1====== Move ======
2
3Pomocí tohoto pluginu lze přesunout nebo přejmenovat aktuální stránku. Platí však jistá omezení:
4
5  * Musíte mít práva na danou stránku.
6  * Stránky které se přesouvají nesmí být zamčeny pro úpravu.
7  * Pro přesun stránky potřebujete práva pro zápis v cílovém místě.
8  * Nelze přesunout stránku někam, kde již existuje stránka stejného jména.
9
10Všechny odkazy na a ze stránky budou upraveny podle nového umístění stránky.
11