1<?php
2
3/**
4 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
5 *
6 * @author Daniel Raknes <daniel.raknes@gmail.com>
7 * @author Arne Hanssen <arne.hanssen@getmail.no>
8 */
9$lang['allowrename']      = 'Tillatt navenendring på disse sidene for disse gruppene og brukerne (separert med komma).';
10$lang['minor']         = 'Merk lenkejusteringer som liten endring? Små endringer vil ikke bli listet i RSS eller varslet til de som abonnerer på endringseposter. ';
11$lang['autoskip']       = 'Tillatt automatisk ignorering av feil i navnerom som standard.';
12$lang['autorewrite']      = 'Tillatt automatisk lenkeoppdatering etter flytting av navnerom som standard.';
13$lang['pagetools_integration'] = 'Legg til knapp for å endre navn i sideverktøyet';
14