1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/tcl/tcl.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA,WAAW,KAAK;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,wDAAwD;AACjE,SAAS,SAAS,YAAY,6BAA6B;AAC3D,SAAS;AACT;AACA,qCAAqC,GAAG,iBAAiB,IAAI,cAAc,EAAE,cAAc,EAAE;AAC7F;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yBAAyB;AACzB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,kCAAkC,GAAG;AACrC;AACA,aAAa,yBAAyB;AACtC;AACA,iBAAiB;AACjB;AACA,4BAA4B,IAAI,+CAA+C;AAC/E;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,eAAe;AACf;AACA,mBAAmB,4DAA4D;AAC/E,mBAAmB,4DAA4D;AAC/E;AACA;AACA,oBAAoB,0CAA0C;AAC9D,4BAA4B,IAAI,+CAA+C;AAC/E;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,yDAAyD;AAC5E;AACA;AACA,oBAAoB,0CAA0C;AAC9D,4BAA4B,IAAI,+CAA+C;AAC/E;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,yDAAyD;AAC5E;AACA;AACA;AACA,wBAAwB,4CAA4C;AACpE;AACA;AACA;AACA;AACA,2BAA2B,iCAAiC;AAC5D;AACA;AACA,kBAAkB,EAAE;AACpB,gBAAgB,IAAI,oCAAoC;AACxD;AACA;AACA,oBAAoB,0CAA0C;AAC9D,oBAAoB,mCAAmC;AACvD,aAAa;AACb;AACA;AACA,mBAAmB,oCAAoC;AACvD,mBAAmB,oCAAoC;AACvD,qBAAqB,8BAA8B;AACnD;AACA;AACA","file":"64.64.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport var conf = {\n  brackets: [\n    ['{', '}'],\n    ['[', ']'],\n    ['(', ')']\n  ],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" }\n  ],\n  surroundingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" }\n  ]\n};\nexport var language = {\n  tokenPostfix: '.tcl',\n  specialFunctions: [\n    'set',\n    'unset',\n    'rename',\n    'variable',\n    'proc',\n    'coroutine',\n    'foreach',\n    'incr',\n    'append',\n    'lappend',\n    'linsert',\n    'lreplace'\n  ],\n  mainFunctions: [\n    'if',\n    'then',\n    'elseif',\n    'else',\n    'case',\n    'switch',\n    'while',\n    'for',\n    'break',\n    'continue',\n    'return',\n    'package',\n    'namespace',\n    'catch',\n    'exit',\n    'eval',\n    'expr',\n    'uplevel',\n    'upvar'\n  ],\n  builtinFunctions: [\n    'file',\n    'info',\n    'concat',\n    'join',\n    'lindex',\n    'list',\n    'llength',\n    'lrange',\n    'lsearch',\n    'lsort',\n    'split',\n    'array',\n    'parray',\n    'binary',\n    'format',\n    'regexp',\n    'regsub',\n    'scan',\n    'string',\n    'subst',\n    'dict',\n    'cd',\n    'clock',\n    'exec',\n    'glob',\n    'pid',\n    'pwd',\n    'close',\n    'eof',\n    'fblocked',\n    'fconfigure',\n    'fcopy',\n    'fileevent',\n    'flush',\n    'gets',\n    'open',\n    'puts',\n    'read',\n    'seek',\n    'socket',\n    'tell',\n    'interp',\n    'after',\n    'auto_execok',\n    'auto_load',\n    'auto_mkindex',\n    'auto_reset',\n    'bgerror',\n    'error',\n    'global',\n    'history',\n    'load',\n    'source',\n    'time',\n    'trace',\n    'unknown',\n    'unset',\n    'update',\n    'vwait',\n    'winfo',\n    'wm',\n    'bind',\n    'event',\n    'pack',\n    'place',\n    'grid',\n    'font',\n    'bell',\n    'clipboard',\n    'destroy',\n    'focus',\n    'grab',\n    'lower',\n    'option',\n    'raise',\n    'selection',\n    'send',\n    'tk',\n    'tkwait',\n    'tk_bisque',\n    'tk_focusNext',\n    'tk_focusPrev',\n    'tk_focusFollowsMouse',\n    'tk_popup',\n    'tk_setPalette'\n  ],\n  symbols: /[=><!~?:&|+\\-*\\/\\^%]+/,\n  brackets: [\n    { open: '(', close: ')', token: 'delimiter.parenthesis' },\n    { open: '{', close: '}', token: 'delimiter.curly' },\n    { open: '[', close: ']', token: 'delimiter.square' }\n  ],\n  escapes: /\\\\(?:[abfnrtv\\\\\"'\\[\\]\\{\\};\\$]|x[0-9A-Fa-f]{1,4}|u[0-9A-Fa-f]{4}|U[0-9A-Fa-f]{8})/,\n  variables: /(?:\\$+(?:(?:\\:\\:?)?[a-zA-Z_]\\w*)+)/,\n  tokenizer: {\n    root: [\n      // identifiers and keywords\n      [\n        /[a-zA-Z_]\\w*/,\n        {\n          cases: {\n            '@specialFunctions': {\n              token: 'keyword.flow',\n              next: '@specialFunc'\n            },\n            '@mainFunctions': 'keyword',\n            '@builtinFunctions': 'variable',\n            '@default': 'operator.scss'\n          }\n        }\n      ],\n      [/\\s+\\-+(?!\\d|\\.)\\w*|{\\*}/, 'metatag'],\n      // whitespace\n      { include: '@whitespace' },\n      // delimiters and operators\n      [/[{}()\\[\\]]/, '@brackets'],\n      [/@symbols/, 'operator'],\n      [/\\$+(?:\\:\\:)?\\{/, { token: 'identifier', next: '@nestedVariable' }],\n      [/@variables/, 'type.identifier'],\n      [/\\.(?!\\d|\\.)[\\w\\-]*/, 'operator.sql'],\n      // numbers\n      [/\\d+(\\.\\d+)?/, 'number'],\n      [/\\d+/, 'number'],\n      // delimiter\n      [/;/, 'delimiter'],\n      // strings\n      [/\"/, { token: 'string.quote', bracket: '@open', next: '@dstring' }],\n      [/'/, { token: 'string.quote', bracket: '@open', next: '@sstring' }]\n    ],\n    dstring: [\n      [/\\[/, { token: '@brackets', next: '@nestedCall' }],\n      [/\\$+(?:\\:\\:)?\\{/, { token: 'identifier', next: '@nestedVariable' }],\n      [/@variables/, 'type.identifier'],\n      [/[^\\\\$\\[\\]\"]+/, 'string'],\n      [/@escapes/, 'string.escape'],\n      [/\"/, { token: 'string.quote', bracket: '@close', next: '@pop' }]\n    ],\n    sstring: [\n      [/\\[/, { token: '@brackets', next: '@nestedCall' }],\n      [/\\$+(?:\\:\\:)?\\{/, { token: 'identifier', next: '@nestedVariable' }],\n      [/@variables/, 'type.identifier'],\n      [/[^\\\\$\\[\\]']+/, 'string'],\n      [/@escapes/, 'string.escape'],\n      [/'/, { token: 'string.quote', bracket: '@close', next: '@pop' }]\n    ],\n    whitespace: [\n      [/[ \\t\\r\\n]+/, 'white'],\n      [/#.*\\\\$/, { token: 'comment', next: '@newlineComment' }],\n      [/#.*(?!\\\\)$/, 'comment']\n    ],\n    newlineComment: [\n      [/.*\\\\$/, 'comment'],\n      [/.*(?!\\\\)$/, { token: 'comment', next: '@pop' }]\n    ],\n    nestedVariable: [\n      [/[^\\{\\}\\$]+/, 'type.identifier'],\n      [/\\}/, { token: 'identifier', next: '@pop' }]\n    ],\n    nestedCall: [\n      [/\\[/, { token: '@brackets', next: '@nestedCall' }],\n      [/\\]/, { token: '@brackets', next: '@pop' }],\n      { include: 'root' }\n    ],\n    specialFunc: [\n      [/\"/, { token: 'string', next: '@dstring' }],\n      [/'/, { token: 'string', next: '@sstring' }],\n      [/\\S+/, { token: 'type', next: '@pop' }]\n    ]\n  }\n};\n"],"sourceRoot":""}