1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/vb/vb.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA,WAAW,KAAK;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,iCAAiC;AAC/D,SAAS,sDAAsD;AAC/D,SAAS,sDAAsD;AAC/D,SAAS,sDAAsD;AAC/D,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,qCAAqC,YAAY,GAAG;AAC7D,SAAS,kDAAkD;AAC3D,SAAS,wDAAwD;AACjE,SAAS,kDAAkD;AAC3D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT,SAAS,gEAAgE;AACzE,SAAS,6DAA6D;AACtE,SAAS,gEAAgE;AACzE;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT,SAAS,0DAA0D;AACnE,SAAS,uDAAuD;AAChE;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT,SAAS,mEAAmE;AAC5E;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT,SAAS,mEAAmE;AAC5E,SAAS,0DAA0D;AACnE;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT,SAAS,0DAA0D;AACnE;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT,SAAS,0DAA0D;AACnE,SAAS,gEAAgE;AACzE,SAAS,6DAA6D;AACtE;AACA,SAAS,gEAAgE;AACzE,SAAS,qDAAqD;AAC9D,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,sBAAsB;AACtB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,yBAAyB;AACtC;AACA,4BAA4B,2BAA2B;AACvD,4BAA4B,0BAA0B;AACtD;AACA;AACA;AACA,iBAAiB;AACjB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,sCAAsC,0BAA0B;AAChE,sCAAsC,sBAAsB;AAC5D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iBAAiB;AACjB;AACA;AACA,iCAAiC,yCAAyC;AAC1E;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8BAA8B,EAAE;AAChC,mCAAmC,sCAAsC;AACzE;AACA;AACA","file":"67.67.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport var conf = {\n  comments: {\n    lineComment: \"'\",\n    blockComment: ['/*', '*/']\n  },\n  brackets: [\n    ['{', '}'],\n    ['[', ']'],\n    ['(', ')'],\n    ['<', '>'],\n    ['addhandler', 'end addhandler'],\n    ['class', 'end class'],\n    ['enum', 'end enum'],\n    ['event', 'end event'],\n    ['function', 'end function'],\n    ['get', 'end get'],\n    ['if', 'end if'],\n    ['interface', 'end interface'],\n    ['module', 'end module'],\n    ['namespace', 'end namespace'],\n    ['operator', 'end operator'],\n    ['property', 'end property'],\n    ['raiseevent', 'end raiseevent'],\n    ['removehandler', 'end removehandler'],\n    ['select', 'end select'],\n    ['set', 'end set'],\n    ['structure', 'end structure'],\n    ['sub', 'end sub'],\n    ['synclock', 'end synclock'],\n    ['try', 'end try'],\n    ['while', 'end while'],\n    ['with', 'end with'],\n    ['using', 'end using'],\n    ['do', 'loop'],\n    ['for', 'next']\n  ],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '{', close: '}', notIn: ['string', 'comment'] },\n    { open: '[', close: ']', notIn: ['string', 'comment'] },\n    { open: '(', close: ')', notIn: ['string', 'comment'] },\n    { open: '\"', close: '\"', notIn: ['string', 'comment'] },\n    { open: '<', close: '>', notIn: ['string', 'comment'] }\n  ],\n  folding: {\n    markers: {\n      start: new RegExp('^\\\\s*#Region\\\\b'),\n      end: new RegExp('^\\\\s*#End Region\\\\b')\n    }\n  }\n};\nexport var language = {\n  defaultToken: '',\n  tokenPostfix: '.vb',\n  ignoreCase: true,\n  brackets: [\n    { token: 'delimiter.bracket', open: '{', close: '}' },\n    { token: 'delimiter.array', open: '[', close: ']' },\n    { token: 'delimiter.parenthesis', open: '(', close: ')' },\n    { token: 'delimiter.angle', open: '<', close: '>' },\n    // Special bracket statement pairs\n    // according to https://msdn.microsoft.com/en-us/library/tsw2a11z.aspx\n    {\n      token: 'keyword.tag-addhandler',\n      open: 'addhandler',\n      close: 'end addhandler'\n    },\n    { token: 'keyword.tag-class', open: 'class', close: 'end class' },\n    { token: 'keyword.tag-enum', open: 'enum', close: 'end enum' },\n    { token: 'keyword.tag-event', open: 'event', close: 'end event' },\n    {\n      token: 'keyword.tag-function',\n      open: 'function',\n      close: 'end function'\n    },\n    { token: 'keyword.tag-get', open: 'get', close: 'end get' },\n    { token: 'keyword.tag-if', open: 'if', close: 'end if' },\n    {\n      token: 'keyword.tag-interface',\n      open: 'interface',\n      close: 'end interface'\n    },\n    { token: 'keyword.tag-module', open: 'module', close: 'end module' },\n    {\n      token: 'keyword.tag-namespace',\n      open: 'namespace',\n      close: 'end namespace'\n    },\n    {\n      token: 'keyword.tag-operator',\n      open: 'operator',\n      close: 'end operator'\n    },\n    {\n      token: 'keyword.tag-property',\n      open: 'property',\n      close: 'end property'\n    },\n    {\n      token: 'keyword.tag-raiseevent',\n      open: 'raiseevent',\n      close: 'end raiseevent'\n    },\n    {\n      token: 'keyword.tag-removehandler',\n      open: 'removehandler',\n      close: 'end removehandler'\n    },\n    { token: 'keyword.tag-select', open: 'select', close: 'end select' },\n    { token: 'keyword.tag-set', open: 'set', close: 'end set' },\n    {\n      token: 'keyword.tag-structure',\n      open: 'structure',\n      close: 'end structure'\n    },\n    { token: 'keyword.tag-sub', open: 'sub', close: 'end sub' },\n    {\n      token: 'keyword.tag-synclock',\n      open: 'synclock',\n      close: 'end synclock'\n    },\n    { token: 'keyword.tag-try', open: 'try', close: 'end try' },\n    { token: 'keyword.tag-while', open: 'while', close: 'end while' },\n    { token: 'keyword.tag-with', open: 'with', close: 'end with' },\n    // Other pairs\n    { token: 'keyword.tag-using', open: 'using', close: 'end using' },\n    { token: 'keyword.tag-do', open: 'do', close: 'loop' },\n    { token: 'keyword.tag-for', open: 'for', close: 'next' }\n  ],\n  keywords: [\n    'AddHandler',\n    'AddressOf',\n    'Alias',\n    'And',\n    'AndAlso',\n    'As',\n    'Async',\n    'Boolean',\n    'ByRef',\n    'Byte',\n    'ByVal',\n    'Call',\n    'Case',\n    'Catch',\n    'CBool',\n    'CByte',\n    'CChar',\n    'CDate',\n    'CDbl',\n    'CDec',\n    'Char',\n    'CInt',\n    'Class',\n    'CLng',\n    'CObj',\n    'Const',\n    'Continue',\n    'CSByte',\n    'CShort',\n    'CSng',\n    'CStr',\n    'CType',\n    'CUInt',\n    'CULng',\n    'CUShort',\n    'Date',\n    'Decimal',\n    'Declare',\n    'Default',\n    'Delegate',\n    'Dim',\n    'DirectCast',\n    'Do',\n    'Double',\n    'Each',\n    'Else',\n    'ElseIf',\n    'End',\n    'EndIf',\n    'Enum',\n    'Erase',\n    'Error',\n    'Event',\n    'Exit',\n    'False',\n    'Finally',\n    'For',\n    'Friend',\n    'Function',\n    'Get',\n    'GetType',\n    'GetXMLNamespace',\n    'Global',\n    'GoSub',\n    'GoTo',\n    'Handles',\n    'If',\n    'Implements',\n    'Imports',\n    'In',\n    'Inherits',\n    'Integer',\n    'Interface',\n    'Is',\n    'IsNot',\n    'Let',\n    'Lib',\n    'Like',\n    'Long',\n    'Loop',\n    'Me',\n    'Mod',\n    'Module',\n    'MustInherit',\n    'MustOverride',\n    'MyBase',\n    'MyClass',\n    'NameOf',\n    'Namespace',\n    'Narrowing',\n    'New',\n    'Next',\n    'Not',\n    'Nothing',\n    'NotInheritable',\n    'NotOverridable',\n    'Object',\n    'Of',\n    'On',\n    'Operator',\n    'Option',\n    'Optional',\n    'Or',\n    'OrElse',\n    'Out',\n    'Overloads',\n    'Overridable',\n    'Overrides',\n    'ParamArray',\n    'Partial',\n    'Private',\n    'Property',\n    'Protected',\n    'Public',\n    'RaiseEvent',\n    'ReadOnly',\n    'ReDim',\n    'RemoveHandler',\n    'Resume',\n    'Return',\n    'SByte',\n    'Select',\n    'Set',\n    'Shadows',\n    'Shared',\n    'Short',\n    'Single',\n    'Static',\n    'Step',\n    'Stop',\n    'String',\n    'Structure',\n    'Sub',\n    'SyncLock',\n    'Then',\n    'Throw',\n    'To',\n    'True',\n    'Try',\n    'TryCast',\n    'TypeOf',\n    'UInteger',\n    'ULong',\n    'UShort',\n    'Using',\n    'Variant',\n    'Wend',\n    'When',\n    'While',\n    'Widening',\n    'With',\n    'WithEvents',\n    'WriteOnly',\n    'Xor'\n  ],\n  tagwords: [\n    'If',\n    'Sub',\n    'Select',\n    'Try',\n    'Class',\n    'Enum',\n    'Function',\n    'Get',\n    'Interface',\n    'Module',\n    'Namespace',\n    'Operator',\n    'Set',\n    'Structure',\n    'Using',\n    'While',\n    'With',\n    'Do',\n    'Loop',\n    'For',\n    'Next',\n    'Property',\n    'Continue',\n    'AddHandler',\n    'RemoveHandler',\n    'Event',\n    'RaiseEvent',\n    'SyncLock'\n  ],\n  // we include these common regular expressions\n  symbols: /[=><!~?;\\.,:&|+\\-*\\/\\^%]+/,\n  integersuffix: /U?[DI%L&S@]?/,\n  floatsuffix: /[R#F!]?/,\n  // The main tokenizer for our languages\n  tokenizer: {\n    root: [\n      // whitespace\n      { include: '@whitespace' },\n      // special ending tag-words\n      [/next(?!\\w)/, { token: 'keyword.tag-for' }],\n      [/loop(?!\\w)/, { token: 'keyword.tag-do' }],\n      // usual ending tags\n      [\n        /end\\s+(?!for|do)(addhandler|class|enum|event|function|get|if|interface|module|namespace|operator|property|raiseevent|removehandler|select|set|structure|sub|synclock|try|while|with|using)/,\n        { token: 'keyword.tag-$1' }\n      ],\n      // identifiers, tagwords, and keywords\n      [\n        /[a-zA-Z_]\\w*/,\n        {\n          cases: {\n            '@tagwords': { token: 'keyword.tag-$0' },\n            '@keywords': { token: 'keyword.$0' },\n            '@default': 'identifier'\n          }\n        }\n      ],\n      // Preprocessor directive\n      [/^\\s*#\\w+/, 'keyword'],\n      // numbers\n      [/\\d*\\d+e([\\-+]?\\d+)?(@floatsuffix)/, 'number.float'],\n      [/\\d*\\.\\d+(e[\\-+]?\\d+)?(@floatsuffix)/, 'number.float'],\n      [/&H[0-9a-f]+(@integersuffix)/, 'number.hex'],\n      [/&0[0-7]+(@integersuffix)/, 'number.octal'],\n      [/\\d+(@integersuffix)/, 'number'],\n      // date literal\n      [/#.*#/, 'number'],\n      // delimiters and operators\n      [/[{}()\\[\\]]/, '@brackets'],\n      [/@symbols/, 'delimiter'],\n      // strings\n      [/[\"\\u201c\\u201d]/, { token: 'string.quote', next: '@string' }]\n    ],\n    whitespace: [\n      [/[ \\t\\r\\n]+/, ''],\n      [/(\\'|REM(?!\\w)).*$/, 'comment']\n    ],\n    string: [\n      [/[^\"\\u201c\\u201d]+/, 'string'],\n      [/[\"\\u201c\\u201d]{2}/, 'string.escape'],\n      [/[\"\\u201c\\u201d]C?/, { token: 'string.quote', next: '@pop' }]\n    ]\n  }\n};\n"],"sourceRoot":""}