKI,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,qBAKN,wBAAA,wBAEE,MAAA,KACA,iBAAA,QAGA,aAAA,QDZF,aCvCA,MAAA,KRhBA,iBAAA,QQkBA,aAAA,QAGA,mBACE,MAAA,KRtBF,iBAAA,QQwBE,aAAA,QAGF,8BAAA,mBAEE,MAAA,KR7BF,iBAAA,QQ+BE,aAAA,QAKE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,oBAIJ,+BAAA,gCAAA,oBAAA,oBAAA,mCAKE,MAAA,KACA,iBAAA,QAGA,aAAA,QAEA,qCAAA,sCAAA,0BAAA,0BAAA,yCAKI,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,oBAKN,sBAAA,sBAEE,MAAA,KACA,iBAAA,QAGA,aAAA,QDZF,UCvCA,MAAA,KRhBA,iBAAA,QQkBA,aAAA,QAGA,gBACE,MAAA,KRtBF,iBAAA,QQwBE,aAAA,QAGF,2BAAA,gBAEE,MAAA,KR7BF,iBAAA,QQ+BE,aAAA,QAKE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,oBAIJ,4BAAA,6BAAA,iBAAA,iBAAA,gCAKE,MAAA,KACA,iBAAA,QAGA,aAAA,QAEA,kCAAA,mCAAA,uBAAA,uBAAA,sCAKI,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,oBAKN,mBAAA,mBAEE,MAAA,KACA,iBAAA,QAGA,aAAA,QDZF,aCvCA,MAAA,KRhBA,iBAAA,QQkBA,aAAA,QAGA,mBACE,MAAA,KRtBF,iBAAA,QQwBE,aAAA,QAGF,8BAAA,mBAEE,MAAA,KR7BF,iBAAA,QQ+BE,aAAA,QAKE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,mBAIJ,+BAAA,gCAAA,oBAAA,oBAAA,mCAKE,MAAA,KACA,iBAAA,QAGA,aAAA,QAEA,qCAAA,sCAAA,0BAAA,0BAAA,yCAKI,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,mBAKN,sBAAA,sBAEE,MAAA,KACA,iBAAA,QAGA,aAAA,QDZF,YCvCA,MAAA,KRhBA,iBAAA,QQkBA,aAAA,QAGA,kBACE,MAAA,KRtBF,iBAAA,QQwBE,aAAA,QAGF,6BAAA,kBAEE,MAAA,KR7BF,iBAAA,QQ+BE,aAAA,QAKE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,mBAIJ,8BAAA,+BAAA,mBAAA,mBAAA,kCAKE,MAAA,KACA,iBAAA,QAGA,aAAA,QAEA,oCAAA,qCAAA,yBAAA,yBAAA,wCAKI,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,mBAKN,qBAAA,qBAEE,MAAA,KACA,iBAAA,QAGA,aAAA,QDZF,WCvCA,MAAA,KRhBA,iBAAA,QQkBA,aAAA,QAGA,iBACE,MAAA,KRtBF,iBAAA,QQwBE,aAAA,QAGF,4BAAA,iBAEE,MAAA,KR7BF,iBAAA,QQ+BE,aAAA,QAKE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,qBAIJ,6BAAA,8BAAA,kBAAA,kBAAA,iCAKE,MAAA,KACA,iBAAA,QAGA,aAAA,QAEA,mCAAA,oCAAA,wBAAA,wBAAA,uCAKI,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,qBAKN,oBAAA,oBAEE,MAAA,KACA,iBAAA,QAGA,aAAA,QDZF,UCvCA,MAAA,KRhBA,iBAAA,QQkBA,aAAA,QAGA,gBACE,MAAA,KRtBF,iBAAA,QQwBE,aAAA,QAGF,2BAAA,gBAEE,MAAA,KR7BF,iBAAA,QQ+BE,aAAA,QAKE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,kBAIJ,4BAAA,6BAAA,iBAAA,iBAAA,gCAKE,MAAA,KACA,iBAAA,QAGA,aAAA,QAEA,kCAAA,mCAAA,uBAAA,uBAAA,sCAKI,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,kBAKN,mBAAA,mBAEE,MAAA,KACA,iBAAA,QAGA,aAAA,QDNF,qBCmBA,MAAA,QACA,aAAA,QAEA,2BACE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAGF,sCAAA,2BAEE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,oBAGF,uCAAA,wCAAA,4BAAA,0CAAA,4BAKE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAEA,6CAAA,8CAAA,kCAAA,gDAAA,kCAKI,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,oBAKN,8BAAA,8BAEE,MAAA,QACA,iBAAA,YDvDF,uBCmBA,MAAA,QACA,aAAA,QAEA,6BACE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAGF,wCAAA,6BAEE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,qBAGF,yCAAA,0CAAA,8BAAA,4CAAA,8BAKE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAEA,+CAAA,gDAAA,oCAAA,kDAAA,oCAKI,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,qBAKN,gCAAA,gCAEE,MAAA,QACA,iBAAA,YDvDF,qBCmBA,MAAA,QACA,aAAA,QAEA,2BACE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAGF,sCAAA,2BAEE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,mBAGF,uCAAA,wCAAA,4BAAA,0CAAA,4BAKE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAEA,6CAAA,8CAAA,kCAAA,gDAAA,kCAKI,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,mBAKN,8BAAA,8BAEE,MAAA,QACA,iBAAA,YDvDF,kBCmBA,MAAA,QACA,aAAA,QAEA,wBACE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAGF,mCAAA,wBAEE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,oBAGF,oCAAA,qCAAA,yBAAA,uCAAA,yBAKE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAEA,0CAAA,2CAAA,+BAAA,6CAAA,+BAKI,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,oBAKN,2BAAA,2BAEE,MAAA,QACA,iBAAA,YDvDF,qBCmBA,MAAA,QACA,aAAA,QAEA,2BACE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAGF,sCAAA,2BAEE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,mBAGF,uCAAA,wCAAA,4BAAA,0CAAA,4BAKE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAEA,6CAAA,8CAAA,kCAAA,gDAAA,kCAKI,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,mBAKN,8BAAA,8BAEE,MAAA,QACA,iBAAA,YDvDF,oBCmBA,MAAA,QACA,aAAA,QAEA,0BACE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAGF,qCAAA,0BAEE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,mBAGF,sCAAA,uCAAA,2BAAA,yCAAA,2BAKE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAEA,4CAAA,6CAAA,iCAAA,+CAAA,iCAKI,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,mBAKN,6BAAA,6BAEE,MAAA,QACA,iBAAA,YDvDF,mBCmBA,MAAA,QACA,aAAA,QAEA,yBACE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAGF,oCAAA,yBAEE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,qBAGF,qCAAA,sCAAA,0BAAA,wCAAA,0BAKE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAEA,2CAAA,4CAAA,gCAAA,8CAAA,gCAKI,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,qBAKN,4BAAA,4BAEE,MAAA,QACA,iBAAA,YDvDF,kBCmBA,MAAA,QACA,aAAA,QAEA,wBACE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAGF,mCAAA,wBAEE,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,kBAGF,oCAAA,qCAAA,yBAAA,uCAAA,yBAKE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAEA,0CAAA,2CAAA,+BAAA,6CAAA,+BAKI,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,kBAKN,2BAAA,2BAEE,MAAA,QACA,iBAAA,YD3CJ,UACE,YAAA,IACA,MAAA,QACA,gBAAA,UAEA,gBACE,MAAA,QAQF,mBAAA,mBAEE,MAAA,QAWJ,mBAAA,QCuBE,QAAA,MAAA,K1B4HI,UAAA,QCxOF,cAAA,MwByFJ,mBAAA,QCmBE,QAAA,OAAA,M1B4HI,UAAA,QCxOF,cAAA,M0BnBJ,MVgBM,WAAA,QAAA,KAAA,OAIA,uCUpBN,MVqBQ,WAAA,MUlBN,iBACE,QAAA,EAMF,qBACE,QAAA,KAIJ,YACE,OAAA,EACA,SAAA,OVDI,WAAA,OAAA,KAAA,KAIA,uCULN,YVMQ,WAAA,MlBq0GR,UADA,SAEA,W6B11GA,QAIE,SAAA,SAGF,iBACE,YAAA,OCqBE,wBACE,QAAA,aACA,aAAA,OACA,eAAA,OACA,QAAA,GAhCJ,WAAA,KAAA,MACA,YAAA,KAAA,MAAA,YACA,cAAA,EACA,aAAA,KAAA,MAAA,YAqDE,8BACE,aAAA,ED3CN,eACE,SAAA,SACA,QAAA,KACA,QAAA,KACA,UAAA,MACA,QAAA,MAAA,EACA,OAAA,E5BqOI,UAAA,K4BnOJ,MAAA,QACA,WAAA,MACA,WAAA,KACA,iBAAA,KACA,gBAAA,YACA,OAAA,IAAA,MAAA,gB3BVE,cAAA,O2BcF,+BACE,IAAA,KACA,MAAA,EACA,WAAA,QAYA,qBACE,cAAA,MAEA,qCACE,MAAA,KACA,KAAA,EAIJ,mBACE,cAAA,IAEA,mCACE,MAAA,EACA,KAAA,KnBCJ,yBmBfA,wBACE,cAAA,MAEA,wCACE,MAAA,KACA,KAAA,EAIJ,sBACE,cAAA,IAEA,sCACE,MAAA,EACA,KAAA,MnBCJ,yBmBfA,wBACE,cAAA,MAEA,wCACE,MAAA,KACA,KAAA,EAIJ,sBACE,cAAA,IAEA,sCACE,MAAA,EACA,KAAA,MnBCJ,yBmBfA,wBACE,cAAA,MAEA,wCACE,MAAA,KACA,KAAA,EAIJ,sBACE,cAAA,IAEA,sCACE,MAAA,EACA,KAAA,MnBCJ,0BmBfA,wBACE,cAAA,MAEA,wCACE,MAAA,KACA,KAAA,EAIJ,sBACE,cAAA,IAEA,sCACE,MAAA,EACA,KAAA,MnBCJ,0BmBfA,yBACE,cAAA,MAEA,yCACE,MAAA,KACA,KAAA,EAIJ,uBACE,cAAA,IAEA,uCACE,MAAA,EACA,KAAA,MAUN,uCACE,IAAA,KACA,OAAA,KACA,WAAA,EACA,cAAA,QC9CA,gCACE,QAAA,aACA,aAAA,OACA,eAAA,OACA,QAAA,GAzBJ,WAAA,EACA,YAAA,KAAA,MAAA,YACA,cAAA,KAAA,MACA,aAAA,KAAA,MAAA,YA8CE,sCACE,aAAA,ED0BJ,wCACE,IAAA,EACA,KAAA,KACA,MAAA,KACA,WAAA,EACA,aAAA,QC5DA,iCACE,QAAA,aACA,aAAA,OACA,eAAA,OACA,QAAA,GAlBJ,WAAA,KAAA,MAAA,YACA,YAAA,EACA,cAAA,KAAA,MAAA,YACA,aAAA,KAAA,MAuCE,uCACE,aAAA,EDoCF,iCACE,eAAA,EAMJ,0CACE,IAAA,EACA,KAAA,KACA,MAAA,KACA,WAAA,EACA,YAAA,QC7EA,mCACE,QAAA,aACA,aAAA,OACA,eAAA,OACA,QAAA,GAWA,mCACE,QAAA,KAGF,oCACE,QAAA,aACA,YAAA,OACA,eAAA,OACA,QAAA,GA9BN,WAAA,KAAA,MAAA,YACA,YAAA,KAAA,MACA,cAAA,KAAA,MAAA,YAiCE,yCACE,aAAA,EDqDF,oCACE,eAAA,EAON,kBACE,OAAA,EACA,OAAA,MAAA,EACA,SAAA,OACA,WAAA,IAAA,MAAA,gBAMF,eACE,QAAA,MACA,MAAA,KACA,QAAA,OAAA,KACA,MAAA,KACA,YAAA,IACA,MAAA,QACA,WAAA,QACA,gBAAA,KACA,YAAA,OACA,iBAAA,YACA,OAAA,EAcA,qBAAA,qBAEE,MAAA,QVzJF,iBAAA,QU8JA,sBAAA,sBAEE,MAAA,KACA,gBAAA,KVjKF,iBAAA,QUqKA,wBAAA,wBAEE,MAAA,QACA,eAAA,KACA,iBAAA,YAMJ,oBACE,QAAA,MAIF,iBACE,QAAA,MACA,QAAA,MAAA,KACA,cAAA,E5BgEI,UAAA,Q4B9DJ,MAAA,QACA,YAAA,OAIF,oBACE,QAAA,MACA,QAAA,OAAA,KACA,MAAA,QAIF,oBACE,MAAA,QACA,iBAAA,QACA,aAAA,gBAGA,mCACE,MAAA,QAEA,yCAAA,yCAEE,MAAA,KVhNJ,iBAAA,sBUoNE,0CAAA,0CAEE,MAAA,KVtNJ,iBAAA,QU0NE,4CAAA,4CAEE,MAAA,QAIJ,sCACE,aAAA,gBAGF,wCACE,MAAA,QAGF,qCACE,MAAA,QE5OJ,W/B0oHA,oB+BxoHE,SAAA,SACA,QAAA,YACA,eAAA,O/B4oHF,yB+B1oHE,gBACE,SAAA,SACA,KAAA,EAAA,EAAA,K/BkpHJ,4CACA,0CAIA,gCADA,gCADA,+BADA,+B+B/oHE,mC/BwoHF,iCAIA,uBADA,uBADA,sBADA,sB+BnoHI,QAAA,EAKJ,aACE,QAAA,KACA,UAAA,KACA,gBAAA,WAEA,0BACE,MAAA,K/B+oHJ,wC+BzoHE,kCAEE,aAAA,K/B2oHJ,4C+BvoHE,uD7BRE,uBAAA,EACA,0BAAA,EFopHJ,6C+BpoHE,+B/BmoHF,iCEtoHI,wBAAA,EACA,2BAAA,E6BqBJ,uBACE,aAAA,SACA,cAAA,SAEA,8BAAA,uCAAA,sCAGE,aAAA,EAGF,0CACE,YAAA,EAIJ,0CAAA,+BACE,aAAA,QACA,cAAA,QAGF,0CAAA,+BACE,aAAA,OACA,cAAA,OAoBF,oBACE,eAAA,OACA,YAAA,WACA,gBAAA,OAEA,yB/BkmHF,+B+BhmHI,MAAA,K/BomHJ,iD+BjmHE,2CAEE,WAAA,K/BmmHJ,qD+B/lHE,gE7BvFE,0BAAA,EACA,2BAAA,EF0rHJ,sD+B/lHE,8B7B1GE,wBAAA,EACA,uBAAA,E8BxBJ,KACE,QAAA,KACA,UAAA,KACA,cAAA,EACA,cAAA,EACA,WAAA,KAGF,UACE,QAAA,MACA,QAAA,MAAA,KAGA,MAAA,QACA,gBAAA,KdHI,WAAA,MAAA,KAAA,WAAA,CAAA,iBAAA,KAAA,WAAA,CAAA,aAAA,KAAA,YAIA,uCcPN,UdQQ,WAAA,McCN,gBAAA,gBAEE,MAAA,QAKF,mBACE,MAAA,QACA,eAAA,KACA,OAAA,QAQJ,UACE,cAAA,IAAA,MAAA,QAEA,oBACE,cAAA,KACA,WAAA,IACA,OAAA,IAAA,MAAA,Y9BlBA,wBAAA,OACA,uBAAA,O8BoBA,0BAAA,0BAEE,aAAA,QAAA,QAAA,QAEA,UAAA,QAGF,6BACE,MAAA,QACA,iBAAA,YACA,aAAA,YhCguHN,mCgC5tHE,2BAEE,MAAA,QACA,iBAAA,KACA,aAAA,QAAA,QAAA,KAGF,yBAEE,WAAA,K9B5CA,wBAAA,EACA,uBAAA,E8BuDF,qBACE,WAAA,IACA,OAAA,E9BnEA,cAAA,O8BuEF,4BhCktHF,2BgChtHI,MAAA,KbxFF,iBAAA,QnB8yHF,oBgC3sHE,oBAEE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,WAAA,OhC8sHJ,yBgCzsHE,yBAEE,WAAA,EACA,UAAA,EACA,WAAA,OAMF,8BhCssHF,mCgCrsHI,MAAA,KAUF,uBACE,QAAA,KAEF,qBACE,QAAA,MCxHJ,QACE,SAAA,SACA,QAAA,KACA,UAAA,KACA,YAAA,OACA,gBAAA,cACA,YAAA,MAEA,eAAA,MAOA,mBjCqzHF,yBAGA,sBADA,sBADA,sBAGA,sBACA,uBiCzzHI,QAAA,KACA,UAAA,QACA,YAAA,OACA,gBAAA,cAoBJ,cACE,YAAA,SACA,eAAA,SACA,YAAA,KhCiMI,UAAA,QgC/LJ,gBAAA,KACA,YAAA,OAaF,YACE,QAAA,KACA,eAAA,OACA,cAAA,EACA,cAAA,EACA,WAAA,KAEA,sBACE,aAAA,EACA,cAAA,EAGF,2BACE,SAAA,OASJ,aACE,YAAA,MACA,eAAA,MAYF,iBACE,WAAA,KACA,UAAA,EAGA,YAAA,OAIF,gBACE,QAAA,OAAA,OhCmII,UAAA,QgCjIJ,YAAA,EACA,iBAAA,YACA,OAAA,IAAA,MAAA,Y/BzGE,cAAA,OgBHE,WAAA,WAAA,KAAA,YAIA,uCemGN,gBflGQ,WAAA,Me2GN,sBACE,gBAAA,KAGF,sBACE,gBAAA,KACA,QAAA,EACA,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAMJ,qBACE,QAAA,aACA,MAAA,MACA,OAAA,MACA,eAAA,OACA,kBAAA,UACA,oBAAA,OACA,gBAAA,KAGF,mBACE,WAAA,6BACA,WAAA,KvB1FE,yBuBsGA,kBAEI,UAAA,OACA,gBAAA,WAEA,8BACE,eAAA,IAEA,6CACE,SAAA,SAGF,wCACE,aAAA,MACA,cAAA,MAIJ,qCACE,SAAA,QAGF,mCACE,QAAA,eACA,WAAA,KAGF,kCACE,QAAA,MvBlIN,yBuBsGA,kBAEI,UAAA,OACA,gBAAA,WAEA,8BACE,eAAA,IAEA,6CACE,SAAA,SAGF,wCACE,aAAA,MACA,cAAA,MAIJ,qCACE,SAAA,QAGF,mCACE,QAAA,eACA,WAAA,KAGF,kCACE,QAAA,MvBlIN,yBuBsGA,kBAEI,UAAA,OACA,gBAAA,WAEA,8BACE,eAAA,IAEA,6CACE,SAAA,SAGF,wCACE,aAAA,MACA,cAAA,MAIJ,qCACE,SAAA,QAGF,mCACE,QAAA,eACA,WAAA,KAGF,kCACE,QAAA,MvBlIN,0BuBsGA,kBAEI,UAAA,OACA,gBAAA,WAEA,8BACE,eAAA,IAEA,6CACE,SAAA,SAGF,wCACE,aAAA,MACA,cAAA,MAIJ,qCACE,SAAA,QAGF,mCACE,QAAA,eACA,WAAA,KAGF,kCACE,QAAA,MvBlIN,0BuBsGA,mBAEI,UAAA,OACA,gBAAA,WAEA,+BACE,eAAA,IAEA,8CACE,SAAA,SAGF,yCACE,aAAA,MACA,cAAA,MAIJ,sCACE,SAAA,QAGF,oCACE,QAAA,eACA,WAAA,KAGF,mCACE,QAAA,MA5BN,eAEI,UAAA,OACA,gBAAA,WAEA,2BACE,eAAA,IAEA,0CACE,SAAA,SAGF,qCACE,aAAA,MACA,cAAA,MAIJ,kCACE,SAAA,QAGF,gCACE,QAAA,eACA,WAAA,KAGF,+BACE,QAAA,KAeR,4BACE,MAAA,eAEA,kCAAA,kCAEE,MAAA,eAKF,oCACE,MAAA,gBAEA,0CAAA,0CAEE,MAAA,eAGF,6CACE,MAAA,ejC+2HR,2CiC32HI,0CAEE,MAAA,eAIJ,8BACE,MAAA,gBACA,aAAA,eAGF,mCACE,iBAAA,4OAGF,2BACE,MAAA,gBAEA,6BjCw2HJ,mCADA,mCiCp2HM,MAAA,eAOJ,2BACE,MAAA,KAEA,iCAAA,iCAEE,MAAA,KAKF,mCACE,MAAA,sBAEA,yCAAA,yCAEE,MAAA,sBAGF,4CACE,MAAA,sBjC+1HR,0CiC31HI,yCAEE,MAAA,KAIJ,6BACE,MAAA,sBACA,aAAA,qBAGF,kCACE,iBAAA,kPAGF,0BACE,MAAA,sBACA,4BjCy1HJ,kCADA,kCiCr1HM,MAAA,KC1SN,MACE,SAAA,SACA,QAAA,KACA,eAAA,OACA,UAAA,EAEA,UAAA,WACA,iBAAA,KACA,gBAAA,WACA,OAAA,IAAA,MAAA,iBhCME,cAAA,OgCHF,SACE,YAAA,EACA,aAAA,EAGF,kBACE,WAAA,QACA,cAAA,QAEA,8BACE,iBAAA,EhCEF,wBAAA,mBACA,uBAAA,mBgCCA,6BACE,oBAAA,EhCWF,0BAAA,mBACA,2BAAA,mBgCLF,+BlCgoIF,+BkC9nII,WAAA,EAIJ,WAGE,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,QAAA,KAAA,KAIF,YACE,cAAA,MAGF,eACE,WAAA,QACA,cAAA,EAGF,sBACE,cAAA,EAIA,iBACE,gBAAA,KAGF,sBACE,aAAA,KAQJ,aACE,QAAA,MAAA,KACA,cAAA,EAEA,iBAAA,gBACA,cAAA,IAAA,MAAA,iBAEA,yBhCnEE,cAAA,mBAAA,mBAAA,EAAA,EgCwEJ,aACE,QAAA,MAAA,KAEA,iBAAA,gBACA,WAAA,IAAA,MAAA,iBAEA,wBhC9EE,cAAA,EAAA,EAAA,mBAAA,mBgCwFJ,kBACE,YAAA,OACA,cAAA,OACA,aAAA,OACA,cAAA,EAUF,mBACE,YAAA,OACA,aAAA,OAIF,kBACE,SAAA,SACA,IAAA,EACA,KAAA,EACA,OAAA,EACA,MAAA,EACA,QAAA,KhClHE,cAAA,mBgCsHJ,UlCqmIA,iBADA,ckCjmIE,MAAA,KAGF,UlComIA,cEvtII,wBAAA,mBACA,uBAAA,mBgCuHJ,UlCqmIA,iBE/sII,0BAAA,mBACA,2BAAA,mBgCsHF,kBACE,cAAA,OxBnGA,yBwB+FJ,YAQI,QAAA,KACA,UAAA,IAAA,KAGA,kBAEE,KAAA,EAAA,EAAA,GACA,cAAA,EAEA,wBACE,aAAA,EACA,aAAA,EAKA,mChCnJJ,uBAAA,EACA,0BAAA,EF+uIJ,gDkC1lIU,iDAGE,uBAAA,ElC2lIZ,gDkCzlIU,oDAGE,0BAAA,EAIJ,oChCpJJ,wBAAA,EACA,2BAAA,EF6uIJ,iDkCvlIU,kDAGE,wBAAA,ElCwlIZ,iDkCtlIU,qDAGE,2BAAA,GC5MZ,kBACE,SAAA,SACA,QAAA,KACA,YAAA,OACA,MAAA,KACA,QAAA,KAAA,QlCkPI,UAAA,KkChPJ,MAAA,QACA,WAAA,MACA,iBAAA,KACA,OAAA,EjCKE,cAAA,EiCHF,gBAAA,KjBAI,WAAA,MAAA,KAAA,WAAA,CAAA,iBAAA,KAAA,WAAA,CAAA,aAAA,KAAA,WAAA,CAAA,WAAA,KAAA,WAAA,CAAA,cAAA,KAAA,KAIA,uCiBhBN,kBjBiBQ,WAAA,MiBFN,kCACE,MAAA,QACA,iBAAA,QACA,WAAA,MAAA,EAAA,KAAA,EAAA,iBAEA,yCACE,iBAAA,gRACA,UAAA,eAKJ,yBACE,YAAA,EACA,MAAA,QACA,OAAA,QACA,aAAA,KACA,QAAA,GACA,iBAAA,gRACA,kBAAA,UACA,gBAAA,QjBvBE,WAAA,UAAA,IAAA,YAIA,uCiBWJ,yBjBVM,WAAA,MiBsBN,wBACE,QAAA,EAGF,wBACE,QAAA,EACA,aAAA,QACA,QAAA,EACA,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,qBAIJ,kBACE,cAAA,EAGF,gBACE,iBAAA,KACA,OAAA,IAAA,MAAA,iBAEA,8BjCnCE,wBAAA,OACA,uBAAA,OiCqCA,gDjCtCA,wBAAA,mBACA,uBAAA,mBiC0CF,oCACE,WAAA,EAIF,6BjClCE,0BAAA,OACA,2BAAA,OiCqCE,yDjCtCF,0BAAA,mBACA,2BAAA,mBiC0CA,iDjC3CA,0BAAA,OACA,2BAAA,OiCgDJ,gBACE,QAAA,KAAA,QASA,qCACE,aAAA,EAGF,iCACE,YAAA,EACA,aAAA,EjCxFA,cAAA,EiC2FA,6CAAgB,WAAA,EAChB,4CAAe,cAAA,EAEf,mDjC9FA,cAAA,EkCnBJ,YACE,QAAA,KACA,UAAA,KACA,QAAA,EAAA,EACA,cAAA,KAEA,WAAA,KAOA,kCACE,cAAA,MAEA,0CACE,MAAA,MACA,aAAA,MACA,MAAA,QACA,QAAA,kCAIJ,wBACE,MAAA,QCzBJ,YACE,QAAA,KhCGA,cAAA,EACA,WAAA,KgCAF,WACE,SAAA,SACA,QAAA,MACA,MAAA,QACA,gBAAA,KACA,iBAAA,KACA,OAAA,IAAA,MAAA,QnBKI,WAAA,MAAA,KAAA,WAAA,CAAA,iBAAA,KAAA,WAAA,CAAA,aAAA,KAAA,WAAA,CAAA,WAAA,KAAA,YAIA,uCmBfN,WnBgBQ,WAAA,MmBPN,iBACE,QAAA,EACA,MAAA,QAEA,iBAAA,QACA,aAAA,QAGF,iBACE,QAAA,EACA,MAAA,QACA,iBAAA,QACA,QAAA,EACA,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,qBAKF,wCACE,aAAA,KAGF,6BACE,QAAA,EACA,MAAA,KlBlCF,iBAAA,QkBoCE,aAAA,QAGF,+BACE,MAAA,QACA,eAAA,KACA,iBAAA,KACA,aAAA,QC3CF,WACE,QAAA,QAAA,OAOI,kCpCqCJ,wBAAA,OACA,2BAAA,OoChCI,iCpCiBJ,uBAAA,OACA,0BAAA,OoChCF,0BACE,QAAA,OAAA,OrCsPE,UAAA,QqC/OE,iDpCqCJ,wBAAA,MACA,2BAAA,MoChCI,gDpCiBJ,uBAAA,MACA,0BAAA,MoChCF,0BACE,QAAA,OAAA,MrCsPE,UAAA,QqC/OE,iDpCqCJ,wBAAA,MACA,2BAAA,MoChCI,gDpCiBJ,uBAAA,MACA,0BAAA,MqC/BJ,OACE,QAAA,aACA,QAAA,MAAA,MtCoPI,UAAA,MsClPJ,YAAA,IACA,YAAA,EACA,MAAA,KACA,WAAA,OACA,YAAA,OACA,eAAA,SrCKE,cAAA,OqCAF,aACE,QAAA,KAKJ,YACE,SAAA,SACA,IAAA,KCvBF,OACE,SAAA,SACA,QAAA,KAAA,KACA,cAAA,KACA,OAAA,IAAA,MAAA,YtCWE,cAAA,OsCNJ,eAEE,MAAA,QAIF,YACE,YAAA,IAQF,mBACE,aAAA,KAGA,8BACE,SAAA,SACA,IAAA,EACA,KAAA,EACA,QAAA,EACA,QAAA,QAAA,KAeF,eClDA,MAAA,QtBEA,iBAAA,QsBAA,aAAA,QAEA,2BACE,MAAA,QD6CF,iBClDA,MAAA,QtBEA,iBAAA,QsBAA,aAAA,QAEA,6BACE,MAAA,QD6CF,eClDA,MAAA,QtBEA,iBAAA,QsBAA,aAAA,QAEA,2BACE,MAAA,QD6CF,YClDA,MAAA,QtBEA,iBAAA,QsBAA,aAAA,QAEA,wBACE,MAAA,QD6CF,eClDA,MAAA,QtBEA,iBAAA,QsBAA,aAAA,QAEA,2BACE,MAAA,QD6CF,cClDA,MAAA,QtBEA,iBAAA,QsBAA,aAAA,QAEA,0BACE,MAAA,QD6CF,aClDA,MAAA,QtBEA,iBAAA,QsBAA,aAAA,QAEA,yBACE,MAAA,QD6CF,YClDA,MAAA,QtBEA,iBAAA,QsBAA,aAAA,QAEA,wBACE,MAAA,QCHF,wCACE,GAAK,sBAAA,MADP,gCACE,GAAK,sBAAA,MAKT,UACE,QAAA,KACA,OAAA,KACA,SAAA,OzC8OI,UAAA,OyC5OJ,iBAAA,QxCIE,cAAA,OwCCJ,cACE,QAAA,KACA,eAAA,OACA,gBAAA,OACA,SAAA,OACA,MAAA,KACA,WAAA,OACA,YAAA,OACA,iBAAA,QxBZI,WAAA,MAAA,IAAA,KAIA,uCwBAN,cxBCQ,WAAA,MwBWR,sBvBYE,iBAAA,kKuBVA,gBAAA,KAAA,KAIA,uBACE,kBAAA,GAAA,OAAA,SAAA,qBAAA,UAAA,GAAA,OAAA,SAAA,qBAGE,uCAJJ,uBAKM,kBAAA,KAAA,UAAA,MCvCR,YACE,QAAA,KACA,eAAA,OAGA,cAAA,EACA,cAAA,EzCSE,cAAA,OyCLJ,qBACE,gBAAA,KACA,cAAA,QAEA,gCAEE,QAAA,uBAAA,KACA,kBAAA,QAUJ,wBACE,MAAA,KACA,MAAA,QACA,WAAA,QAGA,8BAAA,8BAEE,QAAA,EACA,MAAA,QACA,gBAAA,KACA,iBAAA,QAGF,+BACE,MAAA,QACA,iBAAA,QASJ,iBACE,SAAA,SACA,QAAA,MACA,QAAA,MAAA,KACA,MAAA,QACA,gBAAA,KACA,iBAAA,KACA,OAAA,IAAA,MAAA,iBAEA,6BzCrCE,wBAAA,QACA,uBAAA,QyCwCF,4BzC3BE,0BAAA,QACA,2BAAA,QyC8BF,0BAAA,0BAEE,MAAA,QACA,eAAA,KACA,iBAAA,KAIF,wBACE,QAAA,EACA,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAGF,kCACE,iBAAA,EAEA,yCACE,WAAA,KACA,iBAAA,IAcF,uBACE,eAAA,IAGE,oDzCrCJ,2BAAA,OAZA,uBAAA,EyCsDI,mDzCtDJ,uBAAA,OAYA,2BAAA,EyC+CI,+CACE,WAAA,EAGF,yDACE,iBAAA,IACA,mBAAA,EAEA,gEACE,aAAA,KACA,mBAAA,IjCpER,yBiC4CA,0BACE,eAAA,IAGE,uDzCrCJ,2BAAA,OAZA,uBAAA,EyCsDI,sDzCtDJ,uBAAA,OAYA,2BAAA,EyC+CI,kDACE,WAAA,EAGF,4DACE,iBAAA,IACA,mBAAA,EAEA,mEACE,aAAA,KACA,mBAAA,KjCpER,yBiC4CA,0BACE,eAAA,IAGE,uDzCrCJ,2BAAA,OAZA,uBAAA,EyCsDI,sDzCtDJ,uBAAA,OAYA,2BAAA,EyC+CI,kDACE,WAAA,EAGF,4DACE,iBAAA,IACA,mBAAA,EAEA,mEACE,aAAA,KACA,mBAAA,KjCpER,yBiC4CA,0BACE,eAAA,IAGE,uDzCrCJ,2BAAA,OAZA,uBAAA,EyCsDI,sDzCtDJ,uBAAA,OAYA,2BAAA,EyC+CI,kDACE,WAAA,EAGF,4DACE,iBAAA,IACA,mBAAA,EAEA,mEACE,aAAA,KACA,mBAAA,KjCpER,0BiC4CA,0BACE,eAAA,IAGE,uDzCrCJ,2BAAA,OAZA,uBAAA,EyCsDI,sDzCtDJ,uBAAA,OAYA,2BAAA,EyC+CI,kDACE,WAAA,EAGF,4DACE,iBAAA,IACA,mBAAA,EAEA,mEACE,aAAA,KACA,mBAAA,KjCpER,0BiC4CA,2BACE,eAAA,IAGE,wDzCrCJ,2BAAA,OAZA,uBAAA,EyCsDI,uDzCtDJ,uBAAA,OAYA,2BAAA,EyC+CI,mDACE,WAAA,EAGF,6DACE,iBAAA,IACA,mBAAA,EAEA,oEACE,aAAA,KACA,mBAAA,KAcZ,kBzC9HI,cAAA,EyCiIF,mCACE,aAAA,EAAA,EAAA,IAEA,8CACE,oBAAA,ECpJJ,yBACE,MAAA,QACA,iBAAA,QAGE,sDAAA,sDAEE,MAAA,QACA,iBAAA,QAGF,uDACE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAdN,2BACE,MAAA,QACA,iBAAA,QAGE,wDAAA,wDAEE,MAAA,QACA,iBAAA,QAGF,yDACE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAdN,yBACE,MAAA,QACA,iBAAA,QAGE,sDAAA,sDAEE,MAAA,QACA,iBAAA,QAGF,uDACE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAdN,sBACE,MAAA,QACA,iBAAA,QAGE,mDAAA,mDAEE,MAAA,QACA,iBAAA,QAGF,oDACE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAdN,yBACE,MAAA,QACA,iBAAA,QAGE,sDAAA,sDAEE,MAAA,QACA,iBAAA,QAGF,uDACE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAdN,wBACE,MAAA,QACA,iBAAA,QAGE,qDAAA,qDAEE,MAAA,QACA,iBAAA,QAGF,sDACE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAdN,uBACE,MAAA,QACA,iBAAA,QAGE,oDAAA,oDAEE,MAAA,QACA,iBAAA,QAGF,qDACE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QAdN,sBACE,MAAA,QACA,iBAAA,QAGE,mDAAA,mDAEE,MAAA,QACA,iBAAA,QAGF,oDACE,MAAA,KACA,iBAAA,QACA,aAAA,QCbR,WACE,WAAA,YACA,MAAA,IACA,OAAA,IACA,QAAA,MAAA,MACA,MAAA,KACA,WAAA,YAAA,0TAAA,MAAA,CAAA,IAAA,KAAA,UACA,OAAA,E3COE,cAAA,O2CLF,QAAA,GAGA,iBACE,MAAA,KACA,gBAAA,KACA,QAAA,IAGF,iBACE,QAAA,EACA,WAAA,EAAA,EAAA,EAAA,OAAA,qBACA,QAAA,EAGF,oBAAA,oBAEE,eAAA,KACA,oBAAA,KAAA,iBAAA,KAAA,YAAA,KACA,QAAA,IAIJ,iBACE,OAAA,UAAA,gBAAA,iBCtCF,OACE,MAAA,MACA,UAAA,K7CyPI,UAAA,Q6CtPJ,eAAA,KACA,iBAAA,sBACA,gBAAA,YACA,OAAA,IAAA,MAAA,eACA,WAAA,EAAA,MAAA,KAAA,gB5CUE,cAAA,O4CPF,gCACE,QAAA,EAGF,YACE,QAAA,KAIJ,iBACE,MAAA,oBAAA,MAAA,iBAAA,MAAA,YACA,UAAA,KACA,eAAA,KAEA,mCACE,cAAA,OAIJ,cACE,QAAA,KACA,YAAA,OACA,QAAA,MAAA,OACA,MAAA,QACA,iBAAA,sBACA,gBAAA,YACA,cAAA,IAAA,MAAA,gB5CVE,wBAAA,mBACA,uBAAA,mB4CYF,yBACE,YAAA,SACA,aAAA,OAIJ,YACE,QAAA,OACA,UAAA,WC1CF,OACE,SAAA,MACA,IAAA,EACA,MAAA,EACA,QAAA,KACA,QAAA,KACA,MAAA,KACA,OAAA,KACA,WAAA,OACA,WAAA,KAGA,QAAA,EAOF,cACE,SAAA,SACA,MAAA,KACA,OAAA,MAEA,eAAA,KAGA,0B7BlBI,WAAA,UAAA,IAAA,S6BoBF,UAAA,mB7BhBE,uC6BcJ,0B7BbM,WAAA,M6BiBN,0BACE,UAAA,KAIF,kCACE,UAAA,YAIJ,yBACE,OAAA,kBAEA,wCACE,WAAA,KACA,SAAA,OAGF,qCACE,WAAA,KAIJ,uBACE,QAAA,KACA,YAAA,OACA,WAAA,kBAIF,eACE,SAAA,SACA,QAAA,KACA,eAAA,OACA,MAAA,KAGA,eAAA,KACA,iBAAA,KACA,gBAAA,YACA,OAAA,IAAA,MAAA,e7C3DE,cAAA,M6C+DF,QAAA,EAIF,gBACE,SAAA,MACA,IAAA,EACA,MAAA,EACA,QAAA,KACA,MAAA,MACA,OAAA,MACA,iBAAA,KAGA,qBAAS,QAAA,EACT,qBAAS,QAAA,GAKX,cACE,QAAA,KACA,YAAA,EACA,YAAA,OACA,gBAAA,cACA,QAAA,KAAA,KACA,cAAA,IAAA,MAAA,Q7ChFE,wBAAA,kBACA,uBAAA,kB6CkFF,yBACE,QAAA,MAAA,MACA,OAAA,OAAA,KAAA,OAAA,OAKJ,aACE,cAAA,EACA,YAAA,IAKF,YACE,SAAA,SAGA,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,QAAA,KAIF,cACE,QAAA,KACA,UAAA,KACA,YAAA,EACA,YAAA,OACA,gBAAA,SACA,QAAA,OACA,WAAA,IAAA,MAAA,Q7CnGE,0BAAA,kBACA,2BAAA,kB6CwGF,gBACE,OAAA,OrCrFA,yBqC4FF,cACE,UAAA,MACA,OAAA,QAAA,KAGF,yBACE,OAAA,oBAGF,uBACE,WAAA,oBAOF,UAAY,UAAA,OrC7GV,yBqCiHF,U/C+iKF,U+C7iKI,UAAA,OrCnHA,0BqCwHF,UAAY,UAAA,QASV,kBACE,MAAA,MACA,UAAA,KACA,OAAA,KACA,OAAA,EAEA,iCACE,OAAA,KACA,OAAA,E7CrLJ,cAAA,E6CyLE,gC7CzLF,cAAA,E6C6LE,8BACE,WAAA,KAGF,gC7CjMF,cAAA,EQyDA,4BqCoHA,0BACE,MAAA,MACA,UAAA,KACA,OAAA,KACA,OAAA,EAEA,yCACE,OAAA,KACA,OAAA,E7CrLJ,cAAA,E6CyLE,wC7CzLF,cAAA,E6C6LE,sCACE,WAAA,KAGF,wC7CjMF,cAAA,GQyDA,4BqCoHA,0BACE,MAAA,MACA,UAAA,KACA,OAAA,KACA,OAAA,EAEA,yCACE,OAAA,KACA,OAAA,E7CrLJ,cAAA,E6CyLE,wC7CzLF,cAAA,E6C6LE,sCACE,WAAA,KAGF,wC7CjMF,cAAA,GQyDA,4BqCoHA,0BACE,MAAA,MACA,UAAA,KACA,OAAA,KACA,OAAA,EAEA,yCACE,OAAA,KACA,OAAA,E7CrLJ,cAAA,E6CyLE,wC7CzLF,cAAA,E6C6LE,sCACE,WAAA,KAGF,wC7CjMF,cAAA,GQyDA,6BqCoHA,0BACE,MAAA,MACA,UAAA,KACA,OAAA,KACA,OAAA,EAEA,yCACE,OAAA,KACA,OAAA,E7CrLJ,cAAA,E6CyLE,wC7CzLF,cAAA,E6C6LE,sCACE,WAAA,KAGF,wC7CjMF,cAAA,GQyDA,6BqCoHA,2BACE,MAAA,MACA,UAAA,KACA,OAAA,KACA,OAAA,EAEA,0CACE,OAAA,KACA,OAAA,E7CrLJ,cAAA,E6CyLE,yC7CzLF,cAAA,E6C6LE,uCACE,WAAA,KAGF,yC7CjMF,cAAA,G8ClBJ,SACE,SAAA,SACA,QAAA,KACA,QAAA,MACA,OAAA,ECJA,YAAA,0BAEA,WAAA,OACA,YAAA,IACA,YAAA,IACA,WAAA,MACA,WAAA,MACA,gBAAA,KACA,YAAA,KACA,eAAA,KACA,eAAA,OACA,WAAA,OACA,aAAA,OACA,YAAA,OACA,WAAA,KhD4OI,UAAA,Q+ChPJ,UAAA,WACA,QAAA,EAEA,cAAS,QAAA,GAET,wBACE,SAAA,SACA,QAAA,MACA,MAAA,MACA,OAAA,MAEA,gCACE,SAAA,SACA,QAAA,GACA,aAAA,YACA,aAAA,MAKN,6CAAA,gBACE,QAAA,MAAA,EAEA,4DAAA,+BACE,OAAA,EAEA,oEAAA,uCACE,IAAA,KACA,aAAA,MAAA,MAAA,EACA,iBAAA,KAKN,+CAAA,gBACE,QAAA,EAAA,MAEA,8DAAA,+BACE,MAAA,EACA,MAAA,MACA,OAAA,MAEA,sEAAA,uCACE,KAAA,KACA,aAAA,MAAA,EAAA,MAAA,MACA,kBAAA,KAKN,gDAAA,mBACE,QAAA,MAAA,EAEA,+DAAA,kCACE,IAAA,EAEA,uEAAA,0CACE,OAAA,KACA,aAAA,EAAA,MAAA,MACA,oBAAA,KAKN,8CAAA,kBACE,QAAA,EAAA,MAEA,6DAAA,iCACE,KAAA,EACA,MAAA,MACA,OAAA,MAEA,qEAAA,yCACE,MAAA,KACA,aAAA,MAAA,MAAA,MAAA,EACA,mBAAA,KAqBN,eACE,UAAA,MACA,QAAA,OAAA,MACA,MAAA,KACA,WAAA,OACA,iBAAA,K9C7FE,cAAA,OgDnBJ,SACE,SAAA,SACA,IAAA,EACA,KAAA,EACA,QAAA,KACA,QAAA,MACA,UAAA,MDLA,YAAA,0BAEA,WAAA,OACA,YAAA,IACA,YAAA,IACA,WAAA,MACA,WAAA,MACA,gBAAA,KACA,YAAA,KACA,eAAA,KACA,eAAA,OACA,WAAA,OACA,aAAA,OACA,YAAA,OACA,WAAA,KhD4OI,UAAA,QiD/OJ,UAAA,WACA,iBAAA,KACA,gBAAA,YACA,OAAA,IAAA,MAAA,ehDIE,cAAA,MgDAF,wBACE,SAAA,SACA,QAAA,MACA,MAAA,KACA,OAAA,MAEA,+BAAA,gCAEE,SAAA,SACA,QAAA,MACA,QAAA,GACA,aAAA,YACA,aAAA,MAMJ,4DAAA,+BACE,OAAA,mBAEA,oEAAA,uCACE,OAAA,EACA,aAAA,MAAA,MAAA,EACA,iBAAA,gBAGF,mEAAA,sCACE,OAAA,IACA,aAAA,MAAA,MAAA,EACA,iBAAA,KAMJ,8DAAA,+BACE,MAAA,mBACA,MAAA,MACA,OAAA,KAEA,sEAAA,uCACE,MAAA,EACA,aAAA,MAAA,EAAA,MAAA,MACA,kBAAA,gBAGF,qEAAA,sCACE,MAAA,IACA,aAAA,MAAA,EAAA,MAAA,MACA,kBAAA,KAMJ,+DAAA,kCACE,IAAA,mBAEA,uEAAA,0CACE,IAAA,EACA,aAAA,EAAA,MAAA,MAAA,MACA,oBAAA,gBAGF,sEAAA,yCACE,IAAA,IACA,aAAA,EAAA,MAAA,MAAA,MACA,oBAAA,KAKJ,wEAAA,2CACE,SAAA,SACA,IAAA,EACA,MAAA,IACA,QAAA,MACA,MAAA,KACA,aAAA,OACA,QAAA,GACA,cAAA,IAAA,MAAA,QAKF,6DAAA,iCACE,KAAA,mBACA,MAAA,MACA,OAAA,KAEA,qEAAA,yCACE,KAAA,EACA,aAAA,MAAA,MAAA,MAAA,EACA,mBAAA,gBAGF,oEAAA,wCACE,KAAA,IACA,aAAA,MAAA,MAAA,MAAA,EACA,mBAAA,KAqBN,gBACE,QAAA,MAAA,KACA,cAAA,EjD6GI,UAAA,KiD1GJ,iBAAA,QACA,cAAA,IAAA,MAAA,QhDtHE,wBAAA,kBACA,uBAAA,kBgDwHF,sBACE,QAAA,KAIJ,cACE,QAAA,KAAA,KACA,MAAA,QC/IF,UACE,SAAA,SAGF,wBACE,aAAA,MAGF,gBACE,SAAA,SACA,MAAA,KACA,SAAA,OCtBA,uBACE,QAAA,MACA,MAAA,KACA,QAAA,GDuBJ,eACE,SAAA,SACA,QAAA,KACA,MAAA,MACA,MAAA,KACA,YAAA,MACA,4BAAA,OAAA,oBAAA,OjClBI,WAAA,UAAA,IAAA,YAIA,uCiCQN,ejCPQ,WAAA,MlBgmLR,oBACA,oBmDhlLA,sBAGE,QAAA,MnDilLF,0BmD7kLA,8CAEE,UAAA,iBnDglLF,4BmD7kLA,4CAEE,UAAA,kBAWA,8BACE,QAAA,EACA,oBAAA,QACA,UAAA,KnDskLJ,uDACA,qDmDpkLE,qCAGE,QAAA,EACA,QAAA,EnDqkLJ,yCmDlkLE,2CAEE,QAAA,EACA,QAAA,EjC/DE,WAAA,QAAA,GAAA,IAIA,uClBioLN,yCmDzkLE,2CjCvDM,WAAA,MlBsoLR,uBmDlkLA,uBAEE,SAAA,SACA,IAAA,EACA,OAAA,EACA,QAAA,EAEA,QAAA,KACA,YAAA,OACA,gBAAA,OACA,MAAA,IACA,QAAA,EACA,MAAA,KACA,WAAA,OACA,WAAA,IACA,OAAA,EACA,QAAA,GjCzFI,WAAA,QAAA,KAAA,KAIA,uClB0pLN,uBmDrlLA,uBjCpEQ,WAAA,MlB+pLR,6BADA,6BmDtkLE,6BAAA,6BAEE,MAAA,KACA,gBAAA,KACA,QAAA,EACA,QAAA,GAGJ,uBACE,MAAA,EAGF,uBACE,KAAA,EnD0kLF,4BmDrkLA,4BAEE,QAAA,aACA,MAAA,KACA,OAAA,KACA,kBAAA,UACA,oBAAA,IACA,gBAAA,KAAA,KAWF,4BACE,iBAAA,wPAEF,4BACE,iBAAA,yPAQF,qBACE,SAAA,SACA,KAAA,EACA,OAAA,EACA,MAAA,EACA,QAAA,EACA,QAAA,KACA,gBAAA,OACA,QAAA,EAEA,YAAA,IACA,cAAA,KACA,aAAA,IACA,WAAA,KAEA,sCACE,WAAA,YACA,KAAA,EAAA,EAAA,KACA,MAAA,KACA,OAAA,IACA,QAAA,EACA,YAAA,IACA,aAAA,IACA,YAAA,OACA,OAAA,QACA,iBAAA,KACA,gBAAA,YACA,OAAA,EAEA,WAAA,KAAA,MAAA,YACA,cAAA,KAAA,MAAA,YACA,QAAA,GjC5KE,WAAA,QAAA,IAAA,KAIA,uCiCwJJ,sCjCvJM,WAAA,MiC2KN,6BACE,QAAA,EASJ,kBACE,SAAA,SACA,KAAA,IACA,OAAA,QACA,MAAA,IACA,YAAA,QACA,eAAA,QACA,MAAA,KACA,WAAA,OAMA,2CnDijLF,2CmD/iLI,OAAA,UAAA,eAGF,qDACE,iBAAA,KAGF,iCACE,MAAA,KE7NJ,kCACE,GAAK,UAAA,gBADP,0BACE,GAAK,UAAA,gBAIP,gBACE,QAAA,aACA,MAAA,KACA,OAAA,KACA,eAAA,QACA,OAAA,MAAA,MAAA,aACA,kBAAA,YAEA,cAAA,IACA,kBAAA,KAAA,OAAA,SAAA,eAAA,UAAA,KAAA,OAAA,SAAA,eAGF,mBACE,MAAA,KACA,OAAA,KACA,aAAA,KAQF,gCACE,GACE,UAAA,SAEF,IACE,QAAA,EACA,UAAA,MANJ,wBACE,GACE,UAAA,SAEF,IACE,QAAA,EACA,UAAA,MAKJ,cACE,QAAA,aACA,MAAA,KACA,OAAA,KACA,eAAA,QACA,iBAAA,aAEA,cAAA,IACA,QAAA,EACA,kBAAA,KAAA,OAAA,SAAA,aAAA,UAAA,KAAA,OAAA,SAAA,aAGF,iBACE,MAAA,KACA,OAAA,KAIA,uCACE,gBrDuxLJ,cqDrxLM,2BAAA,KAAA,mBAAA,MCjEN,WACE,SAAA,MACA,OAAA,EACA,QAAA,KACA,QAAA,KACA,eAAA,OACA,UAAA,KAEA,WAAA,OACA,iBAAA,KACA,gBAAA,YACA,QAAA,EpCKI,WAAA,UAAA,IAAA,YAIA,uCoCpBN,WpCqBQ,WAAA,MoCLR,kBACE,QAAA,KACA,YAAA,OACA,gBAAA,cACA,QAAA,KAAA,KAEA,6BACE,QAAA,MAAA,MACA,OAAA,OAAA,KAAA,OAAA,OAIJ,iBACE,cAAA,EACA,YAAA,IAGF,gBACE,UAAA,EACA,QAAA,KAAA,KACA,WAAA,KAGF,iBACE,IAAA,EACA,MAAA,EACA,MAAA,MACA,YAAA,IAAA,MAAA,eACA,UAAA,iBAGF,eACE,IAAA,EACA,KAAA,EACA,MAAA,MACA,aAAA,IAAA,MAAA,eACA,UAAA,kBAGF,eACE,IAAA,EACA,KAAA,EACA,MAAA,EACA,OAAA,KACA,WAAA,KACA,cAAA,IAAA,MAAA,eACA,UAAA,kBAGF,kBACE,KAAA,EACA,MAAA,EACA,OAAA,KACA,WAAA,KACA,WAAA,IAAA,MAAA,eACA,UAAA,iBAGF,gBACE,UAAA,KFzEA,iBACE,QAAA,MACA,MAAA,KACA,QAAA,GGJF,cACE,MAAA,QAGE,oBAAA,oBAEE,MAAA,QANN,gBACE,MAAA,QAGE,sBAAA,sBAEE,MAAA,QANN,cACE,MAAA,QAGE,oBAAA,oBAEE,MAAA,QANN,WACE,MAAA,QAGE,iBAAA,iBAEE,MAAA,QANN,cACE,MAAA,QAGE,oBAAA,oBAEE,MAAA,QANN,aACE,MAAA,QAGE,mBAAA,mBAEE,MAAA,QANN,YACE,MAAA,QAGE,kBAAA,kBAEE,MAAA,QANN,WACE,MAAA,QAGE,iBAAA,iBAEE,MAAA,QCLR,OACE,SAAA,SACA,MAAA,KAEA,eACE,QAAA,MACA,YAAA,uBACA,QAAA,GAGF,SACE,SAAA,SACA,IAAA,EACA,MAAA,EACA,MAAA,KACA,OAAA,KAKF,WACE,kBAAA,KADF,WACE,kBAAA,mBADF,YACE,kBAAA,oBADF,YACE,kBAAA,oBCrBJ,WACE,SAAA,MACA,IAAA,EACA,KAAA,EACA,MAAA,EACA,QAAA,KAGF,cACE,SAAA,MACA,KAAA,EACA,OAAA,EACA,MAAA,EACA,QAAA,KAQE,YACE,SAAA,eAAA,SAAA,OACA,IAAA,EACA,QAAA,K/CqCF,yB+CxCA,eACE,SAAA,eAAA,SAAA,OACA,IAAA,EACA,QAAA,M/CqCF,yB+CxCA,eACE,SAAA,eAAA,SAAA,OACA,IAAA,EACA,QAAA,M/CqCF,yB+CxCA,eACE,SAAA,eAAA,SAAA,OACA,IAAA,EACA,QAAA,M/CqCF,0B+CxCA,eACE,SAAA,eAAA,SAAA,OACA,IAAA,EACA,QAAA,M/CqCF,0B+CxCA,gBACE,SAAA,eAAA,SAAA,OACA,IAAA,EACA,QAAA,MCtBN,iB1DskMA,0D2DlkME,SAAA,mBACA,MAAA,cACA,OAAA,cACA,QAAA,YACA,OAAA,eACA,SAAA,iBACA,KAAA,wBACA,YAAA,iBACA,OAAA,YCXA,uBACE,SAAA,SACA,IAAA,EACA,KAAA,EACA,OAAA,EACA,MAAA,EACA,QAAA,EACA,QAAA,GCRJ,eCAE,SAAA,OACA,cAAA,SACA,YAAA,OC2CI,gBAEI,eAAA,mBAFJ,WAEI,eAAA,cAFJ,cAEI,eAAA,iBAFJ,cAEI,eAAA,iBAFJ,mBAEI,eAAA,sBAFJ,gBAEI,eAAA,mBAFJ,aAEI,MAAA,gBAFJ,WAEI,MAAA,eAFJ,YAEI,MAAA,eAFJ,eAEI,SAAA,eAFJ,iBAEI,SAAA,iBAFJ,kBAEI,SAAA,kBAFJ,iBAEI,SAAA,iBAFJ,UAEI,QAAA,iBAFJ,gBAEI,QAAA,uBAFJ,SAEI,QAAA,gBAFJ,QAEI,QAAA,eAFJ,SAEI,QAAA,gBAFJ,aAEI,QAAA,oBAFJ,cAEI,QAAA,qBAFJ,QAEI,QAAA,eAFJ,eAEI,QAAA,sBAFJ,QAEI,QAAA,eAFJ,QAEI,WAAA,EAAA,MAAA,KAAA,0BAFJ,WAEI,WAAA,EAAA,QAAA,OAAA,2BAFJ,WAEI,WAAA,EAAA,KAAA,KAAA,2BAFJ,aAEI,WAAA,eAFJ,iBAEI,SAAA,iBAFJ,mBAEI,SAAA,mBAFJ,mBAEI,SAAA,mBAFJ,gBAEI,SAAA,gBAFJ,iBAEI,SAAA,yBAAA,SAAA,iBAFJ,OAEI,IAAA,YAFJ,QAEI,IAAA,cAFJ,SAEI,IAAA,eAFJ,UAEI,OAAA,YAFJ,WAEI,OAAA,cAFJ,YAEI,OAAA,eAFJ,SAEI,MAAA,YAFJ,UAEI,MAAA,cAFJ,WAEI,MAAA,eAFJ,OAEI,KAAA,YAFJ,QAEI,KAAA,cAFJ,SAEI,KAAA,eAFJ,kBAEI,UAAA,8BAFJ,oBAEI,UAAA,0BAFJ,oBAEI,UAAA,2BAFJ,QAEI,OAAA,IAAA,MAAA,kBAFJ,UAEI,OAAA,YAFJ,YAEI,WAAA,IAAA,MAAA,kBAFJ,cAEI,WAAA,YAFJ,YAEI,YAAA,IAAA,MAAA,kBAFJ,cAEI,YAAA,YAFJ,eAEI,cAAA,IAAA,MAAA,kBAFJ,iBAEI,cAAA,YAFJ,cAEI,aAAA,IAAA,MAAA,kBAFJ,gBAEI,aAAA,YAFJ,gBAEI,aAAA,kBAFJ,kBAEI,aAAA,kBAFJ,gBAEI,aAAA,kBAFJ,aAEI,aAAA,kBAFJ,gBAEI,aAAA,kBAFJ,eAEI,aAAA,kBAFJ,cAEI,aAAA,kBAFJ,aAEI,aAAA,kBAFJ,cAEI,aAAA,eAFJ,UAEI,aAAA,cAFJ,UAEI,aAAA,cAFJ,UAEI,aAAA,cAFJ,UAEI,aAAA,cAFJ,UAEI,aAAA,cAFJ,MAEI,MAAA,cAFJ,MAEI,MAAA,cAFJ,MAEI,MAAA,cAFJ,OAEI,MAAA,eAFJ,QAEI,MAAA,eAFJ,QAEI,UAAA,eAFJ,QAEI,MAAA,gBAFJ,YAEI,UAAA,gBAFJ,MAEI,OAAA,cAFJ,MAEI,OAAA,cAFJ,MAEI,OAAA,cAFJ,OAEI,OAAA,eAFJ,QAEI,OAAA,eAFJ,QAEI,WAAA,eAFJ,QAEI,OAAA,gBAFJ,YAEI,WAAA,gBAFJ,WAEI,KAAA,EAAA,EAAA,eAFJ,UAEI,eAAA,cAFJ,aAEI,eAAA,iBAFJ,kBAEI,eAAA,sBAFJ,qBAEI,eAAA,yBAFJ,aAEI,UAAA,YAFJ,aAEI,UAAA,YAFJ,eAEI,YAAA,YAFJ,eAEI,YAAA,YAFJ,WAEI,UAAA,eAFJ,aAEI,UAAA,iBAFJ,mBAEI,UAAA,uBAFJ,OAEI,IAAA,YAFJ,OAEI,IAAA,iBAFJ,OAEI,IAAA,gBAFJ,OAEI,IAAA,eAFJ,OAEI,IAAA,iBAFJ,OAEI,IAAA,eAFJ,uBAEI,gBAAA,qBAFJ,qBAEI,gBAAA,mBAFJ,wBAEI,gBAAA,iBAFJ,yBAEI,gBAAA,wBAFJ,wBAEI,gBAAA,uBAFJ,wBAEI,gBAAA,uBAFJ,mBAEI,YAAA,qBAFJ,iBAEI,YAAA,mBAFJ,oBAEI,YAAA,iBAFJ,sBAEI,YAAA,mBAFJ,qBAEI,YAAA,kBAFJ,qBAEI,cAAA,qBAFJ,mBAEI,cAAA,mBAFJ,sBAEI,cAAA,iBAFJ,uBAEI,cAAA,wBAFJ,sBAEI,cAAA,uBAFJ,uBAEI,cAAA,kBAFJ,iBAEI,WAAA,eAFJ,kBAEI,WAAA,qBAFJ,gBAEI,WAAA,mBAFJ,mBAEI,WAAA,iBAFJ,qBAEI,WAAA,mBAFJ,oBAEI,WAAA,kBAFJ,aAEI,MAAA,aAFJ,SAEI,MAAA,YAFJ,SAEI,MAAA,YAFJ,SAEI,MAAA,YAFJ,SAEI,MAAA,YAFJ,SAEI,MAAA,YAFJ,SAEI,MAAA,YAFJ,YAEI,MAAA,YAFJ,KAEI,OAAA,YAFJ,KAEI,OAAA,iBAFJ,KAEI,OAAA,gBAFJ,KAEI,OAAA,eAFJ,KAEI,OAAA,iBAFJ,KAEI,OAAA,eAFJ,QAEI,OAAA,eAFJ,MAEI,YAAA,YAAA,aAAA,YAFJ,MAEI,YAAA,iBAAA,aAAA,iBAFJ,MAEI,YAAA,gBAAA,aAAA,gBAFJ,MAEI,YAAA,eAAA,aAAA,eAFJ,MAEI,YAAA,iBAAA,aAAA,iBAFJ,MAEI,YAAA,eAAA,aAAA,eAFJ,SAEI,YAAA,eAAA,aAAA,eAFJ,MAEI,WAAA,YAAA,cAAA,YAFJ,MAEI,WAAA,iBAAA,cAAA,iBAFJ,MAEI,WAAA,gBAAA,cAAA,gBAFJ,MAEI,WAAA,eAAA,cAAA,eAFJ,MAEI,WAAA,iBAAA,cAAA,iBAFJ,MAEI,WAAA,eAAA,cAAA,eAFJ,SAEI,WAAA,eAAA,cAAA,eAFJ,MAEI,WAAA,YAFJ,MAEI,WAAA,iBAFJ,MAEI,WAAA,gBAFJ,MAEI,WAAA,eAFJ,MAEI,WAAA,iBAFJ,MAEI,WAAA,eAFJ,SAEI,WAAA,eAFJ,MAEI,YAAA,YAFJ,MAEI,YAAA,iBAFJ,MAEI,YAAA,gBAFJ,MAEI,YAAA,eAFJ,MAEI,YAAA,iBAFJ,MAEI,YAAA,eAFJ,SAEI,YAAA,eAFJ,MAEI,cAAA,YAFJ,MAEI,cAAA,iBAFJ,MAEI,cAAA,gBAFJ,MAEI,cAAA,eAFJ,MAEI,cAAA,iBAFJ,MAEI,cAAA,eAFJ,SAEI,cAAA,eAFJ,MAEI,aAAA,YAFJ,MAEI,aAAA,iBAFJ,MAEI,aAAA,gBAFJ,MAEI,aAAA,eAFJ,MAEI,aAAA,iBAFJ,MAEI,aAAA,eAFJ,SAEI,aAAA,eAFJ,KAEI,QAAA,YAFJ,KAEI,QAAA,iBAFJ,KAEI,QAAA,gBAFJ,KAEI,QAAA,eAFJ,KAEI,QAAA,iBAFJ,KAEI,QAAA,eAFJ,MAEI,aAAA,YAAA,cAAA,YAFJ,MAEI,aAAA,iBAAA,cAAA,iBAFJ,MAEI,aAAA,gBAAA,cAAA,gBAFJ,MAEI,aAAA,eAAA,cAAA,eAFJ,MAEI,aAAA,iBAAA,cAAA,iBAFJ,MAEI,aAAA,eAAA,cAAA,eAFJ,MAEI,YAAA,YAAA,eAAA,YAFJ,MAEI,YAAA,iBAAA,eAAA,iBAFJ,MAEI,YAAA,gBAAA,eAAA,gBAFJ,MAEI,YAAA,eAAA,eAAA,eAFJ,MAEI,YAAA,iBAAA,eAAA,iBAFJ,MAEI,YAAA,eAAA,eAAA,eAFJ,MAEI,YAAA,YAFJ,MAEI,YAAA,iBAFJ,MAEI,YAAA,gBAFJ,MAEI,YAAA,eAFJ,MAEI,YAAA,iBAFJ,MAEI,YAAA,eAFJ,MAEI,aAAA,YAFJ,MAEI,aAAA,iBAFJ,MAEI,aAAA,gBAFJ,MAEI,aAAA,eAFJ,MAEI,aAAA,iBAFJ,MAEI,aAAA,eAFJ,MAEI,eAAA,YAFJ,MAEI,eAAA,iBAFJ,MAEI,eAAA,gBAFJ,MAEI,eAAA,eAFJ,MAEI,eAAA,iBAFJ,MAEI,eAAA,eAFJ,MAEI,cAAA,YAFJ,MAEI,cAAA,iBAFJ,MAEI,cAAA,gBAFJ,MAEI,cAAA,eAFJ,MAEI,cAAA,iBAFJ,MAEI,cAAA,eAFJ,gBAEI,YAAA,mCAFJ,MAEI,UAAA,iCAFJ,MAEI,UAAA,gCAFJ,MAEI,UAAA,8BAFJ,MAEI,UAAA,gCAFJ,MAEI,UAAA,kBAFJ,MAEI,UAAA,eAFJ,YAEI,WAAA,iBAFJ,YAEI,WAAA,iBAFJ,UAEI,YAAA,cAFJ,YAEI,YAAA,kBAFJ,WAEI,YAAA,cAFJ,SAEI,YAAA,cAFJ,WAEI,YAAA,iBAFJ,MAEI,YAAA,YAFJ,OAEI,YAAA,eAFJ,SAEI,YAAA,cAFJ,OAEI,YAAA,YAFJ,YAEI,WAAA,gBAFJ,UAEI,WAAA,eAFJ,aAEI,WAAA,iBAFJ,sBAEI,gBAAA,eAFJ,2BAEI,gBAAA,oBAFJ,8BAEI,gBAAA,uBAFJ,gBAEI,eAAA,oBAFJ,gBAEI,eAAA,oBAFJ,iBAEI,eAAA,qBAFJ,WAEI,YAAA,iBAFJ,aAEI,YAAA,iBAFJ,cAEI,MAAA,kBAFJ,gBAEI,MAAA,kBAFJ,cAEI,MAAA,kBAFJ,WAEI,MAAA,kBAFJ,cAEI,MAAA,kBAFJ,aAEI,MAAA,kBAFJ,YAEI,MAAA,kBAFJ,WAEI,MAAA,kBAFJ,YAEI,MAAA,eAFJ,WAEI,MAAA,kBAFJ,YAEI,MAAA,kBAFJ,eAEI,MAAA,yBAFJ,eAEI,MAAA,+BAFJ,YAEI,MAAA,kBAFJ,YAEI,iBAAA,kBAFJ,cAEI,iBAAA,kBAFJ,YAEI,iBAAA,kBAFJ,SAEI,iBAAA,kBAFJ,YAEI,iBAAA,kBAFJ,WAEI,iBAAA,kBAFJ,UAEI,iBAAA,kBAFJ,SAEI,iBAAA,kBAFJ,SAEI,iBAAA,eAFJ,UAEI,iBAAA,eAFJ,gBAEI,iBAAA,sBAFJ,aAEI,iBAAA,6BAFJ,iBAEI,oBAAA,cAAA,iBAAA,cAAA,YAAA,cAFJ,kBAEI,oBAAA,eAAA,iBAAA,eAAA,YAAA,eAFJ,kBAEI,oBAAA,eAAA,iBAAA,eAAA,YAAA,eAFJ,SAEI,eAAA,eAFJ,SAEI,eAAA,eAFJ,SAEI,cAAA,iBAFJ,WAEI,cAAA,YAFJ,WAEI,cAAA,gBAFJ,WAEI,cAAA,iBAFJ,WAEI,cAAA,gBAFJ,gBAEI,cAAA,cAFJ,cAEI,cAAA,gBAFJ,aAEI,wBAAA,iBAAA,uBAAA,iBAFJ,aAEI,uBAAA,iBAAA,0BAAA,iBAFJ,gBAEI,0BAAA,iBAAA,2BAAA,iBAFJ,eAEI,2BAAA,iBAAA,wBAAA,iBAFJ,SAEI,WAAA,kBAFJ,WAEI,WAAA,iBrDYN,yBqDdE,gBAEI,MAAA,gBAFJ,cAEI,MAAA,eAFJ,eAEI,MAAA,eAFJ,aAEI,QAAA,iBAFJ,mBAEI,QAAA,uBAFJ,YAEI,QAAA,gBAFJ,WAEI,QAAA,eAFJ,YAEI,QAAA,gBAFJ,gBAEI,QAAA,oBAFJ,iBAEI,QAAA,qBAFJ,WAEI,QAAA,eAFJ,kBAEI,QAAA,sBAFJ,WAEI,QAAA,eAFJ,cAEI,KAAA,EAAA,EAAA,eAFJ,aAEI,eAAA,cAFJ,gBAEI,eAAA,iBAFJ,qBAEI,eAAA,sBAFJ,wBAEI,eAAA,yBAFJ,gBAEI,UAAA,YAFJ,gBAEI,UAAA,YAFJ,kBAEI,YAAA,YAFJ,kBAEI,YAAA,YAFJ,cAEI,UAAA,eAFJ,gBAEI,UAAA,iBAFJ,sBAEI,UAAA,uBAFJ,UAEI,IAAA,YAFJ,UAEI,IAAA,iBAFJ,UAEI,IAAA,gBAFJ,UAEI,IAAA,eAFJ,UAEI,IAAA,iBAFJ,UAEI,IAAA,eAFJ,0BAEI,gBAAA,qBAFJ,wBAEI,gBAAA,mBAFJ,2BAEI,gBAAA,iBAFJ,4BAEI,gBAAA,wBAFJ,2BAEI,gBAAA,uBAFJ,2BAEI,gBAAA,uBAFJ,sBAEI,YAAA,qBAFJ,oBAEI,YAAA,mBAFJ,uBAEI,YAAA,iBAFJ,yBAEI,YAAA,mBAFJ,wBAEI,YAAA,kBAFJ,wBAEI,cAAA,qBAFJ,sBAEI,cAAA,mBAFJ,yBAEI,cAAA,iBAFJ,0BAEI,cAAA,wBAFJ,yBAEI,cAAA,uBAFJ,0BAEI,cAAA,kBAFJ,oBAEI,WAAA,eAFJ,qBAEI,WAAA,qBAFJ,mBAEI,WAAA,mBAFJ,sBAEI,WAAA,iBAFJ,wBAEI,WAAA,mBAFJ,uBAEI,WAAA,kBAFJ,gBAEI,MAAA,aAFJ,YAEI,MAAA,YAFJ,YAEI,MAAA,YAFJ,YAEI,MAAA,YAFJ,YAEI,MAAA,YAFJ,YAEI,MAAA,YAFJ,YAEI,MAAA,YAFJ,eAEI,MAAA,YAFJ,QAEI,OAAA,YAFJ,QAEI,OAAA,iBAFJ,QAEI,OAAA,gBAFJ,QAEI,OAAA,eAFJ,QAEI,OAAA,iBAFJ,QAEI,OAAA,eAFJ,WAEI,OAAA,eAFJ,SAEI,YAAA,YAAA,aAAA,YAFJ,SAEI,YAAA,iBAAA,aAAA,iBAFJ,SAEI,YAAA,gBAAA,aAAA,gBAFJ,SAEI,YAAA,eAAA,aAAA,eAFJ,SAEI,YAAA,iBAAA,aAAA,iBAFJ,SAEI,YAAA,eAAA,aAAA,eAFJ,YAEI,YAAA,eAAA,aAAA,eAFJ,SAEI,WAAA,YAAA,cAAA,YAFJ,SAEI,WAAA,iBAAA,cAAA,iBAFJ,SAEI,WAAA,gBAAA,cAAA,gBAFJ,SAEI,WAAA,eAAA,cAAA,eAFJ,SAEI,WAAA,iBAAA,cAAA,iBAFJ,SAEI,WAAA,eAAA,cAAA,eAFJ,YAEI,WAAA,eAAA,cAAA,eAFJ,SAEI,WAAA,YAFJ,SAEI,WAAA,iBAFJ,SAEI,WAAA,gBAFJ,SAEI,WAAA,eAFJ,SAEI,WAAA,iBAFJ,SAEI,WAAA,eAFJ,YAEI,WAAA,eAFJ,SAEI,YAAA,YAFJ,SAEI,YAAA,iBAFJ,SAEI,YAAA,gBAFJ,SAEI,YAAA,eAFJ,SAEI,YAAA,iBAFJ,SAEI,YAAA,eAFJ,YAEI,YAAA,eAFJ,SAEI,cAAA,YAFJ,SAEI,cAAA,iBAFJ,SAEI,cAAA,gBAFJ,SAEI,cAAA,eAFJ,SAEI,cAAA,iBAFJ,SAEI,cAAA,eAFJ,YAEI,cAAA,eAFJ,SAEI,aAAA,YAFJ,SAEI,aAAA,iBAFJ,SAEI,aAAA,gBAFJ,SAEI,aAAA,eAFJ,SAEI,aAAA,iBAFJ,SAEI,aAAA,eAFJ,YAEI,aAAA,eAFJ,QAEI,QAAA,YAFJ,QAEI,QAAA,iBAFJ,QAEI,QAAA,gBAFJ,QAEI,QAAA,eAFJ,QAEI,QAAA,iBAFJ,QAEI,QAAA,eAFJ,SAEI,aAAA,YAAA,cAAA,YAFJ,SAEI,aAAA,iBAAA,cAAA,iBAFJ,SAEI,aAAA,gBAAA,cAAA,gBAFJ,SAEI,aAAA,eAAA,cAAA,eAFJ,SAEI,aAAA,iBAAA,cAAA,iBAFJ,SAEI,aAAA,eAAA,cAAA,eAFJ,SAEI,YAAA,YAAA,eAAA,YAFJ,SAEI,YAAA,iBAAA,eAAA,iBAFJ,SAEI,YAAA,gBAAA,eAAA,gBAFJ,SAEI,YAAA,eAAA,eAAA,eAFJ,SAEI,YAAA,iBAAA,eAAA,iBAFJ,SAEI,YAAA,eAAA,eAAA,eAFJ,SAEI,YAAA,YAFJ,SAEI,YAAA,iBAFJ,SAEI,YAAA,gBAFJ,SAEI,YAAA,eAFJ,SAEI,YAAA,iBAFJ,SAEI,YAAA,eAFJ,SAEI,aAAA,YAFJ,SAEI,aAAA,iBAFJ,SAEI,aAAA,gBAFJ,SAEI,aAAA,eAFJ,SAEI,aAAA,iBAFJ,SAEI,aAAA,eAFJ,SAEI,eAAA,YAFJ,SAEI,eAAA,iBAFJ,SAEI,eAAA,gBAFJ,SAEI,eAAA,eAFJ,SAEI,eAAA,iBAFJ,SAEI,eAAA,eAFJ,SAEI,cAAA,YAFJ,SAEI,cAAA,iBAFJ,SAEI,cAAA,gBAFJ,SAEI,cAAA,eAFJ,SAEI,cAAA,iBAFJ,SAEI,cAAA,eAFJ,eAEI,WAAA,gBAFJ,aAEI,WAAA,eAFJ,gBAEI,WAAA,kBrDYN,yBqDdE,gBAEI,MAAA,gBAFJ,cAEI,MAAA,eAFJ,eAEI,MAAA,eAFJ,aAEI,QAAA,iBAFJ,mBAEI,QAAA,uBAFJ,YAEI,QAAA,gBAFJ,WAEI,QAAA,eAFJ,YAEI,QAAA,gBAFJ,gBAEI,QAAA,oBAFJ,iBAEI,QAAA,qBAFJ,WAEI,QAAA,eAFJ,kBAEI,QAAA,sBAFJ,WAEI,QAAA,eAFJ,cAEI,KAAA,EAAA,EAAA,eAFJ,aAEI,eAAA,cAFJ,gBAEI,eAAA,iBAFJ,qBAEI,eAAA,sBAFJ,wBAEI,eAAA,yBAFJ,gBAEI,UAAA,YAFJ,gBAEI,UAAA,YAFJ,kBAEI,YAAA,YAFJ,kBAEI,YAAA,YAFJ,cAEI,UAAA,eAFJ,gBAEI,UAAA,iBAFJ,sBAEI,UAAA,uBAFJ,UAEI,IAAA,YAFJ,UAEI,IAAA,iBAFJ,UAEI,IAAA,gBAFJ,UAEI,IAAA,eAFJ,UAEI,IAAA,iBAFJ,UAEI,IAAA,eAFJ,0BAEI,gBAAA,qBAFJ,wBAEI,gBAAA,mBAFJ,2BAEI,gBAAA,iBAFJ,4BAEI,gBAAA,wBAFJ,2BAEI,gBAAA,uBAFJ,2BAEI,gBAAA,uBAFJ,sBAEI,YAAA,qBAFJ,oBAEI,YAAA,mBAFJ,uBAEI,YAAA,iBAFJ,yBAEI,YAAA,mBAFJ,wBAEI,YAAA,kBAFJ,wBAEI,cAAA,qBAFJ,sBAEI,cAAA,mBAFJ,yBAEI,cAAA,iBAFJ,0BAEI,cAAA,wBAFJ,yBAEI,cAAA,uBAFJ,0BAEI,cAAA,kBAFJ,oBAEI,WAAA,eAFJ,qBAEI,WAAA,qBAFJ,mBAEI,WAAA,mBAFJ,sBAEI,WAAA,iBAFJ,wBAEI,WAAA,mBAFJ,uBAEI,WAAA,kBAFJ,gBAEI,MAAA,aAFJ,YAEI,MAAA,YAFJ,YAEI,MAAA,YAFJ,YAEI,MAAA,YAFJ,YAEI,MAAA,YAFJ,YAEI,MAAA,YAFJ,YAEI,MAAA,YAFJ,eAEI,MAAA,YAFJ,QAEI,OAAA,YAFJ,QAEI,OAAA,iBAFJ,QAEI,OAAA,gBAFJ,QAEI,OAAA,eAFJ,QAEI,OAAA,iBAFJ,QAEI,OAAA,eAFJ,WAEI,OAAA,eAFJ,SAEI,YAAA,YAAA,aAAA,YAFJ,SAEI,YAAA,iBAAA,aAAA,iBAFJ,SAEI,YAAA,gBAAA,aAAA,gBAFJ,SAEI,YAAA,eAAA,aAAA,eAFJ,SAEI,YAAA,iBAAA,aAAA,iBAFJ,SAEI,YAAA,eAAA,aAAA,eAFJ,YAEI,YAAA,eAAA,aAAA,eAFJ,SAEI,WAAA,YAAA,cAAA,YAFJ,SAEI,WAAA,iBAAA,cAAA,iBAFJ,SAEI,WAAA,gBAAA,cAAA,gBAFJ,SAEI,WAAA,eAAA,cAAA,eAFJ,SAEI,WAAA,iBAAA,cAAA,iBAFJ,SAEI,WAAA,eAAA,cAAA,eAFJ,YAEI,WAAA,eAAA,cAAA,eAFJ,SAEI,WAAA,YAFJ,SAEI,WAAA,iBAFJ,SAEI,WAAA,gBAFJ,SAEI,WAAA,eAFJ,SAEI,WAAA,iBAFJ,SAEI,WAAA,eAFJ,YAEI,WAAA,eAFJ,SAEI,YAAA,YAFJ,SAEI,YAAA,iBAFJ,SAEI,YAAA,gBAFJ,SAEI,YAAA,eAFJ,SAEI,YAAA,iBAFJ,SAEI,YAAA,eAFJ,YAEI,YAAA,eAFJ,SAEI,cAAA,YAFJ,SAEI,cAAA,iBAFJ,SAEI,cAAA,gBAFJ,SAEI,cAAA,eAFJ,SAEI,cAAA,iBAFJ,SAEI,cAAA,eAFJ,YAEI,cAAA,eAFJ,SAEI,aAAA,YAFJ,SAEI,aAAA,iBAFJ,SAEI,aAAA,gBAFJ,SAEI,aAAA,eAFJ,SAEI,aAAA,iBAFJ,SAEI,aAAA,eAFJ,YAEI,aAAA,eAFJ,QAEI,QAAA,YAFJ,QAEI,QAAA,iBAFJ,QAEI,QAAA,gBAFJ,QAEI,QAAA,eAFJ,QAEI,QAAA,iBAFJ,QAEI,QAAA,eAFJ,SAEI,aAAA,YAAA,cAAA,YAFJ,SAEI,aAAA,iBAAA,cAAA,iBAFJ,SAEI,aAAA,gBAAA,cAAA,gBAFJ,SAEI,aAAA,eAAA,cAAA,eAFJ,SAEI,aAAA,iBAAA,cAAA,iBAFJ,SAEI,aAAA,eAAA,cAAA,eAFJ,SAEI,YAAA,YAAA,eAAA,YAFJ,SAEI,YAAA,iBAAA,eAAA,iBAFJ,SAEI,YAAA,gBAAA,eAAA,gBAFJ,SAEI,YAAA,eAAA,eAAA,eAFJ,SAEI,YAAA,iBAAA,eAAA,iBAFJ,SAEI,YAAA,eAAA,eAAA,eAFJ,SAEI,YAAA,YAFJ,SAEI,YAAA,iBAFJ,SAEI,YAAA,gBAFJ,SAEI,YAAA,eAFJ,SAEI,YAAA,iBAFJ,SAEI,YAAA,eAFJ,SAEI,aAAA,YAFJ,SAEI,aAAA,iBAFJ,SAEI,aAAA,gBAFJ,SAEI,aAAA,eAFJ,SAEI,aAAA,iBAFJ,SAEI,aAAA,eAFJ,SAEI,eAAA,YAFJ,SAEI,eAAA,iBAFJ,SAEI,eAAA,gBAFJ,SAEI,eAAA,eAFJ,SAEI,eAAA,iBAFJ,SAEI,eAAA,eAFJ,SAEI,cAAA,YAFJ,SAEI,cAAA,iBAFJ,SAEI,cAAA,gBAFJ,SAEI,cAAA,eAFJ,SAEI,cAAA,iBAFJ,SAEI,cAAA,eAFJ,eAEI,WAAA,gBAFJ,aAEI,WAAA,eAFJ,gBAEI,WAAA,kBrDYN,yBqDdE,gBAEI,MAAA,gBAFJ,cAEI,MAAA,eAFJ,eAEI,MAAA,eAFJ,aAEI,QAAA,iBAFJ,mBAEI,QAAA,uBAFJ,YAEI,QAAA,gBAFJ,WAEI,QAAA,eAFJ,YAEI,QAAA,gBAFJ,gBAEI,QAAA,oBAFJ,iBAEI,QAAA,qBAFJ,WAEI,QAAA,eAFJ,kBAEI,QAAA,sBAFJ,WAEI,QAAA,eAFJ,cAEI,KAAA,EAAA,EAAA,eAFJ,aAEI,eAAA,cAFJ,gBAEI,eAAA,iBAFJ,qBAEI,eAAA,sBAFJ,wBAEI,eAAA,yBAFJ,gBAEI,UAAA,YAFJ,gBAEI,UAAA,YAFJ,kBAEI,YAAA,YAFJ,kBAEI,YAAA,YAFJ,cAEI,UAAA,eAFJ,gBAEI,UAAA,iBAFJ,sBAEI,UAAA,uBAFJ,UAEI,IAAA,YAFJ,UAEI,IAAA,iBAFJ,UAEI,IAAA,gBAFJ,UAEI,IAAA,eAFJ,UAEI,IAAA,iBAFJ,UAEI,IAAA,eAFJ,0BAEI,gBAAA,qBAFJ,wBAEI,gBAAA,mBAFJ,2BAEI,gBAAA,iBAFJ,4BAEI,gBAAA,wBAFJ,2BAEI,gBAAA,uBAFJ,2BAEI,gBAAA,uBAFJ,sBAEI,YAAA,qBAFJ,oBAEI,YAAA,mBAFJ,uBAEI,YAAA,iBAFJ,yBAEI,YAAA,mBAFJ,wBAEI,YAAA,kBAFJ,wBAEI,cAAA,qBAFJ,sBAEI,cAAA,mBAFJ,yBAEI,cAAA,iBAFJ,0BAEI,cAAA,wBAFJ,yBAEI,cAAA,uBAFJ,0BAEI,cAAA,kBAFJ,oBAEI,WAAA,eAFJ,qBAEI,WAAA,qBAFJ,mBAEI,WAAA,mBAFJ,sBAEI,WAAA,iBAFJ,wBAEI,WAAA,mBAFJ,uBAEI,WAAA,kBAFJ,gBAEI,MAAA,aAFJ,YAEI,MAAA,YAFJ,YAEI,MAAA,YAFJ,YAEI,MAAA,YAFJ,YAEI,MAAA,YAFJ,YAEI,MAAA,YAFJ,YAEI,MAAA,YAFJ,eAEI,MAAA,YAFJ,QAEI,OAAA,YAFJ,QAEI,OAAA,iBAFJ,QAEI,OAAA,gBAFJ,QAEI,OAAA,eAFJ,QAEI,OAAA,iBAFJ,QAEI,OAAA,eAFJ,WAEI,OAAA,eAFJ,SAEI,YAAA,YAAA,aAAA,YAFJ,SAEI,YAAA,iBAAA,aAAA,iBAFJ,SAEI,YAAA,gBAAA,aAAA,gBAFJ,SAEI,YAAA,eAAA,aAAA,eAFJ,SAEI,YAAA,iBAAA,aAAA,iBAFJ,SAEI,YAAA,eAAA,aAAA,eAFJ,YAEI,YAAA,eAAA,aAAA,eAFJ,SAEI,WAAA,YAAA,cAAA,YAFJ,SAEI,WAAA,iBAAA,cAAA,iBAFJ,SAEI,WAAA,gBAAA,cAAA,gBAFJ,SAEI,WAAA,eAAA,cAAA,eAFJ,SAEI,WAAA,iBAAA,cAAA,iBAFJ,SAEI,WAAA,eAAA,cAAA,eAFJ,YAEI,WAAA,eAAA,cAAA,eAFJ,SAEI,WAAA,YAFJ,SAEI,WAAA,iBAFJ,SAEI,WAAA,gBAFJ,SAEI,WAAA,eAFJ,SAEI,WAAA,iBAFJ,SAEI,WAAA,eAFJ,YAEI,WAAA,eAFJ,SAEI,YAAA,YAFJ,SAEI,YAAA,iBAFJ,SAEI,YAAA,gBAFJ,SAEI,YAAA,eAFJ,SAEI,YAAA,iBAFJ,SAEI,YAAA,eAFJ,YAEI,YAAA,eAFJ,SAEI,cAAA,YAFJ,SAEI,cAAA,iBAFJ,SAEI,cAAA,gBAFJ,SAEI,cAAA,eAFJ,SAEI,cAAA,iBAFJ,SAEI,cAAA,eAFJ,YAEI,cAAA,eAFJ,SAEI,aAAA,YAFJ,SAEI,aAAA,iBAFJ,SAEI,aAAA,gBAFJ,SAEI,aAAA,eAFJ,SAEI,aAAA,iBAFJ,SAEI,aAAA,eAFJ,YAEI,aAAA,eAFJ,QAEI,QAAA,YAFJ,QAEI,QAAA,iBAFJ,QAEI,QAAA,gBAFJ,QAEI,QAAA,eAFJ,QAEI,QAAA,iBAFJ,QAEI,QAAA,eAFJ,SAEI,aAAA,YAAA,cAAA,YAFJ,SAEI,aAAA,iBAAA,cAAA,iBAFJ,SAEI,aAAA,gBAAA,cAAA,gBAFJ,SAEI,aAAA,eAAA,cAAA,eAFJ,SAEI,aAAA,iBAAA,cAAA,iBAFJ,SAEI,aAAA,eAAA,cAAA,eAFJ,SAEI,YAAA,YAAA,eAAA,YAFJ,SAEI,YAAA,iBAAA,eAAA,iBAFJ,SAEI,YAAA,gBAAA,eAAA,gBAFJ,SAEI,YAAA,eAAA,eAAA,eAFJ,SAEI,YAAA,iBAAA,eAAA,iBAFJ,SAEI,YAAA,eAAA,eAAA,eAFJ,SAEI,YAAA,YAFJ,SAEI,YAAA,iBAFJ,SAEI,YAAA,gBAFJ,SAEI,YAAA,eAFJ,SAEI,YAAA,iBAFJ,SAEI,YAAA,eAFJ,SAEI,aAAA,YAFJ,SAEI,aAAA,iBAFJ,SAEI,aAAA,gBAFJ,SAEI,aAAA,eAFJ,SAEI,aAAA,iBAFJ,SAEI,aAAA,eAFJ,SAEI,eAAA,YAFJ,SAEI,eAAA,iBAFJ,SAEI,eAAA,gBAFJ,SAEI,eAAA,eAFJ,SAEI,eAAA,iBAFJ,SAEI,eAAA,eAFJ,SAEI,cAAA,YAFJ,SAEI,cAAA,iBAFJ,SAEI,cAAA,gBAFJ,SAEI,cAAA,eAFJ,SAEI,cAAA,iBAFJ,SAEI,cAAA,eAFJ,eAEI,WAAA,gBAFJ,aAEI,WAAA,eAFJ,gBAEI,WAAA,kBrDYN,0BqDdE,gBAEI,MAAA,gBAFJ,cAEI,MAAA,eAFJ,eAEI,MAAA,eAFJ,aAEI,QAAA,iBAFJ,mBAEI,QAAA,uBAFJ,YAEI,QAAA,gBAFJ,WAEI,QAAA,eAFJ,YAEI,QAAA,gBAFJ,gBAEI,QAAA,oBAFJ,iBAEI,QAAA,qBAFJ,WAEI,QAAA,eAFJ,kBAEI,QAAA,sBAFJ,WAEI,QAAA,eAFJ,cAEI,KAAA,EAAA,EAAA,eAFJ,aAEI,eAAA,cAFJ,gBAEI,eAAA,iBAFJ,qBAEI,eAAA,sBAFJ,wBAEI,eAAA,yBAFJ,gBAEI,UAAA,YAFJ,gBAEI,UAAA,YAFJ,kBAEI,YAAA,YAFJ,kBAEI,YAAA,YAFJ,cAEI,UAAA,eAFJ,gBAEI,UAAA,iBAFJ,sBAEI,UAAA,uBAFJ,UAEI,IAAA,YAFJ,UAEI,IAAA,iBAFJ,UAEI,IAAA,gBAFJ,UAEI,IAAA,eAFJ,UAEI,IAAA,iBAFJ,UAEI,IAAA,eAFJ,0BAEI,gBAAA,qBAFJ,wBAEI,gBAAA,mBAFJ,2BAEI,gBAAA,iBAFJ,4BAEI,gBAAA,wBAFJ,2BAEI,gBAAA,uBAFJ,2BAEI,gBAAA,uBAFJ,sBAEI,YAAA,qBAFJ,oBAEI,YAAA,mBAFJ,uBAEI,YAAA,iBAFJ,yBAEI,YAAA,mBAFJ,wBAEI,YAAA,kBAFJ,wBAEI,cAAA,qBAFJ,sBAEI,cAAA,mBAFJ,yBAEI,cAAA,iBAFJ,0BAEI,cAAA,wBAFJ,yBAEI,cAAA,uBAFJ,0BAEI,cAAA,kBAFJ,oBAEI,WAAA,eAFJ,qBAEI,WAAA,qBAFJ,mBAEI,WAAA,mBAFJ,sBAEI,WAAA,iBAFJ,wBAEI,WAAA,mBAFJ,uBAEI,WAAA,kBAFJ,gBAEI,MAAA,aAFJ,YAEI,MAAA,YAFJ,YAEI,MAAA,YAFJ,YAEI,MAAA,YAFJ,YAEI,MAAA,YAFJ,YAEI,MAAA,YAFJ,YAEI,MAAA,YAFJ,eAEI,MAAA,YAFJ,QAEI,OAAA,YAFJ,QAEI,OAAA,iBAFJ,QAEI,OAAA,gBAFJ,QAEI,OAAA,eAFJ,QAEI,OAAA,iBAFJ,QAEI,OAAA,eAFJ,WAEI,OAAA,eAFJ,SAEI,YAAA,YAAA,aAAA,YAFJ,SAEI,YAAA,iBAAA,aAAA,iBAFJ,SAEI,YAAA,gBAAA,aAAA,gBAFJ,SAEI,YAAA,eAAA,aAAA,eAFJ,SAEI,YAAA,iBAAA,aAAA,iBAFJ,SAEI,YAAA,eAAA,aAAA,eAFJ,YAEI,YAAA,eAAA,aAAA,eAFJ,SAEI,WAAA,YAAA,cAAA,YAFJ,SAEI,WAAA,iBAAA,cAAA,iBAFJ,SAEI,WAAA,gBAAA,cAAA,gBAFJ,SAEI,WAAA,eAAA,cAAA,eAFJ,SAEI,WAAA,iBAAA,cAAA,iBAFJ,SAEI,WAAA,eAAA,cAAA,eAFJ,YAEI,WAAA,eAAA,cAAA,eAFJ,SAEI,WAAA,YAFJ,SAEI,WAAA,iBAFJ,SAEI,WAAA,gBAFJ,SAEI,WAAA,eAFJ,SAEI,WAAA,iBAFJ,SAEI,WAAA,eAFJ,YAEI,WAAA,eAFJ,SAEI,YAAA,YAFJ,SAEI,YAAA,iBAFJ,SAEI,YAAA,gBAFJ,SAEI,YAAA,eAFJ,SAEI,YAAA,iBAFJ,SAEI,YAAA,eAFJ,YAEI,YAAA,eAFJ,SAEI,cAAA,YAFJ,SAEI,cAAA,iBAFJ,SAEI,cAAA,gBAFJ,SAEI,cAAA,eAFJ,SAEI,cAAA,iBAFJ,SAEI,cAAA,eAFJ,YAEI,cAAA,eAFJ,SAEI,aAAA,YAFJ,SAEI,aAAA,iBAFJ,SAEI,aAAA,gBAFJ,SAEI,aAAA,eAFJ,SAEI,aAAA,iBAFJ,SAEI,aAAA,eAFJ,YAEI,aAAA,eAFJ,QAEI,QAAA,YAFJ,QAEI,QAAA,iBAFJ,QAEI,QAAA,gBAFJ,QAEI,QAAA,eAFJ,QAEI,QAAA,iBAFJ,QAEI,QAAA,eAFJ,SAEI,aAAA,YAAA,cAAA,YAFJ,SAEI,aAAA,iBAAA,cAAA,iBAFJ,SAEI,aAAA,gBAAA,cAAA,gBAFJ,SAEI,aAAA,eAAA,cAAA,eAFJ,SAEI,aAAA,iBAAA,cAAA,iBAFJ,SAEI,aAAA,eAAA,cAAA,eAFJ,SAEI,YAAA,YAAA,eAAA,YAFJ,SAEI,YAAA,iBAAA,eAAA,iBAFJ,SAEI,YAAA,gBAAA,eAAA,gBAFJ,SAEI,YAAA,eAAA,eAAA,eAFJ,SAEI,YAAA,iBAAA,eAAA,iBAFJ,SAEI,YAAA,eAAA,eAAA,eAFJ,SAEI,YAAA,YAFJ,SAEI,YAAA,iBAFJ,SAEI,YAAA,gBAFJ,SAEI,YAAA,eAFJ,SAEI,YAAA,iBAFJ,SAEI,YAAA,eAFJ,SAEI,aAAA,YAFJ,SAEI,aAAA,iBAFJ,SAEI,aAAA,gBAFJ,SAEI,aAAA,eAFJ,SAEI,aAAA,iBAFJ,SAEI,aAAA,eAFJ,SAEI,eAAA,YAFJ,SAEI,eAAA,iBAFJ,SAEI,eAAA,gBAFJ,SAEI,eAAA,eAFJ,SAEI,eAAA,iBAFJ,SAEI,eAAA,eAFJ,SAEI,cAAA,YAFJ,SAEI,cAAA,iBAFJ,SAEI,cAAA,gBAFJ,SAEI,cAAA,eAFJ,SAEI,cAAA,iBAFJ,SAEI,cAAA,eAFJ,eAEI,WAAA,gBAFJ,aAEI,WAAA,eAFJ,gBAEI,WAAA,kBrDYN,0BqDdE,iBAEI,MAAA,gBAFJ,eAEI,MAAA,eAFJ,gBAEI,MAAA,eAFJ,cAEI,QAAA,iBAFJ,oBAEI,QAAA,uBAFJ,aAEI,QAAA,gBAFJ,YAEI,QAAA,eAFJ,aAEI,QAAA,gBAFJ,iBAEI,QAAA,oBAFJ,kBAEI,QAAA,qBAFJ,YAEI,QAAA,eAFJ,mBAEI,QAAA,sBAFJ,YAEI,QAAA,eAFJ,eAEI,KAAA,EAAA,EAAA,eAFJ,cAEI,eAAA,cAFJ,iBAEI,eAAA,iBAFJ,sBAEI,eAAA,sBAFJ,yBAEI,eAAA,yBAFJ,iBAEI,UAAA,YAFJ,iBAEI,UAAA,YAFJ,mBAEI,YAAA,YAFJ,mBAEI,YAAA,YAFJ,eAEI,UAAA,eAFJ,iBAEI,UAAA,iBAFJ,uBAEI,UAAA,uBAFJ,WAEI,IAAA,YAFJ,WAEI,IAAA,iBAFJ,WAEI,IAAA,gBAFJ,WAEI,IAAA,eAFJ,WAEI,IAAA,iBAFJ,WAEI,IAAA,eAFJ,2BAEI,gBAAA,qBAFJ,yBAEI,gBAAA,mBAFJ,4BAEI,gBAAA,iBAFJ,6BAEI,gBAAA,wBAFJ,4BAEI,gBAAA,uBAFJ,4BAEI,gBAAA,uBAFJ,uBAEI,YAAA,qBAFJ,qBAEI,YAAA,mBAFJ,wBAEI,YAAA,iBAFJ,0BAEI,YAAA,mBAFJ,yBAEI,YAAA,kBAFJ,yBAEI,cAAA,qBAFJ,uBAEI,cAAA,mBAFJ,0BAEI,cAAA,iBAFJ,2BAEI,cAAA,wBAFJ,0BAEI,cAAA,uBAFJ,2BAEI,cAAA,kBAFJ,qBAEI,WAAA,eAFJ,sBAEI,WAAA,qBAFJ,oBAEI,WAAA,mBAFJ,uBAEI,WAAA,iBAFJ,yBAEI,WAAA,mBAFJ,wBAEI,WAAA,kBAFJ,iBAEI,MAAA,aAFJ,aAEI,MAAA,YAFJ,aAEI,MAAA,YAFJ,aAEI,MAAA,YAFJ,aAEI,MAAA,YAFJ,aAEI,MAAA,YAFJ,aAEI,MAAA,YAFJ,gBAEI,MAAA,YAFJ,SAEI,OAAA,YAFJ,SAEI,OAAA,iBAFJ,SAEI,OAAA,gBAFJ,SAEI,OAAA,eAFJ,SAEI,OAAA,iBAFJ,SAEI,OAAA,eAFJ,YAEI,OAAA,eAFJ,UAEI,YAAA,YAAA,aAAA,YAFJ,UAEI,YAAA,iBAAA,aAAA,iBAFJ,UAEI,YAAA,gBAAA,aAAA,gBAFJ,UAEI,YAAA,eAAA,aAAA,eAFJ,UAEI,YAAA,iBAAA,aAAA,iBAFJ,UAEI,YAAA,eAAA,aAAA,eAFJ,aAEI,YAAA,eAAA,aAAA,eAFJ,UAEI,WAAA,YAAA,cAAA,YAFJ,UAEI,WAAA,iBAAA,cAAA,iBAFJ,UAEI,WAAA,gBAAA,cAAA,gBAFJ,UAEI,WAAA,eAAA,cAAA,eAFJ,UAEI,WAAA,iBAAA,cAAA,iBAFJ,UAEI,WAAA,eAAA,cAAA,eAFJ,aAEI,WAAA,eAAA,cAAA,eAFJ,UAEI,WAAA,YAFJ,UAEI,WAAA,iBAFJ,UAEI,WAAA,gBAFJ,UAEI,WAAA,eAFJ,UAEI,WAAA,iBAFJ,UAEI,WAAA,eAFJ,aAEI,WAAA,eAFJ,UAEI,YAAA,YAFJ,UAEI,YAAA,iBAFJ,UAEI,YAAA,gBAFJ,UAEI,YAAA,eAFJ,UAEI,YAAA,iBAFJ,UAEI,YAAA,eAFJ,aAEI,YAAA,eAFJ,UAEI,cAAA,YAFJ,UAEI,cAAA,iBAFJ,UAEI,cAAA,gBAFJ,UAEI,cAAA,eAFJ,UAEI,cAAA,iBAFJ,UAEI,cAAA,eAFJ,aAEI,cAAA,eAFJ,UAEI,aAAA,YAFJ,UAEI,aAAA,iBAFJ,UAEI,aAAA,gBAFJ,UAEI,aAAA,eAFJ,UAEI,aAAA,iBAFJ,UAEI,aAAA,eAFJ,aAEI,aAAA,eAFJ,SAEI,QAAA,YAFJ,SAEI,QAAA,iBAFJ,SAEI,QAAA,gBAFJ,SAEI,QAAA,eAFJ,SAEI,QAAA,iBAFJ,SAEI,QAAA,eAFJ,UAEI,aAAA,YAAA,cAAA,YAFJ,UAEI,aAAA,iBAAA,cAAA,iBAFJ,UAEI,aAAA,gBAAA,cAAA,gBAFJ,UAEI,aAAA,eAAA,cAAA,eAFJ,UAEI,aAAA,iBAAA,cAAA,iBAFJ,UAEI,aAAA,eAAA,cAAA,eAFJ,UAEI,YAAA,YAAA,eAAA,YAFJ,UAEI,YAAA,iBAAA,eAAA,iBAFJ,UAEI,YAAA,gBAAA,eAAA,gBAFJ,UAEI,YAAA,eAAA,eAAA,eAFJ,UAEI,YAAA,iBAAA,eAAA,iBAFJ,UAEI,YAAA,eAAA,eAAA,eAFJ,UAEI,YAAA,YAFJ,UAEI,YAAA,iBAFJ,UAEI,YAAA,gBAFJ,UAEI,YAAA,eAFJ,UAEI,YAAA,iBAFJ,UAEI,YAAA,eAFJ,UAEI,aAAA,YAFJ,UAEI,aAAA,iBAFJ,UAEI,aAAA,gBAFJ,UAEI,aAAA,eAFJ,UAEI,aAAA,iBAFJ,UAEI,aAAA,eAFJ,UAEI,eAAA,YAFJ,UAEI,eAAA,iBAFJ,UAEI,eAAA,gBAFJ,UAEI,eAAA,eAFJ,UAEI,eAAA,iBAFJ,UAEI,eAAA,eAFJ,UAEI,cAAA,YAFJ,UAEI,cAAA,iBAFJ,UAEI,cAAA,gBAFJ,UAEI,cAAA,eAFJ,UAEI,cAAA,iBAFJ,UAEI,cAAA,eAFJ,gBAEI,WAAA,gBAFJ,cAEI,WAAA,eAFJ,iBAEI,WAAA,kBChCV,0BD8BM,MAEI,UAAA,iBAFJ,MAEI,UAAA,eAFJ,MAEI,UAAA,kBAFJ,MAEI,UAAA,kBCbV,aDWM,gBAEI,QAAA,iBAFJ,sBAEI,QAAA,uBAFJ,eAEI,QAAA,gBAFJ,cAEI,QAAA,eAFJ,eAEI,QAAA,gBAFJ,mBAEI,QAAA,oBAFJ,oBAEI,QAAA,qBAFJ,cAEI,QAAA,eAFJ,qBAEI,QAAA,sBAFJ,cAEI,QAAA","sourcesContent":["/*!\n * Bootstrap v5.0.1 (https://getbootstrap.com/)\n * Copyright 2011-2021 The Bootstrap Authors\n * Copyright 2011-2021 Twitter, Inc.\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/main/LICENSE)\n */\n\n// scss-docs-start import-stack\n// Configuration\n@import \"functions\";\n@import \"variables\";\n@import \"mixins\";\n@import \"utilities\";\n\n// Layout & components\n@import \"root\";\n@import \"reboot\";\n@import \"type\";\n@import \"images\";\n@import \"containers\";\n@import \"grid\";\n@import \"tables\";\n@import \"forms\";\n@import \"buttons\";\n@import \"transitions\";\n@import \"dropdown\";\n@import \"button-group\";\n@import \"nav\";\n@import \"navbar\";\n@import \"card\";\n@import \"accordion\";\n@import \"breadcrumb\";\n@import \"pagination\";\n@import \"badge\";\n@import \"alert\";\n@import \"progress\";\n@import \"list-group\";\n@import \"close\";\n@import \"toasts\";\n@import \"modal\";\n@import \"tooltip\";\n@import \"popover\";\n@import \"carousel\";\n@import \"spinners\";\n@import \"offcanvas\";\n\n// Helpers\n@import \"helpers\";\n\n// Utilities\n@import \"utilities/api\";\n// scss-docs-end import-stack\n",":root {\n // Custom variable values only support SassScript inside `#{}`.\n @each $color, $value in $colors {\n  --#{$variable-prefix}#{$color}: #{$value};\n }\n\n @each $color, $value in $theme-colors {\n  --#{$variable-prefix}#{$color}: #{$value};\n }\n\n // Use `inspect` for lists so that quoted items keep the quotes.\n // See https://github.com/sass/sass/issues/2383#issuecomment-336349172\n --#{$variable-prefix}font-sans-serif: #{inspect($font-family-sans-serif)};\n --#{$variable-prefix}font-monospace: #{inspect($font-family-monospace)};\n --#{$variable-prefix}gradient: #{$gradient};\n}\n","// stylelint-disable declaration-no-important, selector-no-qualifying-type, property-no-vendor-prefix\n\n\n// Reboot\n//\n// Normalization of HTML elements, manually forked from Normalize.css to remove\n// styles targeting irrelevant browsers while applying new styles.\n//\n// Normalize is licensed MIT. https://github.com/necolas/normalize.css\n\n\n// Document\n//\n// Change from `box-sizing: content-box` so that `width` is not affected by `padding` or `border`.\n\n*,\n*::before,\n*::after {\n box-sizing: border-box;\n}\n\n\n// Root\n//\n// Ability to the value of the root font sizes, affecting the value of `rem`.\n// null by default, thus nothing is generated.\n\n:root {\n font-size: $font-size-root;\n\n @if $enable-smooth-scroll {\n  @media (prefers-reduced-motion: no-preference) {\n   scroll-behavior: smooth;\n  }\n }\n}\n\n\n// Body\n//\n// 1. Remove the margin in all browsers.\n// 2. As a best practice, apply a default `background-color`.\n// 3. Prevent adjustments of font size after orientation changes in iOS.\n// 4. Change the default tap highlight to be completely transparent in iOS.\n\nbody {\n margin: 0; // 1\n font-family: $font-family-base;\n @include font-size($font-size-base);\n font-weight: $font-weight-base;\n line-height: $line-height-base;\n color: $body-color;\n text-align: $body-text-align;\n background-color: $body-bg; // 2\n -webkit-text-size-adjust: 100%; // 3\n -webkit-tap-highlight-color: rgba($black, 0); // 4\n}\n\n\n// Content grouping\n//\n// 1. Reset Firefox's gray color\n// 2. Set correct height and prevent the `size` attribute to make the `hr` look like an input field\n\nhr {\n margin: $hr-margin-y 0;\n color: $hr-color; // 1\n background-color: currentColor;\n border: 0;\n opacity: $hr-opacity;\n}\n\nhr:not([size]) {\n height: $hr-height; // 2\n}\n\n\n// Typography\n//\n// 1. Remove top margins from headings\n//  By default, `<h1>`-`<h6>` all receive top and bottom margins. We nuke the top\n//  margin for easier control within type scales as it avoids margin collapsing.\n\n%heading {\n margin-top: 0; // 1\n margin-bottom: $headings-margin-bottom;\n font-family: $headings-font-family;\n font-style: $headings-font-style;\n font-weight: $headings-font-weight;\n line-height: $headings-line-height;\n color: $headings-color;\n}\n\nh1 {\n @extend %heading;\n @include font-size($h1-font-size);\n}\n\nh2 {\n @extend %heading;\n @include font-size($h2-font-size);\n}\n\nh3 {\n @extend %heading;\n @include font-size($h3-font-size);\n}\n\nh4 {\n @extend %heading;\n @include font-size($h4-font-size);\n}\n\nh5 {\n @extend %heading;\n @include font-size($h5-font-size);\n}\n\nh6 {\n @extend %heading;\n @include font-size($h6-font-size);\n}\n\n\n// Reset margins on paragraphs\n//\n// Similarly, the top margin on `<p>`s get reset. However, we also reset the\n// bottom margin to use `rem` units instead of `em`.\n\np {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: $paragraph-margin-bottom;\n}\n\n\n// Abbreviations\n//\n// 1. Duplicate behavior to the data-bs-* attribute for our tooltip plugin\n// 2. Add the correct text decoration in Chrome, Edge, Opera, and Safari.\n// 3. Add explicit cursor to indicate changed behavior.\n// 4. Prevent the text-decoration to be skipped.\n\nabbr[title],\nabbr[data-bs-original-title] { // 1\n text-decoration: underline dotted; // 2\n cursor: help; // 3\n text-decoration-skip-ink: none; // 4\n}\n\n\n// Address\n\naddress {\n margin-bottom: 1rem;\n font-style: normal;\n line-height: inherit;\n}\n\n\n// Lists\n\nol,\nul {\n padding-left: 2rem;\n}\n\nol,\nul,\ndl {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 1rem;\n}\n\nol ol,\nul ul,\nol ul,\nul ol {\n margin-bottom: 0;\n}\n\ndt {\n font-weight: $dt-font-weight;\n}\n\n// 1. Undo browser default\n\ndd {\n margin-bottom: .5rem;\n margin-left: 0; // 1\n}\n\n\n// Blockquote\n\nblockquote {\n margin: 0 0 1rem;\n}\n\n\n// Strong\n//\n// Add the correct font weight in Chrome, Edge, and Safari\n\nb,\nstrong {\n font-weight: $font-weight-bolder;\n}\n\n\n// Small\n//\n// Add the correct font size in all browsers\n\nsmall {\n @include font-size($small-font-size);\n}\n\n\n// Mark\n\nmark {\n padding: $mark-padding;\n background-color: $mark-bg;\n}\n\n\n// Sub and Sup\n//\n// Prevent `sub` and `sup` elements from affecting the line height in\n// all browsers.\n\nsub,\nsup {\n position: relative;\n @include font-size($sub-sup-font-size);\n line-height: 0;\n vertical-align: baseline;\n}\n\nsub { bottom: -.25em; }\nsup { top: -.5em; }\n\n\n// Links\n\na {\n color: $link-color;\n text-decoration: $link-decoration;\n\n &:hover {\n  color: $link-hover-color;\n  text-decoration: $link-hover-decoration;\n }\n}\n\n// And undo these styles for placeholder links/named anchors (without href).\n// It would be more straightforward to just use a[href] in previous block, but that\n// causes specificity issues in many other styles that are too complex to fix.\n// See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/19402\n\na:not([href]):not([class]) {\n &,\n &:hover {\n  color: inherit;\n  text-decoration: none;\n }\n}\n\n\n// Code\n\npre,\ncode,\nkbd,\nsamp {\n font-family: $font-family-code;\n @include font-size(1em); // Correct the odd `em` font sizing in all browsers.\n direction: ltr #{\"/* rtl:ignore */\"};\n unicode-bidi: bidi-override;\n}\n\n// 1. Remove browser default top margin\n// 2. Reset browser default of `1em` to use `rem`s\n// 3. Don't allow content to break outside\n\npre {\n display: block;\n margin-top: 0; // 1\n margin-bottom: 1rem; // 2\n overflow: auto; // 3\n @include font-size($code-font-size);\n color: $pre-color;\n\n // Account for some code outputs that place code tags in pre tags\n code {\n  @include font-size(inherit);\n  color: inherit;\n  word-break: normal;\n }\n}\n\ncode {\n @include font-size($code-font-size);\n color: $code-color;\n word-wrap: break-word;\n\n // Streamline the style when inside anchors to avoid broken underline and more\n a > & {\n  color: inherit;\n }\n}\n\nkbd {\n padding: $kbd-padding-y $kbd-padding-x;\n @include font-size($kbd-font-size);\n color: $kbd-color;\n background-color: $kbd-bg;\n @include border-radius($border-radius-sm);\n\n kbd {\n  padding: 0;\n  @include font-size(1em);\n  font-weight: $nested-kbd-font-weight;\n }\n}\n\n\n// Figures\n//\n// Apply a consistent margin strategy (matches our type styles).\n\nfigure {\n margin: 0 0 1rem;\n}\n\n\n// Images and content\n\nimg,\nsvg {\n vertical-align: middle;\n}\n\n\n// Tables\n//\n// Prevent double borders\n\ntable {\n caption-side: bottom;\n border-collapse: collapse;\n}\n\ncaption {\n padding-top: $table-cell-padding-y;\n padding-bottom: $table-cell-padding-y;\n color: $table-caption-color;\n text-align: left;\n}\n\n// 1. Removes font-weight bold by inheriting\n// 2. Matches default `<td>` alignment by inheriting `text-align`.\n// 3. Fix alignment for Safari\n\nth {\n font-weight: $table-th-font-weight; // 1\n text-align: inherit; // 2\n text-align: -webkit-match-parent; // 3\n}\n\nthead,\ntbody,\ntfoot,\ntr,\ntd,\nth {\n border-color: inherit;\n border-style: solid;\n border-width: 0;\n}\n\n\n// Forms\n//\n// 1. Allow labels to use `margin` for spacing.\n\nlabel {\n display: inline-block; // 1\n}\n\n// Remove the default `border-radius` that macOS Chrome adds.\n// See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/24093\n\nbutton {\n // stylelint-disable-next-line property-disallowed-list\n border-radius: 0;\n}\n\n// Explicitly remove focus outline in Chromium when it shouldn't be\n// visible (e.g. as result of mouse click or touch tap). It already\n// should be doing this automatically, but seems to currently be\n// confused and applies its very visible two-tone outline anyway.\n\nbutton:focus:not(:focus-visible) {\n outline: 0;\n}\n\n// 1. Remove the margin in Firefox and Safari\n\ninput,\nbutton,\nselect,\noptgroup,\ntextarea {\n margin: 0; // 1\n font-family: inherit;\n @include font-size(inherit);\n line-height: inherit;\n}\n\n// Remove the inheritance of text transform in Firefox\nbutton,\nselect {\n text-transform: none;\n}\n// Set the cursor for non-`<button>` buttons\n//\n// Details at https://github.com/twbs/bootstrap/pull/30562\n[role=\"button\"] {\n cursor: pointer;\n}\n\nselect {\n // Remove the inheritance of word-wrap in Safari.\n // See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/24990\n word-wrap: normal;\n\n // Undo the opacity change from Chrome\n &:disabled {\n  opacity: 1;\n }\n}\n\n// Remove the dropdown arrow in Chrome from inputs built with datalists.\n// See https://stackoverflow.com/a/54997118\n\n[list]::-webkit-calendar-picker-indicator {\n display: none;\n}\n\n// 1. Prevent a WebKit bug where (2) destroys native `audio` and `video`\n//  controls in Android 4.\n// 2. Correct the inability to style clickable types in iOS and Safari.\n// 3. Opinionated: add \"hand\" cursor to non-disabled button elements.\n\nbutton,\n[type=\"button\"], // 1\n[type=\"reset\"],\n[type=\"submit\"] {\n -webkit-appearance: button; // 2\n\n @if $enable-button-pointers {\n  &:not(:disabled) {\n   cursor: pointer; // 3\n  }\n }\n}\n\n// Remove inner border and padding from Firefox, but don't restore the outline like Normalize.\n\n::-moz-focus-inner {\n padding: 0;\n border-style: none;\n}\n\n// 1. Textareas should really only resize vertically so they don't break their (horizontal) containers.\n\ntextarea {\n resize: vertical; // 1\n}\n\n// 1. Browsers set a default `min-width: min-content;` on fieldsets,\n//  unlike e.g. `<div>`s, which have `min-width: 0;` by default.\n//  So we reset that to ensure fieldsets behave more like a standard block element.\n//  See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/12359\n//  and https://html.spec.whatwg.org/multipage/#the-fieldset-and-legend-elements\n// 2. Reset the default outline behavior of fieldsets so they don't affect page layout.\n\nfieldset {\n min-width: 0; // 1\n padding: 0; // 2\n margin: 0; // 2\n border: 0; // 2\n}\n\n// 1. By using `float: left`, the legend will behave like a block element.\n//  This way the border of a fieldset wraps around the legend if present.\n// 2. Fix wrapping bug.\n//  See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/29712\n\nlegend {\n float: left; // 1\n width: 100%;\n padding: 0;\n margin-bottom: $legend-margin-bottom;\n @include font-size($legend-font-size);\n font-weight: $legend-font-weight;\n line-height: inherit;\n\n + * {\n  clear: left; // 2\n }\n}\n\n// Fix height of inputs with a type of datetime-local, date, month, week, or time\n// See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/18842\n\n::-webkit-datetime-edit-fields-wrapper,\n::-webkit-datetime-edit-text,\n::-webkit-datetime-edit-minute,\n::-webkit-datetime-edit-hour-field,\n::-webkit-datetime-edit-day-field,\n::-webkit-datetime-edit-month-field,\n::-webkit-datetime-edit-year-field {\n padding: 0;\n}\n\n::-webkit-inner-spin-button {\n height: auto;\n}\n\n// 1. Correct the outline style in Safari.\n// 2. This overrides the extra rounded corners on search inputs in iOS so that our\n//  `.form-control` class can properly style them. Note that this cannot simply\n//  be added to `.form-control` as it's not specific enough. For details, see\n//  https://github.com/twbs/bootstrap/issues/11586.\n\n[type=\"search\"] {\n outline-offset: -2px; // 1\n -webkit-appearance: textfield; // 2\n}\n\n// 1. A few input types should stay LTR\n// See https://rtlstyling.com/posts/rtl-styling#form-inputs\n// 2. RTL only output\n// See https://rtlcss.com/learn/usage-guide/control-directives/#raw\n\n/* rtl:raw:\n[type=\"tel\"],\n[type=\"url\"],\n[type=\"email\"],\n[type=\"number\"] {\n direction: ltr;\n}\n*/\n\n// Remove the inner padding in Chrome and Safari on macOS.\n\n::-webkit-search-decoration {\n -webkit-appearance: none;\n}\n\n// Remove padding around color pickers in webkit browsers\n\n::-webkit-color-swatch-wrapper {\n padding: 0;\n}\n\n\n// Inherit font family and line height for file input buttons\n\n::file-selector-button {\n font: inherit;\n}\n\n// 1. Change font properties to `inherit`\n// 2. Correct the inability to style clickable types in iOS and Safari.\n\n::-webkit-file-upload-button {\n font: inherit; // 1\n -webkit-appearance: button; // 2\n}\n\n// Correct element displays\n\noutput {\n display: inline-block;\n}\n\n// Remove border from iframe\n\niframe {\n border: 0;\n}\n\n// Summary\n//\n// 1. Add the correct display in all browsers\n\nsummary {\n display: list-item; // 1\n cursor: pointer;\n}\n\n\n// Progress\n//\n// Add the correct vertical alignment in Chrome, Firefox, and Opera.\n\nprogress {\n vertical-align: baseline;\n}\n\n\n// Hidden attribute\n//\n// Always hide an element with the `hidden` HTML attribute.\n\n[hidden] {\n display: none !important;\n}\n","@charset \"UTF-8\";\n/*!\n * Bootstrap v5.0.1 (https://getbootstrap.com/)\n * Copyright 2011-2021 The Bootstrap Authors\n * Copyright 2011-2021 Twitter, Inc.\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/main/LICENSE)\n */\n:root {\n --bs-blue: #0d6efd;\n --bs-indigo: #6610f2;\n --bs-purple: #6f42c1;\n --bs-pink: #d63384;\n --bs-red: #dc3545;\n --bs-orange: #fd7e14;\n --bs-yellow: #ffc107;\n --bs-green: #198754;\n --bs-teal: #20c997;\n --bs-cyan: #0dcaf0;\n --bs-white: #fff;\n --bs-gray: #6c757d;\n --bs-gray-dark: #343a40;\n --bs-primary: #0d6efd;\n --bs-secondary: #6c757d;\n --bs-success: #198754;\n --bs-info: #0dcaf0;\n --bs-warning: #ffc107;\n --bs-danger: #dc3545;\n --bs-light: #f8f9fa;\n --bs-dark: #212529;\n --bs-font-sans-serif: system-ui, -apple-system, \"Segoe UI\", Roboto, \"Helvetica Neue\", Arial, \"Noto Sans\", \"Liberation Sans\", sans-serif, \"Apple Color Emoji\", \"Segoe UI Emoji\", \"Segoe UI Symbol\", \"Noto Color Emoji\";\n --bs-font-monospace: SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, \"Liberation Mono\", \"Courier New\", monospace;\n --bs-gradient: linear-gradient(180deg, rgba(255, 255, 255, 0.15), rgba(255, 255, 255, 0));\n}\n\n*,\n*::before,\n*::after {\n box-sizing: border-box;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: no-preference) {\n :root {\n  scroll-behavior: smooth;\n }\n}\n\nbody {\n margin: 0;\n font-family: var(--bs-font-sans-serif);\n font-size: 1rem;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #212529;\n background-color: #fff;\n -webkit-text-size-adjust: 100%;\n -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);\n}\n\nhr {\n margin: 1rem 0;\n color: inherit;\n background-color: currentColor;\n border: 0;\n opacity: 0.25;\n}\n\nhr:not([size]) {\n height: 1px;\n}\n\nh6, .h6, h5, .h5, h4, .h4, h3, .h3, h2, .h2, h1, .h1 {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 0.5rem;\n font-weight: 500;\n line-height: 1.2;\n}\n\nh1, .h1 {\n font-size: calc(1.375rem + 1.5vw);\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n h1, .h1 {\n  font-size: 2.5rem;\n }\n}\n\nh2, .h2 {\n font-size: calc(1.325rem + 0.9vw);\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n h2, .h2 {\n  font-size: 2rem;\n }\n}\n\nh3, .h3 {\n font-size: calc(1.3rem + 0.6vw);\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n h3, .h3 {\n  font-size: 1.75rem;\n }\n}\n\nh4, .h4 {\n font-size: calc(1.275rem + 0.3vw);\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n h4, .h4 {\n  font-size: 1.5rem;\n }\n}\n\nh5, .h5 {\n font-size: 1.25rem;\n}\n\nh6, .h6 {\n font-size: 1rem;\n}\n\np {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 1rem;\n}\n\nabbr[title],\nabbr[data-bs-original-title] {\n -webkit-text-decoration: underline dotted;\n text-decoration: underline dotted;\n cursor: help;\n -webkit-text-decoration-skip-ink: none;\n text-decoration-skip-ink: none;\n}\n\naddress {\n margin-bottom: 1rem;\n font-style: normal;\n line-height: inherit;\n}\n\nol,\nul {\n padding-right: 2rem;\n}\n\nol,\nul,\ndl {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 1rem;\n}\n\nol ol,\nul ul,\nol ul,\nul ol {\n margin-bottom: 0;\n}\n\ndt {\n font-weight: 700;\n}\n\ndd {\n margin-bottom: 0.5rem;\n margin-right: 0;\n}\n\nblockquote {\n margin: 0 0 1rem;\n}\n\nb,\nstrong {\n font-weight: bolder;\n}\n\nsmall, .small {\n font-size: 0.875em;\n}\n\nmark, .mark {\n padding: 0.2em;\n background-color: #fcf8e3;\n}\n\nsub,\nsup {\n position: relative;\n font-size: 0.75em;\n line-height: 0;\n vertical-align: baseline;\n}\n\nsub {\n bottom: -0.25em;\n}\n\nsup {\n top: -0.5em;\n}\n\na {\n color: #0d6efd;\n text-decoration: underline;\n}\na:hover {\n color: #0a58ca;\n}\n\na:not([href]):not([class]), a:not([href]):not([class]):hover {\n color: inherit;\n text-decoration: none;\n}\n\npre,\ncode,\nkbd,\nsamp {\n font-family: var(--bs-font-monospace);\n font-size: 1em;\n direction: ltr ;\n unicode-bidi: bidi-override;\n}\n\npre {\n display: block;\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 1rem;\n overflow: auto;\n font-size: 0.875em;\n}\npre code {\n font-size: inherit;\n color: inherit;\n word-break: normal;\n}\n\ncode {\n font-size: 0.875em;\n color: #d63384;\n word-wrap: break-word;\n}\na > code {\n color: inherit;\n}\n\nkbd {\n padding: 0.2rem 0.4rem;\n font-size: 0.875em;\n color: #fff;\n background-color: #212529;\n border-radius: 0.2rem;\n}\nkbd kbd {\n padding: 0;\n font-size: 1em;\n font-weight: 700;\n}\n\nfigure {\n margin: 0 0 1rem;\n}\n\nimg,\nsvg {\n vertical-align: middle;\n}\n\ntable {\n caption-side: bottom;\n border-collapse: collapse;\n}\n\ncaption {\n padding-top: 0.5rem;\n padding-bottom: 0.5rem;\n color: #6c757d;\n text-align: right;\n}\n\nth {\n text-align: inherit;\n text-align: -webkit-match-parent;\n}\n\nthead,\ntbody,\ntfoot,\ntr,\ntd,\nth {\n border-color: inherit;\n border-style: solid;\n border-width: 0;\n}\n\nlabel {\n display: inline-block;\n}\n\nbutton {\n border-radius: 0;\n}\n\nbutton:focus:not(:focus-visible) {\n outline: 0;\n}\n\ninput,\nbutton,\nselect,\noptgroup,\ntextarea {\n margin: 0;\n font-family: inherit;\n font-size: inherit;\n line-height: inherit;\n}\n\nbutton,\nselect {\n text-transform: none;\n}\n\n[role=button] {\n cursor: pointer;\n}\n\nselect {\n word-wrap: normal;\n}\nselect:disabled {\n opacity: 1;\n}\n\n[list]::-webkit-calendar-picker-indicator {\n display: none;\n}\n\nbutton,\n[type=button],\n[type=reset],\n[type=submit] {\n -webkit-appearance: button;\n}\nbutton:not(:disabled),\n[type=button]:not(:disabled),\n[type=reset]:not(:disabled),\n[type=submit]:not(:disabled) {\n cursor: pointer;\n}\n\n::-moz-focus-inner {\n padding: 0;\n border-style: none;\n}\n\ntextarea {\n resize: vertical;\n}\n\nfieldset {\n min-width: 0;\n padding: 0;\n margin: 0;\n border: 0;\n}\n\nlegend {\n float: right;\n width: 100%;\n padding: 0;\n margin-bottom: 0.5rem;\n font-size: calc(1.275rem + 0.3vw);\n line-height: inherit;\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n legend {\n  font-size: 1.5rem;\n }\n}\nlegend + * {\n clear: right;\n}\n\n::-webkit-datetime-edit-fields-wrapper,\n::-webkit-datetime-edit-text,\n::-webkit-datetime-edit-minute,\n::-webkit-datetime-edit-hour-field,\n::-webkit-datetime-edit-day-field,\n::-webkit-datetime-edit-month-field,\n::-webkit-datetime-edit-year-field {\n padding: 0;\n}\n\n::-webkit-inner-spin-button {\n height: auto;\n}\n\n[type=search] {\n outline-offset: -2px;\n -webkit-appearance: textfield;\n}\n\n[type=\"tel\"],\n[type=\"url\"],\n[type=\"email\"],\n[type=\"number\"] {\n direction: ltr;\n}\n::-webkit-search-decoration {\n -webkit-appearance: none;\n}\n\n::-webkit-color-swatch-wrapper {\n padding: 0;\n}\n\n::file-selector-button {\n font: inherit;\n}\n\n::-webkit-file-upload-button {\n font: inherit;\n -webkit-appearance: button;\n}\n\noutput {\n display: inline-block;\n}\n\niframe {\n border: 0;\n}\n\nsummary {\n display: list-item;\n cursor: pointer;\n}\n\nprogress {\n vertical-align: baseline;\n}\n\n[hidden] {\n display: none !important;\n}\n\n.lead {\n font-size: 1.25rem;\n font-weight: 300;\n}\n\n.display-1 {\n font-size: calc(1.625rem + 4.5vw);\n font-weight: 300;\n line-height: 1.2;\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n .display-1 {\n  font-size: 5rem;\n }\n}\n\n.display-2 {\n font-size: calc(1.575rem + 3.9vw);\n font-weight: 300;\n line-height: 1.2;\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n .display-2 {\n  font-size: 4.5rem;\n }\n}\n\n.display-3 {\n font-size: calc(1.525rem + 3.3vw);\n font-weight: 300;\n line-height: 1.2;\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n .display-3 {\n  font-size: 4rem;\n }\n}\n\n.display-4 {\n font-size: calc(1.475rem + 2.7vw);\n font-weight: 300;\n line-height: 1.2;\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n .display-4 {\n  font-size: 3.5rem;\n }\n}\n\n.display-5 {\n font-size: calc(1.425rem + 2.1vw);\n font-weight: 300;\n line-height: 1.2;\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n .display-5 {\n  font-size: 3rem;\n }\n}\n\n.display-6 {\n font-size: calc(1.375rem + 1.5vw);\n font-weight: 300;\n line-height: 1.2;\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n .display-6 {\n  font-size: 2.5rem;\n }\n}\n\n.list-unstyled {\n padding-right: 0;\n list-style: none;\n}\n\n.list-inline {\n padding-right: 0;\n list-style: none;\n}\n\n.list-inline-item {\n display: inline-block;\n}\n.list-inline-item:not(:last-child) {\n margin-left: 0.5rem;\n}\n\n.initialism {\n font-size: 0.875em;\n text-transform: uppercase;\n}\n\n.blockquote {\n margin-bottom: 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n}\n.blockquote > :last-child {\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.blockquote-footer {\n margin-top: -1rem;\n margin-bottom: 1rem;\n font-size: 0.875em;\n color: #6c757d;\n}\n.blockquote-footer::before {\n content: \"— \";\n}\n\n.img-fluid {\n max-width: 100%;\n height: auto;\n}\n\n.img-thumbnail {\n padding: 0.25rem;\n background-color: #fff;\n border: 1px solid #dee2e6;\n border-radius: 0.25rem;\n max-width: 100%;\n height: auto;\n}\n\n.figure {\n display: inline-block;\n}\n\n.figure-img {\n margin-bottom: 0.5rem;\n line-height: 1;\n}\n\n.figure-caption {\n font-size: 0.875em;\n color: #6c757d;\n}\n\n.container,\n.container-fluid,\n.container-xxl,\n.container-xl,\n.container-lg,\n.container-md,\n.container-sm {\n width: 100%;\n padding-left: var(--bs-gutter-x, 0.75rem);\n padding-right: var(--bs-gutter-x, 0.75rem);\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .container-sm, .container {\n  max-width: 540px;\n }\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .container-md, .container-sm, .container {\n  max-width: 720px;\n }\n}\n@media (min-width: 992px) {\n .container-lg, .container-md, .container-sm, .container {\n  max-width: 960px;\n }\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n .container-xl, .container-lg, .container-md, .container-sm, .container {\n  max-width: 1140px;\n }\n}\n@media (min-width: 1400px) {\n .container-xxl, .container-xl, .container-lg, .container-md, .container-sm, .container {\n  max-width: 1320px;\n }\n}\n.row {\n --bs-gutter-x: 1.5rem;\n --bs-gutter-y: 0;\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n margin-top: calc(var(--bs-gutter-y) * -1);\n margin-left: calc(var(--bs-gutter-x) / -2);\n margin-right: calc(var(--bs-gutter-x) / -2);\n}\n.row > * {\n flex-shrink: 0;\n width: 100%;\n max-width: 100%;\n padding-left: calc(var(--bs-gutter-x) / 2);\n padding-right: calc(var(--bs-gutter-x) / 2);\n margin-top: var(--bs-gutter-y);\n}\n\n.col {\n flex: 1 0 0%;\n}\n\n.row-cols-auto > * {\n flex: 0 0 auto;\n width: auto;\n}\n\n.row-cols-1 > * {\n flex: 0 0 auto;\n width: 100%;\n}\n\n.row-cols-2 > * {\n flex: 0 0 auto;\n width: 50%;\n}\n\n.row-cols-3 > * {\n flex: 0 0 auto;\n width: 33.3333333333%;\n}\n\n.row-cols-4 > * {\n flex: 0 0 auto;\n width: 25%;\n}\n\n.row-cols-5 > * {\n flex: 0 0 auto;\n width: 20%;\n}\n\n.row-cols-6 > * {\n flex: 0 0 auto;\n width: 16.6666666667%;\n}\n\n.col-auto {\n flex: 0 0 auto;\n width: auto;\n}\n\n.col-1 {\n flex: 0 0 auto;\n width: 8.3333333333%;\n}\n\n.col-2 {\n flex: 0 0 auto;\n width: 16.6666666667%;\n}\n\n.col-3 {\n flex: 0 0 auto;\n width: 25%;\n}\n\n.col-4 {\n flex: 0 0 auto;\n width: 33.3333333333%;\n}\n\n.col-5 {\n flex: 0 0 auto;\n width: 41.6666666667%;\n}\n\n.col-6 {\n flex: 0 0 auto;\n width: 50%;\n}\n\n.col-7 {\n flex: 0 0 auto;\n width: 58.3333333333%;\n}\n\n.col-8 {\n flex: 0 0 auto;\n width: 66.6666666667%;\n}\n\n.col-9 {\n flex: 0 0 auto;\n width: 75%;\n}\n\n.col-10 {\n flex: 0 0 auto;\n width: 83.3333333333%;\n}\n\n.col-11 {\n flex: 0 0 auto;\n width: 91.6666666667%;\n}\n\n.col-12 {\n flex: 0 0 auto;\n width: 100%;\n}\n\n.offset-1 {\n margin-right: 8.3333333333%;\n}\n\n.offset-2 {\n margin-right: 16.6666666667%;\n}\n\n.offset-3 {\n margin-right: 25%;\n}\n\n.offset-4 {\n margin-right: 33.3333333333%;\n}\n\n.offset-5 {\n margin-right: 41.6666666667%;\n}\n\n.offset-6 {\n margin-right: 50%;\n}\n\n.offset-7 {\n margin-right: 58.3333333333%;\n}\n\n.offset-8 {\n margin-right: 66.6666666667%;\n}\n\n.offset-9 {\n margin-right: 75%;\n}\n\n.offset-10 {\n margin-right: 83.3333333333%;\n}\n\n.offset-11 {\n margin-right: 91.6666666667%;\n}\n\n.g-0,\n.gx-0 {\n --bs-gutter-x: 0;\n}\n\n.g-0,\n.gy-0 {\n --bs-gutter-y: 0;\n}\n\n.g-1,\n.gx-1 {\n --bs-gutter-x: 0.25rem;\n}\n\n.g-1,\n.gy-1 {\n --bs-gutter-y: 0.25rem;\n}\n\n.g-2,\n.gx-2 {\n --bs-gutter-x: 0.5rem;\n}\n\n.g-2,\n.gy-2 {\n --bs-gutter-y: 0.5rem;\n}\n\n.g-3,\n.gx-3 {\n --bs-gutter-x: 1rem;\n}\n\n.g-3,\n.gy-3 {\n --bs-gutter-y: 1rem;\n}\n\n.g-4,\n.gx-4 {\n --bs-gutter-x: 1.5rem;\n}\n\n.g-4,\n.gy-4 {\n --bs-gutter-y: 1.5rem;\n}\n\n.g-5,\n.gx-5 {\n --bs-gutter-x: 3rem;\n}\n\n.g-5,\n.gy-5 {\n --bs-gutter-y: 3rem;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .col-sm {\n  flex: 1 0 0%;\n }\n\n .row-cols-sm-auto > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: auto;\n }\n\n .row-cols-sm-1 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 100%;\n }\n\n .row-cols-sm-2 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 50%;\n }\n\n .row-cols-sm-3 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 33.3333333333%;\n }\n\n .row-cols-sm-4 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 25%;\n }\n\n .row-cols-sm-5 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 20%;\n }\n\n .row-cols-sm-6 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 16.6666666667%;\n }\n\n .col-sm-auto {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: auto;\n }\n\n .col-sm-1 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 8.3333333333%;\n }\n\n .col-sm-2 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 16.6666666667%;\n }\n\n .col-sm-3 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 25%;\n }\n\n .col-sm-4 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 33.3333333333%;\n }\n\n .col-sm-5 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 41.6666666667%;\n }\n\n .col-sm-6 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 50%;\n }\n\n .col-sm-7 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 58.3333333333%;\n }\n\n .col-sm-8 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 66.6666666667%;\n }\n\n .col-sm-9 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 75%;\n }\n\n .col-sm-10 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 83.3333333333%;\n }\n\n .col-sm-11 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 91.6666666667%;\n }\n\n .col-sm-12 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 100%;\n }\n\n .offset-sm-0 {\n  margin-right: 0;\n }\n\n .offset-sm-1 {\n  margin-right: 8.3333333333%;\n }\n\n .offset-sm-2 {\n  margin-right: 16.6666666667%;\n }\n\n .offset-sm-3 {\n  margin-right: 25%;\n }\n\n .offset-sm-4 {\n  margin-right: 33.3333333333%;\n }\n\n .offset-sm-5 {\n  margin-right: 41.6666666667%;\n }\n\n .offset-sm-6 {\n  margin-right: 50%;\n }\n\n .offset-sm-7 {\n  margin-right: 58.3333333333%;\n }\n\n .offset-sm-8 {\n  margin-right: 66.6666666667%;\n }\n\n .offset-sm-9 {\n  margin-right: 75%;\n }\n\n .offset-sm-10 {\n  margin-right: 83.3333333333%;\n }\n\n .offset-sm-11 {\n  margin-right: 91.6666666667%;\n }\n\n .g-sm-0,\n.gx-sm-0 {\n  --bs-gutter-x: 0;\n }\n\n .g-sm-0,\n.gy-sm-0 {\n  --bs-gutter-y: 0;\n }\n\n .g-sm-1,\n.gx-sm-1 {\n  --bs-gutter-x: 0.25rem;\n }\n\n .g-sm-1,\n.gy-sm-1 {\n  --bs-gutter-y: 0.25rem;\n }\n\n .g-sm-2,\n.gx-sm-2 {\n  --bs-gutter-x: 0.5rem;\n }\n\n .g-sm-2,\n.gy-sm-2 {\n  --bs-gutter-y: 0.5rem;\n }\n\n .g-sm-3,\n.gx-sm-3 {\n  --bs-gutter-x: 1rem;\n }\n\n .g-sm-3,\n.gy-sm-3 {\n  --bs-gutter-y: 1rem;\n }\n\n .g-sm-4,\n.gx-sm-4 {\n  --bs-gutter-x: 1.5rem;\n }\n\n .g-sm-4,\n.gy-sm-4 {\n  --bs-gutter-y: 1.5rem;\n }\n\n .g-sm-5,\n.gx-sm-5 {\n  --bs-gutter-x: 3rem;\n }\n\n .g-sm-5,\n.gy-sm-5 {\n  --bs-gutter-y: 3rem;\n }\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .col-md {\n  flex: 1 0 0%;\n }\n\n .row-cols-md-auto > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: auto;\n }\n\n .row-cols-md-1 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 100%;\n }\n\n .row-cols-md-2 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 50%;\n }\n\n .row-cols-md-3 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 33.3333333333%;\n }\n\n .row-cols-md-4 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 25%;\n }\n\n .row-cols-md-5 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 20%;\n }\n\n .row-cols-md-6 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 16.6666666667%;\n }\n\n .col-md-auto {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: auto;\n }\n\n .col-md-1 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 8.3333333333%;\n }\n\n .col-md-2 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 16.6666666667%;\n }\n\n .col-md-3 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 25%;\n }\n\n .col-md-4 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 33.3333333333%;\n }\n\n .col-md-5 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 41.6666666667%;\n }\n\n .col-md-6 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 50%;\n }\n\n .col-md-7 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 58.3333333333%;\n }\n\n .col-md-8 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 66.6666666667%;\n }\n\n .col-md-9 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 75%;\n }\n\n .col-md-10 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 83.3333333333%;\n }\n\n .col-md-11 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 91.6666666667%;\n }\n\n .col-md-12 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 100%;\n }\n\n .offset-md-0 {\n  margin-right: 0;\n }\n\n .offset-md-1 {\n  margin-right: 8.3333333333%;\n }\n\n .offset-md-2 {\n  margin-right: 16.6666666667%;\n }\n\n .offset-md-3 {\n  margin-right: 25%;\n }\n\n .offset-md-4 {\n  margin-right: 33.3333333333%;\n }\n\n .offset-md-5 {\n  margin-right: 41.6666666667%;\n }\n\n .offset-md-6 {\n  margin-right: 50%;\n }\n\n .offset-md-7 {\n  margin-right: 58.3333333333%;\n }\n\n .offset-md-8 {\n  margin-right: 66.6666666667%;\n }\n\n .offset-md-9 {\n  margin-right: 75%;\n }\n\n .offset-md-10 {\n  margin-right: 83.3333333333%;\n }\n\n .offset-md-11 {\n  margin-right: 91.6666666667%;\n }\n\n .g-md-0,\n.gx-md-0 {\n  --bs-gutter-x: 0;\n }\n\n .g-md-0,\n.gy-md-0 {\n  --bs-gutter-y: 0;\n }\n\n .g-md-1,\n.gx-md-1 {\n  --bs-gutter-x: 0.25rem;\n }\n\n .g-md-1,\n.gy-md-1 {\n  --bs-gutter-y: 0.25rem;\n }\n\n .g-md-2,\n.gx-md-2 {\n  --bs-gutter-x: 0.5rem;\n }\n\n .g-md-2,\n.gy-md-2 {\n  --bs-gutter-y: 0.5rem;\n }\n\n .g-md-3,\n.gx-md-3 {\n  --bs-gutter-x: 1rem;\n }\n\n .g-md-3,\n.gy-md-3 {\n  --bs-gutter-y: 1rem;\n }\n\n .g-md-4,\n.gx-md-4 {\n  --bs-gutter-x: 1.5rem;\n }\n\n .g-md-4,\n.gy-md-4 {\n  --bs-gutter-y: 1.5rem;\n }\n\n .g-md-5,\n.gx-md-5 {\n  --bs-gutter-x: 3rem;\n }\n\n .g-md-5,\n.gy-md-5 {\n  --bs-gutter-y: 3rem;\n }\n}\n@media (min-width: 992px) {\n .col-lg {\n  flex: 1 0 0%;\n }\n\n .row-cols-lg-auto > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: auto;\n }\n\n .row-cols-lg-1 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 100%;\n }\n\n .row-cols-lg-2 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 50%;\n }\n\n .row-cols-lg-3 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 33.3333333333%;\n }\n\n .row-cols-lg-4 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 25%;\n }\n\n .row-cols-lg-5 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 20%;\n }\n\n .row-cols-lg-6 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 16.6666666667%;\n }\n\n .col-lg-auto {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: auto;\n }\n\n .col-lg-1 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 8.3333333333%;\n }\n\n .col-lg-2 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 16.6666666667%;\n }\n\n .col-lg-3 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 25%;\n }\n\n .col-lg-4 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 33.3333333333%;\n }\n\n .col-lg-5 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 41.6666666667%;\n }\n\n .col-lg-6 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 50%;\n }\n\n .col-lg-7 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 58.3333333333%;\n }\n\n .col-lg-8 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 66.6666666667%;\n }\n\n .col-lg-9 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 75%;\n }\n\n .col-lg-10 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 83.3333333333%;\n }\n\n .col-lg-11 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 91.6666666667%;\n }\n\n .col-lg-12 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 100%;\n }\n\n .offset-lg-0 {\n  margin-right: 0;\n }\n\n .offset-lg-1 {\n  margin-right: 8.3333333333%;\n }\n\n .offset-lg-2 {\n  margin-right: 16.6666666667%;\n }\n\n .offset-lg-3 {\n  margin-right: 25%;\n }\n\n .offset-lg-4 {\n  margin-right: 33.3333333333%;\n }\n\n .offset-lg-5 {\n  margin-right: 41.6666666667%;\n }\n\n .offset-lg-6 {\n  margin-right: 50%;\n }\n\n .offset-lg-7 {\n  margin-right: 58.3333333333%;\n }\n\n .offset-lg-8 {\n  margin-right: 66.6666666667%;\n }\n\n .offset-lg-9 {\n  margin-right: 75%;\n }\n\n .offset-lg-10 {\n  margin-right: 83.3333333333%;\n }\n\n .offset-lg-11 {\n  margin-right: 91.6666666667%;\n }\n\n .g-lg-0,\n.gx-lg-0 {\n  --bs-gutter-x: 0;\n }\n\n .g-lg-0,\n.gy-lg-0 {\n  --bs-gutter-y: 0;\n }\n\n .g-lg-1,\n.gx-lg-1 {\n  --bs-gutter-x: 0.25rem;\n }\n\n .g-lg-1,\n.gy-lg-1 {\n  --bs-gutter-y: 0.25rem;\n }\n\n .g-lg-2,\n.gx-lg-2 {\n  --bs-gutter-x: 0.5rem;\n }\n\n .g-lg-2,\n.gy-lg-2 {\n  --bs-gutter-y: 0.5rem;\n }\n\n .g-lg-3,\n.gx-lg-3 {\n  --bs-gutter-x: 1rem;\n }\n\n .g-lg-3,\n.gy-lg-3 {\n  --bs-gutter-y: 1rem;\n }\n\n .g-lg-4,\n.gx-lg-4 {\n  --bs-gutter-x: 1.5rem;\n }\n\n .g-lg-4,\n.gy-lg-4 {\n  --bs-gutter-y: 1.5rem;\n }\n\n .g-lg-5,\n.gx-lg-5 {\n  --bs-gutter-x: 3rem;\n }\n\n .g-lg-5,\n.gy-lg-5 {\n  --bs-gutter-y: 3rem;\n }\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n .col-xl {\n  flex: 1 0 0%;\n }\n\n .row-cols-xl-auto > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: auto;\n }\n\n .row-cols-xl-1 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 100%;\n }\n\n .row-cols-xl-2 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 50%;\n }\n\n .row-cols-xl-3 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 33.3333333333%;\n }\n\n .row-cols-xl-4 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 25%;\n }\n\n .row-cols-xl-5 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 20%;\n }\n\n .row-cols-xl-6 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 16.6666666667%;\n }\n\n .col-xl-auto {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: auto;\n }\n\n .col-xl-1 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 8.3333333333%;\n }\n\n .col-xl-2 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 16.6666666667%;\n }\n\n .col-xl-3 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 25%;\n }\n\n .col-xl-4 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 33.3333333333%;\n }\n\n .col-xl-5 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 41.6666666667%;\n }\n\n .col-xl-6 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 50%;\n }\n\n .col-xl-7 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 58.3333333333%;\n }\n\n .col-xl-8 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 66.6666666667%;\n }\n\n .col-xl-9 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 75%;\n }\n\n .col-xl-10 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 83.3333333333%;\n }\n\n .col-xl-11 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 91.6666666667%;\n }\n\n .col-xl-12 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 100%;\n }\n\n .offset-xl-0 {\n  margin-right: 0;\n }\n\n .offset-xl-1 {\n  margin-right: 8.3333333333%;\n }\n\n .offset-xl-2 {\n  margin-right: 16.6666666667%;\n }\n\n .offset-xl-3 {\n  margin-right: 25%;\n }\n\n .offset-xl-4 {\n  margin-right: 33.3333333333%;\n }\n\n .offset-xl-5 {\n  margin-right: 41.6666666667%;\n }\n\n .offset-xl-6 {\n  margin-right: 50%;\n }\n\n .offset-xl-7 {\n  margin-right: 58.3333333333%;\n }\n\n .offset-xl-8 {\n  margin-right: 66.6666666667%;\n }\n\n .offset-xl-9 {\n  margin-right: 75%;\n }\n\n .offset-xl-10 {\n  margin-right: 83.3333333333%;\n }\n\n .offset-xl-11 {\n  margin-right: 91.6666666667%;\n }\n\n .g-xl-0,\n.gx-xl-0 {\n  --bs-gutter-x: 0;\n }\n\n .g-xl-0,\n.gy-xl-0 {\n  --bs-gutter-y: 0;\n }\n\n .g-xl-1,\n.gx-xl-1 {\n  --bs-gutter-x: 0.25rem;\n }\n\n .g-xl-1,\n.gy-xl-1 {\n  --bs-gutter-y: 0.25rem;\n }\n\n .g-xl-2,\n.gx-xl-2 {\n  --bs-gutter-x: 0.5rem;\n }\n\n .g-xl-2,\n.gy-xl-2 {\n  --bs-gutter-y: 0.5rem;\n }\n\n .g-xl-3,\n.gx-xl-3 {\n  --bs-gutter-x: 1rem;\n }\n\n .g-xl-3,\n.gy-xl-3 {\n  --bs-gutter-y: 1rem;\n }\n\n .g-xl-4,\n.gx-xl-4 {\n  --bs-gutter-x: 1.5rem;\n }\n\n .g-xl-4,\n.gy-xl-4 {\n  --bs-gutter-y: 1.5rem;\n }\n\n .g-xl-5,\n.gx-xl-5 {\n  --bs-gutter-x: 3rem;\n }\n\n .g-xl-5,\n.gy-xl-5 {\n  --bs-gutter-y: 3rem;\n }\n}\n@media (min-width: 1400px) {\n .col-xxl {\n  flex: 1 0 0%;\n }\n\n .row-cols-xxl-auto > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: auto;\n }\n\n .row-cols-xxl-1 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 100%;\n }\n\n .row-cols-xxl-2 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 50%;\n }\n\n .row-cols-xxl-3 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 33.3333333333%;\n }\n\n .row-cols-xxl-4 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 25%;\n }\n\n .row-cols-xxl-5 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 20%;\n }\n\n .row-cols-xxl-6 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 16.6666666667%;\n }\n\n .col-xxl-auto {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: auto;\n }\n\n .col-xxl-1 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 8.3333333333%;\n }\n\n .col-xxl-2 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 16.6666666667%;\n }\n\n .col-xxl-3 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 25%;\n }\n\n .col-xxl-4 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 33.3333333333%;\n }\n\n .col-xxl-5 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 41.6666666667%;\n }\n\n .col-xxl-6 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 50%;\n }\n\n .col-xxl-7 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 58.3333333333%;\n }\n\n .col-xxl-8 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 66.6666666667%;\n }\n\n .col-xxl-9 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 75%;\n }\n\n .col-xxl-10 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 83.3333333333%;\n }\n\n .col-xxl-11 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 91.6666666667%;\n }\n\n .col-xxl-12 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 100%;\n }\n\n .offset-xxl-0 {\n  margin-right: 0;\n }\n\n .offset-xxl-1 {\n  margin-right: 8.3333333333%;\n }\n\n .offset-xxl-2 {\n  margin-right: 16.6666666667%;\n }\n\n .offset-xxl-3 {\n  margin-right: 25%;\n }\n\n .offset-xxl-4 {\n  margin-right: 33.3333333333%;\n }\n\n .offset-xxl-5 {\n  margin-right: 41.6666666667%;\n }\n\n .offset-xxl-6 {\n  margin-right: 50%;\n }\n\n .offset-xxl-7 {\n  margin-right: 58.3333333333%;\n }\n\n .offset-xxl-8 {\n  margin-right: 66.6666666667%;\n }\n\n .offset-xxl-9 {\n  margin-right: 75%;\n }\n\n .offset-xxl-10 {\n  margin-right: 83.3333333333%;\n }\n\n .offset-xxl-11 {\n  margin-right: 91.6666666667%;\n }\n\n .g-xxl-0,\n.gx-xxl-0 {\n  --bs-gutter-x: 0;\n }\n\n .g-xxl-0,\n.gy-xxl-0 {\n  --bs-gutter-y: 0;\n }\n\n .g-xxl-1,\n.gx-xxl-1 {\n  --bs-gutter-x: 0.25rem;\n }\n\n .g-xxl-1,\n.gy-xxl-1 {\n  --bs-gutter-y: 0.25rem;\n }\n\n .g-xxl-2,\n.gx-xxl-2 {\n  --bs-gutter-x: 0.5rem;\n }\n\n .g-xxl-2,\n.gy-xxl-2 {\n  --bs-gutter-y: 0.5rem;\n }\n\n .g-xxl-3,\n.gx-xxl-3 {\n  --bs-gutter-x: 1rem;\n }\n\n .g-xxl-3,\n.gy-xxl-3 {\n  --bs-gutter-y: 1rem;\n }\n\n .g-xxl-4,\n.gx-xxl-4 {\n  --bs-gutter-x: 1.5rem;\n }\n\n .g-xxl-4,\n.gy-xxl-4 {\n  --bs-gutter-y: 1.5rem;\n }\n\n .g-xxl-5,\n.gx-xxl-5 {\n  --bs-gutter-x: 3rem;\n }\n\n .g-xxl-5,\n.gy-xxl-5 {\n  --bs-gutter-y: 3rem;\n }\n}\n.table {\n --bs-table-bg: transparent;\n --bs-table-accent-bg: transparent;\n --bs-table-striped-color: #212529;\n --bs-table-striped-bg: rgba(0, 0, 0, 0.05);\n --bs-table-active-color: #212529;\n --bs-table-active-bg: rgba(0, 0, 0, 0.1);\n --bs-table-hover-color: #212529;\n --bs-table-hover-bg: rgba(0, 0, 0, 0.075);\n width: 100%;\n margin-bottom: 1rem;\n color: #212529;\n vertical-align: top;\n border-color: #dee2e6;\n}\n.table > :not(caption) > * > * {\n padding: 0.5rem 0.5rem;\n background-color: var(--bs-table-bg);\n border-bottom-width: 1px;\n box-shadow: inset 0 0 0 9999px var(--bs-table-accent-bg);\n}\n.table > tbody {\n vertical-align: inherit;\n}\n.table > thead {\n vertical-align: bottom;\n}\n.table > :not(:last-child) > :last-child > * {\n border-bottom-color: currentColor;\n}\n\n.caption-top {\n caption-side: top;\n}\n\n.table-sm > :not(caption) > * > * {\n padding: 0.25rem 0.25rem;\n}\n\n.table-bordered > :not(caption) > * {\n border-width: 1px 0;\n}\n.table-bordered > :not(caption) > * > * {\n border-width: 0 1px;\n}\n\n.table-borderless > :not(caption) > * > * {\n border-bottom-width: 0;\n}\n\n.table-striped > tbody > tr:nth-of-type(odd) {\n --bs-table-accent-bg: var(--bs-table-striped-bg);\n color: var(--bs-table-striped-color);\n}\n\n.table-active {\n --bs-table-accent-bg: var(--bs-table-active-bg);\n color: var(--bs-table-active-color);\n}\n\n.table-hover > tbody > tr:hover {\n --bs-table-accent-bg: var(--bs-table-hover-bg);\n color: var(--bs-table-hover-color);\n}\n\n.table-primary {\n --bs-table-bg: #cfe2ff;\n --bs-table-striped-bg: #c5d7f2;\n --bs-table-striped-color: #000;\n --bs-table-active-bg: #bacbe6;\n --bs-table-active-color: #000;\n --bs-table-hover-bg: #bfd1ec;\n --bs-table-hover-color: #000;\n color: #000;\n border-color: #bacbe6;\n}\n\n.table-secondary {\n --bs-table-bg: #e2e3e5;\n --bs-table-striped-bg: #d7d8da;\n --bs-table-striped-color: #000;\n --bs-table-active-bg: #cbccce;\n --bs-table-active-color: #000;\n --bs-table-hover-bg: #d1d2d4;\n --bs-table-hover-color: #000;\n color: #000;\n border-color: #cbccce;\n}\n\n.table-success {\n --bs-table-bg: #d1e7dd;\n --bs-table-striped-bg: #c7dbd2;\n --bs-table-striped-color: #000;\n --bs-table-active-bg: #bcd0c7;\n --bs-table-active-color: #000;\n --bs-table-hover-bg: #c1d6cc;\n --bs-table-hover-color: #000;\n color: #000;\n border-color: #bcd0c7;\n}\n\n.table-info {\n --bs-table-bg: #cff4fc;\n --bs-table-striped-bg: #c5e8ef;\n --bs-table-striped-color: #000;\n --bs-table-active-bg: #badce3;\n --bs-table-active-color: #000;\n --bs-table-hover-bg: #bfe2e9;\n --bs-table-hover-color: #000;\n color: #000;\n border-color: #badce3;\n}\n\n.table-warning {\n --bs-table-bg: #fff3cd;\n --bs-table-striped-bg: #f2e7c3;\n --bs-table-striped-color: #000;\n --bs-table-active-bg: #e6dbb9;\n --bs-table-active-color: #000;\n --bs-table-hover-bg: #ece1be;\n --bs-table-hover-color: #000;\n color: #000;\n border-color: #e6dbb9;\n}\n\n.table-danger {\n --bs-table-bg: #f8d7da;\n --bs-table-striped-bg: #eccccf;\n --bs-table-striped-color: #000;\n --bs-table-active-bg: #dfc2c4;\n --bs-table-active-color: #000;\n --bs-table-hover-bg: #e5c7ca;\n --bs-table-hover-color: #000;\n color: #000;\n border-color: #dfc2c4;\n}\n\n.table-light {\n --bs-table-bg: #f8f9fa;\n --bs-table-striped-bg: #ecedee;\n --bs-table-striped-color: #000;\n --bs-table-active-bg: #dfe0e1;\n --bs-table-active-color: #000;\n --bs-table-hover-bg: #e5e6e7;\n --bs-table-hover-color: #000;\n color: #000;\n border-color: #dfe0e1;\n}\n\n.table-dark {\n --bs-table-bg: #212529;\n --bs-table-striped-bg: #2c3034;\n --bs-table-striped-color: #fff;\n --bs-table-active-bg: #373b3e;\n --bs-table-active-color: #fff;\n --bs-table-hover-bg: #323539;\n --bs-table-hover-color: #fff;\n color: #fff;\n border-color: #373b3e;\n}\n\n.table-responsive {\n overflow-x: auto;\n -webkit-overflow-scrolling: touch;\n}\n\n@media (max-width: 575.98px) {\n .table-responsive-sm {\n  overflow-x: auto;\n  -webkit-overflow-scrolling: touch;\n }\n}\n@media (max-width: 767.98px) {\n .table-responsive-md {\n  overflow-x: auto;\n  -webkit-overflow-scrolling: touch;\n }\n}\n@media (max-width: 991.98px) {\n .table-responsive-lg {\n  overflow-x: auto;\n  -webkit-overflow-scrolling: touch;\n }\n}\n@media (max-width: 1199.98px) {\n .table-responsive-xl {\n  overflow-x: auto;\n  -webkit-overflow-scrolling: touch;\n }\n}\n@media (max-width: 1399.98px) {\n .table-responsive-xxl {\n  overflow-x: auto;\n  -webkit-overflow-scrolling: touch;\n }\n}\n.form-label {\n margin-bottom: 0.5rem;\n}\n\n.col-form-label {\n padding-top: calc(0.375rem + 1px);\n padding-bottom: calc(0.375rem + 1px);\n margin-bottom: 0;\n font-size: inherit;\n line-height: 1.5;\n}\n\n.col-form-label-lg {\n padding-top: calc(0.5rem + 1px);\n padding-bottom: calc(0.5rem + 1px);\n font-size: 1.25rem;\n}\n\n.col-form-label-sm {\n padding-top: calc(0.25rem + 1px);\n padding-bottom: calc(0.25rem + 1px);\n font-size: 0.875rem;\n}\n\n.form-text {\n margin-top: 0.25rem;\n font-size: 0.875em;\n color: #6c757d;\n}\n\n.form-control {\n display: block;\n width: 100%;\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n font-size: 1rem;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #212529;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid #ced4da;\n -webkit-appearance: none;\n -moz-appearance: none;\n appearance: none;\n border-radius: 0.25rem;\n transition: border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .form-control {\n  transition: none;\n }\n}\n.form-control[type=file] {\n overflow: hidden;\n}\n.form-control[type=file]:not(:disabled):not([readonly]) {\n cursor: pointer;\n}\n.form-control:focus {\n color: #212529;\n background-color: #fff;\n border-color: #86b7fe;\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n}\n.form-control::-webkit-date-and-time-value {\n height: 1.5em;\n}\n.form-control::-moz-placeholder {\n color: #6c757d;\n opacity: 1;\n}\n.form-control::placeholder {\n color: #6c757d;\n opacity: 1;\n}\n.form-control:disabled, .form-control[readonly] {\n background-color: #e9ecef;\n opacity: 1;\n}\n.form-control::file-selector-button {\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n margin: -0.375rem -0.75rem;\n -webkit-margin-end: 0.75rem;\n margin-inline-end: 0.75rem;\n color: #212529;\n background-color: #e9ecef;\n pointer-events: none;\n border-color: inherit;\n border-style: solid;\n border-width: 0;\n border-inline-end-width: 1px;\n border-radius: 0;\n transition: color 0.15s ease-in-out, background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .form-control::file-selector-button {\n  transition: none;\n }\n}\n.form-control:hover:not(:disabled):not([readonly])::file-selector-button {\n background-color: #dde0e3;\n}\n.form-control::-webkit-file-upload-button {\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n margin: -0.375rem -0.75rem;\n -webkit-margin-end: 0.75rem;\n margin-inline-end: 0.75rem;\n color: #212529;\n background-color: #e9ecef;\n pointer-events: none;\n border-color: inherit;\n border-style: solid;\n border-width: 0;\n border-inline-end-width: 1px;\n border-radius: 0;\n -webkit-transition: color 0.15s ease-in-out, background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n transition: color 0.15s ease-in-out, background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .form-control::-webkit-file-upload-button {\n  -webkit-transition: none;\n  transition: none;\n }\n}\n.form-control:hover:not(:disabled):not([readonly])::-webkit-file-upload-button {\n background-color: #dde0e3;\n}\n\n.form-control-plaintext {\n display: block;\n width: 100%;\n padding: 0.375rem 0;\n margin-bottom: 0;\n line-height: 1.5;\n color: #212529;\n background-color: transparent;\n border: solid transparent;\n border-width: 1px 0;\n}\n.form-control-plaintext.form-control-sm, .form-control-plaintext.form-control-lg {\n padding-left: 0;\n padding-right: 0;\n}\n\n.form-control-sm {\n min-height: calc(1.5em + 0.5rem + 2px);\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n font-size: 0.875rem;\n border-radius: 0.2rem;\n}\n.form-control-sm::file-selector-button {\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n margin: -0.25rem -0.5rem;\n -webkit-margin-end: 0.5rem;\n margin-inline-end: 0.5rem;\n}\n.form-control-sm::-webkit-file-upload-button {\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n margin: -0.25rem -0.5rem;\n -webkit-margin-end: 0.5rem;\n margin-inline-end: 0.5rem;\n}\n\n.form-control-lg {\n min-height: calc(1.5em + 1rem + 2px);\n padding: 0.5rem 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n border-radius: 0.3rem;\n}\n.form-control-lg::file-selector-button {\n padding: 0.5rem 1rem;\n margin: -0.5rem -1rem;\n -webkit-margin-end: 1rem;\n margin-inline-end: 1rem;\n}\n.form-control-lg::-webkit-file-upload-button {\n padding: 0.5rem 1rem;\n margin: -0.5rem -1rem;\n -webkit-margin-end: 1rem;\n margin-inline-end: 1rem;\n}\n\ntextarea.form-control {\n min-height: calc(1.5em + 0.75rem + 2px);\n}\ntextarea.form-control-sm {\n min-height: calc(1.5em + 0.5rem + 2px);\n}\ntextarea.form-control-lg {\n min-height: calc(1.5em + 1rem + 2px);\n}\n\n.form-control-color {\n max-width: 3rem;\n height: auto;\n padding: 0.375rem;\n}\n.form-control-color:not(:disabled):not([readonly]) {\n cursor: pointer;\n}\n.form-control-color::-moz-color-swatch {\n height: 1.5em;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n.form-control-color::-webkit-color-swatch {\n height: 1.5em;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.form-select {\n display: block;\n width: 100%;\n padding: 0.375rem 0.75rem 0.375rem 2.25rem;\n font-size: 1rem;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #212529;\n background-color: #fff;\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 16 16'%3e%3cpath fill='none' stroke='%23343a40' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' stroke-width='2' d='M2 5l6 6 6-6'/%3e%3c/svg%3e\");\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: left 0.75rem center;\n background-size: 16px 12px;\n border: 1px solid #ced4da;\n border-radius: 0.25rem;\n -webkit-appearance: none;\n -moz-appearance: none;\n appearance: none;\n}\n.form-select:focus {\n border-color: #86b7fe;\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n}\n.form-select[multiple], .form-select[size]:not([size=\"1\"]) {\n padding-left: 0.75rem;\n background-image: none;\n}\n.form-select:disabled {\n background-color: #e9ecef;\n}\n.form-select:-moz-focusring {\n color: transparent;\n text-shadow: 0 0 0 #212529;\n}\n\n.form-select-sm {\n padding-top: 0.25rem;\n padding-bottom: 0.25rem;\n padding-right: 0.5rem;\n font-size: 0.875rem;\n}\n\n.form-select-lg {\n padding-top: 0.5rem;\n padding-bottom: 0.5rem;\n padding-right: 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n}\n\n.form-check {\n display: block;\n min-height: 1.5rem;\n padding-right: 1.5em;\n margin-bottom: 0.125rem;\n}\n.form-check .form-check-input {\n float: right;\n margin-right: -1.5em;\n}\n\n.form-check-input {\n width: 1em;\n height: 1em;\n margin-top: 0.25em;\n vertical-align: top;\n background-color: #fff;\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: center;\n background-size: contain;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.25);\n -webkit-appearance: none;\n -moz-appearance: none;\n appearance: none;\n -webkit-print-color-adjust: exact;\n color-adjust: exact;\n}\n.form-check-input[type=checkbox] {\n border-radius: 0.25em;\n}\n.form-check-input[type=radio] {\n border-radius: 50%;\n}\n.form-check-input:active {\n filter: brightness(90%);\n}\n.form-check-input:focus {\n border-color: #86b7fe;\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n}\n.form-check-input:checked {\n background-color: #0d6efd;\n border-color: #0d6efd;\n}\n.form-check-input:checked[type=checkbox] {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 20 20'%3e%3cpath fill='none' stroke='%23fff' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' stroke-width='3' d='M6 10l3 3l6-6'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n.form-check-input:checked[type=radio] {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='-4 -4 8 8'%3e%3ccircle r='2' fill='%23fff'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n.form-check-input[type=checkbox]:indeterminate {\n background-color: #0d6efd;\n border-color: #0d6efd;\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 20 20'%3e%3cpath fill='none' stroke='%23fff' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' stroke-width='3' d='M6 10h8'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n.form-check-input:disabled {\n pointer-events: none;\n filter: none;\n opacity: 0.5;\n}\n.form-check-input[disabled] ~ .form-check-label, .form-check-input:disabled ~ .form-check-label {\n opacity: 0.5;\n}\n\n.form-switch {\n padding-right: 2.5em;\n}\n.form-switch .form-check-input {\n width: 2em;\n margin-right: -2.5em;\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='-4 -4 8 8'%3e%3ccircle r='3' fill='rgba%280, 0, 0, 0.25%29'/%3e%3c/svg%3e\");\n background-position: right center;\n border-radius: 2em;\n transition: background-position 0.15s ease-in-out;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .form-switch .form-check-input {\n  transition: none;\n }\n}\n.form-switch .form-check-input:focus {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='-4 -4 8 8'%3e%3ccircle r='3' fill='%2386b7fe'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n.form-switch .form-check-input:checked {\n background-position: left center;\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='-4 -4 8 8'%3e%3ccircle r='3' fill='%23fff'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.form-check-inline {\n display: inline-block;\n margin-left: 1rem;\n}\n\n.btn-check {\n position: absolute;\n clip: rect(0, 0, 0, 0);\n pointer-events: none;\n}\n.btn-check[disabled] + .btn, .btn-check:disabled + .btn {\n pointer-events: none;\n filter: none;\n opacity: 0.65;\n}\n\n.form-range {\n width: 100%;\n height: 1.5rem;\n padding: 0;\n background-color: transparent;\n -webkit-appearance: none;\n -moz-appearance: none;\n appearance: none;\n}\n.form-range:focus {\n outline: 0;\n}\n.form-range:focus::-webkit-slider-thumb {\n box-shadow: 0 0 0 1px #fff, 0 0 0 0.25rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n}\n.form-range:focus::-moz-range-thumb {\n box-shadow: 0 0 0 1px #fff, 0 0 0 0.25rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n}\n.form-range::-moz-focus-outer {\n border: 0;\n}\n.form-range::-webkit-slider-thumb {\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n margin-top: -0.25rem;\n background-color: #0d6efd;\n border: 0;\n border-radius: 1rem;\n -webkit-transition: background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n transition: background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n -webkit-appearance: none;\n appearance: none;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .form-range::-webkit-slider-thumb {\n  -webkit-transition: none;\n  transition: none;\n }\n}\n.form-range::-webkit-slider-thumb:active {\n background-color: #b6d4fe;\n}\n.form-range::-webkit-slider-runnable-track {\n width: 100%;\n height: 0.5rem;\n color: transparent;\n cursor: pointer;\n background-color: #dee2e6;\n border-color: transparent;\n border-radius: 1rem;\n}\n.form-range::-moz-range-thumb {\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n background-color: #0d6efd;\n border: 0;\n border-radius: 1rem;\n -moz-transition: background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n transition: background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n -moz-appearance: none;\n appearance: none;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .form-range::-moz-range-thumb {\n  -moz-transition: none;\n  transition: none;\n }\n}\n.form-range::-moz-range-thumb:active {\n background-color: #b6d4fe;\n}\n.form-range::-moz-range-track {\n width: 100%;\n height: 0.5rem;\n color: transparent;\n cursor: pointer;\n background-color: #dee2e6;\n border-color: transparent;\n border-radius: 1rem;\n}\n.form-range:disabled {\n pointer-events: none;\n}\n.form-range:disabled::-webkit-slider-thumb {\n background-color: #adb5bd;\n}\n.form-range:disabled::-moz-range-thumb {\n background-color: #adb5bd;\n}\n\n.form-floating {\n position: relative;\n}\n.form-floating > .form-control,\n.form-floating > .form-select {\n height: calc(3.5rem + 2px);\n padding: 1rem 0.75rem;\n}\n.form-floating > label {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n height: 100%;\n padding: 1rem 0.75rem;\n pointer-events: none;\n border: 1px solid transparent;\n transform-origin: 100% 0;\n transition: opacity 0.1s ease-in-out, transform 0.1s ease-in-out;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .form-floating > label {\n  transition: none;\n }\n}\n.form-floating > .form-control::-moz-placeholder {\n color: transparent;\n}\n.form-floating > .form-control::placeholder {\n color: transparent;\n}\n.form-floating > .form-control:not(:-moz-placeholder-shown) {\n padding-top: 1.625rem;\n padding-bottom: 0.625rem;\n}\n.form-floating > .form-control:focus, .form-floating > .form-control:not(:placeholder-shown) {\n padding-top: 1.625rem;\n padding-bottom: 0.625rem;\n}\n.form-floating > .form-control:-webkit-autofill {\n padding-top: 1.625rem;\n padding-bottom: 0.625rem;\n}\n.form-floating > .form-select {\n padding-top: 1.625rem;\n padding-bottom: 0.625rem;\n}\n.form-floating > .form-control:not(:-moz-placeholder-shown) ~ label {\n opacity: 0.65;\n transform: scale(0.85) translateY(-0.5rem) translateX(-0.15rem);\n}\n.form-floating > .form-control:focus ~ label,\n.form-floating > .form-control:not(:placeholder-shown) ~ label,\n.form-floating > .form-select ~ label {\n opacity: 0.65;\n transform: scale(0.85) translateY(-0.5rem) translateX(-0.15rem);\n}\n.form-floating > .form-control:-webkit-autofill ~ label {\n opacity: 0.65;\n transform: scale(0.85) translateY(-0.5rem) translateX(-0.15rem);\n}\n\n.input-group {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n align-items: stretch;\n width: 100%;\n}\n.input-group > .form-control,\n.input-group > .form-select {\n position: relative;\n flex: 1 1 auto;\n width: 1%;\n min-width: 0;\n}\n.input-group > .form-control:focus,\n.input-group > .form-select:focus {\n z-index: 3;\n}\n.input-group .btn {\n position: relative;\n z-index: 2;\n}\n.input-group .btn:focus {\n z-index: 3;\n}\n\n.input-group-text {\n display: flex;\n align-items: center;\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n font-size: 1rem;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #212529;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n background-color: #e9ecef;\n border: 1px solid #ced4da;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.input-group-lg > .form-control,\n.input-group-lg > .form-select,\n.input-group-lg > .input-group-text,\n.input-group-lg > .btn {\n padding: 0.5rem 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n border-radius: 0.3rem;\n}\n\n.input-group-sm > .form-control,\n.input-group-sm > .form-select,\n.input-group-sm > .input-group-text,\n.input-group-sm > .btn {\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n font-size: 0.875rem;\n border-radius: 0.2rem;\n}\n\n.input-group-lg > .form-select,\n.input-group-sm > .form-select {\n padding-left: 3rem;\n}\n\n.input-group:not(.has-validation) > :not(:last-child):not(.dropdown-toggle):not(.dropdown-menu),\n.input-group:not(.has-validation) > .dropdown-toggle:nth-last-child(n+3) {\n border-top-left-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n.input-group.has-validation > :nth-last-child(n+3):not(.dropdown-toggle):not(.dropdown-menu),\n.input-group.has-validation > .dropdown-toggle:nth-last-child(n+4) {\n border-top-left-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n.input-group > :not(:first-child):not(.dropdown-menu):not(.valid-tooltip):not(.valid-feedback):not(.invalid-tooltip):not(.invalid-feedback) {\n margin-right: -1px;\n border-top-right-radius: 0;\n border-bottom-right-radius: 0;\n}\n\n.valid-feedback {\n display: none;\n width: 100%;\n margin-top: 0.25rem;\n font-size: 0.875em;\n color: #198754;\n}\n\n.valid-tooltip {\n position: absolute;\n top: 100%;\n z-index: 5;\n display: none;\n max-width: 100%;\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n margin-top: 0.1rem;\n font-size: 0.875rem;\n color: #fff;\n background-color: rgba(25, 135, 84, 0.9);\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.was-validated :valid ~ .valid-feedback,\n.was-validated :valid ~ .valid-tooltip,\n.is-valid ~ .valid-feedback,\n.is-valid ~ .valid-tooltip {\n display: block;\n}\n\n.was-validated .form-control:valid, .form-control.is-valid {\n border-color: #198754;\n padding-left: calc(1.5em + 0.75rem);\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 8 8'%3e%3cpath fill='%23198754' d='M2.3 6.73L.6 4.53c-.4-1.04.46-1.4 1.1-.8l1.1 1.4 3.4-3.8c.6-.63 1.6-.27 1.2.7l-4 4.6c-.43.5-.8.4-1.1.1z'/%3e%3c/svg%3e\");\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: left calc(0.375em + 0.1875rem) center;\n background-size: calc(0.75em + 0.375rem) calc(0.75em + 0.375rem);\n}\n.was-validated .form-control:valid:focus, .form-control.is-valid:focus {\n border-color: #198754;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(25, 135, 84, 0.25);\n}\n\n.was-validated textarea.form-control:valid, textarea.form-control.is-valid {\n padding-left: calc(1.5em + 0.75rem);\n background-position: top calc(0.375em + 0.1875rem) left calc(0.375em + 0.1875rem);\n}\n\n.was-validated .form-select:valid, .form-select.is-valid {\n border-color: #198754;\n}\n.was-validated .form-select:valid:not([multiple]):not([size]), .was-validated .form-select:valid:not([multiple])[size=\"1\"], .form-select.is-valid:not([multiple]):not([size]), .form-select.is-valid:not([multiple])[size=\"1\"] {\n padding-left: 4.125rem;\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 16 16'%3e%3cpath fill='none' stroke='%23343a40' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' stroke-width='2' d='M2 5l6 6 6-6'/%3e%3c/svg%3e\"), url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 8 8'%3e%3cpath fill='%23198754' d='M2.3 6.73L.6 4.53c-.4-1.04.46-1.4 1.1-.8l1.1 1.4 3.4-3.8c.6-.63 1.6-.27 1.2.7l-4 4.6c-.43.5-.8.4-1.1.1z'/%3e%3c/svg%3e\");\n background-position: left 0.75rem center, center left 2.25rem;\n background-size: 16px 12px, calc(0.75em + 0.375rem) calc(0.75em + 0.375rem);\n}\n.was-validated .form-select:valid:focus, .form-select.is-valid:focus {\n border-color: #198754;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(25, 135, 84, 0.25);\n}\n\n.was-validated .form-check-input:valid, .form-check-input.is-valid {\n border-color: #198754;\n}\n.was-validated .form-check-input:valid:checked, .form-check-input.is-valid:checked {\n background-color: #198754;\n}\n.was-validated .form-check-input:valid:focus, .form-check-input.is-valid:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(25, 135, 84, 0.25);\n}\n.was-validated .form-check-input:valid ~ .form-check-label, .form-check-input.is-valid ~ .form-check-label {\n color: #198754;\n}\n\n.form-check-inline .form-check-input ~ .valid-feedback {\n margin-right: 0.5em;\n}\n\n.was-validated .input-group .form-control:valid, .input-group .form-control.is-valid,\n.was-validated .input-group .form-select:valid,\n.input-group .form-select.is-valid {\n z-index: 1;\n}\n.was-validated .input-group .form-control:valid:focus, .input-group .form-control.is-valid:focus,\n.was-validated .input-group .form-select:valid:focus,\n.input-group .form-select.is-valid:focus {\n z-index: 3;\n}\n\n.invalid-feedback {\n display: none;\n width: 100%;\n margin-top: 0.25rem;\n font-size: 0.875em;\n color: #dc3545;\n}\n\n.invalid-tooltip {\n position: absolute;\n top: 100%;\n z-index: 5;\n display: none;\n max-width: 100%;\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n margin-top: 0.1rem;\n font-size: 0.875rem;\n color: #fff;\n background-color: rgba(220, 53, 69, 0.9);\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.was-validated :invalid ~ .invalid-feedback,\n.was-validated :invalid ~ .invalid-tooltip,\n.is-invalid ~ .invalid-feedback,\n.is-invalid ~ .invalid-tooltip {\n display: block;\n}\n\n.was-validated .form-control:invalid, .form-control.is-invalid {\n border-color: #dc3545;\n padding-left: calc(1.5em + 0.75rem);\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 12 12' width='12' height='12' fill='none' stroke='%23dc3545'%3e%3ccircle cx='6' cy='6' r='4.5'/%3e%3cpath stroke-linejoin='round' d='M5.8 3.6h.4L6 6.5z'/%3e%3ccircle cx='6' cy='8.2' r='.6' fill='%23dc3545' stroke='none'/%3e%3c/svg%3e\");\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: left calc(0.375em + 0.1875rem) center;\n background-size: calc(0.75em + 0.375rem) calc(0.75em + 0.375rem);\n}\n.was-validated .form-control:invalid:focus, .form-control.is-invalid:focus {\n border-color: #dc3545;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(220, 53, 69, 0.25);\n}\n\n.was-validated textarea.form-control:invalid, textarea.form-control.is-invalid {\n padding-left: calc(1.5em + 0.75rem);\n background-position: top calc(0.375em + 0.1875rem) left calc(0.375em + 0.1875rem);\n}\n\n.was-validated .form-select:invalid, .form-select.is-invalid {\n border-color: #dc3545;\n}\n.was-validated .form-select:invalid:not([multiple]):not([size]), .was-validated .form-select:invalid:not([multiple])[size=\"1\"], .form-select.is-invalid:not([multiple]):not([size]), .form-select.is-invalid:not([multiple])[size=\"1\"] {\n padding-left: 4.125rem;\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 16 16'%3e%3cpath fill='none' stroke='%23343a40' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' stroke-width='2' d='M2 5l6 6 6-6'/%3e%3c/svg%3e\"), url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 12 12' width='12' height='12' fill='none' stroke='%23dc3545'%3e%3ccircle cx='6' cy='6' r='4.5'/%3e%3cpath stroke-linejoin='round' d='M5.8 3.6h.4L6 6.5z'/%3e%3ccircle cx='6' cy='8.2' r='.6' fill='%23dc3545' stroke='none'/%3e%3c/svg%3e\");\n background-position: left 0.75rem center, center left 2.25rem;\n background-size: 16px 12px, calc(0.75em + 0.375rem) calc(0.75em + 0.375rem);\n}\n.was-validated .form-select:invalid:focus, .form-select.is-invalid:focus {\n border-color: #dc3545;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(220, 53, 69, 0.25);\n}\n\n.was-validated .form-check-input:invalid, .form-check-input.is-invalid {\n border-color: #dc3545;\n}\n.was-validated .form-check-input:invalid:checked, .form-check-input.is-invalid:checked {\n background-color: #dc3545;\n}\n.was-validated .form-check-input:invalid:focus, .form-check-input.is-invalid:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(220, 53, 69, 0.25);\n}\n.was-validated .form-check-input:invalid ~ .form-check-label, .form-check-input.is-invalid ~ .form-check-label {\n color: #dc3545;\n}\n\n.form-check-inline .form-check-input ~ .invalid-feedback {\n margin-right: 0.5em;\n}\n\n.was-validated .input-group .form-control:invalid, .input-group .form-control.is-invalid,\n.was-validated .input-group .form-select:invalid,\n.input-group .form-select.is-invalid {\n z-index: 2;\n}\n.was-validated .input-group .form-control:invalid:focus, .input-group .form-control.is-invalid:focus,\n.was-validated .input-group .form-select:invalid:focus,\n.input-group .form-select.is-invalid:focus {\n z-index: 3;\n}\n\n.btn {\n display: inline-block;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #212529;\n text-align: center;\n text-decoration: none;\n vertical-align: middle;\n cursor: pointer;\n -webkit-user-select: none;\n -moz-user-select: none;\n user-select: none;\n background-color: transparent;\n border: 1px solid transparent;\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n font-size: 1rem;\n border-radius: 0.25rem;\n transition: color 0.15s ease-in-out, background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .btn {\n  transition: none;\n }\n}\n.btn:hover {\n color: #212529;\n}\n.btn-check:focus + .btn, .btn:focus {\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n}\n.btn:disabled, .btn.disabled, fieldset:disabled .btn {\n pointer-events: none;\n opacity: 0.65;\n}\n\n.btn-primary {\n color: #fff;\n background-color: #0d6efd;\n border-color: #0d6efd;\n}\n.btn-primary:hover {\n color: #fff;\n background-color: #0b5ed7;\n border-color: #0a58ca;\n}\n.btn-check:focus + .btn-primary, .btn-primary:focus {\n color: #fff;\n background-color: #0b5ed7;\n border-color: #0a58ca;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(49, 132, 253, 0.5);\n}\n.btn-check:checked + .btn-primary, .btn-check:active + .btn-primary, .btn-primary:active, .btn-primary.active, .show > .btn-primary.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #0a58ca;\n border-color: #0a53be;\n}\n.btn-check:checked + .btn-primary:focus, .btn-check:active + .btn-primary:focus, .btn-primary:active:focus, .btn-primary.active:focus, .show > .btn-primary.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(49, 132, 253, 0.5);\n}\n.btn-primary:disabled, .btn-primary.disabled {\n color: #fff;\n background-color: #0d6efd;\n border-color: #0d6efd;\n}\n\n.btn-secondary {\n color: #fff;\n background-color: #6c757d;\n border-color: #6c757d;\n}\n.btn-secondary:hover {\n color: #fff;\n background-color: #5c636a;\n border-color: #565e64;\n}\n.btn-check:focus + .btn-secondary, .btn-secondary:focus {\n color: #fff;\n background-color: #5c636a;\n border-color: #565e64;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(130, 138, 145, 0.5);\n}\n.btn-check:checked + .btn-secondary, .btn-check:active + .btn-secondary, .btn-secondary:active, .btn-secondary.active, .show > .btn-secondary.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #565e64;\n border-color: #51585e;\n}\n.btn-check:checked + .btn-secondary:focus, .btn-check:active + .btn-secondary:focus, .btn-secondary:active:focus, .btn-secondary.active:focus, .show > .btn-secondary.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(130, 138, 145, 0.5);\n}\n.btn-secondary:disabled, .btn-secondary.disabled {\n color: #fff;\n background-color: #6c757d;\n border-color: #6c757d;\n}\n\n.btn-success {\n color: #fff;\n background-color: #198754;\n border-color: #198754;\n}\n.btn-success:hover {\n color: #fff;\n background-color: #157347;\n border-color: #146c43;\n}\n.btn-check:focus + .btn-success, .btn-success:focus {\n color: #fff;\n background-color: #157347;\n border-color: #146c43;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(60, 153, 110, 0.5);\n}\n.btn-check:checked + .btn-success, .btn-check:active + .btn-success, .btn-success:active, .btn-success.active, .show > .btn-success.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #146c43;\n border-color: #13653f;\n}\n.btn-check:checked + .btn-success:focus, .btn-check:active + .btn-success:focus, .btn-success:active:focus, .btn-success.active:focus, .show > .btn-success.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(60, 153, 110, 0.5);\n}\n.btn-success:disabled, .btn-success.disabled {\n color: #fff;\n background-color: #198754;\n border-color: #198754;\n}\n\n.btn-info {\n color: #000;\n background-color: #0dcaf0;\n border-color: #0dcaf0;\n}\n.btn-info:hover {\n color: #000;\n background-color: #31d2f2;\n border-color: #25cff2;\n}\n.btn-check:focus + .btn-info, .btn-info:focus {\n color: #000;\n background-color: #31d2f2;\n border-color: #25cff2;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(11, 172, 204, 0.5);\n}\n.btn-check:checked + .btn-info, .btn-check:active + .btn-info, .btn-info:active, .btn-info.active, .show > .btn-info.dropdown-toggle {\n color: #000;\n background-color: #3dd5f3;\n border-color: #25cff2;\n}\n.btn-check:checked + .btn-info:focus, .btn-check:active + .btn-info:focus, .btn-info:active:focus, .btn-info.active:focus, .show > .btn-info.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(11, 172, 204, 0.5);\n}\n.btn-info:disabled, .btn-info.disabled {\n color: #000;\n background-color: #0dcaf0;\n border-color: #0dcaf0;\n}\n\n.btn-warning {\n color: #000;\n background-color: #ffc107;\n border-color: #ffc107;\n}\n.btn-warning:hover {\n color: #000;\n background-color: #ffca2c;\n border-color: #ffc720;\n}\n.btn-check:focus + .btn-warning, .btn-warning:focus {\n color: #000;\n background-color: #ffca2c;\n border-color: #ffc720;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(217, 164, 6, 0.5);\n}\n.btn-check:checked + .btn-warning, .btn-check:active + .btn-warning, .btn-warning:active, .btn-warning.active, .show > .btn-warning.dropdown-toggle {\n color: #000;\n background-color: #ffcd39;\n border-color: #ffc720;\n}\n.btn-check:checked + .btn-warning:focus, .btn-check:active + .btn-warning:focus, .btn-warning:active:focus, .btn-warning.active:focus, .show > .btn-warning.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(217, 164, 6, 0.5);\n}\n.btn-warning:disabled, .btn-warning.disabled {\n color: #000;\n background-color: #ffc107;\n border-color: #ffc107;\n}\n\n.btn-danger {\n color: #fff;\n background-color: #dc3545;\n border-color: #dc3545;\n}\n.btn-danger:hover {\n color: #fff;\n background-color: #bb2d3b;\n border-color: #b02a37;\n}\n.btn-check:focus + .btn-danger, .btn-danger:focus {\n color: #fff;\n background-color: #bb2d3b;\n border-color: #b02a37;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(225, 83, 97, 0.5);\n}\n.btn-check:checked + .btn-danger, .btn-check:active + .btn-danger, .btn-danger:active, .btn-danger.active, .show > .btn-danger.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #b02a37;\n border-color: #a52834;\n}\n.btn-check:checked + .btn-danger:focus, .btn-check:active + .btn-danger:focus, .btn-danger:active:focus, .btn-danger.active:focus, .show > .btn-danger.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(225, 83, 97, 0.5);\n}\n.btn-danger:disabled, .btn-danger.disabled {\n color: #fff;\n background-color: #dc3545;\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.btn-light {\n color: #000;\n background-color: #f8f9fa;\n border-color: #f8f9fa;\n}\n.btn-light:hover {\n color: #000;\n background-color: #f9fafb;\n border-color: #f9fafb;\n}\n.btn-check:focus + .btn-light, .btn-light:focus {\n color: #000;\n background-color: #f9fafb;\n border-color: #f9fafb;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(211, 212, 213, 0.5);\n}\n.btn-check:checked + .btn-light, .btn-check:active + .btn-light, .btn-light:active, .btn-light.active, .show > .btn-light.dropdown-toggle {\n color: #000;\n background-color: #f9fafb;\n border-color: #f9fafb;\n}\n.btn-check:checked + .btn-light:focus, .btn-check:active + .btn-light:focus, .btn-light:active:focus, .btn-light.active:focus, .show > .btn-light.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(211, 212, 213, 0.5);\n}\n.btn-light:disabled, .btn-light.disabled {\n color: #000;\n background-color: #f8f9fa;\n border-color: #f8f9fa;\n}\n\n.btn-dark {\n color: #fff;\n background-color: #212529;\n border-color: #212529;\n}\n.btn-dark:hover {\n color: #fff;\n background-color: #1c1f23;\n border-color: #1a1e21;\n}\n.btn-check:focus + .btn-dark, .btn-dark:focus {\n color: #fff;\n background-color: #1c1f23;\n border-color: #1a1e21;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(66, 70, 73, 0.5);\n}\n.btn-check:checked + .btn-dark, .btn-check:active + .btn-dark, .btn-dark:active, .btn-dark.active, .show > .btn-dark.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #1a1e21;\n border-color: #191c1f;\n}\n.btn-check:checked + .btn-dark:focus, .btn-check:active + .btn-dark:focus, .btn-dark:active:focus, .btn-dark.active:focus, .show > .btn-dark.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(66, 70, 73, 0.5);\n}\n.btn-dark:disabled, .btn-dark.disabled {\n color: #fff;\n background-color: #212529;\n border-color: #212529;\n}\n\n.btn-outline-primary {\n color: #0d6efd;\n border-color: #0d6efd;\n}\n.btn-outline-primary:hover {\n color: #fff;\n background-color: #0d6efd;\n border-color: #0d6efd;\n}\n.btn-check:focus + .btn-outline-primary, .btn-outline-primary:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(13, 110, 253, 0.5);\n}\n.btn-check:checked + .btn-outline-primary, .btn-check:active + .btn-outline-primary, .btn-outline-primary:active, .btn-outline-primary.active, .btn-outline-primary.dropdown-toggle.show {\n color: #fff;\n background-color: #0d6efd;\n border-color: #0d6efd;\n}\n.btn-check:checked + .btn-outline-primary:focus, .btn-check:active + .btn-outline-primary:focus, .btn-outline-primary:active:focus, .btn-outline-primary.active:focus, .btn-outline-primary.dropdown-toggle.show:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(13, 110, 253, 0.5);\n}\n.btn-outline-primary:disabled, .btn-outline-primary.disabled {\n color: #0d6efd;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-secondary {\n color: #6c757d;\n border-color: #6c757d;\n}\n.btn-outline-secondary:hover {\n color: #fff;\n background-color: #6c757d;\n border-color: #6c757d;\n}\n.btn-check:focus + .btn-outline-secondary, .btn-outline-secondary:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(108, 117, 125, 0.5);\n}\n.btn-check:checked + .btn-outline-secondary, .btn-check:active + .btn-outline-secondary, .btn-outline-secondary:active, .btn-outline-secondary.active, .btn-outline-secondary.dropdown-toggle.show {\n color: #fff;\n background-color: #6c757d;\n border-color: #6c757d;\n}\n.btn-check:checked + .btn-outline-secondary:focus, .btn-check:active + .btn-outline-secondary:focus, .btn-outline-secondary:active:focus, .btn-outline-secondary.active:focus, .btn-outline-secondary.dropdown-toggle.show:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(108, 117, 125, 0.5);\n}\n.btn-outline-secondary:disabled, .btn-outline-secondary.disabled {\n color: #6c757d;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-success {\n color: #198754;\n border-color: #198754;\n}\n.btn-outline-success:hover {\n color: #fff;\n background-color: #198754;\n border-color: #198754;\n}\n.btn-check:focus + .btn-outline-success, .btn-outline-success:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(25, 135, 84, 0.5);\n}\n.btn-check:checked + .btn-outline-success, .btn-check:active + .btn-outline-success, .btn-outline-success:active, .btn-outline-success.active, .btn-outline-success.dropdown-toggle.show {\n color: #fff;\n background-color: #198754;\n border-color: #198754;\n}\n.btn-check:checked + .btn-outline-success:focus, .btn-check:active + .btn-outline-success:focus, .btn-outline-success:active:focus, .btn-outline-success.active:focus, .btn-outline-success.dropdown-toggle.show:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(25, 135, 84, 0.5);\n}\n.btn-outline-success:disabled, .btn-outline-success.disabled {\n color: #198754;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-info {\n color: #0dcaf0;\n border-color: #0dcaf0;\n}\n.btn-outline-info:hover {\n color: #000;\n background-color: #0dcaf0;\n border-color: #0dcaf0;\n}\n.btn-check:focus + .btn-outline-info, .btn-outline-info:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(13, 202, 240, 0.5);\n}\n.btn-check:checked + .btn-outline-info, .btn-check:active + .btn-outline-info, .btn-outline-info:active, .btn-outline-info.active, .btn-outline-info.dropdown-toggle.show {\n color: #000;\n background-color: #0dcaf0;\n border-color: #0dcaf0;\n}\n.btn-check:checked + .btn-outline-info:focus, .btn-check:active + .btn-outline-info:focus, .btn-outline-info:active:focus, .btn-outline-info.active:focus, .btn-outline-info.dropdown-toggle.show:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(13, 202, 240, 0.5);\n}\n.btn-outline-info:disabled, .btn-outline-info.disabled {\n color: #0dcaf0;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-warning {\n color: #ffc107;\n border-color: #ffc107;\n}\n.btn-outline-warning:hover {\n color: #000;\n background-color: #ffc107;\n border-color: #ffc107;\n}\n.btn-check:focus + .btn-outline-warning, .btn-outline-warning:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(255, 193, 7, 0.5);\n}\n.btn-check:checked + .btn-outline-warning, .btn-check:active + .btn-outline-warning, .btn-outline-warning:active, .btn-outline-warning.active, .btn-outline-warning.dropdown-toggle.show {\n color: #000;\n background-color: #ffc107;\n border-color: #ffc107;\n}\n.btn-check:checked + .btn-outline-warning:focus, .btn-check:active + .btn-outline-warning:focus, .btn-outline-warning:active:focus, .btn-outline-warning.active:focus, .btn-outline-warning.dropdown-toggle.show:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(255, 193, 7, 0.5);\n}\n.btn-outline-warning:disabled, .btn-outline-warning.disabled {\n color: #ffc107;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-danger {\n color: #dc3545;\n border-color: #dc3545;\n}\n.btn-outline-danger:hover {\n color: #fff;\n background-color: #dc3545;\n border-color: #dc3545;\n}\n.btn-check:focus + .btn-outline-danger, .btn-outline-danger:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(220, 53, 69, 0.5);\n}\n.btn-check:checked + .btn-outline-danger, .btn-check:active + .btn-outline-danger, .btn-outline-danger:active, .btn-outline-danger.active, .btn-outline-danger.dropdown-toggle.show {\n color: #fff;\n background-color: #dc3545;\n border-color: #dc3545;\n}\n.btn-check:checked + .btn-outline-danger:focus, .btn-check:active + .btn-outline-danger:focus, .btn-outline-danger:active:focus, .btn-outline-danger.active:focus, .btn-outline-danger.dropdown-toggle.show:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(220, 53, 69, 0.5);\n}\n.btn-outline-danger:disabled, .btn-outline-danger.disabled {\n color: #dc3545;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-light {\n color: #f8f9fa;\n border-color: #f8f9fa;\n}\n.btn-outline-light:hover {\n color: #000;\n background-color: #f8f9fa;\n border-color: #f8f9fa;\n}\n.btn-check:focus + .btn-outline-light, .btn-outline-light:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(248, 249, 250, 0.5);\n}\n.btn-check:checked + .btn-outline-light, .btn-check:active + .btn-outline-light, .btn-outline-light:active, .btn-outline-light.active, .btn-outline-light.dropdown-toggle.show {\n color: #000;\n background-color: #f8f9fa;\n border-color: #f8f9fa;\n}\n.btn-check:checked + .btn-outline-light:focus, .btn-check:active + .btn-outline-light:focus, .btn-outline-light:active:focus, .btn-outline-light.active:focus, .btn-outline-light.dropdown-toggle.show:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(248, 249, 250, 0.5);\n}\n.btn-outline-light:disabled, .btn-outline-light.disabled {\n color: #f8f9fa;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-dark {\n color: #212529;\n border-color: #212529;\n}\n.btn-outline-dark:hover {\n color: #fff;\n background-color: #212529;\n border-color: #212529;\n}\n.btn-check:focus + .btn-outline-dark, .btn-outline-dark:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(33, 37, 41, 0.5);\n}\n.btn-check:checked + .btn-outline-dark, .btn-check:active + .btn-outline-dark, .btn-outline-dark:active, .btn-outline-dark.active, .btn-outline-dark.dropdown-toggle.show {\n color: #fff;\n background-color: #212529;\n border-color: #212529;\n}\n.btn-check:checked + .btn-outline-dark:focus, .btn-check:active + .btn-outline-dark:focus, .btn-outline-dark:active:focus, .btn-outline-dark.active:focus, .btn-outline-dark.dropdown-toggle.show:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(33, 37, 41, 0.5);\n}\n.btn-outline-dark:disabled, .btn-outline-dark.disabled {\n color: #212529;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-link {\n font-weight: 400;\n color: #0d6efd;\n text-decoration: underline;\n}\n.btn-link:hover {\n color: #0a58ca;\n}\n.btn-link:disabled, .btn-link.disabled {\n color: #6c757d;\n}\n\n.btn-lg, .btn-group-lg > .btn {\n padding: 0.5rem 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n border-radius: 0.3rem;\n}\n\n.btn-sm, .btn-group-sm > .btn {\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n font-size: 0.875rem;\n border-radius: 0.2rem;\n}\n\n.fade {\n transition: opacity 0.15s linear;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .fade {\n  transition: none;\n }\n}\n.fade:not(.show) {\n opacity: 0;\n}\n\n.collapse:not(.show) {\n display: none;\n}\n\n.collapsing {\n height: 0;\n overflow: hidden;\n transition: height 0.35s ease;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .collapsing {\n  transition: none;\n }\n}\n\n.dropup,\n.dropend,\n.dropdown,\n.dropstart {\n position: relative;\n}\n\n.dropdown-toggle {\n white-space: nowrap;\n}\n.dropdown-toggle::after {\n display: inline-block;\n margin-right: 0.255em;\n vertical-align: 0.255em;\n content: \"\";\n border-top: 0.3em solid;\n border-left: 0.3em solid transparent;\n border-bottom: 0;\n border-right: 0.3em solid transparent;\n}\n.dropdown-toggle:empty::after {\n margin-right: 0;\n}\n\n.dropdown-menu {\n position: absolute;\n z-index: 1000;\n display: none;\n min-width: 10rem;\n padding: 0.5rem 0;\n margin: 0;\n font-size: 1rem;\n color: #212529;\n text-align: right;\n list-style: none;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15);\n border-radius: 0.25rem;\n}\n.dropdown-menu[data-bs-popper] {\n top: 100%;\n right: 0;\n margin-top: 0.125rem;\n}\n\n.dropdown-menu-start {\n --bs-position: start;\n}\n.dropdown-menu-start[data-bs-popper] {\n right: auto ;\n left: 0 ;\n}\n\n.dropdown-menu-end {\n --bs-position: end;\n}\n.dropdown-menu-end[data-bs-popper] {\n right: 0 ;\n left: auto ;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .dropdown-menu-sm-start {\n  --bs-position: start;\n }\n .dropdown-menu-sm-start[data-bs-popper] {\n  right: auto ;\n  left: 0 ;\n }\n\n .dropdown-menu-sm-end {\n  --bs-position: end;\n }\n .dropdown-menu-sm-end[data-bs-popper] {\n  right: 0 ;\n  left: auto ;\n }\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .dropdown-menu-md-start {\n  --bs-position: start;\n }\n .dropdown-menu-md-start[data-bs-popper] {\n  right: auto ;\n  left: 0 ;\n }\n\n .dropdown-menu-md-end {\n  --bs-position: end;\n }\n .dropdown-menu-md-end[data-bs-popper] {\n  right: 0 ;\n  left: auto ;\n }\n}\n@media (min-width: 992px) {\n .dropdown-menu-lg-start {\n  --bs-position: start;\n }\n .dropdown-menu-lg-start[data-bs-popper] {\n  right: auto ;\n  left: 0 ;\n }\n\n .dropdown-menu-lg-end {\n  --bs-position: end;\n }\n .dropdown-menu-lg-end[data-bs-popper] {\n  right: 0 ;\n  left: auto ;\n }\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n .dropdown-menu-xl-start {\n  --bs-position: start;\n }\n .dropdown-menu-xl-start[data-bs-popper] {\n  right: auto ;\n  left: 0 ;\n }\n\n .dropdown-menu-xl-end {\n  --bs-position: end;\n }\n .dropdown-menu-xl-end[data-bs-popper] {\n  right: 0 ;\n  left: auto ;\n }\n}\n@media (min-width: 1400px) {\n .dropdown-menu-xxl-start {\n  --bs-position: start;\n }\n .dropdown-menu-xxl-start[data-bs-popper] {\n  right: auto ;\n  left: 0 ;\n }\n\n .dropdown-menu-xxl-end {\n  --bs-position: end;\n }\n .dropdown-menu-xxl-end[data-bs-popper] {\n  right: 0 ;\n  left: auto ;\n }\n}\n.dropup .dropdown-menu[data-bs-popper] {\n top: auto;\n bottom: 100%;\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 0.125rem;\n}\n.dropup .dropdown-toggle::after {\n display: inline-block;\n margin-right: 0.255em;\n vertical-align: 0.255em;\n content: \"\";\n border-top: 0;\n border-left: 0.3em solid transparent;\n border-bottom: 0.3em solid;\n border-right: 0.3em solid transparent;\n}\n.dropup .dropdown-toggle:empty::after {\n margin-right: 0;\n}\n\n.dropend .dropdown-menu[data-bs-popper] {\n top: 0;\n left: auto;\n right: 100%;\n margin-top: 0;\n margin-right: 0.125rem;\n}\n.dropend .dropdown-toggle::after {\n display: inline-block;\n margin-right: 0.255em;\n vertical-align: 0.255em;\n content: \"\";\n border-top: 0.3em solid transparent;\n border-left: 0;\n border-bottom: 0.3em solid transparent;\n border-right: 0.3em solid;\n}\n.dropend .dropdown-toggle:empty::after {\n margin-right: 0;\n}\n.dropend .dropdown-toggle::after {\n vertical-align: 0;\n}\n\n.dropstart .dropdown-menu[data-bs-popper] {\n top: 0;\n left: 100%;\n right: auto;\n margin-top: 0;\n margin-left: 0.125rem;\n}\n.dropstart .dropdown-toggle::after {\n display: inline-block;\n margin-right: 0.255em;\n vertical-align: 0.255em;\n content: \"\";\n}\n.dropstart .dropdown-toggle::after {\n display: none;\n}\n.dropstart .dropdown-toggle::before {\n display: inline-block;\n margin-left: 0.255em;\n vertical-align: 0.255em;\n content: \"\";\n border-top: 0.3em solid transparent;\n border-left: 0.3em solid;\n border-bottom: 0.3em solid transparent;\n}\n.dropstart .dropdown-toggle:empty::after {\n margin-right: 0;\n}\n.dropstart .dropdown-toggle::before {\n vertical-align: 0;\n}\n\n.dropdown-divider {\n height: 0;\n margin: 0.5rem 0;\n overflow: hidden;\n border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15);\n}\n\n.dropdown-item {\n display: block;\n width: 100%;\n padding: 0.25rem 1rem;\n clear: both;\n font-weight: 400;\n color: #212529;\n text-align: inherit;\n text-decoration: none;\n white-space: nowrap;\n background-color: transparent;\n border: 0;\n}\n.dropdown-item:hover, .dropdown-item:focus {\n color: #1e2125;\n background-color: #e9ecef;\n}\n.dropdown-item.active, .dropdown-item:active {\n color: #fff;\n text-decoration: none;\n background-color: #0d6efd;\n}\n.dropdown-item.disabled, .dropdown-item:disabled {\n color: #adb5bd;\n pointer-events: none;\n background-color: transparent;\n}\n\n.dropdown-menu.show {\n display: block;\n}\n\n.dropdown-header {\n display: block;\n padding: 0.5rem 1rem;\n margin-bottom: 0;\n font-size: 0.875rem;\n color: #6c757d;\n white-space: nowrap;\n}\n\n.dropdown-item-text {\n display: block;\n padding: 0.25rem 1rem;\n color: #212529;\n}\n\n.dropdown-menu-dark {\n color: #dee2e6;\n background-color: #343a40;\n border-color: rgba(0, 0, 0, 0.15);\n}\n.dropdown-menu-dark .dropdown-item {\n color: #dee2e6;\n}\n.dropdown-menu-dark .dropdown-item:hover, .dropdown-menu-dark .dropdown-item:focus {\n color: #fff;\n background-color: rgba(255, 255, 255, 0.15);\n}\n.dropdown-menu-dark .dropdown-item.active, .dropdown-menu-dark .dropdown-item:active {\n color: #fff;\n background-color: #0d6efd;\n}\n.dropdown-menu-dark .dropdown-item.disabled, .dropdown-menu-dark .dropdown-item:disabled {\n color: #adb5bd;\n}\n.dropdown-menu-dark .dropdown-divider {\n border-color: rgba(0, 0, 0, 0.15);\n}\n.dropdown-menu-dark .dropdown-item-text {\n color: #dee2e6;\n}\n.dropdown-menu-dark .dropdown-header {\n color: #adb5bd;\n}\n\n.btn-group,\n.btn-group-vertical {\n position: relative;\n display: inline-flex;\n vertical-align: middle;\n}\n.btn-group > .btn,\n.btn-group-vertical > .btn {\n position: relative;\n flex: 1 1 auto;\n}\n.btn-group > .btn-check:checked + .btn,\n.btn-group > .btn-check:focus + .btn,\n.btn-group > .btn:hover,\n.btn-group > .btn:focus,\n.btn-group > .btn:active,\n.btn-group > .btn.active,\n.btn-group-vertical > .btn-check:checked + .btn,\n.btn-group-vertical > .btn-check:focus + .btn,\n.btn-group-vertical > .btn:hover,\n.btn-group-vertical > .btn:focus,\n.btn-group-vertical > .btn:active,\n.btn-group-vertical > .btn.active {\n z-index: 1;\n}\n\n.btn-toolbar {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n justify-content: flex-start;\n}\n.btn-toolbar .input-group {\n width: auto;\n}\n\n.btn-group > .btn:not(:first-child),\n.btn-group > .btn-group:not(:first-child) {\n margin-right: -1px;\n}\n.btn-group > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n.btn-group > .btn-group:not(:last-child) > .btn {\n border-top-left-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n.btn-group > .btn:nth-child(n+3),\n.btn-group > :not(.btn-check) + .btn,\n.btn-group > .btn-group:not(:first-child) > .btn {\n border-top-right-radius: 0;\n border-bottom-right-radius: 0;\n}\n\n.dropdown-toggle-split {\n padding-left: 0.5625rem;\n padding-right: 0.5625rem;\n}\n.dropdown-toggle-split::after, .dropup .dropdown-toggle-split::after, .dropend .dropdown-toggle-split::after {\n margin-right: 0;\n}\n.dropstart .dropdown-toggle-split::before {\n margin-left: 0;\n}\n\n.btn-sm + .dropdown-toggle-split, .btn-group-sm > .btn + .dropdown-toggle-split {\n padding-left: 0.375rem;\n padding-right: 0.375rem;\n}\n\n.btn-lg + .dropdown-toggle-split, .btn-group-lg > .btn + .dropdown-toggle-split {\n padding-left: 0.75rem;\n padding-right: 0.75rem;\n}\n\n.btn-group-vertical {\n flex-direction: column;\n align-items: flex-start;\n justify-content: center;\n}\n.btn-group-vertical > .btn,\n.btn-group-vertical > .btn-group {\n width: 100%;\n}\n.btn-group-vertical > .btn:not(:first-child),\n.btn-group-vertical > .btn-group:not(:first-child) {\n margin-top: -1px;\n}\n.btn-group-vertical > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n.btn-group-vertical > .btn-group:not(:last-child) > .btn {\n border-bottom-left-radius: 0;\n border-bottom-right-radius: 0;\n}\n.btn-group-vertical > .btn ~ .btn,\n.btn-group-vertical > .btn-group:not(:first-child) > .btn {\n border-top-right-radius: 0;\n border-top-left-radius: 0;\n}\n\n.nav {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n padding-right: 0;\n margin-bottom: 0;\n list-style: none;\n}\n\n.nav-link {\n display: block;\n padding: 0.5rem 1rem;\n color: #0d6efd;\n text-decoration: none;\n transition: color 0.15s ease-in-out, background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .nav-link {\n  transition: none;\n }\n}\n.nav-link:hover, .nav-link:focus {\n color: #0a58ca;\n}\n.nav-link.disabled {\n color: #6c757d;\n pointer-events: none;\n cursor: default;\n}\n\n.nav-tabs {\n border-bottom: 1px solid #dee2e6;\n}\n.nav-tabs .nav-link {\n margin-bottom: -1px;\n background: none;\n border: 1px solid transparent;\n border-top-right-radius: 0.25rem;\n border-top-left-radius: 0.25rem;\n}\n.nav-tabs .nav-link:hover, .nav-tabs .nav-link:focus {\n border-color: #e9ecef #e9ecef #dee2e6;\n isolation: isolate;\n}\n.nav-tabs .nav-link.disabled {\n color: #6c757d;\n background-color: transparent;\n border-color: transparent;\n}\n.nav-tabs .nav-link.active,\n.nav-tabs .nav-item.show .nav-link {\n color: #495057;\n background-color: #fff;\n border-color: #dee2e6 #dee2e6 #fff;\n}\n.nav-tabs .dropdown-menu {\n margin-top: -1px;\n border-top-right-radius: 0;\n border-top-left-radius: 0;\n}\n\n.nav-pills .nav-link {\n background: none;\n border: 0;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n.nav-pills .nav-link.active,\n.nav-pills .show > .nav-link {\n color: #fff;\n background-color: #0d6efd;\n}\n\n.nav-fill > .nav-link,\n.nav-fill .nav-item {\n flex: 1 1 auto;\n text-align: center;\n}\n\n.nav-justified > .nav-link,\n.nav-justified .nav-item {\n flex-basis: 0;\n flex-grow: 1;\n text-align: center;\n}\n\n.nav-fill .nav-item .nav-link,\n.nav-justified .nav-item .nav-link {\n width: 100%;\n}\n\n.tab-content > .tab-pane {\n display: none;\n}\n.tab-content > .active {\n display: block;\n}\n\n.navbar {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n align-items: center;\n justify-content: space-between;\n padding-top: 0.5rem;\n padding-bottom: 0.5rem;\n}\n.navbar > .container,\n.navbar > .container-fluid,\n.navbar > .container-sm,\n.navbar > .container-md,\n.navbar > .container-lg,\n.navbar > .container-xl,\n.navbar > .container-xxl {\n display: flex;\n flex-wrap: inherit;\n align-items: center;\n justify-content: space-between;\n}\n.navbar-brand {\n padding-top: 0.3125rem;\n padding-bottom: 0.3125rem;\n margin-left: 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n text-decoration: none;\n white-space: nowrap;\n}\n.navbar-nav {\n display: flex;\n flex-direction: column;\n padding-right: 0;\n margin-bottom: 0;\n list-style: none;\n}\n.navbar-nav .nav-link {\n padding-left: 0;\n padding-right: 0;\n}\n.navbar-nav .dropdown-menu {\n position: static;\n}\n\n.navbar-text {\n padding-top: 0.5rem;\n padding-bottom: 0.5rem;\n}\n\n.navbar-collapse {\n flex-basis: 100%;\n flex-grow: 1;\n align-items: center;\n}\n\n.navbar-toggler {\n padding: 0.25rem 0.75rem;\n font-size: 1.25rem;\n line-height: 1;\n background-color: transparent;\n border: 1px solid transparent;\n border-radius: 0.25rem;\n transition: box-shadow 0.15s ease-in-out;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .navbar-toggler {\n  transition: none;\n }\n}\n.navbar-toggler:hover {\n text-decoration: none;\n}\n.navbar-toggler:focus {\n text-decoration: none;\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem;\n}\n\n.navbar-toggler-icon {\n display: inline-block;\n width: 1.5em;\n height: 1.5em;\n vertical-align: middle;\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: center;\n background-size: 100%;\n}\n\n.navbar-nav-scroll {\n max-height: var(--bs-scroll-height, 75vh);\n overflow-y: auto;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .navbar-expand-sm {\n  flex-wrap: nowrap;\n  justify-content: flex-start;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-nav {\n  flex-direction: row;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-nav .dropdown-menu {\n  position: absolute;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-nav .nav-link {\n  padding-left: 0.5rem;\n  padding-right: 0.5rem;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-nav-scroll {\n  overflow: visible;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-collapse {\n  display: flex !important;\n  flex-basis: auto;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-toggler {\n  display: none;\n }\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .navbar-expand-md {\n  flex-wrap: nowrap;\n  justify-content: flex-start;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-nav {\n  flex-direction: row;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-nav .dropdown-menu {\n  position: absolute;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-nav .nav-link {\n  padding-left: 0.5rem;\n  padding-right: 0.5rem;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-nav-scroll {\n  overflow: visible;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-collapse {\n  display: flex !important;\n  flex-basis: auto;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-toggler {\n  display: none;\n }\n}\n@media (min-width: 992px) {\n .navbar-expand-lg {\n  flex-wrap: nowrap;\n  justify-content: flex-start;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-nav {\n  flex-direction: row;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-nav .dropdown-menu {\n  position: absolute;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-nav .nav-link {\n  padding-left: 0.5rem;\n  padding-right: 0.5rem;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-nav-scroll {\n  overflow: visible;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-collapse {\n  display: flex !important;\n  flex-basis: auto;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-toggler {\n  display: none;\n }\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n .navbar-expand-xl {\n  flex-wrap: nowrap;\n  justify-content: flex-start;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-nav {\n  flex-direction: row;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-nav .dropdown-menu {\n  position: absolute;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-nav .nav-link {\n  padding-left: 0.5rem;\n  padding-right: 0.5rem;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-nav-scroll {\n  overflow: visible;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-collapse {\n  display: flex !important;\n  flex-basis: auto;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-toggler {\n  display: none;\n }\n}\n@media (min-width: 1400px) {\n .navbar-expand-xxl {\n  flex-wrap: nowrap;\n  justify-content: flex-start;\n }\n .navbar-expand-xxl .navbar-nav {\n  flex-direction: row;\n }\n .navbar-expand-xxl .navbar-nav .dropdown-menu {\n  position: absolute;\n }\n .navbar-expand-xxl .navbar-nav .nav-link {\n  padding-left: 0.5rem;\n  padding-right: 0.5rem;\n }\n .navbar-expand-xxl .navbar-nav-scroll {\n  overflow: visible;\n }\n .navbar-expand-xxl .navbar-collapse {\n  display: flex !important;\n  flex-basis: auto;\n }\n .navbar-expand-xxl .navbar-toggler {\n  display: none;\n }\n}\n.navbar-expand {\n flex-wrap: nowrap;\n justify-content: flex-start;\n}\n.navbar-expand .navbar-nav {\n flex-direction: row;\n}\n.navbar-expand .navbar-nav .dropdown-menu {\n position: absolute;\n}\n.navbar-expand .navbar-nav .nav-link {\n padding-left: 0.5rem;\n padding-right: 0.5rem;\n}\n.navbar-expand .navbar-nav-scroll {\n overflow: visible;\n}\n.navbar-expand .navbar-collapse {\n display: flex !important;\n flex-basis: auto;\n}\n.navbar-expand .navbar-toggler {\n display: none;\n}\n\n.navbar-light .navbar-brand {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.9);\n}\n.navbar-light .navbar-brand:hover, .navbar-light .navbar-brand:focus {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.9);\n}\n.navbar-light .navbar-nav .nav-link {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.55);\n}\n.navbar-light .navbar-nav .nav-link:hover, .navbar-light .navbar-nav .nav-link:focus {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.7);\n}\n.navbar-light .navbar-nav .nav-link.disabled {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.3);\n}\n.navbar-light .navbar-nav .show > .nav-link,\n.navbar-light .navbar-nav .nav-link.active {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.9);\n}\n.navbar-light .navbar-toggler {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.55);\n border-color: rgba(0, 0, 0, 0.1);\n}\n.navbar-light .navbar-toggler-icon {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 30 30'%3e%3cpath stroke='rgba%280, 0, 0, 0.55%29' stroke-linecap='round' stroke-miterlimit='10' stroke-width='2' d='M4 7h22M4 15h22M4 23h22'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n.navbar-light .navbar-text {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.55);\n}\n.navbar-light .navbar-text a,\n.navbar-light .navbar-text a:hover,\n.navbar-light .navbar-text a:focus {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.9);\n}\n\n.navbar-dark .navbar-brand {\n color: #fff;\n}\n.navbar-dark .navbar-brand:hover, .navbar-dark .navbar-brand:focus {\n color: #fff;\n}\n.navbar-dark .navbar-nav .nav-link {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.55);\n}\n.navbar-dark .navbar-nav .nav-link:hover, .navbar-dark .navbar-nav .nav-link:focus {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.75);\n}\n.navbar-dark .navbar-nav .nav-link.disabled {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.25);\n}\n.navbar-dark .navbar-nav .show > .nav-link,\n.navbar-dark .navbar-nav .nav-link.active {\n color: #fff;\n}\n.navbar-dark .navbar-toggler {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.55);\n border-color: rgba(255, 255, 255, 0.1);\n}\n.navbar-dark .navbar-toggler-icon {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 30 30'%3e%3cpath stroke='rgba%28255, 255, 255, 0.55%29' stroke-linecap='round' stroke-miterlimit='10' stroke-width='2' d='M4 7h22M4 15h22M4 23h22'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n.navbar-dark .navbar-text {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.55);\n}\n.navbar-dark .navbar-text a,\n.navbar-dark .navbar-text a:hover,\n.navbar-dark .navbar-text a:focus {\n color: #fff;\n}\n\n.card {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-direction: column;\n min-width: 0;\n word-wrap: break-word;\n background-color: #fff;\n background-clip: border-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.125);\n border-radius: 0.25rem;\n}\n.card > hr {\n margin-left: 0;\n margin-right: 0;\n}\n.card > .list-group {\n border-top: inherit;\n border-bottom: inherit;\n}\n.card > .list-group:first-child {\n border-top-width: 0;\n border-top-right-radius: calc(0.25rem - 1px);\n border-top-left-radius: calc(0.25rem - 1px);\n}\n.card > .list-group:last-child {\n border-bottom-width: 0;\n border-bottom-left-radius: calc(0.25rem - 1px);\n border-bottom-right-radius: calc(0.25rem - 1px);\n}\n.card > .card-header + .list-group,\n.card > .list-group + .card-footer {\n border-top: 0;\n}\n\n.card-body {\n flex: 1 1 auto;\n padding: 1rem 1rem;\n}\n\n.card-title {\n margin-bottom: 0.5rem;\n}\n\n.card-subtitle {\n margin-top: -0.25rem;\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.card-text:last-child {\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.card-link:hover {\n text-decoration: none;\n}\n.card-link + .card-link {\n margin-right: 1rem;\n}\n\n.card-header {\n padding: 0.5rem 1rem;\n margin-bottom: 0;\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.03);\n border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.125);\n}\n.card-header:first-child {\n border-radius: calc(0.25rem - 1px) calc(0.25rem - 1px) 0 0;\n}\n\n.card-footer {\n padding: 0.5rem 1rem;\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.03);\n border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.125);\n}\n.card-footer:last-child {\n border-radius: 0 0 calc(0.25rem - 1px) calc(0.25rem - 1px);\n}\n\n.card-header-tabs {\n margin-left: -0.5rem;\n margin-bottom: -0.5rem;\n margin-right: -0.5rem;\n border-bottom: 0;\n}\n\n.card-header-pills {\n margin-left: -0.5rem;\n margin-right: -0.5rem;\n}\n\n.card-img-overlay {\n position: absolute;\n top: 0;\n left: 0;\n bottom: 0;\n right: 0;\n padding: 1rem;\n border-radius: calc(0.25rem - 1px);\n}\n\n.card-img,\n.card-img-top,\n.card-img-bottom {\n width: 100%;\n}\n\n.card-img,\n.card-img-top {\n border-top-right-radius: calc(0.25rem - 1px);\n border-top-left-radius: calc(0.25rem - 1px);\n}\n\n.card-img,\n.card-img-bottom {\n border-bottom-left-radius: calc(0.25rem - 1px);\n border-bottom-right-radius: calc(0.25rem - 1px);\n}\n\n.card-group > .card {\n margin-bottom: 0.75rem;\n}\n@media (min-width: 576px) {\n .card-group {\n  display: flex;\n  flex-flow: row wrap;\n }\n .card-group > .card {\n  flex: 1 0 0%;\n  margin-bottom: 0;\n }\n .card-group > .card + .card {\n  margin-right: 0;\n  border-right: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:last-child) {\n  border-top-left-radius: 0;\n  border-bottom-left-radius: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:last-child) .card-img-top,\n.card-group > .card:not(:last-child) .card-header {\n  border-top-left-radius: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:last-child) .card-img-bottom,\n.card-group > .card:not(:last-child) .card-footer {\n  border-bottom-left-radius: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:first-child) {\n  border-top-right-radius: 0;\n  border-bottom-right-radius: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:first-child) .card-img-top,\n.card-group > .card:not(:first-child) .card-header {\n  border-top-right-radius: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:first-child) .card-img-bottom,\n.card-group > .card:not(:first-child) .card-footer {\n  border-bottom-right-radius: 0;\n }\n}\n\n.accordion-button {\n position: relative;\n display: flex;\n align-items: center;\n width: 100%;\n padding: 1rem 1.25rem;\n font-size: 1rem;\n color: #212529;\n text-align: right;\n background-color: #fff;\n border: 0;\n border-radius: 0;\n overflow-anchor: none;\n transition: color 0.15s ease-in-out, background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out, border-radius 0.15s ease;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .accordion-button {\n  transition: none;\n }\n}\n.accordion-button:not(.collapsed) {\n color: #0c63e4;\n background-color: #e7f1ff;\n box-shadow: inset 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.125);\n}\n.accordion-button:not(.collapsed)::after {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 16 16' fill='%230c63e4'%3e%3cpath fill-rule='evenodd' d='M1.646 4.646a.5.5 0 0 1 .708 0L8 10.293l5.646-5.647a.5.5 0 0 1 .708.708l-6 6a.5.5 0 0 1-.708 0l-6-6a.5.5 0 0 1 0-.708z'/%3e%3c/svg%3e\");\n transform: rotate(180deg);\n}\n.accordion-button::after {\n flex-shrink: 0;\n width: 1.25rem;\n height: 1.25rem;\n margin-right: auto;\n content: \"\";\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 16 16' fill='%23212529'%3e%3cpath fill-rule='evenodd' d='M1.646 4.646a.5.5 0 0 1 .708 0L8 10.293l5.646-5.647a.5.5 0 0 1 .708.708l-6 6a.5.5 0 0 1-.708 0l-6-6a.5.5 0 0 1 0-.708z'/%3e%3c/svg%3e\");\n background-repeat: no-repeat;\n background-size: 1.25rem;\n transition: transform 0.2s ease-in-out;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .accordion-button::after {\n  transition: none;\n }\n}\n.accordion-button:hover {\n z-index: 2;\n}\n.accordion-button:focus {\n z-index: 3;\n border-color: #86b7fe;\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n}\n\n.accordion-header {\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.accordion-item {\n background-color: #fff;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.125);\n}\n.accordion-item:first-of-type {\n border-top-right-radius: 0.25rem;\n border-top-left-radius: 0.25rem;\n}\n.accordion-item:first-of-type .accordion-button {\n border-top-right-radius: calc(0.25rem - 1px);\n border-top-left-radius: calc(0.25rem - 1px);\n}\n.accordion-item:not(:first-of-type) {\n border-top: 0;\n}\n.accordion-item:last-of-type {\n border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n border-bottom-right-radius: 0.25rem;\n}\n.accordion-item:last-of-type .accordion-button.collapsed {\n border-bottom-left-radius: calc(0.25rem - 1px);\n border-bottom-right-radius: calc(0.25rem - 1px);\n}\n.accordion-item:last-of-type .accordion-collapse {\n border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n border-bottom-right-radius: 0.25rem;\n}\n\n.accordion-body {\n padding: 1rem 1.25rem;\n}\n\n.accordion-flush .accordion-collapse {\n border-width: 0;\n}\n.accordion-flush .accordion-item {\n border-left: 0;\n border-right: 0;\n border-radius: 0;\n}\n.accordion-flush .accordion-item:first-child {\n border-top: 0;\n}\n.accordion-flush .accordion-item:last-child {\n border-bottom: 0;\n}\n.accordion-flush .accordion-item .accordion-button {\n border-radius: 0;\n}\n\n.breadcrumb {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n padding: 0 0;\n margin-bottom: 1rem;\n list-style: none;\n}\n\n.breadcrumb-item + .breadcrumb-item {\n padding-right: 0.5rem;\n}\n.breadcrumb-item + .breadcrumb-item::before {\n float: right;\n padding-left: 0.5rem;\n color: #6c757d;\n content: var(--bs-breadcrumb-divider, \"/\") ;\n}\n.breadcrumb-item.active {\n color: #6c757d;\n}\n\n.pagination {\n display: flex;\n padding-right: 0;\n list-style: none;\n}\n\n.page-link {\n position: relative;\n display: block;\n color: #0d6efd;\n text-decoration: none;\n background-color: #fff;\n border: 1px solid #dee2e6;\n transition: color 0.15s ease-in-out, background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .page-link {\n  transition: none;\n }\n}\n.page-link:hover {\n z-index: 2;\n color: #0a58ca;\n background-color: #e9ecef;\n border-color: #dee2e6;\n}\n.page-link:focus {\n z-index: 3;\n color: #0a58ca;\n background-color: #e9ecef;\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n}\n\n.page-item:not(:first-child) .page-link {\n margin-right: -1px;\n}\n.page-item.active .page-link {\n z-index: 3;\n color: #fff;\n background-color: #0d6efd;\n border-color: #0d6efd;\n}\n.page-item.disabled .page-link {\n color: #6c757d;\n pointer-events: none;\n background-color: #fff;\n border-color: #dee2e6;\n}\n\n.page-link {\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n}\n\n.page-item:first-child .page-link {\n border-top-right-radius: 0.25rem;\n border-bottom-right-radius: 0.25rem;\n}\n.page-item:last-child .page-link {\n border-top-left-radius: 0.25rem;\n border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n}\n\n.pagination-lg .page-link {\n padding: 0.75rem 1.5rem;\n font-size: 1.25rem;\n}\n.pagination-lg .page-item:first-child .page-link {\n border-top-right-radius: 0.3rem;\n border-bottom-right-radius: 0.3rem;\n}\n.pagination-lg .page-item:last-child .page-link {\n border-top-left-radius: 0.3rem;\n border-bottom-left-radius: 0.3rem;\n}\n\n.pagination-sm .page-link {\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n font-size: 0.875rem;\n}\n.pagination-sm .page-item:first-child .page-link {\n border-top-right-radius: 0.2rem;\n border-bottom-right-radius: 0.2rem;\n}\n.pagination-sm .page-item:last-child .page-link {\n border-top-left-radius: 0.2rem;\n border-bottom-left-radius: 0.2rem;\n}\n\n.badge {\n display: inline-block;\n padding: 0.35em 0.65em;\n font-size: 0.75em;\n font-weight: 700;\n line-height: 1;\n color: #fff;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n vertical-align: baseline;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n.badge:empty {\n display: none;\n}\n\n.btn .badge {\n position: relative;\n top: -1px;\n}\n\n.alert {\n position: relative;\n padding: 1rem 1rem;\n margin-bottom: 1rem;\n border: 1px solid transparent;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.alert-heading {\n color: inherit;\n}\n\n.alert-link {\n font-weight: 700;\n}\n\n.alert-dismissible {\n padding-left: 3rem;\n}\n.alert-dismissible .btn-close {\n position: absolute;\n top: 0;\n left: 0;\n z-index: 2;\n padding: 1.25rem 1rem;\n}\n\n.alert-primary {\n color: #084298;\n background-color: #cfe2ff;\n border-color: #b6d4fe;\n}\n.alert-primary .alert-link {\n color: #06357a;\n}\n\n.alert-secondary {\n color: #41464b;\n background-color: #e2e3e5;\n border-color: #d3d6d8;\n}\n.alert-secondary .alert-link {\n color: #34383c;\n}\n\n.alert-success {\n color: #0f5132;\n background-color: #d1e7dd;\n border-color: #badbcc;\n}\n.alert-success .alert-link {\n color: #0c4128;\n}\n\n.alert-info {\n color: #055160;\n background-color: #cff4fc;\n border-color: #b6effb;\n}\n.alert-info .alert-link {\n color: #04414d;\n}\n\n.alert-warning {\n color: #664d03;\n background-color: #fff3cd;\n border-color: #ffecb5;\n}\n.alert-warning .alert-link {\n color: #523e02;\n}\n\n.alert-danger {\n color: #842029;\n background-color: #f8d7da;\n border-color: #f5c2c7;\n}\n.alert-danger .alert-link {\n color: #6a1a21;\n}\n\n.alert-light {\n color: #636464;\n background-color: #fefefe;\n border-color: #fdfdfe;\n}\n.alert-light .alert-link {\n color: #4f5050;\n}\n\n.alert-dark {\n color: #141619;\n background-color: #d3d3d4;\n border-color: #bcbebf;\n}\n.alert-dark .alert-link {\n color: #101214;\n}\n\n@-webkit-keyframes progress-bar-stripes {\n 0% {\n  background-position-x: 1rem;\n }\n}\n\n@keyframes progress-bar-stripes {\n 0% {\n  background-position-x: 1rem;\n }\n}\n.progress {\n display: flex;\n height: 1rem;\n overflow: hidden;\n font-size: 0.75rem;\n background-color: #e9ecef;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.progress-bar {\n display: flex;\n flex-direction: column;\n justify-content: center;\n overflow: hidden;\n color: #fff;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n background-color: #0d6efd;\n transition: width 0.6s ease;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .progress-bar {\n  transition: none;\n }\n}\n\n.progress-bar-striped {\n background-image: linear-gradient(-45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);\n background-size: 1rem 1rem;\n}\n\n.progress-bar-animated {\n -webkit-animation: 1s linear infinite progress-bar-stripes;\n animation: 1s linear infinite progress-bar-stripes;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .progress-bar-animated {\n  -webkit-animation: none;\n  animation: none;\n }\n}\n\n.list-group {\n display: flex;\n flex-direction: column;\n padding-right: 0;\n margin-bottom: 0;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.list-group-numbered {\n list-style-type: none;\n counter-reset: section;\n}\n.list-group-numbered > li::before {\n content: counters(section, \".\") \". \";\n counter-increment: section;\n}\n\n.list-group-item-action {\n width: 100%;\n color: #495057;\n text-align: inherit;\n}\n.list-group-item-action:hover, .list-group-item-action:focus {\n z-index: 1;\n color: #495057;\n text-decoration: none;\n background-color: #f8f9fa;\n}\n.list-group-item-action:active {\n color: #212529;\n background-color: #e9ecef;\n}\n\n.list-group-item {\n position: relative;\n display: block;\n padding: 0.5rem 1rem;\n color: #212529;\n text-decoration: none;\n background-color: #fff;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.125);\n}\n.list-group-item:first-child {\n border-top-right-radius: inherit;\n border-top-left-radius: inherit;\n}\n.list-group-item:last-child {\n border-bottom-left-radius: inherit;\n border-bottom-right-radius: inherit;\n}\n.list-group-item.disabled, .list-group-item:disabled {\n color: #6c757d;\n pointer-events: none;\n background-color: #fff;\n}\n.list-group-item.active {\n z-index: 2;\n color: #fff;\n background-color: #0d6efd;\n border-color: #0d6efd;\n}\n.list-group-item + .list-group-item {\n border-top-width: 0;\n}\n.list-group-item + .list-group-item.active {\n margin-top: -1px;\n border-top-width: 1px;\n}\n\n.list-group-horizontal {\n flex-direction: row;\n}\n.list-group-horizontal > .list-group-item:first-child {\n border-bottom-right-radius: 0.25rem;\n border-top-left-radius: 0;\n}\n.list-group-horizontal > .list-group-item:last-child {\n border-top-left-radius: 0.25rem;\n border-bottom-right-radius: 0;\n}\n.list-group-horizontal > .list-group-item.active {\n margin-top: 0;\n}\n.list-group-horizontal > .list-group-item + .list-group-item {\n border-top-width: 1px;\n border-right-width: 0;\n}\n.list-group-horizontal > .list-group-item + .list-group-item.active {\n margin-right: -1px;\n border-right-width: 1px;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .list-group-horizontal-sm {\n  flex-direction: row;\n }\n .list-group-horizontal-sm > .list-group-item:first-child {\n  border-bottom-right-radius: 0.25rem;\n  border-top-left-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-sm > .list-group-item:last-child {\n  border-top-left-radius: 0.25rem;\n  border-bottom-right-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-sm > .list-group-item.active {\n  margin-top: 0;\n }\n .list-group-horizontal-sm > .list-group-item + .list-group-item {\n  border-top-width: 1px;\n  border-right-width: 0;\n }\n .list-group-horizontal-sm > .list-group-item + .list-group-item.active {\n  margin-right: -1px;\n  border-right-width: 1px;\n }\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .list-group-horizontal-md {\n  flex-direction: row;\n }\n .list-group-horizontal-md > .list-group-item:first-child {\n  border-bottom-right-radius: 0.25rem;\n  border-top-left-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-md > .list-group-item:last-child {\n  border-top-left-radius: 0.25rem;\n  border-bottom-right-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-md > .list-group-item.active {\n  margin-top: 0;\n }\n .list-group-horizontal-md > .list-group-item + .list-group-item {\n  border-top-width: 1px;\n  border-right-width: 0;\n }\n .list-group-horizontal-md > .list-group-item + .list-group-item.active {\n  margin-right: -1px;\n  border-right-width: 1px;\n }\n}\n@media (min-width: 992px) {\n .list-group-horizontal-lg {\n  flex-direction: row;\n }\n .list-group-horizontal-lg > .list-group-item:first-child {\n  border-bottom-right-radius: 0.25rem;\n  border-top-left-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-lg > .list-group-item:last-child {\n  border-top-left-radius: 0.25rem;\n  border-bottom-right-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-lg > .list-group-item.active {\n  margin-top: 0;\n }\n .list-group-horizontal-lg > .list-group-item + .list-group-item {\n  border-top-width: 1px;\n  border-right-width: 0;\n }\n .list-group-horizontal-lg > .list-group-item + .list-group-item.active {\n  margin-right: -1px;\n  border-right-width: 1px;\n }\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n .list-group-horizontal-xl {\n  flex-direction: row;\n }\n .list-group-horizontal-xl > .list-group-item:first-child {\n  border-bottom-right-radius: 0.25rem;\n  border-top-left-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-xl > .list-group-item:last-child {\n  border-top-left-radius: 0.25rem;\n  border-bottom-right-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-xl > .list-group-item.active {\n  margin-top: 0;\n }\n .list-group-horizontal-xl > .list-group-item + .list-group-item {\n  border-top-width: 1px;\n  border-right-width: 0;\n }\n .list-group-horizontal-xl > .list-group-item + .list-group-item.active {\n  margin-right: -1px;\n  border-right-width: 1px;\n }\n}\n@media (min-width: 1400px) {\n .list-group-horizontal-xxl {\n  flex-direction: row;\n }\n .list-group-horizontal-xxl > .list-group-item:first-child {\n  border-bottom-right-radius: 0.25rem;\n  border-top-left-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-xxl > .list-group-item:last-child {\n  border-top-left-radius: 0.25rem;\n  border-bottom-right-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-xxl > .list-group-item.active {\n  margin-top: 0;\n }\n .list-group-horizontal-xxl > .list-group-item + .list-group-item {\n  border-top-width: 1px;\n  border-right-width: 0;\n }\n .list-group-horizontal-xxl > .list-group-item + .list-group-item.active {\n  margin-right: -1px;\n  border-right-width: 1px;\n }\n}\n.list-group-flush {\n border-radius: 0;\n}\n.list-group-flush > .list-group-item {\n border-width: 0 0 1px;\n}\n.list-group-flush > .list-group-item:last-child {\n border-bottom-width: 0;\n}\n\n.list-group-item-primary {\n color: #084298;\n background-color: #cfe2ff;\n}\n.list-group-item-primary.list-group-item-action:hover, .list-group-item-primary.list-group-item-action:focus {\n color: #084298;\n background-color: #bacbe6;\n}\n.list-group-item-primary.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #084298;\n border-color: #084298;\n}\n\n.list-group-item-secondary {\n color: #41464b;\n background-color: #e2e3e5;\n}\n.list-group-item-secondary.list-group-item-action:hover, .list-group-item-secondary.list-group-item-action:focus {\n color: #41464b;\n background-color: #cbccce;\n}\n.list-group-item-secondary.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #41464b;\n border-color: #41464b;\n}\n\n.list-group-item-success {\n color: #0f5132;\n background-color: #d1e7dd;\n}\n.list-group-item-success.list-group-item-action:hover, .list-group-item-success.list-group-item-action:focus {\n color: #0f5132;\n background-color: #bcd0c7;\n}\n.list-group-item-success.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #0f5132;\n border-color: #0f5132;\n}\n\n.list-group-item-info {\n color: #055160;\n background-color: #cff4fc;\n}\n.list-group-item-info.list-group-item-action:hover, .list-group-item-info.list-group-item-action:focus {\n color: #055160;\n background-color: #badce3;\n}\n.list-group-item-info.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #055160;\n border-color: #055160;\n}\n\n.list-group-item-warning {\n color: #664d03;\n background-color: #fff3cd;\n}\n.list-group-item-warning.list-group-item-action:hover, .list-group-item-warning.list-group-item-action:focus {\n color: #664d03;\n background-color: #e6dbb9;\n}\n.list-group-item-warning.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #664d03;\n border-color: #664d03;\n}\n\n.list-group-item-danger {\n color: #842029;\n background-color: #f8d7da;\n}\n.list-group-item-danger.list-group-item-action:hover, .list-group-item-danger.list-group-item-action:focus {\n color: #842029;\n background-color: #dfc2c4;\n}\n.list-group-item-danger.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #842029;\n border-color: #842029;\n}\n\n.list-group-item-light {\n color: #636464;\n background-color: #fefefe;\n}\n.list-group-item-light.list-group-item-action:hover, .list-group-item-light.list-group-item-action:focus {\n color: #636464;\n background-color: #e5e5e5;\n}\n.list-group-item-light.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #636464;\n border-color: #636464;\n}\n\n.list-group-item-dark {\n color: #141619;\n background-color: #d3d3d4;\n}\n.list-group-item-dark.list-group-item-action:hover, .list-group-item-dark.list-group-item-action:focus {\n color: #141619;\n background-color: #bebebf;\n}\n.list-group-item-dark.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #141619;\n border-color: #141619;\n}\n\n.btn-close {\n box-sizing: content-box;\n width: 1em;\n height: 1em;\n padding: 0.25em 0.25em;\n color: #000;\n background: transparent url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 16 16' fill='%23000'%3e%3cpath d='M.293.293a1 1 0 011.414 0L8 6.586 14.293.293a1 1 0 111.414 1.414L9.414 8l6.293 6.293a1 1 0 01-1.414 1.414L8 9.414l-6.293 6.293a1 1 0 01-1.414-1.414L6.586 8 .293 1.707a1 1 0 010-1.414z'/%3e%3c/svg%3e\") center/1em auto no-repeat;\n border: 0;\n border-radius: 0.25rem;\n opacity: 0.5;\n}\n.btn-close:hover {\n color: #000;\n text-decoration: none;\n opacity: 0.75;\n}\n.btn-close:focus {\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n opacity: 1;\n}\n.btn-close:disabled, .btn-close.disabled {\n pointer-events: none;\n -webkit-user-select: none;\n -moz-user-select: none;\n user-select: none;\n opacity: 0.25;\n}\n\n.btn-close-white {\n filter: invert(1) grayscale(100%) brightness(200%);\n}\n\n.toast {\n width: 350px;\n max-width: 100%;\n font-size: 0.875rem;\n pointer-events: auto;\n background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85);\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1);\n box-shadow: 0 0.5rem 1rem rgba(0, 0, 0, 0.15);\n border-radius: 0.25rem;\n}\n.toast:not(.showing):not(.show) {\n opacity: 0;\n}\n.toast.hide {\n display: none;\n}\n\n.toast-container {\n width: -webkit-max-content;\n width: -moz-max-content;\n width: max-content;\n max-width: 100%;\n pointer-events: none;\n}\n.toast-container > :not(:last-child) {\n margin-bottom: 0.75rem;\n}\n\n.toast-header {\n display: flex;\n align-items: center;\n padding: 0.5rem 0.75rem;\n color: #6c757d;\n background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85);\n background-clip: padding-box;\n border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.05);\n border-top-right-radius: calc(0.25rem - 1px);\n border-top-left-radius: calc(0.25rem - 1px);\n}\n.toast-header .btn-close {\n margin-left: -0.375rem;\n margin-right: 0.75rem;\n}\n\n.toast-body {\n padding: 0.75rem;\n word-wrap: break-word;\n}\n\n.modal {\n position: fixed;\n top: 0;\n right: 0;\n z-index: 1060;\n display: none;\n width: 100%;\n height: 100%;\n overflow-x: hidden;\n overflow-y: auto;\n outline: 0;\n}\n\n.modal-dialog {\n position: relative;\n width: auto;\n margin: 0.5rem;\n pointer-events: none;\n}\n.modal.fade .modal-dialog {\n transition: transform 0.3s ease-out;\n transform: translate(0, -50px);\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .modal.fade .modal-dialog {\n  transition: none;\n }\n}\n.modal.show .modal-dialog {\n transform: none;\n}\n.modal.modal-static .modal-dialog {\n transform: scale(1.02);\n}\n\n.modal-dialog-scrollable {\n height: calc(100% - 1rem);\n}\n.modal-dialog-scrollable .modal-content {\n max-height: 100%;\n overflow: hidden;\n}\n.modal-dialog-scrollable .modal-body {\n overflow-y: auto;\n}\n\n.modal-dialog-centered {\n display: flex;\n align-items: center;\n min-height: calc(100% - 1rem);\n}\n\n.modal-content {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-direction: column;\n width: 100%;\n pointer-events: auto;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);\n border-radius: 0.3rem;\n outline: 0;\n}\n\n.modal-backdrop {\n position: fixed;\n top: 0;\n right: 0;\n z-index: 1040;\n width: 100vw;\n height: 100vh;\n background-color: #000;\n}\n.modal-backdrop.fade {\n opacity: 0;\n}\n.modal-backdrop.show {\n opacity: 0.5;\n}\n\n.modal-header {\n display: flex;\n flex-shrink: 0;\n align-items: center;\n justify-content: space-between;\n padding: 1rem 1rem;\n border-bottom: 1px solid #dee2e6;\n border-top-right-radius: calc(0.3rem - 1px);\n border-top-left-radius: calc(0.3rem - 1px);\n}\n.modal-header .btn-close {\n padding: 0.5rem 0.5rem;\n margin: -0.5rem auto -0.5rem -0.5rem;\n}\n\n.modal-title {\n margin-bottom: 0;\n line-height: 1.5;\n}\n\n.modal-body {\n position: relative;\n flex: 1 1 auto;\n padding: 1rem;\n}\n\n.modal-footer {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n flex-shrink: 0;\n align-items: center;\n justify-content: flex-end;\n padding: 0.75rem;\n border-top: 1px solid #dee2e6;\n border-bottom-left-radius: calc(0.3rem - 1px);\n border-bottom-right-radius: calc(0.3rem - 1px);\n}\n.modal-footer > * {\n margin: 0.25rem;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .modal-dialog {\n  max-width: 500px;\n  margin: 1.75rem auto;\n }\n\n .modal-dialog-scrollable {\n  height: calc(100% - 3.5rem);\n }\n\n .modal-dialog-centered {\n  min-height: calc(100% - 3.5rem);\n }\n\n .modal-sm {\n  max-width: 300px;\n }\n}\n@media (min-width: 992px) {\n .modal-lg,\n.modal-xl {\n  max-width: 800px;\n }\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n .modal-xl {\n  max-width: 1140px;\n }\n}\n.modal-fullscreen {\n width: 100vw;\n max-width: none;\n height: 100%;\n margin: 0;\n}\n.modal-fullscreen .modal-content {\n height: 100%;\n border: 0;\n border-radius: 0;\n}\n.modal-fullscreen .modal-header {\n border-radius: 0;\n}\n.modal-fullscreen .modal-body {\n overflow-y: auto;\n}\n.modal-fullscreen .modal-footer {\n border-radius: 0;\n}\n\n@media (max-width: 575.98px) {\n .modal-fullscreen-sm-down {\n  width: 100vw;\n  max-width: none;\n  height: 100%;\n  margin: 0;\n }\n .modal-fullscreen-sm-down .modal-content {\n  height: 100%;\n  border: 0;\n  border-radius: 0;\n }\n .modal-fullscreen-sm-down .modal-header {\n  border-radius: 0;\n }\n .modal-fullscreen-sm-down .modal-body {\n  overflow-y: auto;\n }\n .modal-fullscreen-sm-down .modal-footer {\n  border-radius: 0;\n }\n}\n@media (max-width: 767.98px) {\n .modal-fullscreen-md-down {\n  width: 100vw;\n  max-width: none;\n  height: 100%;\n  margin: 0;\n }\n .modal-fullscreen-md-down .modal-content {\n  height: 100%;\n  border: 0;\n  border-radius: 0;\n }\n .modal-fullscreen-md-down .modal-header {\n  border-radius: 0;\n }\n .modal-fullscreen-md-down .modal-body {\n  overflow-y: auto;\n }\n .modal-fullscreen-md-down .modal-footer {\n  border-radius: 0;\n }\n}\n@media (max-width: 991.98px) {\n .modal-fullscreen-lg-down {\n  width: 100vw;\n  max-width: none;\n  height: 100%;\n  margin: 0;\n }\n .modal-fullscreen-lg-down .modal-content {\n  height: 100%;\n  border: 0;\n  border-radius: 0;\n }\n .modal-fullscreen-lg-down .modal-header {\n  border-radius: 0;\n }\n .modal-fullscreen-lg-down .modal-body {\n  overflow-y: auto;\n }\n .modal-fullscreen-lg-down .modal-footer {\n  border-radius: 0;\n }\n}\n@media (max-width: 1199.98px) {\n .modal-fullscreen-xl-down {\n  width: 100vw;\n  max-width: none;\n  height: 100%;\n  margin: 0;\n }\n .modal-fullscreen-xl-down .modal-content {\n  height: 100%;\n  border: 0;\n  border-radius: 0;\n }\n .modal-fullscreen-xl-down .modal-header {\n  border-radius: 0;\n }\n .modal-fullscreen-xl-down .modal-body {\n  overflow-y: auto;\n }\n .modal-fullscreen-xl-down .modal-footer {\n  border-radius: 0;\n }\n}\n@media (max-width: 1399.98px) {\n .modal-fullscreen-xxl-down {\n  width: 100vw;\n  max-width: none;\n  height: 100%;\n  margin: 0;\n }\n .modal-fullscreen-xxl-down .modal-content {\n  height: 100%;\n  border: 0;\n  border-radius: 0;\n }\n .modal-fullscreen-xxl-down .modal-header {\n  border-radius: 0;\n }\n .modal-fullscreen-xxl-down .modal-body {\n  overflow-y: auto;\n }\n .modal-fullscreen-xxl-down .modal-footer {\n  border-radius: 0;\n }\n}\n.tooltip {\n position: absolute;\n z-index: 1080;\n display: block;\n margin: 0;\n font-family: var(--bs-font-sans-serif);\n font-style: normal;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n text-align: right;\n text-align: start;\n text-decoration: none;\n text-shadow: none;\n text-transform: none;\n letter-spacing: normal;\n word-break: normal;\n word-spacing: normal;\n white-space: normal;\n line-break: auto;\n font-size: 0.875rem;\n word-wrap: break-word;\n opacity: 0;\n}\n.tooltip.show {\n opacity: 0.9;\n}\n.tooltip .tooltip-arrow {\n position: absolute;\n display: block;\n width: 0.8rem;\n height: 0.4rem;\n}\n.tooltip .tooltip-arrow::before {\n position: absolute;\n content: \"\";\n border-color: transparent;\n border-style: solid;\n}\n\n.bs-tooltip-top, .bs-tooltip-auto[data-popper-placement^=top] {\n padding: 0.4rem 0;\n}\n.bs-tooltip-top .tooltip-arrow, .bs-tooltip-auto[data-popper-placement^=top] .tooltip-arrow {\n bottom: 0;\n}\n.bs-tooltip-top .tooltip-arrow::before, .bs-tooltip-auto[data-popper-placement^=top] .tooltip-arrow::before {\n top: -1px;\n border-width: 0.4rem 0.4rem 0;\n border-top-color: #000;\n}\n\n.bs-tooltip-end, .bs-tooltip-auto[data-popper-placement^=right] {\n padding: 0 0.4rem;\n}\n.bs-tooltip-end .tooltip-arrow, .bs-tooltip-auto[data-popper-placement^=right] .tooltip-arrow {\n right: 0;\n width: 0.4rem;\n height: 0.8rem;\n}\n.bs-tooltip-end .tooltip-arrow::before, .bs-tooltip-auto[data-popper-placement^=right] .tooltip-arrow::before {\n left: -1px;\n border-width: 0.4rem 0 0.4rem 0.4rem;\n border-left-color: #000;\n}\n\n.bs-tooltip-bottom, .bs-tooltip-auto[data-popper-placement^=bottom] {\n padding: 0.4rem 0;\n}\n.bs-tooltip-bottom .tooltip-arrow, .bs-tooltip-auto[data-popper-placement^=bottom] .tooltip-arrow {\n top: 0;\n}\n.bs-tooltip-bottom .tooltip-arrow::before, .bs-tooltip-auto[data-popper-placement^=bottom] .tooltip-arrow::before {\n bottom: -1px;\n border-width: 0 0.4rem 0.4rem;\n border-bottom-color: #000;\n}\n\n.bs-tooltip-start, .bs-tooltip-auto[data-popper-placement^=left] {\n padding: 0 0.4rem;\n}\n.bs-tooltip-start .tooltip-arrow, .bs-tooltip-auto[data-popper-placement^=left] .tooltip-arrow {\n left: 0;\n width: 0.4rem;\n height: 0.8rem;\n}\n.bs-tooltip-start .tooltip-arrow::before, .bs-tooltip-auto[data-popper-placement^=left] .tooltip-arrow::before {\n right: -1px;\n border-width: 0.4rem 0.4rem 0.4rem 0;\n border-right-color: #000;\n}\n\n.tooltip-inner {\n max-width: 200px;\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n color: #fff;\n text-align: center;\n background-color: #000;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.popover {\n position: absolute;\n top: 0;\n left: 0 ;\n z-index: 1070;\n display: block;\n max-width: 276px;\n font-family: var(--bs-font-sans-serif);\n font-style: normal;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n text-align: right;\n text-align: start;\n text-decoration: none;\n text-shadow: none;\n text-transform: none;\n letter-spacing: normal;\n word-break: normal;\n word-spacing: normal;\n white-space: normal;\n line-break: auto;\n font-size: 0.875rem;\n word-wrap: break-word;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);\n border-radius: 0.3rem;\n}\n.popover .popover-arrow {\n position: absolute;\n display: block;\n width: 1rem;\n height: 0.5rem;\n}\n.popover .popover-arrow::before, .popover .popover-arrow::after {\n position: absolute;\n display: block;\n content: \"\";\n border-color: transparent;\n border-style: solid;\n}\n\n.bs-popover-top > .popover-arrow, .bs-popover-auto[data-popper-placement^=top] > .popover-arrow {\n bottom: calc(-0.5rem - 1px);\n}\n.bs-popover-top > .popover-arrow::before, .bs-popover-auto[data-popper-placement^=top] > .popover-arrow::before {\n bottom: 0;\n border-width: 0.5rem 0.5rem 0;\n border-top-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);\n}\n.bs-popover-top > .popover-arrow::after, .bs-popover-auto[data-popper-placement^=top] > .popover-arrow::after {\n bottom: 1px;\n border-width: 0.5rem 0.5rem 0;\n border-top-color: #fff;\n}\n\n.bs-popover-end > .popover-arrow, .bs-popover-auto[data-popper-placement^=right] > .popover-arrow {\n right: calc(-0.5rem - 1px);\n width: 0.5rem;\n height: 1rem;\n}\n.bs-popover-end > .popover-arrow::before, .bs-popover-auto[data-popper-placement^=right] > .popover-arrow::before {\n right: 0;\n border-width: 0.5rem 0 0.5rem 0.5rem;\n border-left-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);\n}\n.bs-popover-end > .popover-arrow::after, .bs-popover-auto[data-popper-placement^=right] > .popover-arrow::after {\n right: 1px;\n border-width: 0.5rem 0 0.5rem 0.5rem;\n border-left-color: #fff;\n}\n\n.bs-popover-bottom > .popover-arrow, .bs-popover-auto[data-popper-placement^=bottom] > .popover-arrow {\n top: calc(-0.5rem - 1px);\n}\n.bs-popover-bottom > .popover-arrow::before, .bs-popover-auto[data-popper-placement^=bottom] > .popover-arrow::before {\n top: 0;\n border-width: 0 0.5rem 0.5rem 0.5rem;\n border-bottom-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);\n}\n.bs-popover-bottom > .popover-arrow::after, .bs-popover-auto[data-popper-placement^=bottom] > .popover-arrow::after {\n top: 1px;\n border-width: 0 0.5rem 0.5rem 0.5rem;\n border-bottom-color: #fff;\n}\n.bs-popover-bottom .popover-header::before, .bs-popover-auto[data-popper-placement^=bottom] .popover-header::before {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 50%;\n display: block;\n width: 1rem;\n margin-right: -0.5rem;\n content: \"\";\n border-bottom: 1px solid #f0f0f0;\n}\n\n.bs-popover-start > .popover-arrow, .bs-popover-auto[data-popper-placement^=left] > .popover-arrow {\n left: calc(-0.5rem - 1px);\n width: 0.5rem;\n height: 1rem;\n}\n.bs-popover-start > .popover-arrow::before, .bs-popover-auto[data-popper-placement^=left] > .popover-arrow::before {\n left: 0;\n border-width: 0.5rem 0.5rem 0.5rem 0;\n border-right-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);\n}\n.bs-popover-start > .popover-arrow::after, .bs-popover-auto[data-popper-placement^=left] > .popover-arrow::after {\n left: 1px;\n border-width: 0.5rem 0.5rem 0.5rem 0;\n border-right-color: #fff;\n}\n\n.popover-header {\n padding: 0.5rem 1rem;\n margin-bottom: 0;\n font-size: 1rem;\n background-color: #f0f0f0;\n border-bottom: 1px solid #d8d8d8;\n border-top-right-radius: calc(0.3rem - 1px);\n border-top-left-radius: calc(0.3rem - 1px);\n}\n.popover-header:empty {\n display: none;\n}\n\n.popover-body {\n padding: 1rem 1rem;\n color: #212529;\n}\n\n.carousel {\n position: relative;\n}\n\n.carousel.pointer-event {\n touch-action: pan-y;\n}\n\n.carousel-inner {\n position: relative;\n width: 100%;\n overflow: hidden;\n}\n.carousel-inner::after {\n display: block;\n clear: both;\n content: \"\";\n}\n\n.carousel-item {\n position: relative;\n display: none;\n float: right;\n width: 100%;\n margin-left: -100%;\n -webkit-backface-visibility: hidden;\n backface-visibility: hidden;\n transition: transform 0.6s ease-in-out;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .carousel-item {\n  transition: none;\n }\n}\n\n.carousel-item.active,\n.carousel-item-next,\n.carousel-item-prev {\n display: block;\n}\n.carousel-item-next:not(.carousel-item-start),\n.active.carousel-item-end {\n transform: translateX(100%);\n}\n\n.carousel-item-prev:not(.carousel-item-end),\n.active.carousel-item-start {\n transform: translateX(-100%);\n}\n.carousel-fade .carousel-item {\n opacity: 0;\n transition-property: opacity;\n transform: none;\n}\n.carousel-fade .carousel-item.active,\n.carousel-fade .carousel-item-next.carousel-item-start,\n.carousel-fade .carousel-item-prev.carousel-item-end {\n z-index: 1;\n opacity: 1;\n}\n.carousel-fade .active.carousel-item-start,\n.carousel-fade .active.carousel-item-end {\n z-index: 0;\n opacity: 0;\n transition: opacity 0s 0.6s;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .carousel-fade .active.carousel-item-start,\n.carousel-fade .active.carousel-item-end {\n  transition: none;\n }\n}\n\n.carousel-control-prev,\n.carousel-control-next {\n position: absolute;\n top: 0;\n bottom: 0;\n z-index: 1;\n display: flex;\n align-items: center;\n justify-content: center;\n width: 15%;\n padding: 0;\n color: #fff;\n text-align: center;\n background: none;\n border: 0;\n opacity: 0.5;\n transition: opacity 0.15s ease;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .carousel-control-prev,\n.carousel-control-next {\n  transition: none;\n }\n}\n.carousel-control-prev:hover, .carousel-control-prev:focus,\n.carousel-control-next:hover,\n.carousel-control-next:focus {\n color: #fff;\n text-decoration: none;\n outline: 0;\n opacity: 0.9;\n}\n\n.carousel-control-prev {\n right: 0;\n}\n\n.carousel-control-next {\n left: 0;\n}\n\n.carousel-control-prev-icon,\n.carousel-control-next-icon {\n display: inline-block;\n width: 2rem;\n height: 2rem;\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: 50%;\n background-size: 100% 100%;\n}\n.carousel-control-next-icon {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 16 16' fill='%23fff'%3e%3cpath d='M11.354 1.646a.5.5 0 0 1 0 .708L5.707 8l5.647 5.646a.5.5 0 0 1-.708.708l-6-6a.5.5 0 0 1 0-.708l6-6a.5.5 0 0 1 .708 0z'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.carousel-control-prev-icon {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 16 16' fill='%23fff'%3e%3cpath d='M4.646 1.646a.5.5 0 0 1 .708 0l6 6a.5.5 0 0 1 0 .708l-6 6a.5.5 0 0 1-.708-.708L10.293 8 4.646 2.354a.5.5 0 0 1 0-.708z'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.carousel-indicators {\n position: absolute;\n left: 0;\n bottom: 0;\n right: 0;\n z-index: 2;\n display: flex;\n justify-content: center;\n padding: 0;\n margin-left: 15%;\n margin-bottom: 1rem;\n margin-right: 15%;\n list-style: none;\n}\n.carousel-indicators [data-bs-target] {\n box-sizing: content-box;\n flex: 0 1 auto;\n width: 30px;\n height: 3px;\n padding: 0;\n margin-left: 3px;\n margin-right: 3px;\n text-indent: -999px;\n cursor: pointer;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border: 0;\n border-top: 10px solid transparent;\n border-bottom: 10px solid transparent;\n opacity: 0.5;\n transition: opacity 0.6s ease;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .carousel-indicators [data-bs-target] {\n  transition: none;\n }\n}\n.carousel-indicators .active {\n opacity: 1;\n}\n\n.carousel-caption {\n position: absolute;\n left: 15%;\n bottom: 1.25rem;\n right: 15%;\n padding-top: 1.25rem;\n padding-bottom: 1.25rem;\n color: #fff;\n text-align: center;\n}\n\n.carousel-dark .carousel-control-next-icon,\n.carousel-dark .carousel-control-prev-icon {\n filter: invert(1) grayscale(100);\n}\n.carousel-dark .carousel-indicators [data-bs-target] {\n background-color: #000;\n}\n.carousel-dark .carousel-caption {\n color: #000;\n}\n\n@-webkit-keyframes spinner-border {\n to {\n  transform: rotate(360deg) ;\n }\n}\n\n@keyframes spinner-border {\n to {\n  transform: rotate(360deg) ;\n }\n}\n.spinner-border {\n display: inline-block;\n width: 2rem;\n height: 2rem;\n vertical-align: -0.125em;\n border: 0.25em solid currentColor;\n border-left-color: transparent;\n border-radius: 50%;\n -webkit-animation: 0.75s linear infinite spinner-border;\n animation: 0.75s linear infinite spinner-border;\n}\n\n.spinner-border-sm {\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n border-width: 0.2em;\n}\n\n@-webkit-keyframes spinner-grow {\n 0% {\n  transform: scale(0);\n }\n 50% {\n  opacity: 1;\n  transform: none;\n }\n}\n\n@keyframes spinner-grow {\n 0% {\n  transform: scale(0);\n }\n 50% {\n  opacity: 1;\n  transform: none;\n }\n}\n.spinner-grow {\n display: inline-block;\n width: 2rem;\n height: 2rem;\n vertical-align: -0.125em;\n background-color: currentColor;\n border-radius: 50%;\n opacity: 0;\n -webkit-animation: 0.75s linear infinite spinner-grow;\n animation: 0.75s linear infinite spinner-grow;\n}\n\n.spinner-grow-sm {\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .spinner-border,\n.spinner-grow {\n  -webkit-animation-duration: 1.5s;\n  animation-duration: 1.5s;\n }\n}\n.offcanvas {\n position: fixed;\n bottom: 0;\n z-index: 1050;\n display: flex;\n flex-direction: column;\n max-width: 100%;\n visibility: hidden;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n outline: 0;\n transition: transform 0.3s ease-in-out;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .offcanvas {\n  transition: none;\n }\n}\n\n.offcanvas-header {\n display: flex;\n align-items: center;\n justify-content: space-between;\n padding: 1rem 1rem;\n}\n.offcanvas-header .btn-close {\n padding: 0.5rem 0.5rem;\n margin: -0.5rem auto -0.5rem -0.5rem;\n}\n\n.offcanvas-title {\n margin-bottom: 0;\n line-height: 1.5;\n}\n\n.offcanvas-body {\n flex-grow: 1;\n padding: 1rem 1rem;\n overflow-y: auto;\n}\n\n.offcanvas-start {\n top: 0;\n right: 0;\n width: 400px;\n border-left: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);\n transform: translateX(100%);\n}\n\n.offcanvas-end {\n top: 0;\n left: 0;\n width: 400px;\n border-right: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);\n transform: translateX(-100%);\n}\n\n.offcanvas-top {\n top: 0;\n left: 0;\n right: 0;\n height: 30vh;\n max-height: 100%;\n border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);\n transform: translateY(-100%);\n}\n\n.offcanvas-bottom {\n left: 0;\n right: 0;\n height: 30vh;\n max-height: 100%;\n border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);\n transform: translateY(100%);\n}\n\n.offcanvas.show {\n transform: none;\n}\n\n.clearfix::after {\n display: block;\n clear: both;\n content: \"\";\n}\n\n.link-primary {\n color: #0d6efd;\n}\n.link-primary:hover, .link-primary:focus {\n color: #0a58ca;\n}\n\n.link-secondary {\n color: #6c757d;\n}\n.link-secondary:hover, .link-secondary:focus {\n color: #565e64;\n}\n\n.link-success {\n color: #198754;\n}\n.link-success:hover, .link-success:focus {\n color: #146c43;\n}\n\n.link-info {\n color: #0dcaf0;\n}\n.link-info:hover, .link-info:focus {\n color: #3dd5f3;\n}\n\n.link-warning {\n color: #ffc107;\n}\n.link-warning:hover, .link-warning:focus {\n color: #ffcd39;\n}\n\n.link-danger {\n color: #dc3545;\n}\n.link-danger:hover, .link-danger:focus {\n color: #b02a37;\n}\n\n.link-light {\n color: #f8f9fa;\n}\n.link-light:hover, .link-light:focus {\n color: #f9fafb;\n}\n\n.link-dark {\n color: #212529;\n}\n.link-dark:hover, .link-dark:focus {\n color: #1a1e21;\n}\n\n.ratio {\n position: relative;\n width: 100%;\n}\n.ratio::before {\n display: block;\n padding-top: var(--bs-aspect-ratio);\n content: \"\";\n}\n.ratio > * {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n width: 100%;\n height: 100%;\n}\n\n.ratio-1x1 {\n --bs-aspect-ratio: 100%;\n}\n\n.ratio-4x3 {\n --bs-aspect-ratio: calc(3 / 4 * 100%);\n}\n\n.ratio-16x9 {\n --bs-aspect-ratio: calc(9 / 16 * 100%);\n}\n\n.ratio-21x9 {\n --bs-aspect-ratio: calc(9 / 21 * 100%);\n}\n\n.fixed-top {\n position: fixed;\n top: 0;\n left: 0;\n right: 0;\n z-index: 1030;\n}\n\n.fixed-bottom {\n position: fixed;\n left: 0;\n bottom: 0;\n right: 0;\n z-index: 1030;\n}\n\n.sticky-top {\n position: -webkit-sticky;\n position: sticky;\n top: 0;\n z-index: 1020;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .sticky-sm-top {\n  position: -webkit-sticky;\n  position: sticky;\n  top: 0;\n  z-index: 1020;\n }\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .sticky-md-top {\n  position: -webkit-sticky;\n  position: sticky;\n  top: 0;\n  z-index: 1020;\n }\n}\n@media (min-width: 992px) {\n .sticky-lg-top {\n  position: -webkit-sticky;\n  position: sticky;\n  top: 0;\n  z-index: 1020;\n }\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n .sticky-xl-top {\n  position: -webkit-sticky;\n  position: sticky;\n  top: 0;\n  z-index: 1020;\n }\n}\n@media (min-width: 1400px) {\n .sticky-xxl-top {\n  position: -webkit-sticky;\n  position: sticky;\n  top: 0;\n  z-index: 1020;\n }\n}\n.visually-hidden,\n.visually-hidden-focusable:not(:focus):not(:focus-within) {\n position: absolute !important;\n width: 1px !important;\n height: 1px !important;\n padding: 0 !important;\n margin: -1px !important;\n overflow: hidden !important;\n clip: rect(0, 0, 0, 0) !important;\n white-space: nowrap !important;\n border: 0 !important;\n}\n\n.stretched-link::after {\n position: absolute;\n top: 0;\n left: 0;\n bottom: 0;\n right: 0;\n z-index: 1;\n content: \"\";\n}\n\n.text-truncate {\n overflow: hidden;\n text-overflow: ellipsis;\n white-space: nowrap;\n}\n\n.align-baseline {\n vertical-align: baseline !important;\n}\n\n.align-top {\n vertical-align: top !important;\n}\n\n.align-middle {\n vertical-align: middle !important;\n}\n\n.align-bottom {\n vertical-align: bottom !important;\n}\n\n.align-text-bottom {\n vertical-align: text-bottom !important;\n}\n\n.align-text-top {\n vertical-align: text-top !important;\n}\n\n.float-start {\n float: right !important;\n}\n\n.float-end {\n float: left !important;\n}\n\n.float-none {\n float: none !important;\n}\n\n.overflow-auto {\n overflow: auto !important;\n}\n\n.overflow-hidden {\n overflow: hidden !important;\n}\n\n.overflow-visible {\n overflow: visible !important;\n}\n\n.overflow-scroll {\n overflow: scroll !important;\n}\n\n.d-inline {\n display: inline !important;\n}\n\n.d-inline-block {\n display: inline-block !important;\n}\n\n.d-block {\n display: block !important;\n}\n\n.d-grid {\n display: grid !important;\n}\n\n.d-table {\n display: table !important;\n}\n\n.d-table-row {\n display: table-row !important;\n}\n\n.d-table-cell {\n display: table-cell !important;\n}\n\n.d-flex {\n display: flex !important;\n}\n\n.d-inline-flex {\n display: inline-flex !important;\n}\n\n.d-none {\n display: none !important;\n}\n\n.shadow {\n box-shadow: 0 0.5rem 1rem rgba(0, 0, 0, 0.15) !important;\n}\n\n.shadow-sm {\n box-shadow: 0 0.125rem 0.25rem rgba(0, 0, 0, 0.075) !important;\n}\n\n.shadow-lg {\n box-shadow: 0 1rem 3rem rgba(0, 0, 0, 0.175) !important;\n}\n\n.shadow-none {\n box-shadow: none !important;\n}\n\n.position-static {\n position: static !important;\n}\n\n.position-relative {\n position: relative !important;\n}\n\n.position-absolute {\n position: absolute !important;\n}\n\n.position-fixed {\n position: fixed !important;\n}\n\n.position-sticky {\n position: -webkit-sticky !important;\n position: sticky !important;\n}\n\n.top-0 {\n top: 0 !important;\n}\n\n.top-50 {\n top: 50% !important;\n}\n\n.top-100 {\n top: 100% !important;\n}\n\n.bottom-0 {\n bottom: 0 !important;\n}\n\n.bottom-50 {\n bottom: 50% !important;\n}\n\n.bottom-100 {\n bottom: 100% !important;\n}\n\n.start-0 {\n right: 0 !important;\n}\n\n.start-50 {\n right: 50% !important;\n}\n\n.start-100 {\n right: 100% !important;\n}\n\n.end-0 {\n left: 0 !important;\n}\n\n.end-50 {\n left: 50% !important;\n}\n\n.end-100 {\n left: 100% !important;\n}\n\n.translate-middle {\n transform: translate(50%, -50%) !important;\n}\n\n.translate-middle-x {\n transform: translateX(50%) !important;\n}\n\n.translate-middle-y {\n transform: translateY(-50%) !important;\n}\n\n.border {\n border: 1px solid #dee2e6 !important;\n}\n\n.border-0 {\n border: 0 !important;\n}\n\n.border-top {\n border-top: 1px solid #dee2e6 !important;\n}\n\n.border-top-0 {\n border-top: 0 !important;\n}\n\n.border-end {\n border-left: 1px solid #dee2e6 !important;\n}\n\n.border-end-0 {\n border-left: 0 !important;\n}\n\n.border-bottom {\n border-bottom: 1px solid #dee2e6 !important;\n}\n\n.border-bottom-0 {\n border-bottom: 0 !important;\n}\n\n.border-start {\n border-right: 1px solid #dee2e6 !important;\n}\n\n.border-start-0 {\n border-right: 0 !important;\n}\n\n.border-primary {\n border-color: #0d6efd !important;\n}\n\n.border-secondary {\n border-color: #6c757d !important;\n}\n\n.border-success {\n border-color: #198754 !important;\n}\n\n.border-info {\n border-color: #0dcaf0 !important;\n}\n\n.border-warning {\n border-color: #ffc107 !important;\n}\n\n.border-danger {\n border-color: #dc3545 !important;\n}\n\n.border-light {\n border-color: #f8f9fa !important;\n}\n\n.border-dark {\n border-color: #212529 !important;\n}\n\n.border-white {\n border-color: #fff !important;\n}\n\n.border-1 {\n border-width: 1px !important;\n}\n\n.border-2 {\n border-width: 2px !important;\n}\n\n.border-3 {\n border-width: 3px !important;\n}\n\n.border-4 {\n border-width: 4px !important;\n}\n\n.border-5 {\n border-width: 5px !important;\n}\n\n.w-25 {\n width: 25% !important;\n}\n\n.w-50 {\n width: 50% !important;\n}\n\n.w-75 {\n width: 75% !important;\n}\n\n.w-100 {\n width: 100% !important;\n}\n\n.w-auto {\n width: auto !important;\n}\n\n.mw-100 {\n max-width: 100% !important;\n}\n\n.vw-100 {\n width: 100vw !important;\n}\n\n.min-vw-100 {\n min-width: 100vw !important;\n}\n\n.h-25 {\n height: 25% !important;\n}\n\n.h-50 {\n height: 50% !important;\n}\n\n.h-75 {\n height: 75% !important;\n}\n\n.h-100 {\n height: 100% !important;\n}\n\n.h-auto {\n height: auto !important;\n}\n\n.mh-100 {\n max-height: 100% !important;\n}\n\n.vh-100 {\n height: 100vh !important;\n}\n\n.min-vh-100 {\n min-height: 100vh !important;\n}\n\n.flex-fill {\n flex: 1 1 auto !important;\n}\n\n.flex-row {\n flex-direction: row !important;\n}\n\n.flex-column {\n flex-direction: column !important;\n}\n\n.flex-row-reverse {\n flex-direction: row-reverse !important;\n}\n\n.flex-column-reverse {\n flex-direction: column-reverse !important;\n}\n\n.flex-grow-0 {\n flex-grow: 0 !important;\n}\n\n.flex-grow-1 {\n flex-grow: 1 !important;\n}\n\n.flex-shrink-0 {\n flex-shrink: 0 !important;\n}\n\n.flex-shrink-1 {\n flex-shrink: 1 !important;\n}\n\n.flex-wrap {\n flex-wrap: wrap !important;\n}\n\n.flex-nowrap {\n flex-wrap: nowrap !important;\n}\n\n.flex-wrap-reverse {\n flex-wrap: wrap-reverse !important;\n}\n\n.gap-0 {\n gap: 0 !important;\n}\n\n.gap-1 {\n gap: 0.25rem !important;\n}\n\n.gap-2 {\n gap: 0.5rem !important;\n}\n\n.gap-3 {\n gap: 1rem !important;\n}\n\n.gap-4 {\n gap: 1.5rem !important;\n}\n\n.gap-5 {\n gap: 3rem !important;\n}\n\n.justify-content-start {\n justify-content: flex-start !important;\n}\n\n.justify-content-end {\n justify-content: flex-end !important;\n}\n\n.justify-content-center {\n justify-content: center !important;\n}\n\n.justify-content-between {\n justify-content: space-between !important;\n}\n\n.justify-content-around {\n justify-content: space-around !important;\n}\n\n.justify-content-evenly {\n justify-content: space-evenly !important;\n}\n\n.align-items-start {\n align-items: flex-start !important;\n}\n\n.align-items-end {\n align-items: flex-end !important;\n}\n\n.align-items-center {\n align-items: center !important;\n}\n\n.align-items-baseline {\n align-items: baseline !important;\n}\n\n.align-items-stretch {\n align-items: stretch !important;\n}\n\n.align-content-start {\n align-content: flex-start !important;\n}\n\n.align-content-end {\n align-content: flex-end !important;\n}\n\n.align-content-center {\n align-content: center !important;\n}\n\n.align-content-between {\n align-content: space-between !important;\n}\n\n.align-content-around {\n align-content: space-around !important;\n}\n\n.align-content-stretch {\n align-content: stretch !important;\n}\n\n.align-self-auto {\n align-self: auto !important;\n}\n\n.align-self-start {\n align-self: flex-start !important;\n}\n\n.align-self-end {\n align-self: flex-end !important;\n}\n\n.align-self-center {\n align-self: center !important;\n}\n\n.align-self-baseline {\n align-self: baseline !important;\n}\n\n.align-self-stretch {\n align-self: stretch !important;\n}\n\n.order-first {\n order: -1 !important;\n}\n\n.order-0 {\n order: 0 !important;\n}\n\n.order-1 {\n order: 1 !important;\n}\n\n.order-2 {\n order: 2 !important;\n}\n\n.order-3 {\n order: 3 !important;\n}\n\n.order-4 {\n order: 4 !important;\n}\n\n.order-5 {\n order: 5 !important;\n}\n\n.order-last {\n order: 6 !important;\n}\n\n.m-0 {\n margin: 0 !important;\n}\n\n.m-1 {\n margin: 0.25rem !important;\n}\n\n.m-2 {\n margin: 0.5rem !important;\n}\n\n.m-3 {\n margin: 1rem !important;\n}\n\n.m-4 {\n margin: 1.5rem !important;\n}\n\n.m-5 {\n margin: 3rem !important;\n}\n\n.m-auto {\n margin: auto !important;\n}\n\n.mx-0 {\n margin-left: 0 !important;\n margin-right: 0 !important;\n}\n\n.mx-1 {\n margin-left: 0.25rem !important;\n margin-right: 0.25rem !important;\n}\n\n.mx-2 {\n margin-left: 0.5rem !important;\n margin-right: 0.5rem !important;\n}\n\n.mx-3 {\n margin-left: 1rem !important;\n margin-right: 1rem !important;\n}\n\n.mx-4 {\n margin-left: 1.5rem !important;\n margin-right: 1.5rem !important;\n}\n\n.mx-5 {\n margin-left: 3rem !important;\n margin-right: 3rem !important;\n}\n\n.mx-auto {\n margin-left: auto !important;\n margin-right: auto !important;\n}\n\n.my-0 {\n margin-top: 0 !important;\n margin-bottom: 0 !important;\n}\n\n.my-1 {\n margin-top: 0.25rem !important;\n margin-bottom: 0.25rem !important;\n}\n\n.my-2 {\n margin-top: 0.5rem !important;\n margin-bottom: 0.5rem !important;\n}\n\n.my-3 {\n margin-top: 1rem !important;\n margin-bottom: 1rem !important;\n}\n\n.my-4 {\n margin-top: 1.5rem !important;\n margin-bottom: 1.5rem !important;\n}\n\n.my-5 {\n margin-top: 3rem !important;\n margin-bottom: 3rem !important;\n}\n\n.my-auto {\n margin-top: auto !important;\n margin-bottom: auto !important;\n}\n\n.mt-0 {\n margin-top: 0 !important;\n}\n\n.mt-1 {\n margin-top: 0.25rem !important;\n}\n\n.mt-2 {\n margin-top: 0.5rem !important;\n}\n\n.mt-3 {\n margin-top: 1rem !important;\n}\n\n.mt-4 {\n margin-top: 1.5rem !important;\n}\n\n.mt-5 {\n margin-top: 3rem !important;\n}\n\n.mt-auto {\n margin-top: auto !important;\n}\n\n.me-0 {\n margin-left: 0 !important;\n}\n\n.me-1 {\n margin-left: 0.25rem !important;\n}\n\n.me-2 {\n margin-left: 0.5rem !important;\n}\n\n.me-3 {\n margin-left: 1rem !important;\n}\n\n.me-4 {\n margin-left: 1.5rem !important;\n}\n\n.me-5 {\n margin-left: 3rem !important;\n}\n\n.me-auto {\n margin-left: auto !important;\n}\n\n.mb-0 {\n margin-bottom: 0 !important;\n}\n\n.mb-1 {\n margin-bottom: 0.25rem !important;\n}\n\n.mb-2 {\n margin-bottom: 0.5rem !important;\n}\n\n.mb-3 {\n margin-bottom: 1rem !important;\n}\n\n.mb-4 {\n margin-bottom: 1.5rem !important;\n}\n\n.mb-5 {\n margin-bottom: 3rem !important;\n}\n\n.mb-auto {\n margin-bottom: auto !important;\n}\n\n.ms-0 {\n margin-right: 0 !important;\n}\n\n.ms-1 {\n margin-right: 0.25rem !important;\n}\n\n.ms-2 {\n margin-right: 0.5rem !important;\n}\n\n.ms-3 {\n margin-right: 1rem !important;\n}\n\n.ms-4 {\n margin-right: 1.5rem !important;\n}\n\n.ms-5 {\n margin-right: 3rem !important;\n}\n\n.ms-auto {\n margin-right: auto !important;\n}\n\n.p-0 {\n padding: 0 !important;\n}\n\n.p-1 {\n padding: 0.25rem !important;\n}\n\n.p-2 {\n padding: 0.5rem !important;\n}\n\n.p-3 {\n padding: 1rem !important;\n}\n\n.p-4 {\n padding: 1.5rem !important;\n}\n\n.p-5 {\n padding: 3rem !important;\n}\n\n.px-0 {\n padding-left: 0 !important;\n padding-right: 0 !important;\n}\n\n.px-1 {\n padding-left: 0.25rem !important;\n padding-right: 0.25rem !important;\n}\n\n.px-2 {\n padding-left: 0.5rem !important;\n padding-right: 0.5rem !important;\n}\n\n.px-3 {\n padding-left: 1rem !important;\n padding-right: 1rem !important;\n}\n\n.px-4 {\n padding-left: 1.5rem !important;\n padding-right: 1.5rem !important;\n}\n\n.px-5 {\n padding-left: 3rem !important;\n padding-right: 3rem !important;\n}\n\n.py-0 {\n padding-top: 0 !important;\n padding-bottom: 0 !important;\n}\n\n.py-1 {\n padding-top: 0.25rem !important;\n padding-bottom: 0.25rem !important;\n}\n\n.py-2 {\n padding-top: 0.5rem !important;\n padding-bottom: 0.5rem !important;\n}\n\n.py-3 {\n padding-top: 1rem !important;\n padding-bottom: 1rem !important;\n}\n\n.py-4 {\n padding-top: 1.5rem !important;\n padding-bottom: 1.5rem !important;\n}\n\n.py-5 {\n padding-top: 3rem !important;\n padding-bottom: 3rem !important;\n}\n\n.pt-0 {\n padding-top: 0 !important;\n}\n\n.pt-1 {\n padding-top: 0.25rem !important;\n}\n\n.pt-2 {\n padding-top: 0.5rem !important;\n}\n\n.pt-3 {\n padding-top: 1rem !important;\n}\n\n.pt-4 {\n padding-top: 1.5rem !important;\n}\n\n.pt-5 {\n padding-top: 3rem !important;\n}\n\n.pe-0 {\n padding-left: 0 !important;\n}\n\n.pe-1 {\n padding-left: 0.25rem !important;\n}\n\n.pe-2 {\n padding-left: 0.5rem !important;\n}\n\n.pe-3 {\n padding-left: 1rem !important;\n}\n\n.pe-4 {\n padding-left: 1.5rem !important;\n}\n\n.pe-5 {\n padding-left: 3rem !important;\n}\n\n.pb-0 {\n padding-bottom: 0 !important;\n}\n\n.pb-1 {\n padding-bottom: 0.25rem !important;\n}\n\n.pb-2 {\n padding-bottom: 0.5rem !important;\n}\n\n.pb-3 {\n padding-bottom: 1rem !important;\n}\n\n.pb-4 {\n padding-bottom: 1.5rem !important;\n}\n\n.pb-5 {\n padding-bottom: 3rem !important;\n}\n\n.ps-0 {\n padding-right: 0 !important;\n}\n\n.ps-1 {\n padding-right: 0.25rem !important;\n}\n\n.ps-2 {\n padding-right: 0.5rem !important;\n}\n\n.ps-3 {\n padding-right: 1rem !important;\n}\n\n.ps-4 {\n padding-right: 1.5rem !important;\n}\n\n.ps-5 {\n padding-right: 3rem !important;\n}\n\n.font-monospace {\n font-family: var(--bs-font-monospace) !important;\n}\n\n.fs-1 {\n font-size: calc(1.375rem + 1.5vw) !important;\n}\n\n.fs-2 {\n font-size: calc(1.325rem + 0.9vw) !important;\n}\n\n.fs-3 {\n font-size: calc(1.3rem + 0.6vw) !important;\n}\n\n.fs-4 {\n font-size: calc(1.275rem + 0.3vw) !important;\n}\n\n.fs-5 {\n font-size: 1.25rem !important;\n}\n\n.fs-6 {\n font-size: 1rem !important;\n}\n\n.fst-italic {\n font-style: italic !important;\n}\n\n.fst-normal {\n font-style: normal !important;\n}\n\n.fw-light {\n font-weight: 300 !important;\n}\n\n.fw-lighter {\n font-weight: lighter !important;\n}\n\n.fw-normal {\n font-weight: 400 !important;\n}\n\n.fw-bold {\n font-weight: 700 !important;\n}\n\n.fw-bolder {\n font-weight: bolder !important;\n}\n\n.lh-1 {\n line-height: 1 !important;\n}\n\n.lh-sm {\n line-height: 1.25 !important;\n}\n\n.lh-base {\n line-height: 1.5 !important;\n}\n\n.lh-lg {\n line-height: 2 !important;\n}\n\n.text-start {\n text-align: right !important;\n}\n\n.text-end {\n text-align: left !important;\n}\n\n.text-center {\n text-align: center !important;\n}\n\n.text-decoration-none {\n text-decoration: none !important;\n}\n\n.text-decoration-underline {\n text-decoration: underline !important;\n}\n\n.text-decoration-line-through {\n text-decoration: line-through !important;\n}\n\n.text-lowercase {\n text-transform: lowercase !important;\n}\n\n.text-uppercase {\n text-transform: uppercase !important;\n}\n\n.text-capitalize {\n text-transform: capitalize !important;\n}\n\n.text-wrap {\n white-space: normal !important;\n}\n\n.text-nowrap {\n white-space: nowrap !important;\n}\n.text-primary {\n color: #0d6efd !important;\n}\n\n.text-secondary {\n color: #6c757d !important;\n}\n\n.text-success {\n color: #198754 !important;\n}\n\n.text-info {\n color: #0dcaf0 !important;\n}\n\n.text-warning {\n color: #ffc107 !important;\n}\n\n.text-danger {\n color: #dc3545 !important;\n}\n\n.text-light {\n color: #f8f9fa !important;\n}\n\n.text-dark {\n color: #212529 !important;\n}\n\n.text-white {\n color: #fff !important;\n}\n\n.text-body {\n color: #212529 !important;\n}\n\n.text-muted {\n color: #6c757d !important;\n}\n\n.text-black-50 {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.5) !important;\n}\n\n.text-white-50 {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.5) !important;\n}\n\n.text-reset {\n color: inherit !important;\n}\n\n.bg-primary {\n background-color: #0d6efd !important;\n}\n\n.bg-secondary {\n background-color: #6c757d !important;\n}\n\n.bg-success {\n background-color: #198754 !important;\n}\n\n.bg-info {\n background-color: #0dcaf0 !important;\n}\n\n.bg-warning {\n background-color: #ffc107 !important;\n}\n\n.bg-danger {\n background-color: #dc3545 !important;\n}\n\n.bg-light {\n background-color: #f8f9fa !important;\n}\n\n.bg-dark {\n background-color: #212529 !important;\n}\n\n.bg-body {\n background-color: #fff !important;\n}\n\n.bg-white {\n background-color: #fff !important;\n}\n\n.bg-transparent {\n background-color: transparent !important;\n}\n\n.bg-gradient {\n background-image: var(--bs-gradient) !important;\n}\n\n.user-select-all {\n -webkit-user-select: all !important;\n -moz-user-select: all !important;\n user-select: all !important;\n}\n\n.user-select-auto {\n -webkit-user-select: auto !important;\n -moz-user-select: auto !important;\n user-select: auto !important;\n}\n\n.user-select-none {\n -webkit-user-select: none !important;\n -moz-user-select: none !important;\n user-select: none !important;\n}\n\n.pe-none {\n pointer-events: none !important;\n}\n\n.pe-auto {\n pointer-events: auto !important;\n}\n\n.rounded {\n border-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.rounded-0 {\n border-radius: 0 !important;\n}\n\n.rounded-1 {\n border-radius: 0.2rem !important;\n}\n\n.rounded-2 {\n border-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.rounded-3 {\n border-radius: 0.3rem !important;\n}\n\n.rounded-circle {\n border-radius: 50% !important;\n}\n\n.rounded-pill {\n border-radius: 50rem !important;\n}\n\n.rounded-top {\n border-top-right-radius: 0.25rem !important;\n border-top-left-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.rounded-end {\n border-top-left-radius: 0.25rem !important;\n border-bottom-left-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.rounded-bottom {\n border-bottom-left-radius: 0.25rem !important;\n border-bottom-right-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.rounded-start {\n border-bottom-right-radius: 0.25rem !important;\n border-top-right-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.visible {\n visibility: visible !important;\n}\n\n.invisible {\n visibility: hidden !important;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .float-sm-start {\n  float: right !important;\n }\n\n .float-sm-end {\n  float: left !important;\n }\n\n .float-sm-none {\n  float: none !important;\n }\n\n .d-sm-inline {\n  display: inline !important;\n }\n\n .d-sm-inline-block {\n  display: inline-block !important;\n }\n\n .d-sm-block {\n  display: block !important;\n }\n\n .d-sm-grid {\n  display: grid !important;\n }\n\n .d-sm-table {\n  display: table !important;\n }\n\n .d-sm-table-row {\n  display: table-row !important;\n }\n\n .d-sm-table-cell {\n  display: table-cell !important;\n }\n\n .d-sm-flex {\n  display: flex !important;\n }\n\n .d-sm-inline-flex {\n  display: inline-flex !important;\n }\n\n .d-sm-none {\n  display: none !important;\n }\n\n .flex-sm-fill {\n  flex: 1 1 auto !important;\n }\n\n .flex-sm-row {\n  flex-direction: row !important;\n }\n\n .flex-sm-column {\n  flex-direction: column !important;\n }\n\n .flex-sm-row-reverse {\n  flex-direction: row-reverse !important;\n }\n\n .flex-sm-column-reverse {\n  flex-direction: column-reverse !important;\n }\n\n .flex-sm-grow-0 {\n  flex-grow: 0 !important;\n }\n\n .flex-sm-grow-1 {\n  flex-grow: 1 !important;\n }\n\n .flex-sm-shrink-0 {\n  flex-shrink: 0 !important;\n }\n\n .flex-sm-shrink-1 {\n  flex-shrink: 1 !important;\n }\n\n .flex-sm-wrap {\n  flex-wrap: wrap !important;\n }\n\n .flex-sm-nowrap {\n  flex-wrap: nowrap !important;\n }\n\n .flex-sm-wrap-reverse {\n  flex-wrap: wrap-reverse !important;\n }\n\n .gap-sm-0 {\n  gap: 0 !important;\n }\n\n .gap-sm-1 {\n  gap: 0.25rem !important;\n }\n\n .gap-sm-2 {\n  gap: 0.5rem !important;\n }\n\n .gap-sm-3 {\n  gap: 1rem !important;\n }\n\n .gap-sm-4 {\n  gap: 1.5rem !important;\n }\n\n .gap-sm-5 {\n  gap: 3rem !important;\n }\n\n .justify-content-sm-start {\n  justify-content: flex-start !important;\n }\n\n .justify-content-sm-end {\n  justify-content: flex-end !important;\n }\n\n .justify-content-sm-center {\n  justify-content: center !important;\n }\n\n .justify-content-sm-between {\n  justify-content: space-between !important;\n }\n\n .justify-content-sm-around {\n  justify-content: space-around !important;\n }\n\n .justify-content-sm-evenly {\n  justify-content: space-evenly !important;\n }\n\n .align-items-sm-start {\n  align-items: flex-start !important;\n }\n\n .align-items-sm-end {\n  align-items: flex-end !important;\n }\n\n .align-items-sm-center {\n  align-items: center !important;\n }\n\n .align-items-sm-baseline {\n  align-items: baseline !important;\n }\n\n .align-items-sm-stretch {\n  align-items: stretch !important;\n }\n\n .align-content-sm-start {\n  align-content: flex-start !important;\n }\n\n .align-content-sm-end {\n  align-content: flex-end !important;\n }\n\n .align-content-sm-center {\n  align-content: center !important;\n }\n\n .align-content-sm-between {\n  align-content: space-between !important;\n }\n\n .align-content-sm-around {\n  align-content: space-around !important;\n }\n\n .align-content-sm-stretch {\n  align-content: stretch !important;\n }\n\n .align-self-sm-auto {\n  align-self: auto !important;\n }\n\n .align-self-sm-start {\n  align-self: flex-start !important;\n }\n\n .align-self-sm-end {\n  align-self: flex-end !important;\n }\n\n .align-self-sm-center {\n  align-self: center !important;\n }\n\n .align-self-sm-baseline {\n  align-self: baseline !important;\n }\n\n .align-self-sm-stretch {\n  align-self: stretch !important;\n }\n\n .order-sm-first {\n  order: -1 !important;\n }\n\n .order-sm-0 {\n  order: 0 !important;\n }\n\n .order-sm-1 {\n  order: 1 !important;\n }\n\n .order-sm-2 {\n  order: 2 !important;\n }\n\n .order-sm-3 {\n  order: 3 !important;\n }\n\n .order-sm-4 {\n  order: 4 !important;\n }\n\n .order-sm-5 {\n  order: 5 !important;\n }\n\n .order-sm-last {\n  order: 6 !important;\n }\n\n .m-sm-0 {\n  margin: 0 !important;\n }\n\n .m-sm-1 {\n  margin: 0.25rem !important;\n }\n\n .m-sm-2 {\n  margin: 0.5rem !important;\n }\n\n .m-sm-3 {\n  margin: 1rem !important;\n }\n\n .m-sm-4 {\n  margin: 1.5rem !important;\n }\n\n .m-sm-5 {\n  margin: 3rem !important;\n }\n\n .m-sm-auto {\n  margin: auto !important;\n }\n\n .mx-sm-0 {\n  margin-left: 0 !important;\n  margin-right: 0 !important;\n }\n\n .mx-sm-1 {\n  margin-left: 0.25rem !important;\n  margin-right: 0.25rem !important;\n }\n\n .mx-sm-2 {\n  margin-left: 0.5rem !important;\n  margin-right: 0.5rem !important;\n }\n\n .mx-sm-3 {\n  margin-left: 1rem !important;\n  margin-right: 1rem !important;\n }\n\n .mx-sm-4 {\n  margin-left: 1.5rem !important;\n  margin-right: 1.5rem !important;\n }\n\n .mx-sm-5 {\n  margin-left: 3rem !important;\n  margin-right: 3rem !important;\n }\n\n .mx-sm-auto {\n  margin-left: auto !important;\n  margin-right: auto !important;\n }\n\n .my-sm-0 {\n  margin-top: 0 !important;\n  margin-bottom: 0 !important;\n }\n\n .my-sm-1 {\n  margin-top: 0.25rem !important;\n  margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .my-sm-2 {\n  margin-top: 0.5rem !important;\n  margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .my-sm-3 {\n  margin-top: 1rem !important;\n  margin-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .my-sm-4 {\n  margin-top: 1.5rem !important;\n  margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .my-sm-5 {\n  margin-top: 3rem !important;\n  margin-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .my-sm-auto {\n  margin-top: auto !important;\n  margin-bottom: auto !important;\n }\n\n .mt-sm-0 {\n  margin-top: 0 !important;\n }\n\n .mt-sm-1 {\n  margin-top: 0.25rem !important;\n }\n\n .mt-sm-2 {\n  margin-top: 0.5rem !important;\n }\n\n .mt-sm-3 {\n  margin-top: 1rem !important;\n }\n\n .mt-sm-4 {\n  margin-top: 1.5rem !important;\n }\n\n .mt-sm-5 {\n  margin-top: 3rem !important;\n }\n\n .mt-sm-auto {\n  margin-top: auto !important;\n }\n\n .me-sm-0 {\n  margin-left: 0 !important;\n }\n\n .me-sm-1 {\n  margin-left: 0.25rem !important;\n }\n\n .me-sm-2 {\n  margin-left: 0.5rem !important;\n }\n\n .me-sm-3 {\n  margin-left: 1rem !important;\n }\n\n .me-sm-4 {\n  margin-left: 1.5rem !important;\n }\n\n .me-sm-5 {\n  margin-left: 3rem !important;\n }\n\n .me-sm-auto {\n  margin-left: auto !important;\n }\n\n .mb-sm-0 {\n  margin-bottom: 0 !important;\n }\n\n .mb-sm-1 {\n  margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .mb-sm-2 {\n  margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .mb-sm-3 {\n  margin-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .mb-sm-4 {\n  margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .mb-sm-5 {\n  margin-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .mb-sm-auto {\n  margin-bottom: auto !important;\n }\n\n .ms-sm-0 {\n  margin-right: 0 !important;\n }\n\n .ms-sm-1 {\n  margin-right: 0.25rem !important;\n }\n\n .ms-sm-2 {\n  margin-right: 0.5rem !important;\n }\n\n .ms-sm-3 {\n  margin-right: 1rem !important;\n }\n\n .ms-sm-4 {\n  margin-right: 1.5rem !important;\n }\n\n .ms-sm-5 {\n  margin-right: 3rem !important;\n }\n\n .ms-sm-auto {\n  margin-right: auto !important;\n }\n\n .p-sm-0 {\n  padding: 0 !important;\n }\n\n .p-sm-1 {\n  padding: 0.25rem !important;\n }\n\n .p-sm-2 {\n  padding: 0.5rem !important;\n }\n\n .p-sm-3 {\n  padding: 1rem !important;\n }\n\n .p-sm-4 {\n  padding: 1.5rem !important;\n }\n\n .p-sm-5 {\n  padding: 3rem !important;\n }\n\n .px-sm-0 {\n  padding-left: 0 !important;\n  padding-right: 0 !important;\n }\n\n .px-sm-1 {\n  padding-left: 0.25rem !important;\n  padding-right: 0.25rem !important;\n }\n\n .px-sm-2 {\n  padding-left: 0.5rem !important;\n  padding-right: 0.5rem !important;\n }\n\n .px-sm-3 {\n  padding-left: 1rem !important;\n  padding-right: 1rem !important;\n }\n\n .px-sm-4 {\n  padding-left: 1.5rem !important;\n  padding-right: 1.5rem !important;\n }\n\n .px-sm-5 {\n  padding-left: 3rem !important;\n  padding-right: 3rem !important;\n }\n\n .py-sm-0 {\n  padding-top: 0 !important;\n  padding-bottom: 0 !important;\n }\n\n .py-sm-1 {\n  padding-top: 0.25rem !important;\n  padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .py-sm-2 {\n  padding-top: 0.5rem !important;\n  padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .py-sm-3 {\n  padding-top: 1rem !important;\n  padding-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .py-sm-4 {\n  padding-top: 1.5rem !important;\n  padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .py-sm-5 {\n  padding-top: 3rem !important;\n  padding-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .pt-sm-0 {\n  padding-top: 0 !important;\n }\n\n .pt-sm-1 {\n  padding-top: 0.25rem !important;\n }\n\n .pt-sm-2 {\n  padding-top: 0.5rem !important;\n }\n\n .pt-sm-3 {\n  padding-top: 1rem !important;\n }\n\n .pt-sm-4 {\n  padding-top: 1.5rem !important;\n }\n\n .pt-sm-5 {\n  padding-top: 3rem !important;\n }\n\n .pe-sm-0 {\n  padding-left: 0 !important;\n }\n\n .pe-sm-1 {\n  padding-left: 0.25rem !important;\n }\n\n .pe-sm-2 {\n  padding-left: 0.5rem !important;\n }\n\n .pe-sm-3 {\n  padding-left: 1rem !important;\n }\n\n .pe-sm-4 {\n  padding-left: 1.5rem !important;\n }\n\n .pe-sm-5 {\n  padding-left: 3rem !important;\n }\n\n .pb-sm-0 {\n  padding-bottom: 0 !important;\n }\n\n .pb-sm-1 {\n  padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .pb-sm-2 {\n  padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .pb-sm-3 {\n  padding-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .pb-sm-4 {\n  padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .pb-sm-5 {\n  padding-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .ps-sm-0 {\n  padding-right: 0 !important;\n }\n\n .ps-sm-1 {\n  padding-right: 0.25rem !important;\n }\n\n .ps-sm-2 {\n  padding-right: 0.5rem !important;\n }\n\n .ps-sm-3 {\n  padding-right: 1rem !important;\n }\n\n .ps-sm-4 {\n  padding-right: 1.5rem !important;\n }\n\n .ps-sm-5 {\n  padding-right: 3rem !important;\n }\n\n .text-sm-start {\n  text-align: right !important;\n }\n\n .text-sm-end {\n  text-align: left !important;\n }\n\n .text-sm-center {\n  text-align: center !important;\n }\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .float-md-start {\n  float: right !important;\n }\n\n .float-md-end {\n  float: left !important;\n }\n\n .float-md-none {\n  float: none !important;\n }\n\n .d-md-inline {\n  display: inline !important;\n }\n\n .d-md-inline-block {\n  display: inline-block !important;\n }\n\n .d-md-block {\n  display: block !important;\n }\n\n .d-md-grid {\n  display: grid !important;\n }\n\n .d-md-table {\n  display: table !important;\n }\n\n .d-md-table-row {\n  display: table-row !important;\n }\n\n .d-md-table-cell {\n  display: table-cell !important;\n }\n\n .d-md-flex {\n  display: flex !important;\n }\n\n .d-md-inline-flex {\n  display: inline-flex !important;\n }\n\n .d-md-none {\n  display: none !important;\n }\n\n .flex-md-fill {\n  flex: 1 1 auto !important;\n }\n\n .flex-md-row {\n  flex-direction: row !important;\n }\n\n .flex-md-column {\n  flex-direction: column !important;\n }\n\n .flex-md-row-reverse {\n  flex-direction: row-reverse !important;\n }\n\n .flex-md-column-reverse {\n  flex-direction: column-reverse !important;\n }\n\n .flex-md-grow-0 {\n  flex-grow: 0 !important;\n }\n\n .flex-md-grow-1 {\n  flex-grow: 1 !important;\n }\n\n .flex-md-shrink-0 {\n  flex-shrink: 0 !important;\n }\n\n .flex-md-shrink-1 {\n  flex-shrink: 1 !important;\n }\n\n .flex-md-wrap {\n  flex-wrap: wrap !important;\n }\n\n .flex-md-nowrap {\n  flex-wrap: nowrap !important;\n }\n\n .flex-md-wrap-reverse {\n  flex-wrap: wrap-reverse !important;\n }\n\n .gap-md-0 {\n  gap: 0 !important;\n }\n\n .gap-md-1 {\n  gap: 0.25rem !important;\n }\n\n .gap-md-2 {\n  gap: 0.5rem !important;\n }\n\n .gap-md-3 {\n  gap: 1rem !important;\n }\n\n .gap-md-4 {\n  gap: 1.5rem !important;\n }\n\n .gap-md-5 {\n  gap: 3rem !important;\n }\n\n .justify-content-md-start {\n  justify-content: flex-start !important;\n }\n\n .justify-content-md-end {\n  justify-content: flex-end !important;\n }\n\n .justify-content-md-center {\n  justify-content: center !important;\n }\n\n .justify-content-md-between {\n  justify-content: space-between !important;\n }\n\n .justify-content-md-around {\n  justify-content: space-around !important;\n }\n\n .justify-content-md-evenly {\n  justify-content: space-evenly !important;\n }\n\n .align-items-md-start {\n  align-items: flex-start !important;\n }\n\n .align-items-md-end {\n  align-items: flex-end !important;\n }\n\n .align-items-md-center {\n  align-items: center !important;\n }\n\n .align-items-md-baseline {\n  align-items: baseline !important;\n }\n\n .align-items-md-stretch {\n  align-items: stretch !important;\n }\n\n .align-content-md-start {\n  align-content: flex-start !important;\n }\n\n .align-content-md-end {\n  align-content: flex-end !important;\n }\n\n .align-content-md-center {\n  align-content: center !important;\n }\n\n .align-content-md-between {\n  align-content: space-between !important;\n }\n\n .align-content-md-around {\n  align-content: space-around !important;\n }\n\n .align-content-md-stretch {\n  align-content: stretch !important;\n }\n\n .align-self-md-auto {\n  align-self: auto !important;\n }\n\n .align-self-md-start {\n  align-self: flex-start !important;\n }\n\n .align-self-md-end {\n  align-self: flex-end !important;\n }\n\n .align-self-md-center {\n  align-self: center !important;\n }\n\n .align-self-md-baseline {\n  align-self: baseline !important;\n }\n\n .align-self-md-stretch {\n  align-self: stretch !important;\n }\n\n .order-md-first {\n  order: -1 !important;\n }\n\n .order-md-0 {\n  order: 0 !important;\n }\n\n .order-md-1 {\n  order: 1 !important;\n }\n\n .order-md-2 {\n  order: 2 !important;\n }\n\n .order-md-3 {\n  order: 3 !important;\n }\n\n .order-md-4 {\n  order: 4 !important;\n }\n\n .order-md-5 {\n  order: 5 !important;\n }\n\n .order-md-last {\n  order: 6 !important;\n }\n\n .m-md-0 {\n  margin: 0 !important;\n }\n\n .m-md-1 {\n  margin: 0.25rem !important;\n }\n\n .m-md-2 {\n  margin: 0.5rem !important;\n }\n\n .m-md-3 {\n  margin: 1rem !important;\n }\n\n .m-md-4 {\n  margin: 1.5rem !important;\n }\n\n .m-md-5 {\n  margin: 3rem !important;\n }\n\n .m-md-auto {\n  margin: auto !important;\n }\n\n .mx-md-0 {\n  margin-left: 0 !important;\n  margin-right: 0 !important;\n }\n\n .mx-md-1 {\n  margin-left: 0.25rem !important;\n  margin-right: 0.25rem !important;\n }\n\n .mx-md-2 {\n  margin-left: 0.5rem !important;\n  margin-right: 0.5rem !important;\n }\n\n .mx-md-3 {\n  margin-left: 1rem !important;\n  margin-right: 1rem !important;\n }\n\n .mx-md-4 {\n  margin-left: 1.5rem !important;\n  margin-right: 1.5rem !important;\n }\n\n .mx-md-5 {\n  margin-left: 3rem !important;\n  margin-right: 3rem !important;\n }\n\n .mx-md-auto {\n  margin-left: auto !important;\n  margin-right: auto !important;\n }\n\n .my-md-0 {\n  margin-top: 0 !important;\n  margin-bottom: 0 !important;\n }\n\n .my-md-1 {\n  margin-top: 0.25rem !important;\n  margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .my-md-2 {\n  margin-top: 0.5rem !important;\n  margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .my-md-3 {\n  margin-top: 1rem !important;\n  margin-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .my-md-4 {\n  margin-top: 1.5rem !important;\n  margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .my-md-5 {\n  margin-top: 3rem !important;\n  margin-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .my-md-auto {\n  margin-top: auto !important;\n  margin-bottom: auto !important;\n }\n\n .mt-md-0 {\n  margin-top: 0 !important;\n }\n\n .mt-md-1 {\n  margin-top: 0.25rem !important;\n }\n\n .mt-md-2 {\n  margin-top: 0.5rem !important;\n }\n\n .mt-md-3 {\n  margin-top: 1rem !important;\n }\n\n .mt-md-4 {\n  margin-top: 1.5rem !important;\n }\n\n .mt-md-5 {\n  margin-top: 3rem !important;\n }\n\n .mt-md-auto {\n  margin-top: auto !important;\n }\n\n .me-md-0 {\n  margin-left: 0 !important;\n }\n\n .me-md-1 {\n  margin-left: 0.25rem !important;\n }\n\n .me-md-2 {\n  margin-left: 0.5rem !important;\n }\n\n .me-md-3 {\n  margin-left: 1rem !important;\n }\n\n .me-md-4 {\n  margin-left: 1.5rem !important;\n }\n\n .me-md-5 {\n  margin-left: 3rem !important;\n }\n\n .me-md-auto {\n  margin-left: auto !important;\n }\n\n .mb-md-0 {\n  margin-bottom: 0 !important;\n }\n\n .mb-md-1 {\n  margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .mb-md-2 {\n  margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .mb-md-3 {\n  margin-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .mb-md-4 {\n  margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .mb-md-5 {\n  margin-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .mb-md-auto {\n  margin-bottom: auto !important;\n }\n\n .ms-md-0 {\n  margin-right: 0 !important;\n }\n\n .ms-md-1 {\n  margin-right: 0.25rem !important;\n }\n\n .ms-md-2 {\n  margin-right: 0.5rem !important;\n }\n\n .ms-md-3 {\n  margin-right: 1rem !important;\n }\n\n .ms-md-4 {\n  margin-right: 1.5rem !important;\n }\n\n .ms-md-5 {\n  margin-right: 3rem !important;\n }\n\n .ms-md-auto {\n  margin-right: auto !important;\n }\n\n .p-md-0 {\n  padding: 0 !important;\n }\n\n .p-md-1 {\n  padding: 0.25rem !important;\n }\n\n .p-md-2 {\n  padding: 0.5rem !important;\n }\n\n .p-md-3 {\n  padding: 1rem !important;\n }\n\n .p-md-4 {\n  padding: 1.5rem !important;\n }\n\n .p-md-5 {\n  padding: 3rem !important;\n }\n\n .px-md-0 {\n  padding-left: 0 !important;\n  padding-right: 0 !important;\n }\n\n .px-md-1 {\n  padding-left: 0.25rem !important;\n  padding-right: 0.25rem !important;\n }\n\n .px-md-2 {\n  padding-left: 0.5rem !important;\n  padding-right: 0.5rem !important;\n }\n\n .px-md-3 {\n  padding-left: 1rem !important;\n  padding-right: 1rem !important;\n }\n\n .px-md-4 {\n  padding-left: 1.5rem !important;\n  padding-right: 1.5rem !important;\n }\n\n .px-md-5 {\n  padding-left: 3rem !important;\n  padding-right: 3rem !important;\n }\n\n .py-md-0 {\n  padding-top: 0 !important;\n  padding-bottom: 0 !important;\n }\n\n .py-md-1 {\n  padding-top: 0.25rem !important;\n  padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .py-md-2 {\n  padding-top: 0.5rem !important;\n  padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .py-md-3 {\n  padding-top: 1rem !important;\n  padding-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .py-md-4 {\n  padding-top: 1.5rem !important;\n  padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .py-md-5 {\n  padding-top: 3rem !important;\n  padding-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .pt-md-0 {\n  padding-top: 0 !important;\n }\n\n .pt-md-1 {\n  padding-top: 0.25rem !important;\n }\n\n .pt-md-2 {\n  padding-top: 0.5rem !important;\n }\n\n .pt-md-3 {\n  padding-top: 1rem !important;\n }\n\n .pt-md-4 {\n  padding-top: 1.5rem !important;\n }\n\n .pt-md-5 {\n  padding-top: 3rem !important;\n }\n\n .pe-md-0 {\n  padding-left: 0 !important;\n }\n\n .pe-md-1 {\n  padding-left: 0.25rem !important;\n }\n\n .pe-md-2 {\n  padding-left: 0.5rem !important;\n }\n\n .pe-md-3 {\n  padding-left: 1rem !important;\n }\n\n .pe-md-4 {\n  padding-left: 1.5rem !important;\n }\n\n .pe-md-5 {\n  padding-left: 3rem !important;\n }\n\n .pb-md-0 {\n  padding-bottom: 0 !important;\n }\n\n .pb-md-1 {\n  padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .pb-md-2 {\n  padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .pb-md-3 {\n  padding-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .pb-md-4 {\n  padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .pb-md-5 {\n  padding-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .ps-md-0 {\n  padding-right: 0 !important;\n }\n\n .ps-md-1 {\n  padding-right: 0.25rem !important;\n }\n\n .ps-md-2 {\n  padding-right: 0.5rem !important;\n }\n\n .ps-md-3 {\n  padding-right: 1rem !important;\n }\n\n .ps-md-4 {\n  padding-right: 1.5rem !important;\n }\n\n .ps-md-5 {\n  padding-right: 3rem !important;\n }\n\n .text-md-start {\n  text-align: right !important;\n }\n\n .text-md-end {\n  text-align: left !important;\n }\n\n .text-md-center {\n  text-align: center !important;\n }\n}\n@media (min-width: 992px) {\n .float-lg-start {\n  float: right !important;\n }\n\n .float-lg-end {\n  float: left !important;\n }\n\n .float-lg-none {\n  float: none !important;\n }\n\n .d-lg-inline {\n  display: inline !important;\n }\n\n .d-lg-inline-block {\n  display: inline-block !important;\n }\n\n .d-lg-block {\n  display: block !important;\n }\n\n .d-lg-grid {\n  display: grid !important;\n }\n\n .d-lg-table {\n  display: table !important;\n }\n\n .d-lg-table-row {\n  display: table-row !important;\n }\n\n .d-lg-table-cell {\n  display: table-cell !important;\n }\n\n .d-lg-flex {\n  display: flex !important;\n }\n\n .d-lg-inline-flex {\n  display: inline-flex !important;\n }\n\n .d-lg-none {\n  display: none !important;\n }\n\n .flex-lg-fill {\n  flex: 1 1 auto !important;\n }\n\n .flex-lg-row {\n  flex-direction: row !important;\n }\n\n .flex-lg-column {\n  flex-direction: column !important;\n }\n\n .flex-lg-row-reverse {\n  flex-direction: row-reverse !important;\n }\n\n .flex-lg-column-reverse {\n  flex-direction: column-reverse !important;\n }\n\n .flex-lg-grow-0 {\n  flex-grow: 0 !important;\n }\n\n .flex-lg-grow-1 {\n  flex-grow: 1 !important;\n }\n\n .flex-lg-shrink-0 {\n  flex-shrink: 0 !important;\n }\n\n .flex-lg-shrink-1 {\n  flex-shrink: 1 !important;\n }\n\n .flex-lg-wrap {\n  flex-wrap: wrap !important;\n }\n\n .flex-lg-nowrap {\n  flex-wrap: nowrap !important;\n }\n\n .flex-lg-wrap-reverse {\n  flex-wrap: wrap-reverse !important;\n }\n\n .gap-lg-0 {\n  gap: 0 !important;\n }\n\n .gap-lg-1 {\n  gap: 0.25rem !important;\n }\n\n .gap-lg-2 {\n  gap: 0.5rem !important;\n }\n\n .gap-lg-3 {\n  gap: 1rem !important;\n }\n\n .gap-lg-4 {\n  gap: 1.5rem !important;\n }\n\n .gap-lg-5 {\n  gap: 3rem !important;\n }\n\n .justify-content-lg-start {\n  justify-content: flex-start !important;\n }\n\n .justify-content-lg-end {\n  justify-content: flex-end !important;\n }\n\n .justify-content-lg-center {\n  justify-content: center !important;\n }\n\n .justify-content-lg-between {\n  justify-content: space-between !important;\n }\n\n .justify-content-lg-around {\n  justify-content: space-around !important;\n }\n\n .justify-content-lg-evenly {\n  justify-content: space-evenly !important;\n }\n\n .align-items-lg-start {\n  align-items: flex-start !important;\n }\n\n .align-items-lg-end {\n  align-items: flex-end !important;\n }\n\n .align-items-lg-center {\n  align-items: center !important;\n }\n\n .align-items-lg-baseline {\n  align-items: baseline !important;\n }\n\n .align-items-lg-stretch {\n  align-items: stretch !important;\n }\n\n .align-content-lg-start {\n  align-content: flex-start !important;\n }\n\n .align-content-lg-end {\n  align-content: flex-end !important;\n }\n\n .align-content-lg-center {\n  align-content: center !important;\n }\n\n .align-content-lg-between {\n  align-content: space-between !important;\n }\n\n .align-content-lg-around {\n  align-content: space-around !important;\n }\n\n .align-content-lg-stretch {\n  align-content: stretch !important;\n }\n\n .align-self-lg-auto {\n  align-self: auto !important;\n }\n\n .align-self-lg-start {\n  align-self: flex-start !important;\n }\n\n .align-self-lg-end {\n  align-self: flex-end !important;\n }\n\n .align-self-lg-center {\n  align-self: center !important;\n }\n\n .align-self-lg-baseline {\n  align-self: baseline !important;\n }\n\n .align-self-lg-stretch {\n  align-self: stretch !important;\n }\n\n .order-lg-first {\n  order: -1 !important;\n }\n\n .order-lg-0 {\n  order: 0 !important;\n }\n\n .order-lg-1 {\n  order: 1 !important;\n }\n\n .order-lg-2 {\n  order: 2 !important;\n }\n\n .order-lg-3 {\n  order: 3 !important;\n }\n\n .order-lg-4 {\n  order: 4 !important;\n }\n\n .order-lg-5 {\n  order: 5 !important;\n }\n\n .order-lg-last {\n  order: 6 !important;\n }\n\n .m-lg-0 {\n  margin: 0 !important;\n }\n\n .m-lg-1 {\n  margin: 0.25rem !important;\n }\n\n .m-lg-2 {\n  margin: 0.5rem !important;\n }\n\n .m-lg-3 {\n  margin: 1rem !important;\n }\n\n .m-lg-4 {\n  margin: 1.5rem !important;\n }\n\n .m-lg-5 {\n  margin: 3rem !important;\n }\n\n .m-lg-auto {\n  margin: auto !important;\n }\n\n .mx-lg-0 {\n  margin-left: 0 !important;\n  margin-right: 0 !important;\n }\n\n .mx-lg-1 {\n  margin-left: 0.25rem !important;\n  margin-right: 0.25rem !important;\n }\n\n .mx-lg-2 {\n  margin-left: 0.5rem !important;\n  margin-right: 0.5rem !important;\n }\n\n .mx-lg-3 {\n  margin-left: 1rem !important;\n  margin-right: 1rem !important;\n }\n\n .mx-lg-4 {\n  margin-left: 1.5rem !important;\n  margin-right: 1.5rem !important;\n }\n\n .mx-lg-5 {\n  margin-left: 3rem !important;\n  margin-right: 3rem !important;\n }\n\n .mx-lg-auto {\n  margin-left: auto !important;\n  margin-right: auto !important;\n }\n\n .my-lg-0 {\n  margin-top: 0 !important;\n  margin-bottom: 0 !important;\n }\n\n .my-lg-1 {\n  margin-top: 0.25rem !important;\n  margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .my-lg-2 {\n  margin-top: 0.5rem !important;\n  margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .my-lg-3 {\n  margin-top: 1rem !important;\n  margin-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .my-lg-4 {\n  margin-top: 1.5rem !important;\n  margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .my-lg-5 {\n  margin-top: 3rem !important;\n  margin-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .my-lg-auto {\n  margin-top: auto !important;\n  margin-bottom: auto !important;\n }\n\n .mt-lg-0 {\n  margin-top: 0 !important;\n }\n\n .mt-lg-1 {\n  margin-top: 0.25rem !important;\n }\n\n .mt-lg-2 {\n  margin-top: 0.5rem !important;\n }\n\n .mt-lg-3 {\n  margin-top: 1rem !important;\n }\n\n .mt-lg-4 {\n  margin-top: 1.5rem !important;\n }\n\n .mt-lg-5 {\n  margin-top: 3rem !important;\n }\n\n .mt-lg-auto {\n  margin-top: auto !important;\n }\n\n .me-lg-0 {\n  margin-left: 0 !important;\n }\n\n .me-lg-1 {\n  margin-left: 0.25rem !important;\n }\n\n .me-lg-2 {\n  margin-left: 0.5rem !important;\n }\n\n .me-lg-3 {\n  margin-left: 1rem !important;\n }\n\n .me-lg-4 {\n  margin-left: 1.5rem !important;\n }\n\n .me-lg-5 {\n  margin-left: 3rem !important;\n }\n\n .me-lg-auto {\n  margin-left: auto !important;\n }\n\n .mb-lg-0 {\n  margin-bottom: 0 !important;\n }\n\n .mb-lg-1 {\n  margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .mb-lg-2 {\n  margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .mb-lg-3 {\n  margin-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .mb-lg-4 {\n  margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .mb-lg-5 {\n  margin-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .mb-lg-auto {\n  margin-bottom: auto !important;\n }\n\n .ms-lg-0 {\n  margin-right: 0 !important;\n }\n\n .ms-lg-1 {\n  margin-right: 0.25rem !important;\n }\n\n .ms-lg-2 {\n  margin-right: 0.5rem !important;\n }\n\n .ms-lg-3 {\n  margin-right: 1rem !important;\n }\n\n .ms-lg-4 {\n  margin-right: 1.5rem !important;\n }\n\n .ms-lg-5 {\n  margin-right: 3rem !important;\n }\n\n .ms-lg-auto {\n  margin-right: auto !important;\n }\n\n .p-lg-0 {\n  padding: 0 !important;\n }\n\n .p-lg-1 {\n  padding: 0.25rem !important;\n }\n\n .p-lg-2 {\n  padding: 0.5rem !important;\n }\n\n .p-lg-3 {\n  padding: 1rem !important;\n }\n\n .p-lg-4 {\n  padding: 1.5rem !important;\n }\n\n .p-lg-5 {\n  padding: 3rem !important;\n }\n\n .px-lg-0 {\n  padding-left: 0 !important;\n  padding-right: 0 !important;\n }\n\n .px-lg-1 {\n  padding-left: 0.25rem !important;\n  padding-right: 0.25rem !important;\n }\n\n .px-lg-2 {\n  padding-left: 0.5rem !important;\n  padding-right: 0.5rem !important;\n }\n\n .px-lg-3 {\n  padding-left: 1rem !important;\n  padding-right: 1rem !important;\n }\n\n .px-lg-4 {\n  padding-left: 1.5rem !important;\n  padding-right: 1.5rem !important;\n }\n\n .px-lg-5 {\n  padding-left: 3rem !important;\n  padding-right: 3rem !important;\n }\n\n .py-lg-0 {\n  padding-top: 0 !important;\n  padding-bottom: 0 !important;\n }\n\n .py-lg-1 {\n  padding-top: 0.25rem !important;\n  padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .py-lg-2 {\n  padding-top: 0.5rem !important;\n  padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .py-lg-3 {\n  padding-top: 1rem !important;\n  padding-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .py-lg-4 {\n  padding-top: 1.5rem !important;\n  padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .py-lg-5 {\n  padding-top: 3rem !important;\n  padding-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .pt-lg-0 {\n  padding-top: 0 !important;\n }\n\n .pt-lg-1 {\n  padding-top: 0.25rem !important;\n }\n\n .pt-lg-2 {\n  padding-top: 0.5rem !important;\n }\n\n .pt-lg-3 {\n  padding-top: 1rem !important;\n }\n\n .pt-lg-4 {\n  padding-top: 1.5rem !important;\n }\n\n .pt-lg-5 {\n  padding-top: 3rem !important;\n }\n\n .pe-lg-0 {\n  padding-left: 0 !important;\n }\n\n .pe-lg-1 {\n  padding-left: 0.25rem !important;\n }\n\n .pe-lg-2 {\n  padding-left: 0.5rem !important;\n }\n\n .pe-lg-3 {\n  padding-left: 1rem !important;\n }\n\n .pe-lg-4 {\n  padding-left: 1.5rem !important;\n }\n\n .pe-lg-5 {\n  padding-left: 3rem !important;\n }\n\n .pb-lg-0 {\n  padding-bottom: 0 !important;\n }\n\n .pb-lg-1 {\n  padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .pb-lg-2 {\n  padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .pb-lg-3 {\n  padding-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .pb-lg-4 {\n  padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .pb-lg-5 {\n  padding-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .ps-lg-0 {\n  padding-right: 0 !important;\n }\n\n .ps-lg-1 {\n  padding-right: 0.25rem !important;\n }\n\n .ps-lg-2 {\n  padding-right: 0.5rem !important;\n }\n\n .ps-lg-3 {\n  padding-right: 1rem !important;\n }\n\n .ps-lg-4 {\n  padding-right: 1.5rem !important;\n }\n\n .ps-lg-5 {\n  padding-right: 3rem !important;\n }\n\n .text-lg-start {\n  text-align: right !important;\n }\n\n .text-lg-end {\n  text-align: left !important;\n }\n\n .text-lg-center {\n  text-align: center !important;\n }\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n .float-xl-start {\n  float: right !important;\n }\n\n .float-xl-end {\n  float: left !important;\n }\n\n .float-xl-none {\n  float: none !important;\n }\n\n .d-xl-inline {\n  display: inline !important;\n }\n\n .d-xl-inline-block {\n  display: inline-block !important;\n }\n\n .d-xl-block {\n  display: block !important;\n }\n\n .d-xl-grid {\n  display: grid !important;\n }\n\n .d-xl-table {\n  display: table !important;\n }\n\n .d-xl-table-row {\n  display: table-row !important;\n }\n\n .d-xl-table-cell {\n  display: table-cell !important;\n }\n\n .d-xl-flex {\n  display: flex !important;\n }\n\n .d-xl-inline-flex {\n  display: inline-flex !important;\n }\n\n .d-xl-none {\n  display: none !important;\n }\n\n .flex-xl-fill {\n  flex: 1 1 auto !important;\n }\n\n .flex-xl-row {\n  flex-direction: row !important;\n }\n\n .flex-xl-column {\n  flex-direction: column !important;\n }\n\n .flex-xl-row-reverse {\n  flex-direction: row-reverse !important;\n }\n\n .flex-xl-column-reverse {\n  flex-direction: column-reverse !important;\n }\n\n .flex-xl-grow-0 {\n  flex-grow: 0 !important;\n }\n\n .flex-xl-grow-1 {\n  flex-grow: 1 !important;\n }\n\n .flex-xl-shrink-0 {\n  flex-shrink: 0 !important;\n }\n\n .flex-xl-shrink-1 {\n  flex-shrink: 1 !important;\n }\n\n .flex-xl-wrap {\n  flex-wrap: wrap !important;\n }\n\n .flex-xl-nowrap {\n  flex-wrap: nowrap !important;\n }\n\n .flex-xl-wrap-reverse {\n  flex-wrap: wrap-reverse !important;\n }\n\n .gap-xl-0 {\n  gap: 0 !important;\n }\n\n .gap-xl-1 {\n  gap: 0.25rem !important;\n }\n\n .gap-xl-2 {\n  gap: 0.5rem !important;\n }\n\n .gap-xl-3 {\n  gap: 1rem !important;\n }\n\n .gap-xl-4 {\n  gap: 1.5rem !important;\n }\n\n .gap-xl-5 {\n  gap: 3rem !important;\n }\n\n .justify-content-xl-start {\n  justify-content: flex-start !important;\n }\n\n .justify-content-xl-end {\n  justify-content: flex-end !important;\n }\n\n .justify-content-xl-center {\n  justify-content: center !important;\n }\n\n .justify-content-xl-between {\n  justify-content: space-between !important;\n }\n\n .justify-content-xl-around {\n  justify-content: space-around !important;\n }\n\n .justify-content-xl-evenly {\n  justify-content: space-evenly !important;\n }\n\n .align-items-xl-start {\n  align-items: flex-start !important;\n }\n\n .align-items-xl-end {\n  align-items: flex-end !important;\n }\n\n .align-items-xl-center {\n  align-items: center !important;\n }\n\n .align-items-xl-baseline {\n  align-items: baseline !important;\n }\n\n .align-items-xl-stretch {\n  align-items: stretch !important;\n }\n\n .align-content-xl-start {\n  align-content: flex-start !important;\n }\n\n .align-content-xl-end {\n  align-content: flex-end !important;\n }\n\n .align-content-xl-center {\n  align-content: center !important;\n }\n\n .align-content-xl-between {\n  align-content: space-between !important;\n }\n\n .align-content-xl-around {\n  align-content: space-around !important;\n }\n\n .align-content-xl-stretch {\n  align-content: stretch !important;\n }\n\n .align-self-xl-auto {\n  align-self: auto !important;\n }\n\n .align-self-xl-start {\n  align-self: flex-start !important;\n }\n\n .align-self-xl-end {\n  align-self: flex-end !important;\n }\n\n .align-self-xl-center {\n  align-self: center !important;\n }\n\n .align-self-xl-baseline {\n  align-self: baseline !important;\n }\n\n .align-self-xl-stretch {\n  align-self: stretch !important;\n }\n\n .order-xl-first {\n  order: -1 !important;\n }\n\n .order-xl-0 {\n  order: 0 !important;\n }\n\n .order-xl-1 {\n  order: 1 !important;\n }\n\n .order-xl-2 {\n  order: 2 !important;\n }\n\n .order-xl-3 {\n  order: 3 !important;\n }\n\n .order-xl-4 {\n  order: 4 !important;\n }\n\n .order-xl-5 {\n  order: 5 !important;\n }\n\n .order-xl-last {\n  order: 6 !important;\n }\n\n .m-xl-0 {\n  margin: 0 !important;\n }\n\n .m-xl-1 {\n  margin: 0.25rem !important;\n }\n\n .m-xl-2 {\n  margin: 0.5rem !important;\n }\n\n .m-xl-3 {\n  margin: 1rem !important;\n }\n\n .m-xl-4 {\n  margin: 1.5rem !important;\n }\n\n .m-xl-5 {\n  margin: 3rem !important;\n }\n\n .m-xl-auto {\n  margin: auto !important;\n }\n\n .mx-xl-0 {\n  margin-left: 0 !important;\n  margin-right: 0 !important;\n }\n\n .mx-xl-1 {\n  margin-left: 0.25rem !important;\n  margin-right: 0.25rem !important;\n }\n\n .mx-xl-2 {\n  margin-left: 0.5rem !important;\n  margin-right: 0.5rem !important;\n }\n\n .mx-xl-3 {\n  margin-left: 1rem !important;\n  margin-right: 1rem !important;\n }\n\n .mx-xl-4 {\n  margin-left: 1.5rem !important;\n  margin-right: 1.5rem !important;\n }\n\n .mx-xl-5 {\n  margin-left: 3rem !important;\n  margin-right: 3rem !important;\n }\n\n .mx-xl-auto {\n  margin-left: auto !important;\n  margin-right: auto !important;\n }\n\n .my-xl-0 {\n  margin-top: 0 !important;\n  margin-bottom: 0 !important;\n }\n\n .my-xl-1 {\n  margin-top: 0.25rem !important;\n  margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .my-xl-2 {\n  margin-top: 0.5rem !important;\n  margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .my-xl-3 {\n  margin-top: 1rem !important;\n  margin-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .my-xl-4 {\n  margin-top: 1.5rem !important;\n  margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .my-xl-5 {\n  margin-top: 3rem !important;\n  margin-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .my-xl-auto {\n  margin-top: auto !important;\n  margin-bottom: auto !important;\n }\n\n .mt-xl-0 {\n  margin-top: 0 !important;\n }\n\n .mt-xl-1 {\n  margin-top: 0.25rem !important;\n }\n\n .mt-xl-2 {\n  margin-top: 0.5rem !important;\n }\n\n .mt-xl-3 {\n  margin-top: 1rem !important;\n }\n\n .mt-xl-4 {\n  margin-top: 1.5rem !important;\n }\n\n .mt-xl-5 {\n  margin-top: 3rem !important;\n }\n\n .mt-xl-auto {\n  margin-top: auto !important;\n }\n\n .me-xl-0 {\n  margin-left: 0 !important;\n }\n\n .me-xl-1 {\n  margin-left: 0.25rem !important;\n }\n\n .me-xl-2 {\n  margin-left: 0.5rem !important;\n }\n\n .me-xl-3 {\n  margin-left: 1rem !important;\n }\n\n .me-xl-4 {\n  margin-left: 1.5rem !important;\n }\n\n .me-xl-5 {\n  margin-left: 3rem !important;\n }\n\n .me-xl-auto {\n  margin-left: auto !important;\n }\n\n .mb-xl-0 {\n  margin-bottom: 0 !important;\n }\n\n .mb-xl-1 {\n  margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .mb-xl-2 {\n  margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .mb-xl-3 {\n  margin-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .mb-xl-4 {\n  margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .mb-xl-5 {\n  margin-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .mb-xl-auto {\n  margin-bottom: auto !important;\n }\n\n .ms-xl-0 {\n  margin-right: 0 !important;\n }\n\n .ms-xl-1 {\n  margin-right: 0.25rem !important;\n }\n\n .ms-xl-2 {\n  margin-right: 0.5rem !important;\n }\n\n .ms-xl-3 {\n  margin-right: 1rem !important;\n }\n\n .ms-xl-4 {\n  margin-right: 1.5rem !important;\n }\n\n .ms-xl-5 {\n  margin-right: 3rem !important;\n }\n\n .ms-xl-auto {\n  margin-right: auto !important;\n }\n\n .p-xl-0 {\n  padding: 0 !important;\n }\n\n .p-xl-1 {\n  padding: 0.25rem !important;\n }\n\n .p-xl-2 {\n  padding: 0.5rem !important;\n }\n\n .p-xl-3 {\n  padding: 1rem !important;\n }\n\n .p-xl-4 {\n  padding: 1.5rem !important;\n }\n\n .p-xl-5 {\n  padding: 3rem !important;\n }\n\n .px-xl-0 {\n  padding-left: 0 !important;\n  padding-right: 0 !important;\n }\n\n .px-xl-1 {\n  padding-left: 0.25rem !important;\n  padding-right: 0.25rem !important;\n }\n\n .px-xl-2 {\n  padding-left: 0.5rem !important;\n  padding-right: 0.5rem !important;\n }\n\n .px-xl-3 {\n  padding-left: 1rem !important;\n  padding-right: 1rem !important;\n }\n\n .px-xl-4 {\n  padding-left: 1.5rem !important;\n  padding-right: 1.5rem !important;\n }\n\n .px-xl-5 {\n  padding-left: 3rem !important;\n  padding-right: 3rem !important;\n }\n\n .py-xl-0 {\n  padding-top: 0 !important;\n  padding-bottom: 0 !important;\n }\n\n .py-xl-1 {\n  padding-top: 0.25rem !important;\n  padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .py-xl-2 {\n  padding-top: 0.5rem !important;\n  padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .py-xl-3 {\n  padding-top: 1rem !important;\n  padding-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .py-xl-4 {\n  padding-top: 1.5rem !important;\n  padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .py-xl-5 {\n  padding-top: 3rem !important;\n  padding-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .pt-xl-0 {\n  padding-top: 0 !important;\n }\n\n .pt-xl-1 {\n  padding-top: 0.25rem !important;\n }\n\n .pt-xl-2 {\n  padding-top: 0.5rem !important;\n }\n\n .pt-xl-3 {\n  padding-top: 1rem !important;\n }\n\n .pt-xl-4 {\n  padding-top: 1.5rem !important;\n }\n\n .pt-xl-5 {\n  padding-top: 3rem !important;\n }\n\n .pe-xl-0 {\n  padding-left: 0 !important;\n }\n\n .pe-xl-1 {\n  padding-left: 0.25rem !important;\n }\n\n .pe-xl-2 {\n  padding-left: 0.5rem !important;\n }\n\n .pe-xl-3 {\n  padding-left: 1rem !important;\n }\n\n .pe-xl-4 {\n  padding-left: 1.5rem !important;\n }\n\n .pe-xl-5 {\n  padding-left: 3rem !important;\n }\n\n .pb-xl-0 {\n  padding-bottom: 0 !important;\n }\n\n .pb-xl-1 {\n  padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .pb-xl-2 {\n  padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .pb-xl-3 {\n  padding-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .pb-xl-4 {\n  padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .pb-xl-5 {\n  padding-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .ps-xl-0 {\n  padding-right: 0 !important;\n }\n\n .ps-xl-1 {\n  padding-right: 0.25rem !important;\n }\n\n .ps-xl-2 {\n  padding-right: 0.5rem !important;\n }\n\n .ps-xl-3 {\n  padding-right: 1rem !important;\n }\n\n .ps-xl-4 {\n  padding-right: 1.5rem !important;\n }\n\n .ps-xl-5 {\n  padding-right: 3rem !important;\n }\n\n .text-xl-start {\n  text-align: right !important;\n }\n\n .text-xl-end {\n  text-align: left !important;\n }\n\n .text-xl-center {\n  text-align: center !important;\n }\n}\n@media (min-width: 1400px) {\n .float-xxl-start {\n  float: right !important;\n }\n\n .float-xxl-end {\n  float: left !important;\n }\n\n .float-xxl-none {\n  float: none !important;\n }\n\n .d-xxl-inline {\n  display: inline !important;\n }\n\n .d-xxl-inline-block {\n  display: inline-block !important;\n }\n\n .d-xxl-block {\n  display: block !important;\n }\n\n .d-xxl-grid {\n  display: grid !important;\n }\n\n .d-xxl-table {\n  display: table !important;\n }\n\n .d-xxl-table-row {\n  display: table-row !important;\n }\n\n .d-xxl-table-cell {\n  display: table-cell !important;\n }\n\n .d-xxl-flex {\n  display: flex !important;\n }\n\n .d-xxl-inline-flex {\n  display: inline-flex !important;\n }\n\n .d-xxl-none {\n  display: none !important;\n }\n\n .flex-xxl-fill {\n  flex: 1 1 auto !important;\n }\n\n .flex-xxl-row {\n  flex-direction: row !important;\n }\n\n .flex-xxl-column {\n  flex-direction: column !important;\n }\n\n .flex-xxl-row-reverse {\n  flex-direction: row-reverse !important;\n }\n\n .flex-xxl-column-reverse {\n  flex-direction: column-reverse !important;\n }\n\n .flex-xxl-grow-0 {\n  flex-grow: 0 !important;\n }\n\n .flex-xxl-grow-1 {\n  flex-grow: 1 !important;\n }\n\n .flex-xxl-shrink-0 {\n  flex-shrink: 0 !important;\n }\n\n .flex-xxl-shrink-1 {\n  flex-shrink: 1 !important;\n }\n\n .flex-xxl-wrap {\n  flex-wrap: wrap !important;\n }\n\n .flex-xxl-nowrap {\n  flex-wrap: nowrap !important;\n }\n\n .flex-xxl-wrap-reverse {\n  flex-wrap: wrap-reverse !important;\n }\n\n .gap-xxl-0 {\n  gap: 0 !important;\n }\n\n .gap-xxl-1 {\n  gap: 0.25rem !important;\n }\n\n .gap-xxl-2 {\n  gap: 0.5rem !important;\n }\n\n .gap-xxl-3 {\n  gap: 1rem !important;\n }\n\n .gap-xxl-4 {\n  gap: 1.5rem !important;\n }\n\n .gap-xxl-5 {\n  gap: 3rem !important;\n }\n\n .justify-content-xxl-start {\n  justify-content: flex-start !important;\n }\n\n .justify-content-xxl-end {\n  justify-content: flex-end !important;\n }\n\n .justify-content-xxl-center {\n  justify-content: center !important;\n }\n\n .justify-content-xxl-between {\n  justify-content: space-between !important;\n }\n\n .justify-content-xxl-around {\n  justify-content: space-around !important;\n }\n\n .justify-content-xxl-evenly {\n  justify-content: space-evenly !important;\n }\n\n .align-items-xxl-start {\n  align-items: flex-start !important;\n }\n\n .align-items-xxl-end {\n  align-items: flex-end !important;\n }\n\n .align-items-xxl-center {\n  align-items: center !important;\n }\n\n .align-items-xxl-baseline {\n  align-items: baseline !important;\n }\n\n .align-items-xxl-stretch {\n  align-items: stretch !important;\n }\n\n .align-content-xxl-start {\n  align-content: flex-start !important;\n }\n\n .align-content-xxl-end {\n  align-content: flex-end !important;\n }\n\n .align-content-xxl-center {\n  align-content: center !important;\n }\n\n .align-content-xxl-between {\n  align-content: space-between !important;\n }\n\n .align-content-xxl-around {\n  align-content: space-around !important;\n }\n\n .align-content-xxl-stretch {\n  align-content: stretch !important;\n }\n\n .align-self-xxl-auto {\n  align-self: auto !important;\n }\n\n .align-self-xxl-start {\n  align-self: flex-start !important;\n }\n\n .align-self-xxl-end {\n  align-self: flex-end !important;\n }\n\n .align-self-xxl-center {\n  align-self: center !important;\n }\n\n .align-self-xxl-baseline {\n  align-self: baseline !important;\n }\n\n .align-self-xxl-stretch {\n  align-self: stretch !important;\n }\n\n .order-xxl-first {\n  order: -1 !important;\n }\n\n .order-xxl-0 {\n  order: 0 !important;\n }\n\n .order-xxl-1 {\n  order: 1 !important;\n }\n\n .order-xxl-2 {\n  order: 2 !important;\n }\n\n .order-xxl-3 {\n  order: 3 !important;\n }\n\n .order-xxl-4 {\n  order: 4 !important;\n }\n\n .order-xxl-5 {\n  order: 5 !important;\n }\n\n .order-xxl-last {\n  order: 6 !important;\n }\n\n .m-xxl-0 {\n  margin: 0 !important;\n }\n\n .m-xxl-1 {\n  margin: 0.25rem !important;\n }\n\n .m-xxl-2 {\n  margin: 0.5rem !important;\n }\n\n .m-xxl-3 {\n  margin: 1rem !important;\n }\n\n .m-xxl-4 {\n  margin: 1.5rem !important;\n }\n\n .m-xxl-5 {\n  margin: 3rem !important;\n }\n\n .m-xxl-auto {\n  margin: auto !important;\n }\n\n .mx-xxl-0 {\n  margin-left: 0 !important;\n  margin-right: 0 !important;\n }\n\n .mx-xxl-1 {\n  margin-left: 0.25rem !important;\n  margin-right: 0.25rem !important;\n }\n\n .mx-xxl-2 {\n  margin-left: 0.5rem !important;\n  margin-right: 0.5rem !important;\n }\n\n .mx-xxl-3 {\n  margin-left: 1rem !important;\n  margin-right: 1rem !important;\n }\n\n .mx-xxl-4 {\n  margin-left: 1.5rem !important;\n  margin-right: 1.5rem !important;\n }\n\n .mx-xxl-5 {\n  margin-left: 3rem !important;\n  margin-right: 3rem !important;\n }\n\n .mx-xxl-auto {\n  margin-left: auto !important;\n  margin-right: auto !important;\n }\n\n .my-xxl-0 {\n  margin-top: 0 !important;\n  margin-bottom: 0 !important;\n }\n\n .my-xxl-1 {\n  margin-top: 0.25rem !important;\n  margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .my-xxl-2 {\n  margin-top: 0.5rem !important;\n  margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .my-xxl-3 {\n  margin-top: 1rem !important;\n  margin-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .my-xxl-4 {\n  margin-top: 1.5rem !important;\n  margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .my-xxl-5 {\n  margin-top: 3rem !important;\n  margin-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .my-xxl-auto {\n  margin-top: auto !important;\n  margin-bottom: auto !important;\n }\n\n .mt-xxl-0 {\n  margin-top: 0 !important;\n }\n\n .mt-xxl-1 {\n  margin-top: 0.25rem !important;\n }\n\n .mt-xxl-2 {\n  margin-top: 0.5rem !important;\n }\n\n .mt-xxl-3 {\n  margin-top: 1rem !important;\n }\n\n .mt-xxl-4 {\n  margin-top: 1.5rem !important;\n }\n\n .mt-xxl-5 {\n  margin-top: 3rem !important;\n }\n\n .mt-xxl-auto {\n  margin-top: auto !important;\n }\n\n .me-xxl-0 {\n  margin-left: 0 !important;\n }\n\n .me-xxl-1 {\n  margin-left: 0.25rem !important;\n }\n\n .me-xxl-2 {\n  margin-left: 0.5rem !important;\n }\n\n .me-xxl-3 {\n  margin-left: 1rem !important;\n }\n\n .me-xxl-4 {\n  margin-left: 1.5rem !important;\n }\n\n .me-xxl-5 {\n  margin-left: 3rem !important;\n }\n\n .me-xxl-auto {\n  margin-left: auto !important;\n }\n\n .mb-xxl-0 {\n  margin-bottom: 0 !important;\n }\n\n .mb-xxl-1 {\n  margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .mb-xxl-2 {\n  margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .mb-xxl-3 {\n  margin-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .mb-xxl-4 {\n  margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .mb-xxl-5 {\n  margin-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .mb-xxl-auto {\n  margin-bottom: auto !important;\n }\n\n .ms-xxl-0 {\n  margin-right: 0 !important;\n }\n\n .ms-xxl-1 {\n  margin-right: 0.25rem !important;\n }\n\n .ms-xxl-2 {\n  margin-right: 0.5rem !important;\n }\n\n .ms-xxl-3 {\n  margin-right: 1rem !important;\n }\n\n .ms-xxl-4 {\n  margin-right: 1.5rem !important;\n }\n\n .ms-xxl-5 {\n  margin-right: 3rem !important;\n }\n\n .ms-xxl-auto {\n  margin-right: auto !important;\n }\n\n .p-xxl-0 {\n  padding: 0 !important;\n }\n\n .p-xxl-1 {\n  padding: 0.25rem !important;\n }\n\n .p-xxl-2 {\n  padding: 0.5rem !important;\n }\n\n .p-xxl-3 {\n  padding: 1rem !important;\n }\n\n .p-xxl-4 {\n  padding: 1.5rem !important;\n }\n\n .p-xxl-5 {\n  padding: 3rem !important;\n }\n\n .px-xxl-0 {\n  padding-left: 0 !important;\n  padding-right: 0 !important;\n }\n\n .px-xxl-1 {\n  padding-left: 0.25rem !important;\n  padding-right: 0.25rem !important;\n }\n\n .px-xxl-2 {\n  padding-left: 0.5rem !important;\n  padding-right: 0.5rem !important;\n }\n\n .px-xxl-3 {\n  padding-left: 1rem !important;\n  padding-right: 1rem !important;\n }\n\n .px-xxl-4 {\n  padding-left: 1.5rem !important;\n  padding-right: 1.5rem !important;\n }\n\n .px-xxl-5 {\n  padding-left: 3rem !important;\n  padding-right: 3rem !important;\n }\n\n .py-xxl-0 {\n  padding-top: 0 !important;\n  padding-bottom: 0 !important;\n }\n\n .py-xxl-1 {\n  padding-top: 0.25rem !important;\n  padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .py-xxl-2 {\n  padding-top: 0.5rem !important;\n  padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .py-xxl-3 {\n  padding-top: 1rem !important;\n  padding-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .py-xxl-4 {\n  padding-top: 1.5rem !important;\n  padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .py-xxl-5 {\n  padding-top: 3rem !important;\n  padding-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .pt-xxl-0 {\n  padding-top: 0 !important;\n }\n\n .pt-xxl-1 {\n  padding-top: 0.25rem !important;\n }\n\n .pt-xxl-2 {\n  padding-top: 0.5rem !important;\n }\n\n .pt-xxl-3 {\n  padding-top: 1rem !important;\n }\n\n .pt-xxl-4 {\n  padding-top: 1.5rem !important;\n }\n\n .pt-xxl-5 {\n  padding-top: 3rem !important;\n }\n\n .pe-xxl-0 {\n  padding-left: 0 !important;\n }\n\n .pe-xxl-1 {\n  padding-left: 0.25rem !important;\n }\n\n .pe-xxl-2 {\n  padding-left: 0.5rem !important;\n }\n\n .pe-xxl-3 {\n  padding-left: 1rem !important;\n }\n\n .pe-xxl-4 {\n  padding-left: 1.5rem !important;\n }\n\n .pe-xxl-5 {\n  padding-left: 3rem !important;\n }\n\n .pb-xxl-0 {\n  padding-bottom: 0 !important;\n }\n\n .pb-xxl-1 {\n  padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .pb-xxl-2 {\n  padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .pb-xxl-3 {\n  padding-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .pb-xxl-4 {\n  padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .pb-xxl-5 {\n  padding-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .ps-xxl-0 {\n  padding-right: 0 !important;\n }\n\n .ps-xxl-1 {\n  padding-right: 0.25rem !important;\n }\n\n .ps-xxl-2 {\n  padding-right: 0.5rem !important;\n }\n\n .ps-xxl-3 {\n  padding-right: 1rem !important;\n }\n\n .ps-xxl-4 {\n  padding-right: 1.5rem !important;\n }\n\n .ps-xxl-5 {\n  padding-right: 3rem !important;\n }\n\n .text-xxl-start {\n  text-align: right !important;\n }\n\n .text-xxl-end {\n  text-align: left !important;\n }\n\n .text-xxl-center {\n  text-align: center !important;\n }\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n .fs-1 {\n  font-size: 2.5rem !important;\n }\n\n .fs-2 {\n  font-size: 2rem !important;\n }\n\n .fs-3 {\n  font-size: 1.75rem !important;\n }\n\n .fs-4 {\n  font-size: 1.5rem !important;\n }\n}\n@media print {\n .d-print-inline {\n  display: inline !important;\n }\n\n .d-print-inline-block {\n  display: inline-block !important;\n }\n\n .d-print-block {\n  display: block !important;\n }\n\n .d-print-grid {\n  display: grid !important;\n }\n\n .d-print-table {\n  display: table !important;\n }\n\n .d-print-table-row {\n  display: table-row !important;\n }\n\n .d-print-table-cell {\n  display: table-cell !important;\n }\n\n .d-print-flex {\n  display: flex !important;\n }\n\n .d-print-inline-flex {\n  display: inline-flex !important;\n }\n\n .d-print-none {\n  display: none !important;\n }\n}\n/*# sourceMappingURL=bootstrap.rtl.css.map */","// stylelint-disable property-blacklist, scss/dollar-variable-default\n\n// SCSS RFS mixin\n//\n// Automated responsive values for font sizes, paddings, margins and much more\n//\n// Licensed under MIT (https://github.com/twbs/rfs/blob/master/LICENSE)\n\n// Configuration\n\n// Base value\n$rfs-base-value: 1.25rem !default;\n$rfs-unit: rem !default;\n\n@if $rfs-unit != rem and $rfs-unit != px {\n @error \"`#{$rfs-unit}` is not a valid unit for $rfs-unit. Use `px` or `rem`.\";\n}\n\n// Breakpoint at where values start decreasing if screen width is smaller\n$rfs-breakpoint: 1200px !default;\n$rfs-breakpoint-unit: px !default;\n\n@if $rfs-breakpoint-unit != px and $rfs-breakpoint-unit != em and $rfs-breakpoint-unit != rem {\n @error \"`#{$rfs-breakpoint-unit}` is not a valid unit for $rfs-breakpoint-unit. Use `px`, `em` or `rem`.\";\n}\n\n// Resize values based on screen height and width\n$rfs-two-dimensional: false !default;\n\n// Factor of decrease\n$rfs-factor: 10 !default;\n\n@if type-of($rfs-factor) != number or $rfs-factor <= 1 {\n @error \"`#{$rfs-factor}` is not a valid $rfs-factor, it must be greater than 1.\";\n}\n\n// Mode. Possibilities: \"min-media-query\", \"max-media-query\"\n$rfs-mode: min-media-query !default;\n\n// Generate enable or disable classes. Possibilities: false, \"enable\" or \"disable\"\n$rfs-class: false !default;\n\n// 1 rem = $rfs-rem-value px\n$rfs-rem-value: 16 !default;\n\n// Safari iframe resize bug: https://github.com/twbs/rfs/issues/14\n$rfs-safari-iframe-resize-bug-fix: false !default;\n\n// Disable RFS by setting $enable-rfs to false\n$enable-rfs: true !default;\n\n// Cache $rfs-base-value unit\n$rfs-base-value-unit: unit($rfs-base-value);\n\n// Remove px-unit from $rfs-base-value for calculations\n@if $rfs-base-value-unit == px {\n $rfs-base-value: $rfs-base-value / ($rfs-base-value * 0 + 1);\n}\n@else if $rfs-base-value-unit == rem {\n $rfs-base-value: $rfs-base-value / ($rfs-base-value * 0 + 1 / $rfs-rem-value);\n}\n\n// Cache $rfs-breakpoint unit to prevent multiple calls\n$rfs-breakpoint-unit-cache: unit($rfs-breakpoint);\n\n// Remove unit from $rfs-breakpoint for calculations\n@if $rfs-breakpoint-unit-cache == px {\n $rfs-breakpoint: $rfs-breakpoint / ($rfs-breakpoint * 0 + 1);\n}\n@else if $rfs-breakpoint-unit-cache == rem or $rfs-breakpoint-unit-cache == \"em\" {\n $rfs-breakpoint: $rfs-breakpoint / ($rfs-breakpoint * 0 + 1 / $rfs-rem-value);\n}\n\n// Calculate the media query value\n$rfs-mq-value: if($rfs-breakpoint-unit == px, #{$rfs-breakpoint}px, #{$rfs-breakpoint / $rfs-rem-value}#{$rfs-breakpoint-unit});\n$rfs-mq-property-width: if($rfs-mode == max-media-query, max-width, min-width);\n$rfs-mq-property-height: if($rfs-mode == max-media-query, max-height, min-height);\n\n// Internal mixin used to determine which media query needs to be used\n@mixin _rfs-media-query {\n @if $rfs-two-dimensional {\n  @if $rfs-mode == max-media-query {\n   @media (#{$rfs-mq-property-width}: #{$rfs-mq-value}), (#{$rfs-mq-property-height}: #{$rfs-mq-value}) {\n    @content;\n   }\n  }\n  @else {\n   @media (#{$rfs-mq-property-width}: #{$rfs-mq-value}) and (#{$rfs-mq-property-height}: #{$rfs-mq-value}) {\n    @content;\n   }\n  }\n }\n @else {\n  @media (#{$rfs-mq-property-width}: #{$rfs-mq-value}) {\n   @content;\n  }\n }\n}\n\n// Internal mixin that adds disable classes to the selector if needed.\n@mixin _rfs-rule {\n @if $rfs-class == disable and $rfs-mode == max-media-query {\n  // Adding an extra class increases specificity, which prevents the media query to override the property\n  &,\n  .disable-rfs &,\n  &.disable-rfs {\n   @content;\n  }\n }\n @else if $rfs-class == enable and $rfs-mode == min-media-query {\n  .enable-rfs &,\n  &.enable-rfs {\n   @content;\n  }\n }\n @else {\n  @content;\n }\n}\n\n// Internal mixin that adds enable classes to the selector if needed.\n@mixin _rfs-media-query-rule {\n\n @if $rfs-class == enable {\n  @if $rfs-mode == min-media-query {\n   @content;\n  }\n\n  @include _rfs-media-query {\n   .enable-rfs &,\n   &.enable-rfs {\n    @content;\n   }\n  }\n }\n @else {\n  @if $rfs-class == disable and $rfs-mode == min-media-query {\n   .disable-rfs &,\n   &.disable-rfs {\n    @content;\n   }\n  }\n  @include _rfs-media-query {\n   @content;\n  }\n }\n}\n\n// Helper function to get the formatted non-responsive value\n@function rfs-value($values) {\n // Convert to list\n $values: if(type-of($values) != list, ($values,), $values);\n\n $val: '';\n\n // Loop over each value and calculate value\n @each $value in $values {\n  @if $value == 0 {\n   $val: $val + ' 0';\n  }\n  @else {\n   // Cache $value unit\n   $unit: if(type-of($value) == \"number\", unit($value), false);\n\n   @if $unit == px {\n    // Convert to rem if needed\n    $val: $val + ' ' + if($rfs-unit == rem, #{$value / ($value * 0 + $rfs-rem-value)}rem, $value);\n   }\n   @else if $unit == rem {\n    // Convert to px if needed\n    $val: $val + ' ' + if($rfs-unit == px, #{$value / ($value * 0 + 1) * $rfs-rem-value}px, $value);\n   }\n   @else {\n    // If $value isn't a number (like inherit) or $value has a unit (not px or rem, like 1.5em) or $ is 0, just print the value\n    $val: $val + ' ' + $value;\n   }\n  }\n }\n\n // Remove first space\n @return unquote(str-slice($val, 2));\n}\n\n// Helper function to get the responsive value calculated by RFS\n@function rfs-fluid-value($values) {\n // Convert to list\n $values: if(type-of($values) != list, ($values,), $values);\n\n $val: '';\n\n // Loop over each value and calculate value\n @each $value in $values {\n  @if $value == 0 {\n   $val: $val + ' 0';\n  }\n\n  @else {\n   // Cache $value unit\n   $unit: if(type-of($value) == \"number\", unit($value), false);\n\n   // If $value isn't a number (like inherit) or $value has a unit (not px or rem, like 1.5em) or $ is 0, just print the value\n   @if not $unit or $unit != px and $unit != rem {\n    $val: $val + ' ' + $value;\n   }\n\n   @else {\n    // Remove unit from $value for calculations\n    $value: $value / ($value * 0 + if($unit == px, 1, 1 / $rfs-rem-value));\n\n    // Only add the media query if the value is greater than the minimum value\n    @if abs($value) <= $rfs-base-value or not $enable-rfs {\n     $val: $val + ' ' + if($rfs-unit == rem, #{$value / $rfs-rem-value}rem, #{$value}px);\n    }\n    @else {\n     // Calculate the minimum value\n     $value-min: $rfs-base-value + (abs($value) - $rfs-base-value) / $rfs-factor;\n\n     // Calculate difference between $value and the minimum value\n     $value-diff: abs($value) - $value-min;\n\n     // Base value formatting\n     $min-width: if($rfs-unit == rem, #{$value-min / $rfs-rem-value}rem, #{$value-min}px);\n\n     // Use negative value if needed\n     $min-width: if($value < 0, -$min-width, $min-width);\n\n     // Use `vmin` if two-dimensional is enabled\n     $variable-unit: if($rfs-two-dimensional, vmin, vw);\n\n     // Calculate the variable width between 0 and $rfs-breakpoint\n     $variable-width: #{$value-diff * 100 / $rfs-breakpoint}#{$variable-unit};\n\n     // Return the calculated value\n     $val: $val + ' calc(' + $min-width + if($value < 0, ' - ', ' + ') + $variable-width + ')';\n    }\n   }\n  }\n }\n\n // Remove first space\n @return unquote(str-slice($val, 2));\n}\n\n// RFS mixin\n@mixin rfs($values, $property: font-size) {\n @if $values != null {\n  $val: rfs-value($values);\n  $fluidVal: rfs-fluid-value($values);\n\n  // Do not print the media query if responsive & non-responsive values are the same\n  @if $val == $fluidVal {\n   #{$property}: $val;\n  }\n  @else {\n   @include _rfs-rule {\n    #{$property}: if($rfs-mode == max-media-query, $val, $fluidVal);\n\n    // Include safari iframe resize fix if needed\n    min-width: if($rfs-safari-iframe-resize-bug-fix, (0 * 1vw), null);\n   }\n\n   @include _rfs-media-query-rule {\n    #{$property}: if($rfs-mode == max-media-query, $fluidVal, $val);\n   }\n  }\n }\n}\n\n// Shorthand helper mixins\n@mixin font-size($value) {\n @include rfs($value);\n}\n\n@mixin padding($value) {\n @include rfs($value, padding);\n}\n\n@mixin padding-top($value) {\n @include rfs($value, padding-top);\n}\n\n@mixin padding-right($value) {\n @include rfs($value, padding-right);\n}\n\n@mixin padding-bottom($value) {\n @include rfs($value, padding-bottom);\n}\n\n@mixin padding-left($value) {\n @include rfs($value, padding-left);\n}\n\n@mixin margin($value) {\n @include rfs($value, margin);\n}\n\n@mixin margin-top($value) {\n @include rfs($value, margin-top);\n}\n\n@mixin margin-right($value) {\n @include rfs($value, margin-right);\n}\n\n@mixin margin-bottom($value) {\n @include rfs($value, margin-bottom);\n}\n\n@mixin margin-left($value) {\n @include rfs($value, margin-left);\n}\n","// stylelint-disable property-disallowed-list\n// Single side border-radius\n\n// Helper function to replace negative values with 0\n@function valid-radius($radius) {\n $return: ();\n @each $value in $radius {\n  @if type-of($value) == number {\n   $return: append($return, max($value, 0));\n  } @else {\n   $return: append($return, $value);\n  }\n }\n @return $return;\n}\n\n// scss-docs-start border-radius-mixins\n@mixin border-radius($radius: $border-radius, $fallback-border-radius: false) {\n @if $enable-rounded {\n  border-radius: valid-radius($radius);\n }\n @else if $fallback-border-radius != false {\n  border-radius: $fallback-border-radius;\n }\n}\n\n@mixin border-top-radius($radius: $border-radius) {\n @if $enable-rounded {\n  border-top-left-radius: valid-radius($radius);\n  border-top-right-radius: valid-radius($radius);\n }\n}\n\n@mixin border-end-radius($radius: $border-radius) {\n @if $enable-rounded {\n  border-top-right-radius: valid-radius($radius);\n  border-bottom-right-radius: valid-radius($radius);\n }\n}\n\n@mixin border-bottom-radius($radius: $border-radius) {\n @if $enable-rounded {\n  border-bottom-right-radius: valid-radius($radius);\n  border-bottom-left-radius: valid-radius($radius);\n }\n}\n\n@mixin border-start-radius($radius: $border-radius) {\n @if $enable-rounded {\n  border-top-left-radius: valid-radius($radius);\n  border-bottom-left-radius: valid-radius($radius);\n }\n}\n\n@mixin border-top-start-radius($radius: $border-radius) {\n @if $enable-rounded {\n  border-top-left-radius: valid-radius($radius);\n }\n}\n\n@mixin border-top-end-radius($radius: $border-radius) {\n @if $enable-rounded {\n  border-top-right-radius: valid-radius($radius);\n }\n}\n\n@mixin border-bottom-end-radius($radius: $border-radius) {\n @if $enable-rounded {\n  border-bottom-right-radius: valid-radius($radius);\n }\n}\n\n@mixin border-bottom-start-radius($radius: $border-radius) {\n @if $enable-rounded {\n  border-bottom-left-radius: valid-radius($radius);\n }\n}\n// scss-docs-end border-radius-mixins\n","@charset \"UTF-8\";\n/*!\n * Bootstrap v5.0.1 (https://getbootstrap.com/)\n * Copyright 2011-2021 The Bootstrap Authors\n * Copyright 2011-2021 Twitter, Inc.\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/main/LICENSE)\n */\n:root {\n --bs-blue: #0d6efd;\n --bs-indigo: #6610f2;\n --bs-purple: #6f42c1;\n --bs-pink: #d63384;\n --bs-red: #dc3545;\n --bs-orange: #fd7e14;\n --bs-yellow: #ffc107;\n --bs-green: #198754;\n --bs-teal: #20c997;\n --bs-cyan: #0dcaf0;\n --bs-white: #fff;\n --bs-gray: #6c757d;\n --bs-gray-dark: #343a40;\n --bs-primary: #0d6efd;\n --bs-secondary: #6c757d;\n --bs-success: #198754;\n --bs-info: #0dcaf0;\n --bs-warning: #ffc107;\n --bs-danger: #dc3545;\n --bs-light: #f8f9fa;\n --bs-dark: #212529;\n --bs-font-sans-serif: system-ui, -apple-system, \"Segoe UI\", Roboto, \"Helvetica Neue\", Arial, \"Noto Sans\", \"Liberation Sans\", sans-serif, \"Apple Color Emoji\", \"Segoe UI Emoji\", \"Segoe UI Symbol\", \"Noto Color Emoji\";\n --bs-font-monospace: SFMono-Regular, Menlo, Monaco, Consolas, \"Liberation Mono\", \"Courier New\", monospace;\n --bs-gradient: linear-gradient(180deg, rgba(255, 255, 255, 0.15), rgba(255, 255, 255, 0));\n}\n\n*,\n*::before,\n*::after {\n box-sizing: border-box;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: no-preference) {\n :root {\n  scroll-behavior: smooth;\n }\n}\n\nbody {\n margin: 0;\n font-family: var(--bs-font-sans-serif);\n font-size: 1rem;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #212529;\n background-color: #fff;\n -webkit-text-size-adjust: 100%;\n -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);\n}\n\nhr {\n margin: 1rem 0;\n color: inherit;\n background-color: currentColor;\n border: 0;\n opacity: 0.25;\n}\n\nhr:not([size]) {\n height: 1px;\n}\n\nh6, .h6, h5, .h5, h4, .h4, h3, .h3, h2, .h2, h1, .h1 {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 0.5rem;\n font-weight: 500;\n line-height: 1.2;\n}\n\nh1, .h1 {\n font-size: calc(1.375rem + 1.5vw);\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n h1, .h1 {\n  font-size: 2.5rem;\n }\n}\n\nh2, .h2 {\n font-size: calc(1.325rem + 0.9vw);\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n h2, .h2 {\n  font-size: 2rem;\n }\n}\n\nh3, .h3 {\n font-size: calc(1.3rem + 0.6vw);\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n h3, .h3 {\n  font-size: 1.75rem;\n }\n}\n\nh4, .h4 {\n font-size: calc(1.275rem + 0.3vw);\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n h4, .h4 {\n  font-size: 1.5rem;\n }\n}\n\nh5, .h5 {\n font-size: 1.25rem;\n}\n\nh6, .h6 {\n font-size: 1rem;\n}\n\np {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 1rem;\n}\n\nabbr[title],\nabbr[data-bs-original-title] {\n text-decoration: underline dotted;\n cursor: help;\n text-decoration-skip-ink: none;\n}\n\naddress {\n margin-bottom: 1rem;\n font-style: normal;\n line-height: inherit;\n}\n\nol,\nul {\n padding-left: 2rem;\n}\n\nol,\nul,\ndl {\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 1rem;\n}\n\nol ol,\nul ul,\nol ul,\nul ol {\n margin-bottom: 0;\n}\n\ndt {\n font-weight: 700;\n}\n\ndd {\n margin-bottom: 0.5rem;\n margin-left: 0;\n}\n\nblockquote {\n margin: 0 0 1rem;\n}\n\nb,\nstrong {\n font-weight: bolder;\n}\n\nsmall, .small {\n font-size: 0.875em;\n}\n\nmark, .mark {\n padding: 0.2em;\n background-color: #fcf8e3;\n}\n\nsub,\nsup {\n position: relative;\n font-size: 0.75em;\n line-height: 0;\n vertical-align: baseline;\n}\n\nsub {\n bottom: -0.25em;\n}\n\nsup {\n top: -0.5em;\n}\n\na {\n color: #0d6efd;\n text-decoration: underline;\n}\na:hover {\n color: #0a58ca;\n}\n\na:not([href]):not([class]), a:not([href]):not([class]):hover {\n color: inherit;\n text-decoration: none;\n}\n\npre,\ncode,\nkbd,\nsamp {\n font-family: var(--bs-font-monospace);\n font-size: 1em;\n direction: ltr /* rtl:ignore */;\n unicode-bidi: bidi-override;\n}\n\npre {\n display: block;\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 1rem;\n overflow: auto;\n font-size: 0.875em;\n}\npre code {\n font-size: inherit;\n color: inherit;\n word-break: normal;\n}\n\ncode {\n font-size: 0.875em;\n color: #d63384;\n word-wrap: break-word;\n}\na > code {\n color: inherit;\n}\n\nkbd {\n padding: 0.2rem 0.4rem;\n font-size: 0.875em;\n color: #fff;\n background-color: #212529;\n border-radius: 0.2rem;\n}\nkbd kbd {\n padding: 0;\n font-size: 1em;\n font-weight: 700;\n}\n\nfigure {\n margin: 0 0 1rem;\n}\n\nimg,\nsvg {\n vertical-align: middle;\n}\n\ntable {\n caption-side: bottom;\n border-collapse: collapse;\n}\n\ncaption {\n padding-top: 0.5rem;\n padding-bottom: 0.5rem;\n color: #6c757d;\n text-align: left;\n}\n\nth {\n text-align: inherit;\n text-align: -webkit-match-parent;\n}\n\nthead,\ntbody,\ntfoot,\ntr,\ntd,\nth {\n border-color: inherit;\n border-style: solid;\n border-width: 0;\n}\n\nlabel {\n display: inline-block;\n}\n\nbutton {\n border-radius: 0;\n}\n\nbutton:focus:not(:focus-visible) {\n outline: 0;\n}\n\ninput,\nbutton,\nselect,\noptgroup,\ntextarea {\n margin: 0;\n font-family: inherit;\n font-size: inherit;\n line-height: inherit;\n}\n\nbutton,\nselect {\n text-transform: none;\n}\n\n[role=button] {\n cursor: pointer;\n}\n\nselect {\n word-wrap: normal;\n}\nselect:disabled {\n opacity: 1;\n}\n\n[list]::-webkit-calendar-picker-indicator {\n display: none;\n}\n\nbutton,\n[type=button],\n[type=reset],\n[type=submit] {\n -webkit-appearance: button;\n}\nbutton:not(:disabled),\n[type=button]:not(:disabled),\n[type=reset]:not(:disabled),\n[type=submit]:not(:disabled) {\n cursor: pointer;\n}\n\n::-moz-focus-inner {\n padding: 0;\n border-style: none;\n}\n\ntextarea {\n resize: vertical;\n}\n\nfieldset {\n min-width: 0;\n padding: 0;\n margin: 0;\n border: 0;\n}\n\nlegend {\n float: left;\n width: 100%;\n padding: 0;\n margin-bottom: 0.5rem;\n font-size: calc(1.275rem + 0.3vw);\n line-height: inherit;\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n legend {\n  font-size: 1.5rem;\n }\n}\nlegend + * {\n clear: left;\n}\n\n::-webkit-datetime-edit-fields-wrapper,\n::-webkit-datetime-edit-text,\n::-webkit-datetime-edit-minute,\n::-webkit-datetime-edit-hour-field,\n::-webkit-datetime-edit-day-field,\n::-webkit-datetime-edit-month-field,\n::-webkit-datetime-edit-year-field {\n padding: 0;\n}\n\n::-webkit-inner-spin-button {\n height: auto;\n}\n\n[type=search] {\n outline-offset: -2px;\n -webkit-appearance: textfield;\n}\n\n/* rtl:raw:\n[type=\"tel\"],\n[type=\"url\"],\n[type=\"email\"],\n[type=\"number\"] {\n direction: ltr;\n}\n*/\n::-webkit-search-decoration {\n -webkit-appearance: none;\n}\n\n::-webkit-color-swatch-wrapper {\n padding: 0;\n}\n\n::file-selector-button {\n font: inherit;\n}\n\n::-webkit-file-upload-button {\n font: inherit;\n -webkit-appearance: button;\n}\n\noutput {\n display: inline-block;\n}\n\niframe {\n border: 0;\n}\n\nsummary {\n display: list-item;\n cursor: pointer;\n}\n\nprogress {\n vertical-align: baseline;\n}\n\n[hidden] {\n display: none !important;\n}\n\n.lead {\n font-size: 1.25rem;\n font-weight: 300;\n}\n\n.display-1 {\n font-size: calc(1.625rem + 4.5vw);\n font-weight: 300;\n line-height: 1.2;\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n .display-1 {\n  font-size: 5rem;\n }\n}\n\n.display-2 {\n font-size: calc(1.575rem + 3.9vw);\n font-weight: 300;\n line-height: 1.2;\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n .display-2 {\n  font-size: 4.5rem;\n }\n}\n\n.display-3 {\n font-size: calc(1.525rem + 3.3vw);\n font-weight: 300;\n line-height: 1.2;\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n .display-3 {\n  font-size: 4rem;\n }\n}\n\n.display-4 {\n font-size: calc(1.475rem + 2.7vw);\n font-weight: 300;\n line-height: 1.2;\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n .display-4 {\n  font-size: 3.5rem;\n }\n}\n\n.display-5 {\n font-size: calc(1.425rem + 2.1vw);\n font-weight: 300;\n line-height: 1.2;\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n .display-5 {\n  font-size: 3rem;\n }\n}\n\n.display-6 {\n font-size: calc(1.375rem + 1.5vw);\n font-weight: 300;\n line-height: 1.2;\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n .display-6 {\n  font-size: 2.5rem;\n }\n}\n\n.list-unstyled {\n padding-left: 0;\n list-style: none;\n}\n\n.list-inline {\n padding-left: 0;\n list-style: none;\n}\n\n.list-inline-item {\n display: inline-block;\n}\n.list-inline-item:not(:last-child) {\n margin-right: 0.5rem;\n}\n\n.initialism {\n font-size: 0.875em;\n text-transform: uppercase;\n}\n\n.blockquote {\n margin-bottom: 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n}\n.blockquote > :last-child {\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.blockquote-footer {\n margin-top: -1rem;\n margin-bottom: 1rem;\n font-size: 0.875em;\n color: #6c757d;\n}\n.blockquote-footer::before {\n content: \"— \";\n}\n\n.img-fluid {\n max-width: 100%;\n height: auto;\n}\n\n.img-thumbnail {\n padding: 0.25rem;\n background-color: #fff;\n border: 1px solid #dee2e6;\n border-radius: 0.25rem;\n max-width: 100%;\n height: auto;\n}\n\n.figure {\n display: inline-block;\n}\n\n.figure-img {\n margin-bottom: 0.5rem;\n line-height: 1;\n}\n\n.figure-caption {\n font-size: 0.875em;\n color: #6c757d;\n}\n\n.container,\n.container-fluid,\n.container-xxl,\n.container-xl,\n.container-lg,\n.container-md,\n.container-sm {\n width: 100%;\n padding-right: var(--bs-gutter-x, 0.75rem);\n padding-left: var(--bs-gutter-x, 0.75rem);\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .container-sm, .container {\n  max-width: 540px;\n }\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .container-md, .container-sm, .container {\n  max-width: 720px;\n }\n}\n@media (min-width: 992px) {\n .container-lg, .container-md, .container-sm, .container {\n  max-width: 960px;\n }\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n .container-xl, .container-lg, .container-md, .container-sm, .container {\n  max-width: 1140px;\n }\n}\n@media (min-width: 1400px) {\n .container-xxl, .container-xl, .container-lg, .container-md, .container-sm, .container {\n  max-width: 1320px;\n }\n}\n.row {\n --bs-gutter-x: 1.5rem;\n --bs-gutter-y: 0;\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n margin-top: calc(var(--bs-gutter-y) * -1);\n margin-right: calc(var(--bs-gutter-x) / -2);\n margin-left: calc(var(--bs-gutter-x) / -2);\n}\n.row > * {\n flex-shrink: 0;\n width: 100%;\n max-width: 100%;\n padding-right: calc(var(--bs-gutter-x) / 2);\n padding-left: calc(var(--bs-gutter-x) / 2);\n margin-top: var(--bs-gutter-y);\n}\n\n.col {\n flex: 1 0 0%;\n}\n\n.row-cols-auto > * {\n flex: 0 0 auto;\n width: auto;\n}\n\n.row-cols-1 > * {\n flex: 0 0 auto;\n width: 100%;\n}\n\n.row-cols-2 > * {\n flex: 0 0 auto;\n width: 50%;\n}\n\n.row-cols-3 > * {\n flex: 0 0 auto;\n width: 33.3333333333%;\n}\n\n.row-cols-4 > * {\n flex: 0 0 auto;\n width: 25%;\n}\n\n.row-cols-5 > * {\n flex: 0 0 auto;\n width: 20%;\n}\n\n.row-cols-6 > * {\n flex: 0 0 auto;\n width: 16.6666666667%;\n}\n\n.col-auto {\n flex: 0 0 auto;\n width: auto;\n}\n\n.col-1 {\n flex: 0 0 auto;\n width: 8.3333333333%;\n}\n\n.col-2 {\n flex: 0 0 auto;\n width: 16.6666666667%;\n}\n\n.col-3 {\n flex: 0 0 auto;\n width: 25%;\n}\n\n.col-4 {\n flex: 0 0 auto;\n width: 33.3333333333%;\n}\n\n.col-5 {\n flex: 0 0 auto;\n width: 41.6666666667%;\n}\n\n.col-6 {\n flex: 0 0 auto;\n width: 50%;\n}\n\n.col-7 {\n flex: 0 0 auto;\n width: 58.3333333333%;\n}\n\n.col-8 {\n flex: 0 0 auto;\n width: 66.6666666667%;\n}\n\n.col-9 {\n flex: 0 0 auto;\n width: 75%;\n}\n\n.col-10 {\n flex: 0 0 auto;\n width: 83.3333333333%;\n}\n\n.col-11 {\n flex: 0 0 auto;\n width: 91.6666666667%;\n}\n\n.col-12 {\n flex: 0 0 auto;\n width: 100%;\n}\n\n.offset-1 {\n margin-left: 8.3333333333%;\n}\n\n.offset-2 {\n margin-left: 16.6666666667%;\n}\n\n.offset-3 {\n margin-left: 25%;\n}\n\n.offset-4 {\n margin-left: 33.3333333333%;\n}\n\n.offset-5 {\n margin-left: 41.6666666667%;\n}\n\n.offset-6 {\n margin-left: 50%;\n}\n\n.offset-7 {\n margin-left: 58.3333333333%;\n}\n\n.offset-8 {\n margin-left: 66.6666666667%;\n}\n\n.offset-9 {\n margin-left: 75%;\n}\n\n.offset-10 {\n margin-left: 83.3333333333%;\n}\n\n.offset-11 {\n margin-left: 91.6666666667%;\n}\n\n.g-0,\n.gx-0 {\n --bs-gutter-x: 0;\n}\n\n.g-0,\n.gy-0 {\n --bs-gutter-y: 0;\n}\n\n.g-1,\n.gx-1 {\n --bs-gutter-x: 0.25rem;\n}\n\n.g-1,\n.gy-1 {\n --bs-gutter-y: 0.25rem;\n}\n\n.g-2,\n.gx-2 {\n --bs-gutter-x: 0.5rem;\n}\n\n.g-2,\n.gy-2 {\n --bs-gutter-y: 0.5rem;\n}\n\n.g-3,\n.gx-3 {\n --bs-gutter-x: 1rem;\n}\n\n.g-3,\n.gy-3 {\n --bs-gutter-y: 1rem;\n}\n\n.g-4,\n.gx-4 {\n --bs-gutter-x: 1.5rem;\n}\n\n.g-4,\n.gy-4 {\n --bs-gutter-y: 1.5rem;\n}\n\n.g-5,\n.gx-5 {\n --bs-gutter-x: 3rem;\n}\n\n.g-5,\n.gy-5 {\n --bs-gutter-y: 3rem;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .col-sm {\n  flex: 1 0 0%;\n }\n\n .row-cols-sm-auto > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: auto;\n }\n\n .row-cols-sm-1 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 100%;\n }\n\n .row-cols-sm-2 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 50%;\n }\n\n .row-cols-sm-3 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 33.3333333333%;\n }\n\n .row-cols-sm-4 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 25%;\n }\n\n .row-cols-sm-5 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 20%;\n }\n\n .row-cols-sm-6 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 16.6666666667%;\n }\n\n .col-sm-auto {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: auto;\n }\n\n .col-sm-1 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 8.3333333333%;\n }\n\n .col-sm-2 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 16.6666666667%;\n }\n\n .col-sm-3 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 25%;\n }\n\n .col-sm-4 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 33.3333333333%;\n }\n\n .col-sm-5 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 41.6666666667%;\n }\n\n .col-sm-6 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 50%;\n }\n\n .col-sm-7 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 58.3333333333%;\n }\n\n .col-sm-8 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 66.6666666667%;\n }\n\n .col-sm-9 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 75%;\n }\n\n .col-sm-10 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 83.3333333333%;\n }\n\n .col-sm-11 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 91.6666666667%;\n }\n\n .col-sm-12 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 100%;\n }\n\n .offset-sm-0 {\n  margin-left: 0;\n }\n\n .offset-sm-1 {\n  margin-left: 8.3333333333%;\n }\n\n .offset-sm-2 {\n  margin-left: 16.6666666667%;\n }\n\n .offset-sm-3 {\n  margin-left: 25%;\n }\n\n .offset-sm-4 {\n  margin-left: 33.3333333333%;\n }\n\n .offset-sm-5 {\n  margin-left: 41.6666666667%;\n }\n\n .offset-sm-6 {\n  margin-left: 50%;\n }\n\n .offset-sm-7 {\n  margin-left: 58.3333333333%;\n }\n\n .offset-sm-8 {\n  margin-left: 66.6666666667%;\n }\n\n .offset-sm-9 {\n  margin-left: 75%;\n }\n\n .offset-sm-10 {\n  margin-left: 83.3333333333%;\n }\n\n .offset-sm-11 {\n  margin-left: 91.6666666667%;\n }\n\n .g-sm-0,\n.gx-sm-0 {\n  --bs-gutter-x: 0;\n }\n\n .g-sm-0,\n.gy-sm-0 {\n  --bs-gutter-y: 0;\n }\n\n .g-sm-1,\n.gx-sm-1 {\n  --bs-gutter-x: 0.25rem;\n }\n\n .g-sm-1,\n.gy-sm-1 {\n  --bs-gutter-y: 0.25rem;\n }\n\n .g-sm-2,\n.gx-sm-2 {\n  --bs-gutter-x: 0.5rem;\n }\n\n .g-sm-2,\n.gy-sm-2 {\n  --bs-gutter-y: 0.5rem;\n }\n\n .g-sm-3,\n.gx-sm-3 {\n  --bs-gutter-x: 1rem;\n }\n\n .g-sm-3,\n.gy-sm-3 {\n  --bs-gutter-y: 1rem;\n }\n\n .g-sm-4,\n.gx-sm-4 {\n  --bs-gutter-x: 1.5rem;\n }\n\n .g-sm-4,\n.gy-sm-4 {\n  --bs-gutter-y: 1.5rem;\n }\n\n .g-sm-5,\n.gx-sm-5 {\n  --bs-gutter-x: 3rem;\n }\n\n .g-sm-5,\n.gy-sm-5 {\n  --bs-gutter-y: 3rem;\n }\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .col-md {\n  flex: 1 0 0%;\n }\n\n .row-cols-md-auto > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: auto;\n }\n\n .row-cols-md-1 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 100%;\n }\n\n .row-cols-md-2 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 50%;\n }\n\n .row-cols-md-3 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 33.3333333333%;\n }\n\n .row-cols-md-4 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 25%;\n }\n\n .row-cols-md-5 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 20%;\n }\n\n .row-cols-md-6 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 16.6666666667%;\n }\n\n .col-md-auto {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: auto;\n }\n\n .col-md-1 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 8.3333333333%;\n }\n\n .col-md-2 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 16.6666666667%;\n }\n\n .col-md-3 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 25%;\n }\n\n .col-md-4 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 33.3333333333%;\n }\n\n .col-md-5 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 41.6666666667%;\n }\n\n .col-md-6 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 50%;\n }\n\n .col-md-7 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 58.3333333333%;\n }\n\n .col-md-8 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 66.6666666667%;\n }\n\n .col-md-9 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 75%;\n }\n\n .col-md-10 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 83.3333333333%;\n }\n\n .col-md-11 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 91.6666666667%;\n }\n\n .col-md-12 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 100%;\n }\n\n .offset-md-0 {\n  margin-left: 0;\n }\n\n .offset-md-1 {\n  margin-left: 8.3333333333%;\n }\n\n .offset-md-2 {\n  margin-left: 16.6666666667%;\n }\n\n .offset-md-3 {\n  margin-left: 25%;\n }\n\n .offset-md-4 {\n  margin-left: 33.3333333333%;\n }\n\n .offset-md-5 {\n  margin-left: 41.6666666667%;\n }\n\n .offset-md-6 {\n  margin-left: 50%;\n }\n\n .offset-md-7 {\n  margin-left: 58.3333333333%;\n }\n\n .offset-md-8 {\n  margin-left: 66.6666666667%;\n }\n\n .offset-md-9 {\n  margin-left: 75%;\n }\n\n .offset-md-10 {\n  margin-left: 83.3333333333%;\n }\n\n .offset-md-11 {\n  margin-left: 91.6666666667%;\n }\n\n .g-md-0,\n.gx-md-0 {\n  --bs-gutter-x: 0;\n }\n\n .g-md-0,\n.gy-md-0 {\n  --bs-gutter-y: 0;\n }\n\n .g-md-1,\n.gx-md-1 {\n  --bs-gutter-x: 0.25rem;\n }\n\n .g-md-1,\n.gy-md-1 {\n  --bs-gutter-y: 0.25rem;\n }\n\n .g-md-2,\n.gx-md-2 {\n  --bs-gutter-x: 0.5rem;\n }\n\n .g-md-2,\n.gy-md-2 {\n  --bs-gutter-y: 0.5rem;\n }\n\n .g-md-3,\n.gx-md-3 {\n  --bs-gutter-x: 1rem;\n }\n\n .g-md-3,\n.gy-md-3 {\n  --bs-gutter-y: 1rem;\n }\n\n .g-md-4,\n.gx-md-4 {\n  --bs-gutter-x: 1.5rem;\n }\n\n .g-md-4,\n.gy-md-4 {\n  --bs-gutter-y: 1.5rem;\n }\n\n .g-md-5,\n.gx-md-5 {\n  --bs-gutter-x: 3rem;\n }\n\n .g-md-5,\n.gy-md-5 {\n  --bs-gutter-y: 3rem;\n }\n}\n@media (min-width: 992px) {\n .col-lg {\n  flex: 1 0 0%;\n }\n\n .row-cols-lg-auto > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: auto;\n }\n\n .row-cols-lg-1 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 100%;\n }\n\n .row-cols-lg-2 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 50%;\n }\n\n .row-cols-lg-3 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 33.3333333333%;\n }\n\n .row-cols-lg-4 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 25%;\n }\n\n .row-cols-lg-5 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 20%;\n }\n\n .row-cols-lg-6 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 16.6666666667%;\n }\n\n .col-lg-auto {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: auto;\n }\n\n .col-lg-1 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 8.3333333333%;\n }\n\n .col-lg-2 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 16.6666666667%;\n }\n\n .col-lg-3 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 25%;\n }\n\n .col-lg-4 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 33.3333333333%;\n }\n\n .col-lg-5 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 41.6666666667%;\n }\n\n .col-lg-6 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 50%;\n }\n\n .col-lg-7 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 58.3333333333%;\n }\n\n .col-lg-8 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 66.6666666667%;\n }\n\n .col-lg-9 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 75%;\n }\n\n .col-lg-10 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 83.3333333333%;\n }\n\n .col-lg-11 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 91.6666666667%;\n }\n\n .col-lg-12 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 100%;\n }\n\n .offset-lg-0 {\n  margin-left: 0;\n }\n\n .offset-lg-1 {\n  margin-left: 8.3333333333%;\n }\n\n .offset-lg-2 {\n  margin-left: 16.6666666667%;\n }\n\n .offset-lg-3 {\n  margin-left: 25%;\n }\n\n .offset-lg-4 {\n  margin-left: 33.3333333333%;\n }\n\n .offset-lg-5 {\n  margin-left: 41.6666666667%;\n }\n\n .offset-lg-6 {\n  margin-left: 50%;\n }\n\n .offset-lg-7 {\n  margin-left: 58.3333333333%;\n }\n\n .offset-lg-8 {\n  margin-left: 66.6666666667%;\n }\n\n .offset-lg-9 {\n  margin-left: 75%;\n }\n\n .offset-lg-10 {\n  margin-left: 83.3333333333%;\n }\n\n .offset-lg-11 {\n  margin-left: 91.6666666667%;\n }\n\n .g-lg-0,\n.gx-lg-0 {\n  --bs-gutter-x: 0;\n }\n\n .g-lg-0,\n.gy-lg-0 {\n  --bs-gutter-y: 0;\n }\n\n .g-lg-1,\n.gx-lg-1 {\n  --bs-gutter-x: 0.25rem;\n }\n\n .g-lg-1,\n.gy-lg-1 {\n  --bs-gutter-y: 0.25rem;\n }\n\n .g-lg-2,\n.gx-lg-2 {\n  --bs-gutter-x: 0.5rem;\n }\n\n .g-lg-2,\n.gy-lg-2 {\n  --bs-gutter-y: 0.5rem;\n }\n\n .g-lg-3,\n.gx-lg-3 {\n  --bs-gutter-x: 1rem;\n }\n\n .g-lg-3,\n.gy-lg-3 {\n  --bs-gutter-y: 1rem;\n }\n\n .g-lg-4,\n.gx-lg-4 {\n  --bs-gutter-x: 1.5rem;\n }\n\n .g-lg-4,\n.gy-lg-4 {\n  --bs-gutter-y: 1.5rem;\n }\n\n .g-lg-5,\n.gx-lg-5 {\n  --bs-gutter-x: 3rem;\n }\n\n .g-lg-5,\n.gy-lg-5 {\n  --bs-gutter-y: 3rem;\n }\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n .col-xl {\n  flex: 1 0 0%;\n }\n\n .row-cols-xl-auto > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: auto;\n }\n\n .row-cols-xl-1 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 100%;\n }\n\n .row-cols-xl-2 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 50%;\n }\n\n .row-cols-xl-3 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 33.3333333333%;\n }\n\n .row-cols-xl-4 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 25%;\n }\n\n .row-cols-xl-5 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 20%;\n }\n\n .row-cols-xl-6 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 16.6666666667%;\n }\n\n .col-xl-auto {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: auto;\n }\n\n .col-xl-1 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 8.3333333333%;\n }\n\n .col-xl-2 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 16.6666666667%;\n }\n\n .col-xl-3 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 25%;\n }\n\n .col-xl-4 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 33.3333333333%;\n }\n\n .col-xl-5 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 41.6666666667%;\n }\n\n .col-xl-6 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 50%;\n }\n\n .col-xl-7 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 58.3333333333%;\n }\n\n .col-xl-8 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 66.6666666667%;\n }\n\n .col-xl-9 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 75%;\n }\n\n .col-xl-10 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 83.3333333333%;\n }\n\n .col-xl-11 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 91.6666666667%;\n }\n\n .col-xl-12 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 100%;\n }\n\n .offset-xl-0 {\n  margin-left: 0;\n }\n\n .offset-xl-1 {\n  margin-left: 8.3333333333%;\n }\n\n .offset-xl-2 {\n  margin-left: 16.6666666667%;\n }\n\n .offset-xl-3 {\n  margin-left: 25%;\n }\n\n .offset-xl-4 {\n  margin-left: 33.3333333333%;\n }\n\n .offset-xl-5 {\n  margin-left: 41.6666666667%;\n }\n\n .offset-xl-6 {\n  margin-left: 50%;\n }\n\n .offset-xl-7 {\n  margin-left: 58.3333333333%;\n }\n\n .offset-xl-8 {\n  margin-left: 66.6666666667%;\n }\n\n .offset-xl-9 {\n  margin-left: 75%;\n }\n\n .offset-xl-10 {\n  margin-left: 83.3333333333%;\n }\n\n .offset-xl-11 {\n  margin-left: 91.6666666667%;\n }\n\n .g-xl-0,\n.gx-xl-0 {\n  --bs-gutter-x: 0;\n }\n\n .g-xl-0,\n.gy-xl-0 {\n  --bs-gutter-y: 0;\n }\n\n .g-xl-1,\n.gx-xl-1 {\n  --bs-gutter-x: 0.25rem;\n }\n\n .g-xl-1,\n.gy-xl-1 {\n  --bs-gutter-y: 0.25rem;\n }\n\n .g-xl-2,\n.gx-xl-2 {\n  --bs-gutter-x: 0.5rem;\n }\n\n .g-xl-2,\n.gy-xl-2 {\n  --bs-gutter-y: 0.5rem;\n }\n\n .g-xl-3,\n.gx-xl-3 {\n  --bs-gutter-x: 1rem;\n }\n\n .g-xl-3,\n.gy-xl-3 {\n  --bs-gutter-y: 1rem;\n }\n\n .g-xl-4,\n.gx-xl-4 {\n  --bs-gutter-x: 1.5rem;\n }\n\n .g-xl-4,\n.gy-xl-4 {\n  --bs-gutter-y: 1.5rem;\n }\n\n .g-xl-5,\n.gx-xl-5 {\n  --bs-gutter-x: 3rem;\n }\n\n .g-xl-5,\n.gy-xl-5 {\n  --bs-gutter-y: 3rem;\n }\n}\n@media (min-width: 1400px) {\n .col-xxl {\n  flex: 1 0 0%;\n }\n\n .row-cols-xxl-auto > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: auto;\n }\n\n .row-cols-xxl-1 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 100%;\n }\n\n .row-cols-xxl-2 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 50%;\n }\n\n .row-cols-xxl-3 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 33.3333333333%;\n }\n\n .row-cols-xxl-4 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 25%;\n }\n\n .row-cols-xxl-5 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 20%;\n }\n\n .row-cols-xxl-6 > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 16.6666666667%;\n }\n\n .col-xxl-auto {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: auto;\n }\n\n .col-xxl-1 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 8.3333333333%;\n }\n\n .col-xxl-2 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 16.6666666667%;\n }\n\n .col-xxl-3 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 25%;\n }\n\n .col-xxl-4 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 33.3333333333%;\n }\n\n .col-xxl-5 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 41.6666666667%;\n }\n\n .col-xxl-6 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 50%;\n }\n\n .col-xxl-7 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 58.3333333333%;\n }\n\n .col-xxl-8 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 66.6666666667%;\n }\n\n .col-xxl-9 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 75%;\n }\n\n .col-xxl-10 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 83.3333333333%;\n }\n\n .col-xxl-11 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 91.6666666667%;\n }\n\n .col-xxl-12 {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 100%;\n }\n\n .offset-xxl-0 {\n  margin-left: 0;\n }\n\n .offset-xxl-1 {\n  margin-left: 8.3333333333%;\n }\n\n .offset-xxl-2 {\n  margin-left: 16.6666666667%;\n }\n\n .offset-xxl-3 {\n  margin-left: 25%;\n }\n\n .offset-xxl-4 {\n  margin-left: 33.3333333333%;\n }\n\n .offset-xxl-5 {\n  margin-left: 41.6666666667%;\n }\n\n .offset-xxl-6 {\n  margin-left: 50%;\n }\n\n .offset-xxl-7 {\n  margin-left: 58.3333333333%;\n }\n\n .offset-xxl-8 {\n  margin-left: 66.6666666667%;\n }\n\n .offset-xxl-9 {\n  margin-left: 75%;\n }\n\n .offset-xxl-10 {\n  margin-left: 83.3333333333%;\n }\n\n .offset-xxl-11 {\n  margin-left: 91.6666666667%;\n }\n\n .g-xxl-0,\n.gx-xxl-0 {\n  --bs-gutter-x: 0;\n }\n\n .g-xxl-0,\n.gy-xxl-0 {\n  --bs-gutter-y: 0;\n }\n\n .g-xxl-1,\n.gx-xxl-1 {\n  --bs-gutter-x: 0.25rem;\n }\n\n .g-xxl-1,\n.gy-xxl-1 {\n  --bs-gutter-y: 0.25rem;\n }\n\n .g-xxl-2,\n.gx-xxl-2 {\n  --bs-gutter-x: 0.5rem;\n }\n\n .g-xxl-2,\n.gy-xxl-2 {\n  --bs-gutter-y: 0.5rem;\n }\n\n .g-xxl-3,\n.gx-xxl-3 {\n  --bs-gutter-x: 1rem;\n }\n\n .g-xxl-3,\n.gy-xxl-3 {\n  --bs-gutter-y: 1rem;\n }\n\n .g-xxl-4,\n.gx-xxl-4 {\n  --bs-gutter-x: 1.5rem;\n }\n\n .g-xxl-4,\n.gy-xxl-4 {\n  --bs-gutter-y: 1.5rem;\n }\n\n .g-xxl-5,\n.gx-xxl-5 {\n  --bs-gutter-x: 3rem;\n }\n\n .g-xxl-5,\n.gy-xxl-5 {\n  --bs-gutter-y: 3rem;\n }\n}\n.table {\n --bs-table-bg: transparent;\n --bs-table-accent-bg: transparent;\n --bs-table-striped-color: #212529;\n --bs-table-striped-bg: rgba(0, 0, 0, 0.05);\n --bs-table-active-color: #212529;\n --bs-table-active-bg: rgba(0, 0, 0, 0.1);\n --bs-table-hover-color: #212529;\n --bs-table-hover-bg: rgba(0, 0, 0, 0.075);\n width: 100%;\n margin-bottom: 1rem;\n color: #212529;\n vertical-align: top;\n border-color: #dee2e6;\n}\n.table > :not(caption) > * > * {\n padding: 0.5rem 0.5rem;\n background-color: var(--bs-table-bg);\n border-bottom-width: 1px;\n box-shadow: inset 0 0 0 9999px var(--bs-table-accent-bg);\n}\n.table > tbody {\n vertical-align: inherit;\n}\n.table > thead {\n vertical-align: bottom;\n}\n.table > :not(:last-child) > :last-child > * {\n border-bottom-color: currentColor;\n}\n\n.caption-top {\n caption-side: top;\n}\n\n.table-sm > :not(caption) > * > * {\n padding: 0.25rem 0.25rem;\n}\n\n.table-bordered > :not(caption) > * {\n border-width: 1px 0;\n}\n.table-bordered > :not(caption) > * > * {\n border-width: 0 1px;\n}\n\n.table-borderless > :not(caption) > * > * {\n border-bottom-width: 0;\n}\n\n.table-striped > tbody > tr:nth-of-type(odd) {\n --bs-table-accent-bg: var(--bs-table-striped-bg);\n color: var(--bs-table-striped-color);\n}\n\n.table-active {\n --bs-table-accent-bg: var(--bs-table-active-bg);\n color: var(--bs-table-active-color);\n}\n\n.table-hover > tbody > tr:hover {\n --bs-table-accent-bg: var(--bs-table-hover-bg);\n color: var(--bs-table-hover-color);\n}\n\n.table-primary {\n --bs-table-bg: #cfe2ff;\n --bs-table-striped-bg: #c5d7f2;\n --bs-table-striped-color: #000;\n --bs-table-active-bg: #bacbe6;\n --bs-table-active-color: #000;\n --bs-table-hover-bg: #bfd1ec;\n --bs-table-hover-color: #000;\n color: #000;\n border-color: #bacbe6;\n}\n\n.table-secondary {\n --bs-table-bg: #e2e3e5;\n --bs-table-striped-bg: #d7d8da;\n --bs-table-striped-color: #000;\n --bs-table-active-bg: #cbccce;\n --bs-table-active-color: #000;\n --bs-table-hover-bg: #d1d2d4;\n --bs-table-hover-color: #000;\n color: #000;\n border-color: #cbccce;\n}\n\n.table-success {\n --bs-table-bg: #d1e7dd;\n --bs-table-striped-bg: #c7dbd2;\n --bs-table-striped-color: #000;\n --bs-table-active-bg: #bcd0c7;\n --bs-table-active-color: #000;\n --bs-table-hover-bg: #c1d6cc;\n --bs-table-hover-color: #000;\n color: #000;\n border-color: #bcd0c7;\n}\n\n.table-info {\n --bs-table-bg: #cff4fc;\n --bs-table-striped-bg: #c5e8ef;\n --bs-table-striped-color: #000;\n --bs-table-active-bg: #badce3;\n --bs-table-active-color: #000;\n --bs-table-hover-bg: #bfe2e9;\n --bs-table-hover-color: #000;\n color: #000;\n border-color: #badce3;\n}\n\n.table-warning {\n --bs-table-bg: #fff3cd;\n --bs-table-striped-bg: #f2e7c3;\n --bs-table-striped-color: #000;\n --bs-table-active-bg: #e6dbb9;\n --bs-table-active-color: #000;\n --bs-table-hover-bg: #ece1be;\n --bs-table-hover-color: #000;\n color: #000;\n border-color: #e6dbb9;\n}\n\n.table-danger {\n --bs-table-bg: #f8d7da;\n --bs-table-striped-bg: #eccccf;\n --bs-table-striped-color: #000;\n --bs-table-active-bg: #dfc2c4;\n --bs-table-active-color: #000;\n --bs-table-hover-bg: #e5c7ca;\n --bs-table-hover-color: #000;\n color: #000;\n border-color: #dfc2c4;\n}\n\n.table-light {\n --bs-table-bg: #f8f9fa;\n --bs-table-striped-bg: #ecedee;\n --bs-table-striped-color: #000;\n --bs-table-active-bg: #dfe0e1;\n --bs-table-active-color: #000;\n --bs-table-hover-bg: #e5e6e7;\n --bs-table-hover-color: #000;\n color: #000;\n border-color: #dfe0e1;\n}\n\n.table-dark {\n --bs-table-bg: #212529;\n --bs-table-striped-bg: #2c3034;\n --bs-table-striped-color: #fff;\n --bs-table-active-bg: #373b3e;\n --bs-table-active-color: #fff;\n --bs-table-hover-bg: #323539;\n --bs-table-hover-color: #fff;\n color: #fff;\n border-color: #373b3e;\n}\n\n.table-responsive {\n overflow-x: auto;\n -webkit-overflow-scrolling: touch;\n}\n\n@media (max-width: 575.98px) {\n .table-responsive-sm {\n  overflow-x: auto;\n  -webkit-overflow-scrolling: touch;\n }\n}\n@media (max-width: 767.98px) {\n .table-responsive-md {\n  overflow-x: auto;\n  -webkit-overflow-scrolling: touch;\n }\n}\n@media (max-width: 991.98px) {\n .table-responsive-lg {\n  overflow-x: auto;\n  -webkit-overflow-scrolling: touch;\n }\n}\n@media (max-width: 1199.98px) {\n .table-responsive-xl {\n  overflow-x: auto;\n  -webkit-overflow-scrolling: touch;\n }\n}\n@media (max-width: 1399.98px) {\n .table-responsive-xxl {\n  overflow-x: auto;\n  -webkit-overflow-scrolling: touch;\n }\n}\n.form-label {\n margin-bottom: 0.5rem;\n}\n\n.col-form-label {\n padding-top: calc(0.375rem + 1px);\n padding-bottom: calc(0.375rem + 1px);\n margin-bottom: 0;\n font-size: inherit;\n line-height: 1.5;\n}\n\n.col-form-label-lg {\n padding-top: calc(0.5rem + 1px);\n padding-bottom: calc(0.5rem + 1px);\n font-size: 1.25rem;\n}\n\n.col-form-label-sm {\n padding-top: calc(0.25rem + 1px);\n padding-bottom: calc(0.25rem + 1px);\n font-size: 0.875rem;\n}\n\n.form-text {\n margin-top: 0.25rem;\n font-size: 0.875em;\n color: #6c757d;\n}\n\n.form-control {\n display: block;\n width: 100%;\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n font-size: 1rem;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #212529;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid #ced4da;\n appearance: none;\n border-radius: 0.25rem;\n transition: border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .form-control {\n  transition: none;\n }\n}\n.form-control[type=file] {\n overflow: hidden;\n}\n.form-control[type=file]:not(:disabled):not([readonly]) {\n cursor: pointer;\n}\n.form-control:focus {\n color: #212529;\n background-color: #fff;\n border-color: #86b7fe;\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n}\n.form-control::-webkit-date-and-time-value {\n height: 1.5em;\n}\n.form-control::placeholder {\n color: #6c757d;\n opacity: 1;\n}\n.form-control:disabled, .form-control[readonly] {\n background-color: #e9ecef;\n opacity: 1;\n}\n.form-control::file-selector-button {\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n margin: -0.375rem -0.75rem;\n margin-inline-end: 0.75rem;\n color: #212529;\n background-color: #e9ecef;\n pointer-events: none;\n border-color: inherit;\n border-style: solid;\n border-width: 0;\n border-inline-end-width: 1px;\n border-radius: 0;\n transition: color 0.15s ease-in-out, background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .form-control::file-selector-button {\n  transition: none;\n }\n}\n.form-control:hover:not(:disabled):not([readonly])::file-selector-button {\n background-color: #dde0e3;\n}\n.form-control::-webkit-file-upload-button {\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n margin: -0.375rem -0.75rem;\n margin-inline-end: 0.75rem;\n color: #212529;\n background-color: #e9ecef;\n pointer-events: none;\n border-color: inherit;\n border-style: solid;\n border-width: 0;\n border-inline-end-width: 1px;\n border-radius: 0;\n transition: color 0.15s ease-in-out, background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .form-control::-webkit-file-upload-button {\n  transition: none;\n }\n}\n.form-control:hover:not(:disabled):not([readonly])::-webkit-file-upload-button {\n background-color: #dde0e3;\n}\n\n.form-control-plaintext {\n display: block;\n width: 100%;\n padding: 0.375rem 0;\n margin-bottom: 0;\n line-height: 1.5;\n color: #212529;\n background-color: transparent;\n border: solid transparent;\n border-width: 1px 0;\n}\n.form-control-plaintext.form-control-sm, .form-control-plaintext.form-control-lg {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n}\n\n.form-control-sm {\n min-height: calc(1.5em + 0.5rem + 2px);\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n font-size: 0.875rem;\n border-radius: 0.2rem;\n}\n.form-control-sm::file-selector-button {\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n margin: -0.25rem -0.5rem;\n margin-inline-end: 0.5rem;\n}\n.form-control-sm::-webkit-file-upload-button {\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n margin: -0.25rem -0.5rem;\n margin-inline-end: 0.5rem;\n}\n\n.form-control-lg {\n min-height: calc(1.5em + 1rem + 2px);\n padding: 0.5rem 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n border-radius: 0.3rem;\n}\n.form-control-lg::file-selector-button {\n padding: 0.5rem 1rem;\n margin: -0.5rem -1rem;\n margin-inline-end: 1rem;\n}\n.form-control-lg::-webkit-file-upload-button {\n padding: 0.5rem 1rem;\n margin: -0.5rem -1rem;\n margin-inline-end: 1rem;\n}\n\ntextarea.form-control {\n min-height: calc(1.5em + 0.75rem + 2px);\n}\ntextarea.form-control-sm {\n min-height: calc(1.5em + 0.5rem + 2px);\n}\ntextarea.form-control-lg {\n min-height: calc(1.5em + 1rem + 2px);\n}\n\n.form-control-color {\n max-width: 3rem;\n height: auto;\n padding: 0.375rem;\n}\n.form-control-color:not(:disabled):not([readonly]) {\n cursor: pointer;\n}\n.form-control-color::-moz-color-swatch {\n height: 1.5em;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n.form-control-color::-webkit-color-swatch {\n height: 1.5em;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.form-select {\n display: block;\n width: 100%;\n padding: 0.375rem 2.25rem 0.375rem 0.75rem;\n font-size: 1rem;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #212529;\n background-color: #fff;\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 16 16'%3e%3cpath fill='none' stroke='%23343a40' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' stroke-width='2' d='M2 5l6 6 6-6'/%3e%3c/svg%3e\");\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: right 0.75rem center;\n background-size: 16px 12px;\n border: 1px solid #ced4da;\n border-radius: 0.25rem;\n appearance: none;\n}\n.form-select:focus {\n border-color: #86b7fe;\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n}\n.form-select[multiple], .form-select[size]:not([size=\"1\"]) {\n padding-right: 0.75rem;\n background-image: none;\n}\n.form-select:disabled {\n background-color: #e9ecef;\n}\n.form-select:-moz-focusring {\n color: transparent;\n text-shadow: 0 0 0 #212529;\n}\n\n.form-select-sm {\n padding-top: 0.25rem;\n padding-bottom: 0.25rem;\n padding-left: 0.5rem;\n font-size: 0.875rem;\n}\n\n.form-select-lg {\n padding-top: 0.5rem;\n padding-bottom: 0.5rem;\n padding-left: 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n}\n\n.form-check {\n display: block;\n min-height: 1.5rem;\n padding-left: 1.5em;\n margin-bottom: 0.125rem;\n}\n.form-check .form-check-input {\n float: left;\n margin-left: -1.5em;\n}\n\n.form-check-input {\n width: 1em;\n height: 1em;\n margin-top: 0.25em;\n vertical-align: top;\n background-color: #fff;\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: center;\n background-size: contain;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.25);\n appearance: none;\n color-adjust: exact;\n}\n.form-check-input[type=checkbox] {\n border-radius: 0.25em;\n}\n.form-check-input[type=radio] {\n border-radius: 50%;\n}\n.form-check-input:active {\n filter: brightness(90%);\n}\n.form-check-input:focus {\n border-color: #86b7fe;\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n}\n.form-check-input:checked {\n background-color: #0d6efd;\n border-color: #0d6efd;\n}\n.form-check-input:checked[type=checkbox] {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 20 20'%3e%3cpath fill='none' stroke='%23fff' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' stroke-width='3' d='M6 10l3 3l6-6'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n.form-check-input:checked[type=radio] {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='-4 -4 8 8'%3e%3ccircle r='2' fill='%23fff'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n.form-check-input[type=checkbox]:indeterminate {\n background-color: #0d6efd;\n border-color: #0d6efd;\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 20 20'%3e%3cpath fill='none' stroke='%23fff' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' stroke-width='3' d='M6 10h8'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n.form-check-input:disabled {\n pointer-events: none;\n filter: none;\n opacity: 0.5;\n}\n.form-check-input[disabled] ~ .form-check-label, .form-check-input:disabled ~ .form-check-label {\n opacity: 0.5;\n}\n\n.form-switch {\n padding-left: 2.5em;\n}\n.form-switch .form-check-input {\n width: 2em;\n margin-left: -2.5em;\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='-4 -4 8 8'%3e%3ccircle r='3' fill='rgba%280, 0, 0, 0.25%29'/%3e%3c/svg%3e\");\n background-position: left center;\n border-radius: 2em;\n transition: background-position 0.15s ease-in-out;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .form-switch .form-check-input {\n  transition: none;\n }\n}\n.form-switch .form-check-input:focus {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='-4 -4 8 8'%3e%3ccircle r='3' fill='%2386b7fe'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n.form-switch .form-check-input:checked {\n background-position: right center;\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='-4 -4 8 8'%3e%3ccircle r='3' fill='%23fff'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.form-check-inline {\n display: inline-block;\n margin-right: 1rem;\n}\n\n.btn-check {\n position: absolute;\n clip: rect(0, 0, 0, 0);\n pointer-events: none;\n}\n.btn-check[disabled] + .btn, .btn-check:disabled + .btn {\n pointer-events: none;\n filter: none;\n opacity: 0.65;\n}\n\n.form-range {\n width: 100%;\n height: 1.5rem;\n padding: 0;\n background-color: transparent;\n appearance: none;\n}\n.form-range:focus {\n outline: 0;\n}\n.form-range:focus::-webkit-slider-thumb {\n box-shadow: 0 0 0 1px #fff, 0 0 0 0.25rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n}\n.form-range:focus::-moz-range-thumb {\n box-shadow: 0 0 0 1px #fff, 0 0 0 0.25rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n}\n.form-range::-moz-focus-outer {\n border: 0;\n}\n.form-range::-webkit-slider-thumb {\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n margin-top: -0.25rem;\n background-color: #0d6efd;\n border: 0;\n border-radius: 1rem;\n transition: background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n appearance: none;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .form-range::-webkit-slider-thumb {\n  transition: none;\n }\n}\n.form-range::-webkit-slider-thumb:active {\n background-color: #b6d4fe;\n}\n.form-range::-webkit-slider-runnable-track {\n width: 100%;\n height: 0.5rem;\n color: transparent;\n cursor: pointer;\n background-color: #dee2e6;\n border-color: transparent;\n border-radius: 1rem;\n}\n.form-range::-moz-range-thumb {\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n background-color: #0d6efd;\n border: 0;\n border-radius: 1rem;\n transition: background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n appearance: none;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .form-range::-moz-range-thumb {\n  transition: none;\n }\n}\n.form-range::-moz-range-thumb:active {\n background-color: #b6d4fe;\n}\n.form-range::-moz-range-track {\n width: 100%;\n height: 0.5rem;\n color: transparent;\n cursor: pointer;\n background-color: #dee2e6;\n border-color: transparent;\n border-radius: 1rem;\n}\n.form-range:disabled {\n pointer-events: none;\n}\n.form-range:disabled::-webkit-slider-thumb {\n background-color: #adb5bd;\n}\n.form-range:disabled::-moz-range-thumb {\n background-color: #adb5bd;\n}\n\n.form-floating {\n position: relative;\n}\n.form-floating > .form-control,\n.form-floating > .form-select {\n height: calc(3.5rem + 2px);\n padding: 1rem 0.75rem;\n}\n.form-floating > label {\n position: absolute;\n top: 0;\n left: 0;\n height: 100%;\n padding: 1rem 0.75rem;\n pointer-events: none;\n border: 1px solid transparent;\n transform-origin: 0 0;\n transition: opacity 0.1s ease-in-out, transform 0.1s ease-in-out;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .form-floating > label {\n  transition: none;\n }\n}\n.form-floating > .form-control::placeholder {\n color: transparent;\n}\n.form-floating > .form-control:focus, .form-floating > .form-control:not(:placeholder-shown) {\n padding-top: 1.625rem;\n padding-bottom: 0.625rem;\n}\n.form-floating > .form-control:-webkit-autofill {\n padding-top: 1.625rem;\n padding-bottom: 0.625rem;\n}\n.form-floating > .form-select {\n padding-top: 1.625rem;\n padding-bottom: 0.625rem;\n}\n.form-floating > .form-control:focus ~ label,\n.form-floating > .form-control:not(:placeholder-shown) ~ label,\n.form-floating > .form-select ~ label {\n opacity: 0.65;\n transform: scale(0.85) translateY(-0.5rem) translateX(0.15rem);\n}\n.form-floating > .form-control:-webkit-autofill ~ label {\n opacity: 0.65;\n transform: scale(0.85) translateY(-0.5rem) translateX(0.15rem);\n}\n\n.input-group {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n align-items: stretch;\n width: 100%;\n}\n.input-group > .form-control,\n.input-group > .form-select {\n position: relative;\n flex: 1 1 auto;\n width: 1%;\n min-width: 0;\n}\n.input-group > .form-control:focus,\n.input-group > .form-select:focus {\n z-index: 3;\n}\n.input-group .btn {\n position: relative;\n z-index: 2;\n}\n.input-group .btn:focus {\n z-index: 3;\n}\n\n.input-group-text {\n display: flex;\n align-items: center;\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n font-size: 1rem;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #212529;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n background-color: #e9ecef;\n border: 1px solid #ced4da;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.input-group-lg > .form-control,\n.input-group-lg > .form-select,\n.input-group-lg > .input-group-text,\n.input-group-lg > .btn {\n padding: 0.5rem 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n border-radius: 0.3rem;\n}\n\n.input-group-sm > .form-control,\n.input-group-sm > .form-select,\n.input-group-sm > .input-group-text,\n.input-group-sm > .btn {\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n font-size: 0.875rem;\n border-radius: 0.2rem;\n}\n\n.input-group-lg > .form-select,\n.input-group-sm > .form-select {\n padding-right: 3rem;\n}\n\n.input-group:not(.has-validation) > :not(:last-child):not(.dropdown-toggle):not(.dropdown-menu),\n.input-group:not(.has-validation) > .dropdown-toggle:nth-last-child(n+3) {\n border-top-right-radius: 0;\n border-bottom-right-radius: 0;\n}\n.input-group.has-validation > :nth-last-child(n+3):not(.dropdown-toggle):not(.dropdown-menu),\n.input-group.has-validation > .dropdown-toggle:nth-last-child(n+4) {\n border-top-right-radius: 0;\n border-bottom-right-radius: 0;\n}\n.input-group > :not(:first-child):not(.dropdown-menu):not(.valid-tooltip):not(.valid-feedback):not(.invalid-tooltip):not(.invalid-feedback) {\n margin-left: -1px;\n border-top-left-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.valid-feedback {\n display: none;\n width: 100%;\n margin-top: 0.25rem;\n font-size: 0.875em;\n color: #198754;\n}\n\n.valid-tooltip {\n position: absolute;\n top: 100%;\n z-index: 5;\n display: none;\n max-width: 100%;\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n margin-top: 0.1rem;\n font-size: 0.875rem;\n color: #fff;\n background-color: rgba(25, 135, 84, 0.9);\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.was-validated :valid ~ .valid-feedback,\n.was-validated :valid ~ .valid-tooltip,\n.is-valid ~ .valid-feedback,\n.is-valid ~ .valid-tooltip {\n display: block;\n}\n\n.was-validated .form-control:valid, .form-control.is-valid {\n border-color: #198754;\n padding-right: calc(1.5em + 0.75rem);\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 8 8'%3e%3cpath fill='%23198754' d='M2.3 6.73L.6 4.53c-.4-1.04.46-1.4 1.1-.8l1.1 1.4 3.4-3.8c.6-.63 1.6-.27 1.2.7l-4 4.6c-.43.5-.8.4-1.1.1z'/%3e%3c/svg%3e\");\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: right calc(0.375em + 0.1875rem) center;\n background-size: calc(0.75em + 0.375rem) calc(0.75em + 0.375rem);\n}\n.was-validated .form-control:valid:focus, .form-control.is-valid:focus {\n border-color: #198754;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(25, 135, 84, 0.25);\n}\n\n.was-validated textarea.form-control:valid, textarea.form-control.is-valid {\n padding-right: calc(1.5em + 0.75rem);\n background-position: top calc(0.375em + 0.1875rem) right calc(0.375em + 0.1875rem);\n}\n\n.was-validated .form-select:valid, .form-select.is-valid {\n border-color: #198754;\n}\n.was-validated .form-select:valid:not([multiple]):not([size]), .was-validated .form-select:valid:not([multiple])[size=\"1\"], .form-select.is-valid:not([multiple]):not([size]), .form-select.is-valid:not([multiple])[size=\"1\"] {\n padding-right: 4.125rem;\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 16 16'%3e%3cpath fill='none' stroke='%23343a40' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' stroke-width='2' d='M2 5l6 6 6-6'/%3e%3c/svg%3e\"), url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 8 8'%3e%3cpath fill='%23198754' d='M2.3 6.73L.6 4.53c-.4-1.04.46-1.4 1.1-.8l1.1 1.4 3.4-3.8c.6-.63 1.6-.27 1.2.7l-4 4.6c-.43.5-.8.4-1.1.1z'/%3e%3c/svg%3e\");\n background-position: right 0.75rem center, center right 2.25rem;\n background-size: 16px 12px, calc(0.75em + 0.375rem) calc(0.75em + 0.375rem);\n}\n.was-validated .form-select:valid:focus, .form-select.is-valid:focus {\n border-color: #198754;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(25, 135, 84, 0.25);\n}\n\n.was-validated .form-check-input:valid, .form-check-input.is-valid {\n border-color: #198754;\n}\n.was-validated .form-check-input:valid:checked, .form-check-input.is-valid:checked {\n background-color: #198754;\n}\n.was-validated .form-check-input:valid:focus, .form-check-input.is-valid:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(25, 135, 84, 0.25);\n}\n.was-validated .form-check-input:valid ~ .form-check-label, .form-check-input.is-valid ~ .form-check-label {\n color: #198754;\n}\n\n.form-check-inline .form-check-input ~ .valid-feedback {\n margin-left: 0.5em;\n}\n\n.was-validated .input-group .form-control:valid, .input-group .form-control.is-valid,\n.was-validated .input-group .form-select:valid,\n.input-group .form-select.is-valid {\n z-index: 1;\n}\n.was-validated .input-group .form-control:valid:focus, .input-group .form-control.is-valid:focus,\n.was-validated .input-group .form-select:valid:focus,\n.input-group .form-select.is-valid:focus {\n z-index: 3;\n}\n\n.invalid-feedback {\n display: none;\n width: 100%;\n margin-top: 0.25rem;\n font-size: 0.875em;\n color: #dc3545;\n}\n\n.invalid-tooltip {\n position: absolute;\n top: 100%;\n z-index: 5;\n display: none;\n max-width: 100%;\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n margin-top: 0.1rem;\n font-size: 0.875rem;\n color: #fff;\n background-color: rgba(220, 53, 69, 0.9);\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.was-validated :invalid ~ .invalid-feedback,\n.was-validated :invalid ~ .invalid-tooltip,\n.is-invalid ~ .invalid-feedback,\n.is-invalid ~ .invalid-tooltip {\n display: block;\n}\n\n.was-validated .form-control:invalid, .form-control.is-invalid {\n border-color: #dc3545;\n padding-right: calc(1.5em + 0.75rem);\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 12 12' width='12' height='12' fill='none' stroke='%23dc3545'%3e%3ccircle cx='6' cy='6' r='4.5'/%3e%3cpath stroke-linejoin='round' d='M5.8 3.6h.4L6 6.5z'/%3e%3ccircle cx='6' cy='8.2' r='.6' fill='%23dc3545' stroke='none'/%3e%3c/svg%3e\");\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: right calc(0.375em + 0.1875rem) center;\n background-size: calc(0.75em + 0.375rem) calc(0.75em + 0.375rem);\n}\n.was-validated .form-control:invalid:focus, .form-control.is-invalid:focus {\n border-color: #dc3545;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(220, 53, 69, 0.25);\n}\n\n.was-validated textarea.form-control:invalid, textarea.form-control.is-invalid {\n padding-right: calc(1.5em + 0.75rem);\n background-position: top calc(0.375em + 0.1875rem) right calc(0.375em + 0.1875rem);\n}\n\n.was-validated .form-select:invalid, .form-select.is-invalid {\n border-color: #dc3545;\n}\n.was-validated .form-select:invalid:not([multiple]):not([size]), .was-validated .form-select:invalid:not([multiple])[size=\"1\"], .form-select.is-invalid:not([multiple]):not([size]), .form-select.is-invalid:not([multiple])[size=\"1\"] {\n padding-right: 4.125rem;\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 16 16'%3e%3cpath fill='none' stroke='%23343a40' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' stroke-width='2' d='M2 5l6 6 6-6'/%3e%3c/svg%3e\"), url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 12 12' width='12' height='12' fill='none' stroke='%23dc3545'%3e%3ccircle cx='6' cy='6' r='4.5'/%3e%3cpath stroke-linejoin='round' d='M5.8 3.6h.4L6 6.5z'/%3e%3ccircle cx='6' cy='8.2' r='.6' fill='%23dc3545' stroke='none'/%3e%3c/svg%3e\");\n background-position: right 0.75rem center, center right 2.25rem;\n background-size: 16px 12px, calc(0.75em + 0.375rem) calc(0.75em + 0.375rem);\n}\n.was-validated .form-select:invalid:focus, .form-select.is-invalid:focus {\n border-color: #dc3545;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(220, 53, 69, 0.25);\n}\n\n.was-validated .form-check-input:invalid, .form-check-input.is-invalid {\n border-color: #dc3545;\n}\n.was-validated .form-check-input:invalid:checked, .form-check-input.is-invalid:checked {\n background-color: #dc3545;\n}\n.was-validated .form-check-input:invalid:focus, .form-check-input.is-invalid:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(220, 53, 69, 0.25);\n}\n.was-validated .form-check-input:invalid ~ .form-check-label, .form-check-input.is-invalid ~ .form-check-label {\n color: #dc3545;\n}\n\n.form-check-inline .form-check-input ~ .invalid-feedback {\n margin-left: 0.5em;\n}\n\n.was-validated .input-group .form-control:invalid, .input-group .form-control.is-invalid,\n.was-validated .input-group .form-select:invalid,\n.input-group .form-select.is-invalid {\n z-index: 2;\n}\n.was-validated .input-group .form-control:invalid:focus, .input-group .form-control.is-invalid:focus,\n.was-validated .input-group .form-select:invalid:focus,\n.input-group .form-select.is-invalid:focus {\n z-index: 3;\n}\n\n.btn {\n display: inline-block;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n color: #212529;\n text-align: center;\n text-decoration: none;\n vertical-align: middle;\n cursor: pointer;\n user-select: none;\n background-color: transparent;\n border: 1px solid transparent;\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n font-size: 1rem;\n border-radius: 0.25rem;\n transition: color 0.15s ease-in-out, background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .btn {\n  transition: none;\n }\n}\n.btn:hover {\n color: #212529;\n}\n.btn-check:focus + .btn, .btn:focus {\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n}\n.btn:disabled, .btn.disabled, fieldset:disabled .btn {\n pointer-events: none;\n opacity: 0.65;\n}\n\n.btn-primary {\n color: #fff;\n background-color: #0d6efd;\n border-color: #0d6efd;\n}\n.btn-primary:hover {\n color: #fff;\n background-color: #0b5ed7;\n border-color: #0a58ca;\n}\n.btn-check:focus + .btn-primary, .btn-primary:focus {\n color: #fff;\n background-color: #0b5ed7;\n border-color: #0a58ca;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(49, 132, 253, 0.5);\n}\n.btn-check:checked + .btn-primary, .btn-check:active + .btn-primary, .btn-primary:active, .btn-primary.active, .show > .btn-primary.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #0a58ca;\n border-color: #0a53be;\n}\n.btn-check:checked + .btn-primary:focus, .btn-check:active + .btn-primary:focus, .btn-primary:active:focus, .btn-primary.active:focus, .show > .btn-primary.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(49, 132, 253, 0.5);\n}\n.btn-primary:disabled, .btn-primary.disabled {\n color: #fff;\n background-color: #0d6efd;\n border-color: #0d6efd;\n}\n\n.btn-secondary {\n color: #fff;\n background-color: #6c757d;\n border-color: #6c757d;\n}\n.btn-secondary:hover {\n color: #fff;\n background-color: #5c636a;\n border-color: #565e64;\n}\n.btn-check:focus + .btn-secondary, .btn-secondary:focus {\n color: #fff;\n background-color: #5c636a;\n border-color: #565e64;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(130, 138, 145, 0.5);\n}\n.btn-check:checked + .btn-secondary, .btn-check:active + .btn-secondary, .btn-secondary:active, .btn-secondary.active, .show > .btn-secondary.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #565e64;\n border-color: #51585e;\n}\n.btn-check:checked + .btn-secondary:focus, .btn-check:active + .btn-secondary:focus, .btn-secondary:active:focus, .btn-secondary.active:focus, .show > .btn-secondary.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(130, 138, 145, 0.5);\n}\n.btn-secondary:disabled, .btn-secondary.disabled {\n color: #fff;\n background-color: #6c757d;\n border-color: #6c757d;\n}\n\n.btn-success {\n color: #fff;\n background-color: #198754;\n border-color: #198754;\n}\n.btn-success:hover {\n color: #fff;\n background-color: #157347;\n border-color: #146c43;\n}\n.btn-check:focus + .btn-success, .btn-success:focus {\n color: #fff;\n background-color: #157347;\n border-color: #146c43;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(60, 153, 110, 0.5);\n}\n.btn-check:checked + .btn-success, .btn-check:active + .btn-success, .btn-success:active, .btn-success.active, .show > .btn-success.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #146c43;\n border-color: #13653f;\n}\n.btn-check:checked + .btn-success:focus, .btn-check:active + .btn-success:focus, .btn-success:active:focus, .btn-success.active:focus, .show > .btn-success.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(60, 153, 110, 0.5);\n}\n.btn-success:disabled, .btn-success.disabled {\n color: #fff;\n background-color: #198754;\n border-color: #198754;\n}\n\n.btn-info {\n color: #000;\n background-color: #0dcaf0;\n border-color: #0dcaf0;\n}\n.btn-info:hover {\n color: #000;\n background-color: #31d2f2;\n border-color: #25cff2;\n}\n.btn-check:focus + .btn-info, .btn-info:focus {\n color: #000;\n background-color: #31d2f2;\n border-color: #25cff2;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(11, 172, 204, 0.5);\n}\n.btn-check:checked + .btn-info, .btn-check:active + .btn-info, .btn-info:active, .btn-info.active, .show > .btn-info.dropdown-toggle {\n color: #000;\n background-color: #3dd5f3;\n border-color: #25cff2;\n}\n.btn-check:checked + .btn-info:focus, .btn-check:active + .btn-info:focus, .btn-info:active:focus, .btn-info.active:focus, .show > .btn-info.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(11, 172, 204, 0.5);\n}\n.btn-info:disabled, .btn-info.disabled {\n color: #000;\n background-color: #0dcaf0;\n border-color: #0dcaf0;\n}\n\n.btn-warning {\n color: #000;\n background-color: #ffc107;\n border-color: #ffc107;\n}\n.btn-warning:hover {\n color: #000;\n background-color: #ffca2c;\n border-color: #ffc720;\n}\n.btn-check:focus + .btn-warning, .btn-warning:focus {\n color: #000;\n background-color: #ffca2c;\n border-color: #ffc720;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(217, 164, 6, 0.5);\n}\n.btn-check:checked + .btn-warning, .btn-check:active + .btn-warning, .btn-warning:active, .btn-warning.active, .show > .btn-warning.dropdown-toggle {\n color: #000;\n background-color: #ffcd39;\n border-color: #ffc720;\n}\n.btn-check:checked + .btn-warning:focus, .btn-check:active + .btn-warning:focus, .btn-warning:active:focus, .btn-warning.active:focus, .show > .btn-warning.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(217, 164, 6, 0.5);\n}\n.btn-warning:disabled, .btn-warning.disabled {\n color: #000;\n background-color: #ffc107;\n border-color: #ffc107;\n}\n\n.btn-danger {\n color: #fff;\n background-color: #dc3545;\n border-color: #dc3545;\n}\n.btn-danger:hover {\n color: #fff;\n background-color: #bb2d3b;\n border-color: #b02a37;\n}\n.btn-check:focus + .btn-danger, .btn-danger:focus {\n color: #fff;\n background-color: #bb2d3b;\n border-color: #b02a37;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(225, 83, 97, 0.5);\n}\n.btn-check:checked + .btn-danger, .btn-check:active + .btn-danger, .btn-danger:active, .btn-danger.active, .show > .btn-danger.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #b02a37;\n border-color: #a52834;\n}\n.btn-check:checked + .btn-danger:focus, .btn-check:active + .btn-danger:focus, .btn-danger:active:focus, .btn-danger.active:focus, .show > .btn-danger.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(225, 83, 97, 0.5);\n}\n.btn-danger:disabled, .btn-danger.disabled {\n color: #fff;\n background-color: #dc3545;\n border-color: #dc3545;\n}\n\n.btn-light {\n color: #000;\n background-color: #f8f9fa;\n border-color: #f8f9fa;\n}\n.btn-light:hover {\n color: #000;\n background-color: #f9fafb;\n border-color: #f9fafb;\n}\n.btn-check:focus + .btn-light, .btn-light:focus {\n color: #000;\n background-color: #f9fafb;\n border-color: #f9fafb;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(211, 212, 213, 0.5);\n}\n.btn-check:checked + .btn-light, .btn-check:active + .btn-light, .btn-light:active, .btn-light.active, .show > .btn-light.dropdown-toggle {\n color: #000;\n background-color: #f9fafb;\n border-color: #f9fafb;\n}\n.btn-check:checked + .btn-light:focus, .btn-check:active + .btn-light:focus, .btn-light:active:focus, .btn-light.active:focus, .show > .btn-light.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(211, 212, 213, 0.5);\n}\n.btn-light:disabled, .btn-light.disabled {\n color: #000;\n background-color: #f8f9fa;\n border-color: #f8f9fa;\n}\n\n.btn-dark {\n color: #fff;\n background-color: #212529;\n border-color: #212529;\n}\n.btn-dark:hover {\n color: #fff;\n background-color: #1c1f23;\n border-color: #1a1e21;\n}\n.btn-check:focus + .btn-dark, .btn-dark:focus {\n color: #fff;\n background-color: #1c1f23;\n border-color: #1a1e21;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(66, 70, 73, 0.5);\n}\n.btn-check:checked + .btn-dark, .btn-check:active + .btn-dark, .btn-dark:active, .btn-dark.active, .show > .btn-dark.dropdown-toggle {\n color: #fff;\n background-color: #1a1e21;\n border-color: #191c1f;\n}\n.btn-check:checked + .btn-dark:focus, .btn-check:active + .btn-dark:focus, .btn-dark:active:focus, .btn-dark.active:focus, .show > .btn-dark.dropdown-toggle:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(66, 70, 73, 0.5);\n}\n.btn-dark:disabled, .btn-dark.disabled {\n color: #fff;\n background-color: #212529;\n border-color: #212529;\n}\n\n.btn-outline-primary {\n color: #0d6efd;\n border-color: #0d6efd;\n}\n.btn-outline-primary:hover {\n color: #fff;\n background-color: #0d6efd;\n border-color: #0d6efd;\n}\n.btn-check:focus + .btn-outline-primary, .btn-outline-primary:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(13, 110, 253, 0.5);\n}\n.btn-check:checked + .btn-outline-primary, .btn-check:active + .btn-outline-primary, .btn-outline-primary:active, .btn-outline-primary.active, .btn-outline-primary.dropdown-toggle.show {\n color: #fff;\n background-color: #0d6efd;\n border-color: #0d6efd;\n}\n.btn-check:checked + .btn-outline-primary:focus, .btn-check:active + .btn-outline-primary:focus, .btn-outline-primary:active:focus, .btn-outline-primary.active:focus, .btn-outline-primary.dropdown-toggle.show:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(13, 110, 253, 0.5);\n}\n.btn-outline-primary:disabled, .btn-outline-primary.disabled {\n color: #0d6efd;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-secondary {\n color: #6c757d;\n border-color: #6c757d;\n}\n.btn-outline-secondary:hover {\n color: #fff;\n background-color: #6c757d;\n border-color: #6c757d;\n}\n.btn-check:focus + .btn-outline-secondary, .btn-outline-secondary:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(108, 117, 125, 0.5);\n}\n.btn-check:checked + .btn-outline-secondary, .btn-check:active + .btn-outline-secondary, .btn-outline-secondary:active, .btn-outline-secondary.active, .btn-outline-secondary.dropdown-toggle.show {\n color: #fff;\n background-color: #6c757d;\n border-color: #6c757d;\n}\n.btn-check:checked + .btn-outline-secondary:focus, .btn-check:active + .btn-outline-secondary:focus, .btn-outline-secondary:active:focus, .btn-outline-secondary.active:focus, .btn-outline-secondary.dropdown-toggle.show:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(108, 117, 125, 0.5);\n}\n.btn-outline-secondary:disabled, .btn-outline-secondary.disabled {\n color: #6c757d;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-success {\n color: #198754;\n border-color: #198754;\n}\n.btn-outline-success:hover {\n color: #fff;\n background-color: #198754;\n border-color: #198754;\n}\n.btn-check:focus + .btn-outline-success, .btn-outline-success:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(25, 135, 84, 0.5);\n}\n.btn-check:checked + .btn-outline-success, .btn-check:active + .btn-outline-success, .btn-outline-success:active, .btn-outline-success.active, .btn-outline-success.dropdown-toggle.show {\n color: #fff;\n background-color: #198754;\n border-color: #198754;\n}\n.btn-check:checked + .btn-outline-success:focus, .btn-check:active + .btn-outline-success:focus, .btn-outline-success:active:focus, .btn-outline-success.active:focus, .btn-outline-success.dropdown-toggle.show:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(25, 135, 84, 0.5);\n}\n.btn-outline-success:disabled, .btn-outline-success.disabled {\n color: #198754;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-info {\n color: #0dcaf0;\n border-color: #0dcaf0;\n}\n.btn-outline-info:hover {\n color: #000;\n background-color: #0dcaf0;\n border-color: #0dcaf0;\n}\n.btn-check:focus + .btn-outline-info, .btn-outline-info:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(13, 202, 240, 0.5);\n}\n.btn-check:checked + .btn-outline-info, .btn-check:active + .btn-outline-info, .btn-outline-info:active, .btn-outline-info.active, .btn-outline-info.dropdown-toggle.show {\n color: #000;\n background-color: #0dcaf0;\n border-color: #0dcaf0;\n}\n.btn-check:checked + .btn-outline-info:focus, .btn-check:active + .btn-outline-info:focus, .btn-outline-info:active:focus, .btn-outline-info.active:focus, .btn-outline-info.dropdown-toggle.show:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(13, 202, 240, 0.5);\n}\n.btn-outline-info:disabled, .btn-outline-info.disabled {\n color: #0dcaf0;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-warning {\n color: #ffc107;\n border-color: #ffc107;\n}\n.btn-outline-warning:hover {\n color: #000;\n background-color: #ffc107;\n border-color: #ffc107;\n}\n.btn-check:focus + .btn-outline-warning, .btn-outline-warning:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(255, 193, 7, 0.5);\n}\n.btn-check:checked + .btn-outline-warning, .btn-check:active + .btn-outline-warning, .btn-outline-warning:active, .btn-outline-warning.active, .btn-outline-warning.dropdown-toggle.show {\n color: #000;\n background-color: #ffc107;\n border-color: #ffc107;\n}\n.btn-check:checked + .btn-outline-warning:focus, .btn-check:active + .btn-outline-warning:focus, .btn-outline-warning:active:focus, .btn-outline-warning.active:focus, .btn-outline-warning.dropdown-toggle.show:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(255, 193, 7, 0.5);\n}\n.btn-outline-warning:disabled, .btn-outline-warning.disabled {\n color: #ffc107;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-danger {\n color: #dc3545;\n border-color: #dc3545;\n}\n.btn-outline-danger:hover {\n color: #fff;\n background-color: #dc3545;\n border-color: #dc3545;\n}\n.btn-check:focus + .btn-outline-danger, .btn-outline-danger:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(220, 53, 69, 0.5);\n}\n.btn-check:checked + .btn-outline-danger, .btn-check:active + .btn-outline-danger, .btn-outline-danger:active, .btn-outline-danger.active, .btn-outline-danger.dropdown-toggle.show {\n color: #fff;\n background-color: #dc3545;\n border-color: #dc3545;\n}\n.btn-check:checked + .btn-outline-danger:focus, .btn-check:active + .btn-outline-danger:focus, .btn-outline-danger:active:focus, .btn-outline-danger.active:focus, .btn-outline-danger.dropdown-toggle.show:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(220, 53, 69, 0.5);\n}\n.btn-outline-danger:disabled, .btn-outline-danger.disabled {\n color: #dc3545;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-light {\n color: #f8f9fa;\n border-color: #f8f9fa;\n}\n.btn-outline-light:hover {\n color: #000;\n background-color: #f8f9fa;\n border-color: #f8f9fa;\n}\n.btn-check:focus + .btn-outline-light, .btn-outline-light:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(248, 249, 250, 0.5);\n}\n.btn-check:checked + .btn-outline-light, .btn-check:active + .btn-outline-light, .btn-outline-light:active, .btn-outline-light.active, .btn-outline-light.dropdown-toggle.show {\n color: #000;\n background-color: #f8f9fa;\n border-color: #f8f9fa;\n}\n.btn-check:checked + .btn-outline-light:focus, .btn-check:active + .btn-outline-light:focus, .btn-outline-light:active:focus, .btn-outline-light.active:focus, .btn-outline-light.dropdown-toggle.show:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(248, 249, 250, 0.5);\n}\n.btn-outline-light:disabled, .btn-outline-light.disabled {\n color: #f8f9fa;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-outline-dark {\n color: #212529;\n border-color: #212529;\n}\n.btn-outline-dark:hover {\n color: #fff;\n background-color: #212529;\n border-color: #212529;\n}\n.btn-check:focus + .btn-outline-dark, .btn-outline-dark:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(33, 37, 41, 0.5);\n}\n.btn-check:checked + .btn-outline-dark, .btn-check:active + .btn-outline-dark, .btn-outline-dark:active, .btn-outline-dark.active, .btn-outline-dark.dropdown-toggle.show {\n color: #fff;\n background-color: #212529;\n border-color: #212529;\n}\n.btn-check:checked + .btn-outline-dark:focus, .btn-check:active + .btn-outline-dark:focus, .btn-outline-dark:active:focus, .btn-outline-dark.active:focus, .btn-outline-dark.dropdown-toggle.show:focus {\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(33, 37, 41, 0.5);\n}\n.btn-outline-dark:disabled, .btn-outline-dark.disabled {\n color: #212529;\n background-color: transparent;\n}\n\n.btn-link {\n font-weight: 400;\n color: #0d6efd;\n text-decoration: underline;\n}\n.btn-link:hover {\n color: #0a58ca;\n}\n.btn-link:disabled, .btn-link.disabled {\n color: #6c757d;\n}\n\n.btn-lg, .btn-group-lg > .btn {\n padding: 0.5rem 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n border-radius: 0.3rem;\n}\n\n.btn-sm, .btn-group-sm > .btn {\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n font-size: 0.875rem;\n border-radius: 0.2rem;\n}\n\n.fade {\n transition: opacity 0.15s linear;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .fade {\n  transition: none;\n }\n}\n.fade:not(.show) {\n opacity: 0;\n}\n\n.collapse:not(.show) {\n display: none;\n}\n\n.collapsing {\n height: 0;\n overflow: hidden;\n transition: height 0.35s ease;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .collapsing {\n  transition: none;\n }\n}\n\n.dropup,\n.dropend,\n.dropdown,\n.dropstart {\n position: relative;\n}\n\n.dropdown-toggle {\n white-space: nowrap;\n}\n.dropdown-toggle::after {\n display: inline-block;\n margin-left: 0.255em;\n vertical-align: 0.255em;\n content: \"\";\n border-top: 0.3em solid;\n border-right: 0.3em solid transparent;\n border-bottom: 0;\n border-left: 0.3em solid transparent;\n}\n.dropdown-toggle:empty::after {\n margin-left: 0;\n}\n\n.dropdown-menu {\n position: absolute;\n z-index: 1000;\n display: none;\n min-width: 10rem;\n padding: 0.5rem 0;\n margin: 0;\n font-size: 1rem;\n color: #212529;\n text-align: left;\n list-style: none;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15);\n border-radius: 0.25rem;\n}\n.dropdown-menu[data-bs-popper] {\n top: 100%;\n left: 0;\n margin-top: 0.125rem;\n}\n\n.dropdown-menu-start {\n --bs-position: start;\n}\n.dropdown-menu-start[data-bs-popper] {\n right: auto /* rtl:ignore */;\n left: 0 /* rtl:ignore */;\n}\n\n.dropdown-menu-end {\n --bs-position: end;\n}\n.dropdown-menu-end[data-bs-popper] {\n right: 0 /* rtl:ignore */;\n left: auto /* rtl:ignore */;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .dropdown-menu-sm-start {\n  --bs-position: start;\n }\n .dropdown-menu-sm-start[data-bs-popper] {\n  right: auto /* rtl:ignore */;\n  left: 0 /* rtl:ignore */;\n }\n\n .dropdown-menu-sm-end {\n  --bs-position: end;\n }\n .dropdown-menu-sm-end[data-bs-popper] {\n  right: 0 /* rtl:ignore */;\n  left: auto /* rtl:ignore */;\n }\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .dropdown-menu-md-start {\n  --bs-position: start;\n }\n .dropdown-menu-md-start[data-bs-popper] {\n  right: auto /* rtl:ignore */;\n  left: 0 /* rtl:ignore */;\n }\n\n .dropdown-menu-md-end {\n  --bs-position: end;\n }\n .dropdown-menu-md-end[data-bs-popper] {\n  right: 0 /* rtl:ignore */;\n  left: auto /* rtl:ignore */;\n }\n}\n@media (min-width: 992px) {\n .dropdown-menu-lg-start {\n  --bs-position: start;\n }\n .dropdown-menu-lg-start[data-bs-popper] {\n  right: auto /* rtl:ignore */;\n  left: 0 /* rtl:ignore */;\n }\n\n .dropdown-menu-lg-end {\n  --bs-position: end;\n }\n .dropdown-menu-lg-end[data-bs-popper] {\n  right: 0 /* rtl:ignore */;\n  left: auto /* rtl:ignore */;\n }\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n .dropdown-menu-xl-start {\n  --bs-position: start;\n }\n .dropdown-menu-xl-start[data-bs-popper] {\n  right: auto /* rtl:ignore */;\n  left: 0 /* rtl:ignore */;\n }\n\n .dropdown-menu-xl-end {\n  --bs-position: end;\n }\n .dropdown-menu-xl-end[data-bs-popper] {\n  right: 0 /* rtl:ignore */;\n  left: auto /* rtl:ignore */;\n }\n}\n@media (min-width: 1400px) {\n .dropdown-menu-xxl-start {\n  --bs-position: start;\n }\n .dropdown-menu-xxl-start[data-bs-popper] {\n  right: auto /* rtl:ignore */;\n  left: 0 /* rtl:ignore */;\n }\n\n .dropdown-menu-xxl-end {\n  --bs-position: end;\n }\n .dropdown-menu-xxl-end[data-bs-popper] {\n  right: 0 /* rtl:ignore */;\n  left: auto /* rtl:ignore */;\n }\n}\n.dropup .dropdown-menu[data-bs-popper] {\n top: auto;\n bottom: 100%;\n margin-top: 0;\n margin-bottom: 0.125rem;\n}\n.dropup .dropdown-toggle::after {\n display: inline-block;\n margin-left: 0.255em;\n vertical-align: 0.255em;\n content: \"\";\n border-top: 0;\n border-right: 0.3em solid transparent;\n border-bottom: 0.3em solid;\n border-left: 0.3em solid transparent;\n}\n.dropup .dropdown-toggle:empty::after {\n margin-left: 0;\n}\n\n.dropend .dropdown-menu[data-bs-popper] {\n top: 0;\n right: auto;\n left: 100%;\n margin-top: 0;\n margin-left: 0.125rem;\n}\n.dropend .dropdown-toggle::after {\n display: inline-block;\n margin-left: 0.255em;\n vertical-align: 0.255em;\n content: \"\";\n border-top: 0.3em solid transparent;\n border-right: 0;\n border-bottom: 0.3em solid transparent;\n border-left: 0.3em solid;\n}\n.dropend .dropdown-toggle:empty::after {\n margin-left: 0;\n}\n.dropend .dropdown-toggle::after {\n vertical-align: 0;\n}\n\n.dropstart .dropdown-menu[data-bs-popper] {\n top: 0;\n right: 100%;\n left: auto;\n margin-top: 0;\n margin-right: 0.125rem;\n}\n.dropstart .dropdown-toggle::after {\n display: inline-block;\n margin-left: 0.255em;\n vertical-align: 0.255em;\n content: \"\";\n}\n.dropstart .dropdown-toggle::after {\n display: none;\n}\n.dropstart .dropdown-toggle::before {\n display: inline-block;\n margin-right: 0.255em;\n vertical-align: 0.255em;\n content: \"\";\n border-top: 0.3em solid transparent;\n border-right: 0.3em solid;\n border-bottom: 0.3em solid transparent;\n}\n.dropstart .dropdown-toggle:empty::after {\n margin-left: 0;\n}\n.dropstart .dropdown-toggle::before {\n vertical-align: 0;\n}\n\n.dropdown-divider {\n height: 0;\n margin: 0.5rem 0;\n overflow: hidden;\n border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.15);\n}\n\n.dropdown-item {\n display: block;\n width: 100%;\n padding: 0.25rem 1rem;\n clear: both;\n font-weight: 400;\n color: #212529;\n text-align: inherit;\n text-decoration: none;\n white-space: nowrap;\n background-color: transparent;\n border: 0;\n}\n.dropdown-item:hover, .dropdown-item:focus {\n color: #1e2125;\n background-color: #e9ecef;\n}\n.dropdown-item.active, .dropdown-item:active {\n color: #fff;\n text-decoration: none;\n background-color: #0d6efd;\n}\n.dropdown-item.disabled, .dropdown-item:disabled {\n color: #adb5bd;\n pointer-events: none;\n background-color: transparent;\n}\n\n.dropdown-menu.show {\n display: block;\n}\n\n.dropdown-header {\n display: block;\n padding: 0.5rem 1rem;\n margin-bottom: 0;\n font-size: 0.875rem;\n color: #6c757d;\n white-space: nowrap;\n}\n\n.dropdown-item-text {\n display: block;\n padding: 0.25rem 1rem;\n color: #212529;\n}\n\n.dropdown-menu-dark {\n color: #dee2e6;\n background-color: #343a40;\n border-color: rgba(0, 0, 0, 0.15);\n}\n.dropdown-menu-dark .dropdown-item {\n color: #dee2e6;\n}\n.dropdown-menu-dark .dropdown-item:hover, .dropdown-menu-dark .dropdown-item:focus {\n color: #fff;\n background-color: rgba(255, 255, 255, 0.15);\n}\n.dropdown-menu-dark .dropdown-item.active, .dropdown-menu-dark .dropdown-item:active {\n color: #fff;\n background-color: #0d6efd;\n}\n.dropdown-menu-dark .dropdown-item.disabled, .dropdown-menu-dark .dropdown-item:disabled {\n color: #adb5bd;\n}\n.dropdown-menu-dark .dropdown-divider {\n border-color: rgba(0, 0, 0, 0.15);\n}\n.dropdown-menu-dark .dropdown-item-text {\n color: #dee2e6;\n}\n.dropdown-menu-dark .dropdown-header {\n color: #adb5bd;\n}\n\n.btn-group,\n.btn-group-vertical {\n position: relative;\n display: inline-flex;\n vertical-align: middle;\n}\n.btn-group > .btn,\n.btn-group-vertical > .btn {\n position: relative;\n flex: 1 1 auto;\n}\n.btn-group > .btn-check:checked + .btn,\n.btn-group > .btn-check:focus + .btn,\n.btn-group > .btn:hover,\n.btn-group > .btn:focus,\n.btn-group > .btn:active,\n.btn-group > .btn.active,\n.btn-group-vertical > .btn-check:checked + .btn,\n.btn-group-vertical > .btn-check:focus + .btn,\n.btn-group-vertical > .btn:hover,\n.btn-group-vertical > .btn:focus,\n.btn-group-vertical > .btn:active,\n.btn-group-vertical > .btn.active {\n z-index: 1;\n}\n\n.btn-toolbar {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n justify-content: flex-start;\n}\n.btn-toolbar .input-group {\n width: auto;\n}\n\n.btn-group > .btn:not(:first-child),\n.btn-group > .btn-group:not(:first-child) {\n margin-left: -1px;\n}\n.btn-group > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n.btn-group > .btn-group:not(:last-child) > .btn {\n border-top-right-radius: 0;\n border-bottom-right-radius: 0;\n}\n.btn-group > .btn:nth-child(n+3),\n.btn-group > :not(.btn-check) + .btn,\n.btn-group > .btn-group:not(:first-child) > .btn {\n border-top-left-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n\n.dropdown-toggle-split {\n padding-right: 0.5625rem;\n padding-left: 0.5625rem;\n}\n.dropdown-toggle-split::after, .dropup .dropdown-toggle-split::after, .dropend .dropdown-toggle-split::after {\n margin-left: 0;\n}\n.dropstart .dropdown-toggle-split::before {\n margin-right: 0;\n}\n\n.btn-sm + .dropdown-toggle-split, .btn-group-sm > .btn + .dropdown-toggle-split {\n padding-right: 0.375rem;\n padding-left: 0.375rem;\n}\n\n.btn-lg + .dropdown-toggle-split, .btn-group-lg > .btn + .dropdown-toggle-split {\n padding-right: 0.75rem;\n padding-left: 0.75rem;\n}\n\n.btn-group-vertical {\n flex-direction: column;\n align-items: flex-start;\n justify-content: center;\n}\n.btn-group-vertical > .btn,\n.btn-group-vertical > .btn-group {\n width: 100%;\n}\n.btn-group-vertical > .btn:not(:first-child),\n.btn-group-vertical > .btn-group:not(:first-child) {\n margin-top: -1px;\n}\n.btn-group-vertical > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n.btn-group-vertical > .btn-group:not(:last-child) > .btn {\n border-bottom-right-radius: 0;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n.btn-group-vertical > .btn ~ .btn,\n.btn-group-vertical > .btn-group:not(:first-child) > .btn {\n border-top-left-radius: 0;\n border-top-right-radius: 0;\n}\n\n.nav {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n padding-left: 0;\n margin-bottom: 0;\n list-style: none;\n}\n\n.nav-link {\n display: block;\n padding: 0.5rem 1rem;\n color: #0d6efd;\n text-decoration: none;\n transition: color 0.15s ease-in-out, background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .nav-link {\n  transition: none;\n }\n}\n.nav-link:hover, .nav-link:focus {\n color: #0a58ca;\n}\n.nav-link.disabled {\n color: #6c757d;\n pointer-events: none;\n cursor: default;\n}\n\n.nav-tabs {\n border-bottom: 1px solid #dee2e6;\n}\n.nav-tabs .nav-link {\n margin-bottom: -1px;\n background: none;\n border: 1px solid transparent;\n border-top-left-radius: 0.25rem;\n border-top-right-radius: 0.25rem;\n}\n.nav-tabs .nav-link:hover, .nav-tabs .nav-link:focus {\n border-color: #e9ecef #e9ecef #dee2e6;\n isolation: isolate;\n}\n.nav-tabs .nav-link.disabled {\n color: #6c757d;\n background-color: transparent;\n border-color: transparent;\n}\n.nav-tabs .nav-link.active,\n.nav-tabs .nav-item.show .nav-link {\n color: #495057;\n background-color: #fff;\n border-color: #dee2e6 #dee2e6 #fff;\n}\n.nav-tabs .dropdown-menu {\n margin-top: -1px;\n border-top-left-radius: 0;\n border-top-right-radius: 0;\n}\n\n.nav-pills .nav-link {\n background: none;\n border: 0;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n.nav-pills .nav-link.active,\n.nav-pills .show > .nav-link {\n color: #fff;\n background-color: #0d6efd;\n}\n\n.nav-fill > .nav-link,\n.nav-fill .nav-item {\n flex: 1 1 auto;\n text-align: center;\n}\n\n.nav-justified > .nav-link,\n.nav-justified .nav-item {\n flex-basis: 0;\n flex-grow: 1;\n text-align: center;\n}\n\n.nav-fill .nav-item .nav-link,\n.nav-justified .nav-item .nav-link {\n width: 100%;\n}\n\n.tab-content > .tab-pane {\n display: none;\n}\n.tab-content > .active {\n display: block;\n}\n\n.navbar {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n align-items: center;\n justify-content: space-between;\n padding-top: 0.5rem;\n padding-bottom: 0.5rem;\n}\n.navbar > .container,\n.navbar > .container-fluid,\n.navbar > .container-sm,\n.navbar > .container-md,\n.navbar > .container-lg,\n.navbar > .container-xl,\n.navbar > .container-xxl {\n display: flex;\n flex-wrap: inherit;\n align-items: center;\n justify-content: space-between;\n}\n.navbar-brand {\n padding-top: 0.3125rem;\n padding-bottom: 0.3125rem;\n margin-right: 1rem;\n font-size: 1.25rem;\n text-decoration: none;\n white-space: nowrap;\n}\n.navbar-nav {\n display: flex;\n flex-direction: column;\n padding-left: 0;\n margin-bottom: 0;\n list-style: none;\n}\n.navbar-nav .nav-link {\n padding-right: 0;\n padding-left: 0;\n}\n.navbar-nav .dropdown-menu {\n position: static;\n}\n\n.navbar-text {\n padding-top: 0.5rem;\n padding-bottom: 0.5rem;\n}\n\n.navbar-collapse {\n flex-basis: 100%;\n flex-grow: 1;\n align-items: center;\n}\n\n.navbar-toggler {\n padding: 0.25rem 0.75rem;\n font-size: 1.25rem;\n line-height: 1;\n background-color: transparent;\n border: 1px solid transparent;\n border-radius: 0.25rem;\n transition: box-shadow 0.15s ease-in-out;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .navbar-toggler {\n  transition: none;\n }\n}\n.navbar-toggler:hover {\n text-decoration: none;\n}\n.navbar-toggler:focus {\n text-decoration: none;\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem;\n}\n\n.navbar-toggler-icon {\n display: inline-block;\n width: 1.5em;\n height: 1.5em;\n vertical-align: middle;\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: center;\n background-size: 100%;\n}\n\n.navbar-nav-scroll {\n max-height: var(--bs-scroll-height, 75vh);\n overflow-y: auto;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .navbar-expand-sm {\n  flex-wrap: nowrap;\n  justify-content: flex-start;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-nav {\n  flex-direction: row;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-nav .dropdown-menu {\n  position: absolute;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-nav .nav-link {\n  padding-right: 0.5rem;\n  padding-left: 0.5rem;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-nav-scroll {\n  overflow: visible;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-collapse {\n  display: flex !important;\n  flex-basis: auto;\n }\n .navbar-expand-sm .navbar-toggler {\n  display: none;\n }\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .navbar-expand-md {\n  flex-wrap: nowrap;\n  justify-content: flex-start;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-nav {\n  flex-direction: row;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-nav .dropdown-menu {\n  position: absolute;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-nav .nav-link {\n  padding-right: 0.5rem;\n  padding-left: 0.5rem;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-nav-scroll {\n  overflow: visible;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-collapse {\n  display: flex !important;\n  flex-basis: auto;\n }\n .navbar-expand-md .navbar-toggler {\n  display: none;\n }\n}\n@media (min-width: 992px) {\n .navbar-expand-lg {\n  flex-wrap: nowrap;\n  justify-content: flex-start;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-nav {\n  flex-direction: row;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-nav .dropdown-menu {\n  position: absolute;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-nav .nav-link {\n  padding-right: 0.5rem;\n  padding-left: 0.5rem;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-nav-scroll {\n  overflow: visible;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-collapse {\n  display: flex !important;\n  flex-basis: auto;\n }\n .navbar-expand-lg .navbar-toggler {\n  display: none;\n }\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n .navbar-expand-xl {\n  flex-wrap: nowrap;\n  justify-content: flex-start;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-nav {\n  flex-direction: row;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-nav .dropdown-menu {\n  position: absolute;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-nav .nav-link {\n  padding-right: 0.5rem;\n  padding-left: 0.5rem;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-nav-scroll {\n  overflow: visible;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-collapse {\n  display: flex !important;\n  flex-basis: auto;\n }\n .navbar-expand-xl .navbar-toggler {\n  display: none;\n }\n}\n@media (min-width: 1400px) {\n .navbar-expand-xxl {\n  flex-wrap: nowrap;\n  justify-content: flex-start;\n }\n .navbar-expand-xxl .navbar-nav {\n  flex-direction: row;\n }\n .navbar-expand-xxl .navbar-nav .dropdown-menu {\n  position: absolute;\n }\n .navbar-expand-xxl .navbar-nav .nav-link {\n  padding-right: 0.5rem;\n  padding-left: 0.5rem;\n }\n .navbar-expand-xxl .navbar-nav-scroll {\n  overflow: visible;\n }\n .navbar-expand-xxl .navbar-collapse {\n  display: flex !important;\n  flex-basis: auto;\n }\n .navbar-expand-xxl .navbar-toggler {\n  display: none;\n }\n}\n.navbar-expand {\n flex-wrap: nowrap;\n justify-content: flex-start;\n}\n.navbar-expand .navbar-nav {\n flex-direction: row;\n}\n.navbar-expand .navbar-nav .dropdown-menu {\n position: absolute;\n}\n.navbar-expand .navbar-nav .nav-link {\n padding-right: 0.5rem;\n padding-left: 0.5rem;\n}\n.navbar-expand .navbar-nav-scroll {\n overflow: visible;\n}\n.navbar-expand .navbar-collapse {\n display: flex !important;\n flex-basis: auto;\n}\n.navbar-expand .navbar-toggler {\n display: none;\n}\n\n.navbar-light .navbar-brand {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.9);\n}\n.navbar-light .navbar-brand:hover, .navbar-light .navbar-brand:focus {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.9);\n}\n.navbar-light .navbar-nav .nav-link {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.55);\n}\n.navbar-light .navbar-nav .nav-link:hover, .navbar-light .navbar-nav .nav-link:focus {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.7);\n}\n.navbar-light .navbar-nav .nav-link.disabled {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.3);\n}\n.navbar-light .navbar-nav .show > .nav-link,\n.navbar-light .navbar-nav .nav-link.active {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.9);\n}\n.navbar-light .navbar-toggler {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.55);\n border-color: rgba(0, 0, 0, 0.1);\n}\n.navbar-light .navbar-toggler-icon {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 30 30'%3e%3cpath stroke='rgba%280, 0, 0, 0.55%29' stroke-linecap='round' stroke-miterlimit='10' stroke-width='2' d='M4 7h22M4 15h22M4 23h22'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n.navbar-light .navbar-text {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.55);\n}\n.navbar-light .navbar-text a,\n.navbar-light .navbar-text a:hover,\n.navbar-light .navbar-text a:focus {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.9);\n}\n\n.navbar-dark .navbar-brand {\n color: #fff;\n}\n.navbar-dark .navbar-brand:hover, .navbar-dark .navbar-brand:focus {\n color: #fff;\n}\n.navbar-dark .navbar-nav .nav-link {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.55);\n}\n.navbar-dark .navbar-nav .nav-link:hover, .navbar-dark .navbar-nav .nav-link:focus {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.75);\n}\n.navbar-dark .navbar-nav .nav-link.disabled {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.25);\n}\n.navbar-dark .navbar-nav .show > .nav-link,\n.navbar-dark .navbar-nav .nav-link.active {\n color: #fff;\n}\n.navbar-dark .navbar-toggler {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.55);\n border-color: rgba(255, 255, 255, 0.1);\n}\n.navbar-dark .navbar-toggler-icon {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 30 30'%3e%3cpath stroke='rgba%28255, 255, 255, 0.55%29' stroke-linecap='round' stroke-miterlimit='10' stroke-width='2' d='M4 7h22M4 15h22M4 23h22'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n.navbar-dark .navbar-text {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.55);\n}\n.navbar-dark .navbar-text a,\n.navbar-dark .navbar-text a:hover,\n.navbar-dark .navbar-text a:focus {\n color: #fff;\n}\n\n.card {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-direction: column;\n min-width: 0;\n word-wrap: break-word;\n background-color: #fff;\n background-clip: border-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.125);\n border-radius: 0.25rem;\n}\n.card > hr {\n margin-right: 0;\n margin-left: 0;\n}\n.card > .list-group {\n border-top: inherit;\n border-bottom: inherit;\n}\n.card > .list-group:first-child {\n border-top-width: 0;\n border-top-left-radius: calc(0.25rem - 1px);\n border-top-right-radius: calc(0.25rem - 1px);\n}\n.card > .list-group:last-child {\n border-bottom-width: 0;\n border-bottom-right-radius: calc(0.25rem - 1px);\n border-bottom-left-radius: calc(0.25rem - 1px);\n}\n.card > .card-header + .list-group,\n.card > .list-group + .card-footer {\n border-top: 0;\n}\n\n.card-body {\n flex: 1 1 auto;\n padding: 1rem 1rem;\n}\n\n.card-title {\n margin-bottom: 0.5rem;\n}\n\n.card-subtitle {\n margin-top: -0.25rem;\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.card-text:last-child {\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.card-link:hover {\n text-decoration: none;\n}\n.card-link + .card-link {\n margin-left: 1rem;\n}\n\n.card-header {\n padding: 0.5rem 1rem;\n margin-bottom: 0;\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.03);\n border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.125);\n}\n.card-header:first-child {\n border-radius: calc(0.25rem - 1px) calc(0.25rem - 1px) 0 0;\n}\n\n.card-footer {\n padding: 0.5rem 1rem;\n background-color: rgba(0, 0, 0, 0.03);\n border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.125);\n}\n.card-footer:last-child {\n border-radius: 0 0 calc(0.25rem - 1px) calc(0.25rem - 1px);\n}\n\n.card-header-tabs {\n margin-right: -0.5rem;\n margin-bottom: -0.5rem;\n margin-left: -0.5rem;\n border-bottom: 0;\n}\n\n.card-header-pills {\n margin-right: -0.5rem;\n margin-left: -0.5rem;\n}\n\n.card-img-overlay {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n padding: 1rem;\n border-radius: calc(0.25rem - 1px);\n}\n\n.card-img,\n.card-img-top,\n.card-img-bottom {\n width: 100%;\n}\n\n.card-img,\n.card-img-top {\n border-top-left-radius: calc(0.25rem - 1px);\n border-top-right-radius: calc(0.25rem - 1px);\n}\n\n.card-img,\n.card-img-bottom {\n border-bottom-right-radius: calc(0.25rem - 1px);\n border-bottom-left-radius: calc(0.25rem - 1px);\n}\n\n.card-group > .card {\n margin-bottom: 0.75rem;\n}\n@media (min-width: 576px) {\n .card-group {\n  display: flex;\n  flex-flow: row wrap;\n }\n .card-group > .card {\n  flex: 1 0 0%;\n  margin-bottom: 0;\n }\n .card-group > .card + .card {\n  margin-left: 0;\n  border-left: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:last-child) {\n  border-top-right-radius: 0;\n  border-bottom-right-radius: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:last-child) .card-img-top,\n.card-group > .card:not(:last-child) .card-header {\n  border-top-right-radius: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:last-child) .card-img-bottom,\n.card-group > .card:not(:last-child) .card-footer {\n  border-bottom-right-radius: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:first-child) {\n  border-top-left-radius: 0;\n  border-bottom-left-radius: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:first-child) .card-img-top,\n.card-group > .card:not(:first-child) .card-header {\n  border-top-left-radius: 0;\n }\n .card-group > .card:not(:first-child) .card-img-bottom,\n.card-group > .card:not(:first-child) .card-footer {\n  border-bottom-left-radius: 0;\n }\n}\n\n.accordion-button {\n position: relative;\n display: flex;\n align-items: center;\n width: 100%;\n padding: 1rem 1.25rem;\n font-size: 1rem;\n color: #212529;\n text-align: left;\n background-color: #fff;\n border: 0;\n border-radius: 0;\n overflow-anchor: none;\n transition: color 0.15s ease-in-out, background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out, border-radius 0.15s ease;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .accordion-button {\n  transition: none;\n }\n}\n.accordion-button:not(.collapsed) {\n color: #0c63e4;\n background-color: #e7f1ff;\n box-shadow: inset 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.125);\n}\n.accordion-button:not(.collapsed)::after {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 16 16' fill='%230c63e4'%3e%3cpath fill-rule='evenodd' d='M1.646 4.646a.5.5 0 0 1 .708 0L8 10.293l5.646-5.647a.5.5 0 0 1 .708.708l-6 6a.5.5 0 0 1-.708 0l-6-6a.5.5 0 0 1 0-.708z'/%3e%3c/svg%3e\");\n transform: rotate(-180deg);\n}\n.accordion-button::after {\n flex-shrink: 0;\n width: 1.25rem;\n height: 1.25rem;\n margin-left: auto;\n content: \"\";\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 16 16' fill='%23212529'%3e%3cpath fill-rule='evenodd' d='M1.646 4.646a.5.5 0 0 1 .708 0L8 10.293l5.646-5.647a.5.5 0 0 1 .708.708l-6 6a.5.5 0 0 1-.708 0l-6-6a.5.5 0 0 1 0-.708z'/%3e%3c/svg%3e\");\n background-repeat: no-repeat;\n background-size: 1.25rem;\n transition: transform 0.2s ease-in-out;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .accordion-button::after {\n  transition: none;\n }\n}\n.accordion-button:hover {\n z-index: 2;\n}\n.accordion-button:focus {\n z-index: 3;\n border-color: #86b7fe;\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n}\n\n.accordion-header {\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.accordion-item {\n background-color: #fff;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.125);\n}\n.accordion-item:first-of-type {\n border-top-left-radius: 0.25rem;\n border-top-right-radius: 0.25rem;\n}\n.accordion-item:first-of-type .accordion-button {\n border-top-left-radius: calc(0.25rem - 1px);\n border-top-right-radius: calc(0.25rem - 1px);\n}\n.accordion-item:not(:first-of-type) {\n border-top: 0;\n}\n.accordion-item:last-of-type {\n border-bottom-right-radius: 0.25rem;\n border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n}\n.accordion-item:last-of-type .accordion-button.collapsed {\n border-bottom-right-radius: calc(0.25rem - 1px);\n border-bottom-left-radius: calc(0.25rem - 1px);\n}\n.accordion-item:last-of-type .accordion-collapse {\n border-bottom-right-radius: 0.25rem;\n border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n}\n\n.accordion-body {\n padding: 1rem 1.25rem;\n}\n\n.accordion-flush .accordion-collapse {\n border-width: 0;\n}\n.accordion-flush .accordion-item {\n border-right: 0;\n border-left: 0;\n border-radius: 0;\n}\n.accordion-flush .accordion-item:first-child {\n border-top: 0;\n}\n.accordion-flush .accordion-item:last-child {\n border-bottom: 0;\n}\n.accordion-flush .accordion-item .accordion-button {\n border-radius: 0;\n}\n\n.breadcrumb {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n padding: 0 0;\n margin-bottom: 1rem;\n list-style: none;\n}\n\n.breadcrumb-item + .breadcrumb-item {\n padding-left: 0.5rem;\n}\n.breadcrumb-item + .breadcrumb-item::before {\n float: left;\n padding-right: 0.5rem;\n color: #6c757d;\n content: var(--bs-breadcrumb-divider, \"/\") /* rtl: var(--bs-breadcrumb-divider, \"/\") */;\n}\n.breadcrumb-item.active {\n color: #6c757d;\n}\n\n.pagination {\n display: flex;\n padding-left: 0;\n list-style: none;\n}\n\n.page-link {\n position: relative;\n display: block;\n color: #0d6efd;\n text-decoration: none;\n background-color: #fff;\n border: 1px solid #dee2e6;\n transition: color 0.15s ease-in-out, background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .page-link {\n  transition: none;\n }\n}\n.page-link:hover {\n z-index: 2;\n color: #0a58ca;\n background-color: #e9ecef;\n border-color: #dee2e6;\n}\n.page-link:focus {\n z-index: 3;\n color: #0a58ca;\n background-color: #e9ecef;\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n}\n\n.page-item:not(:first-child) .page-link {\n margin-left: -1px;\n}\n.page-item.active .page-link {\n z-index: 3;\n color: #fff;\n background-color: #0d6efd;\n border-color: #0d6efd;\n}\n.page-item.disabled .page-link {\n color: #6c757d;\n pointer-events: none;\n background-color: #fff;\n border-color: #dee2e6;\n}\n\n.page-link {\n padding: 0.375rem 0.75rem;\n}\n\n.page-item:first-child .page-link {\n border-top-left-radius: 0.25rem;\n border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n}\n.page-item:last-child .page-link {\n border-top-right-radius: 0.25rem;\n border-bottom-right-radius: 0.25rem;\n}\n\n.pagination-lg .page-link {\n padding: 0.75rem 1.5rem;\n font-size: 1.25rem;\n}\n.pagination-lg .page-item:first-child .page-link {\n border-top-left-radius: 0.3rem;\n border-bottom-left-radius: 0.3rem;\n}\n.pagination-lg .page-item:last-child .page-link {\n border-top-right-radius: 0.3rem;\n border-bottom-right-radius: 0.3rem;\n}\n\n.pagination-sm .page-link {\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n font-size: 0.875rem;\n}\n.pagination-sm .page-item:first-child .page-link {\n border-top-left-radius: 0.2rem;\n border-bottom-left-radius: 0.2rem;\n}\n.pagination-sm .page-item:last-child .page-link {\n border-top-right-radius: 0.2rem;\n border-bottom-right-radius: 0.2rem;\n}\n\n.badge {\n display: inline-block;\n padding: 0.35em 0.65em;\n font-size: 0.75em;\n font-weight: 700;\n line-height: 1;\n color: #fff;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n vertical-align: baseline;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n.badge:empty {\n display: none;\n}\n\n.btn .badge {\n position: relative;\n top: -1px;\n}\n\n.alert {\n position: relative;\n padding: 1rem 1rem;\n margin-bottom: 1rem;\n border: 1px solid transparent;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.alert-heading {\n color: inherit;\n}\n\n.alert-link {\n font-weight: 700;\n}\n\n.alert-dismissible {\n padding-right: 3rem;\n}\n.alert-dismissible .btn-close {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n z-index: 2;\n padding: 1.25rem 1rem;\n}\n\n.alert-primary {\n color: #084298;\n background-color: #cfe2ff;\n border-color: #b6d4fe;\n}\n.alert-primary .alert-link {\n color: #06357a;\n}\n\n.alert-secondary {\n color: #41464b;\n background-color: #e2e3e5;\n border-color: #d3d6d8;\n}\n.alert-secondary .alert-link {\n color: #34383c;\n}\n\n.alert-success {\n color: #0f5132;\n background-color: #d1e7dd;\n border-color: #badbcc;\n}\n.alert-success .alert-link {\n color: #0c4128;\n}\n\n.alert-info {\n color: #055160;\n background-color: #cff4fc;\n border-color: #b6effb;\n}\n.alert-info .alert-link {\n color: #04414d;\n}\n\n.alert-warning {\n color: #664d03;\n background-color: #fff3cd;\n border-color: #ffecb5;\n}\n.alert-warning .alert-link {\n color: #523e02;\n}\n\n.alert-danger {\n color: #842029;\n background-color: #f8d7da;\n border-color: #f5c2c7;\n}\n.alert-danger .alert-link {\n color: #6a1a21;\n}\n\n.alert-light {\n color: #636464;\n background-color: #fefefe;\n border-color: #fdfdfe;\n}\n.alert-light .alert-link {\n color: #4f5050;\n}\n\n.alert-dark {\n color: #141619;\n background-color: #d3d3d4;\n border-color: #bcbebf;\n}\n.alert-dark .alert-link {\n color: #101214;\n}\n\n@keyframes progress-bar-stripes {\n 0% {\n  background-position-x: 1rem;\n }\n}\n.progress {\n display: flex;\n height: 1rem;\n overflow: hidden;\n font-size: 0.75rem;\n background-color: #e9ecef;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.progress-bar {\n display: flex;\n flex-direction: column;\n justify-content: center;\n overflow: hidden;\n color: #fff;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n background-color: #0d6efd;\n transition: width 0.6s ease;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .progress-bar {\n  transition: none;\n }\n}\n\n.progress-bar-striped {\n background-image: linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, 0.15) 25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 50%, rgba(255, 255, 255, 0.15) 75%, transparent 75%, transparent);\n background-size: 1rem 1rem;\n}\n\n.progress-bar-animated {\n animation: 1s linear infinite progress-bar-stripes;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .progress-bar-animated {\n  animation: none;\n }\n}\n\n.list-group {\n display: flex;\n flex-direction: column;\n padding-left: 0;\n margin-bottom: 0;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.list-group-numbered {\n list-style-type: none;\n counter-reset: section;\n}\n.list-group-numbered > li::before {\n content: counters(section, \".\") \". \";\n counter-increment: section;\n}\n\n.list-group-item-action {\n width: 100%;\n color: #495057;\n text-align: inherit;\n}\n.list-group-item-action:hover, .list-group-item-action:focus {\n z-index: 1;\n color: #495057;\n text-decoration: none;\n background-color: #f8f9fa;\n}\n.list-group-item-action:active {\n color: #212529;\n background-color: #e9ecef;\n}\n\n.list-group-item {\n position: relative;\n display: block;\n padding: 0.5rem 1rem;\n color: #212529;\n text-decoration: none;\n background-color: #fff;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.125);\n}\n.list-group-item:first-child {\n border-top-left-radius: inherit;\n border-top-right-radius: inherit;\n}\n.list-group-item:last-child {\n border-bottom-right-radius: inherit;\n border-bottom-left-radius: inherit;\n}\n.list-group-item.disabled, .list-group-item:disabled {\n color: #6c757d;\n pointer-events: none;\n background-color: #fff;\n}\n.list-group-item.active {\n z-index: 2;\n color: #fff;\n background-color: #0d6efd;\n border-color: #0d6efd;\n}\n.list-group-item + .list-group-item {\n border-top-width: 0;\n}\n.list-group-item + .list-group-item.active {\n margin-top: -1px;\n border-top-width: 1px;\n}\n\n.list-group-horizontal {\n flex-direction: row;\n}\n.list-group-horizontal > .list-group-item:first-child {\n border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n border-top-right-radius: 0;\n}\n.list-group-horizontal > .list-group-item:last-child {\n border-top-right-radius: 0.25rem;\n border-bottom-left-radius: 0;\n}\n.list-group-horizontal > .list-group-item.active {\n margin-top: 0;\n}\n.list-group-horizontal > .list-group-item + .list-group-item {\n border-top-width: 1px;\n border-left-width: 0;\n}\n.list-group-horizontal > .list-group-item + .list-group-item.active {\n margin-left: -1px;\n border-left-width: 1px;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .list-group-horizontal-sm {\n  flex-direction: row;\n }\n .list-group-horizontal-sm > .list-group-item:first-child {\n  border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n  border-top-right-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-sm > .list-group-item:last-child {\n  border-top-right-radius: 0.25rem;\n  border-bottom-left-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-sm > .list-group-item.active {\n  margin-top: 0;\n }\n .list-group-horizontal-sm > .list-group-item + .list-group-item {\n  border-top-width: 1px;\n  border-left-width: 0;\n }\n .list-group-horizontal-sm > .list-group-item + .list-group-item.active {\n  margin-left: -1px;\n  border-left-width: 1px;\n }\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .list-group-horizontal-md {\n  flex-direction: row;\n }\n .list-group-horizontal-md > .list-group-item:first-child {\n  border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n  border-top-right-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-md > .list-group-item:last-child {\n  border-top-right-radius: 0.25rem;\n  border-bottom-left-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-md > .list-group-item.active {\n  margin-top: 0;\n }\n .list-group-horizontal-md > .list-group-item + .list-group-item {\n  border-top-width: 1px;\n  border-left-width: 0;\n }\n .list-group-horizontal-md > .list-group-item + .list-group-item.active {\n  margin-left: -1px;\n  border-left-width: 1px;\n }\n}\n@media (min-width: 992px) {\n .list-group-horizontal-lg {\n  flex-direction: row;\n }\n .list-group-horizontal-lg > .list-group-item:first-child {\n  border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n  border-top-right-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-lg > .list-group-item:last-child {\n  border-top-right-radius: 0.25rem;\n  border-bottom-left-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-lg > .list-group-item.active {\n  margin-top: 0;\n }\n .list-group-horizontal-lg > .list-group-item + .list-group-item {\n  border-top-width: 1px;\n  border-left-width: 0;\n }\n .list-group-horizontal-lg > .list-group-item + .list-group-item.active {\n  margin-left: -1px;\n  border-left-width: 1px;\n }\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n .list-group-horizontal-xl {\n  flex-direction: row;\n }\n .list-group-horizontal-xl > .list-group-item:first-child {\n  border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n  border-top-right-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-xl > .list-group-item:last-child {\n  border-top-right-radius: 0.25rem;\n  border-bottom-left-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-xl > .list-group-item.active {\n  margin-top: 0;\n }\n .list-group-horizontal-xl > .list-group-item + .list-group-item {\n  border-top-width: 1px;\n  border-left-width: 0;\n }\n .list-group-horizontal-xl > .list-group-item + .list-group-item.active {\n  margin-left: -1px;\n  border-left-width: 1px;\n }\n}\n@media (min-width: 1400px) {\n .list-group-horizontal-xxl {\n  flex-direction: row;\n }\n .list-group-horizontal-xxl > .list-group-item:first-child {\n  border-bottom-left-radius: 0.25rem;\n  border-top-right-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-xxl > .list-group-item:last-child {\n  border-top-right-radius: 0.25rem;\n  border-bottom-left-radius: 0;\n }\n .list-group-horizontal-xxl > .list-group-item.active {\n  margin-top: 0;\n }\n .list-group-horizontal-xxl > .list-group-item + .list-group-item {\n  border-top-width: 1px;\n  border-left-width: 0;\n }\n .list-group-horizontal-xxl > .list-group-item + .list-group-item.active {\n  margin-left: -1px;\n  border-left-width: 1px;\n }\n}\n.list-group-flush {\n border-radius: 0;\n}\n.list-group-flush > .list-group-item {\n border-width: 0 0 1px;\n}\n.list-group-flush > .list-group-item:last-child {\n border-bottom-width: 0;\n}\n\n.list-group-item-primary {\n color: #084298;\n background-color: #cfe2ff;\n}\n.list-group-item-primary.list-group-item-action:hover, .list-group-item-primary.list-group-item-action:focus {\n color: #084298;\n background-color: #bacbe6;\n}\n.list-group-item-primary.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #084298;\n border-color: #084298;\n}\n\n.list-group-item-secondary {\n color: #41464b;\n background-color: #e2e3e5;\n}\n.list-group-item-secondary.list-group-item-action:hover, .list-group-item-secondary.list-group-item-action:focus {\n color: #41464b;\n background-color: #cbccce;\n}\n.list-group-item-secondary.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #41464b;\n border-color: #41464b;\n}\n\n.list-group-item-success {\n color: #0f5132;\n background-color: #d1e7dd;\n}\n.list-group-item-success.list-group-item-action:hover, .list-group-item-success.list-group-item-action:focus {\n color: #0f5132;\n background-color: #bcd0c7;\n}\n.list-group-item-success.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #0f5132;\n border-color: #0f5132;\n}\n\n.list-group-item-info {\n color: #055160;\n background-color: #cff4fc;\n}\n.list-group-item-info.list-group-item-action:hover, .list-group-item-info.list-group-item-action:focus {\n color: #055160;\n background-color: #badce3;\n}\n.list-group-item-info.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #055160;\n border-color: #055160;\n}\n\n.list-group-item-warning {\n color: #664d03;\n background-color: #fff3cd;\n}\n.list-group-item-warning.list-group-item-action:hover, .list-group-item-warning.list-group-item-action:focus {\n color: #664d03;\n background-color: #e6dbb9;\n}\n.list-group-item-warning.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #664d03;\n border-color: #664d03;\n}\n\n.list-group-item-danger {\n color: #842029;\n background-color: #f8d7da;\n}\n.list-group-item-danger.list-group-item-action:hover, .list-group-item-danger.list-group-item-action:focus {\n color: #842029;\n background-color: #dfc2c4;\n}\n.list-group-item-danger.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #842029;\n border-color: #842029;\n}\n\n.list-group-item-light {\n color: #636464;\n background-color: #fefefe;\n}\n.list-group-item-light.list-group-item-action:hover, .list-group-item-light.list-group-item-action:focus {\n color: #636464;\n background-color: #e5e5e5;\n}\n.list-group-item-light.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #636464;\n border-color: #636464;\n}\n\n.list-group-item-dark {\n color: #141619;\n background-color: #d3d3d4;\n}\n.list-group-item-dark.list-group-item-action:hover, .list-group-item-dark.list-group-item-action:focus {\n color: #141619;\n background-color: #bebebf;\n}\n.list-group-item-dark.list-group-item-action.active {\n color: #fff;\n background-color: #141619;\n border-color: #141619;\n}\n\n.btn-close {\n box-sizing: content-box;\n width: 1em;\n height: 1em;\n padding: 0.25em 0.25em;\n color: #000;\n background: transparent url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 16 16' fill='%23000'%3e%3cpath d='M.293.293a1 1 0 011.414 0L8 6.586 14.293.293a1 1 0 111.414 1.414L9.414 8l6.293 6.293a1 1 0 01-1.414 1.414L8 9.414l-6.293 6.293a1 1 0 01-1.414-1.414L6.586 8 .293 1.707a1 1 0 010-1.414z'/%3e%3c/svg%3e\") center/1em auto no-repeat;\n border: 0;\n border-radius: 0.25rem;\n opacity: 0.5;\n}\n.btn-close:hover {\n color: #000;\n text-decoration: none;\n opacity: 0.75;\n}\n.btn-close:focus {\n outline: 0;\n box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(13, 110, 253, 0.25);\n opacity: 1;\n}\n.btn-close:disabled, .btn-close.disabled {\n pointer-events: none;\n user-select: none;\n opacity: 0.25;\n}\n\n.btn-close-white {\n filter: invert(1) grayscale(100%) brightness(200%);\n}\n\n.toast {\n width: 350px;\n max-width: 100%;\n font-size: 0.875rem;\n pointer-events: auto;\n background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85);\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1);\n box-shadow: 0 0.5rem 1rem rgba(0, 0, 0, 0.15);\n border-radius: 0.25rem;\n}\n.toast:not(.showing):not(.show) {\n opacity: 0;\n}\n.toast.hide {\n display: none;\n}\n\n.toast-container {\n width: max-content;\n max-width: 100%;\n pointer-events: none;\n}\n.toast-container > :not(:last-child) {\n margin-bottom: 0.75rem;\n}\n\n.toast-header {\n display: flex;\n align-items: center;\n padding: 0.5rem 0.75rem;\n color: #6c757d;\n background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85);\n background-clip: padding-box;\n border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.05);\n border-top-left-radius: calc(0.25rem - 1px);\n border-top-right-radius: calc(0.25rem - 1px);\n}\n.toast-header .btn-close {\n margin-right: -0.375rem;\n margin-left: 0.75rem;\n}\n\n.toast-body {\n padding: 0.75rem;\n word-wrap: break-word;\n}\n\n.modal {\n position: fixed;\n top: 0;\n left: 0;\n z-index: 1060;\n display: none;\n width: 100%;\n height: 100%;\n overflow-x: hidden;\n overflow-y: auto;\n outline: 0;\n}\n\n.modal-dialog {\n position: relative;\n width: auto;\n margin: 0.5rem;\n pointer-events: none;\n}\n.modal.fade .modal-dialog {\n transition: transform 0.3s ease-out;\n transform: translate(0, -50px);\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .modal.fade .modal-dialog {\n  transition: none;\n }\n}\n.modal.show .modal-dialog {\n transform: none;\n}\n.modal.modal-static .modal-dialog {\n transform: scale(1.02);\n}\n\n.modal-dialog-scrollable {\n height: calc(100% - 1rem);\n}\n.modal-dialog-scrollable .modal-content {\n max-height: 100%;\n overflow: hidden;\n}\n.modal-dialog-scrollable .modal-body {\n overflow-y: auto;\n}\n\n.modal-dialog-centered {\n display: flex;\n align-items: center;\n min-height: calc(100% - 1rem);\n}\n\n.modal-content {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-direction: column;\n width: 100%;\n pointer-events: auto;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);\n border-radius: 0.3rem;\n outline: 0;\n}\n\n.modal-backdrop {\n position: fixed;\n top: 0;\n left: 0;\n z-index: 1040;\n width: 100vw;\n height: 100vh;\n background-color: #000;\n}\n.modal-backdrop.fade {\n opacity: 0;\n}\n.modal-backdrop.show {\n opacity: 0.5;\n}\n\n.modal-header {\n display: flex;\n flex-shrink: 0;\n align-items: center;\n justify-content: space-between;\n padding: 1rem 1rem;\n border-bottom: 1px solid #dee2e6;\n border-top-left-radius: calc(0.3rem - 1px);\n border-top-right-radius: calc(0.3rem - 1px);\n}\n.modal-header .btn-close {\n padding: 0.5rem 0.5rem;\n margin: -0.5rem -0.5rem -0.5rem auto;\n}\n\n.modal-title {\n margin-bottom: 0;\n line-height: 1.5;\n}\n\n.modal-body {\n position: relative;\n flex: 1 1 auto;\n padding: 1rem;\n}\n\n.modal-footer {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n flex-shrink: 0;\n align-items: center;\n justify-content: flex-end;\n padding: 0.75rem;\n border-top: 1px solid #dee2e6;\n border-bottom-right-radius: calc(0.3rem - 1px);\n border-bottom-left-radius: calc(0.3rem - 1px);\n}\n.modal-footer > * {\n margin: 0.25rem;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .modal-dialog {\n  max-width: 500px;\n  margin: 1.75rem auto;\n }\n\n .modal-dialog-scrollable {\n  height: calc(100% - 3.5rem);\n }\n\n .modal-dialog-centered {\n  min-height: calc(100% - 3.5rem);\n }\n\n .modal-sm {\n  max-width: 300px;\n }\n}\n@media (min-width: 992px) {\n .modal-lg,\n.modal-xl {\n  max-width: 800px;\n }\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n .modal-xl {\n  max-width: 1140px;\n }\n}\n.modal-fullscreen {\n width: 100vw;\n max-width: none;\n height: 100%;\n margin: 0;\n}\n.modal-fullscreen .modal-content {\n height: 100%;\n border: 0;\n border-radius: 0;\n}\n.modal-fullscreen .modal-header {\n border-radius: 0;\n}\n.modal-fullscreen .modal-body {\n overflow-y: auto;\n}\n.modal-fullscreen .modal-footer {\n border-radius: 0;\n}\n\n@media (max-width: 575.98px) {\n .modal-fullscreen-sm-down {\n  width: 100vw;\n  max-width: none;\n  height: 100%;\n  margin: 0;\n }\n .modal-fullscreen-sm-down .modal-content {\n  height: 100%;\n  border: 0;\n  border-radius: 0;\n }\n .modal-fullscreen-sm-down .modal-header {\n  border-radius: 0;\n }\n .modal-fullscreen-sm-down .modal-body {\n  overflow-y: auto;\n }\n .modal-fullscreen-sm-down .modal-footer {\n  border-radius: 0;\n }\n}\n@media (max-width: 767.98px) {\n .modal-fullscreen-md-down {\n  width: 100vw;\n  max-width: none;\n  height: 100%;\n  margin: 0;\n }\n .modal-fullscreen-md-down .modal-content {\n  height: 100%;\n  border: 0;\n  border-radius: 0;\n }\n .modal-fullscreen-md-down .modal-header {\n  border-radius: 0;\n }\n .modal-fullscreen-md-down .modal-body {\n  overflow-y: auto;\n }\n .modal-fullscreen-md-down .modal-footer {\n  border-radius: 0;\n }\n}\n@media (max-width: 991.98px) {\n .modal-fullscreen-lg-down {\n  width: 100vw;\n  max-width: none;\n  height: 100%;\n  margin: 0;\n }\n .modal-fullscreen-lg-down .modal-content {\n  height: 100%;\n  border: 0;\n  border-radius: 0;\n }\n .modal-fullscreen-lg-down .modal-header {\n  border-radius: 0;\n }\n .modal-fullscreen-lg-down .modal-body {\n  overflow-y: auto;\n }\n .modal-fullscreen-lg-down .modal-footer {\n  border-radius: 0;\n }\n}\n@media (max-width: 1199.98px) {\n .modal-fullscreen-xl-down {\n  width: 100vw;\n  max-width: none;\n  height: 100%;\n  margin: 0;\n }\n .modal-fullscreen-xl-down .modal-content {\n  height: 100%;\n  border: 0;\n  border-radius: 0;\n }\n .modal-fullscreen-xl-down .modal-header {\n  border-radius: 0;\n }\n .modal-fullscreen-xl-down .modal-body {\n  overflow-y: auto;\n }\n .modal-fullscreen-xl-down .modal-footer {\n  border-radius: 0;\n }\n}\n@media (max-width: 1399.98px) {\n .modal-fullscreen-xxl-down {\n  width: 100vw;\n  max-width: none;\n  height: 100%;\n  margin: 0;\n }\n .modal-fullscreen-xxl-down .modal-content {\n  height: 100%;\n  border: 0;\n  border-radius: 0;\n }\n .modal-fullscreen-xxl-down .modal-header {\n  border-radius: 0;\n }\n .modal-fullscreen-xxl-down .modal-body {\n  overflow-y: auto;\n }\n .modal-fullscreen-xxl-down .modal-footer {\n  border-radius: 0;\n }\n}\n.tooltip {\n position: absolute;\n z-index: 1080;\n display: block;\n margin: 0;\n font-family: var(--bs-font-sans-serif);\n font-style: normal;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n text-align: left;\n text-align: start;\n text-decoration: none;\n text-shadow: none;\n text-transform: none;\n letter-spacing: normal;\n word-break: normal;\n word-spacing: normal;\n white-space: normal;\n line-break: auto;\n font-size: 0.875rem;\n word-wrap: break-word;\n opacity: 0;\n}\n.tooltip.show {\n opacity: 0.9;\n}\n.tooltip .tooltip-arrow {\n position: absolute;\n display: block;\n width: 0.8rem;\n height: 0.4rem;\n}\n.tooltip .tooltip-arrow::before {\n position: absolute;\n content: \"\";\n border-color: transparent;\n border-style: solid;\n}\n\n.bs-tooltip-top, .bs-tooltip-auto[data-popper-placement^=top] {\n padding: 0.4rem 0;\n}\n.bs-tooltip-top .tooltip-arrow, .bs-tooltip-auto[data-popper-placement^=top] .tooltip-arrow {\n bottom: 0;\n}\n.bs-tooltip-top .tooltip-arrow::before, .bs-tooltip-auto[data-popper-placement^=top] .tooltip-arrow::before {\n top: -1px;\n border-width: 0.4rem 0.4rem 0;\n border-top-color: #000;\n}\n\n.bs-tooltip-end, .bs-tooltip-auto[data-popper-placement^=right] {\n padding: 0 0.4rem;\n}\n.bs-tooltip-end .tooltip-arrow, .bs-tooltip-auto[data-popper-placement^=right] .tooltip-arrow {\n left: 0;\n width: 0.4rem;\n height: 0.8rem;\n}\n.bs-tooltip-end .tooltip-arrow::before, .bs-tooltip-auto[data-popper-placement^=right] .tooltip-arrow::before {\n right: -1px;\n border-width: 0.4rem 0.4rem 0.4rem 0;\n border-right-color: #000;\n}\n\n.bs-tooltip-bottom, .bs-tooltip-auto[data-popper-placement^=bottom] {\n padding: 0.4rem 0;\n}\n.bs-tooltip-bottom .tooltip-arrow, .bs-tooltip-auto[data-popper-placement^=bottom] .tooltip-arrow {\n top: 0;\n}\n.bs-tooltip-bottom .tooltip-arrow::before, .bs-tooltip-auto[data-popper-placement^=bottom] .tooltip-arrow::before {\n bottom: -1px;\n border-width: 0 0.4rem 0.4rem;\n border-bottom-color: #000;\n}\n\n.bs-tooltip-start, .bs-tooltip-auto[data-popper-placement^=left] {\n padding: 0 0.4rem;\n}\n.bs-tooltip-start .tooltip-arrow, .bs-tooltip-auto[data-popper-placement^=left] .tooltip-arrow {\n right: 0;\n width: 0.4rem;\n height: 0.8rem;\n}\n.bs-tooltip-start .tooltip-arrow::before, .bs-tooltip-auto[data-popper-placement^=left] .tooltip-arrow::before {\n left: -1px;\n border-width: 0.4rem 0 0.4rem 0.4rem;\n border-left-color: #000;\n}\n\n.tooltip-inner {\n max-width: 200px;\n padding: 0.25rem 0.5rem;\n color: #fff;\n text-align: center;\n background-color: #000;\n border-radius: 0.25rem;\n}\n\n.popover {\n position: absolute;\n top: 0;\n left: 0 /* rtl:ignore */;\n z-index: 1070;\n display: block;\n max-width: 276px;\n font-family: var(--bs-font-sans-serif);\n font-style: normal;\n font-weight: 400;\n line-height: 1.5;\n text-align: left;\n text-align: start;\n text-decoration: none;\n text-shadow: none;\n text-transform: none;\n letter-spacing: normal;\n word-break: normal;\n word-spacing: normal;\n white-space: normal;\n line-break: auto;\n font-size: 0.875rem;\n word-wrap: break-word;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);\n border-radius: 0.3rem;\n}\n.popover .popover-arrow {\n position: absolute;\n display: block;\n width: 1rem;\n height: 0.5rem;\n}\n.popover .popover-arrow::before, .popover .popover-arrow::after {\n position: absolute;\n display: block;\n content: \"\";\n border-color: transparent;\n border-style: solid;\n}\n\n.bs-popover-top > .popover-arrow, .bs-popover-auto[data-popper-placement^=top] > .popover-arrow {\n bottom: calc(-0.5rem - 1px);\n}\n.bs-popover-top > .popover-arrow::before, .bs-popover-auto[data-popper-placement^=top] > .popover-arrow::before {\n bottom: 0;\n border-width: 0.5rem 0.5rem 0;\n border-top-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);\n}\n.bs-popover-top > .popover-arrow::after, .bs-popover-auto[data-popper-placement^=top] > .popover-arrow::after {\n bottom: 1px;\n border-width: 0.5rem 0.5rem 0;\n border-top-color: #fff;\n}\n\n.bs-popover-end > .popover-arrow, .bs-popover-auto[data-popper-placement^=right] > .popover-arrow {\n left: calc(-0.5rem - 1px);\n width: 0.5rem;\n height: 1rem;\n}\n.bs-popover-end > .popover-arrow::before, .bs-popover-auto[data-popper-placement^=right] > .popover-arrow::before {\n left: 0;\n border-width: 0.5rem 0.5rem 0.5rem 0;\n border-right-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);\n}\n.bs-popover-end > .popover-arrow::after, .bs-popover-auto[data-popper-placement^=right] > .popover-arrow::after {\n left: 1px;\n border-width: 0.5rem 0.5rem 0.5rem 0;\n border-right-color: #fff;\n}\n\n.bs-popover-bottom > .popover-arrow, .bs-popover-auto[data-popper-placement^=bottom] > .popover-arrow {\n top: calc(-0.5rem - 1px);\n}\n.bs-popover-bottom > .popover-arrow::before, .bs-popover-auto[data-popper-placement^=bottom] > .popover-arrow::before {\n top: 0;\n border-width: 0 0.5rem 0.5rem 0.5rem;\n border-bottom-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);\n}\n.bs-popover-bottom > .popover-arrow::after, .bs-popover-auto[data-popper-placement^=bottom] > .popover-arrow::after {\n top: 1px;\n border-width: 0 0.5rem 0.5rem 0.5rem;\n border-bottom-color: #fff;\n}\n.bs-popover-bottom .popover-header::before, .bs-popover-auto[data-popper-placement^=bottom] .popover-header::before {\n position: absolute;\n top: 0;\n left: 50%;\n display: block;\n width: 1rem;\n margin-left: -0.5rem;\n content: \"\";\n border-bottom: 1px solid #f0f0f0;\n}\n\n.bs-popover-start > .popover-arrow, .bs-popover-auto[data-popper-placement^=left] > .popover-arrow {\n right: calc(-0.5rem - 1px);\n width: 0.5rem;\n height: 1rem;\n}\n.bs-popover-start > .popover-arrow::before, .bs-popover-auto[data-popper-placement^=left] > .popover-arrow::before {\n right: 0;\n border-width: 0.5rem 0 0.5rem 0.5rem;\n border-left-color: rgba(0, 0, 0, 0.25);\n}\n.bs-popover-start > .popover-arrow::after, .bs-popover-auto[data-popper-placement^=left] > .popover-arrow::after {\n right: 1px;\n border-width: 0.5rem 0 0.5rem 0.5rem;\n border-left-color: #fff;\n}\n\n.popover-header {\n padding: 0.5rem 1rem;\n margin-bottom: 0;\n font-size: 1rem;\n background-color: #f0f0f0;\n border-bottom: 1px solid #d8d8d8;\n border-top-left-radius: calc(0.3rem - 1px);\n border-top-right-radius: calc(0.3rem - 1px);\n}\n.popover-header:empty {\n display: none;\n}\n\n.popover-body {\n padding: 1rem 1rem;\n color: #212529;\n}\n\n.carousel {\n position: relative;\n}\n\n.carousel.pointer-event {\n touch-action: pan-y;\n}\n\n.carousel-inner {\n position: relative;\n width: 100%;\n overflow: hidden;\n}\n.carousel-inner::after {\n display: block;\n clear: both;\n content: \"\";\n}\n\n.carousel-item {\n position: relative;\n display: none;\n float: left;\n width: 100%;\n margin-right: -100%;\n backface-visibility: hidden;\n transition: transform 0.6s ease-in-out;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .carousel-item {\n  transition: none;\n }\n}\n\n.carousel-item.active,\n.carousel-item-next,\n.carousel-item-prev {\n display: block;\n}\n\n/* rtl:begin:ignore */\n.carousel-item-next:not(.carousel-item-start),\n.active.carousel-item-end {\n transform: translateX(100%);\n}\n\n.carousel-item-prev:not(.carousel-item-end),\n.active.carousel-item-start {\n transform: translateX(-100%);\n}\n\n/* rtl:end:ignore */\n.carousel-fade .carousel-item {\n opacity: 0;\n transition-property: opacity;\n transform: none;\n}\n.carousel-fade .carousel-item.active,\n.carousel-fade .carousel-item-next.carousel-item-start,\n.carousel-fade .carousel-item-prev.carousel-item-end {\n z-index: 1;\n opacity: 1;\n}\n.carousel-fade .active.carousel-item-start,\n.carousel-fade .active.carousel-item-end {\n z-index: 0;\n opacity: 0;\n transition: opacity 0s 0.6s;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .carousel-fade .active.carousel-item-start,\n.carousel-fade .active.carousel-item-end {\n  transition: none;\n }\n}\n\n.carousel-control-prev,\n.carousel-control-next {\n position: absolute;\n top: 0;\n bottom: 0;\n z-index: 1;\n display: flex;\n align-items: center;\n justify-content: center;\n width: 15%;\n padding: 0;\n color: #fff;\n text-align: center;\n background: none;\n border: 0;\n opacity: 0.5;\n transition: opacity 0.15s ease;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .carousel-control-prev,\n.carousel-control-next {\n  transition: none;\n }\n}\n.carousel-control-prev:hover, .carousel-control-prev:focus,\n.carousel-control-next:hover,\n.carousel-control-next:focus {\n color: #fff;\n text-decoration: none;\n outline: 0;\n opacity: 0.9;\n}\n\n.carousel-control-prev {\n left: 0;\n}\n\n.carousel-control-next {\n right: 0;\n}\n\n.carousel-control-prev-icon,\n.carousel-control-next-icon {\n display: inline-block;\n width: 2rem;\n height: 2rem;\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: 50%;\n background-size: 100% 100%;\n}\n\n/* rtl:options: {\n \"autoRename\": true,\n \"stringMap\":[ {\n  \"name\"  : \"prev-next\",\n  \"search\" : \"prev\",\n  \"replace\" : \"next\"\n } ]\n} */\n.carousel-control-prev-icon {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 16 16' fill='%23fff'%3e%3cpath d='M11.354 1.646a.5.5 0 0 1 0 .708L5.707 8l5.647 5.646a.5.5 0 0 1-.708.708l-6-6a.5.5 0 0 1 0-.708l6-6a.5.5 0 0 1 .708 0z'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.carousel-control-next-icon {\n background-image: url(\"data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 16 16' fill='%23fff'%3e%3cpath d='M4.646 1.646a.5.5 0 0 1 .708 0l6 6a.5.5 0 0 1 0 .708l-6 6a.5.5 0 0 1-.708-.708L10.293 8 4.646 2.354a.5.5 0 0 1 0-.708z'/%3e%3c/svg%3e\");\n}\n\n.carousel-indicators {\n position: absolute;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n z-index: 2;\n display: flex;\n justify-content: center;\n padding: 0;\n margin-right: 15%;\n margin-bottom: 1rem;\n margin-left: 15%;\n list-style: none;\n}\n.carousel-indicators [data-bs-target] {\n box-sizing: content-box;\n flex: 0 1 auto;\n width: 30px;\n height: 3px;\n padding: 0;\n margin-right: 3px;\n margin-left: 3px;\n text-indent: -999px;\n cursor: pointer;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n border: 0;\n border-top: 10px solid transparent;\n border-bottom: 10px solid transparent;\n opacity: 0.5;\n transition: opacity 0.6s ease;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .carousel-indicators [data-bs-target] {\n  transition: none;\n }\n}\n.carousel-indicators .active {\n opacity: 1;\n}\n\n.carousel-caption {\n position: absolute;\n right: 15%;\n bottom: 1.25rem;\n left: 15%;\n padding-top: 1.25rem;\n padding-bottom: 1.25rem;\n color: #fff;\n text-align: center;\n}\n\n.carousel-dark .carousel-control-prev-icon,\n.carousel-dark .carousel-control-next-icon {\n filter: invert(1) grayscale(100);\n}\n.carousel-dark .carousel-indicators [data-bs-target] {\n background-color: #000;\n}\n.carousel-dark .carousel-caption {\n color: #000;\n}\n\n@keyframes spinner-border {\n to {\n  transform: rotate(360deg) /* rtl:ignore */;\n }\n}\n.spinner-border {\n display: inline-block;\n width: 2rem;\n height: 2rem;\n vertical-align: -0.125em;\n border: 0.25em solid currentColor;\n border-right-color: transparent;\n border-radius: 50%;\n animation: 0.75s linear infinite spinner-border;\n}\n\n.spinner-border-sm {\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n border-width: 0.2em;\n}\n\n@keyframes spinner-grow {\n 0% {\n  transform: scale(0);\n }\n 50% {\n  opacity: 1;\n  transform: none;\n }\n}\n.spinner-grow {\n display: inline-block;\n width: 2rem;\n height: 2rem;\n vertical-align: -0.125em;\n background-color: currentColor;\n border-radius: 50%;\n opacity: 0;\n animation: 0.75s linear infinite spinner-grow;\n}\n\n.spinner-grow-sm {\n width: 1rem;\n height: 1rem;\n}\n\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .spinner-border,\n.spinner-grow {\n  animation-duration: 1.5s;\n }\n}\n.offcanvas {\n position: fixed;\n bottom: 0;\n z-index: 1050;\n display: flex;\n flex-direction: column;\n max-width: 100%;\n visibility: hidden;\n background-color: #fff;\n background-clip: padding-box;\n outline: 0;\n transition: transform 0.3s ease-in-out;\n}\n@media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n .offcanvas {\n  transition: none;\n }\n}\n\n.offcanvas-header {\n display: flex;\n align-items: center;\n justify-content: space-between;\n padding: 1rem 1rem;\n}\n.offcanvas-header .btn-close {\n padding: 0.5rem 0.5rem;\n margin: -0.5rem -0.5rem -0.5rem auto;\n}\n\n.offcanvas-title {\n margin-bottom: 0;\n line-height: 1.5;\n}\n\n.offcanvas-body {\n flex-grow: 1;\n padding: 1rem 1rem;\n overflow-y: auto;\n}\n\n.offcanvas-start {\n top: 0;\n left: 0;\n width: 400px;\n border-right: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);\n transform: translateX(-100%);\n}\n\n.offcanvas-end {\n top: 0;\n right: 0;\n width: 400px;\n border-left: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);\n transform: translateX(100%);\n}\n\n.offcanvas-top {\n top: 0;\n right: 0;\n left: 0;\n height: 30vh;\n max-height: 100%;\n border-bottom: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);\n transform: translateY(-100%);\n}\n\n.offcanvas-bottom {\n right: 0;\n left: 0;\n height: 30vh;\n max-height: 100%;\n border-top: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);\n transform: translateY(100%);\n}\n\n.offcanvas.show {\n transform: none;\n}\n\n.clearfix::after {\n display: block;\n clear: both;\n content: \"\";\n}\n\n.link-primary {\n color: #0d6efd;\n}\n.link-primary:hover, .link-primary:focus {\n color: #0a58ca;\n}\n\n.link-secondary {\n color: #6c757d;\n}\n.link-secondary:hover, .link-secondary:focus {\n color: #565e64;\n}\n\n.link-success {\n color: #198754;\n}\n.link-success:hover, .link-success:focus {\n color: #146c43;\n}\n\n.link-info {\n color: #0dcaf0;\n}\n.link-info:hover, .link-info:focus {\n color: #3dd5f3;\n}\n\n.link-warning {\n color: #ffc107;\n}\n.link-warning:hover, .link-warning:focus {\n color: #ffcd39;\n}\n\n.link-danger {\n color: #dc3545;\n}\n.link-danger:hover, .link-danger:focus {\n color: #b02a37;\n}\n\n.link-light {\n color: #f8f9fa;\n}\n.link-light:hover, .link-light:focus {\n color: #f9fafb;\n}\n\n.link-dark {\n color: #212529;\n}\n.link-dark:hover, .link-dark:focus {\n color: #1a1e21;\n}\n\n.ratio {\n position: relative;\n width: 100%;\n}\n.ratio::before {\n display: block;\n padding-top: var(--bs-aspect-ratio);\n content: \"\";\n}\n.ratio > * {\n position: absolute;\n top: 0;\n left: 0;\n width: 100%;\n height: 100%;\n}\n\n.ratio-1x1 {\n --bs-aspect-ratio: 100%;\n}\n\n.ratio-4x3 {\n --bs-aspect-ratio: calc(3 / 4 * 100%);\n}\n\n.ratio-16x9 {\n --bs-aspect-ratio: calc(9 / 16 * 100%);\n}\n\n.ratio-21x9 {\n --bs-aspect-ratio: calc(9 / 21 * 100%);\n}\n\n.fixed-top {\n position: fixed;\n top: 0;\n right: 0;\n left: 0;\n z-index: 1030;\n}\n\n.fixed-bottom {\n position: fixed;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n z-index: 1030;\n}\n\n.sticky-top {\n position: sticky;\n top: 0;\n z-index: 1020;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .sticky-sm-top {\n  position: sticky;\n  top: 0;\n  z-index: 1020;\n }\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .sticky-md-top {\n  position: sticky;\n  top: 0;\n  z-index: 1020;\n }\n}\n@media (min-width: 992px) {\n .sticky-lg-top {\n  position: sticky;\n  top: 0;\n  z-index: 1020;\n }\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n .sticky-xl-top {\n  position: sticky;\n  top: 0;\n  z-index: 1020;\n }\n}\n@media (min-width: 1400px) {\n .sticky-xxl-top {\n  position: sticky;\n  top: 0;\n  z-index: 1020;\n }\n}\n.visually-hidden,\n.visually-hidden-focusable:not(:focus):not(:focus-within) {\n position: absolute !important;\n width: 1px !important;\n height: 1px !important;\n padding: 0 !important;\n margin: -1px !important;\n overflow: hidden !important;\n clip: rect(0, 0, 0, 0) !important;\n white-space: nowrap !important;\n border: 0 !important;\n}\n\n.stretched-link::after {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n z-index: 1;\n content: \"\";\n}\n\n.text-truncate {\n overflow: hidden;\n text-overflow: ellipsis;\n white-space: nowrap;\n}\n\n.align-baseline {\n vertical-align: baseline !important;\n}\n\n.align-top {\n vertical-align: top !important;\n}\n\n.align-middle {\n vertical-align: middle !important;\n}\n\n.align-bottom {\n vertical-align: bottom !important;\n}\n\n.align-text-bottom {\n vertical-align: text-bottom !important;\n}\n\n.align-text-top {\n vertical-align: text-top !important;\n}\n\n.float-start {\n float: left !important;\n}\n\n.float-end {\n float: right !important;\n}\n\n.float-none {\n float: none !important;\n}\n\n.overflow-auto {\n overflow: auto !important;\n}\n\n.overflow-hidden {\n overflow: hidden !important;\n}\n\n.overflow-visible {\n overflow: visible !important;\n}\n\n.overflow-scroll {\n overflow: scroll !important;\n}\n\n.d-inline {\n display: inline !important;\n}\n\n.d-inline-block {\n display: inline-block !important;\n}\n\n.d-block {\n display: block !important;\n}\n\n.d-grid {\n display: grid !important;\n}\n\n.d-table {\n display: table !important;\n}\n\n.d-table-row {\n display: table-row !important;\n}\n\n.d-table-cell {\n display: table-cell !important;\n}\n\n.d-flex {\n display: flex !important;\n}\n\n.d-inline-flex {\n display: inline-flex !important;\n}\n\n.d-none {\n display: none !important;\n}\n\n.shadow {\n box-shadow: 0 0.5rem 1rem rgba(0, 0, 0, 0.15) !important;\n}\n\n.shadow-sm {\n box-shadow: 0 0.125rem 0.25rem rgba(0, 0, 0, 0.075) !important;\n}\n\n.shadow-lg {\n box-shadow: 0 1rem 3rem rgba(0, 0, 0, 0.175) !important;\n}\n\n.shadow-none {\n box-shadow: none !important;\n}\n\n.position-static {\n position: static !important;\n}\n\n.position-relative {\n position: relative !important;\n}\n\n.position-absolute {\n position: absolute !important;\n}\n\n.position-fixed {\n position: fixed !important;\n}\n\n.position-sticky {\n position: sticky !important;\n}\n\n.top-0 {\n top: 0 !important;\n}\n\n.top-50 {\n top: 50% !important;\n}\n\n.top-100 {\n top: 100% !important;\n}\n\n.bottom-0 {\n bottom: 0 !important;\n}\n\n.bottom-50 {\n bottom: 50% !important;\n}\n\n.bottom-100 {\n bottom: 100% !important;\n}\n\n.start-0 {\n left: 0 !important;\n}\n\n.start-50 {\n left: 50% !important;\n}\n\n.start-100 {\n left: 100% !important;\n}\n\n.end-0 {\n right: 0 !important;\n}\n\n.end-50 {\n right: 50% !important;\n}\n\n.end-100 {\n right: 100% !important;\n}\n\n.translate-middle {\n transform: translate(-50%, -50%) !important;\n}\n\n.translate-middle-x {\n transform: translateX(-50%) !important;\n}\n\n.translate-middle-y {\n transform: translateY(-50%) !important;\n}\n\n.border {\n border: 1px solid #dee2e6 !important;\n}\n\n.border-0 {\n border: 0 !important;\n}\n\n.border-top {\n border-top: 1px solid #dee2e6 !important;\n}\n\n.border-top-0 {\n border-top: 0 !important;\n}\n\n.border-end {\n border-right: 1px solid #dee2e6 !important;\n}\n\n.border-end-0 {\n border-right: 0 !important;\n}\n\n.border-bottom {\n border-bottom: 1px solid #dee2e6 !important;\n}\n\n.border-bottom-0 {\n border-bottom: 0 !important;\n}\n\n.border-start {\n border-left: 1px solid #dee2e6 !important;\n}\n\n.border-start-0 {\n border-left: 0 !important;\n}\n\n.border-primary {\n border-color: #0d6efd !important;\n}\n\n.border-secondary {\n border-color: #6c757d !important;\n}\n\n.border-success {\n border-color: #198754 !important;\n}\n\n.border-info {\n border-color: #0dcaf0 !important;\n}\n\n.border-warning {\n border-color: #ffc107 !important;\n}\n\n.border-danger {\n border-color: #dc3545 !important;\n}\n\n.border-light {\n border-color: #f8f9fa !important;\n}\n\n.border-dark {\n border-color: #212529 !important;\n}\n\n.border-white {\n border-color: #fff !important;\n}\n\n.border-1 {\n border-width: 1px !important;\n}\n\n.border-2 {\n border-width: 2px !important;\n}\n\n.border-3 {\n border-width: 3px !important;\n}\n\n.border-4 {\n border-width: 4px !important;\n}\n\n.border-5 {\n border-width: 5px !important;\n}\n\n.w-25 {\n width: 25% !important;\n}\n\n.w-50 {\n width: 50% !important;\n}\n\n.w-75 {\n width: 75% !important;\n}\n\n.w-100 {\n width: 100% !important;\n}\n\n.w-auto {\n width: auto !important;\n}\n\n.mw-100 {\n max-width: 100% !important;\n}\n\n.vw-100 {\n width: 100vw !important;\n}\n\n.min-vw-100 {\n min-width: 100vw !important;\n}\n\n.h-25 {\n height: 25% !important;\n}\n\n.h-50 {\n height: 50% !important;\n}\n\n.h-75 {\n height: 75% !important;\n}\n\n.h-100 {\n height: 100% !important;\n}\n\n.h-auto {\n height: auto !important;\n}\n\n.mh-100 {\n max-height: 100% !important;\n}\n\n.vh-100 {\n height: 100vh !important;\n}\n\n.min-vh-100 {\n min-height: 100vh !important;\n}\n\n.flex-fill {\n flex: 1 1 auto !important;\n}\n\n.flex-row {\n flex-direction: row !important;\n}\n\n.flex-column {\n flex-direction: column !important;\n}\n\n.flex-row-reverse {\n flex-direction: row-reverse !important;\n}\n\n.flex-column-reverse {\n flex-direction: column-reverse !important;\n}\n\n.flex-grow-0 {\n flex-grow: 0 !important;\n}\n\n.flex-grow-1 {\n flex-grow: 1 !important;\n}\n\n.flex-shrink-0 {\n flex-shrink: 0 !important;\n}\n\n.flex-shrink-1 {\n flex-shrink: 1 !important;\n}\n\n.flex-wrap {\n flex-wrap: wrap !important;\n}\n\n.flex-nowrap {\n flex-wrap: nowrap !important;\n}\n\n.flex-wrap-reverse {\n flex-wrap: wrap-reverse !important;\n}\n\n.gap-0 {\n gap: 0 !important;\n}\n\n.gap-1 {\n gap: 0.25rem !important;\n}\n\n.gap-2 {\n gap: 0.5rem !important;\n}\n\n.gap-3 {\n gap: 1rem !important;\n}\n\n.gap-4 {\n gap: 1.5rem !important;\n}\n\n.gap-5 {\n gap: 3rem !important;\n}\n\n.justify-content-start {\n justify-content: flex-start !important;\n}\n\n.justify-content-end {\n justify-content: flex-end !important;\n}\n\n.justify-content-center {\n justify-content: center !important;\n}\n\n.justify-content-between {\n justify-content: space-between !important;\n}\n\n.justify-content-around {\n justify-content: space-around !important;\n}\n\n.justify-content-evenly {\n justify-content: space-evenly !important;\n}\n\n.align-items-start {\n align-items: flex-start !important;\n}\n\n.align-items-end {\n align-items: flex-end !important;\n}\n\n.align-items-center {\n align-items: center !important;\n}\n\n.align-items-baseline {\n align-items: baseline !important;\n}\n\n.align-items-stretch {\n align-items: stretch !important;\n}\n\n.align-content-start {\n align-content: flex-start !important;\n}\n\n.align-content-end {\n align-content: flex-end !important;\n}\n\n.align-content-center {\n align-content: center !important;\n}\n\n.align-content-between {\n align-content: space-between !important;\n}\n\n.align-content-around {\n align-content: space-around !important;\n}\n\n.align-content-stretch {\n align-content: stretch !important;\n}\n\n.align-self-auto {\n align-self: auto !important;\n}\n\n.align-self-start {\n align-self: flex-start !important;\n}\n\n.align-self-end {\n align-self: flex-end !important;\n}\n\n.align-self-center {\n align-self: center !important;\n}\n\n.align-self-baseline {\n align-self: baseline !important;\n}\n\n.align-self-stretch {\n align-self: stretch !important;\n}\n\n.order-first {\n order: -1 !important;\n}\n\n.order-0 {\n order: 0 !important;\n}\n\n.order-1 {\n order: 1 !important;\n}\n\n.order-2 {\n order: 2 !important;\n}\n\n.order-3 {\n order: 3 !important;\n}\n\n.order-4 {\n order: 4 !important;\n}\n\n.order-5 {\n order: 5 !important;\n}\n\n.order-last {\n order: 6 !important;\n}\n\n.m-0 {\n margin: 0 !important;\n}\n\n.m-1 {\n margin: 0.25rem !important;\n}\n\n.m-2 {\n margin: 0.5rem !important;\n}\n\n.m-3 {\n margin: 1rem !important;\n}\n\n.m-4 {\n margin: 1.5rem !important;\n}\n\n.m-5 {\n margin: 3rem !important;\n}\n\n.m-auto {\n margin: auto !important;\n}\n\n.mx-0 {\n margin-right: 0 !important;\n margin-left: 0 !important;\n}\n\n.mx-1 {\n margin-right: 0.25rem !important;\n margin-left: 0.25rem !important;\n}\n\n.mx-2 {\n margin-right: 0.5rem !important;\n margin-left: 0.5rem !important;\n}\n\n.mx-3 {\n margin-right: 1rem !important;\n margin-left: 1rem !important;\n}\n\n.mx-4 {\n margin-right: 1.5rem !important;\n margin-left: 1.5rem !important;\n}\n\n.mx-5 {\n margin-right: 3rem !important;\n margin-left: 3rem !important;\n}\n\n.mx-auto {\n margin-right: auto !important;\n margin-left: auto !important;\n}\n\n.my-0 {\n margin-top: 0 !important;\n margin-bottom: 0 !important;\n}\n\n.my-1 {\n margin-top: 0.25rem !important;\n margin-bottom: 0.25rem !important;\n}\n\n.my-2 {\n margin-top: 0.5rem !important;\n margin-bottom: 0.5rem !important;\n}\n\n.my-3 {\n margin-top: 1rem !important;\n margin-bottom: 1rem !important;\n}\n\n.my-4 {\n margin-top: 1.5rem !important;\n margin-bottom: 1.5rem !important;\n}\n\n.my-5 {\n margin-top: 3rem !important;\n margin-bottom: 3rem !important;\n}\n\n.my-auto {\n margin-top: auto !important;\n margin-bottom: auto !important;\n}\n\n.mt-0 {\n margin-top: 0 !important;\n}\n\n.mt-1 {\n margin-top: 0.25rem !important;\n}\n\n.mt-2 {\n margin-top: 0.5rem !important;\n}\n\n.mt-3 {\n margin-top: 1rem !important;\n}\n\n.mt-4 {\n margin-top: 1.5rem !important;\n}\n\n.mt-5 {\n margin-top: 3rem !important;\n}\n\n.mt-auto {\n margin-top: auto !important;\n}\n\n.me-0 {\n margin-right: 0 !important;\n}\n\n.me-1 {\n margin-right: 0.25rem !important;\n}\n\n.me-2 {\n margin-right: 0.5rem !important;\n}\n\n.me-3 {\n margin-right: 1rem !important;\n}\n\n.me-4 {\n margin-right: 1.5rem !important;\n}\n\n.me-5 {\n margin-right: 3rem !important;\n}\n\n.me-auto {\n margin-right: auto !important;\n}\n\n.mb-0 {\n margin-bottom: 0 !important;\n}\n\n.mb-1 {\n margin-bottom: 0.25rem !important;\n}\n\n.mb-2 {\n margin-bottom: 0.5rem !important;\n}\n\n.mb-3 {\n margin-bottom: 1rem !important;\n}\n\n.mb-4 {\n margin-bottom: 1.5rem !important;\n}\n\n.mb-5 {\n margin-bottom: 3rem !important;\n}\n\n.mb-auto {\n margin-bottom: auto !important;\n}\n\n.ms-0 {\n margin-left: 0 !important;\n}\n\n.ms-1 {\n margin-left: 0.25rem !important;\n}\n\n.ms-2 {\n margin-left: 0.5rem !important;\n}\n\n.ms-3 {\n margin-left: 1rem !important;\n}\n\n.ms-4 {\n margin-left: 1.5rem !important;\n}\n\n.ms-5 {\n margin-left: 3rem !important;\n}\n\n.ms-auto {\n margin-left: auto !important;\n}\n\n.p-0 {\n padding: 0 !important;\n}\n\n.p-1 {\n padding: 0.25rem !important;\n}\n\n.p-2 {\n padding: 0.5rem !important;\n}\n\n.p-3 {\n padding: 1rem !important;\n}\n\n.p-4 {\n padding: 1.5rem !important;\n}\n\n.p-5 {\n padding: 3rem !important;\n}\n\n.px-0 {\n padding-right: 0 !important;\n padding-left: 0 !important;\n}\n\n.px-1 {\n padding-right: 0.25rem !important;\n padding-left: 0.25rem !important;\n}\n\n.px-2 {\n padding-right: 0.5rem !important;\n padding-left: 0.5rem !important;\n}\n\n.px-3 {\n padding-right: 1rem !important;\n padding-left: 1rem !important;\n}\n\n.px-4 {\n padding-right: 1.5rem !important;\n padding-left: 1.5rem !important;\n}\n\n.px-5 {\n padding-right: 3rem !important;\n padding-left: 3rem !important;\n}\n\n.py-0 {\n padding-top: 0 !important;\n padding-bottom: 0 !important;\n}\n\n.py-1 {\n padding-top: 0.25rem !important;\n padding-bottom: 0.25rem !important;\n}\n\n.py-2 {\n padding-top: 0.5rem !important;\n padding-bottom: 0.5rem !important;\n}\n\n.py-3 {\n padding-top: 1rem !important;\n padding-bottom: 1rem !important;\n}\n\n.py-4 {\n padding-top: 1.5rem !important;\n padding-bottom: 1.5rem !important;\n}\n\n.py-5 {\n padding-top: 3rem !important;\n padding-bottom: 3rem !important;\n}\n\n.pt-0 {\n padding-top: 0 !important;\n}\n\n.pt-1 {\n padding-top: 0.25rem !important;\n}\n\n.pt-2 {\n padding-top: 0.5rem !important;\n}\n\n.pt-3 {\n padding-top: 1rem !important;\n}\n\n.pt-4 {\n padding-top: 1.5rem !important;\n}\n\n.pt-5 {\n padding-top: 3rem !important;\n}\n\n.pe-0 {\n padding-right: 0 !important;\n}\n\n.pe-1 {\n padding-right: 0.25rem !important;\n}\n\n.pe-2 {\n padding-right: 0.5rem !important;\n}\n\n.pe-3 {\n padding-right: 1rem !important;\n}\n\n.pe-4 {\n padding-right: 1.5rem !important;\n}\n\n.pe-5 {\n padding-right: 3rem !important;\n}\n\n.pb-0 {\n padding-bottom: 0 !important;\n}\n\n.pb-1 {\n padding-bottom: 0.25rem !important;\n}\n\n.pb-2 {\n padding-bottom: 0.5rem !important;\n}\n\n.pb-3 {\n padding-bottom: 1rem !important;\n}\n\n.pb-4 {\n padding-bottom: 1.5rem !important;\n}\n\n.pb-5 {\n padding-bottom: 3rem !important;\n}\n\n.ps-0 {\n padding-left: 0 !important;\n}\n\n.ps-1 {\n padding-left: 0.25rem !important;\n}\n\n.ps-2 {\n padding-left: 0.5rem !important;\n}\n\n.ps-3 {\n padding-left: 1rem !important;\n}\n\n.ps-4 {\n padding-left: 1.5rem !important;\n}\n\n.ps-5 {\n padding-left: 3rem !important;\n}\n\n.font-monospace {\n font-family: var(--bs-font-monospace) !important;\n}\n\n.fs-1 {\n font-size: calc(1.375rem + 1.5vw) !important;\n}\n\n.fs-2 {\n font-size: calc(1.325rem + 0.9vw) !important;\n}\n\n.fs-3 {\n font-size: calc(1.3rem + 0.6vw) !important;\n}\n\n.fs-4 {\n font-size: calc(1.275rem + 0.3vw) !important;\n}\n\n.fs-5 {\n font-size: 1.25rem !important;\n}\n\n.fs-6 {\n font-size: 1rem !important;\n}\n\n.fst-italic {\n font-style: italic !important;\n}\n\n.fst-normal {\n font-style: normal !important;\n}\n\n.fw-light {\n font-weight: 300 !important;\n}\n\n.fw-lighter {\n font-weight: lighter !important;\n}\n\n.fw-normal {\n font-weight: 400 !important;\n}\n\n.fw-bold {\n font-weight: 700 !important;\n}\n\n.fw-bolder {\n font-weight: bolder !important;\n}\n\n.lh-1 {\n line-height: 1 !important;\n}\n\n.lh-sm {\n line-height: 1.25 !important;\n}\n\n.lh-base {\n line-height: 1.5 !important;\n}\n\n.lh-lg {\n line-height: 2 !important;\n}\n\n.text-start {\n text-align: left !important;\n}\n\n.text-end {\n text-align: right !important;\n}\n\n.text-center {\n text-align: center !important;\n}\n\n.text-decoration-none {\n text-decoration: none !important;\n}\n\n.text-decoration-underline {\n text-decoration: underline !important;\n}\n\n.text-decoration-line-through {\n text-decoration: line-through !important;\n}\n\n.text-lowercase {\n text-transform: lowercase !important;\n}\n\n.text-uppercase {\n text-transform: uppercase !important;\n}\n\n.text-capitalize {\n text-transform: capitalize !important;\n}\n\n.text-wrap {\n white-space: normal !important;\n}\n\n.text-nowrap {\n white-space: nowrap !important;\n}\n\n/* rtl:begin:remove */\n.text-break {\n word-wrap: break-word !important;\n word-break: break-word !important;\n}\n\n/* rtl:end:remove */\n.text-primary {\n color: #0d6efd !important;\n}\n\n.text-secondary {\n color: #6c757d !important;\n}\n\n.text-success {\n color: #198754 !important;\n}\n\n.text-info {\n color: #0dcaf0 !important;\n}\n\n.text-warning {\n color: #ffc107 !important;\n}\n\n.text-danger {\n color: #dc3545 !important;\n}\n\n.text-light {\n color: #f8f9fa !important;\n}\n\n.text-dark {\n color: #212529 !important;\n}\n\n.text-white {\n color: #fff !important;\n}\n\n.text-body {\n color: #212529 !important;\n}\n\n.text-muted {\n color: #6c757d !important;\n}\n\n.text-black-50 {\n color: rgba(0, 0, 0, 0.5) !important;\n}\n\n.text-white-50 {\n color: rgba(255, 255, 255, 0.5) !important;\n}\n\n.text-reset {\n color: inherit !important;\n}\n\n.bg-primary {\n background-color: #0d6efd !important;\n}\n\n.bg-secondary {\n background-color: #6c757d !important;\n}\n\n.bg-success {\n background-color: #198754 !important;\n}\n\n.bg-info {\n background-color: #0dcaf0 !important;\n}\n\n.bg-warning {\n background-color: #ffc107 !important;\n}\n\n.bg-danger {\n background-color: #dc3545 !important;\n}\n\n.bg-light {\n background-color: #f8f9fa !important;\n}\n\n.bg-dark {\n background-color: #212529 !important;\n}\n\n.bg-body {\n background-color: #fff !important;\n}\n\n.bg-white {\n background-color: #fff !important;\n}\n\n.bg-transparent {\n background-color: transparent !important;\n}\n\n.bg-gradient {\n background-image: var(--bs-gradient) !important;\n}\n\n.user-select-all {\n user-select: all !important;\n}\n\n.user-select-auto {\n user-select: auto !important;\n}\n\n.user-select-none {\n user-select: none !important;\n}\n\n.pe-none {\n pointer-events: none !important;\n}\n\n.pe-auto {\n pointer-events: auto !important;\n}\n\n.rounded {\n border-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.rounded-0 {\n border-radius: 0 !important;\n}\n\n.rounded-1 {\n border-radius: 0.2rem !important;\n}\n\n.rounded-2 {\n border-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.rounded-3 {\n border-radius: 0.3rem !important;\n}\n\n.rounded-circle {\n border-radius: 50% !important;\n}\n\n.rounded-pill {\n border-radius: 50rem !important;\n}\n\n.rounded-top {\n border-top-left-radius: 0.25rem !important;\n border-top-right-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.rounded-end {\n border-top-right-radius: 0.25rem !important;\n border-bottom-right-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.rounded-bottom {\n border-bottom-right-radius: 0.25rem !important;\n border-bottom-left-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.rounded-start {\n border-bottom-left-radius: 0.25rem !important;\n border-top-left-radius: 0.25rem !important;\n}\n\n.visible {\n visibility: visible !important;\n}\n\n.invisible {\n visibility: hidden !important;\n}\n\n@media (min-width: 576px) {\n .float-sm-start {\n  float: left !important;\n }\n\n .float-sm-end {\n  float: right !important;\n }\n\n .float-sm-none {\n  float: none !important;\n }\n\n .d-sm-inline {\n  display: inline !important;\n }\n\n .d-sm-inline-block {\n  display: inline-block !important;\n }\n\n .d-sm-block {\n  display: block !important;\n }\n\n .d-sm-grid {\n  display: grid !important;\n }\n\n .d-sm-table {\n  display: table !important;\n }\n\n .d-sm-table-row {\n  display: table-row !important;\n }\n\n .d-sm-table-cell {\n  display: table-cell !important;\n }\n\n .d-sm-flex {\n  display: flex !important;\n }\n\n .d-sm-inline-flex {\n  display: inline-flex !important;\n }\n\n .d-sm-none {\n  display: none !important;\n }\n\n .flex-sm-fill {\n  flex: 1 1 auto !important;\n }\n\n .flex-sm-row {\n  flex-direction: row !important;\n }\n\n .flex-sm-column {\n  flex-direction: column !important;\n }\n\n .flex-sm-row-reverse {\n  flex-direction: row-reverse !important;\n }\n\n .flex-sm-column-reverse {\n  flex-direction: column-reverse !important;\n }\n\n .flex-sm-grow-0 {\n  flex-grow: 0 !important;\n }\n\n .flex-sm-grow-1 {\n  flex-grow: 1 !important;\n }\n\n .flex-sm-shrink-0 {\n  flex-shrink: 0 !important;\n }\n\n .flex-sm-shrink-1 {\n  flex-shrink: 1 !important;\n }\n\n .flex-sm-wrap {\n  flex-wrap: wrap !important;\n }\n\n .flex-sm-nowrap {\n  flex-wrap: nowrap !important;\n }\n\n .flex-sm-wrap-reverse {\n  flex-wrap: wrap-reverse !important;\n }\n\n .gap-sm-0 {\n  gap: 0 !important;\n }\n\n .gap-sm-1 {\n  gap: 0.25rem !important;\n }\n\n .gap-sm-2 {\n  gap: 0.5rem !important;\n }\n\n .gap-sm-3 {\n  gap: 1rem !important;\n }\n\n .gap-sm-4 {\n  gap: 1.5rem !important;\n }\n\n .gap-sm-5 {\n  gap: 3rem !important;\n }\n\n .justify-content-sm-start {\n  justify-content: flex-start !important;\n }\n\n .justify-content-sm-end {\n  justify-content: flex-end !important;\n }\n\n .justify-content-sm-center {\n  justify-content: center !important;\n }\n\n .justify-content-sm-between {\n  justify-content: space-between !important;\n }\n\n .justify-content-sm-around {\n  justify-content: space-around !important;\n }\n\n .justify-content-sm-evenly {\n  justify-content: space-evenly !important;\n }\n\n .align-items-sm-start {\n  align-items: flex-start !important;\n }\n\n .align-items-sm-end {\n  align-items: flex-end !important;\n }\n\n .align-items-sm-center {\n  align-items: center !important;\n }\n\n .align-items-sm-baseline {\n  align-items: baseline !important;\n }\n\n .align-items-sm-stretch {\n  align-items: stretch !important;\n }\n\n .align-content-sm-start {\n  align-content: flex-start !important;\n }\n\n .align-content-sm-end {\n  align-content: flex-end !important;\n }\n\n .align-content-sm-center {\n  align-content: center !important;\n }\n\n .align-content-sm-between {\n  align-content: space-between !important;\n }\n\n .align-content-sm-around {\n  align-content: space-around !important;\n }\n\n .align-content-sm-stretch {\n  align-content: stretch !important;\n }\n\n .align-self-sm-auto {\n  align-self: auto !important;\n }\n\n .align-self-sm-start {\n  align-self: flex-start !important;\n }\n\n .align-self-sm-end {\n  align-self: flex-end !important;\n }\n\n .align-self-sm-center {\n  align-self: center !important;\n }\n\n .align-self-sm-baseline {\n  align-self: baseline !important;\n }\n\n .align-self-sm-stretch {\n  align-self: stretch !important;\n }\n\n .order-sm-first {\n  order: -1 !important;\n }\n\n .order-sm-0 {\n  order: 0 !important;\n }\n\n .order-sm-1 {\n  order: 1 !important;\n }\n\n .order-sm-2 {\n  order: 2 !important;\n }\n\n .order-sm-3 {\n  order: 3 !important;\n }\n\n .order-sm-4 {\n  order: 4 !important;\n }\n\n .order-sm-5 {\n  order: 5 !important;\n }\n\n .order-sm-last {\n  order: 6 !important;\n }\n\n .m-sm-0 {\n  margin: 0 !important;\n }\n\n .m-sm-1 {\n  margin: 0.25rem !important;\n }\n\n .m-sm-2 {\n  margin: 0.5rem !important;\n }\n\n .m-sm-3 {\n  margin: 1rem !important;\n }\n\n .m-sm-4 {\n  margin: 1.5rem !important;\n }\n\n .m-sm-5 {\n  margin: 3rem !important;\n }\n\n .m-sm-auto {\n  margin: auto !important;\n }\n\n .mx-sm-0 {\n  margin-right: 0 !important;\n  margin-left: 0 !important;\n }\n\n .mx-sm-1 {\n  margin-right: 0.25rem !important;\n  margin-left: 0.25rem !important;\n }\n\n .mx-sm-2 {\n  margin-right: 0.5rem !important;\n  margin-left: 0.5rem !important;\n }\n\n .mx-sm-3 {\n  margin-right: 1rem !important;\n  margin-left: 1rem !important;\n }\n\n .mx-sm-4 {\n  margin-right: 1.5rem !important;\n  margin-left: 1.5rem !important;\n }\n\n .mx-sm-5 {\n  margin-right: 3rem !important;\n  margin-left: 3rem !important;\n }\n\n .mx-sm-auto {\n  margin-right: auto !important;\n  margin-left: auto !important;\n }\n\n .my-sm-0 {\n  margin-top: 0 !important;\n  margin-bottom: 0 !important;\n }\n\n .my-sm-1 {\n  margin-top: 0.25rem !important;\n  margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .my-sm-2 {\n  margin-top: 0.5rem !important;\n  margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .my-sm-3 {\n  margin-top: 1rem !important;\n  margin-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .my-sm-4 {\n  margin-top: 1.5rem !important;\n  margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .my-sm-5 {\n  margin-top: 3rem !important;\n  margin-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .my-sm-auto {\n  margin-top: auto !important;\n  margin-bottom: auto !important;\n }\n\n .mt-sm-0 {\n  margin-top: 0 !important;\n }\n\n .mt-sm-1 {\n  margin-top: 0.25rem !important;\n }\n\n .mt-sm-2 {\n  margin-top: 0.5rem !important;\n }\n\n .mt-sm-3 {\n  margin-top: 1rem !important;\n }\n\n .mt-sm-4 {\n  margin-top: 1.5rem !important;\n }\n\n .mt-sm-5 {\n  margin-top: 3rem !important;\n }\n\n .mt-sm-auto {\n  margin-top: auto !important;\n }\n\n .me-sm-0 {\n  margin-right: 0 !important;\n }\n\n .me-sm-1 {\n  margin-right: 0.25rem !important;\n }\n\n .me-sm-2 {\n  margin-right: 0.5rem !important;\n }\n\n .me-sm-3 {\n  margin-right: 1rem !important;\n }\n\n .me-sm-4 {\n  margin-right: 1.5rem !important;\n }\n\n .me-sm-5 {\n  margin-right: 3rem !important;\n }\n\n .me-sm-auto {\n  margin-right: auto !important;\n }\n\n .mb-sm-0 {\n  margin-bottom: 0 !important;\n }\n\n .mb-sm-1 {\n  margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .mb-sm-2 {\n  margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .mb-sm-3 {\n  margin-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .mb-sm-4 {\n  margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .mb-sm-5 {\n  margin-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .mb-sm-auto {\n  margin-bottom: auto !important;\n }\n\n .ms-sm-0 {\n  margin-left: 0 !important;\n }\n\n .ms-sm-1 {\n  margin-left: 0.25rem !important;\n }\n\n .ms-sm-2 {\n  margin-left: 0.5rem !important;\n }\n\n .ms-sm-3 {\n  margin-left: 1rem !important;\n }\n\n .ms-sm-4 {\n  margin-left: 1.5rem !important;\n }\n\n .ms-sm-5 {\n  margin-left: 3rem !important;\n }\n\n .ms-sm-auto {\n  margin-left: auto !important;\n }\n\n .p-sm-0 {\n  padding: 0 !important;\n }\n\n .p-sm-1 {\n  padding: 0.25rem !important;\n }\n\n .p-sm-2 {\n  padding: 0.5rem !important;\n }\n\n .p-sm-3 {\n  padding: 1rem !important;\n }\n\n .p-sm-4 {\n  padding: 1.5rem !important;\n }\n\n .p-sm-5 {\n  padding: 3rem !important;\n }\n\n .px-sm-0 {\n  padding-right: 0 !important;\n  padding-left: 0 !important;\n }\n\n .px-sm-1 {\n  padding-right: 0.25rem !important;\n  padding-left: 0.25rem !important;\n }\n\n .px-sm-2 {\n  padding-right: 0.5rem !important;\n  padding-left: 0.5rem !important;\n }\n\n .px-sm-3 {\n  padding-right: 1rem !important;\n  padding-left: 1rem !important;\n }\n\n .px-sm-4 {\n  padding-right: 1.5rem !important;\n  padding-left: 1.5rem !important;\n }\n\n .px-sm-5 {\n  padding-right: 3rem !important;\n  padding-left: 3rem !important;\n }\n\n .py-sm-0 {\n  padding-top: 0 !important;\n  padding-bottom: 0 !important;\n }\n\n .py-sm-1 {\n  padding-top: 0.25rem !important;\n  padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .py-sm-2 {\n  padding-top: 0.5rem !important;\n  padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .py-sm-3 {\n  padding-top: 1rem !important;\n  padding-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .py-sm-4 {\n  padding-top: 1.5rem !important;\n  padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .py-sm-5 {\n  padding-top: 3rem !important;\n  padding-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .pt-sm-0 {\n  padding-top: 0 !important;\n }\n\n .pt-sm-1 {\n  padding-top: 0.25rem !important;\n }\n\n .pt-sm-2 {\n  padding-top: 0.5rem !important;\n }\n\n .pt-sm-3 {\n  padding-top: 1rem !important;\n }\n\n .pt-sm-4 {\n  padding-top: 1.5rem !important;\n }\n\n .pt-sm-5 {\n  padding-top: 3rem !important;\n }\n\n .pe-sm-0 {\n  padding-right: 0 !important;\n }\n\n .pe-sm-1 {\n  padding-right: 0.25rem !important;\n }\n\n .pe-sm-2 {\n  padding-right: 0.5rem !important;\n }\n\n .pe-sm-3 {\n  padding-right: 1rem !important;\n }\n\n .pe-sm-4 {\n  padding-right: 1.5rem !important;\n }\n\n .pe-sm-5 {\n  padding-right: 3rem !important;\n }\n\n .pb-sm-0 {\n  padding-bottom: 0 !important;\n }\n\n .pb-sm-1 {\n  padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .pb-sm-2 {\n  padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .pb-sm-3 {\n  padding-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .pb-sm-4 {\n  padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .pb-sm-5 {\n  padding-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .ps-sm-0 {\n  padding-left: 0 !important;\n }\n\n .ps-sm-1 {\n  padding-left: 0.25rem !important;\n }\n\n .ps-sm-2 {\n  padding-left: 0.5rem !important;\n }\n\n .ps-sm-3 {\n  padding-left: 1rem !important;\n }\n\n .ps-sm-4 {\n  padding-left: 1.5rem !important;\n }\n\n .ps-sm-5 {\n  padding-left: 3rem !important;\n }\n\n .text-sm-start {\n  text-align: left !important;\n }\n\n .text-sm-end {\n  text-align: right !important;\n }\n\n .text-sm-center {\n  text-align: center !important;\n }\n}\n@media (min-width: 768px) {\n .float-md-start {\n  float: left !important;\n }\n\n .float-md-end {\n  float: right !important;\n }\n\n .float-md-none {\n  float: none !important;\n }\n\n .d-md-inline {\n  display: inline !important;\n }\n\n .d-md-inline-block {\n  display: inline-block !important;\n }\n\n .d-md-block {\n  display: block !important;\n }\n\n .d-md-grid {\n  display: grid !important;\n }\n\n .d-md-table {\n  display: table !important;\n }\n\n .d-md-table-row {\n  display: table-row !important;\n }\n\n .d-md-table-cell {\n  display: table-cell !important;\n }\n\n .d-md-flex {\n  display: flex !important;\n }\n\n .d-md-inline-flex {\n  display: inline-flex !important;\n }\n\n .d-md-none {\n  display: none !important;\n }\n\n .flex-md-fill {\n  flex: 1 1 auto !important;\n }\n\n .flex-md-row {\n  flex-direction: row !important;\n }\n\n .flex-md-column {\n  flex-direction: column !important;\n }\n\n .flex-md-row-reverse {\n  flex-direction: row-reverse !important;\n }\n\n .flex-md-column-reverse {\n  flex-direction: column-reverse !important;\n }\n\n .flex-md-grow-0 {\n  flex-grow: 0 !important;\n }\n\n .flex-md-grow-1 {\n  flex-grow: 1 !important;\n }\n\n .flex-md-shrink-0 {\n  flex-shrink: 0 !important;\n }\n\n .flex-md-shrink-1 {\n  flex-shrink: 1 !important;\n }\n\n .flex-md-wrap {\n  flex-wrap: wrap !important;\n }\n\n .flex-md-nowrap {\n  flex-wrap: nowrap !important;\n }\n\n .flex-md-wrap-reverse {\n  flex-wrap: wrap-reverse !important;\n }\n\n .gap-md-0 {\n  gap: 0 !important;\n }\n\n .gap-md-1 {\n  gap: 0.25rem !important;\n }\n\n .gap-md-2 {\n  gap: 0.5rem !important;\n }\n\n .gap-md-3 {\n  gap: 1rem !important;\n }\n\n .gap-md-4 {\n  gap: 1.5rem !important;\n }\n\n .gap-md-5 {\n  gap: 3rem !important;\n }\n\n .justify-content-md-start {\n  justify-content: flex-start !important;\n }\n\n .justify-content-md-end {\n  justify-content: flex-end !important;\n }\n\n .justify-content-md-center {\n  justify-content: center !important;\n }\n\n .justify-content-md-between {\n  justify-content: space-between !important;\n }\n\n .justify-content-md-around {\n  justify-content: space-around !important;\n }\n\n .justify-content-md-evenly {\n  justify-content: space-evenly !important;\n }\n\n .align-items-md-start {\n  align-items: flex-start !important;\n }\n\n .align-items-md-end {\n  align-items: flex-end !important;\n }\n\n .align-items-md-center {\n  align-items: center !important;\n }\n\n .align-items-md-baseline {\n  align-items: baseline !important;\n }\n\n .align-items-md-stretch {\n  align-items: stretch !important;\n }\n\n .align-content-md-start {\n  align-content: flex-start !important;\n }\n\n .align-content-md-end {\n  align-content: flex-end !important;\n }\n\n .align-content-md-center {\n  align-content: center !important;\n }\n\n .align-content-md-between {\n  align-content: space-between !important;\n }\n\n .align-content-md-around {\n  align-content: space-around !important;\n }\n\n .align-content-md-stretch {\n  align-content: stretch !important;\n }\n\n .align-self-md-auto {\n  align-self: auto !important;\n }\n\n .align-self-md-start {\n  align-self: flex-start !important;\n }\n\n .align-self-md-end {\n  align-self: flex-end !important;\n }\n\n .align-self-md-center {\n  align-self: center !important;\n }\n\n .align-self-md-baseline {\n  align-self: baseline !important;\n }\n\n .align-self-md-stretch {\n  align-self: stretch !important;\n }\n\n .order-md-first {\n  order: -1 !important;\n }\n\n .order-md-0 {\n  order: 0 !important;\n }\n\n .order-md-1 {\n  order: 1 !important;\n }\n\n .order-md-2 {\n  order: 2 !important;\n }\n\n .order-md-3 {\n  order: 3 !important;\n }\n\n .order-md-4 {\n  order: 4 !important;\n }\n\n .order-md-5 {\n  order: 5 !important;\n }\n\n .order-md-last {\n  order: 6 !important;\n }\n\n .m-md-0 {\n  margin: 0 !important;\n }\n\n .m-md-1 {\n  margin: 0.25rem !important;\n }\n\n .m-md-2 {\n  margin: 0.5rem !important;\n }\n\n .m-md-3 {\n  margin: 1rem !important;\n }\n\n .m-md-4 {\n  margin: 1.5rem !important;\n }\n\n .m-md-5 {\n  margin: 3rem !important;\n }\n\n .m-md-auto {\n  margin: auto !important;\n }\n\n .mx-md-0 {\n  margin-right: 0 !important;\n  margin-left: 0 !important;\n }\n\n .mx-md-1 {\n  margin-right: 0.25rem !important;\n  margin-left: 0.25rem !important;\n }\n\n .mx-md-2 {\n  margin-right: 0.5rem !important;\n  margin-left: 0.5rem !important;\n }\n\n .mx-md-3 {\n  margin-right: 1rem !important;\n  margin-left: 1rem !important;\n }\n\n .mx-md-4 {\n  margin-right: 1.5rem !important;\n  margin-left: 1.5rem !important;\n }\n\n .mx-md-5 {\n  margin-right: 3rem !important;\n  margin-left: 3rem !important;\n }\n\n .mx-md-auto {\n  margin-right: auto !important;\n  margin-left: auto !important;\n }\n\n .my-md-0 {\n  margin-top: 0 !important;\n  margin-bottom: 0 !important;\n }\n\n .my-md-1 {\n  margin-top: 0.25rem !important;\n  margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .my-md-2 {\n  margin-top: 0.5rem !important;\n  margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .my-md-3 {\n  margin-top: 1rem !important;\n  margin-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .my-md-4 {\n  margin-top: 1.5rem !important;\n  margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .my-md-5 {\n  margin-top: 3rem !important;\n  margin-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .my-md-auto {\n  margin-top: auto !important;\n  margin-bottom: auto !important;\n }\n\n .mt-md-0 {\n  margin-top: 0 !important;\n }\n\n .mt-md-1 {\n  margin-top: 0.25rem !important;\n }\n\n .mt-md-2 {\n  margin-top: 0.5rem !important;\n }\n\n .mt-md-3 {\n  margin-top: 1rem !important;\n }\n\n .mt-md-4 {\n  margin-top: 1.5rem !important;\n }\n\n .mt-md-5 {\n  margin-top: 3rem !important;\n }\n\n .mt-md-auto {\n  margin-top: auto !important;\n }\n\n .me-md-0 {\n  margin-right: 0 !important;\n }\n\n .me-md-1 {\n  margin-right: 0.25rem !important;\n }\n\n .me-md-2 {\n  margin-right: 0.5rem !important;\n }\n\n .me-md-3 {\n  margin-right: 1rem !important;\n }\n\n .me-md-4 {\n  margin-right: 1.5rem !important;\n }\n\n .me-md-5 {\n  margin-right: 3rem !important;\n }\n\n .me-md-auto {\n  margin-right: auto !important;\n }\n\n .mb-md-0 {\n  margin-bottom: 0 !important;\n }\n\n .mb-md-1 {\n  margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .mb-md-2 {\n  margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .mb-md-3 {\n  margin-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .mb-md-4 {\n  margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .mb-md-5 {\n  margin-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .mb-md-auto {\n  margin-bottom: auto !important;\n }\n\n .ms-md-0 {\n  margin-left: 0 !important;\n }\n\n .ms-md-1 {\n  margin-left: 0.25rem !important;\n }\n\n .ms-md-2 {\n  margin-left: 0.5rem !important;\n }\n\n .ms-md-3 {\n  margin-left: 1rem !important;\n }\n\n .ms-md-4 {\n  margin-left: 1.5rem !important;\n }\n\n .ms-md-5 {\n  margin-left: 3rem !important;\n }\n\n .ms-md-auto {\n  margin-left: auto !important;\n }\n\n .p-md-0 {\n  padding: 0 !important;\n }\n\n .p-md-1 {\n  padding: 0.25rem !important;\n }\n\n .p-md-2 {\n  padding: 0.5rem !important;\n }\n\n .p-md-3 {\n  padding: 1rem !important;\n }\n\n .p-md-4 {\n  padding: 1.5rem !important;\n }\n\n .p-md-5 {\n  padding: 3rem !important;\n }\n\n .px-md-0 {\n  padding-right: 0 !important;\n  padding-left: 0 !important;\n }\n\n .px-md-1 {\n  padding-right: 0.25rem !important;\n  padding-left: 0.25rem !important;\n }\n\n .px-md-2 {\n  padding-right: 0.5rem !important;\n  padding-left: 0.5rem !important;\n }\n\n .px-md-3 {\n  padding-right: 1rem !important;\n  padding-left: 1rem !important;\n }\n\n .px-md-4 {\n  padding-right: 1.5rem !important;\n  padding-left: 1.5rem !important;\n }\n\n .px-md-5 {\n  padding-right: 3rem !important;\n  padding-left: 3rem !important;\n }\n\n .py-md-0 {\n  padding-top: 0 !important;\n  padding-bottom: 0 !important;\n }\n\n .py-md-1 {\n  padding-top: 0.25rem !important;\n  padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .py-md-2 {\n  padding-top: 0.5rem !important;\n  padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .py-md-3 {\n  padding-top: 1rem !important;\n  padding-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .py-md-4 {\n  padding-top: 1.5rem !important;\n  padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .py-md-5 {\n  padding-top: 3rem !important;\n  padding-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .pt-md-0 {\n  padding-top: 0 !important;\n }\n\n .pt-md-1 {\n  padding-top: 0.25rem !important;\n }\n\n .pt-md-2 {\n  padding-top: 0.5rem !important;\n }\n\n .pt-md-3 {\n  padding-top: 1rem !important;\n }\n\n .pt-md-4 {\n  padding-top: 1.5rem !important;\n }\n\n .pt-md-5 {\n  padding-top: 3rem !important;\n }\n\n .pe-md-0 {\n  padding-right: 0 !important;\n }\n\n .pe-md-1 {\n  padding-right: 0.25rem !important;\n }\n\n .pe-md-2 {\n  padding-right: 0.5rem !important;\n }\n\n .pe-md-3 {\n  padding-right: 1rem !important;\n }\n\n .pe-md-4 {\n  padding-right: 1.5rem !important;\n }\n\n .pe-md-5 {\n  padding-right: 3rem !important;\n }\n\n .pb-md-0 {\n  padding-bottom: 0 !important;\n }\n\n .pb-md-1 {\n  padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .pb-md-2 {\n  padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .pb-md-3 {\n  padding-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .pb-md-4 {\n  padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .pb-md-5 {\n  padding-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .ps-md-0 {\n  padding-left: 0 !important;\n }\n\n .ps-md-1 {\n  padding-left: 0.25rem !important;\n }\n\n .ps-md-2 {\n  padding-left: 0.5rem !important;\n }\n\n .ps-md-3 {\n  padding-left: 1rem !important;\n }\n\n .ps-md-4 {\n  padding-left: 1.5rem !important;\n }\n\n .ps-md-5 {\n  padding-left: 3rem !important;\n }\n\n .text-md-start {\n  text-align: left !important;\n }\n\n .text-md-end {\n  text-align: right !important;\n }\n\n .text-md-center {\n  text-align: center !important;\n }\n}\n@media (min-width: 992px) {\n .float-lg-start {\n  float: left !important;\n }\n\n .float-lg-end {\n  float: right !important;\n }\n\n .float-lg-none {\n  float: none !important;\n }\n\n .d-lg-inline {\n  display: inline !important;\n }\n\n .d-lg-inline-block {\n  display: inline-block !important;\n }\n\n .d-lg-block {\n  display: block !important;\n }\n\n .d-lg-grid {\n  display: grid !important;\n }\n\n .d-lg-table {\n  display: table !important;\n }\n\n .d-lg-table-row {\n  display: table-row !important;\n }\n\n .d-lg-table-cell {\n  display: table-cell !important;\n }\n\n .d-lg-flex {\n  display: flex !important;\n }\n\n .d-lg-inline-flex {\n  display: inline-flex !important;\n }\n\n .d-lg-none {\n  display: none !important;\n }\n\n .flex-lg-fill {\n  flex: 1 1 auto !important;\n }\n\n .flex-lg-row {\n  flex-direction: row !important;\n }\n\n .flex-lg-column {\n  flex-direction: column !important;\n }\n\n .flex-lg-row-reverse {\n  flex-direction: row-reverse !important;\n }\n\n .flex-lg-column-reverse {\n  flex-direction: column-reverse !important;\n }\n\n .flex-lg-grow-0 {\n  flex-grow: 0 !important;\n }\n\n .flex-lg-grow-1 {\n  flex-grow: 1 !important;\n }\n\n .flex-lg-shrink-0 {\n  flex-shrink: 0 !important;\n }\n\n .flex-lg-shrink-1 {\n  flex-shrink: 1 !important;\n }\n\n .flex-lg-wrap {\n  flex-wrap: wrap !important;\n }\n\n .flex-lg-nowrap {\n  flex-wrap: nowrap !important;\n }\n\n .flex-lg-wrap-reverse {\n  flex-wrap: wrap-reverse !important;\n }\n\n .gap-lg-0 {\n  gap: 0 !important;\n }\n\n .gap-lg-1 {\n  gap: 0.25rem !important;\n }\n\n .gap-lg-2 {\n  gap: 0.5rem !important;\n }\n\n .gap-lg-3 {\n  gap: 1rem !important;\n }\n\n .gap-lg-4 {\n  gap: 1.5rem !important;\n }\n\n .gap-lg-5 {\n  gap: 3rem !important;\n }\n\n .justify-content-lg-start {\n  justify-content: flex-start !important;\n }\n\n .justify-content-lg-end {\n  justify-content: flex-end !important;\n }\n\n .justify-content-lg-center {\n  justify-content: center !important;\n }\n\n .justify-content-lg-between {\n  justify-content: space-between !important;\n }\n\n .justify-content-lg-around {\n  justify-content: space-around !important;\n }\n\n .justify-content-lg-evenly {\n  justify-content: space-evenly !important;\n }\n\n .align-items-lg-start {\n  align-items: flex-start !important;\n }\n\n .align-items-lg-end {\n  align-items: flex-end !important;\n }\n\n .align-items-lg-center {\n  align-items: center !important;\n }\n\n .align-items-lg-baseline {\n  align-items: baseline !important;\n }\n\n .align-items-lg-stretch {\n  align-items: stretch !important;\n }\n\n .align-content-lg-start {\n  align-content: flex-start !important;\n }\n\n .align-content-lg-end {\n  align-content: flex-end !important;\n }\n\n .align-content-lg-center {\n  align-content: center !important;\n }\n\n .align-content-lg-between {\n  align-content: space-between !important;\n }\n\n .align-content-lg-around {\n  align-content: space-around !important;\n }\n\n .align-content-lg-stretch {\n  align-content: stretch !important;\n }\n\n .align-self-lg-auto {\n  align-self: auto !important;\n }\n\n .align-self-lg-start {\n  align-self: flex-start !important;\n }\n\n .align-self-lg-end {\n  align-self: flex-end !important;\n }\n\n .align-self-lg-center {\n  align-self: center !important;\n }\n\n .align-self-lg-baseline {\n  align-self: baseline !important;\n }\n\n .align-self-lg-stretch {\n  align-self: stretch !important;\n }\n\n .order-lg-first {\n  order: -1 !important;\n }\n\n .order-lg-0 {\n  order: 0 !important;\n }\n\n .order-lg-1 {\n  order: 1 !important;\n }\n\n .order-lg-2 {\n  order: 2 !important;\n }\n\n .order-lg-3 {\n  order: 3 !important;\n }\n\n .order-lg-4 {\n  order: 4 !important;\n }\n\n .order-lg-5 {\n  order: 5 !important;\n }\n\n .order-lg-last {\n  order: 6 !important;\n }\n\n .m-lg-0 {\n  margin: 0 !important;\n }\n\n .m-lg-1 {\n  margin: 0.25rem !important;\n }\n\n .m-lg-2 {\n  margin: 0.5rem !important;\n }\n\n .m-lg-3 {\n  margin: 1rem !important;\n }\n\n .m-lg-4 {\n  margin: 1.5rem !important;\n }\n\n .m-lg-5 {\n  margin: 3rem !important;\n }\n\n .m-lg-auto {\n  margin: auto !important;\n }\n\n .mx-lg-0 {\n  margin-right: 0 !important;\n  margin-left: 0 !important;\n }\n\n .mx-lg-1 {\n  margin-right: 0.25rem !important;\n  margin-left: 0.25rem !important;\n }\n\n .mx-lg-2 {\n  margin-right: 0.5rem !important;\n  margin-left: 0.5rem !important;\n }\n\n .mx-lg-3 {\n  margin-right: 1rem !important;\n  margin-left: 1rem !important;\n }\n\n .mx-lg-4 {\n  margin-right: 1.5rem !important;\n  margin-left: 1.5rem !important;\n }\n\n .mx-lg-5 {\n  margin-right: 3rem !important;\n  margin-left: 3rem !important;\n }\n\n .mx-lg-auto {\n  margin-right: auto !important;\n  margin-left: auto !important;\n }\n\n .my-lg-0 {\n  margin-top: 0 !important;\n  margin-bottom: 0 !important;\n }\n\n .my-lg-1 {\n  margin-top: 0.25rem !important;\n  margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .my-lg-2 {\n  margin-top: 0.5rem !important;\n  margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .my-lg-3 {\n  margin-top: 1rem !important;\n  margin-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .my-lg-4 {\n  margin-top: 1.5rem !important;\n  margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .my-lg-5 {\n  margin-top: 3rem !important;\n  margin-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .my-lg-auto {\n  margin-top: auto !important;\n  margin-bottom: auto !important;\n }\n\n .mt-lg-0 {\n  margin-top: 0 !important;\n }\n\n .mt-lg-1 {\n  margin-top: 0.25rem !important;\n }\n\n .mt-lg-2 {\n  margin-top: 0.5rem !important;\n }\n\n .mt-lg-3 {\n  margin-top: 1rem !important;\n }\n\n .mt-lg-4 {\n  margin-top: 1.5rem !important;\n }\n\n .mt-lg-5 {\n  margin-top: 3rem !important;\n }\n\n .mt-lg-auto {\n  margin-top: auto !important;\n }\n\n .me-lg-0 {\n  margin-right: 0 !important;\n }\n\n .me-lg-1 {\n  margin-right: 0.25rem !important;\n }\n\n .me-lg-2 {\n  margin-right: 0.5rem !important;\n }\n\n .me-lg-3 {\n  margin-right: 1rem !important;\n }\n\n .me-lg-4 {\n  margin-right: 1.5rem !important;\n }\n\n .me-lg-5 {\n  margin-right: 3rem !important;\n }\n\n .me-lg-auto {\n  margin-right: auto !important;\n }\n\n .mb-lg-0 {\n  margin-bottom: 0 !important;\n }\n\n .mb-lg-1 {\n  margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .mb-lg-2 {\n  margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .mb-lg-3 {\n  margin-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .mb-lg-4 {\n  margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .mb-lg-5 {\n  margin-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .mb-lg-auto {\n  margin-bottom: auto !important;\n }\n\n .ms-lg-0 {\n  margin-left: 0 !important;\n }\n\n .ms-lg-1 {\n  margin-left: 0.25rem !important;\n }\n\n .ms-lg-2 {\n  margin-left: 0.5rem !important;\n }\n\n .ms-lg-3 {\n  margin-left: 1rem !important;\n }\n\n .ms-lg-4 {\n  margin-left: 1.5rem !important;\n }\n\n .ms-lg-5 {\n  margin-left: 3rem !important;\n }\n\n .ms-lg-auto {\n  margin-left: auto !important;\n }\n\n .p-lg-0 {\n  padding: 0 !important;\n }\n\n .p-lg-1 {\n  padding: 0.25rem !important;\n }\n\n .p-lg-2 {\n  padding: 0.5rem !important;\n }\n\n .p-lg-3 {\n  padding: 1rem !important;\n }\n\n .p-lg-4 {\n  padding: 1.5rem !important;\n }\n\n .p-lg-5 {\n  padding: 3rem !important;\n }\n\n .px-lg-0 {\n  padding-right: 0 !important;\n  padding-left: 0 !important;\n }\n\n .px-lg-1 {\n  padding-right: 0.25rem !important;\n  padding-left: 0.25rem !important;\n }\n\n .px-lg-2 {\n  padding-right: 0.5rem !important;\n  padding-left: 0.5rem !important;\n }\n\n .px-lg-3 {\n  padding-right: 1rem !important;\n  padding-left: 1rem !important;\n }\n\n .px-lg-4 {\n  padding-right: 1.5rem !important;\n  padding-left: 1.5rem !important;\n }\n\n .px-lg-5 {\n  padding-right: 3rem !important;\n  padding-left: 3rem !important;\n }\n\n .py-lg-0 {\n  padding-top: 0 !important;\n  padding-bottom: 0 !important;\n }\n\n .py-lg-1 {\n  padding-top: 0.25rem !important;\n  padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .py-lg-2 {\n  padding-top: 0.5rem !important;\n  padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .py-lg-3 {\n  padding-top: 1rem !important;\n  padding-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .py-lg-4 {\n  padding-top: 1.5rem !important;\n  padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .py-lg-5 {\n  padding-top: 3rem !important;\n  padding-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .pt-lg-0 {\n  padding-top: 0 !important;\n }\n\n .pt-lg-1 {\n  padding-top: 0.25rem !important;\n }\n\n .pt-lg-2 {\n  padding-top: 0.5rem !important;\n }\n\n .pt-lg-3 {\n  padding-top: 1rem !important;\n }\n\n .pt-lg-4 {\n  padding-top: 1.5rem !important;\n }\n\n .pt-lg-5 {\n  padding-top: 3rem !important;\n }\n\n .pe-lg-0 {\n  padding-right: 0 !important;\n }\n\n .pe-lg-1 {\n  padding-right: 0.25rem !important;\n }\n\n .pe-lg-2 {\n  padding-right: 0.5rem !important;\n }\n\n .pe-lg-3 {\n  padding-right: 1rem !important;\n }\n\n .pe-lg-4 {\n  padding-right: 1.5rem !important;\n }\n\n .pe-lg-5 {\n  padding-right: 3rem !important;\n }\n\n .pb-lg-0 {\n  padding-bottom: 0 !important;\n }\n\n .pb-lg-1 {\n  padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .pb-lg-2 {\n  padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .pb-lg-3 {\n  padding-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .pb-lg-4 {\n  padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .pb-lg-5 {\n  padding-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .ps-lg-0 {\n  padding-left: 0 !important;\n }\n\n .ps-lg-1 {\n  padding-left: 0.25rem !important;\n }\n\n .ps-lg-2 {\n  padding-left: 0.5rem !important;\n }\n\n .ps-lg-3 {\n  padding-left: 1rem !important;\n }\n\n .ps-lg-4 {\n  padding-left: 1.5rem !important;\n }\n\n .ps-lg-5 {\n  padding-left: 3rem !important;\n }\n\n .text-lg-start {\n  text-align: left !important;\n }\n\n .text-lg-end {\n  text-align: right !important;\n }\n\n .text-lg-center {\n  text-align: center !important;\n }\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n .float-xl-start {\n  float: left !important;\n }\n\n .float-xl-end {\n  float: right !important;\n }\n\n .float-xl-none {\n  float: none !important;\n }\n\n .d-xl-inline {\n  display: inline !important;\n }\n\n .d-xl-inline-block {\n  display: inline-block !important;\n }\n\n .d-xl-block {\n  display: block !important;\n }\n\n .d-xl-grid {\n  display: grid !important;\n }\n\n .d-xl-table {\n  display: table !important;\n }\n\n .d-xl-table-row {\n  display: table-row !important;\n }\n\n .d-xl-table-cell {\n  display: table-cell !important;\n }\n\n .d-xl-flex {\n  display: flex !important;\n }\n\n .d-xl-inline-flex {\n  display: inline-flex !important;\n }\n\n .d-xl-none {\n  display: none !important;\n }\n\n .flex-xl-fill {\n  flex: 1 1 auto !important;\n }\n\n .flex-xl-row {\n  flex-direction: row !important;\n }\n\n .flex-xl-column {\n  flex-direction: column !important;\n }\n\n .flex-xl-row-reverse {\n  flex-direction: row-reverse !important;\n }\n\n .flex-xl-column-reverse {\n  flex-direction: column-reverse !important;\n }\n\n .flex-xl-grow-0 {\n  flex-grow: 0 !important;\n }\n\n .flex-xl-grow-1 {\n  flex-grow: 1 !important;\n }\n\n .flex-xl-shrink-0 {\n  flex-shrink: 0 !important;\n }\n\n .flex-xl-shrink-1 {\n  flex-shrink: 1 !important;\n }\n\n .flex-xl-wrap {\n  flex-wrap: wrap !important;\n }\n\n .flex-xl-nowrap {\n  flex-wrap: nowrap !important;\n }\n\n .flex-xl-wrap-reverse {\n  flex-wrap: wrap-reverse !important;\n }\n\n .gap-xl-0 {\n  gap: 0 !important;\n }\n\n .gap-xl-1 {\n  gap: 0.25rem !important;\n }\n\n .gap-xl-2 {\n  gap: 0.5rem !important;\n }\n\n .gap-xl-3 {\n  gap: 1rem !important;\n }\n\n .gap-xl-4 {\n  gap: 1.5rem !important;\n }\n\n .gap-xl-5 {\n  gap: 3rem !important;\n }\n\n .justify-content-xl-start {\n  justify-content: flex-start !important;\n }\n\n .justify-content-xl-end {\n  justify-content: flex-end !important;\n }\n\n .justify-content-xl-center {\n  justify-content: center !important;\n }\n\n .justify-content-xl-between {\n  justify-content: space-between !important;\n }\n\n .justify-content-xl-around {\n  justify-content: space-around !important;\n }\n\n .justify-content-xl-evenly {\n  justify-content: space-evenly !important;\n }\n\n .align-items-xl-start {\n  align-items: flex-start !important;\n }\n\n .align-items-xl-end {\n  align-items: flex-end !important;\n }\n\n .align-items-xl-center {\n  align-items: center !important;\n }\n\n .align-items-xl-baseline {\n  align-items: baseline !important;\n }\n\n .align-items-xl-stretch {\n  align-items: stretch !important;\n }\n\n .align-content-xl-start {\n  align-content: flex-start !important;\n }\n\n .align-content-xl-end {\n  align-content: flex-end !important;\n }\n\n .align-content-xl-center {\n  align-content: center !important;\n }\n\n .align-content-xl-between {\n  align-content: space-between !important;\n }\n\n .align-content-xl-around {\n  align-content: space-around !important;\n }\n\n .align-content-xl-stretch {\n  align-content: stretch !important;\n }\n\n .align-self-xl-auto {\n  align-self: auto !important;\n }\n\n .align-self-xl-start {\n  align-self: flex-start !important;\n }\n\n .align-self-xl-end {\n  align-self: flex-end !important;\n }\n\n .align-self-xl-center {\n  align-self: center !important;\n }\n\n .align-self-xl-baseline {\n  align-self: baseline !important;\n }\n\n .align-self-xl-stretch {\n  align-self: stretch !important;\n }\n\n .order-xl-first {\n  order: -1 !important;\n }\n\n .order-xl-0 {\n  order: 0 !important;\n }\n\n .order-xl-1 {\n  order: 1 !important;\n }\n\n .order-xl-2 {\n  order: 2 !important;\n }\n\n .order-xl-3 {\n  order: 3 !important;\n }\n\n .order-xl-4 {\n  order: 4 !important;\n }\n\n .order-xl-5 {\n  order: 5 !important;\n }\n\n .order-xl-last {\n  order: 6 !important;\n }\n\n .m-xl-0 {\n  margin: 0 !important;\n }\n\n .m-xl-1 {\n  margin: 0.25rem !important;\n }\n\n .m-xl-2 {\n  margin: 0.5rem !important;\n }\n\n .m-xl-3 {\n  margin: 1rem !important;\n }\n\n .m-xl-4 {\n  margin: 1.5rem !important;\n }\n\n .m-xl-5 {\n  margin: 3rem !important;\n }\n\n .m-xl-auto {\n  margin: auto !important;\n }\n\n .mx-xl-0 {\n  margin-right: 0 !important;\n  margin-left: 0 !important;\n }\n\n .mx-xl-1 {\n  margin-right: 0.25rem !important;\n  margin-left: 0.25rem !important;\n }\n\n .mx-xl-2 {\n  margin-right: 0.5rem !important;\n  margin-left: 0.5rem !important;\n }\n\n .mx-xl-3 {\n  margin-right: 1rem !important;\n  margin-left: 1rem !important;\n }\n\n .mx-xl-4 {\n  margin-right: 1.5rem !important;\n  margin-left: 1.5rem !important;\n }\n\n .mx-xl-5 {\n  margin-right: 3rem !important;\n  margin-left: 3rem !important;\n }\n\n .mx-xl-auto {\n  margin-right: auto !important;\n  margin-left: auto !important;\n }\n\n .my-xl-0 {\n  margin-top: 0 !important;\n  margin-bottom: 0 !important;\n }\n\n .my-xl-1 {\n  margin-top: 0.25rem !important;\n  margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .my-xl-2 {\n  margin-top: 0.5rem !important;\n  margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .my-xl-3 {\n  margin-top: 1rem !important;\n  margin-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .my-xl-4 {\n  margin-top: 1.5rem !important;\n  margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .my-xl-5 {\n  margin-top: 3rem !important;\n  margin-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .my-xl-auto {\n  margin-top: auto !important;\n  margin-bottom: auto !important;\n }\n\n .mt-xl-0 {\n  margin-top: 0 !important;\n }\n\n .mt-xl-1 {\n  margin-top: 0.25rem !important;\n }\n\n .mt-xl-2 {\n  margin-top: 0.5rem !important;\n }\n\n .mt-xl-3 {\n  margin-top: 1rem !important;\n }\n\n .mt-xl-4 {\n  margin-top: 1.5rem !important;\n }\n\n .mt-xl-5 {\n  margin-top: 3rem !important;\n }\n\n .mt-xl-auto {\n  margin-top: auto !important;\n }\n\n .me-xl-0 {\n  margin-right: 0 !important;\n }\n\n .me-xl-1 {\n  margin-right: 0.25rem !important;\n }\n\n .me-xl-2 {\n  margin-right: 0.5rem !important;\n }\n\n .me-xl-3 {\n  margin-right: 1rem !important;\n }\n\n .me-xl-4 {\n  margin-right: 1.5rem !important;\n }\n\n .me-xl-5 {\n  margin-right: 3rem !important;\n }\n\n .me-xl-auto {\n  margin-right: auto !important;\n }\n\n .mb-xl-0 {\n  margin-bottom: 0 !important;\n }\n\n .mb-xl-1 {\n  margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .mb-xl-2 {\n  margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .mb-xl-3 {\n  margin-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .mb-xl-4 {\n  margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .mb-xl-5 {\n  margin-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .mb-xl-auto {\n  margin-bottom: auto !important;\n }\n\n .ms-xl-0 {\n  margin-left: 0 !important;\n }\n\n .ms-xl-1 {\n  margin-left: 0.25rem !important;\n }\n\n .ms-xl-2 {\n  margin-left: 0.5rem !important;\n }\n\n .ms-xl-3 {\n  margin-left: 1rem !important;\n }\n\n .ms-xl-4 {\n  margin-left: 1.5rem !important;\n }\n\n .ms-xl-5 {\n  margin-left: 3rem !important;\n }\n\n .ms-xl-auto {\n  margin-left: auto !important;\n }\n\n .p-xl-0 {\n  padding: 0 !important;\n }\n\n .p-xl-1 {\n  padding: 0.25rem !important;\n }\n\n .p-xl-2 {\n  padding: 0.5rem !important;\n }\n\n .p-xl-3 {\n  padding: 1rem !important;\n }\n\n .p-xl-4 {\n  padding: 1.5rem !important;\n }\n\n .p-xl-5 {\n  padding: 3rem !important;\n }\n\n .px-xl-0 {\n  padding-right: 0 !important;\n  padding-left: 0 !important;\n }\n\n .px-xl-1 {\n  padding-right: 0.25rem !important;\n  padding-left: 0.25rem !important;\n }\n\n .px-xl-2 {\n  padding-right: 0.5rem !important;\n  padding-left: 0.5rem !important;\n }\n\n .px-xl-3 {\n  padding-right: 1rem !important;\n  padding-left: 1rem !important;\n }\n\n .px-xl-4 {\n  padding-right: 1.5rem !important;\n  padding-left: 1.5rem !important;\n }\n\n .px-xl-5 {\n  padding-right: 3rem !important;\n  padding-left: 3rem !important;\n }\n\n .py-xl-0 {\n  padding-top: 0 !important;\n  padding-bottom: 0 !important;\n }\n\n .py-xl-1 {\n  padding-top: 0.25rem !important;\n  padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .py-xl-2 {\n  padding-top: 0.5rem !important;\n  padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .py-xl-3 {\n  padding-top: 1rem !important;\n  padding-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .py-xl-4 {\n  padding-top: 1.5rem !important;\n  padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .py-xl-5 {\n  padding-top: 3rem !important;\n  padding-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .pt-xl-0 {\n  padding-top: 0 !important;\n }\n\n .pt-xl-1 {\n  padding-top: 0.25rem !important;\n }\n\n .pt-xl-2 {\n  padding-top: 0.5rem !important;\n }\n\n .pt-xl-3 {\n  padding-top: 1rem !important;\n }\n\n .pt-xl-4 {\n  padding-top: 1.5rem !important;\n }\n\n .pt-xl-5 {\n  padding-top: 3rem !important;\n }\n\n .pe-xl-0 {\n  padding-right: 0 !important;\n }\n\n .pe-xl-1 {\n  padding-right: 0.25rem !important;\n }\n\n .pe-xl-2 {\n  padding-right: 0.5rem !important;\n }\n\n .pe-xl-3 {\n  padding-right: 1rem !important;\n }\n\n .pe-xl-4 {\n  padding-right: 1.5rem !important;\n }\n\n .pe-xl-5 {\n  padding-right: 3rem !important;\n }\n\n .pb-xl-0 {\n  padding-bottom: 0 !important;\n }\n\n .pb-xl-1 {\n  padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .pb-xl-2 {\n  padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .pb-xl-3 {\n  padding-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .pb-xl-4 {\n  padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .pb-xl-5 {\n  padding-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .ps-xl-0 {\n  padding-left: 0 !important;\n }\n\n .ps-xl-1 {\n  padding-left: 0.25rem !important;\n }\n\n .ps-xl-2 {\n  padding-left: 0.5rem !important;\n }\n\n .ps-xl-3 {\n  padding-left: 1rem !important;\n }\n\n .ps-xl-4 {\n  padding-left: 1.5rem !important;\n }\n\n .ps-xl-5 {\n  padding-left: 3rem !important;\n }\n\n .text-xl-start {\n  text-align: left !important;\n }\n\n .text-xl-end {\n  text-align: right !important;\n }\n\n .text-xl-center {\n  text-align: center !important;\n }\n}\n@media (min-width: 1400px) {\n .float-xxl-start {\n  float: left !important;\n }\n\n .float-xxl-end {\n  float: right !important;\n }\n\n .float-xxl-none {\n  float: none !important;\n }\n\n .d-xxl-inline {\n  display: inline !important;\n }\n\n .d-xxl-inline-block {\n  display: inline-block !important;\n }\n\n .d-xxl-block {\n  display: block !important;\n }\n\n .d-xxl-grid {\n  display: grid !important;\n }\n\n .d-xxl-table {\n  display: table !important;\n }\n\n .d-xxl-table-row {\n  display: table-row !important;\n }\n\n .d-xxl-table-cell {\n  display: table-cell !important;\n }\n\n .d-xxl-flex {\n  display: flex !important;\n }\n\n .d-xxl-inline-flex {\n  display: inline-flex !important;\n }\n\n .d-xxl-none {\n  display: none !important;\n }\n\n .flex-xxl-fill {\n  flex: 1 1 auto !important;\n }\n\n .flex-xxl-row {\n  flex-direction: row !important;\n }\n\n .flex-xxl-column {\n  flex-direction: column !important;\n }\n\n .flex-xxl-row-reverse {\n  flex-direction: row-reverse !important;\n }\n\n .flex-xxl-column-reverse {\n  flex-direction: column-reverse !important;\n }\n\n .flex-xxl-grow-0 {\n  flex-grow: 0 !important;\n }\n\n .flex-xxl-grow-1 {\n  flex-grow: 1 !important;\n }\n\n .flex-xxl-shrink-0 {\n  flex-shrink: 0 !important;\n }\n\n .flex-xxl-shrink-1 {\n  flex-shrink: 1 !important;\n }\n\n .flex-xxl-wrap {\n  flex-wrap: wrap !important;\n }\n\n .flex-xxl-nowrap {\n  flex-wrap: nowrap !important;\n }\n\n .flex-xxl-wrap-reverse {\n  flex-wrap: wrap-reverse !important;\n }\n\n .gap-xxl-0 {\n  gap: 0 !important;\n }\n\n .gap-xxl-1 {\n  gap: 0.25rem !important;\n }\n\n .gap-xxl-2 {\n  gap: 0.5rem !important;\n }\n\n .gap-xxl-3 {\n  gap: 1rem !important;\n }\n\n .gap-xxl-4 {\n  gap: 1.5rem !important;\n }\n\n .gap-xxl-5 {\n  gap: 3rem !important;\n }\n\n .justify-content-xxl-start {\n  justify-content: flex-start !important;\n }\n\n .justify-content-xxl-end {\n  justify-content: flex-end !important;\n }\n\n .justify-content-xxl-center {\n  justify-content: center !important;\n }\n\n .justify-content-xxl-between {\n  justify-content: space-between !important;\n }\n\n .justify-content-xxl-around {\n  justify-content: space-around !important;\n }\n\n .justify-content-xxl-evenly {\n  justify-content: space-evenly !important;\n }\n\n .align-items-xxl-start {\n  align-items: flex-start !important;\n }\n\n .align-items-xxl-end {\n  align-items: flex-end !important;\n }\n\n .align-items-xxl-center {\n  align-items: center !important;\n }\n\n .align-items-xxl-baseline {\n  align-items: baseline !important;\n }\n\n .align-items-xxl-stretch {\n  align-items: stretch !important;\n }\n\n .align-content-xxl-start {\n  align-content: flex-start !important;\n }\n\n .align-content-xxl-end {\n  align-content: flex-end !important;\n }\n\n .align-content-xxl-center {\n  align-content: center !important;\n }\n\n .align-content-xxl-between {\n  align-content: space-between !important;\n }\n\n .align-content-xxl-around {\n  align-content: space-around !important;\n }\n\n .align-content-xxl-stretch {\n  align-content: stretch !important;\n }\n\n .align-self-xxl-auto {\n  align-self: auto !important;\n }\n\n .align-self-xxl-start {\n  align-self: flex-start !important;\n }\n\n .align-self-xxl-end {\n  align-self: flex-end !important;\n }\n\n .align-self-xxl-center {\n  align-self: center !important;\n }\n\n .align-self-xxl-baseline {\n  align-self: baseline !important;\n }\n\n .align-self-xxl-stretch {\n  align-self: stretch !important;\n }\n\n .order-xxl-first {\n  order: -1 !important;\n }\n\n .order-xxl-0 {\n  order: 0 !important;\n }\n\n .order-xxl-1 {\n  order: 1 !important;\n }\n\n .order-xxl-2 {\n  order: 2 !important;\n }\n\n .order-xxl-3 {\n  order: 3 !important;\n }\n\n .order-xxl-4 {\n  order: 4 !important;\n }\n\n .order-xxl-5 {\n  order: 5 !important;\n }\n\n .order-xxl-last {\n  order: 6 !important;\n }\n\n .m-xxl-0 {\n  margin: 0 !important;\n }\n\n .m-xxl-1 {\n  margin: 0.25rem !important;\n }\n\n .m-xxl-2 {\n  margin: 0.5rem !important;\n }\n\n .m-xxl-3 {\n  margin: 1rem !important;\n }\n\n .m-xxl-4 {\n  margin: 1.5rem !important;\n }\n\n .m-xxl-5 {\n  margin: 3rem !important;\n }\n\n .m-xxl-auto {\n  margin: auto !important;\n }\n\n .mx-xxl-0 {\n  margin-right: 0 !important;\n  margin-left: 0 !important;\n }\n\n .mx-xxl-1 {\n  margin-right: 0.25rem !important;\n  margin-left: 0.25rem !important;\n }\n\n .mx-xxl-2 {\n  margin-right: 0.5rem !important;\n  margin-left: 0.5rem !important;\n }\n\n .mx-xxl-3 {\n  margin-right: 1rem !important;\n  margin-left: 1rem !important;\n }\n\n .mx-xxl-4 {\n  margin-right: 1.5rem !important;\n  margin-left: 1.5rem !important;\n }\n\n .mx-xxl-5 {\n  margin-right: 3rem !important;\n  margin-left: 3rem !important;\n }\n\n .mx-xxl-auto {\n  margin-right: auto !important;\n  margin-left: auto !important;\n }\n\n .my-xxl-0 {\n  margin-top: 0 !important;\n  margin-bottom: 0 !important;\n }\n\n .my-xxl-1 {\n  margin-top: 0.25rem !important;\n  margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .my-xxl-2 {\n  margin-top: 0.5rem !important;\n  margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .my-xxl-3 {\n  margin-top: 1rem !important;\n  margin-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .my-xxl-4 {\n  margin-top: 1.5rem !important;\n  margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .my-xxl-5 {\n  margin-top: 3rem !important;\n  margin-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .my-xxl-auto {\n  margin-top: auto !important;\n  margin-bottom: auto !important;\n }\n\n .mt-xxl-0 {\n  margin-top: 0 !important;\n }\n\n .mt-xxl-1 {\n  margin-top: 0.25rem !important;\n }\n\n .mt-xxl-2 {\n  margin-top: 0.5rem !important;\n }\n\n .mt-xxl-3 {\n  margin-top: 1rem !important;\n }\n\n .mt-xxl-4 {\n  margin-top: 1.5rem !important;\n }\n\n .mt-xxl-5 {\n  margin-top: 3rem !important;\n }\n\n .mt-xxl-auto {\n  margin-top: auto !important;\n }\n\n .me-xxl-0 {\n  margin-right: 0 !important;\n }\n\n .me-xxl-1 {\n  margin-right: 0.25rem !important;\n }\n\n .me-xxl-2 {\n  margin-right: 0.5rem !important;\n }\n\n .me-xxl-3 {\n  margin-right: 1rem !important;\n }\n\n .me-xxl-4 {\n  margin-right: 1.5rem !important;\n }\n\n .me-xxl-5 {\n  margin-right: 3rem !important;\n }\n\n .me-xxl-auto {\n  margin-right: auto !important;\n }\n\n .mb-xxl-0 {\n  margin-bottom: 0 !important;\n }\n\n .mb-xxl-1 {\n  margin-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .mb-xxl-2 {\n  margin-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .mb-xxl-3 {\n  margin-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .mb-xxl-4 {\n  margin-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .mb-xxl-5 {\n  margin-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .mb-xxl-auto {\n  margin-bottom: auto !important;\n }\n\n .ms-xxl-0 {\n  margin-left: 0 !important;\n }\n\n .ms-xxl-1 {\n  margin-left: 0.25rem !important;\n }\n\n .ms-xxl-2 {\n  margin-left: 0.5rem !important;\n }\n\n .ms-xxl-3 {\n  margin-left: 1rem !important;\n }\n\n .ms-xxl-4 {\n  margin-left: 1.5rem !important;\n }\n\n .ms-xxl-5 {\n  margin-left: 3rem !important;\n }\n\n .ms-xxl-auto {\n  margin-left: auto !important;\n }\n\n .p-xxl-0 {\n  padding: 0 !important;\n }\n\n .p-xxl-1 {\n  padding: 0.25rem !important;\n }\n\n .p-xxl-2 {\n  padding: 0.5rem !important;\n }\n\n .p-xxl-3 {\n  padding: 1rem !important;\n }\n\n .p-xxl-4 {\n  padding: 1.5rem !important;\n }\n\n .p-xxl-5 {\n  padding: 3rem !important;\n }\n\n .px-xxl-0 {\n  padding-right: 0 !important;\n  padding-left: 0 !important;\n }\n\n .px-xxl-1 {\n  padding-right: 0.25rem !important;\n  padding-left: 0.25rem !important;\n }\n\n .px-xxl-2 {\n  padding-right: 0.5rem !important;\n  padding-left: 0.5rem !important;\n }\n\n .px-xxl-3 {\n  padding-right: 1rem !important;\n  padding-left: 1rem !important;\n }\n\n .px-xxl-4 {\n  padding-right: 1.5rem !important;\n  padding-left: 1.5rem !important;\n }\n\n .px-xxl-5 {\n  padding-right: 3rem !important;\n  padding-left: 3rem !important;\n }\n\n .py-xxl-0 {\n  padding-top: 0 !important;\n  padding-bottom: 0 !important;\n }\n\n .py-xxl-1 {\n  padding-top: 0.25rem !important;\n  padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .py-xxl-2 {\n  padding-top: 0.5rem !important;\n  padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .py-xxl-3 {\n  padding-top: 1rem !important;\n  padding-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .py-xxl-4 {\n  padding-top: 1.5rem !important;\n  padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .py-xxl-5 {\n  padding-top: 3rem !important;\n  padding-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .pt-xxl-0 {\n  padding-top: 0 !important;\n }\n\n .pt-xxl-1 {\n  padding-top: 0.25rem !important;\n }\n\n .pt-xxl-2 {\n  padding-top: 0.5rem !important;\n }\n\n .pt-xxl-3 {\n  padding-top: 1rem !important;\n }\n\n .pt-xxl-4 {\n  padding-top: 1.5rem !important;\n }\n\n .pt-xxl-5 {\n  padding-top: 3rem !important;\n }\n\n .pe-xxl-0 {\n  padding-right: 0 !important;\n }\n\n .pe-xxl-1 {\n  padding-right: 0.25rem !important;\n }\n\n .pe-xxl-2 {\n  padding-right: 0.5rem !important;\n }\n\n .pe-xxl-3 {\n  padding-right: 1rem !important;\n }\n\n .pe-xxl-4 {\n  padding-right: 1.5rem !important;\n }\n\n .pe-xxl-5 {\n  padding-right: 3rem !important;\n }\n\n .pb-xxl-0 {\n  padding-bottom: 0 !important;\n }\n\n .pb-xxl-1 {\n  padding-bottom: 0.25rem !important;\n }\n\n .pb-xxl-2 {\n  padding-bottom: 0.5rem !important;\n }\n\n .pb-xxl-3 {\n  padding-bottom: 1rem !important;\n }\n\n .pb-xxl-4 {\n  padding-bottom: 1.5rem !important;\n }\n\n .pb-xxl-5 {\n  padding-bottom: 3rem !important;\n }\n\n .ps-xxl-0 {\n  padding-left: 0 !important;\n }\n\n .ps-xxl-1 {\n  padding-left: 0.25rem !important;\n }\n\n .ps-xxl-2 {\n  padding-left: 0.5rem !important;\n }\n\n .ps-xxl-3 {\n  padding-left: 1rem !important;\n }\n\n .ps-xxl-4 {\n  padding-left: 1.5rem !important;\n }\n\n .ps-xxl-5 {\n  padding-left: 3rem !important;\n }\n\n .text-xxl-start {\n  text-align: left !important;\n }\n\n .text-xxl-end {\n  text-align: right !important;\n }\n\n .text-xxl-center {\n  text-align: center !important;\n }\n}\n@media (min-width: 1200px) {\n .fs-1 {\n  font-size: 2.5rem !important;\n }\n\n .fs-2 {\n  font-size: 2rem !important;\n }\n\n .fs-3 {\n  font-size: 1.75rem !important;\n }\n\n .fs-4 {\n  font-size: 1.5rem !important;\n }\n}\n@media print {\n .d-print-inline {\n  display: inline !important;\n }\n\n .d-print-inline-block {\n  display: inline-block !important;\n }\n\n .d-print-block {\n  display: block !important;\n }\n\n .d-print-grid {\n  display: grid !important;\n }\n\n .d-print-table {\n  display: table !important;\n }\n\n .d-print-table-row {\n  display: table-row !important;\n }\n\n .d-print-table-cell {\n  display: table-cell !important;\n }\n\n .d-print-flex {\n  display: flex !important;\n }\n\n .d-print-inline-flex {\n  display: inline-flex !important;\n }\n\n .d-print-none {\n  display: none !important;\n }\n}\n\n/*# sourceMappingURL=bootstrap.css.map */\n","//\n// Headings\n//\n.h1 {\n @extend h1;\n}\n\n.h2 {\n @extend h2;\n}\n\n.h3 {\n @extend h3;\n}\n\n.h4 {\n @extend h4;\n}\n\n.h5 {\n @extend h5;\n}\n\n.h6 {\n @extend h6;\n}\n\n\n.lead {\n @include font-size($lead-font-size);\n font-weight: $lead-font-weight;\n}\n\n// Type display classes\n@each $display, $font-size in $display-font-sizes {\n .display-#{$display} {\n  @include font-size($font-size);\n  font-weight: $display-font-weight;\n  line-height: $display-line-height;\n }\n}\n\n//\n// Emphasis\n//\n.small {\n @extend small;\n}\n\n.mark {\n @extend mark;\n}\n\n//\n// Lists\n//\n\n.list-unstyled {\n @include list-unstyled();\n}\n\n// Inline turns list items into inline-block\n.list-inline {\n @include list-unstyled();\n}\n.list-inline-item {\n display: inline-block;\n\n &:not(:last-child) {\n  margin-right: $list-inline-padding;\n }\n}\n\n\n//\n// Misc\n//\n\n// Builds on `abbr`\n.initialism {\n @include font-size($initialism-font-size);\n text-transform: uppercase;\n}\n\n// Blockquotes\n.blockquote {\n margin-bottom: $blockquote-margin-y;\n @include font-size($blockquote-font-size);\n\n > :last-child {\n  margin-bottom: 0;\n }\n}\n\n.blockquote-footer {\n margin-top: -$blockquote-margin-y;\n margin-bottom: $blockquote-margin-y;\n @include font-size($blockquote-footer-font-size);\n color: $blockquote-footer-color;\n\n &::before {\n  content: \"\\2014\\00A0\"; // em dash, nbsp\n }\n}\n","// Lists\n\n// Unstyled keeps list items block level, just removes default browser padding and list-style\n@mixin list-unstyled {\n padding-left: 0;\n list-style: none;\n}\n","// Responsive images (ensure images don't scale beyond their parents)\n//\n// This is purposefully opt-in via an explicit class rather than being the default for all `<img>`s.\n// We previously tried the \"images are responsive by default\" approach in Bootstrap v2,\n// and abandoned it in Bootstrap v3 because it breaks lots of third-party widgets (including Google Maps)\n// which weren't expecting the images within themselves to be involuntarily resized.\n// See also https://github.com/twbs/bootstrap/issues/18178\n.img-fluid {\n @include img-fluid();\n}\n\n\n// Image thumbnails\n.img-thumbnail {\n padding: $thumbnail-padding;\n background-color: $thumbnail-bg;\n border: $thumbnail-border-width solid $thumbnail-border-color;\n @include border-radius($thumbnail-border-radius);\n @include box-shadow($thumbnail-box-shadow);\n\n // Keep them at most 100% wide\n @include img-fluid();\n}\n\n//\n// Figures\n//\n\n.figure {\n // Ensures the caption's text aligns with the image.\n display: inline-block;\n}\n\n.figure-img {\n margin-bottom: $spacer / 2;\n line-height: 1;\n}\n\n.figure-caption {\n @include font-size($figure-caption-font-size);\n color: $figure-caption-color;\n}\n","// Image Mixins\n// - Responsive image\n// - Retina image\n\n\n// Responsive image\n//\n// Keep images from scaling beyond the width of their parents.\n\n@mixin img-fluid {\n // Part 1: Set a maximum relative to the parent\n max-width: 100%;\n // Part 2: Override the height to auto, otherwise images will be stretched\n // when setting a width and height attribute on the img element.\n height: auto;\n}\n","// Container widths\n//\n// Set the container width, and override it for fixed navbars in media queries.\n\n@if $enable-grid-classes {\n // Single container class with breakpoint max-widths\n .container,\n // 100% wide container at all breakpoints\n .container-fluid {\n  @include make-container();\n }\n\n // Responsive containers that are 100% wide until a breakpoint\n @each $breakpoint, $container-max-width in $container-max-widths {\n  .container-#{$breakpoint} {\n   @extend .container-fluid;\n  }\n\n  @include media-breakpoint-up($breakpoint, $grid-breakpoints) {\n   %responsive-container-#{$breakpoint} {\n    max-width: $container-max-width;\n   }\n\n   // Extend each breakpoint which is smaller or equal to the current breakpoint\n   $extend-breakpoint: true;\n\n   @each $name, $width in $grid-breakpoints {\n    @if ($extend-breakpoint) {\n     .container#{breakpoint-infix($name, $grid-breakpoints)} {\n      @extend %responsive-container-#{$breakpoint};\n     }\n\n     // Once the current breakpoint is reached, stop extending\n     @if ($breakpoint == $name) {\n      $extend-breakpoint: false;\n     }\n    }\n   }\n  }\n }\n}\n","// Container mixins\n\n@mixin make-container($gutter: $container-padding-x) {\n width: 100%;\n padding-right: var(--#{$variable-prefix}gutter-x, #{$gutter});\n padding-left: var(--#{$variable-prefix}gutter-x, #{$gutter});\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n}\n","// Breakpoint viewport sizes and media queries.\n//\n// Breakpoints are defined as a map of (name: minimum width), order from small to large:\n//\n//  (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px)\n//\n// The map defined in the `$grid-breakpoints` global variable is used as the `$breakpoints` argument by default.\n\n// Name of the next breakpoint, or null for the last breakpoint.\n//\n//  >> breakpoint-next(sm)\n//  md\n//  >> breakpoint-next(sm, (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px))\n//  md\n//  >> breakpoint-next(sm, $breakpoint-names: (xs sm md lg xl))\n//  md\n@function breakpoint-next($name, $breakpoints: $grid-breakpoints, $breakpoint-names: map-keys($breakpoints)) {\n $n: index($breakpoint-names, $name);\n @if not $n {\n  @error \"breakpoint `#{$name}` not found in `#{$breakpoints}`\";\n }\n @return if($n < length($breakpoint-names), nth($breakpoint-names, $n + 1), null);\n}\n\n// Minimum breakpoint width. Null for the smallest (first) breakpoint.\n//\n//  >> breakpoint-min(sm, (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px))\n//  576px\n@function breakpoint-min($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n $min: map-get($breakpoints, $name);\n @return if($min != 0, $min, null);\n}\n\n// Maximum breakpoint width.\n// The maximum value is reduced by 0.02px to work around the limitations of\n// `min-` and `max-` prefixes and viewports with fractional widths.\n// See https://www.w3.org/TR/mediaqueries-4/#mq-min-max\n// Uses 0.02px rather than 0.01px to work around a current rounding bug in Safari.\n// See https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=178261\n//\n//  >> breakpoint-max(md, (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px))\n//  767.98px\n@function breakpoint-max($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n $max: map-get($breakpoints, $name);\n @return if($max and $max > 0, $max - .02, null);\n}\n\n// Returns a blank string if smallest breakpoint, otherwise returns the name with a dash in front.\n// Useful for making responsive utilities.\n//\n//  >> breakpoint-infix(xs, (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px))\n//  \"\" (Returns a blank string)\n//  >> breakpoint-infix(sm, (xs: 0, sm: 576px, md: 768px, lg: 992px, xl: 1200px))\n//  \"-sm\"\n@function breakpoint-infix($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n @return if(breakpoint-min($name, $breakpoints) == null, \"\", \"-#{$name}\");\n}\n\n// Media of at least the minimum breakpoint width. No query for the smallest breakpoint.\n// Makes the @content apply to the given breakpoint and wider.\n@mixin media-breakpoint-up($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n $min: breakpoint-min($name, $breakpoints);\n @if $min {\n  @media (min-width: $min) {\n   @content;\n  }\n } @else {\n  @content;\n }\n}\n\n// Media of at most the maximum breakpoint width. No query for the largest breakpoint.\n// Makes the @content apply to the given breakpoint and narrower.\n@mixin media-breakpoint-down($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n $max: breakpoint-max($name, $breakpoints);\n @if $max {\n  @media (max-width: $max) {\n   @content;\n  }\n } @else {\n  @content;\n }\n}\n\n// Media that spans multiple breakpoint widths.\n// Makes the @content apply between the min and max breakpoints\n@mixin media-breakpoint-between($lower, $upper, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n $min: breakpoint-min($lower, $breakpoints);\n $max: breakpoint-max($upper, $breakpoints);\n\n @if $min != null and $max != null {\n  @media (min-width: $min) and (max-width: $max) {\n   @content;\n  }\n } @else if $max == null {\n  @include media-breakpoint-up($lower, $breakpoints) {\n   @content;\n  }\n } @else if $min == null {\n  @include media-breakpoint-down($upper, $breakpoints) {\n   @content;\n  }\n }\n}\n\n// Media between the breakpoint's minimum and maximum widths.\n// No minimum for the smallest breakpoint, and no maximum for the largest one.\n// Makes the @content apply only to the given breakpoint, not viewports any wider or narrower.\n@mixin media-breakpoint-only($name, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n $min: breakpoint-min($name, $breakpoints);\n $next: breakpoint-next($name, $breakpoints);\n $max: breakpoint-max($next);\n\n @if $min != null and $max != null {\n  @media (min-width: $min) and (max-width: $max) {\n   @content;\n  }\n } @else if $max == null {\n  @include media-breakpoint-up($name, $breakpoints) {\n   @content;\n  }\n } @else if $min == null {\n  @include media-breakpoint-down($next, $breakpoints) {\n   @content;\n  }\n }\n}\n","// Row\n//\n// Rows contain your columns.\n\n@if $enable-grid-classes {\n .row {\n  @include make-row();\n\n  > * {\n   @include make-col-ready();\n  }\n }\n}\n\n\n// Columns\n//\n// Common styles for small and large grid columns\n\n@if $enable-grid-classes {\n @include make-grid-columns();\n}\n","/// Grid system\n//\n// Generate semantic grid columns with these mixins.\n\n@mixin make-row($gutter: $grid-gutter-width) {\n --#{$variable-prefix}gutter-x: #{$gutter};\n --#{$variable-prefix}gutter-y: 0;\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n margin-top: calc(var(--#{$variable-prefix}gutter-y) * -1); // stylelint-disable-line function-disallowed-list\n margin-right: calc(var(--#{$variable-prefix}gutter-x) / -2); // stylelint-disable-line function-disallowed-list\n margin-left: calc(var(--#{$variable-prefix}gutter-x) / -2); // stylelint-disable-line function-disallowed-list\n}\n\n@mixin make-col-ready($gutter: $grid-gutter-width) {\n // Add box sizing if only the grid is loaded\n box-sizing: if(variable-exists(include-column-box-sizing) and $include-column-box-sizing, border-box, null);\n // Prevent columns from becoming too narrow when at smaller grid tiers by\n // always setting `width: 100%;`. This works because we set the width\n // later on to override this initial width.\n flex-shrink: 0;\n width: 100%;\n max-width: 100%; // Prevent `.col-auto`, `.col` (& responsive variants) from breaking out the grid\n padding-right: calc(var(--#{$variable-prefix}gutter-x) / 2); // stylelint-disable-line function-disallowed-list\n padding-left: calc(var(--#{$variable-prefix}gutter-x) / 2); // stylelint-disable-line function-disallowed-list\n margin-top: var(--#{$variable-prefix}gutter-y);\n}\n\n@mixin make-col($size: false, $columns: $grid-columns) {\n @if $size {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: percentage($size / $columns);\n } @else {\n  flex: 1 1 0;\n  max-width: 100%;\n }\n}\n\n@mixin make-col-auto() {\n flex: 0 0 auto;\n width: auto;\n}\n\n@mixin make-col-offset($size, $columns: $grid-columns) {\n $num: $size / $columns;\n margin-left: if($num == 0, 0, percentage($num));\n}\n\n// Row columns\n//\n// Specify on a parent element(e.g., .row) to force immediate children into NN\n// numberof columns. Supports wrapping to new lines, but does not do a Masonry\n// style grid.\n@mixin row-cols($count) {\n > * {\n  flex: 0 0 auto;\n  width: 100% / $count;\n }\n}\n\n// Framework grid generation\n//\n// Used only by Bootstrap to generate the correct number of grid classes given\n// any value of `$grid-columns`.\n\n@mixin make-grid-columns($columns: $grid-columns, $gutter: $grid-gutter-width, $breakpoints: $grid-breakpoints) {\n @each $breakpoint in map-keys($breakpoints) {\n  $infix: breakpoint-infix($breakpoint, $breakpoints);\n\n  @include media-breakpoint-up($breakpoint, $breakpoints) {\n   // Provide basic `.col-{bp}` classes for equal-width flexbox columns\n   .col#{$infix} {\n    flex: 1 0 0%; // Flexbugs #4: https://github.com/philipwalton/flexbugs#flexbug-4\n   }\n\n   .row-cols#{$infix}-auto > * {\n    @include make-col-auto();\n   }\n\n   @if $grid-row-columns > 0 {\n    @for $i from 1 through $grid-row-columns {\n     .row-cols#{$infix}-#{$i} {\n      @include row-cols($i);\n     }\n    }\n   }\n\n   .col#{$infix}-auto {\n    @include make-col-auto();\n   }\n\n   @if $columns > 0 {\n    @for $i from 1 through $columns {\n     .col#{$infix}-#{$i} {\n      @include make-col($i, $columns);\n     }\n    }\n\n    // `$columns - 1` because offsetting by the width of an entire row isn't possible\n    @for $i from 0 through ($columns - 1) {\n     @if not ($infix == \"\" and $i == 0) { // Avoid emitting useless .offset-0\n      .offset#{$infix}-#{$i} {\n       @include make-col-offset($i, $columns);\n      }\n     }\n    }\n   }\n\n   // Gutters\n   //\n   // Make use of `.g-*`, `.gx-*` or `.gy-*` utilities to change spacing between the columns.\n   @each $key, $value in $gutters {\n    .g#{$infix}-#{$key},\n    .gx#{$infix}-#{$key} {\n     --#{$variable-prefix}gutter-x: #{$value};\n    }\n\n    .g#{$infix}-#{$key},\n    .gy#{$infix}-#{$key} {\n     --#{$variable-prefix}gutter-y: #{$value};\n    }\n   }\n  }\n }\n}\n","//\n// Basic Bootstrap table\n//\n\n.table {\n --#{$variable-prefix}table-bg: #{$table-bg};\n --#{$variable-prefix}table-accent-bg: #{$table-bg};\n --#{$variable-prefix}table-striped-color: #{$table-striped-color};\n --#{$variable-prefix}table-striped-bg: #{$table-striped-bg};\n --#{$variable-prefix}table-active-color: #{$table-active-color};\n --#{$variable-prefix}table-active-bg: #{$table-active-bg};\n --#{$variable-prefix}table-hover-color: #{$table-hover-color};\n --#{$variable-prefix}table-hover-bg: #{$table-hover-bg};\n\n width: 100%;\n margin-bottom: $spacer;\n color: $table-color;\n vertical-align: $table-cell-vertical-align;\n border-color: $table-border-color;\n\n // Target th & td\n // We need the child combinator to prevent styles leaking to nested tables which doesn't have a `.table` class.\n // We use the universal selectors here to simplify the selector (else we would need 6 different selectors).\n // Another advantage is that this generates less code and makes the selector less specific making it easier to override.\n // stylelint-disable-next-line selector-max-universal\n > :not(caption) > * > * {\n  padding: $table-cell-padding-y $table-cell-padding-x;\n  background-color: var(--#{$variable-prefix}table-bg);\n  border-bottom-width: $table-border-width;\n  box-shadow: inset 0 0 0 9999px var(--#{$variable-prefix}table-accent-bg);\n }\n\n > tbody {\n  vertical-align: inherit;\n }\n\n > thead {\n  vertical-align: bottom;\n }\n\n // Highlight border color between thead, tbody and tfoot.\n > :not(:last-child) > :last-child > * {\n  border-bottom-color: $table-group-separator-color;\n }\n}\n\n\n//\n// Change placement of captions with a class\n//\n\n.caption-top {\n caption-side: top;\n}\n\n\n//\n// Condensed table w/ half padding\n//\n\n.table-sm {\n // stylelint-disable-next-line selector-max-universal\n > :not(caption) > * > * {\n  padding: $table-cell-padding-y-sm $table-cell-padding-x-sm;\n }\n}\n\n\n// Border versions\n//\n// Add or remove borders all around the table and between all the columns.\n//\n// When borders are added on all sides of the cells, the corners can render odd when\n// these borders do not have the same color or if they are semi-transparent.\n// Therefor we add top and border bottoms to the `tr`s and left and right borders\n// to the `td`s or `th`s\n\n.table-bordered {\n > :not(caption) > * {\n  border-width: $table-border-width 0;\n\n  // stylelint-disable-next-line selector-max-universal\n  > * {\n   border-width: 0 $table-border-width;\n  }\n }\n}\n\n.table-borderless {\n // stylelint-disable-next-line selector-max-universal\n > :not(caption) > * > * {\n  border-bottom-width: 0;\n }\n}\n\n// Zebra-striping\n//\n// Default zebra-stripe styles (alternating gray and transparent backgrounds)\n\n.table-striped {\n > tbody > tr:nth-of-type(#{$table-striped-order}) {\n  --#{$variable-prefix}table-accent-bg: var(--#{$variable-prefix}table-striped-bg);\n  color: var(--#{$variable-prefix}table-striped-color);\n }\n}\n\n// Active table\n//\n// The `.table-active` class can be added to highlight rows or cells\n\n.table-active {\n --#{$variable-prefix}table-accent-bg: var(--#{$variable-prefix}table-active-bg);\n color: var(--#{$variable-prefix}table-active-color);\n}\n\n// Hover effect\n//\n// Placed here since it has to come after the potential zebra striping\n\n.table-hover {\n > tbody > tr:hover {\n  --#{$variable-prefix}table-accent-bg: var(--#{$variable-prefix}table-hover-bg);\n  color: var(--#{$variable-prefix}table-hover-color);\n }\n}\n\n\n// Table variants\n//\n// Table variants set the table cell backgrounds, border colors\n// and the colors of the striped, hovered & active tables\n\n@each $color, $value in $table-variants {\n @include table-variant($color, $value);\n}\n\n// Responsive tables\n//\n// Generate series of `.table-responsive-*` classes for configuring the screen\n// size of where your table will overflow.\n\n@each $breakpoint in map-keys($grid-breakpoints) {\n $infix: breakpoint-infix($breakpoint, $grid-breakpoints);\n\n @include media-breakpoint-down($breakpoint) {\n  .table-responsive#{$infix} {\n   overflow-x: auto;\n   -webkit-overflow-scrolling: touch;\n  }\n }\n}\n","// scss-docs-start table-variant\n@mixin table-variant($state, $background) {\n .table-#{$state} {\n  $color: color-contrast(opaque($body-bg, $background));\n  $hover-bg: mix($color, $background, percentage($table-hover-bg-factor));\n  $striped-bg: mix($color, $background, percentage($table-striped-bg-factor));\n  $active-bg: mix($color, $background, percentage($table-active-bg-factor));\n\n  --#{$variable-prefix}table-bg: #{$background};\n  --#{$variable-prefix}table-striped-bg: #{$striped-bg};\n  --#{$variable-prefix}table-striped-color: #{color-contrast($striped-bg)};\n  --#{$variable-prefix}table-active-bg: #{$active-bg};\n  --#{$variable-prefix}table-active-color: #{color-contrast($active-bg)};\n  --#{$variable-prefix}table-hover-bg: #{$hover-bg};\n  --#{$variable-prefix}table-hover-color: #{color-contrast($hover-bg)};\n\n  color: $color;\n  border-color: mix($color, $background, percentage($table-border-factor));\n }\n}\n// scss-docs-end table-variant\n","//\n// Labels\n//\n\n.form-label {\n margin-bottom: $form-label-margin-bottom;\n @include font-size($form-label-font-size);\n font-style: $form-label-font-style;\n font-weight: $form-label-font-weight;\n color: $form-label-color;\n}\n\n// For use with horizontal and inline forms, when you need the label (or legend)\n// text to align with the form controls.\n.col-form-label {\n padding-top: add($input-padding-y, $input-border-width);\n padding-bottom: add($input-padding-y, $input-border-width);\n margin-bottom: 0; // Override the `<legend>` default\n @include font-size(inherit); // Override the `<legend>` default\n font-style: $form-label-font-style;\n font-weight: $form-label-font-weight;\n line-height: $input-line-height;\n color: $form-label-color;\n}\n\n.col-form-label-lg {\n padding-top: add($input-padding-y-lg, $input-border-width);\n padding-bottom: add($input-padding-y-lg, $input-border-width);\n @include font-size($input-font-size-lg);\n}\n\n.col-form-label-sm {\n padding-top: add($input-padding-y-sm, $input-border-width);\n padding-bottom: add($input-padding-y-sm, $input-border-width);\n @include font-size($input-font-size-sm);\n}\n","//\n// Form text\n//\n\n.form-text {\n margin-top: $form-text-margin-top;\n @include font-size($form-text-font-size);\n font-style: $form-text-font-style;\n font-weight: $form-text-font-weight;\n color: $form-text-color;\n}\n","//\n// General form controls (plus a few specific high-level interventions)\n//\n\n.form-control {\n display: block;\n width: 100%;\n padding: $input-padding-y $input-padding-x;\n font-family: $input-font-family;\n @include font-size($input-font-size);\n font-weight: $input-font-weight;\n line-height: $input-line-height;\n color: $input-color;\n background-color: $input-bg;\n background-clip: padding-box;\n border: $input-border-width solid $input-border-color;\n appearance: none; // Fix appearance for date inputs in Safari\n\n // Note: This has no effect on <select>s in some browsers, due to the limited stylability of `<select>`s in CSS.\n @include border-radius($input-border-radius, 0);\n\n @include box-shadow($input-box-shadow);\n @include transition($input-transition);\n\n &[type=\"file\"] {\n  overflow: hidden; // prevent pseudo element button overlap\n\n  &:not(:disabled):not([readonly]) {\n   cursor: pointer;\n  }\n }\n\n // Customize the `:focus` state to imitate native WebKit styles.\n &:focus {\n  color: $input-focus-color;\n  background-color: $input-focus-bg;\n  border-color: $input-focus-border-color;\n  outline: 0;\n  @if $enable-shadows {\n   @include box-shadow($input-box-shadow, $input-focus-box-shadow);\n  } @else {\n   // Avoid using mixin so we can pass custom focus shadow properly\n   box-shadow: $input-focus-box-shadow;\n  }\n }\n\n // Add some height to date inputs on iOS\n // https://github.com/twbs/bootstrap/issues/23307\n // TODO: we can remove this workaround once https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=198959 is resolved\n &::-webkit-date-and-time-value {\n  // Multiply line-height by 1em if it has no unit\n  height: if(unit($input-line-height) == \"\", $input-line-height * 1em, $input-line-height);\n }\n\n // Placeholder\n &::placeholder {\n  color: $input-placeholder-color;\n  // Override Firefox's unusual default opacity; see https://github.com/twbs/bootstrap/pull/11526.\n  opacity: 1;\n }\n\n // Disabled and read-only inputs\n //\n // HTML5 says that controls under a fieldset > legend:first-child won't be\n // disabled if the fieldset is disabled. Due to implementation difficulty, we\n // don't honor that edge case; we style them as disabled anyway.\n &:disabled,\n &[readonly] {\n  background-color: $input-disabled-bg;\n  border-color: $input-disabled-border-color;\n  // iOS fix for unreadable disabled content; see https://github.com/twbs/bootstrap/issues/11655.\n  opacity: 1;\n }\n\n // File input buttons theming\n &::file-selector-button {\n  padding: $input-padding-y $input-padding-x;\n  margin: (-$input-padding-y) (-$input-padding-x);\n  margin-inline-end: $input-padding-x;\n  color: $form-file-button-color;\n  @include gradient-bg($form-file-button-bg);\n  pointer-events: none;\n  border-color: inherit;\n  border-style: solid;\n  border-width: 0;\n  border-inline-end-width: $input-border-width;\n  border-radius: 0; // stylelint-disable-line property-disallowed-list\n  @include transition($btn-transition);\n }\n\n &:hover:not(:disabled):not([readonly])::file-selector-button {\n  background-color: $form-file-button-hover-bg;\n }\n\n &::-webkit-file-upload-button {\n  padding: $input-padding-y $input-padding-x;\n  margin: (-$input-padding-y) (-$input-padding-x);\n  margin-inline-end: $input-padding-x;\n  color: $form-file-button-color;\n  @include gradient-bg($form-file-button-bg);\n  pointer-events: none;\n  border-color: inherit;\n  border-style: solid;\n  border-width: 0;\n  border-inline-end-width: $input-border-width;\n  border-radius: 0; // stylelint-disable-line property-disallowed-list\n  @include transition($btn-transition);\n }\n\n &:hover:not(:disabled):not([readonly])::-webkit-file-upload-button {\n  background-color: $form-file-button-hover-bg;\n }\n}\n\n// Readonly controls as plain text\n//\n// Apply class to a readonly input to make it appear like regular plain\n// text (without any border, background color, focus indicator)\n\n.form-control-plaintext {\n display: block;\n width: 100%;\n padding: $input-padding-y 0;\n margin-bottom: 0; // match inputs if this class comes on inputs with default margins\n line-height: $input-line-height;\n color: $input-plaintext-color;\n background-color: transparent;\n border: solid transparent;\n border-width: $input-border-width 0;\n\n &.form-control-sm,\n &.form-control-lg {\n  padding-right: 0;\n  padding-left: 0;\n }\n}\n\n// Form control sizing\n//\n// Build on `.form-control` with modifier classes to decrease or increase the\n// height and font-size of form controls.\n//\n// Repeated in `_input_group.scss` to avoid Sass extend issues.\n\n.form-control-sm {\n min-height: $input-height-sm;\n padding: $input-padding-y-sm $input-padding-x-sm;\n @include font-size($input-font-size-sm);\n @include border-radius($input-border-radius-sm);\n\n &::file-selector-button {\n  padding: $input-padding-y-sm $input-padding-x-sm;\n  margin: (-$input-padding-y-sm) (-$input-padding-x-sm);\n  margin-inline-end: $input-padding-x-sm;\n }\n\n &::-webkit-file-upload-button {\n  padding: $input-padding-y-sm $input-padding-x-sm;\n  margin: (-$input-padding-y-sm) (-$input-padding-x-sm);\n  margin-inline-end: $input-padding-x-sm;\n }\n}\n\n.form-control-lg {\n min-height: $input-height-lg;\n padding: $input-padding-y-lg $input-padding-x-lg;\n @include font-size($input-font-size-lg);\n @include border-radius($input-border-radius-lg);\n\n &::file-selector-button {\n  padding: $input-padding-y-lg $input-padding-x-lg;\n  margin: (-$input-padding-y-lg) (-$input-padding-x-lg);\n  margin-inline-end: $input-padding-x-lg;\n }\n\n &::-webkit-file-upload-button {\n  padding: $input-padding-y-lg $input-padding-x-lg;\n  margin: (-$input-padding-y-lg) (-$input-padding-x-lg);\n  margin-inline-end: $input-padding-x-lg;\n }\n}\n\n// Make sure textareas don't shrink too much when resized\n// https://github.com/twbs/bootstrap/pull/29124\n// stylelint-disable selector-no-qualifying-type\ntextarea {\n &.form-control {\n  min-height: $input-height;\n }\n\n &.form-control-sm {\n  min-height: $input-height-sm;\n }\n\n &.form-control-lg {\n  min-height: $input-height-lg;\n }\n}\n// stylelint-enable selector-no-qualifying-type\n\n.form-control-color {\n max-width: 3rem;\n height: auto; // Override fixed browser height\n padding: $input-padding-y;\n\n &:not(:disabled):not([readonly]) {\n  cursor: pointer;\n }\n\n &::-moz-color-swatch {\n  height: if(unit($input-line-height) == \"\", $input-line-height * 1em, $input-line-height);\n  @include border-radius($input-border-radius);\n }\n\n &::-webkit-color-swatch {\n  height: if(unit($input-line-height) == \"\", $input-line-height * 1em, $input-line-height);\n  @include border-radius($input-border-radius);\n }\n}\n","// stylelint-disable property-disallowed-list\n@mixin transition($transition...) {\n @if length($transition) == 0 {\n  $transition: $transition-base;\n }\n\n @if length($transition) > 1 {\n  @each $value in $transition {\n   @if $value == null or $value == none {\n    @warn \"The keyword 'none' or 'null' must be used as a single argument.\";\n   }\n  }\n }\n\n @if $enable-transitions {\n  @if nth($transition, 1) != null {\n   transition: $transition;\n  }\n\n  @if $enable-reduced-motion and nth($transition, 1) != null and nth($transition, 1) != none {\n   @media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n    transition: none;\n   }\n  }\n }\n}\n","// Gradients\n\n// scss-docs-start gradient-bg-mixin\n@mixin gradient-bg($color: null) {\n background-color: $color;\n\n @if $enable-gradients {\n  background-image: var(--#{$variable-prefix}gradient);\n }\n}\n// scss-docs-end gradient-bg-mixin\n\n// scss-docs-start gradient-mixins\n// Horizontal gradient, from left to right\n//\n// Creates two color stops, start and end, by specifying a color and position for each color stop.\n@mixin gradient-x($start-color: $gray-700, $end-color: $gray-800, $start-percent: 0%, $end-percent: 100%) {\n background-image: linear-gradient(to right, $start-color $start-percent, $end-color $end-percent);\n}\n\n// Vertical gradient, from top to bottom\n//\n// Creates two color stops, start and end, by specifying a color and position for each color stop.\n@mixin gradient-y($start-color: $gray-700, $end-color: $gray-800, $start-percent: null, $end-percent: null) {\n background-image: linear-gradient(to bottom, $start-color $start-percent, $end-color $end-percent);\n}\n\n@mixin gradient-directional($start-color: $gray-700, $end-color: $gray-800, $deg: 45deg) {\n background-image: linear-gradient($deg, $start-color, $end-color);\n}\n\n@mixin gradient-x-three-colors($start-color: $blue, $mid-color: $purple, $color-stop: 50%, $end-color: $red) {\n background-image: linear-gradient(to right, $start-color, $mid-color $color-stop, $end-color);\n}\n\n@mixin gradient-y-three-colors($start-color: $blue, $mid-color: $purple, $color-stop: 50%, $end-color: $red) {\n background-image: linear-gradient($start-color, $mid-color $color-stop, $end-color);\n}\n\n@mixin gradient-radial($inner-color: $gray-700, $outer-color: $gray-800) {\n background-image: radial-gradient(circle, $inner-color, $outer-color);\n}\n\n@mixin gradient-striped($color: rgba($white, .15), $angle: 45deg) {\n background-image: linear-gradient($angle, $color 25%, transparent 25%, transparent 50%, $color 50%, $color 75%, transparent 75%, transparent);\n}\n// scss-docs-end gradient-mixins\n","// Select\n//\n// Replaces the browser default select with a custom one, mostly pulled from\n// https://primer.github.io/.\n\n.form-select {\n display: block;\n width: 100%;\n padding: $form-select-padding-y $form-select-indicator-padding $form-select-padding-y $form-select-padding-x;\n font-family: $form-select-font-family;\n @include font-size($form-select-font-size);\n font-weight: $form-select-font-weight;\n line-height: $form-select-line-height;\n color: $form-select-color;\n background-color: $form-select-bg;\n background-image: escape-svg($form-select-indicator);\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: $form-select-bg-position;\n background-size: $form-select-bg-size;\n border: $form-select-border-width solid $form-select-border-color;\n @include border-radius($form-select-border-radius, 0);\n @include box-shadow($form-select-box-shadow);\n appearance: none;\n\n &:focus {\n  border-color: $form-select-focus-border-color;\n  outline: 0;\n  @if $enable-shadows {\n   @include box-shadow($form-select-box-shadow, $form-select-focus-box-shadow);\n  } @else {\n   // Avoid using mixin so we can pass custom focus shadow properly\n   box-shadow: $form-select-focus-box-shadow;\n  }\n }\n\n &[multiple],\n &[size]:not([size=\"1\"]) {\n  padding-right: $form-select-padding-x;\n  background-image: none;\n }\n\n &:disabled {\n  color: $form-select-disabled-color;\n  background-color: $form-select-disabled-bg;\n  border-color: $form-select-disabled-border-color;\n }\n\n // Remove outline from select box in FF\n &:-moz-focusring {\n  color: transparent;\n  text-shadow: 0 0 0 $form-select-color;\n }\n}\n\n.form-select-sm {\n padding-top: $form-select-padding-y-sm;\n padding-bottom: $form-select-padding-y-sm;\n padding-left: $form-select-padding-x-sm;\n @include font-size($form-select-font-size-sm);\n}\n\n.form-select-lg {\n padding-top: $form-select-padding-y-lg;\n padding-bottom: $form-select-padding-y-lg;\n padding-left: $form-select-padding-x-lg;\n @include font-size($form-select-font-size-lg);\n}\n","//\n// Check/radio\n//\n\n.form-check {\n display: block;\n min-height: $form-check-min-height;\n padding-left: $form-check-padding-start;\n margin-bottom: $form-check-margin-bottom;\n\n .form-check-input {\n  float: left;\n  margin-left: $form-check-padding-start * -1;\n }\n}\n\n.form-check-input {\n width: $form-check-input-width;\n height: $form-check-input-width;\n margin-top: ($line-height-base - $form-check-input-width) / 2; // line-height minus check height\n vertical-align: top;\n background-color: $form-check-input-bg;\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: center;\n background-size: contain;\n border: $form-check-input-border;\n appearance: none;\n color-adjust: exact; // Keep themed appearance for print\n @include transition($form-check-transition);\n\n &[type=\"checkbox\"] {\n  @include border-radius($form-check-input-border-radius);\n }\n\n &[type=\"radio\"] {\n  // stylelint-disable-next-line property-disallowed-list\n  border-radius: $form-check-radio-border-radius;\n }\n\n &:active {\n  filter: $form-check-input-active-filter;\n }\n\n &:focus {\n  border-color: $form-check-input-focus-border;\n  outline: 0;\n  box-shadow: $form-check-input-focus-box-shadow;\n }\n\n &:checked {\n  background-color: $form-check-input-checked-bg-color;\n  border-color: $form-check-input-checked-border-color;\n\n  &[type=\"checkbox\"] {\n   @if $enable-gradients {\n    background-image: escape-svg($form-check-input-checked-bg-image), var(--#{$variable-prefix}gradient);\n   } @else {\n    background-image: escape-svg($form-check-input-checked-bg-image);\n   }\n  }\n\n  &[type=\"radio\"] {\n   @if $enable-gradients {\n    background-image: escape-svg($form-check-radio-checked-bg-image), var(--#{$variable-prefix}gradient);\n   } @else {\n    background-image: escape-svg($form-check-radio-checked-bg-image);\n   }\n  }\n }\n\n &[type=\"checkbox\"]:indeterminate {\n  background-color: $form-check-input-indeterminate-bg-color;\n  border-color: $form-check-input-indeterminate-border-color;\n\n  @if $enable-gradients {\n   background-image: escape-svg($form-check-input-indeterminate-bg-image), var(--#{$variable-prefix}gradient);\n  } @else {\n   background-image: escape-svg($form-check-input-indeterminate-bg-image);\n  }\n }\n\n &:disabled {\n  pointer-events: none;\n  filter: none;\n  opacity: $form-check-input-disabled-opacity;\n }\n\n // Use disabled attribute in addition of :disabled pseudo-class\n // See: https://github.com/twbs/bootstrap/issues/28247\n &[disabled],\n &:disabled {\n  ~ .form-check-label {\n   opacity: $form-check-label-disabled-opacity;\n  }\n }\n}\n\n.form-check-label {\n color: $form-check-label-color;\n cursor: $form-check-label-cursor;\n}\n\n//\n// Switch\n//\n\n.form-switch {\n padding-left: $form-switch-padding-start;\n\n .form-check-input {\n  width: $form-switch-width;\n  margin-left: $form-switch-padding-start * -1;\n  background-image: escape-svg($form-switch-bg-image);\n  background-position: left center;\n  @include border-radius($form-switch-border-radius);\n  @include transition($form-switch-transition);\n\n  &:focus {\n   background-image: escape-svg($form-switch-focus-bg-image);\n  }\n\n  &:checked {\n   background-position: $form-switch-checked-bg-position;\n\n   @if $enable-gradients {\n    background-image: escape-svg($form-switch-checked-bg-image), var(--#{$variable-prefix}gradient);\n   } @else {\n    background-image: escape-svg($form-switch-checked-bg-image);\n   }\n  }\n }\n}\n\n.form-check-inline {\n display: inline-block;\n margin-right: $form-check-inline-margin-end;\n}\n\n.btn-check {\n position: absolute;\n clip: rect(0, 0, 0, 0);\n pointer-events: none;\n\n &[disabled],\n &:disabled {\n  + .btn {\n   pointer-events: none;\n   filter: none;\n   opacity: $form-check-btn-check-disabled-opacity;\n  }\n }\n}\n","// Range\n//\n// Style range inputs the same across browsers. Vendor-specific rules for pseudo\n// elements cannot be mixed. As such, there are no shared styles for focus or\n// active states on prefixed selectors.\n\n.form-range {\n width: 100%;\n height: add($form-range-thumb-height, $form-range-thumb-focus-box-shadow-width * 2);\n padding: 0; // Need to reset padding\n background-color: transparent;\n appearance: none;\n\n &:focus {\n  outline: 0;\n\n  // Pseudo-elements must be split across multiple rulesets to have an effect.\n  // No box-shadow() mixin for focus accessibility.\n  &::-webkit-slider-thumb { box-shadow: $form-range-thumb-focus-box-shadow; }\n  &::-moz-range-thumb   { box-shadow: $form-range-thumb-focus-box-shadow; }\n }\n\n &::-moz-focus-outer {\n  border: 0;\n }\n\n &::-webkit-slider-thumb {\n  width: $form-range-thumb-width;\n  height: $form-range-thumb-height;\n  margin-top: ($form-range-track-height - $form-range-thumb-height) / 2; // Webkit specific\n  @include gradient-bg($form-range-thumb-bg);\n  border: $form-range-thumb-border;\n  @include border-radius($form-range-thumb-border-radius);\n  @include box-shadow($form-range-thumb-box-shadow);\n  @include transition($form-range-thumb-transition);\n  appearance: none;\n\n  &:active {\n   @include gradient-bg($form-range-thumb-active-bg);\n  }\n }\n\n &::-webkit-slider-runnable-track {\n  width: $form-range-track-width;\n  height: $form-range-track-height;\n  color: transparent; // Why?\n  cursor: $form-range-track-cursor;\n  background-color: $form-range-track-bg;\n  border-color: transparent;\n  @include border-radius($form-range-track-border-radius);\n  @include box-shadow($form-range-track-box-shadow);\n }\n\n &::-moz-range-thumb {\n  width: $form-range-thumb-width;\n  height: $form-range-thumb-height;\n  @include gradient-bg($form-range-thumb-bg);\n  border: $form-range-thumb-border;\n  @include border-radius($form-range-thumb-border-radius);\n  @include box-shadow($form-range-thumb-box-shadow);\n  @include transition($form-range-thumb-transition);\n  appearance: none;\n\n  &:active {\n   @include gradient-bg($form-range-thumb-active-bg);\n  }\n }\n\n &::-moz-range-track {\n  width: $form-range-track-width;\n  height: $form-range-track-height;\n  color: transparent;\n  cursor: $form-range-track-cursor;\n  background-color: $form-range-track-bg;\n  border-color: transparent; // Firefox specific?\n  @include border-radius($form-range-track-border-radius);\n  @include box-shadow($form-range-track-box-shadow);\n }\n\n &:disabled {\n  pointer-events: none;\n\n  &::-webkit-slider-thumb {\n   background-color: $form-range-thumb-disabled-bg;\n  }\n\n  &::-moz-range-thumb {\n   background-color: $form-range-thumb-disabled-bg;\n  }\n }\n}\n",".form-floating {\n position: relative;\n\n > .form-control,\n > .form-select {\n  height: $form-floating-height;\n  padding: $form-floating-padding-y $form-floating-padding-x;\n }\n\n > label {\n  position: absolute;\n  top: 0;\n  left: 0;\n  height: 100%; // allow textareas\n  padding: $form-floating-padding-y $form-floating-padding-x;\n  pointer-events: none;\n  border: $input-border-width solid transparent; // Required for aligning label's text with the input as it affects inner box model\n  transform-origin: 0 0;\n  @include transition($form-floating-transition);\n }\n\n // stylelint-disable no-duplicate-selectors\n > .form-control {\n  &::placeholder {\n   color: transparent;\n  }\n\n  &:focus,\n  &:not(:placeholder-shown) {\n   padding-top: $form-floating-input-padding-t;\n   padding-bottom: $form-floating-input-padding-b;\n  }\n  // Duplicated because `:-webkit-autofill` invalidates other selectors when grouped\n  &:-webkit-autofill {\n   padding-top: $form-floating-input-padding-t;\n   padding-bottom: $form-floating-input-padding-b;\n  }\n }\n\n > .form-select {\n  padding-top: $form-floating-input-padding-t;\n  padding-bottom: $form-floating-input-padding-b;\n }\n\n > .form-control:focus,\n > .form-control:not(:placeholder-shown),\n > .form-select {\n  ~ label {\n   opacity: $form-floating-label-opacity;\n   transform: $form-floating-label-transform;\n  }\n }\n // Duplicated because `:-webkit-autofill` invalidates other selectors when grouped\n > .form-control:-webkit-autofill {\n  ~ label {\n   opacity: $form-floating-label-opacity;\n   transform: $form-floating-label-transform;\n  }\n }\n // stylelint-enable no-duplicate-selectors\n}\n","//\n// Base styles\n//\n\n.input-group {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-wrap: wrap; // For form validation feedback\n align-items: stretch;\n width: 100%;\n\n > .form-control,\n > .form-select {\n  position: relative; // For focus state's z-index\n  flex: 1 1 auto;\n  width: 1%;\n  min-width: 0; // https://stackoverflow.com/questions/36247140/why-dont-flex-items-shrink-past-content-size\n }\n\n // Bring the \"active\" form control to the top of surrounding elements\n > .form-control:focus,\n > .form-select:focus {\n  z-index: 3;\n }\n\n // Ensure buttons are always above inputs for more visually pleasing borders.\n // This isn't needed for `.input-group-text` since it shares the same border-color\n // as our inputs.\n .btn {\n  position: relative;\n  z-index: 2;\n\n  &:focus {\n   z-index: 3;\n  }\n }\n}\n\n\n// Textual addons\n//\n// Serves as a catch-all element for any text or radio/checkbox input you wish\n// to prepend or append to an input.\n\n.input-group-text {\n display: flex;\n align-items: center;\n padding: $input-group-addon-padding-y $input-group-addon-padding-x;\n @include font-size($input-font-size); // Match inputs\n font-weight: $input-group-addon-font-weight;\n line-height: $input-line-height;\n color: $input-group-addon-color;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n background-color: $input-group-addon-bg;\n border: $input-border-width solid $input-group-addon-border-color;\n @include border-radius($input-border-radius);\n}\n\n\n// Sizing\n//\n// Remix the default form control sizing classes into new ones for easier\n// manipulation.\n\n.input-group-lg > .form-control,\n.input-group-lg > .form-select,\n.input-group-lg > .input-group-text,\n.input-group-lg > .btn {\n padding: $input-padding-y-lg $input-padding-x-lg;\n @include font-size($input-font-size-lg);\n @include border-radius($input-border-radius-lg);\n}\n\n.input-group-sm > .form-control,\n.input-group-sm > .form-select,\n.input-group-sm > .input-group-text,\n.input-group-sm > .btn {\n padding: $input-padding-y-sm $input-padding-x-sm;\n @include font-size($input-font-size-sm);\n @include border-radius($input-border-radius-sm);\n}\n\n.input-group-lg > .form-select,\n.input-group-sm > .form-select {\n padding-right: $form-select-padding-x + $form-select-indicator-padding;\n}\n\n\n// Rounded corners\n//\n// These rulesets must come after the sizing ones to properly override sm and lg\n// border-radius values when extending. They're more specific than we'd like\n// with the `.input-group >` part, but without it, we cannot override the sizing.\n\n// stylelint-disable-next-line no-duplicate-selectors\n.input-group {\n &:not(.has-validation) {\n  > :not(:last-child):not(.dropdown-toggle):not(.dropdown-menu),\n  > .dropdown-toggle:nth-last-child(n + 3) {\n   @include border-end-radius(0);\n  }\n }\n\n &.has-validation {\n  > :nth-last-child(n + 3):not(.dropdown-toggle):not(.dropdown-menu),\n  > .dropdown-toggle:nth-last-child(n + 4) {\n   @include border-end-radius(0);\n  }\n }\n\n $validation-messages: \"\";\n @each $state in map-keys($form-validation-states) {\n  $validation-messages: $validation-messages + \":not(.\" + unquote($state) + \"-tooltip)\" + \":not(.\" + unquote($state) + \"-feedback)\";\n }\n\n > :not(:first-child):not(.dropdown-menu)#{$validation-messages} {\n  margin-left: -$input-border-width;\n  @include border-start-radius(0);\n }\n}\n","// This mixin uses an `if()` technique to be compatible with Dart Sass\n// See https://github.com/sass/sass/issues/1873#issuecomment-152293725 for more details\n\n// scss-docs-start form-validation-mixins\n@mixin form-validation-state-selector($state) {\n @if ($state == \"valid\" or $state == \"invalid\") {\n  .was-validated #{if(&, \"&\", \"\")}:#{$state},\n  #{if(&, \"&\", \"\")}.is-#{$state} {\n   @content;\n  }\n } @else {\n  #{if(&, \"&\", \"\")}.is-#{$state} {\n   @content;\n  }\n }\n}\n\n@mixin form-validation-state(\n $state,\n $color,\n $icon,\n $tooltip-color: color-contrast($color),\n $tooltip-bg-color: rgba($color, $form-feedback-tooltip-opacity),\n $focus-box-shadow: 0 0 $input-btn-focus-blur $input-focus-width rgba($color, $input-btn-focus-color-opacity)\n) {\n .#{$state}-feedback {\n  display: none;\n  width: 100%;\n  margin-top: $form-feedback-margin-top;\n  @include font-size($form-feedback-font-size);\n  font-style: $form-feedback-font-style;\n  color: $color;\n }\n\n .#{$state}-tooltip {\n  position: absolute;\n  top: 100%;\n  z-index: 5;\n  display: none;\n  max-width: 100%; // Contain to parent when possible\n  padding: $form-feedback-tooltip-padding-y $form-feedback-tooltip-padding-x;\n  margin-top: .1rem;\n  @include font-size($form-feedback-tooltip-font-size);\n  line-height: $form-feedback-tooltip-line-height;\n  color: $tooltip-color;\n  background-color: $tooltip-bg-color;\n  @include border-radius($form-feedback-tooltip-border-radius);\n }\n\n @include form-validation-state-selector($state) {\n  ~ .#{$state}-feedback,\n  ~ .#{$state}-tooltip {\n   display: block;\n  }\n }\n\n .form-control {\n  @include form-validation-state-selector($state) {\n   border-color: $color;\n\n   @if $enable-validation-icons {\n    padding-right: $input-height-inner;\n    background-image: escape-svg($icon);\n    background-repeat: no-repeat;\n    background-position: right $input-height-inner-quarter center;\n    background-size: $input-height-inner-half $input-height-inner-half;\n   }\n\n   &:focus {\n    border-color: $color;\n    box-shadow: $focus-box-shadow;\n   }\n  }\n }\n\n // stylelint-disable-next-line selector-no-qualifying-type\n textarea.form-control {\n  @include form-validation-state-selector($state) {\n   @if $enable-validation-icons {\n    padding-right: $input-height-inner;\n    background-position: top $input-height-inner-quarter right $input-height-inner-quarter;\n   }\n  }\n }\n\n .form-select {\n  @include form-validation-state-selector($state) {\n   border-color: $color;\n\n   @if $enable-validation-icons {\n    &:not([multiple]):not([size]),\n    &:not([multiple])[size=\"1\"] {\n     padding-right: $form-select-feedback-icon-padding-end;\n     background-image: escape-svg($form-select-indicator), escape-svg($icon);\n     background-position: $form-select-bg-position, $form-select-feedback-icon-position;\n     background-size: $form-select-bg-size, $form-select-feedback-icon-size;\n    }\n   }\n\n   &:focus {\n    border-color: $color;\n    box-shadow: $focus-box-shadow;\n   }\n  }\n }\n\n .form-check-input {\n  @include form-validation-state-selector($state) {\n   border-color: $color;\n\n   &:checked {\n    background-color: $color;\n   }\n\n   &:focus {\n    box-shadow: $focus-box-shadow;\n   }\n\n   ~ .form-check-label {\n    color: $color;\n   }\n  }\n }\n .form-check-inline .form-check-input {\n  ~ .#{$state}-feedback {\n   margin-left: .5em;\n  }\n }\n\n .input-group .form-control,\n .input-group .form-select {\n  @include form-validation-state-selector($state) {\n   @if $state == \"valid\" {\n    z-index: 1;\n   } @else if $state == \"invalid\" {\n    z-index: 2;\n   }\n   &:focus {\n    z-index: 3;\n   }\n  }\n }\n}\n// scss-docs-end form-validation-mixins\n","//\n// Base styles\n//\n\n.btn {\n display: inline-block;\n font-family: $btn-font-family;\n font-weight: $btn-font-weight;\n line-height: $btn-line-height;\n color: $body-color;\n text-align: center;\n text-decoration: if($link-decoration == none, null, none);\n white-space: $btn-white-space;\n vertical-align: middle;\n cursor: if($enable-button-pointers, pointer, null);\n user-select: none;\n background-color: transparent;\n border: $btn-border-width solid transparent;\n @include button-size($btn-padding-y, $btn-padding-x, $btn-font-size, $btn-border-radius);\n @include transition($btn-transition);\n\n &:hover {\n  color: $body-color;\n  text-decoration: if($link-hover-decoration == underline, none, null);\n }\n\n .btn-check:focus + &,\n &:focus {\n  outline: 0;\n  box-shadow: $btn-focus-box-shadow;\n }\n\n .btn-check:checked + &,\n .btn-check:active + &,\n &:active,\n &.active {\n  @include box-shadow($btn-active-box-shadow);\n\n  &:focus {\n   @include box-shadow($btn-focus-box-shadow, $btn-active-box-shadow);\n  }\n }\n\n &:disabled,\n &.disabled,\n fieldset:disabled & {\n  pointer-events: none;\n  opacity: $btn-disabled-opacity;\n  @include box-shadow(none);\n }\n}\n\n\n//\n// Alternate buttons\n//\n\n// scss-docs-start btn-variant-loops\n@each $color, $value in $theme-colors {\n .btn-#{$color} {\n  @include button-variant($value, $value);\n }\n}\n\n@each $color, $value in $theme-colors {\n .btn-outline-#{$color} {\n  @include button-outline-variant($value);\n }\n}\n// scss-docs-end btn-variant-loops\n\n\n//\n// Link buttons\n//\n\n// Make a button look and behave like a link\n.btn-link {\n font-weight: $font-weight-normal;\n color: $btn-link-color;\n text-decoration: $link-decoration;\n\n &:hover {\n  color: $btn-link-hover-color;\n  text-decoration: $link-hover-decoration;\n }\n\n &:focus {\n  text-decoration: $link-hover-decoration;\n }\n\n &:disabled,\n &.disabled {\n  color: $btn-link-disabled-color;\n }\n\n // No need for an active state here\n}\n\n\n//\n// Button Sizes\n//\n\n.btn-lg {\n @include button-size($btn-padding-y-lg, $btn-padding-x-lg, $btn-font-size-lg, $btn-border-radius-lg);\n}\n\n.btn-sm {\n @include button-size($btn-padding-y-sm, $btn-padding-x-sm, $btn-font-size-sm, $btn-border-radius-sm);\n}\n","// Button variants\n//\n// Easily pump out default styles, as well as :hover, :focus, :active,\n// and disabled options for all buttons\n\n// scss-docs-start btn-variant-mixin\n@mixin button-variant(\n $background,\n $border,\n $color: color-contrast($background),\n $hover-background: if($color == $color-contrast-light, shade-color($background, $btn-hover-bg-shade-amount), tint-color($background, $btn-hover-bg-tint-amount)),\n $hover-border: if($color == $color-contrast-light, shade-color($border, $btn-hover-border-shade-amount), tint-color($border, $btn-hover-border-tint-amount)),\n $hover-color: color-contrast($hover-background),\n $active-background: if($color == $color-contrast-light, shade-color($background,$btn-active-bg-shade-amount), tint-color($background, $btn-active-bg-tint-amount)),\n $active-border: if($color == $color-contrast-light, shade-color($border, $btn-active-border-shade-amount), tint-color($border, $btn-active-border-tint-amount)),\n $active-color: color-contrast($active-background),\n $disabled-background: $background,\n $disabled-border: $border,\n $disabled-color: color-contrast($disabled-background)\n) {\n color: $color;\n @include gradient-bg($background);\n border-color: $border;\n @include box-shadow($btn-box-shadow);\n\n &:hover {\n  color: $hover-color;\n  @include gradient-bg($hover-background);\n  border-color: $hover-border;\n }\n\n .btn-check:focus + &,\n &:focus {\n  color: $hover-color;\n  @include gradient-bg($hover-background);\n  border-color: $hover-border;\n  @if $enable-shadows {\n   @include box-shadow($btn-box-shadow, 0 0 0 $btn-focus-width rgba(mix($color, $border, 15%), .5));\n  } @else {\n   // Avoid using mixin so we can pass custom focus shadow properly\n   box-shadow: 0 0 0 $btn-focus-width rgba(mix($color, $border, 15%), .5);\n  }\n }\n\n .btn-check:checked + &,\n .btn-check:active + &,\n &:active,\n &.active,\n .show > &.dropdown-toggle {\n  color: $active-color;\n  background-color: $active-background;\n  // Remove CSS gradients if they're enabled\n  background-image: if($enable-gradients, none, null);\n  border-color: $active-border;\n\n  &:focus {\n   @if $enable-shadows {\n    @include box-shadow($btn-active-box-shadow, 0 0 0 $btn-focus-width rgba(mix($color, $border, 15%), .5));\n   } @else {\n    // Avoid using mixin so we can pass custom focus shadow properly\n    box-shadow: 0 0 0 $btn-focus-width rgba(mix($color, $border, 15%), .5);\n   }\n  }\n }\n\n &:disabled,\n &.disabled {\n  color: $disabled-color;\n  background-color: $disabled-background;\n  // Remove CSS gradients if they're enabled\n  background-image: if($enable-gradients, none, null);\n  border-color: $disabled-border;\n }\n}\n// scss-docs-end btn-variant-mixin\n\n// scss-docs-start btn-outline-variant-mixin\n@mixin button-outline-variant(\n $color,\n $color-hover: color-contrast($color),\n $active-background: $color,\n $active-border: $color,\n $active-color: color-contrast($active-background)\n) {\n color: $color;\n border-color: $color;\n\n &:hover {\n  color: $color-hover;\n  background-color: $active-background;\n  border-color: $active-border;\n }\n\n .btn-check:focus + &,\n &:focus {\n  box-shadow: 0 0 0 $btn-focus-width rgba($color, .5);\n }\n\n .btn-check:checked + &,\n .btn-check:active + &,\n &:active,\n &.active,\n &.dropdown-toggle.show {\n  color: $active-color;\n  background-color: $active-background;\n  border-color: $active-border;\n\n  &:focus {\n   @if $enable-shadows {\n    @include box-shadow($btn-active-box-shadow, 0 0 0 $btn-focus-width rgba($color, .5));\n   } @else {\n    // Avoid using mixin so we can pass custom focus shadow properly\n    box-shadow: 0 0 0 $btn-focus-width rgba($color, .5);\n   }\n  }\n }\n\n &:disabled,\n &.disabled {\n  color: $color;\n  background-color: transparent;\n }\n}\n// scss-docs-end btn-outline-variant-mixin\n\n// scss-docs-start btn-size-mixin\n@mixin button-size($padding-y, $padding-x, $font-size, $border-radius) {\n padding: $padding-y $padding-x;\n @include font-size($font-size);\n // Manually declare to provide an override to the browser default\n @include border-radius($border-radius, 0);\n}\n// scss-docs-end btn-size-mixin\n",".fade {\n @include transition($transition-fade);\n\n &:not(.show) {\n  opacity: 0;\n }\n}\n\n// scss-docs-start collapse-classes\n.collapse {\n &:not(.show) {\n  display: none;\n }\n}\n\n.collapsing {\n height: 0;\n overflow: hidden;\n @include transition($transition-collapse);\n}\n// scss-docs-end collapse-classes\n","// The dropdown wrapper (`<div>`)\n.dropup,\n.dropend,\n.dropdown,\n.dropstart {\n position: relative;\n}\n\n.dropdown-toggle {\n white-space: nowrap;\n\n // Generate the caret automatically\n @include caret();\n}\n\n// The dropdown menu\n.dropdown-menu {\n position: absolute;\n z-index: $zindex-dropdown;\n display: none; // none by default, but block on \"open\" of the menu\n min-width: $dropdown-min-width;\n padding: $dropdown-padding-y $dropdown-padding-x;\n margin: 0; // Override default margin of ul\n @include font-size($dropdown-font-size);\n color: $dropdown-color;\n text-align: left; // Ensures proper alignment if parent has it changed (e.g., modal footer)\n list-style: none;\n background-color: $dropdown-bg;\n background-clip: padding-box;\n border: $dropdown-border-width solid $dropdown-border-color;\n @include border-radius($dropdown-border-radius);\n @include box-shadow($dropdown-box-shadow);\n\n &[data-bs-popper] {\n  top: 100%;\n  left: 0;\n  margin-top: $dropdown-spacer;\n }\n}\n\n// scss-docs-start responsive-breakpoints\n// We deliberately hardcode the `bs-` prefix because we check\n// this custom property in JS to determine Popper's positioning\n\n@each $breakpoint in map-keys($grid-breakpoints) {\n @include media-breakpoint-up($breakpoint) {\n  $infix: breakpoint-infix($breakpoint, $grid-breakpoints);\n\n  .dropdown-menu#{$infix}-start {\n   --bs-position: start;\n\n   &[data-bs-popper] {\n    right: auto #{\"/* rtl:ignore */\"};\n    left: 0 #{\"/* rtl:ignore */\"};\n   }\n  }\n\n  .dropdown-menu#{$infix}-end {\n   --bs-position: end;\n\n   &[data-bs-popper] {\n    right: 0 #{\"/* rtl:ignore */\"};\n    left: auto #{\"/* rtl:ignore */\"};\n   }\n  }\n }\n}\n// scss-docs-end responsive-breakpoints\n\n// Allow for dropdowns to go bottom up (aka, dropup-menu)\n// Just add .dropup after the standard .dropdown class and you're set.\n.dropup {\n .dropdown-menu[data-bs-popper] {\n  top: auto;\n  bottom: 100%;\n  margin-top: 0;\n  margin-bottom: $dropdown-spacer;\n }\n\n .dropdown-toggle {\n  @include caret(up);\n }\n}\n\n.dropend {\n .dropdown-menu[data-bs-popper] {\n  top: 0;\n  right: auto;\n  left: 100%;\n  margin-top: 0;\n  margin-left: $dropdown-spacer;\n }\n\n .dropdown-toggle {\n  @include caret(end);\n  &::after {\n   vertical-align: 0;\n  }\n }\n}\n\n.dropstart {\n .dropdown-menu[data-bs-popper] {\n  top: 0;\n  right: 100%;\n  left: auto;\n  margin-top: 0;\n  margin-right: $dropdown-spacer;\n }\n\n .dropdown-toggle {\n  @include caret(start);\n  &::before {\n   vertical-align: 0;\n  }\n }\n}\n\n\n// Dividers (basically an `<hr>`) within the dropdown\n.dropdown-divider {\n height: 0;\n margin: $dropdown-divider-margin-y 0;\n overflow: hidden;\n border-top: 1px solid $dropdown-divider-bg;\n}\n\n// Links, buttons, and more within the dropdown menu\n//\n// `<button>`-specific styles are denoted with `// For <button>s`\n.dropdown-item {\n display: block;\n width: 100%; // For `<button>`s\n padding: $dropdown-item-padding-y $dropdown-item-padding-x;\n clear: both;\n font-weight: $font-weight-normal;\n color: $dropdown-link-color;\n text-align: inherit; // For `<button>`s\n text-decoration: if($link-decoration == none, null, none);\n white-space: nowrap; // prevent links from randomly breaking onto new lines\n background-color: transparent; // For `<button>`s\n border: 0; // For `<button>`s\n\n // Prevent dropdown overflow if there's no padding\n // See https://github.com/twbs/bootstrap/pull/27703\n @if $dropdown-padding-y == 0 {\n  &:first-child {\n   @include border-top-radius($dropdown-inner-border-radius);\n  }\n\n  &:last-child {\n   @include border-bottom-radius($dropdown-inner-border-radius);\n  }\n }\n\n &:hover,\n &:focus {\n  color: $dropdown-link-hover-color;\n  text-decoration: if($link-hover-decoration == underline, none, null);\n  @include gradient-bg($dropdown-link-hover-bg);\n }\n\n &.active,\n &:active {\n  color: $dropdown-link-active-color;\n  text-decoration: none;\n  @include gradient-bg($dropdown-link-active-bg);\n }\n\n &.disabled,\n &:disabled {\n  color: $dropdown-link-disabled-color;\n  pointer-events: none;\n  background-color: transparent;\n  // Remove CSS gradients if they're enabled\n  background-image: if($enable-gradients, none, null);\n }\n}\n\n.dropdown-menu.show {\n display: block;\n}\n\n// Dropdown section headers\n.dropdown-header {\n display: block;\n padding: $dropdown-header-padding;\n margin-bottom: 0; // for use with heading elements\n @include font-size($font-size-sm);\n color: $dropdown-header-color;\n white-space: nowrap; // as with > li > a\n}\n\n// Dropdown text\n.dropdown-item-text {\n display: block;\n padding: $dropdown-item-padding-y $dropdown-item-padding-x;\n color: $dropdown-link-color;\n}\n\n// Dark dropdowns\n.dropdown-menu-dark {\n color: $dropdown-dark-color;\n background-color: $dropdown-dark-bg;\n border-color: $dropdown-dark-border-color;\n @include box-shadow($dropdown-dark-box-shadow);\n\n .dropdown-item {\n  color: $dropdown-dark-link-color;\n\n  &:hover,\n  &:focus {\n   color: $dropdown-dark-link-hover-color;\n   @include gradient-bg($dropdown-dark-link-hover-bg);\n  }\n\n  &.active,\n  &:active {\n   color: $dropdown-dark-link-active-color;\n   @include gradient-bg($dropdown-dark-link-active-bg);\n  }\n\n  &.disabled,\n  &:disabled {\n   color: $dropdown-dark-link-disabled-color;\n  }\n }\n\n .dropdown-divider {\n  border-color: $dropdown-dark-divider-bg;\n }\n\n .dropdown-item-text {\n  color: $dropdown-dark-link-color;\n }\n\n .dropdown-header {\n  color: $dropdown-dark-header-color;\n }\n}\n","// scss-docs-start caret-mixins\n@mixin caret-down {\n border-top: $caret-width solid;\n border-right: $caret-width solid transparent;\n border-bottom: 0;\n border-left: $caret-width solid transparent;\n}\n\n@mixin caret-up {\n border-top: 0;\n border-right: $caret-width solid transparent;\n border-bottom: $caret-width solid;\n border-left: $caret-width solid transparent;\n}\n\n@mixin caret-end {\n border-top: $caret-width solid transparent;\n border-right: 0;\n border-bottom: $caret-width solid transparent;\n border-left: $caret-width solid;\n}\n\n@mixin caret-start {\n border-top: $caret-width solid transparent;\n border-right: $caret-width solid;\n border-bottom: $caret-width solid transparent;\n}\n\n@mixin caret($direction: down) {\n @if $enable-caret {\n  &::after {\n   display: inline-block;\n   margin-left: $caret-spacing;\n   vertical-align: $caret-vertical-align;\n   content: \"\";\n   @if $direction == down {\n    @include caret-down();\n   } @else if $direction == up {\n    @include caret-up();\n   } @else if $direction == end {\n    @include caret-end();\n   }\n  }\n\n  @if $direction == start {\n   &::after {\n    display: none;\n   }\n\n   &::before {\n    display: inline-block;\n    margin-right: $caret-spacing;\n    vertical-align: $caret-vertical-align;\n    content: \"\";\n    @include caret-start();\n   }\n  }\n\n  &:empty::after {\n   margin-left: 0;\n  }\n }\n}\n// scss-docs-end caret-mixins\n","// Make the div behave like a button\n.btn-group,\n.btn-group-vertical {\n position: relative;\n display: inline-flex;\n vertical-align: middle; // match .btn alignment given font-size hack above\n\n > .btn {\n  position: relative;\n  flex: 1 1 auto;\n }\n\n // Bring the hover, focused, and \"active\" buttons to the front to overlay\n // the borders properly\n > .btn-check:checked + .btn,\n > .btn-check:focus + .btn,\n > .btn:hover,\n > .btn:focus,\n > .btn:active,\n > .btn.active {\n  z-index: 1;\n }\n}\n\n// Optional: Group multiple button groups together for a toolbar\n.btn-toolbar {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n justify-content: flex-start;\n\n .input-group {\n  width: auto;\n }\n}\n\n.btn-group {\n // Prevent double borders when buttons are next to each other\n > .btn:not(:first-child),\n > .btn-group:not(:first-child) {\n  margin-left: -$btn-border-width;\n }\n\n // Reset rounded corners\n > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n > .btn-group:not(:last-child) > .btn {\n  @include border-end-radius(0);\n }\n\n // The left radius should be 0 if the button is:\n // - the \"third or more\" child\n // - the second child and the previous element isn't `.btn-check` (making it the first child visually)\n // - part of a btn-group which isn't the first child\n > .btn:nth-child(n + 3),\n > :not(.btn-check) + .btn,\n > .btn-group:not(:first-child) > .btn {\n  @include border-start-radius(0);\n }\n}\n\n// Sizing\n//\n// Remix the default button sizing classes into new ones for easier manipulation.\n\n.btn-group-sm > .btn { @extend .btn-sm; }\n.btn-group-lg > .btn { @extend .btn-lg; }\n\n\n//\n// Split button dropdowns\n//\n\n.dropdown-toggle-split {\n padding-right: $btn-padding-x * .75;\n padding-left: $btn-padding-x * .75;\n\n &::after,\n .dropup &::after,\n .dropend &::after {\n  margin-left: 0;\n }\n\n .dropstart &::before {\n  margin-right: 0;\n }\n}\n\n.btn-sm + .dropdown-toggle-split {\n padding-right: $btn-padding-x-sm * .75;\n padding-left: $btn-padding-x-sm * .75;\n}\n\n.btn-lg + .dropdown-toggle-split {\n padding-right: $btn-padding-x-lg * .75;\n padding-left: $btn-padding-x-lg * .75;\n}\n\n\n// The clickable button for toggling the menu\n// Set the same inset shadow as the :active state\n.btn-group.show .dropdown-toggle {\n @include box-shadow($btn-active-box-shadow);\n\n // Show no shadow for `.btn-link` since it has no other button styles.\n &.btn-link {\n  @include box-shadow(none);\n }\n}\n\n\n//\n// Vertical button groups\n//\n\n.btn-group-vertical {\n flex-direction: column;\n align-items: flex-start;\n justify-content: center;\n\n > .btn,\n > .btn-group {\n  width: 100%;\n }\n\n > .btn:not(:first-child),\n > .btn-group:not(:first-child) {\n  margin-top: -$btn-border-width;\n }\n\n // Reset rounded corners\n > .btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle),\n > .btn-group:not(:last-child) > .btn {\n  @include border-bottom-radius(0);\n }\n\n > .btn ~ .btn,\n > .btn-group:not(:first-child) > .btn {\n  @include border-top-radius(0);\n }\n}\n","// Base class\n//\n// Kickstart any navigation component with a set of style resets. Works with\n// `<nav>`s, `<ul>`s or `<ol>`s.\n\n.nav {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n padding-left: 0;\n margin-bottom: 0;\n list-style: none;\n}\n\n.nav-link {\n display: block;\n padding: $nav-link-padding-y $nav-link-padding-x;\n @include font-size($nav-link-font-size);\n font-weight: $nav-link-font-weight;\n color: $nav-link-color;\n text-decoration: if($link-decoration == none, null, none);\n @include transition($nav-link-transition);\n\n &:hover,\n &:focus {\n  color: $nav-link-hover-color;\n  text-decoration: if($link-hover-decoration == underline, none, null);\n }\n\n // Disabled state lightens text\n &.disabled {\n  color: $nav-link-disabled-color;\n  pointer-events: none;\n  cursor: default;\n }\n}\n\n//\n// Tabs\n//\n\n.nav-tabs {\n border-bottom: $nav-tabs-border-width solid $nav-tabs-border-color;\n\n .nav-link {\n  margin-bottom: -$nav-tabs-border-width;\n  background: none;\n  border: $nav-tabs-border-width solid transparent;\n  @include border-top-radius($nav-tabs-border-radius);\n\n  &:hover,\n  &:focus {\n   border-color: $nav-tabs-link-hover-border-color;\n   // Prevents active .nav-link tab overlapping focus outline of previous/next .nav-link\n   isolation: isolate;\n  }\n\n  &.disabled {\n   color: $nav-link-disabled-color;\n   background-color: transparent;\n   border-color: transparent;\n  }\n }\n\n .nav-link.active,\n .nav-item.show .nav-link {\n  color: $nav-tabs-link-active-color;\n  background-color: $nav-tabs-link-active-bg;\n  border-color: $nav-tabs-link-active-border-color;\n }\n\n .dropdown-menu {\n  // Make dropdown border overlap tab border\n  margin-top: -$nav-tabs-border-width;\n  // Remove the top rounded corners here since there is a hard edge above the menu\n  @include border-top-radius(0);\n }\n}\n\n\n//\n// Pills\n//\n\n.nav-pills {\n .nav-link {\n  background: none;\n  border: 0;\n  @include border-radius($nav-pills-border-radius);\n }\n\n .nav-link.active,\n .show > .nav-link {\n  color: $nav-pills-link-active-color;\n  @include gradient-bg($nav-pills-link-active-bg);\n }\n}\n\n\n//\n// Justified variants\n//\n\n.nav-fill {\n > .nav-link,\n .nav-item {\n  flex: 1 1 auto;\n  text-align: center;\n }\n}\n\n.nav-justified {\n > .nav-link,\n .nav-item {\n  flex-basis: 0;\n  flex-grow: 1;\n  text-align: center;\n }\n}\n\n.nav-fill,\n.nav-justified {\n .nav-item .nav-link {\n  width: 100%; // Make sure button will grow\n }\n}\n\n\n// Tabbable tabs\n//\n// Hide tabbable panes to start, show them when `.active`\n\n.tab-content {\n > .tab-pane {\n  display: none;\n }\n > .active {\n  display: block;\n }\n}\n","// Contents\n//\n// Navbar\n// Navbar brand\n// Navbar nav\n// Navbar text\n// Responsive navbar\n// Navbar position\n// Navbar themes\n\n\n// Navbar\n//\n// Provide a static navbar from which we expand to create full-width, fixed, and\n// other navbar variations.\n\n.navbar {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-wrap: wrap; // allow us to do the line break for collapsing content\n align-items: center;\n justify-content: space-between; // space out brand from logo\n padding-top: $navbar-padding-y;\n padding-right: $navbar-padding-x; // default: null\n padding-bottom: $navbar-padding-y;\n padding-left: $navbar-padding-x; // default: null\n @include gradient-bg();\n\n // Because flex properties aren't inherited, we need to redeclare these first\n // few properties so that content nested within behave properly.\n // The `flex-wrap` property is inherited to simplify the expanded navbars\n %container-flex-properties {\n  display: flex;\n  flex-wrap: inherit;\n  align-items: center;\n  justify-content: space-between;\n }\n\n > .container,\n > .container-fluid {\n  @extend %container-flex-properties;\n }\n\n @each $breakpoint, $container-max-width in $container-max-widths {\n  > .container#{breakpoint-infix($breakpoint, $container-max-widths)} {\n   @extend %container-flex-properties;\n  }\n }\n}\n\n\n// Navbar brand\n//\n// Used for brand, project, or site names.\n\n.navbar-brand {\n padding-top: $navbar-brand-padding-y;\n padding-bottom: $navbar-brand-padding-y;\n margin-right: $navbar-brand-margin-end;\n @include font-size($navbar-brand-font-size);\n text-decoration: if($link-decoration == none, null, none);\n white-space: nowrap;\n\n &:hover,\n &:focus {\n  text-decoration: if($link-hover-decoration == underline, none, null);\n }\n}\n\n\n// Navbar nav\n//\n// Custom navbar navigation (doesn't require `.nav`, but does make use of `.nav-link`).\n\n.navbar-nav {\n display: flex;\n flex-direction: column; // cannot use `inherit` to get the `.navbar`s value\n padding-left: 0;\n margin-bottom: 0;\n list-style: none;\n\n .nav-link {\n  padding-right: 0;\n  padding-left: 0;\n }\n\n .dropdown-menu {\n  position: static;\n }\n}\n\n\n// Navbar text\n//\n//\n\n.navbar-text {\n padding-top: $nav-link-padding-y;\n padding-bottom: $nav-link-padding-y;\n}\n\n\n// Responsive navbar\n//\n// Custom styles for responsive collapsing and toggling of navbar contents.\n// Powered by the collapse Bootstrap JavaScript plugin.\n\n// When collapsed, prevent the toggleable navbar contents from appearing in\n// the default flexbox row orientation. Requires the use of `flex-wrap: wrap`\n// on the `.navbar` parent.\n.navbar-collapse {\n flex-basis: 100%;\n flex-grow: 1;\n // For always expanded or extra full navbars, ensure content aligns itself\n // properly vertically. Can be easily overridden with flex utilities.\n align-items: center;\n}\n\n// Button for toggling the navbar when in its collapsed state\n.navbar-toggler {\n padding: $navbar-toggler-padding-y $navbar-toggler-padding-x;\n @include font-size($navbar-toggler-font-size);\n line-height: 1;\n background-color: transparent; // remove default button style\n border: $border-width solid transparent; // remove default button style\n @include border-radius($navbar-toggler-border-radius);\n @include transition($navbar-toggler-transition);\n\n &:hover {\n  text-decoration: none;\n }\n\n &:focus {\n  text-decoration: none;\n  outline: 0;\n  box-shadow: 0 0 0 $navbar-toggler-focus-width;\n }\n}\n\n// Keep as a separate element so folks can easily override it with another icon\n// or image file as needed.\n.navbar-toggler-icon {\n display: inline-block;\n width: 1.5em;\n height: 1.5em;\n vertical-align: middle;\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: center;\n background-size: 100%;\n}\n\n.navbar-nav-scroll {\n max-height: var(--#{$variable-prefix}scroll-height, 75vh);\n overflow-y: auto;\n}\n\n// scss-docs-start navbar-expand-loop\n// Generate series of `.navbar-expand-*` responsive classes for configuring\n// where your navbar collapses.\n.navbar-expand {\n @each $breakpoint in map-keys($grid-breakpoints) {\n  $next: breakpoint-next($breakpoint, $grid-breakpoints);\n  $infix: breakpoint-infix($next, $grid-breakpoints);\n\n  // stylelint-disable-next-line scss/selector-no-union-class-name\n  &#{$infix} {\n   @include media-breakpoint-up($next) {\n    flex-wrap: nowrap;\n    justify-content: flex-start;\n\n    .navbar-nav {\n     flex-direction: row;\n\n     .dropdown-menu {\n      position: absolute;\n     }\n\n     .nav-link {\n      padding-right: $navbar-nav-link-padding-x;\n      padding-left: $navbar-nav-link-padding-x;\n     }\n    }\n\n    .navbar-nav-scroll {\n     overflow: visible;\n    }\n\n    .navbar-collapse {\n     display: flex !important; // stylelint-disable-line declaration-no-important\n     flex-basis: auto;\n    }\n\n    .navbar-toggler {\n     display: none;\n    }\n   }\n  }\n }\n}\n// scss-docs-end navbar-expand-loop\n\n\n// Navbar themes\n//\n// Styles for switching between navbars with light or dark background.\n\n// Dark links against a light background\n.navbar-light {\n .navbar-brand {\n  color: $navbar-light-brand-color;\n\n  &:hover,\n  &:focus {\n   color: $navbar-light-brand-hover-color;\n  }\n }\n\n .navbar-nav {\n  .nav-link {\n   color: $navbar-light-color;\n\n   &:hover,\n   &:focus {\n    color: $navbar-light-hover-color;\n   }\n\n   &.disabled {\n    color: $navbar-light-disabled-color;\n   }\n  }\n\n  .show > .nav-link,\n  .nav-link.active {\n   color: $navbar-light-active-color;\n  }\n }\n\n .navbar-toggler {\n  color: $navbar-light-color;\n  border-color: $navbar-light-toggler-border-color;\n }\n\n .navbar-toggler-icon {\n  background-image: escape-svg($navbar-light-toggler-icon-bg);\n }\n\n .navbar-text {\n  color: $navbar-light-color;\n\n  a,\n  a:hover,\n  a:focus {\n   color: $navbar-light-active-color;\n  }\n }\n}\n\n// White links against a dark background\n.navbar-dark {\n .navbar-brand {\n  color: $navbar-dark-brand-color;\n\n  &:hover,\n  &:focus {\n   color: $navbar-dark-brand-hover-color;\n  }\n }\n\n .navbar-nav {\n  .nav-link {\n   color: $navbar-dark-color;\n\n   &:hover,\n   &:focus {\n    color: $navbar-dark-hover-color;\n   }\n\n   &.disabled {\n    color: $navbar-dark-disabled-color;\n   }\n  }\n\n  .show > .nav-link,\n  .nav-link.active {\n   color: $navbar-dark-active-color;\n  }\n }\n\n .navbar-toggler {\n  color: $navbar-dark-color;\n  border-color: $navbar-dark-toggler-border-color;\n }\n\n .navbar-toggler-icon {\n  background-image: escape-svg($navbar-dark-toggler-icon-bg);\n }\n\n .navbar-text {\n  color: $navbar-dark-color;\n  a,\n  a:hover,\n  a:focus {\n   color: $navbar-dark-active-color;\n  }\n }\n}\n","//\n// Base styles\n//\n\n.card {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-direction: column;\n min-width: 0; // See https://github.com/twbs/bootstrap/pull/22740#issuecomment-305868106\n height: $card-height;\n word-wrap: break-word;\n background-color: $card-bg;\n background-clip: border-box;\n border: $card-border-width solid $card-border-color;\n @include border-radius($card-border-radius);\n\n > hr {\n  margin-right: 0;\n  margin-left: 0;\n }\n\n > .list-group {\n  border-top: inherit;\n  border-bottom: inherit;\n\n  &:first-child {\n   border-top-width: 0;\n   @include border-top-radius($card-inner-border-radius);\n  }\n\n  &:last-child {\n   border-bottom-width: 0;\n   @include border-bottom-radius($card-inner-border-radius);\n  }\n }\n\n // Due to specificity of the above selector (`.card > .list-group`), we must\n // use a child selector here to prevent double borders.\n > .card-header + .list-group,\n > .list-group + .card-footer {\n  border-top: 0;\n }\n}\n\n.card-body {\n // Enable `flex-grow: 1` for decks and groups so that card blocks take up\n // as much space as possible, ensuring footers are aligned to the bottom.\n flex: 1 1 auto;\n padding: $card-spacer-y $card-spacer-x;\n color: $card-color;\n}\n\n.card-title {\n margin-bottom: $card-title-spacer-y;\n}\n\n.card-subtitle {\n margin-top: -$card-title-spacer-y / 2;\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.card-text:last-child {\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.card-link {\n &:hover {\n  text-decoration: none;\n }\n\n + .card-link {\n  margin-left: $card-spacer-x;\n }\n}\n\n//\n// Optional textual caps\n//\n\n.card-header {\n padding: $card-cap-padding-y $card-cap-padding-x;\n margin-bottom: 0; // Removes the default margin-bottom of <hN>\n color: $card-cap-color;\n background-color: $card-cap-bg;\n border-bottom: $card-border-width solid $card-border-color;\n\n &:first-child {\n  @include border-radius($card-inner-border-radius $card-inner-border-radius 0 0);\n }\n}\n\n.card-footer {\n padding: $card-cap-padding-y $card-cap-padding-x;\n color: $card-cap-color;\n background-color: $card-cap-bg;\n border-top: $card-border-width solid $card-border-color;\n\n &:last-child {\n  @include border-radius(0 0 $card-inner-border-radius $card-inner-border-radius);\n }\n}\n\n\n//\n// Header navs\n//\n\n.card-header-tabs {\n margin-right: -$card-cap-padding-x / 2;\n margin-bottom: -$card-cap-padding-y;\n margin-left: -$card-cap-padding-x / 2;\n border-bottom: 0;\n\n @if $nav-tabs-link-active-bg != $card-bg {\n  .nav-link.active {\n   background-color: $card-bg;\n   border-bottom-color: $card-bg;\n  }\n }\n}\n\n.card-header-pills {\n margin-right: -$card-cap-padding-x / 2;\n margin-left: -$card-cap-padding-x / 2;\n}\n\n// Card image\n.card-img-overlay {\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n padding: $card-img-overlay-padding;\n @include border-radius($card-inner-border-radius);\n}\n\n.card-img,\n.card-img-top,\n.card-img-bottom {\n width: 100%; // Required because we use flexbox and this inherently applies align-self: stretch\n}\n\n.card-img,\n.card-img-top {\n @include border-top-radius($card-inner-border-radius);\n}\n\n.card-img,\n.card-img-bottom {\n @include border-bottom-radius($card-inner-border-radius);\n}\n\n\n//\n// Card groups\n//\n\n.card-group {\n // The child selector allows nested `.card` within `.card-group`\n // to display properly.\n > .card {\n  margin-bottom: $card-group-margin;\n }\n\n @include media-breakpoint-up(sm) {\n  display: flex;\n  flex-flow: row wrap;\n  // The child selector allows nested `.card` within `.card-group`\n  // to display properly.\n  > .card {\n   // Flexbugs #4: https://github.com/philipwalton/flexbugs#flexbug-4\n   flex: 1 0 0%;\n   margin-bottom: 0;\n\n   + .card {\n    margin-left: 0;\n    border-left: 0;\n   }\n\n   // Handle rounded corners\n   @if $enable-rounded {\n    &:not(:last-child) {\n     @include border-end-radius(0);\n\n     .card-img-top,\n     .card-header {\n      // stylelint-disable-next-line property-disallowed-list\n      border-top-right-radius: 0;\n     }\n     .card-img-bottom,\n     .card-footer {\n      // stylelint-disable-next-line property-disallowed-list\n      border-bottom-right-radius: 0;\n     }\n    }\n\n    &:not(:first-child) {\n     @include border-start-radius(0);\n\n     .card-img-top,\n     .card-header {\n      // stylelint-disable-next-line property-disallowed-list\n      border-top-left-radius: 0;\n     }\n     .card-img-bottom,\n     .card-footer {\n      // stylelint-disable-next-line property-disallowed-list\n      border-bottom-left-radius: 0;\n     }\n    }\n   }\n  }\n }\n}\n","//\n// Base styles\n//\n\n.accordion-button {\n position: relative;\n display: flex;\n align-items: center;\n width: 100%;\n padding: $accordion-button-padding-y $accordion-button-padding-x;\n @include font-size($font-size-base);\n color: $accordion-button-color;\n text-align: left; // Reset button style\n background-color: $accordion-button-bg;\n border: 0;\n @include border-radius(0);\n overflow-anchor: none;\n @include transition($accordion-transition);\n\n &:not(.collapsed) {\n  color: $accordion-button-active-color;\n  background-color: $accordion-button-active-bg;\n  box-shadow: inset 0 ($accordion-border-width * -1) 0 $accordion-border-color;\n\n  &::after {\n   background-image: escape-svg($accordion-button-active-icon);\n   transform: $accordion-icon-transform;\n  }\n }\n\n // Accordion icon\n &::after {\n  flex-shrink: 0;\n  width: $accordion-icon-width;\n  height: $accordion-icon-width;\n  margin-left: auto;\n  content: \"\";\n  background-image: escape-svg($accordion-button-icon);\n  background-repeat: no-repeat;\n  background-size: $accordion-icon-width;\n  @include transition($accordion-icon-transition);\n }\n\n &:hover {\n  z-index: 2;\n }\n\n &:focus {\n  z-index: 3;\n  border-color: $accordion-button-focus-border-color;\n  outline: 0;\n  box-shadow: $accordion-button-focus-box-shadow;\n }\n}\n\n.accordion-header {\n margin-bottom: 0;\n}\n\n.accordion-item {\n background-color: $accordion-bg;\n border: $accordion-border-width solid $accordion-border-color;\n\n &:first-of-type {\n  @include border-top-radius($accordion-border-radius);\n\n  .accordion-button {\n   @include border-top-radius($accordion-inner-border-radius);\n  }\n }\n\n &:not(:first-of-type) {\n  border-top: 0;\n }\n\n // Only set a border-radius on the last item if the accordion is collapsed\n &:last-of-type {\n  @include border-bottom-radius($accordion-border-radius);\n\n  .accordion-button {\n   &.collapsed {\n    @include border-bottom-radius($accordion-inner-border-radius);\n   }\n  }\n\n  .accordion-collapse {\n   @include border-bottom-radius($accordion-border-radius);\n  }\n }\n}\n\n.accordion-body {\n padding: $accordion-body-padding-y $accordion-body-padding-x;\n}\n\n\n// Flush accordion items\n//\n// Remove borders and border-radius to keep accordion items edge-to-edge.\n\n.accordion-flush {\n .accordion-collapse {\n  border-width: 0;\n }\n\n .accordion-item {\n  border-right: 0;\n  border-left: 0;\n  @include border-radius(0);\n\n  &:first-child { border-top: 0; }\n  &:last-child { border-bottom: 0; }\n\n  .accordion-button {\n   @include border-radius(0);\n  }\n }\n}\n",".breadcrumb {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n padding: $breadcrumb-padding-y $breadcrumb-padding-x;\n margin-bottom: $breadcrumb-margin-bottom;\n @include font-size($breadcrumb-font-size);\n list-style: none;\n background-color: $breadcrumb-bg;\n @include border-radius($breadcrumb-border-radius);\n}\n\n.breadcrumb-item {\n // The separator between breadcrumbs (by default, a forward-slash: \"/\")\n + .breadcrumb-item {\n  padding-left: $breadcrumb-item-padding-x;\n\n  &::before {\n   float: left; // Suppress inline spacings and underlining of the separator\n   padding-right: $breadcrumb-item-padding-x;\n   color: $breadcrumb-divider-color;\n   content: var(--#{$variable-prefix}breadcrumb-divider, escape-svg($breadcrumb-divider)) #{\"/* rtl:\"} var(--#{$variable-prefix}breadcrumb-divider, escape-svg($breadcrumb-divider-flipped)) #{\"*/\"};\n  }\n }\n\n &.active {\n  color: $breadcrumb-active-color;\n }\n}\n",".pagination {\n display: flex;\n @include list-unstyled();\n}\n\n.page-link {\n position: relative;\n display: block;\n color: $pagination-color;\n text-decoration: if($link-decoration == none, null, none);\n background-color: $pagination-bg;\n border: $pagination-border-width solid $pagination-border-color;\n @include transition($pagination-transition);\n\n &:hover {\n  z-index: 2;\n  color: $pagination-hover-color;\n  text-decoration: if($link-hover-decoration == underline, none, null);\n  background-color: $pagination-hover-bg;\n  border-color: $pagination-hover-border-color;\n }\n\n &:focus {\n  z-index: 3;\n  color: $pagination-focus-color;\n  background-color: $pagination-focus-bg;\n  outline: $pagination-focus-outline;\n  box-shadow: $pagination-focus-box-shadow;\n }\n}\n\n.page-item {\n &:not(:first-child) .page-link {\n  margin-left: $pagination-margin-start;\n }\n\n &.active .page-link {\n  z-index: 3;\n  color: $pagination-active-color;\n  @include gradient-bg($pagination-active-bg);\n  border-color: $pagination-active-border-color;\n }\n\n &.disabled .page-link {\n  color: $pagination-disabled-color;\n  pointer-events: none;\n  background-color: $pagination-disabled-bg;\n  border-color: $pagination-disabled-border-color;\n }\n}\n\n\n//\n// Sizing\n//\n@include pagination-size($pagination-padding-y, $pagination-padding-x, null, $pagination-border-radius);\n\n.pagination-lg {\n @include pagination-size($pagination-padding-y-lg, $pagination-padding-x-lg, $font-size-lg, $pagination-border-radius-lg);\n}\n\n.pagination-sm {\n @include pagination-size($pagination-padding-y-sm, $pagination-padding-x-sm, $font-size-sm, $pagination-border-radius-sm);\n}\n","// Pagination\n\n// scss-docs-start pagination-mixin\n@mixin pagination-size($padding-y, $padding-x, $font-size, $border-radius) {\n .page-link {\n  padding: $padding-y $padding-x;\n  @include font-size($font-size);\n }\n\n .page-item {\n  @if $pagination-margin-start == (-$pagination-border-width) {\n   &:first-child {\n    .page-link {\n     @include border-start-radius($border-radius);\n    }\n   }\n\n   &:last-child {\n    .page-link {\n     @include border-end-radius($border-radius);\n    }\n   }\n  } @else {\n   //Add border-radius to all pageLinks in case they have left margin\n   .page-link {\n    @include border-radius($border-radius);\n   }\n  }\n }\n}\n// scss-docs-end pagination-mixin\n","// Base class\n//\n// Requires one of the contextual, color modifier classes for `color` and\n// `background-color`.\n\n.badge {\n display: inline-block;\n padding: $badge-padding-y $badge-padding-x;\n @include font-size($badge-font-size);\n font-weight: $badge-font-weight;\n line-height: 1;\n color: $badge-color;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n vertical-align: baseline;\n @include border-radius($badge-border-radius);\n @include gradient-bg();\n\n // Empty badges collapse automatically\n &:empty {\n  display: none;\n }\n}\n\n// Quick fix for badges in buttons\n.btn .badge {\n position: relative;\n top: -1px;\n}\n","//\n// Base styles\n//\n\n.alert {\n position: relative;\n padding: $alert-padding-y $alert-padding-x;\n margin-bottom: $alert-margin-bottom;\n border: $alert-border-width solid transparent;\n @include border-radius($alert-border-radius);\n}\n\n// Headings for larger alerts\n.alert-heading {\n // Specified to prevent conflicts of changing $headings-color\n color: inherit;\n}\n\n// Provide class for links that match alerts\n.alert-link {\n font-weight: $alert-link-font-weight;\n}\n\n\n// Dismissible alerts\n//\n// Expand the right padding and account for the close button's positioning.\n\n.alert-dismissible {\n padding-right: $alert-dismissible-padding-r;\n\n // Adjust close link position\n .btn-close {\n  position: absolute;\n  top: 0;\n  right: 0;\n  z-index: $stretched-link-z-index + 1;\n  padding: $alert-padding-y * 1.25 $alert-padding-x;\n }\n}\n\n\n// scss-docs-start alert-modifiers\n// Generate contextual modifier classes for colorizing the alert.\n\n@each $state, $value in $theme-colors {\n $alert-background: shift-color($value, $alert-bg-scale);\n $alert-border: shift-color($value, $alert-border-scale);\n $alert-color: shift-color($value, $alert-color-scale);\n @if (contrast-ratio($alert-background, $alert-color) < $min-contrast-ratio) {\n  $alert-color: mix($value, color-contrast($alert-background), abs($alert-color-scale));\n }\n .alert-#{$state} {\n  @include alert-variant($alert-background, $alert-border, $alert-color);\n }\n}\n// scss-docs-end alert-modifiers\n","// scss-docs-start alert-variant-mixin\n@mixin alert-variant($background, $border, $color) {\n color: $color;\n @include gradient-bg($background);\n border-color: $border;\n\n .alert-link {\n  color: shade-color($color, 20%);\n }\n}\n// scss-docs-end alert-variant-mixin\n","// Disable animation if transitions are disabled\n\n// scss-docs-start progress-keyframes\n@if $enable-transitions {\n @keyframes progress-bar-stripes {\n  0% { background-position-x: $progress-height; }\n }\n}\n// scss-docs-end progress-keyframes\n\n.progress {\n display: flex;\n height: $progress-height;\n overflow: hidden; // force rounded corners by cropping it\n @include font-size($progress-font-size);\n background-color: $progress-bg;\n @include border-radius($progress-border-radius);\n @include box-shadow($progress-box-shadow);\n}\n\n.progress-bar {\n display: flex;\n flex-direction: column;\n justify-content: center;\n overflow: hidden;\n color: $progress-bar-color;\n text-align: center;\n white-space: nowrap;\n background-color: $progress-bar-bg;\n @include transition($progress-bar-transition);\n}\n\n.progress-bar-striped {\n @include gradient-striped();\n background-size: $progress-height $progress-height;\n}\n\n@if $enable-transitions {\n .progress-bar-animated {\n  animation: $progress-bar-animation-timing progress-bar-stripes;\n\n  @if $enable-reduced-motion {\n   @media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n    animation: none;\n   }\n  }\n }\n}\n","// Base class\n//\n// Easily usable on <ul>, <ol>, or <div>.\n\n.list-group {\n display: flex;\n flex-direction: column;\n\n // No need to set list-style: none; since .list-group-item is block level\n padding-left: 0; // reset padding because ul and ol\n margin-bottom: 0;\n @include border-radius($list-group-border-radius);\n}\n\n.list-group-numbered {\n list-style-type: none;\n counter-reset: section;\n\n > li::before {\n  // Increments only this instance of the section counter\n  content: counters(section, \".\") \". \";\n  counter-increment: section;\n }\n}\n\n\n// Interactive list items\n//\n// Use anchor or button elements instead of `li`s or `div`s to create interactive\n// list items. Includes an extra `.active` modifier class for selected items.\n\n.list-group-item-action {\n width: 100%; // For `<button>`s (anchors become 100% by default though)\n color: $list-group-action-color;\n text-align: inherit; // For `<button>`s (anchors inherit)\n\n // Hover state\n &:hover,\n &:focus {\n  z-index: 1; // Place hover/focus items above their siblings for proper border styling\n  color: $list-group-action-hover-color;\n  text-decoration: none;\n  background-color: $list-group-hover-bg;\n }\n\n &:active {\n  color: $list-group-action-active-color;\n  background-color: $list-group-action-active-bg;\n }\n}\n\n\n// Individual list items\n//\n// Use on `li`s or `div`s within the `.list-group` parent.\n\n.list-group-item {\n position: relative;\n display: block;\n padding: $list-group-item-padding-y $list-group-item-padding-x;\n color: $list-group-color;\n text-decoration: if($link-decoration == none, null, none);\n background-color: $list-group-bg;\n border: $list-group-border-width solid $list-group-border-color;\n\n &:first-child {\n  @include border-top-radius(inherit);\n }\n\n &:last-child {\n  @include border-bottom-radius(inherit);\n }\n\n &.disabled,\n &:disabled {\n  color: $list-group-disabled-color;\n  pointer-events: none;\n  background-color: $list-group-disabled-bg;\n }\n\n // Include both here for `<a>`s and `<button>`s\n &.active {\n  z-index: 2; // Place active items above their siblings for proper border styling\n  color: $list-group-active-color;\n  background-color: $list-group-active-bg;\n  border-color: $list-group-active-border-color;\n }\n\n & + & {\n  border-top-width: 0;\n\n  &.active {\n   margin-top: -$list-group-border-width;\n   border-top-width: $list-group-border-width;\n  }\n }\n}\n\n\n// Horizontal\n//\n// Change the layout of list group items from vertical (default) to horizontal.\n\n@each $breakpoint in map-keys($grid-breakpoints) {\n @include media-breakpoint-up($breakpoint) {\n  $infix: breakpoint-infix($breakpoint, $grid-breakpoints);\n\n  .list-group-horizontal#{$infix} {\n   flex-direction: row;\n\n   > .list-group-item {\n    &:first-child {\n     @include border-bottom-start-radius($list-group-border-radius);\n     @include border-top-end-radius(0);\n    }\n\n    &:last-child {\n     @include border-top-end-radius($list-group-border-radius);\n     @include border-bottom-start-radius(0);\n    }\n\n    &.active {\n     margin-top: 0;\n    }\n\n    + .list-group-item {\n     border-top-width: $list-group-border-width;\n     border-left-width: 0;\n\n     &.active {\n      margin-left: -$list-group-border-width;\n      border-left-width: $list-group-border-width;\n     }\n    }\n   }\n  }\n }\n}\n\n\n// Flush list items\n//\n// Remove borders and border-radius to keep list group items edge-to-edge. Most\n// useful within other components (e.g., cards).\n\n.list-group-flush {\n @include border-radius(0);\n\n > .list-group-item {\n  border-width: 0 0 $list-group-border-width;\n\n  &:last-child {\n   border-bottom-width: 0;\n  }\n }\n}\n\n\n// scss-docs-start list-group-modifiers\n// List group contextual variants\n//\n// Add modifier classes to change text and background color on individual items.\n// Organizationally, this must come after the `:hover` states.\n\n@each $state, $value in $theme-colors {\n $list-group-variant-bg: shift-color($value, $list-group-item-bg-scale);\n $list-group-variant-color: shift-color($value, $list-group-item-color-scale);\n @if (contrast-ratio($list-group-variant-bg, $list-group-variant-color) < $min-contrast-ratio) {\n  $list-group-variant-color: mix($value, color-contrast($list-group-variant-bg), abs($list-group-item-color-scale));\n }\n\n @include list-group-item-variant($state, $list-group-variant-bg, $list-group-variant-color);\n}\n// scss-docs-end list-group-modifiers\n","// List Groups\n\n// scss-docs-start list-group-mixin\n@mixin list-group-item-variant($state, $background, $color) {\n .list-group-item-#{$state} {\n  color: $color;\n  background-color: $background;\n\n  &.list-group-item-action {\n   &:hover,\n   &:focus {\n    color: $color;\n    background-color: shade-color($background, 10%);\n   }\n\n   &.active {\n    color: $white;\n    background-color: $color;\n    border-color: $color;\n   }\n  }\n }\n}\n// scss-docs-end list-group-mixin\n","// transparent background and border properties included for button version.\n// iOS requires the button element instead of an anchor tag.\n// If you want the anchor version, it requires `href=\"#\"`.\n// See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Events/click#Safari_Mobile\n\n.btn-close {\n box-sizing: content-box;\n width: $btn-close-width;\n height: $btn-close-height;\n padding: $btn-close-padding-y $btn-close-padding-x;\n color: $btn-close-color;\n background: transparent escape-svg($btn-close-bg) center / $btn-close-width auto no-repeat; // include transparent for button elements\n border: 0; // for button elements\n @include border-radius();\n opacity: $btn-close-opacity;\n\n // Override <a>'s hover style\n &:hover {\n  color: $btn-close-color;\n  text-decoration: none;\n  opacity: $btn-close-hover-opacity;\n }\n\n &:focus {\n  outline: 0;\n  box-shadow: $btn-close-focus-shadow;\n  opacity: $btn-close-focus-opacity;\n }\n\n &:disabled,\n &.disabled {\n  pointer-events: none;\n  user-select: none;\n  opacity: $btn-close-disabled-opacity;\n }\n}\n\n.btn-close-white {\n filter: $btn-close-white-filter;\n}\n",".toast {\n width: $toast-max-width;\n max-width: 100%;\n @include font-size($toast-font-size);\n color: $toast-color;\n pointer-events: auto;\n background-color: $toast-background-color;\n background-clip: padding-box;\n border: $toast-border-width solid $toast-border-color;\n box-shadow: $toast-box-shadow;\n @include border-radius($toast-border-radius);\n\n &:not(.showing):not(.show) {\n  opacity: 0;\n }\n\n &.hide {\n  display: none;\n }\n}\n\n.toast-container {\n width: max-content;\n max-width: 100%;\n pointer-events: none;\n\n > :not(:last-child) {\n  margin-bottom: $toast-spacing;\n }\n}\n\n.toast-header {\n display: flex;\n align-items: center;\n padding: $toast-padding-y $toast-padding-x;\n color: $toast-header-color;\n background-color: $toast-header-background-color;\n background-clip: padding-box;\n border-bottom: $toast-border-width solid $toast-header-border-color;\n @include border-top-radius(subtract($toast-border-radius, $toast-border-width));\n\n .btn-close {\n  margin-right: $toast-padding-x / -2;\n  margin-left: $toast-padding-x;\n }\n}\n\n.toast-body {\n padding: $toast-padding-x; // apply to both vertical and horizontal\n word-wrap: break-word;\n}\n","// .modal-open   - body class for killing the scroll\n// .modal      - container to scroll within\n// .modal-dialog  - positioning shell for the actual modal\n// .modal-content  - actual modal w/ bg and corners and stuff\n\n\n// Container that the modal scrolls within\n.modal {\n position: fixed;\n top: 0;\n left: 0;\n z-index: $zindex-modal;\n display: none;\n width: 100%;\n height: 100%;\n overflow-x: hidden;\n overflow-y: auto;\n // Prevent Chrome on Windows from adding a focus outline. For details, see\n // https://github.com/twbs/bootstrap/pull/10951.\n outline: 0;\n // We deliberately don't use `-webkit-overflow-scrolling: touch;` due to a\n // gnarly iOS Safari bug: https://bugs.webkit.org/show_bug.cgi?id=158342\n // See also https://github.com/twbs/bootstrap/issues/17695\n}\n\n// Shell div to position the modal with bottom padding\n.modal-dialog {\n position: relative;\n width: auto;\n margin: $modal-dialog-margin;\n // allow clicks to pass through for custom click handling to close modal\n pointer-events: none;\n\n // When fading in the modal, animate it to slide down\n .modal.fade & {\n  @include transition($modal-transition);\n  transform: $modal-fade-transform;\n }\n .modal.show & {\n  transform: $modal-show-transform;\n }\n\n // When trying to close, animate focus to scale\n .modal.modal-static & {\n  transform: $modal-scale-transform;\n }\n}\n\n.modal-dialog-scrollable {\n height: subtract(100%, $modal-dialog-margin * 2);\n\n .modal-content {\n  max-height: 100%;\n  overflow: hidden;\n }\n\n .modal-body {\n  overflow-y: auto;\n }\n}\n\n.modal-dialog-centered {\n display: flex;\n align-items: center;\n min-height: subtract(100%, $modal-dialog-margin * 2);\n}\n\n// Actual modal\n.modal-content {\n position: relative;\n display: flex;\n flex-direction: column;\n width: 100%; // Ensure `.modal-content` extends the full width of the parent `.modal-dialog`\n // counteract the pointer-events: none; in the .modal-dialog\n color: $modal-content-color;\n pointer-events: auto;\n background-color: $modal-content-bg;\n background-clip: padding-box;\n border: $modal-content-border-width solid $modal-content-border-color;\n @include border-radius($modal-content-border-radius);\n @include box-shadow($modal-content-box-shadow-xs);\n // Remove focus outline from opened modal\n outline: 0;\n}\n\n// Modal background\n.modal-backdrop {\n position: fixed;\n top: 0;\n left: 0;\n z-index: $zindex-modal-backdrop;\n width: 100vw;\n height: 100vh;\n background-color: $modal-backdrop-bg;\n\n // Fade for backdrop\n &.fade { opacity: 0; }\n &.show { opacity: $modal-backdrop-opacity; }\n}\n\n// Modal header\n// Top section of the modal w/ title and dismiss\n.modal-header {\n display: flex;\n flex-shrink: 0;\n align-items: center;\n justify-content: space-between; // Put modal header elements (title and dismiss) on opposite ends\n padding: $modal-header-padding;\n border-bottom: $modal-header-border-width solid $modal-header-border-color;\n @include border-top-radius($modal-content-inner-border-radius);\n\n .btn-close {\n  padding: ($modal-header-padding-y / 2) ($modal-header-padding-x / 2);\n  margin: ($modal-header-padding-y / -2) ($modal-header-padding-x / -2) ($modal-header-padding-y / -2) auto;\n }\n}\n\n// Title text within header\n.modal-title {\n margin-bottom: 0;\n line-height: $modal-title-line-height;\n}\n\n// Modal body\n// Where all modal content resides (sibling of .modal-header and .modal-footer)\n.modal-body {\n position: relative;\n // Enable `flex-grow: 1` so that the body take up as much space as possible\n // when there should be a fixed height on `.modal-dialog`.\n flex: 1 1 auto;\n padding: $modal-inner-padding;\n}\n\n// Footer (for actions)\n.modal-footer {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n flex-shrink: 0;\n align-items: center; // vertically center\n justify-content: flex-end; // Right align buttons with flex property because text-align doesn't work on flex items\n padding: $modal-inner-padding - $modal-footer-margin-between / 2;\n border-top: $modal-footer-border-width solid $modal-footer-border-color;\n @include border-bottom-radius($modal-content-inner-border-radius);\n\n // Place margin between footer elements\n // This solution is far from ideal because of the universal selector usage,\n // but is needed to fix https://github.com/twbs/bootstrap/issues/24800\n > * {\n  margin: $modal-footer-margin-between / 2;\n }\n}\n\n// Scale up the modal\n@include media-breakpoint-up(sm) {\n // Automatically set modal's width for larger viewports\n .modal-dialog {\n  max-width: $modal-md;\n  margin: $modal-dialog-margin-y-sm-up auto;\n }\n\n .modal-dialog-scrollable {\n  height: subtract(100%, $modal-dialog-margin-y-sm-up * 2);\n }\n\n .modal-dialog-centered {\n  min-height: subtract(100%, $modal-dialog-margin-y-sm-up * 2);\n }\n\n .modal-content {\n  @include box-shadow($modal-content-box-shadow-sm-up);\n }\n\n .modal-sm { max-width: $modal-sm; }\n}\n\n@include media-breakpoint-up(lg) {\n .modal-lg,\n .modal-xl {\n  max-width: $modal-lg;\n }\n}\n\n@include media-breakpoint-up(xl) {\n .modal-xl { max-width: $modal-xl; }\n}\n\n// scss-docs-start modal-fullscreen-loop\n@each $breakpoint in map-keys($grid-breakpoints) {\n $infix: breakpoint-infix($breakpoint, $grid-breakpoints);\n $postfix: if($infix != \"\", $infix + \"-down\", \"\");\n\n @include media-breakpoint-down($breakpoint) {\n  .modal-fullscreen#{$postfix} {\n   width: 100vw;\n   max-width: none;\n   height: 100%;\n   margin: 0;\n\n   .modal-content {\n    height: 100%;\n    border: 0;\n    @include border-radius(0);\n   }\n\n   .modal-header {\n    @include border-radius(0);\n   }\n\n   .modal-body {\n    overflow-y: auto;\n   }\n\n   .modal-footer {\n    @include border-radius(0);\n   }\n  }\n }\n}\n// scss-docs-end modal-fullscreen-loop\n","// Base class\n.tooltip {\n position: absolute;\n z-index: $zindex-tooltip;\n display: block;\n margin: $tooltip-margin;\n // Our parent element can be arbitrary since tooltips are by default inserted as a sibling of their target element.\n // So reset our font and text properties to avoid inheriting weird values.\n @include reset-text();\n @include font-size($tooltip-font-size);\n // Allow breaking very long words so they don't overflow the tooltip's bounds\n word-wrap: break-word;\n opacity: 0;\n\n &.show { opacity: $tooltip-opacity; }\n\n .tooltip-arrow {\n  position: absolute;\n  display: block;\n  width: $tooltip-arrow-width;\n  height: $tooltip-arrow-height;\n\n  &::before {\n   position: absolute;\n   content: \"\";\n   border-color: transparent;\n   border-style: solid;\n  }\n }\n}\n\n.bs-tooltip-top {\n padding: $tooltip-arrow-height 0;\n\n .tooltip-arrow {\n  bottom: 0;\n\n  &::before {\n   top: -1px;\n   border-width: $tooltip-arrow-height ($tooltip-arrow-width / 2) 0;\n   border-top-color: $tooltip-arrow-color;\n  }\n }\n}\n\n.bs-tooltip-end {\n padding: 0 $tooltip-arrow-height;\n\n .tooltip-arrow {\n  left: 0;\n  width: $tooltip-arrow-height;\n  height: $tooltip-arrow-width;\n\n  &::before {\n   right: -1px;\n   border-width: ($tooltip-arrow-width / 2) $tooltip-arrow-height ($tooltip-arrow-width / 2) 0;\n   border-right-color: $tooltip-arrow-color;\n  }\n }\n}\n\n.bs-tooltip-bottom {\n padding: $tooltip-arrow-height 0;\n\n .tooltip-arrow {\n  top: 0;\n\n  &::before {\n   bottom: -1px;\n   border-width: 0 ($tooltip-arrow-width / 2) $tooltip-arrow-height;\n   border-bottom-color: $tooltip-arrow-color;\n  }\n }\n}\n\n.bs-tooltip-start {\n padding: 0 $tooltip-arrow-height;\n\n .tooltip-arrow {\n  right: 0;\n  width: $tooltip-arrow-height;\n  height: $tooltip-arrow-width;\n\n  &::before {\n   left: -1px;\n   border-width: ($tooltip-arrow-width / 2) 0 ($tooltip-arrow-width / 2) $tooltip-arrow-height;\n   border-left-color: $tooltip-arrow-color;\n  }\n }\n}\n\n.bs-tooltip-auto {\n &[data-popper-placement^=\"top\"] {\n  @extend .bs-tooltip-top;\n }\n &[data-popper-placement^=\"right\"] {\n  @extend .bs-tooltip-end;\n }\n &[data-popper-placement^=\"bottom\"] {\n  @extend .bs-tooltip-bottom;\n }\n &[data-popper-placement^=\"left\"] {\n  @extend .bs-tooltip-start;\n }\n}\n\n// Wrapper for the tooltip content\n.tooltip-inner {\n max-width: $tooltip-max-width;\n padding: $tooltip-padding-y $tooltip-padding-x;\n color: $tooltip-color;\n text-align: center;\n background-color: $tooltip-bg;\n @include border-radius($tooltip-border-radius);\n}\n","@mixin reset-text {\n font-family: $font-family-base;\n // We deliberately do NOT reset font-size or overflow-wrap / word-wrap.\n font-style: normal;\n font-weight: $font-weight-normal;\n line-height: $line-height-base;\n text-align: left; // Fallback for where `start` is not supported\n text-align: start;\n text-decoration: none;\n text-shadow: none;\n text-transform: none;\n letter-spacing: normal;\n word-break: normal;\n word-spacing: normal;\n white-space: normal;\n line-break: auto;\n}\n",".popover {\n position: absolute;\n top: 0;\n left: 0 #{\"/* rtl:ignore */\"};\n z-index: $zindex-popover;\n display: block;\n max-width: $popover-max-width;\n // Our parent element can be arbitrary since tooltips are by default inserted as a sibling of their target element.\n // So reset our font and text properties to avoid inheriting weird values.\n @include reset-text();\n @include font-size($popover-font-size);\n // Allow breaking very long words so they don't overflow the popover's bounds\n word-wrap: break-word;\n background-color: $popover-bg;\n background-clip: padding-box;\n border: $popover-border-width solid $popover-border-color;\n @include border-radius($popover-border-radius);\n @include box-shadow($popover-box-shadow);\n\n .popover-arrow {\n  position: absolute;\n  display: block;\n  width: $popover-arrow-width;\n  height: $popover-arrow-height;\n\n  &::before,\n  &::after {\n   position: absolute;\n   display: block;\n   content: \"\";\n   border-color: transparent;\n   border-style: solid;\n  }\n }\n}\n\n.bs-popover-top {\n > .popover-arrow {\n  bottom: subtract(-$popover-arrow-height, $popover-border-width);\n\n  &::before {\n   bottom: 0;\n   border-width: $popover-arrow-height ($popover-arrow-width / 2) 0;\n   border-top-color: $popover-arrow-outer-color;\n  }\n\n  &::after {\n   bottom: $popover-border-width;\n   border-width: $popover-arrow-height ($popover-arrow-width / 2) 0;\n   border-top-color: $popover-arrow-color;\n  }\n }\n}\n\n.bs-popover-end {\n > .popover-arrow {\n  left: subtract(-$popover-arrow-height, $popover-border-width);\n  width: $popover-arrow-height;\n  height: $popover-arrow-width;\n\n  &::before {\n   left: 0;\n   border-width: ($popover-arrow-width / 2) $popover-arrow-height ($popover-arrow-width / 2) 0;\n   border-right-color: $popover-arrow-outer-color;\n  }\n\n  &::after {\n   left: $popover-border-width;\n   border-width: ($popover-arrow-width / 2) $popover-arrow-height ($popover-arrow-width / 2) 0;\n   border-right-color: $popover-arrow-color;\n  }\n }\n}\n\n.bs-popover-bottom {\n > .popover-arrow {\n  top: subtract(-$popover-arrow-height, $popover-border-width);\n\n  &::before {\n   top: 0;\n   border-width: 0 ($popover-arrow-width / 2) $popover-arrow-height ($popover-arrow-width / 2);\n   border-bottom-color: $popover-arrow-outer-color;\n  }\n\n  &::after {\n   top: $popover-border-width;\n   border-width: 0 ($popover-arrow-width / 2) $popover-arrow-height ($popover-arrow-width / 2);\n   border-bottom-color: $popover-arrow-color;\n  }\n }\n\n // This will remove the popover-header's border just below the arrow\n .popover-header::before {\n  position: absolute;\n  top: 0;\n  left: 50%;\n  display: block;\n  width: $popover-arrow-width;\n  margin-left: -$popover-arrow-width / 2;\n  content: \"\";\n  border-bottom: $popover-border-width solid $popover-header-bg;\n }\n}\n\n.bs-popover-start {\n > .popover-arrow {\n  right: subtract(-$popover-arrow-height, $popover-border-width);\n  width: $popover-arrow-height;\n  height: $popover-arrow-width;\n\n  &::before {\n   right: 0;\n   border-width: ($popover-arrow-width / 2) 0 ($popover-arrow-width / 2) $popover-arrow-height;\n   border-left-color: $popover-arrow-outer-color;\n  }\n\n  &::after {\n   right: $popover-border-width;\n   border-width: ($popover-arrow-width / 2) 0 ($popover-arrow-width / 2) $popover-arrow-height;\n   border-left-color: $popover-arrow-color;\n  }\n }\n}\n\n.bs-popover-auto {\n &[data-popper-placement^=\"top\"] {\n  @extend .bs-popover-top;\n }\n &[data-popper-placement^=\"right\"] {\n  @extend .bs-popover-end;\n }\n &[data-popper-placement^=\"bottom\"] {\n  @extend .bs-popover-bottom;\n }\n &[data-popper-placement^=\"left\"] {\n  @extend .bs-popover-start;\n }\n}\n\n// Offset the popover to account for the popover arrow\n.popover-header {\n padding: $popover-header-padding-y $popover-header-padding-x;\n margin-bottom: 0; // Reset the default from Reboot\n @include font-size($font-size-base);\n color: $popover-header-color;\n background-color: $popover-header-bg;\n border-bottom: $popover-border-width solid shade-color($popover-header-bg, 10%);\n @include border-top-radius($popover-inner-border-radius);\n\n &:empty {\n  display: none;\n }\n}\n\n.popover-body {\n padding: $popover-body-padding-y $popover-body-padding-x;\n color: $popover-body-color;\n}\n","// Notes on the classes:\n//\n// 1. .carousel.pointer-event should ideally be pan-y (to allow for users to scroll vertically)\n//  even when their scroll action started on a carousel, but for compatibility (with Firefox)\n//  we're preventing all actions instead\n// 2. The .carousel-item-start and .carousel-item-end is used to indicate where\n//  the active slide is heading.\n// 3. .active.carousel-item is the current slide.\n// 4. .active.carousel-item-start and .active.carousel-item-end is the current\n//  slide in its in-transition state. Only one of these occurs at a time.\n// 5. .carousel-item-next.carousel-item-start and .carousel-item-prev.carousel-item-end\n//  is the upcoming slide in transition.\n\n.carousel {\n position: relative;\n}\n\n.carousel.pointer-event {\n touch-action: pan-y;\n}\n\n.carousel-inner {\n position: relative;\n width: 100%;\n overflow: hidden;\n @include clearfix();\n}\n\n.carousel-item {\n position: relative;\n display: none;\n float: left;\n width: 100%;\n margin-right: -100%;\n backface-visibility: hidden;\n @include transition($carousel-transition);\n}\n\n.carousel-item.active,\n.carousel-item-next,\n.carousel-item-prev {\n display: block;\n}\n\n/* rtl:begin:ignore */\n.carousel-item-next:not(.carousel-item-start),\n.active.carousel-item-end {\n transform: translateX(100%);\n}\n\n.carousel-item-prev:not(.carousel-item-end),\n.active.carousel-item-start {\n transform: translateX(-100%);\n}\n\n/* rtl:end:ignore */\n\n\n//\n// Alternate transitions\n//\n\n.carousel-fade {\n .carousel-item {\n  opacity: 0;\n  transition-property: opacity;\n  transform: none;\n }\n\n .carousel-item.active,\n .carousel-item-next.carousel-item-start,\n .carousel-item-prev.carousel-item-end {\n  z-index: 1;\n  opacity: 1;\n }\n\n .active.carousel-item-start,\n .active.carousel-item-end {\n  z-index: 0;\n  opacity: 0;\n  @include transition(opacity 0s $carousel-transition-duration);\n }\n}\n\n\n//\n// Left/right controls for nav\n//\n\n.carousel-control-prev,\n.carousel-control-next {\n position: absolute;\n top: 0;\n bottom: 0;\n z-index: 1;\n // Use flex for alignment (1-3)\n display: flex; // 1. allow flex styles\n align-items: center; // 2. vertically center contents\n justify-content: center; // 3. horizontally center contents\n width: $carousel-control-width;\n padding: 0;\n color: $carousel-control-color;\n text-align: center;\n background: none;\n border: 0;\n opacity: $carousel-control-opacity;\n @include transition($carousel-control-transition);\n\n // Hover/focus state\n &:hover,\n &:focus {\n  color: $carousel-control-color;\n  text-decoration: none;\n  outline: 0;\n  opacity: $carousel-control-hover-opacity;\n }\n}\n.carousel-control-prev {\n left: 0;\n background-image: if($enable-gradients, linear-gradient(90deg, rgba($black, .25), rgba($black, .001)), null);\n}\n.carousel-control-next {\n right: 0;\n background-image: if($enable-gradients, linear-gradient(270deg, rgba($black, .25), rgba($black, .001)), null);\n}\n\n// Icons for within\n.carousel-control-prev-icon,\n.carousel-control-next-icon {\n display: inline-block;\n width: $carousel-control-icon-width;\n height: $carousel-control-icon-width;\n background-repeat: no-repeat;\n background-position: 50%;\n background-size: 100% 100%;\n}\n\n/* rtl:options: {\n \"autoRename\": true,\n \"stringMap\":[ {\n  \"name\"  : \"prev-next\",\n  \"search\" : \"prev\",\n  \"replace\" : \"next\"\n } ]\n} */\n.carousel-control-prev-icon {\n background-image: escape-svg($carousel-control-prev-icon-bg);\n}\n.carousel-control-next-icon {\n background-image: escape-svg($carousel-control-next-icon-bg);\n}\n\n// Optional indicator pips/controls\n//\n// Add a container (such as a list) with the following class and add an item (ideally a focusable control,\n// like a button) with data-bs-target for each slide your carousel holds.\n\n.carousel-indicators {\n position: absolute;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n z-index: 2;\n display: flex;\n justify-content: center;\n padding: 0;\n // Use the .carousel-control's width as margin so we don't overlay those\n margin-right: $carousel-control-width;\n margin-bottom: 1rem;\n margin-left: $carousel-control-width;\n list-style: none;\n\n [data-bs-target] {\n  box-sizing: content-box;\n  flex: 0 1 auto;\n  width: $carousel-indicator-width;\n  height: $carousel-indicator-height;\n  padding: 0;\n  margin-right: $carousel-indicator-spacer;\n  margin-left: $carousel-indicator-spacer;\n  text-indent: -999px;\n  cursor: pointer;\n  background-color: $carousel-indicator-active-bg;\n  background-clip: padding-box;\n  border: 0;\n  // Use transparent borders to increase the hit area by 10px on top and bottom.\n  border-top: $carousel-indicator-hit-area-height solid transparent;\n  border-bottom: $carousel-indicator-hit-area-height solid transparent;\n  opacity: $carousel-indicator-opacity;\n  @include transition($carousel-indicator-transition);\n }\n\n .active {\n  opacity: $carousel-indicator-active-opacity;\n }\n}\n\n\n// Optional captions\n//\n//\n\n.carousel-caption {\n position: absolute;\n right: (100% - $carousel-caption-width) / 2;\n bottom: $carousel-caption-spacer;\n left: (100% - $carousel-caption-width) / 2;\n padding-top: $carousel-caption-padding-y;\n padding-bottom: $carousel-caption-padding-y;\n color: $carousel-caption-color;\n text-align: center;\n}\n\n// Dark mode carousel\n\n.carousel-dark {\n .carousel-control-prev-icon,\n .carousel-control-next-icon {\n  filter: $carousel-dark-control-icon-filter;\n }\n\n .carousel-indicators [data-bs-target] {\n  background-color: $carousel-dark-indicator-active-bg;\n }\n\n .carousel-caption {\n  color: $carousel-dark-caption-color;\n }\n}\n","// scss-docs-start clearfix\n@mixin clearfix() {\n &::after {\n  display: block;\n  clear: both;\n  content: \"\";\n }\n}\n// scss-docs-end clearfix\n","//\n// Rotating border\n//\n\n// scss-docs-start spinner-border-keyframes\n@keyframes spinner-border {\n to { transform: rotate(360deg) #{\"/* rtl:ignore */\"}; }\n}\n// scss-docs-end spinner-border-keyframes\n\n.spinner-border {\n display: inline-block;\n width: $spinner-width;\n height: $spinner-height;\n vertical-align: $spinner-vertical-align;\n border: $spinner-border-width solid currentColor;\n border-right-color: transparent;\n // stylelint-disable-next-line property-disallowed-list\n border-radius: 50%;\n animation: $spinner-animation-speed linear infinite spinner-border;\n}\n\n.spinner-border-sm {\n width: $spinner-width-sm;\n height: $spinner-height-sm;\n border-width: $spinner-border-width-sm;\n}\n\n//\n// Growing circle\n//\n\n// scss-docs-start spinner-grow-keyframes\n@keyframes spinner-grow {\n 0% {\n  transform: scale(0);\n }\n 50% {\n  opacity: 1;\n  transform: none;\n }\n}\n// scss-docs-end spinner-grow-keyframes\n\n.spinner-grow {\n display: inline-block;\n width: $spinner-width;\n height: $spinner-height;\n vertical-align: $spinner-vertical-align;\n background-color: currentColor;\n // stylelint-disable-next-line property-disallowed-list\n border-radius: 50%;\n opacity: 0;\n animation: $spinner-animation-speed linear infinite spinner-grow;\n}\n\n.spinner-grow-sm {\n width: $spinner-width-sm;\n height: $spinner-height-sm;\n}\n\n@if $enable-reduced-motion {\n @media (prefers-reduced-motion: reduce) {\n  .spinner-border,\n  .spinner-grow {\n   animation-duration: $spinner-animation-speed * 2;\n  }\n }\n}\n",".offcanvas {\n position: fixed;\n bottom: 0;\n z-index: $zindex-offcanvas;\n display: flex;\n flex-direction: column;\n max-width: 100%;\n color: $offcanvas-color;\n visibility: hidden;\n background-color: $offcanvas-bg-color;\n background-clip: padding-box;\n outline: 0;\n @include box-shadow($offcanvas-box-shadow);\n @include transition(transform $offcanvas-transition-duration ease-in-out);\n}\n\n.offcanvas-header {\n display: flex;\n align-items: center;\n justify-content: space-between;\n padding: $offcanvas-padding-y $offcanvas-padding-x;\n\n .btn-close {\n  padding: ($offcanvas-padding-y / 2) ($offcanvas-padding-x / 2);\n  margin: ($offcanvas-padding-y / -2) ($offcanvas-padding-x / -2) ($offcanvas-padding-y / -2) auto;\n }\n}\n\n.offcanvas-title {\n margin-bottom: 0;\n line-height: $offcanvas-title-line-height;\n}\n\n.offcanvas-body {\n flex-grow: 1;\n padding: $offcanvas-padding-y $offcanvas-padding-x;\n overflow-y: auto;\n}\n\n.offcanvas-start {\n top: 0;\n left: 0;\n width: $offcanvas-horizontal-width;\n border-right: $offcanvas-border-width solid $offcanvas-border-color;\n transform: translateX(-100%);\n}\n\n.offcanvas-end {\n top: 0;\n right: 0;\n width: $offcanvas-horizontal-width;\n border-left: $offcanvas-border-width solid $offcanvas-border-color;\n transform: translateX(100%);\n}\n\n.offcanvas-top {\n top: 0;\n right: 0;\n left: 0;\n height: $offcanvas-vertical-height;\n max-height: 100%;\n border-bottom: $offcanvas-border-width solid $offcanvas-border-color;\n transform: translateY(-100%);\n}\n\n.offcanvas-bottom {\n right: 0;\n left: 0;\n height: $offcanvas-vertical-height;\n max-height: 100%;\n border-top: $offcanvas-border-width solid $offcanvas-border-color;\n transform: translateY(100%);\n}\n\n.offcanvas.show {\n transform: none;\n}\n","@each $color, $value in $theme-colors {\n .link-#{$color} {\n  color: $value;\n\n  @if $link-shade-percentage != 0 {\n   &:hover,\n   &:focus {\n    color: if(color-contrast($value) == $color-contrast-light, shade-color($value, $link-shade-percentage), tint-color($value, $link-shade-percentage));\n   }\n  }\n }\n}\n","// Credit: Nicolas Gallagher and SUIT CSS.\n\n.ratio {\n position: relative;\n width: 100%;\n\n &::before {\n  display: block;\n  padding-top: var(--#{$variable-prefix}aspect-ratio);\n  content: \"\";\n }\n\n > * {\n  position: absolute;\n  top: 0;\n  left: 0;\n  width: 100%;\n  height: 100%;\n }\n}\n\n@each $key, $ratio in $aspect-ratios {\n .ratio-#{$key} {\n  --#{$variable-prefix}aspect-ratio: #{$ratio};\n }\n}\n","// Shorthand\n\n.fixed-top {\n position: fixed;\n top: 0;\n right: 0;\n left: 0;\n z-index: $zindex-fixed;\n}\n\n.fixed-bottom {\n position: fixed;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n z-index: $zindex-fixed;\n}\n\n// Responsive sticky top\n@each $breakpoint in map-keys($grid-breakpoints) {\n @include media-breakpoint-up($breakpoint) {\n  $infix: breakpoint-infix($breakpoint, $grid-breakpoints);\n\n  .sticky#{$infix}-top {\n   position: sticky;\n   top: 0;\n   z-index: $zindex-sticky;\n  }\n }\n}\n","//\n// Visually hidden\n//\n\n.visually-hidden,\n.visually-hidden-focusable:not(:focus):not(:focus-within) {\n @include visually-hidden();\n}\n","// stylelint-disable declaration-no-important\n\n// Hide content visually while keeping it accessible to assistive technologies\n//\n// See: https://www.a11yproject.com/posts/2013-01-11-how-to-hide-content/\n// See: https://hugogiraudel.com/2016/10/13/css-hide-and-seek/\n\n@mixin visually-hidden() {\n position: absolute !important;\n width: 1px !important;\n height: 1px !important;\n padding: 0 !important;\n margin: -1px !important; // Fix for https://github.com/twbs/bootstrap/issues/25686\n overflow: hidden !important;\n clip: rect(0, 0, 0, 0) !important;\n white-space: nowrap !important;\n border: 0 !important;\n}\n\n// Use to only display content when it's focused, or one of its child elements is focused\n// (i.e. when focus is within the element/container that the class was applied to)\n//\n// Useful for \"Skip to main content\" links; see https://www.w3.org/TR/2013/NOTE-WCAG20-TECHS-20130905/G1\n\n@mixin visually-hidden-focusable() {\n &:not(:focus):not(:focus-within) {\n  @include visually-hidden();\n }\n}\n","//\n// Stretched link\n//\n\n.stretched-link {\n &::#{$stretched-link-pseudo-element} {\n  position: absolute;\n  top: 0;\n  right: 0;\n  bottom: 0;\n  left: 0;\n  z-index: $stretched-link-z-index;\n  content: \"\";\n }\n}\n","//\n// Text truncation\n//\n\n.text-truncate {\n @include text-truncate();\n}\n","// Text truncate\n// Requires inline-block or block for proper styling\n\n@mixin text-truncate() {\n overflow: hidden;\n text-overflow: ellipsis;\n white-space: nowrap;\n}\n","// Utility generator\n// Used to generate utilities & print utilities\n@mixin generate-utility($utility, $infix, $is-rfs-media-query: false) {\n $values: map-get($utility, values);\n\n // If the values are a list or string, convert it into a map\n @if type-of($values) == \"string\" or type-of(nth($values, 1)) != \"list\" {\n  $values: zip($values, $values);\n }\n\n @each $key, $value in $values {\n  $properties: map-get($utility, property);\n\n  // Multiple properties are possible, for example with vertical or horizontal margins or paddings\n  @if type-of($properties) == \"string\" {\n   $properties: append((), $properties);\n  }\n\n  // Use custom class if present\n  $property-class: if(map-has-key($utility, class), map-get($utility, class), nth($properties, 1));\n  $property-class: if($property-class == null, \"\", $property-class);\n\n  // State params to generate pseudo-classes\n  $state: if(map-has-key($utility, state), map-get($utility, state), ());\n\n  $infix: if($property-class == \"\" and str-slice($infix, 1, 1) == \"-\", str-slice($infix, 2), $infix);\n\n  // Don't prefix if value key is null (eg. with shadow class)\n  $property-class-modifier: if($key, if($property-class == \"\" and $infix == \"\", \"\", \"-\") + $key, \"\");\n\n  @if map-get($utility, rfs) {\n   // Inside the media query\n   @if $is-rfs-media-query {\n    $val: rfs-value($value);\n\n    // Do not render anything if fluid and non fluid values are the same\n    $value: if($val == rfs-fluid-value($value), null, $val);\n   }\n   @else {\n    $value: rfs-fluid-value($value);\n   }\n  }\n\n  $is-rtl: map-get($utility, rtl);\n\n  @if $value != null {\n   @if $is-rtl == false {\n    /* rtl:begin:remove */\n   }\n   .#{$property-class + $infix + $property-class-modifier} {\n    @each $property in $properties {\n     #{$property}: $value if($enable-important-utilities, !important, null);\n    }\n   }\n\n   @each $pseudo in $state {\n    .#{$property-class + $infix + $property-class-modifier}-#{$pseudo}:#{$pseudo} {\n     @each $property in $properties {\n      #{$property}: $value if($enable-important-utilities, !important, null);\n     }\n    }\n   }\n   @if $is-rtl == false {\n    /* rtl:end:remove */\n   }\n  }\n }\n}\n","// Loop over each breakpoint\n@each $breakpoint in map-keys($grid-breakpoints) {\n\n // Generate media query if needed\n @include media-breakpoint-up($breakpoint) {\n  $infix: breakpoint-infix($breakpoint, $grid-breakpoints);\n\n  // Loop over each utility property\n  @each $key, $utility in $utilities {\n   // The utility can be disabled with `false`, thus check if the utility is a map first\n   // Only proceed if responsive media queries are enabled or if it's the base media query\n   @if type-of($utility) == \"map\" and (map-get($utility, responsive) or $infix == \"\") {\n    @include generate-utility($utility, $infix);\n   }\n  }\n }\n}\n\n// RFS rescaling\n@media (min-width: $rfs-mq-value) {\n @each $breakpoint in map-keys($grid-breakpoints) {\n  $infix: breakpoint-infix($breakpoint, $grid-breakpoints);\n\n  @if (map-get($grid-breakpoints, $breakpoint) < $rfs-breakpoint) {\n   // Loop over each utility property\n   @each $key, $utility in $utilities {\n    // The utility can be disabled with `false`, thus check if the utility is a map first\n    // Only proceed if responsive media queries are enabled or if it's the base media query\n    @if type-of($utility) == \"map\" and map-get($utility, rfs) and (map-get($utility, responsive) or $infix == \"\") {\n     @include generate-utility($utility, $infix, true);\n    }\n   }\n  }\n }\n}\n\n\n// Print utilities\n@media print {\n @each $key, $utility in $utilities {\n  // The utility can be disabled with `false`, thus check if the utility is a map first\n  // Then check if the utility needs print styles\n  @if type-of($utility) == \"map\" and map-get($utility, print) == true {\n   @include generate-utility($utility, \"-print\");\n  }\n }\n}\n"]}