1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/xml/xml.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,yBAAyB;AACtC;AACA,sCAAsC,qBAAqB,GAAG,6BAA6B;AAC3F;AACA;AACA;AACA,kBAAkB,qBAAqB,GAAG,eAAe,OAAO,qBAAqB;AACrF;AACA;AACA,wCAAwC,qBAAqB,GAAG,iCAAiC;AACjG;AACA,wCAAwC,qBAAqB,GAAG,iCAAiC;AACjG;AACA,8BAA8B,2CAA2C;AACzE,mBAAmB;AACnB;AACA;AACA;AACA,uBAAuB,yCAAyC;AAChE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,qBAAqB,mCAAmC;AACxD,0BAA0B,eAAe,GAAG,mCAAmC;AAC/E,mBAAmB,mCAAmC;AACtD;AACA;AACA;AACA,sBAAsB,qCAAqC;AAC3D;AACA;AACA;AACA,qBAAqB,iCAAiC;AACtD;AACA;AACA;AACA;AACA","file":"68.68.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport var conf = {\n  comments: {\n    blockComment: ['<!--', '-->']\n  },\n  brackets: [['<', '>']],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '<', close: '>' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" },\n    { open: '\"', close: '\"' }\n  ],\n  surroundingPairs: [\n    { open: '<', close: '>' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" },\n    { open: '\"', close: '\"' }\n  ]\n};\nexport var language = {\n  defaultToken: '',\n  tokenPostfix: '.xml',\n  ignoreCase: true,\n  // Useful regular expressions\n  qualifiedName: /(?:[\\w\\.\\-]+:)?[\\w\\.\\-]+/,\n  tokenizer: {\n    root: [\n      [/[^<&]+/, ''],\n      { include: '@whitespace' },\n      // Standard opening tag\n      [/(<)(@qualifiedName)/, [{ token: 'delimiter' }, { token: 'tag', next: '@tag' }]],\n      // Standard closing tag\n      [\n        /(<\\/)(@qualifiedName)(\\s*)(>)/,\n        [{ token: 'delimiter' }, { token: 'tag' }, '', { token: 'delimiter' }]\n      ],\n      // Meta tags - instruction\n      [/(<\\?)(@qualifiedName)/, [{ token: 'delimiter' }, { token: 'metatag', next: '@tag' }]],\n      // Meta tags - declaration\n      [/(<\\!)(@qualifiedName)/, [{ token: 'delimiter' }, { token: 'metatag', next: '@tag' }]],\n      // CDATA\n      [/<\\!\\[CDATA\\[/, { token: 'delimiter.cdata', next: '@cdata' }],\n      [/&\\w+;/, 'string.escape']\n    ],\n    cdata: [\n      [/[^\\]]+/, ''],\n      [/\\]\\]>/, { token: 'delimiter.cdata', next: '@pop' }],\n      [/\\]/, '']\n    ],\n    tag: [\n      [/[ \\t\\r\\n]+/, ''],\n      [\n        /(@qualifiedName)(\\s*=\\s*)(\"[^\"]*\"|'[^']*')/,\n        ['attribute.name', '', 'attribute.value']\n      ],\n      [\n        /(@qualifiedName)(\\s*=\\s*)(\"[^\">?\\/]*|'[^'>?\\/]*)(?=[\\?\\/]\\>)/,\n        ['attribute.name', '', 'attribute.value']\n      ],\n      [\n        /(@qualifiedName)(\\s*=\\s*)(\"[^\">]*|'[^'>]*)/,\n        ['attribute.name', '', 'attribute.value']\n      ],\n      [/@qualifiedName/, 'attribute.name'],\n      [/\\?>/, { token: 'delimiter', next: '@pop' }],\n      [/(\\/)(>)/, [{ token: 'tag' }, { token: 'delimiter', next: '@pop' }]],\n      [/>/, { token: 'delimiter', next: '@pop' }]\n    ],\n    whitespace: [\n      [/[ \\t\\r\\n]+/, ''],\n      [/<!--/, { token: 'comment', next: '@comment' }]\n    ],\n    comment: [\n      [/[^<\\-]+/, 'comment.content'],\n      [/-->/, { token: 'comment', next: '@pop' }],\n      [/<!--/, 'comment.content.invalid'],\n      [/[<\\-]/, 'comment.content']\n    ]\n  }\n};\n"],"sourceRoot":""}