1====== Pagina's verplaatsen ======
2
3Deze plugin stelt je in staat pagina's te verplaatsen en/of te hernoemen binnen volgende beperkingen:
4
5  * Je moet edit-permissie hebben voor de huidige pagina/alle pagina's in de huidige namespace.
6  * De te verplaatsen pagina's mogen niet geblokkeerd zijn vanwege aanpassing.
7  * Om pagina's te verplaatsen heb je ook schrijfrechten nodig in de doelfolder.
8  * Je kunt een pagina niet plaatsen naar een namespace waar al een pagina bestaat met dezelfde naam
9
10Alle links van en naar de pagina zullen geupdated worden naar de nieuwe naam/locatie.
11