1<?php
2/**
3 * i18n/pl_PL/main.php
4 *
5 * Copyright © 2006 Stephane Gully <stephane.gully@gmail.com>
6 *
7 * This library is free software; you can redistribute it and/or
8 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9 * License as published by the Free Software Foundation; either
10 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11 *
12 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
13 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15 * Lesser General Public License for more details.
16 *
17 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18 * License along with this library; if not, write to the
19 * Free Software Foundation, 51 Franklin St, Fifth Floor,
20 * Boston, MA  02110-1301  USA
21 */
22
23/**
24 * Polish translation of the messages (utf8 encoded!)
25 *
26 * @author Pawel
27 * @author bejo
28 * @author jwaldek
29 */
30
31// line 45 in phpfreechatconfig.class.php
32$GLOBALS["i18n"]["My Chat"] = "Czat";
33
34// line 201 in phpfreechatconfig.class.php
35$GLOBALS["i18n"]["%s not found, %s library can't be found."] = "Nie znaleziono %s, nie można znaleźć biblioteki %s.";
36
37// line 355 in phpfreechat.class.php
38$GLOBALS["i18n"]["Please enter your nickname"] = "Proszę wprowadzić swój 'nick'";
39
40// line 565 in phpfreechat.class.php
41$GLOBALS["i18n"]["Text cannot be empty"] = "Tekst nie może byc pusty";
42
43// line 392 in phpfreechat.class.php
44$GLOBALS["i18n"]["%s changes his nickname to %s"] = "%s zmienił[a] swój nick na %s";
45
46// line 398 in phpfreechat.class.php
47$GLOBALS["i18n"]["%s is connected"] = "%s jest połączony";
48
49// line 452 in phpfreechat.class.php
50$GLOBALS["i18n"]["%s quit"] = "%s jest odłączony";
51
52// line 468 in phpfreechat.class.php
53$GLOBALS["i18n"]["%s disconnected (timeout)"] = "%s odłączony (timeout)";
54
55// line 262 in phpfreechat.class.php
56$GLOBALS["i18n"]["Unknown command [%s]"] = "Nieznane polecenie [%s]";
57
58// line 149 in phpfreechatconfig.class.php
59$GLOBALS["i18n"]["%s doesn't exist: %s"] = "%s nie istnieje: %s";
60
61// line 180 in phpfreechatconfig.class.php
62$GLOBALS["i18n"]["You need %s"] = "Konieczne jest %s";
63
64// line 241 in phpfreechatconfig.class.php
65$GLOBALS["i18n"]["%s doesn't exist, %s library can't be found"] = "%s nie istnieje, nie można znaleźć biblioteki %s";
66
67// line 280 in phpfreechatconfig.class.php
68$GLOBALS["i18n"]["%s doesn't exist"] = "%s nie istnieje";
69
70// line 433 in phpfreechatconfig.class.php
71$GLOBALS["i18n"]["%s directory must be specified"] = "%s katalog musi być podany";
72
73// line 439 in phpfreechatconfig.class.php
74$GLOBALS["i18n"]["%s must be a directory"] = "%s musi być katalogiem";
75
76// line 446 in phpfreechatconfig.class.php
77$GLOBALS["i18n"]["%s can't be created"] = "%s nie może zostać utworzony";
78
79// line 451 in phpfreechatconfig.class.php
80$GLOBALS["i18n"]["%s is not writeable"] = "%s nie jest zapisywalny";
81
82// line 496 in phpfreechatconfig.class.php
83$GLOBALS["i18n"]["%s is not readable"] = "%s nie jest odczytywalny";
84
85// line 469 in phpfreechatconfig.class.php
86$GLOBALS["i18n"]["%s is not a file"] = "%s nie jest plikiem";
87
88// line 491 in phpfreechatconfig.class.php
89$GLOBALS["i18n"]["%s is not a directory"] = "%s nie jest katalogiem";
90
91// line 23 in chat.html.tpl.php
92$GLOBALS["i18n"]["PHP FREE CHAT [powered by phpFreeChat-%s]"] = "PHP FREE CHAT [powered by phpFreeChat-%s]";
93
94// line 296 in javascript1.js.tpl.php
95$GLOBALS["i18n"]["Hide nickname marker"] = "Ukryj kolory nick-ów";
96
97// line 304 in javascript1.js.tpl.php
98$GLOBALS["i18n"]["Show nickname marker"] = "Pokaż kolory nick-ów";
99
100// line 389 in javascript1.js.tpl.php
101$GLOBALS["i18n"]["Disconnect"] = "Odłącz";
102
103// line 395 in javascript1.js.tpl.php
104$GLOBALS["i18n"]["Connect"] = "Połącz";
105
106// line 427 in javascript1.js.tpl.php
107$GLOBALS["i18n"]["Magnify"] = "Powiększ";
108
109// line 434 in javascript1.js.tpl.php
110$GLOBALS["i18n"]["Cut down"] = "Obetnij";
111
112// line 345 in javascript1.js.tpl.php
113$GLOBALS["i18n"]["Hide dates and hours"] = "Ukryj datę i godzinę";
114
115// line 353 in javascript1.js.tpl.php
116$GLOBALS["i18n"]["Show dates and hours"] = "Pokaż date i godzinę";
117
118// line 21 in chat.html.tpl.php
119$GLOBALS["i18n"]["Enter your message here"] = "Wprowadź tutaj komunikat";
120
121// line 24 in chat.html.tpl.php
122$GLOBALS["i18n"]["Enter your nickname here"] = "Wprowadź tutaj swój nick";
123
124// line 93 in phpfreechatconfig.class.php
125$GLOBALS["i18n"]["Error: undefined or obsolete parameter '%s', please correct or remove this parameter"] = "Błąd: niezdefiniowany lub nieużywany parametr '%s', popraw lub usuń ten parametr";
126
127// line 86 in pfcclient.js.tpl.php
128$GLOBALS["i18n"]["Hide smiley box"] = "Ukryj emotikony";
129
130// line 87 in pfcclient.js.tpl.php
131$GLOBALS["i18n"]["Show smiley box"] = "Pokaż emotikony";
132
133// line 88 in pfcclient.js.tpl.php
134$GLOBALS["i18n"]["Hide online users box"] = "Ukryj listę użytkowników on-line";
135
136// line 89 in pfcclient.js.tpl.php
137$GLOBALS["i18n"]["Show online users box"] = "Pokaż listę użytkowników on-line";
138
139// line 33 in chat.html.tpl.php
140$GLOBALS["i18n"]["Bold"] = "Pogrubienie";
141
142// line 34 in chat.html.tpl.php
143$GLOBALS["i18n"]["Italics"] = "Kursywa";
144
145// line 35 in chat.html.tpl.php
146$GLOBALS["i18n"]["Underline"] = "Podkreślenie";
147
148// line 36 in chat.html.tpl.php
149$GLOBALS["i18n"]["Delete"] = "Przekreślenie";
150
151// line 37 in chat.html.tpl.php
152$GLOBALS["i18n"]["Pre"] = "Kod";
153
154// line 38 in chat.html.tpl.php
155$GLOBALS["i18n"]["Mail"] = "Mail";
156
157// line 39 in chat.html.tpl.php
158$GLOBALS["i18n"]["Color"] = "Kolor";
159
160// line 48 in phpfreechattemplate.class.php
161$GLOBALS["i18n"]["%s template could not be found"] = "Nie można znaleźć szablonu %s";
162
163// line 512 in phpfreechatconfig.class.php
164$GLOBALS["i18n"]["Error: '%s' could not be found, please check your themepath '%s' and your theme '%s' are correct"] = "Błąd: nie można znaleźć '%s', sprawdź czy katalog tymczasowy '%s' oraz styl '%s' są poprawne";
165
166// line 75 in pfccommand.class.php
167$GLOBALS["i18n"]["%s must be implemented"] = "%s musi być zaimplementowane";
168
169
170// line 343 in phpfreechatconfig.class.php
171$GLOBALS["i18n"]["'%s' parameter is mandatory by default use '%s' value"] = "'%s' parametr jest obowiązkowy z definicji używa '%s'";
172
173// line 378 in phpfreechatconfig.class.php
174$GLOBALS["i18n"]["'%s' parameter must be a positive number"] = "'%s' parametr musi być liczbą dodatnią";
175
176// line 386 in phpfreechatconfig.class.php
177$GLOBALS["i18n"]["'%s' parameter is not valid. Available values are : '%s'"] = "'%s' parametr niepoprawny. Poprawne wartości: '%s'";
178
179// line 185 in pfcglobalconfig.class.php
180$GLOBALS["i18n"]["My room"] = "Rozmowa";
181
182// line 109 in pfcclient.js.tpl.php
183$GLOBALS["i18n"]["Private message"] = "Wiadomość prywatna";
184
185// line 110 in pfcclient.js.tpl.php
186$GLOBALS["i18n"]["Close this tab"] = "Zamknij zakładkę";
187
188// line 225 in pfcgui.js.tpl.php
189$GLOBALS["i18n"]["Do you really want to leave this room ?"] = "Czy rzeczywiście chcesz opuścić ten kanał ?";
190
191// line 19 in unban.class.php
192$GLOBALS["i18n"]["Missing parameter"] = "Brakujący parametr";
193
194// line 38 in ban.class.php
195$GLOBALS["i18n"]["banished from %s by %s"] = "zablokowany z %s przez %s";
196
197// line 23 in banlist.class.php
198$GLOBALS["i18n"]["The banished user's id list is:"] = "Lista zablokowanych użytkowników:";
199
200// line 32 in banlist.class.php
201$GLOBALS["i18n"]["Empty"] = "Pusty";
202
203// line 34 in banlist.class.php
204$GLOBALS["i18n"]["'/unban {id}' will unban the user identified by {id}"] = "'/unban {id}' odblokuje użytkownikia o nick-u {id}";
205
206// line 35 in banlist.class.php
207$GLOBALS["i18n"]["'/unban all'  will unban all the users on this channel"] = "'/unban all'  odblokuje wszystkich użytkowników na tym kanale";
208
209// line 24 in update.class.php
210$GLOBALS["i18n"]["%s quit (timeout)"] = "%s odłączenie (timeout)";
211
212// line 46 in join.class.php
213$GLOBALS["i18n"]["%s joins %s"] = "%s dołączył do %s";
214
215// line 31 in kick.class.php
216$GLOBALS["i18n"]["kicked from %s by %s"] = "wykopany z %s przez %s";
217
218// line 38 in send.class.php
219$GLOBALS["i18n"]["Can't send the message, %s is offline"] = "Nie możesz wysłać tej wiadomości, %s jest odłączony";
220
221// line 27 in unban.class.php
222$GLOBALS["i18n"]["Nobody has been unbanished"] = "Nikt nie został odblokowany";
223
224// line 42 in unban.class.php
225$GLOBALS["i18n"]["%s has been unbanished"] = "%s został odblokowany";
226
227// line 49 in unban.class.php
228$GLOBALS["i18n"]["%s users have been unbanished"] = "%s użytkowników zostało odblokowanych";
229
230// line 47 in auth.class.php
231$GLOBALS["i18n"]["You are not allowed to run '%s' command"] = "Nie wolno ci używać polecenia '%s'";
232
233// line 67 in auth.class.php
234$GLOBALS["i18n"]["Can't join %s because you are banished"] = "Nie możesz wejść do %s ponieważ jesteś zbanowany";
235
236// line 79 in auth.class.php
237$GLOBALS["i18n"]["You are not allowed to change your nickname"] = "Nie wolno ci zmieniać nick-a";
238
239// line 76 in auth.class.php
240$GLOBALS["i18n"]["Can't join %s because the channels list is restricted"] = "Nie możesz wejść do %s ponieważ lista kanałów jest zastrzeżona";
241
242// line 56 in noflood.class.php
243$GLOBALS["i18n"]["Please don't post so many message, flood is not tolerated"] = "Proszę nie wysyłąć tak wielu komunikatów, floodowanie nie jest dopuszczalne";
244
245
246// line 169 in pfcglobalconfig.class.php
247$GLOBALS["i18n"]["Error: '%s' is a private parameter, you are not allowed to change it"] = "Błąd: '%s' jest parametrem prywatnym, nie możesz go zmieniać";
248
249// line 253 in pfcglobalconfig.class.php
250$GLOBALS["i18n"]["'%s' parameter must be an array"] = "parametr '%s' musi być tablicą";
251
252// line 265 in pfcglobalconfig.class.php
253$GLOBALS["i18n"]["'%s' parameter must be a boolean"] = "parametr '%s' musi być wartością typu boolean";
254
255// line 271 in pfcglobalconfig.class.php
256$GLOBALS["i18n"]["'%s' parameter must be a charatere string"] = "parametr '%s' musi być ciągiem znaków";  //TODO
257
258// line 395 in pfcglobalconfig.class.php
259$GLOBALS["i18n"]["'%s' must be writable"] = "'%s' musi być zapisywalny";
260
261// line 425 in pfcglobalconfig.class.php
262$GLOBALS["i18n"]["'%s' directory doesn't exist"] = "katalog '%s' nie istnieje";
263
264// line 544 in pfcglobalconfig.class.php
265$GLOBALS["i18n"]["Please correct these errors"] = "Prosze poprawić te błędy";
266
267// line 21 in pfcinfo.class.php
268$GLOBALS["i18n"]["Error: the cached config file doesn't exists"] = "Błąd: tymczasowy plik konfiguracyjny nie isnieje";
269
270// line 190 in phpfreechat.class.php
271$GLOBALS["i18n"]["Error: the chat cannot be loaded! two possibilities: your browser doesn't support javascript or you didn't setup correctly the server directories rights - don't hesitate to ask some help on the forum"]
272= "Błąd: nie można załadować czat'a! dwie możliwości: Twoja przeglądarka nie obsługuje javascript albo nie skonfigurowałeś poprawnie praw dostępu do katalogów serwera - nie wahaj się poprosić o pomoc na forum";
273
274// line 31 in help.class.php
275$GLOBALS["i18n"]["Here is the command list:"] = "Oto lista poleceń:";
276
277// line 63 in identify.class.php
278$GLOBALS["i18n"]["Succesfully identified"] = "Pomyślnie zidentyfikowany";
279
280// line 68 in identify.class.php
281$GLOBALS["i18n"]["Identification failure"] = "Identyfikacja nie powiodła się";
282
283// line 25 in send.class.php
284$GLOBALS["i18n"]["Your must be connected to send a message"] = "Musisz być połączony, aby wysłać wiadomość";
285
286// line 87 in chat.js.tpl.php
287$GLOBALS["i18n"]["Click here to send your message"] = "Kliknij tutaj aby wysłać swoją wiadomość";
288
289// line 80 in chat.js.tpl.php
290$GLOBALS["i18n"]["Enter the text to format"] = "Wprowadź tekst do sformatowania";
291
292// line 81 in chat.js.tpl.php
293$GLOBALS["i18n"]["Configuration has been rehashed"] = "Konfiguracja została przehaszowana";
294
295// line 82 in chat.js.tpl.php
296$GLOBALS["i18n"]["A problem occurs during rehash"] = "Wystąpił problem podczas haszowania";
297
298// line 83 in chat.js.tpl.php
299$GLOBALS["i18n"]["Chosen nickname is already used"] = "Wybrany pseudonim jest już w użyciu";
300
301// line 84 in chat.js.tpl.php
302$GLOBALS["i18n"]["phpfreechat current version is %s"] = "obecna wersja phpfreechat to %s";
303
304// line 85 in chat.js.tpl.php
305$GLOBALS["i18n"]["Maximum number of joined channels has been reached"] = "Maksymalna liczba kanałów do których możesz się podłączyć została osiągnięta";
306
307// line 86 in chat.js.tpl.php
308$GLOBALS["i18n"]["Maximum number of private chat has been reached"] = "Maksymalna liczba rozmów prywatnych została osiągnięta";
309
310// line 88 in chat.js.tpl.php
311$GLOBALS["i18n"]["Send"] = "Wyślij";
312
313// line 86 in mysql.class.php
314$GLOBALS["i18n"]["Mysql container: connect error"] = "Pojemnik Mysql: błąd połączenia";
315
316// line 101 in mysql.class.php
317$GLOBALS["i18n"]["Mysql container: create database error '%s'"] = "Pojemnik Mysql: błąd '%s' tworzenia bazy danych";
318
319// line 112 in mysql.class.php
320$GLOBALS["i18n"]["Mysql container: create table error '%s'"] = "Pojemnik Mysql: błąd '%s' tworzenia tabeli";
321
322// line 80 in chat.js.tpl.php
323$GLOBALS["i18n"]["You are not allowed to speak to yourself"] = "Nie możesz rozmawiać ze samym sobą";
324
325// line 82 in chat.js.tpl.php
326$GLOBALS["i18n"]["Chosen nickname is not allowed"] = "Wybrany pseudonim jest niedozwolony";
327
328// line 83 in chat.js.tpl.php
329$GLOBALS["i18n"]["Enable sound notifications"] = "Włącz powiadomienia dźwiękowe";
330
331// line 84 in chat.js.tpl.php
332$GLOBALS["i18n"]["Disable sound notifications"] = "Wyłącz powiadomienia dźwiękowe";
333
334// line 23 in kick.class.php
335$GLOBALS["i18n"]["no reason"] = "bez powodu";
336
337// line 24 in banlist.class.php
338$GLOBALS["i18n"]["The banished user list is:"] = "Oto lista zbanowanych użytkowników";
339
340// line 39 in banlist.class.php
341$GLOBALS["i18n"]["'/unban {nickname}' will unban the user identified by {nickname}"] = "'/unban {nickname}' odbanuje użytkownika posługującego się pseudonimem {nickname}";
342
343// line 43 in kick.class.php
344$GLOBALS["i18n"]["kicked from %s by %s - reason: %s"] = "wykopany z %s przez %s - powód: %s";
345
346// line 20 in quit.class.php
347$GLOBALS["i18n"]["%s quit (%s)"] = "%s wyszedł (%s)";
348
349// line 124 in chat.js.tpl.php
350$GLOBALS["i18n"]["Chat loading ..."] = "Ładowanie czat'a...";
351
352// line 124 in chat.js.tpl.php
353$GLOBALS["i18n"]["Please wait"] = "Proszę czekać";
354
355// line 139 in chat.js.tpl.php
356$GLOBALS["i18n"]["%s appears to be either disabled or unsupported by your browser."] = "%s wygląda na wyłączone lub nieobsługiwane przez Twoją przeglądarkę.";
357
358// line 139 in chat.js.tpl.php
359$GLOBALS["i18n"]["This web application requires %s to work properly."] = "Ta aplikacja internetowa wymaga %s do poprawnej pracy.";
360
361// line 135 in chat.js.tpl.php
362$GLOBALS["i18n"]["Please enable %s in your browser settings, or upgrade to a browser with %s support and try again."] = "Proszę włączyć %s w swojej przeglądarce, lub użyj przeglądarki obslugującej %s i spróbuj ponownie.";
363
364// line 137 in chat.js.tpl.php
365$GLOBALS["i18n"]["Please upgrade to a browser with %s support and try again."] = "Proszę użyć przeglądarki z obsługą %s i spróbować ponownie.";
366
367// line 139 in chat.js.tpl.php
368$GLOBALS["i18n"]["In Internet Explorer versions earlier than 7.0, Ajax is implemented using ActiveX. Please enable ActiveX in your browser security settings or upgrade to a browser with Ajax support and try again."] = "W wersjach Internet Explorer wcześniejszych niż 7.0, Ajax jest zaimplementowny przy pomocy ActiveX. Porszę włączyć obsługę ActiveX w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki lub użyj przeglądarki z obsługą Ajax i spróbuj ponownie.";
369
370// line 359 in pfcglobalconfig.class.php
371$GLOBALS["i18n"]["%s doesn't exist, data_public_path cannot be installed"] = "%s nie istnieje, data_public_path nie może zostać zainstalowane";
372
373// line 73 in invite.class.php
374$GLOBALS["i18n"]["You must join %s to invite users in this channel"] = "Musisz podłączyć się do %s aby zapraszać użytkowników do tego kanału";
375
376// line 47 in chat.html.tpl.php
377$GLOBALS["i18n"]["Ping"] = "Ping";
378
379// line 477 in phpfreechat.class.php
380$GLOBALS["i18n"]["Input Required"] = "Wpisz coś!";
381
382// line 478 in phpfreechat.class.php
383$GLOBALS["i18n"]["OK"] = "OK";
384
385// line 479 in phpfreechat.class.php
386$GLOBALS["i18n"]["Cancel"] = "Anuluj";
387
388// line 430 in pfcglobalconfig.class.php
389$GLOBALS["i18n"]["cannot create %s"] = "Nie można utworzyć %s";
390
391// line 436 in pfcglobalconfig.class.php
392$GLOBALS["i18n"]["cannot copy %s in %s"] = "Nie można skopiować %s z %s";
393
394// line 667 in pfcglobalconfig.class.php
395$GLOBALS["i18n"]["Error: '%s' could not be found, please check your theme_path '%s' and your theme '%s' are correct"] = "Błąd: '%s' nie może być odnalezione, sprawdź czy twoje theme_path '%s' oraz theme '%s' są prawidłowe";
396
397// line 414 in phpfreechat.class.php
398$GLOBALS["i18n"]["Are you sure you want to close this tab ?"] = "Czy jesteś pewien, że chcesz zamknąć tą zakładkę ?";
399
400// line 42 in ban.class.php
401$GLOBALS["i18n"]["%s banished from %s by %s"] = "%s zbanowany z %s przez %s";
402
403// line 461 in phpfreechat.class.php
404$GLOBALS["i18n"]["You are trying to speak to a unknown (or not connected) user"] = "Próbujesz rozmawiać z nieznanym (lub niezalogowanym) użytkownikiem";
405
406// line 89 in invite.class.php
407$GLOBALS["i18n"]["%s was invited by %s"] = "%s został zaproszony przez %s";
408
409?>