1NoWiki
2======
3plugin pro DokuWiki , který přidá tlačítko pro psaní speciálních znaků
4