1<?php
2
3/**
4 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
5 *
6 * @author Nima Hamidian <nima.hamidian@gmail.com>
7 * @author Sam01 <m.sajad079@gmail.com>
8 */
9$lang['menu']         = 'ارتقا ویکی';
10$lang['vs_php']        = 'نسخه‌های جدید دوکوویکی نیاز به %s پی‌اچ‌پی دارند، اما شما استفاده می‌کنید از %s. قبلا از این کار شما باید نسخه‌ی پی‌اچ‌پی خود را ارتقا دهید.';
11$lang['vs_tgzno']       = 'نمی‌توان نسخه‌ی جدیدتر دوکوویکی را مشخص کرد.';
12$lang['vs_tgz']        = 'دوکوویکی <b>%s</b> برای دانلود موجود است.';
13$lang['vs_local']       = 'شما درحال حاضر دوکوویکی <b>%s</b> را اجرا می‌کنید.';
14$lang['vs_localno']      = 'هنوز مشخص نیست که نسخه‌های درحال اجرا چند ساله هستند، ارتقا دستی توصیه می‌شود.';
15$lang['vs_newer']       = 'به نظر می‌رسد دوکوویکی اجرایی شما جدیدتر از نسخه‌ی پایدار است. ارتقای دستی توصیه نمی‌شود.';
16$lang['vs_same']        = 'دوکوویکی اجرایی شما بروز است. ارتقا لازم نیست.';
17$lang['vs_plugin']       = 'ارتقای جدید برای افزونه وجود دارد (%s) شما باید قبل از ادامه‌ دادن افزونه را ارتقا دهید.';
18$lang['vs_ssl']        = 'به نظر نمی‌رسد پی‌اچ‌پی شما از جریان SSL حمایت کند، دانلود داده‌های مورد نیاز با شکست مواجه خواهند شد. ارتقای دستی به جای این ارتقا.';
19$lang['dl_from']        = 'درحال دانلود آرشیو از %s...';
20$lang['dl_fail']        = 'دانلود ناموفق بود.';
21$lang['dl_done']        = 'دانلود تمام شد (%s).';
22$lang['pk_extract']      = 'بازکردن بسته‌ی آرشیو...';
23$lang['pk_fail']        = 'بازکردن بسته ناموفق بود.';
24$lang['pk_done']        = 'بازکردن بسته تمام شد.';
25$lang['pk_version']      = 'دوکوویکی <b>%s</b> آماده‌ی نصب است (شما درحال اجرای <b>%s</b> هستید).';
26$lang['ck_start']       = 'بررسی مجوز دسترسی فایل';
27$lang['ck_done']        = 'تمام فایل‌ها قابل نوشتن هستند. آماده برای بروزرسانی.';
28$lang['ck_fail']        = 'بعضی فایل‌ها قابل نوشتن نیستند. ارتقای خودکار امکان‌پذیر نیست.';
29$lang['cp_start']       = 'بروزرسانی فایل‌ها...';
30$lang['cp_done']        = 'همه‌ی فایل‌ها بروز شد.';
31$lang['cp_fail']        = 'اوه. چیزی اشتباه شد. بررسی دستی بهتر است.';
32$lang['tv_noperm']       = '<code>%s</code> قابل نوشتن نیست!';
33$lang['tv_upd']        = '<code>%s</code> بروزرسانی خواهد شد.';
34$lang['tv_nocopy']       = 'نمی‌توان <code>%s</code> را کپی کرد!';
35$lang['tv_nodir']       = 'نمی‌توان دایرکتوی <code>%s</code> ایجاد کرد!';
36$lang['tv_done']        = '<code>%s</code> بروزرسانی شد';
37$lang['rm_done']        = '<code>%s</code> منسوخ حذف شد.';
38$lang['rm_fail']        = 'توانایی حذف <code>%s</code> منسوخی نیست. <b>لطفا دستی حذف کنید!</b>';
39$lang['rm_mismatch']      = 'عدم مطابقت برای فایل منسوخ‌شده <code>%s</code>. لطفا بطور دستی امتحان کنید اگر واقعاً فایل باید حذف شود.';
40$lang['finish']        = 'ارتقا پایان یافت. از دوکوویکی جدید لذت ببر.';
41$lang['btn_continue']     = 'ادامه';
42$lang['btn_abort']       = 'لغو';
43$lang['step_version']     = 'بررسی';
44$lang['step_download']     = 'دانلود';
45$lang['step_unpack']      = 'بازکردن بسته';
46$lang['step_check']      = 'تایید';
47$lang['step_upgrade']     = 'نصب';
48$lang['careful']        = 'خطاهای بالا! شما <b>نباید</b> ادامه دهید!';
49