1<?php
2
3/**
4 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
5 *
6 * @author Søren Birk <soer9648@eucl.dk>
7 */
8$lang['t_statisticMonth']   = 'Månedlig Statistik for %s';
9$lang['t_topPages']      = 'Top Sider i %s';
10$lang['t_topUserAgents']    = 'Top Brugeragenter i %s';
11$lang['t_topEntry']      = 'Top Indgangs-sider i %s';
12$lang['t_topReferrer']     = 'Top Henvisere i %s';
13$lang['t_summary']       = 'Tilgå Resume pr. Måned';
14$lang['t_month']        = 'Månedlig Tilgå Statistikker for %s';
15$lang['t_day']         = 'Daglig Tilgå Statistikker for %s';
16$lang['t_hour']        = 'Timelig Tilgå Statistikker for %s';
17$lang['t_trafficday']     = 'Daglige Trafikstatistikker for %s';
18$lang['t_traffichour']     = 'Timelig Trafikstatistikker for %s';
19$lang['t_usertraffic']     = '7-Dag Brugertrafik';
20$lang['month']         = 'Måned';
21$lang['day']          = 'Dag';
22$lang['dailyavg']       = 'Daglig Gennemsnit';
23$lang['totals']        = 'Månedlig Totaler';
24$lang['all']          = 'Alle';
25$lang['hits']         = 'Hits';
26$lang['media']         = 'Medie';
27$lang['pages']         = 'Sider';
28$lang['visitors']       = 'Besøgere';
29$lang['bytes']         = 'Bytes';
30$lang['traffic']        = 'Trafik';
31$lang['avg']          = 'gns.';
32$lang['max']          = 'maks';
33$lang['files']         = 'Filer';
34$lang['name']         = 'Navn';
35$lang['others']        = '%d andre';
36$lang['totalHits']       = 'Samlet hits';
37$lang['totalFiles']      = 'Samlet filer';
38$lang['totalPages']      = 'Samlet sider';
39$lang['totalVisitors']     = 'Samlet besøgende';
40$lang['totalBytes']      = 'Samlet bytes';
41$lang['hitsHour']       = 'Hits pr. time';
42$lang['hitsDay']        = 'Hits pr. dag';
43$lang['filesDay']       = 'Filer pr. dag';
44$lang['pagesDay']       = 'Sider pr. dag';
45$lang['bytesDay']       = 'Bytes pr. dag';
46$lang['hitsStatusCode']    = 'Hits efter Statuskode';
47$lang['summaryMonth']     = 'Resume efter Måned';
48$lang['status_100']      = 'Fortsæt';
49$lang['status_101']      = 'Skifter Protokoller';
50$lang['status_200']      = 'OK';
51$lang['status_201']      = 'Oprettet';
52$lang['status_202']      = 'Godkendt';
53$lang['status_203']      = 'Ikke-Pålidelige Oplysninger';
54$lang['status_204']      = 'Intet Indhold';
55$lang['status_205']      = 'Nulstil Indhold';
56$lang['status_206']      = 'Delvist Indhold';
57$lang['status_300']      = 'Flere Valg';
58$lang['status_301']      = 'Permanent Omdirigering';
59$lang['status_302']      = 'Omdirigér';
60$lang['status_303']      = 'Se Andre';
61$lang['status_304']      = 'Ikke Redigeret';
62$lang['status_305']      = 'Benyt Proxy';
63$lang['status_306']      = 'Skift Proxy';
64$lang['status_307']      = 'Midlertidig Omdirigering';
65$lang['status_400']      = 'Dårlig Anmodning';
66$lang['status_401']      = 'Der kræves autorisation';
67$lang['status_402']      = 'Betaling kræves';
68$lang['status_403']      = 'Forbudt';
69$lang['status_404']      = 'Ikke Fundet';
70$lang['status_405']      = 'Metode Ikke Tilladt';
71$lang['status_406']      = 'Ikke Acceptabelt';
72$lang['status_407']      = 'Godkendelse til Proxy Kræves';
73$lang['status_408']      = 'Anmodning Timeout';
74$lang['status_409']      = 'Konflikt';
75$lang['status_410']      = 'Væk';
76$lang['status_411']      = 'Længde Kræves';
77$lang['status_412']      = 'Forudsætning Fejlet';
78$lang['status_413']      = 'Anmodningsenhed For Stor';
79$lang['status_414']      = 'Anmodnings-URI For Lang';
80$lang['status_415']      = 'Understøtter ikke Medietype';
81$lang['status_416']      = 'Anmodet Interval er Ikke Tilfredsstillende';
82$lang['status_417']      = 'Forventning Fejlet';
83$lang['status_449']      = 'Prøv Igen Med';
84$lang['status_500']      = 'Intern Serverfejl';
85$lang['status_501']      = 'Ikke Implementeret';
86$lang['status_502']      = 'Dårlig Gateway';
87$lang['status_503']      = 'Service Ikke Tilgængelig';
88$lang['status_504']      = 'Gateway Timeout';
89$lang['status_505']      = 'HTTP-version Ikke Supporteret';
90$lang['status_509']      = 'Grænse for Båndbredde Overskredet';
91