1این افزونه به طور خودکار ویکی شما را برای نسخه‌های موجود جدیدتر دوکوویکی ارتقا می‌دهد. قبل از ادامه، شما باید [[doku>changes|تغییرات]] را بخوانید که بررسی کنید که بعد و قبل ارتقا چکار کنید.
2
3 برای فعال‌سازی ارتقای خودکار، روند پی‌اچ‌پی نیاز به مجوز ارسال برای فایل‌های دوکوویکی دارد. این افزونه مجوزهای لازم فایل را قبل از عملیات ارتقا بررسی می‌کند.
4
5این افزونه هیچ افزونه یا پوسته‌ای را ارتقا نمی‌دهد.
6
7ما توصیه می‌کنیم قبل از ادامه دادن یک نسخه‌ی پشتیبان(بک آپ) از ویکی‌تان تهیه کنید.