1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/abap/abap.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,yBAAyB;AACtC;AACA,iBAAiB;AACjB,0BAA0B,SAAS,2CAA2C,EAAE;AAChF,mBAAmB,0DAA0D;AAC7E,mBAAmB,yDAAyD;AAC5E,oBAAoB,6DAA6D;AACjF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oBAAoB,mDAAmD;AACvE;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,mDAAmD;AACtE;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,mDAAmD;AACtE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA","file":"7.7.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport var conf = {\n  comments: {\n    lineComment: '*'\n  },\n  brackets: [\n    ['[', ']'],\n    ['(', ')']\n  ]\n};\nvar abapKeywords = [\n  // words\n  'abap-source',\n  'abbreviated',\n  'abstract',\n  'accept',\n  'accepting',\n  'according',\n  'activation',\n  'actual',\n  'add',\n  'add-corresponding',\n  'adjacent',\n  'after',\n  'alias',\n  'aliases',\n  'align',\n  'all',\n  'allocate',\n  'alpha',\n  'analysis',\n  'analyzer',\n  'append',\n  'appendage',\n  'appending',\n  'application',\n  'archive',\n  'area',\n  'arithmetic',\n  'as',\n  'ascending',\n  'aspect',\n  'assert',\n  'assign',\n  'assigned',\n  'assigning',\n  'association',\n  'asynchronous',\n  'at',\n  'attributes',\n  'authority',\n  'authority-check',\n  'avg',\n  'back',\n  'background',\n  'backup',\n  'backward',\n  'badi',\n  'base',\n  'before',\n  'begin',\n  'big',\n  'binary',\n  'bintohex',\n  'bit',\n  'black',\n  'blank',\n  'blanks',\n  'blob',\n  'block',\n  'blocks',\n  'blue',\n  'bound',\n  'boundaries',\n  'bounds',\n  'boxed',\n  'break-point',\n  'buffer',\n  'by',\n  'bypassing',\n  'byte',\n  'byte-order',\n  'call',\n  'calling',\n  'case',\n  'cast',\n  'casting',\n  'catch',\n  'center',\n  'centered',\n  'chain',\n  'chain-input',\n  'chain-request',\n  'change',\n  'changing',\n  'channels',\n  'character',\n  'char-to-hex',\n  'check',\n  'checkbox',\n  'ci_',\n  'circular',\n  'class',\n  'class-coding',\n  'class-data',\n  'class-events',\n  'class-methods',\n  'class-pool',\n  'cleanup',\n  'clear',\n  'client',\n  'clob',\n  'clock',\n  'close',\n  'coalesce',\n  'code',\n  'coding',\n  'col_background',\n  'col_group',\n  'col_heading',\n  'col_key',\n  'col_negative',\n  'col_normal',\n  'col_positive',\n  'col_total',\n  'collect',\n  'color',\n  'column',\n  'columns',\n  'comment',\n  'comments',\n  'commit',\n  'common',\n  'communication',\n  'comparing',\n  'component',\n  'components',\n  'compression',\n  'compute',\n  'concat',\n  'concat_with_space',\n  'concatenate',\n  'cond',\n  'condition',\n  'connect',\n  'connection',\n  'constants',\n  'context',\n  'contexts',\n  'continue',\n  'control',\n  'controls',\n  'conv',\n  'conversion',\n  'convert',\n  'copies',\n  'copy',\n  'corresponding',\n  'country',\n  'cover',\n  'cpi',\n  'create',\n  'creating',\n  'critical',\n  'currency',\n  'currency_conversion',\n  'current',\n  'cursor',\n  'cursor-selection',\n  'customer',\n  'customer-function',\n  'dangerous',\n  'data',\n  'database',\n  'datainfo',\n  'dataset',\n  'date',\n  'dats_add_days',\n  'dats_add_months',\n  'dats_days_between',\n  'dats_is_valid',\n  'daylight',\n  'dd/mm/yy',\n  'dd/mm/yyyy',\n  'ddmmyy',\n  'deallocate',\n  'decimal_shift',\n  'decimals',\n  'declarations',\n  'deep',\n  'default',\n  'deferred',\n  'define',\n  'defining',\n  'definition',\n  'delete',\n  'deleting',\n  'demand',\n  'department',\n  'descending',\n  'describe',\n  'destination',\n  'detail',\n  'dialog',\n  'directory',\n  'disconnect',\n  'display',\n  'display-mode',\n  'distinct',\n  'divide',\n  'divide-corresponding',\n  'division',\n  'do',\n  'dummy',\n  'duplicate',\n  'duplicates',\n  'duration',\n  'during',\n  'dynamic',\n  'dynpro',\n  'edit',\n  'editor-call',\n  'else',\n  'elseif',\n  'empty',\n  'enabled',\n  'enabling',\n  'encoding',\n  'end',\n  'endat',\n  'endcase',\n  'endcatch',\n  'endchain',\n  'endclass',\n  'enddo',\n  'endenhancement',\n  'end-enhancement-section',\n  'endexec',\n  'endform',\n  'endfunction',\n  'endian',\n  'endif',\n  'ending',\n  'endinterface',\n  'end-lines',\n  'endloop',\n  'endmethod',\n  'endmodule',\n  'end-of-definition',\n  'end-of-editing',\n  'end-of-file',\n  'end-of-page',\n  'end-of-selection',\n  'endon',\n  'endprovide',\n  'endselect',\n  'end-test-injection',\n  'end-test-seam',\n  'endtry',\n  'endwhile',\n  'endwith',\n  'engineering',\n  'enhancement',\n  'enhancement-point',\n  'enhancements',\n  'enhancement-section',\n  'entries',\n  'entry',\n  'enum',\n  'environment',\n  'errormessage',\n  'errors',\n  'escaping',\n  'event',\n  'events',\n  'exact',\n  'except',\n  'exception',\n  'exceptions',\n  'exception-table',\n  'exclude',\n  'excluding',\n  'exec',\n  'execute',\n  'exists',\n  'exit',\n  'exit-command',\n  'expand',\n  'expanding',\n  'expiration',\n  'explicit',\n  'exponent',\n  'export',\n  'exporting',\n  'extend',\n  'extended',\n  'extension',\n  'extract',\n  'fail',\n  'fetch',\n  'field',\n  'field-groups',\n  'fields',\n  'field-symbol',\n  'field-symbols',\n  'file',\n  'filter',\n  'filters',\n  'filter-table',\n  'final',\n  'first',\n  'first-line',\n  'fixed-point',\n  'fkeq',\n  'fkge',\n  'flush',\n  'font',\n  'for',\n  'form',\n  'format',\n  'forward',\n  'found',\n  'frame',\n  'frames',\n  'free',\n  'friends',\n  'from',\n  'function',\n  'functionality',\n  'function-pool',\n  'further',\n  'gaps',\n  'generate',\n  'get',\n  'giving',\n  'gkeq',\n  'gkge',\n  'global',\n  'grant',\n  'green',\n  'group',\n  'groups',\n  'handle',\n  'handler',\n  'harmless',\n  'hashed',\n  'having',\n  'hdb',\n  'header',\n  'headers',\n  'heading',\n  'head-lines',\n  'help-id',\n  'help-request',\n  'hextobin',\n  'hide',\n  'high',\n  'hint',\n  'hold',\n  'hotspot',\n  'icon',\n  'id',\n  'identification',\n  'identifier',\n  'ids',\n  'if',\n  'ignore',\n  'ignoring',\n  'immediately',\n  'implementation',\n  'implementations',\n  'implemented',\n  'implicit',\n  'import',\n  'importing',\n  'inactive',\n  'incl',\n  'include',\n  'includes',\n  'including',\n  'increment',\n  'index',\n  'index-line',\n  'infotypes',\n  'inheriting',\n  'init',\n  'initial',\n  'initialization',\n  'inner',\n  'inout',\n  'input',\n  'instance',\n  'instances',\n  'instr',\n  'intensified',\n  'interface',\n  'interface-pool',\n  'interfaces',\n  'internal',\n  'intervals',\n  'into',\n  'inverse',\n  'inverted-date',\n  'is',\n  'iso',\n  'job',\n  'join',\n  'keep',\n  'keeping',\n  'kernel',\n  'key',\n  'keys',\n  'keywords',\n  'kind',\n  'language',\n  'last',\n  'late',\n  'layout',\n  'leading',\n  'leave',\n  'left',\n  'left-justified',\n  'leftplus',\n  'leftspace',\n  'legacy',\n  'length',\n  'let',\n  'level',\n  'levels',\n  'like',\n  'line',\n  'line-count',\n  'linefeed',\n  'line-selection',\n  'line-size',\n  'list',\n  'listbox',\n  'list-processing',\n  'little',\n  'llang',\n  'load',\n  'load-of-program',\n  'lob',\n  'local',\n  'locale',\n  'locator',\n  'logfile',\n  'logical',\n  'log-point',\n  'long',\n  'loop',\n  'low',\n  'lower',\n  'lpad',\n  'lpi',\n  'ltrim',\n  'mail',\n  'main',\n  'major-id',\n  'mapping',\n  'margin',\n  'mark',\n  'mask',\n  'matchcode',\n  'max',\n  'maximum',\n  'medium',\n  'members',\n  'memory',\n  'mesh',\n  'message',\n  'message-id',\n  'messages',\n  'messaging',\n  'method',\n  'methods',\n  'min',\n  'minimum',\n  'minor-id',\n  'mm/dd/yy',\n  'mm/dd/yyyy',\n  'mmddyy',\n  'mode',\n  'modif',\n  'modifier',\n  'modify',\n  'module',\n  'move',\n  'move-corresponding',\n  'multiply',\n  'multiply-corresponding',\n  'name',\n  'nametab',\n  'native',\n  'nested',\n  'nesting',\n  'new',\n  'new-line',\n  'new-page',\n  'new-section',\n  'next',\n  'no',\n  'node',\n  'nodes',\n  'no-display',\n  'no-extension',\n  'no-gap',\n  'no-gaps',\n  'no-grouping',\n  'no-heading',\n  'non-unicode',\n  'non-unique',\n  'no-scrolling',\n  'no-sign',\n  'no-title',\n  'no-topofpage',\n  'no-zero',\n  'null',\n  'number',\n  'object',\n  'objects',\n  'obligatory',\n  'occurrence',\n  'occurrences',\n  'occurs',\n  'of',\n  'off',\n  'offset',\n  'ole',\n  'on',\n  'only',\n  'open',\n  'option',\n  'optional',\n  'options',\n  'order',\n  'other',\n  'others',\n  'out',\n  'outer',\n  'output',\n  'output-length',\n  'overflow',\n  'overlay',\n  'pack',\n  'package',\n  'pad',\n  'padding',\n  'page',\n  'pages',\n  'parameter',\n  'parameters',\n  'parameter-table',\n  'part',\n  'partially',\n  'pattern',\n  'percentage',\n  'perform',\n  'performing',\n  'person',\n  'pf1',\n  'pf10',\n  'pf11',\n  'pf12',\n  'pf13',\n  'pf14',\n  'pf15',\n  'pf2',\n  'pf3',\n  'pf4',\n  'pf5',\n  'pf6',\n  'pf7',\n  'pf8',\n  'pf9',\n  'pf-status',\n  'pink',\n  'places',\n  'pool',\n  'pos_high',\n  'pos_low',\n  'position',\n  'pragmas',\n  'precompiled',\n  'preferred',\n  'preserving',\n  'primary',\n  'print',\n  'print-control',\n  'priority',\n  'private',\n  'procedure',\n  'process',\n  'program',\n  'property',\n  'protected',\n  'provide',\n  'public',\n  'push',\n  'pushbutton',\n  'put',\n  'queue-only',\n  'quickinfo',\n  'radiobutton',\n  'raise',\n  'raising',\n  'range',\n  'ranges',\n  'read',\n  'reader',\n  'read-only',\n  'receive',\n  'received',\n  'receiver',\n  'receiving',\n  'red',\n  'redefinition',\n  'reduce',\n  'reduced',\n  'ref',\n  'reference',\n  'refresh',\n  'regex',\n  'reject',\n  'remote',\n  'renaming',\n  'replacement',\n  'replacing',\n  'report',\n  'request',\n  'requested',\n  'reserve',\n  'reset',\n  'resolution',\n  'respecting',\n  'responsible',\n  'result',\n  'results',\n  'resumable',\n  'resume',\n  'retry',\n  'return',\n  'returncode',\n  'returning',\n  'returns',\n  'right',\n  'right-justified',\n  'rightplus',\n  'rightspace',\n  'risk',\n  'rmc_communication_failure',\n  'rmc_invalid_status',\n  'rmc_system_failure',\n  'role',\n  'rollback',\n  'rows',\n  'rpad',\n  'rtrim',\n  'run',\n  'sap',\n  'sap-spool',\n  'saving',\n  'scale_preserving',\n  'scale_preserving_scientific',\n  'scan',\n  'scientific',\n  'scientific_with_leading_zero',\n  'scroll',\n  'scroll-boundary',\n  'scrolling',\n  'search',\n  'secondary',\n  'seconds',\n  'section',\n  'select',\n  'selection',\n  'selections',\n  'selection-screen',\n  'selection-set',\n  'selection-sets',\n  'selection-table',\n  'select-options',\n  'send',\n  'separate',\n  'separated',\n  'set',\n  'shared',\n  'shift',\n  'short',\n  'shortdump-id',\n  'sign_as_postfix',\n  'single',\n  'size',\n  'skip',\n  'skipping',\n  'smart',\n  'some',\n  'sort',\n  'sortable',\n  'sorted',\n  'source',\n  'specified',\n  'split',\n  'spool',\n  'spots',\n  'sql',\n  'sqlscript',\n  'stable',\n  'stamp',\n  'standard',\n  'starting',\n  'start-of-editing',\n  'start-of-selection',\n  'state',\n  'statement',\n  'statements',\n  'static',\n  'statics',\n  'statusinfo',\n  'step-loop',\n  'stop',\n  'structure',\n  'structures',\n  'style',\n  'subkey',\n  'submatches',\n  'submit',\n  'subroutine',\n  'subscreen',\n  'subtract',\n  'subtract-corresponding',\n  'suffix',\n  'sum',\n  'summary',\n  'summing',\n  'supplied',\n  'supply',\n  'suppress',\n  'switch',\n  'switchstates',\n  'symbol',\n  'syncpoints',\n  'syntax',\n  'syntax-check',\n  'syntax-trace',\n  'system-call',\n  'system-exceptions',\n  'system-exit',\n  'tab',\n  'tabbed',\n  'tables',\n  'tableview',\n  'tabstrip',\n  'target',\n  'task',\n  'tasks',\n  'test',\n  'testing',\n  'test-injection',\n  'test-seam',\n  'text',\n  'textpool',\n  'then',\n  'throw',\n  'time',\n  'times',\n  'timestamp',\n  'timezone',\n  'tims_is_valid',\n  'title',\n  'titlebar',\n  'title-lines',\n  'to',\n  'tokenization',\n  'tokens',\n  'top-lines',\n  'top-of-page',\n  'trace-file',\n  'trace-table',\n  'trailing',\n  'transaction',\n  'transfer',\n  'transformation',\n  'transporting',\n  'trmac',\n  'truncate',\n  'truncation',\n  'try',\n  'tstmp_add_seconds',\n  'tstmp_current_utctimestamp',\n  'tstmp_is_valid',\n  'tstmp_seconds_between',\n  'type',\n  'type-pool',\n  'type-pools',\n  'types',\n  'uline',\n  'unassign',\n  'under',\n  'unicode',\n  'union',\n  'unique',\n  'unit_conversion',\n  'unix',\n  'unpack',\n  'until',\n  'unwind',\n  'up',\n  'update',\n  'upper',\n  'user',\n  'user-command',\n  'using',\n  'utf-8',\n  'valid',\n  'value',\n  'value-request',\n  'values',\n  'vary',\n  'varying',\n  'verification-message',\n  'version',\n  'via',\n  'view',\n  'visible',\n  'wait',\n  'warning',\n  'when',\n  'whenever',\n  'where',\n  'while',\n  'width',\n  'window',\n  'windows',\n  'with',\n  'with-heading',\n  'without',\n  'with-title',\n  'word',\n  'work',\n  'write',\n  'writer',\n  'xml',\n  'xsd',\n  'yellow',\n  'yes',\n  'yymmdd',\n  'zero',\n  'zone',\n  // built-ins\n  'abs',\n  'acos',\n  'asin',\n  'atan',\n  'bit-set',\n  'boolc',\n  'boolx',\n  'ceil',\n  'char_off',\n  'charlen',\n  'cmax',\n  'cmin',\n  'concat_lines_of',\n  'condense',\n  'contains',\n  'contains_any_not_of',\n  'contains_any_of',\n  'cos',\n  'cosh',\n  'count',\n  'count_any_not_of',\n  'count_any_of',\n  'dbmaxlen',\n  'distance',\n  'escape',\n  'exp',\n  'find',\n  'find_any_not_of',\n  'find_any_of',\n  'find_end',\n  'floor',\n  'frac',\n  'from_mixed',\n  'insert',\n  'ipow',\n  'line_exists',\n  'line_index',\n  'lines',\n  'log',\n  'log10',\n  'match',\n  'matches',\n  'nmax',\n  'nmin',\n  'numofchar',\n  'repeat',\n  'replace',\n  'rescale',\n  'reverse',\n  'round',\n  'segment',\n  'shift_left',\n  'shift_right',\n  'sign',\n  'sin',\n  'sinh',\n  'sqrt',\n  'strlen',\n  'substring',\n  'substring_after',\n  'substring_before',\n  'substring_from',\n  'substring_to',\n  'tan',\n  'tanh',\n  'to_lower',\n  'to_mixed',\n  'to_upper',\n  'translate',\n  'trunc',\n  'utclong_add',\n  'utclong_current',\n  'utclong_diff',\n  'xsdbool',\n  'xstrlen'\n];\nexport var language = {\n  defaultToken: 'invalid',\n  ignoreCase: true,\n  tokenPostfix: '.abap',\n  keywords: abapKeywords,\n  typeKeywords: [\n    // built-in data types\n    'b',\n    'c',\n    'd',\n    'decfloat16',\n    'decfloat34',\n    'f',\n    'i',\n    'int8',\n    'n',\n    'p',\n    's',\n    'string',\n    't',\n    'utclong',\n    'x',\n    'xstring',\n    // generic data types\n    'any',\n    'clike',\n    'csequence',\n    'decfloat',\n    'numeric',\n    'simple',\n    'xsequence',\n    // generic table types\n    'table',\n    // 'any table',\n    'hashed',\n    'index',\n    'sorted',\n    'standard',\n    // ddic data types\n    'accp',\n    'char',\n    'clnt',\n    'cuky',\n    'curr',\n    'dats',\n    'dec',\n    'df16_dec',\n    'df16_raw',\n    'df34_dec',\n    'df34_raw',\n    'fltp',\n    'int1',\n    'int2',\n    'int4',\n    // 'int8', built-in since 7.54\n    'lang',\n    'lchr',\n    'lraw',\n    'numc',\n    'quan',\n    'raw',\n    'rawstring',\n    'sstring',\n    'tims',\n    'unit',\n    // ddic data types (obsolete)\n    'df16_scl',\n    'df34_scl',\n    'prec',\n    'varc',\n    // special data types\n    'abap_bool',\n    'space',\n    'me',\n    'syst',\n    'sy',\n    'screen'\n  ],\n  operators: [\n    // arithmetic operators\n    ' +',\n    ' -',\n    '/',\n    '*',\n    '**',\n    'div',\n    'mod',\n    // assignment operators\n    '=',\n    '#',\n    '@',\n    // concat operators\n    '&',\n    '&&',\n    // bit operators\n    'bit-and',\n    'bit-not',\n    'bit-or',\n    'bit-xor',\n    'm',\n    'o',\n    'z',\n    // boolean operators\n    'and',\n    'equiv',\n    'not',\n    'or',\n    // comparison operators\n    ' < ',\n    ' > ',\n    '<=',\n    '>=',\n    '<>',\n    '><',\n    '=<',\n    '=>',\n    'between',\n    'bt',\n    'byte-ca',\n    'byte-cn',\n    'byte-co',\n    'byte-cs',\n    'byte-na',\n    'byte-ns',\n    'ca',\n    'cn',\n    'co',\n    'cp',\n    'cs',\n    'eq',\n    'ge',\n    'gt',\n    'in',\n    'le',\n    'lt',\n    'na',\n    'nb',\n    'ne',\n    'np',\n    'ns'\n  ],\n  symbols: /[=><!~?&+\\-*\\/\\^%#@]+/,\n  tokenizer: {\n    root: [\n      [\n        /[a-z_$][\\w-$]*/,\n        {\n          cases: {\n            '@typeKeywords': 'keyword',\n            '@keywords': 'keyword',\n            '@operators': 'operator',\n            '@default': 'identifier'\n          }\n        }\n      ],\n      [/<[\\w]+>/, 'identifier'],\n      { include: '@whitespace' },\n      [/[:,.]/, 'delimiter'],\n      [/[{}()\\[\\]]/, '@brackets'],\n      [/@symbols/, { cases: { '@operators': 'operator', '@default': '' } }],\n      [/'/, { token: 'string', bracket: '@open', next: '@stringquote' }],\n      [/`/, { token: 'string', bracket: '@open', next: '@stringping' }],\n      [/\\|/, { token: 'string', bracket: '@open', next: '@stringtemplate' }],\n      [/\\d+/, 'number']\n    ],\n    stringtemplate: [\n      [/[^\\\\\\|]+/, 'string'],\n      [/\\\\\\|/, 'string'],\n      [/\\|/, { token: 'string', bracket: '@close', next: '@pop' }]\n    ],\n    stringping: [\n      [/[^\\\\`]+/, 'string'],\n      [/`/, { token: 'string', bracket: '@close', next: '@pop' }]\n    ],\n    stringquote: [\n      [/[^\\\\']+/, 'string'],\n      [/'/, { token: 'string', bracket: '@close', next: '@pop' }]\n    ],\n    whitespace: [\n      [/[ \\t\\r\\n]+/, ''],\n      [/^\\*.*$/, 'comment'],\n      [/\\\".*$/, 'comment']\n    ]\n  }\n};\n"],"sourceRoot":""}