1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/apex/apex.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA,kEAAkE,IAAI,MAAM;AAC5E;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA,WAAW,KAAK;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC;AACM;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8CAA8C,IAAI,cAAc,EAAE,cAAc,EAAE;AAClF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,sCAAsC,sBAAsB;AAC5D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,sCAAsC,sBAAsB;AAC5D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,yBAAyB;AACtC;AACA,iBAAiB;AACjB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gBAAgB;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oCAAoC,gCAAgC;AACpE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA","file":"8.8.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport var conf = {\n  // the default separators except `@$`\n  wordPattern: /(-?\\d*\\.\\d\\w*)|([^\\`\\~\\!\\#\\%\\^\\&\\*\\(\\)\\-\\=\\+\\[\\{\\]\\}\\\\\\|\\;\\:\\'\\\"\\,\\.\\<\\>\\/\\?\\s]+)/g,\n  comments: {\n    lineComment: '//',\n    blockComment: ['/*', '*/']\n  },\n  brackets: [\n    ['{', '}'],\n    ['[', ']'],\n    ['(', ')']\n  ],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" }\n  ],\n  surroundingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" },\n    { open: '<', close: '>' }\n  ],\n  folding: {\n    markers: {\n      start: new RegExp('^\\\\s*//\\\\s*(?:(?:#?region\\\\b)|(?:<editor-fold\\\\b))'),\n      end: new RegExp('^\\\\s*//\\\\s*(?:(?:#?endregion\\\\b)|(?:</editor-fold>))')\n    }\n  }\n};\nvar keywords = [\n  'abstract',\n  'activate',\n  'and',\n  'any',\n  'array',\n  'as',\n  'asc',\n  'assert',\n  'autonomous',\n  'begin',\n  'bigdecimal',\n  'blob',\n  'boolean',\n  'break',\n  'bulk',\n  'by',\n  'case',\n  'cast',\n  'catch',\n  'char',\n  'class',\n  'collect',\n  'commit',\n  'const',\n  'continue',\n  'convertcurrency',\n  'decimal',\n  'default',\n  'delete',\n  'desc',\n  'do',\n  'double',\n  'else',\n  'end',\n  'enum',\n  'exception',\n  'exit',\n  'export',\n  'extends',\n  'false',\n  'final',\n  'finally',\n  'float',\n  'for',\n  'from',\n  'future',\n  'get',\n  'global',\n  'goto',\n  'group',\n  'having',\n  'hint',\n  'if',\n  'implements',\n  'import',\n  'in',\n  'inner',\n  'insert',\n  'instanceof',\n  'int',\n  'interface',\n  'into',\n  'join',\n  'last_90_days',\n  'last_month',\n  'last_n_days',\n  'last_week',\n  'like',\n  'limit',\n  'list',\n  'long',\n  'loop',\n  'map',\n  'merge',\n  'native',\n  'new',\n  'next_90_days',\n  'next_month',\n  'next_n_days',\n  'next_week',\n  'not',\n  'null',\n  'nulls',\n  'number',\n  'object',\n  'of',\n  'on',\n  'or',\n  'outer',\n  'override',\n  'package',\n  'parallel',\n  'pragma',\n  'private',\n  'protected',\n  'public',\n  'retrieve',\n  'return',\n  'returning',\n  'rollback',\n  'savepoint',\n  'search',\n  'select',\n  'set',\n  'short',\n  'sort',\n  'stat',\n  'static',\n  'strictfp',\n  'super',\n  'switch',\n  'synchronized',\n  'system',\n  'testmethod',\n  'then',\n  'this',\n  'this_month',\n  'this_week',\n  'throw',\n  'throws',\n  'today',\n  'tolabel',\n  'tomorrow',\n  'transaction',\n  'transient',\n  'trigger',\n  'true',\n  'try',\n  'type',\n  'undelete',\n  'update',\n  'upsert',\n  'using',\n  'virtual',\n  'void',\n  'volatile',\n  'webservice',\n  'when',\n  'where',\n  'while',\n  'yesterday'\n];\n// create case variations of the keywords - apex is case insensitive, but we can't make the highlighter case insensitive\n// because we use a heuristic to assume that identifiers starting with an upper case letter are types.\nvar uppercaseFirstLetter = function (lowercase) {\n  return lowercase.charAt(0).toUpperCase() + lowercase.substr(1);\n};\nvar keywordsWithCaseVariations = [];\nkeywords.forEach(function (lowercase) {\n  keywordsWithCaseVariations.push(lowercase);\n  keywordsWithCaseVariations.push(lowercase.toUpperCase());\n  keywordsWithCaseVariations.push(uppercaseFirstLetter(lowercase));\n});\nexport var language = {\n  defaultToken: '',\n  tokenPostfix: '.apex',\n  keywords: keywordsWithCaseVariations,\n  operators: [\n    '=',\n    '>',\n    '<',\n    '!',\n    '~',\n    '?',\n    ':',\n    '==',\n    '<=',\n    '>=',\n    '!=',\n    '&&',\n    '||',\n    '++',\n    '--',\n    '+',\n    '-',\n    '*',\n    '/',\n    '&',\n    '|',\n    '^',\n    '%',\n    '<<',\n    '>>',\n    '>>>',\n    '+=',\n    '-=',\n    '*=',\n    '/=',\n    '&=',\n    '|=',\n    '^=',\n    '%=',\n    '<<=',\n    '>>=',\n    '>>>='\n  ],\n  // we include these common regular expressions\n  symbols: /[=><!~?:&|+\\-*\\/\\^%]+/,\n  escapes: /\\\\(?:[abfnrtv\\\\\"']|x[0-9A-Fa-f]{1,4}|u[0-9A-Fa-f]{4}|U[0-9A-Fa-f]{8})/,\n  digits: /\\d+(_+\\d+)*/,\n  octaldigits: /[0-7]+(_+[0-7]+)*/,\n  binarydigits: /[0-1]+(_+[0-1]+)*/,\n  hexdigits: /[[0-9a-fA-F]+(_+[0-9a-fA-F]+)*/,\n  // The main tokenizer for our languages\n  tokenizer: {\n    root: [\n      // identifiers and keywords\n      [\n        /[a-z_$][\\w$]*/,\n        {\n          cases: {\n            '@keywords': { token: 'keyword.$0' },\n            '@default': 'identifier'\n          }\n        }\n      ],\n      // assume that identifiers starting with an uppercase letter are types\n      [\n        /[A-Z][\\w\\$]*/,\n        {\n          cases: {\n            '@keywords': { token: 'keyword.$0' },\n            '@default': 'type.identifier'\n          }\n        }\n      ],\n      // whitespace\n      { include: '@whitespace' },\n      // delimiters and operators\n      [/[{}()\\[\\]]/, '@brackets'],\n      [/[<>](?!@symbols)/, '@brackets'],\n      [\n        /@symbols/,\n        {\n          cases: {\n            '@operators': 'delimiter',\n            '@default': ''\n          }\n        }\n      ],\n      // @ annotations.\n      [/@\\s*[a-zA-Z_\\$][\\w\\$]*/, 'annotation'],\n      // numbers\n      [/(@digits)[eE]([\\-+]?(@digits))?[fFdD]?/, 'number.float'],\n      [/(@digits)\\.(@digits)([eE][\\-+]?(@digits))?[fFdD]?/, 'number.float'],\n      [/(@digits)[fFdD]/, 'number.float'],\n      [/(@digits)[lL]?/, 'number'],\n      // delimiter: after number because of .\\d floats\n      [/[;,.]/, 'delimiter'],\n      // strings\n      [/\"([^\"\\\\]|\\\\.)*$/, 'string.invalid'],\n      [/'([^'\\\\]|\\\\.)*$/, 'string.invalid'],\n      [/\"/, 'string', '@string.\"'],\n      [/'/, 'string', \"@string.'\"],\n      // characters\n      [/'[^\\\\']'/, 'string'],\n      [/(')(@escapes)(')/, ['string', 'string.escape', 'string']],\n      [/'/, 'string.invalid']\n    ],\n    whitespace: [\n      [/[ \\t\\r\\n]+/, ''],\n      [/\\/\\*\\*(?!\\/)/, 'comment.doc', '@apexdoc'],\n      [/\\/\\*/, 'comment', '@comment'],\n      [/\\/\\/.*$/, 'comment']\n    ],\n    comment: [\n      [/[^\\/*]+/, 'comment'],\n      // [/\\/\\*/, 'comment', '@push' ],  // nested comment not allowed :-(\n      // [/\\/\\*/,  'comment.invalid' ],  // this breaks block comments in the shape of /* //*/\n      [/\\*\\//, 'comment', '@pop'],\n      [/[\\/*]/, 'comment']\n    ],\n    //Identical copy of comment above, except for the addition of .doc\n    apexdoc: [\n      [/[^\\/*]+/, 'comment.doc'],\n      [/\\*\\//, 'comment.doc', '@pop'],\n      [/[\\/*]/, 'comment.doc']\n    ],\n    string: [\n      [/[^\\\\\"']+/, 'string'],\n      [/@escapes/, 'string.escape'],\n      [/\\\\./, 'string.escape.invalid'],\n      [\n        /[\"']/,\n        {\n          cases: {\n            '$#==$S2': { token: 'string', next: '@pop' },\n            '@default': 'string'\n          }\n        }\n      ]\n    ]\n  }\n};\n"],"sourceRoot":""}