1====== Premjesti ======
2
3Ovaj dodatak omogućava premještanje i/ili preimenovanje trenutne stranice ili imenskog prostora unutar slijedećih ograničenja:
4
5  * Morate imate dopuštenje za izmjenu trenutne ili svih stranicau trenutnom imenskom prostoru.
6  * Stranice koje se premještaju ne smiju biti zaključane.
7  * Za premještanje stranice također morate imati ovlaštenje za kreiranje u odredišnom imenskom prostoru.
8  * Na možete premjestiti stranicu u imenski prostor gdje stranica s istim imenom već postoji.
9
10Sve poveznice na ili sa stranice koja se premješta biti će preusmjerene da pokazuju na novu lokaciju i/ili ime.
11