1Το επιπρόσθετο θα αναβαθμίσει το wiki σας αυτόματα στην νεότερη εκδοχή Dokuwiki. Πριν συνεχίστε, πρέπει να διαβάσετε το {{doku>changes|Changelog}} για να ελέγξετε αν υπάρχουν επιπλέον βήματα για σας να κάνετε πριν ή μετά την αναβάθμιση.
2
3Για να γίνει αυτόματη αναβάθμιση, η εκτέλεση του ΡΗΡ χρειάζεται γραπτή εντολή για τους φακέλλους Dokuwiki. Το επιπρόσθετο θα ελέγξει τις άδειες για το αρχείο που χρειάζεται αρχίζοντας την διαδικασία αναβάθμισης.
4Αυτό το επιπρόσθετο δεν θα αναβαθμίσει επιπρόσθετα ή μοντέλα που έχουν εγκατασταθεί.
5Συστήνουμε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας του wiki σας πριν συνεχίσετε.