1<?php
2
3/**
4 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
5 *
6 * @author Tor Härnqvist <tor@harnqvist.se>
7 */
8$lang['t_statisticMonth']   = 'Månatlig statistik för %s';
9$lang['t_topPages']      = 'Toppsidor i %s';
10$lang['t_topEntry']      = 'Ingångsidor i topp i %s';
11$lang['t_topReferrer']     = 'Referenter i topp i %s';
12$lang['t_summary']       = 'Åtkomstsammanfattning per månad';
13$lang['t_month']        = 'Månatlig åtkomststatistik för %s';
14$lang['t_day']         = 'Daglig åtkomststatistik för %s';
15$lang['t_hour']        = 'Timbaserad åtkomststatistik för %s';
16$lang['t_trafficday']     = 'Daglig besöksstatistik för %s';
17$lang['t_traffichour']     = 'Timbaserad besöksstatistik för %s';
18$lang['t_usertraffic']     = 'Sjudagars användartrafik';
19$lang['month']         = 'Månad';
20$lang['day']          = 'Veckodag';
21$lang['hour']         = 'Timme';
22$lang['dailyavg']       = 'Daglig medel';
23$lang['totals']        = 'Månatlig totalsumma';
24$lang['all']          = 'Alla';
25$lang['media']         = 'Media';
26$lang['pages']         = 'Sidor';
27$lang['visitors']       = 'Besökare';
28$lang['bytes']         = 'Bytes';
29$lang['traffic']        = 'Frafik';
30$lang['avg']          = 'medel';
31$lang['max']          = 'max';
32$lang['files']         = 'Filer';
33$lang['name']         = 'Namn';
34$lang['others']        = '%d andra';
35$lang['totalFiles']      = 'Totalt antal filer';
36$lang['totalPages']      = 'Totalt antal sidor';
37$lang['totalVisitors']     = 'Totalt antal besökare';
38$lang['totalBytes']      = 'Totalt antal bytes';
39$lang['filesDay']       = 'Filer per dag';
40$lang['pagesDay']       = 'Sidor per dag';
41$lang['bytesDay']       = 'Bytes per dag';
42$lang['summaryMonth']     = 'Summering per månad';
43$lang['status_100']      = 'Fortsätt';
44$lang['status_101']      = 'Byter protokoll';
45$lang['status_200']      = 'OK';
46$lang['status_201']      = 'Skapad';
47$lang['status_202']      = 'Accepterad';
48$lang['status_204']      = 'Inget innehåll';
49$lang['status_205']      = 'Återställ innehåll';
50$lang['status_206']      = 'Delvis innehåll';
51$lang['status_300']      = 'Flera valmöjligheter';
52$lang['status_301']      = 'Permanent omdirigering';
53$lang['status_302']      = 'Omdirigera';
54$lang['status_303']      = 'Se andra';
55$lang['status_304']      = 'Inte modifierad';
56$lang['status_305']      = 'Använd proxy';
57$lang['status_306']      = 'Byt proxy';
58$lang['status_307']      = 'Temporär omdirigering';
59$lang['status_400']      = 'Felaktig begäran';
60$lang['status_402']      = 'Betalning krävs';
61$lang['status_403']      = 'Förbjudet';
62$lang['status_404']      = 'Ej funnet';
63$lang['status_405']      = 'Metoden ej tillåten';
64$lang['status_406']      = 'Icke-acceptabel';
65$lang['status_409']      = 'Konflikt';
66$lang['status_410']      = 'Borta';
67$lang['status_411']      = 'Längd krävs';
68$lang['status_414']      = 'Begärt URI för långt';
69$lang['status_449']      = 'Försök igen med';
70$lang['status_500']      = 'Internt serverfel';
71$lang['status_501']      = 'Ej implementerat';
72$lang['status_503']      = 'Tjänst ej tillgänglig';
73$lang['status_505']      = 'HTTP-version stöds ej';
74