1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/swift/swift.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA,WAAW,KAAK;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,oBAAoB,QAAQ;AAC5B;AACA;AACA;AACA;AACA,gDAAgD;AAChD,8CAA8C,IAAI,cAAc,EAAE,cAAc,EAAE;AAClF;AACA;AACA,aAAa,yBAAyB;AACtC,aAAa,sBAAsB;AACnC,aAAa,wBAAwB;AACrC,aAAa,sBAAsB;AACnC,aAAa,sBAAsB;AACnC,aAAa,4BAA4B;AACzC,aAAa;AACb;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iBAAiB;AACjB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,4CAA4C;AAC/D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,sBAAsB,qDAAqD;AAC3E;AACA;AACA,mBAAmB,sCAAsC;AACzD;AACA;AACA;AACA,oBAAoB,qDAAqD;AACzE,oBAAoB,kCAAkC;AACtD,aAAa,sBAAsB;AACnC,aAAa,sBAAsB;AACnC,aAAa;AACb;AACA;AACA,mBAAmB,6CAA6C;AAChE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,kCAAkC;AACrD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA","file":"63.63.js","sourcesContent":["/*!---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (C) David Owens II, owensd.io. All rights reserved.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport var conf = {\n  comments: {\n    lineComment: '//',\n    blockComment: ['/*', '*/']\n  },\n  brackets: [\n    ['{', '}'],\n    ['[', ']'],\n    ['(', ')']\n  ],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" },\n    { open: '`', close: '`' }\n  ],\n  surroundingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" },\n    { open: '`', close: '`' }\n  ]\n};\nexport var language = {\n  defaultToken: '',\n  tokenPostfix: '.swift',\n  // TODO(owensd): Support the full range of unicode valid identifiers.\n  identifier: /[a-zA-Z_][\\w$]*/,\n  // TODO(owensd): Support the @availability macro properly.\n  attributes: [\n    '@autoclosure',\n    '@noescape',\n    '@noreturn',\n    '@NSApplicationMain',\n    '@NSCopying',\n    '@NSManaged',\n    '@objc',\n    '@UIApplicationMain',\n    '@noreturn',\n    '@availability',\n    '@IBAction',\n    '@IBDesignable',\n    '@IBInspectable',\n    '@IBOutlet'\n  ],\n  accessmodifiers: ['public', 'private', 'internal'],\n  keywords: [\n    '__COLUMN__',\n    '__FILE__',\n    '__FUNCTION__',\n    '__LINE__',\n    'as',\n    'as!',\n    'as?',\n    'associativity',\n    'break',\n    'case',\n    'catch',\n    'class',\n    'continue',\n    'convenience',\n    'default',\n    'deinit',\n    'didSet',\n    'do',\n    'dynamic',\n    'dynamicType',\n    'else',\n    'enum',\n    'extension',\n    'fallthrough',\n    'final',\n    'for',\n    'func',\n    'get',\n    'guard',\n    'if',\n    'import',\n    'in',\n    'infix',\n    'init',\n    'inout',\n    'internal',\n    'is',\n    'lazy',\n    'left',\n    'let',\n    'mutating',\n    'nil',\n    'none',\n    'nonmutating',\n    'operator',\n    'optional',\n    'override',\n    'postfix',\n    'precedence',\n    'prefix',\n    'private',\n    'protocol',\n    'Protocol',\n    'public',\n    'repeat',\n    'required',\n    'return',\n    'right',\n    'self',\n    'Self',\n    'set',\n    'static',\n    'struct',\n    'subscript',\n    'super',\n    'switch',\n    'throw',\n    'throws',\n    'try',\n    'try!',\n    'Type',\n    'typealias',\n    'unowned',\n    'var',\n    'weak',\n    'where',\n    'while',\n    'willSet',\n    'FALSE',\n    'TRUE'\n  ],\n  symbols: /[=(){}\\[\\].,:;@#\\_&\\-<>`?!+*\\\\\\/]/,\n  // Moved . to operatorstart so it can be a delimiter\n  operatorstart: /[\\/=\\-+!*%<>&|^~?\\u00A1-\\u00A7\\u00A9\\u00AB\\u00AC\\u00AE\\u00B0-\\u00B1\\u00B6\\u00BB\\u00BF\\u00D7\\u00F7\\u2016-\\u2017\\u2020-\\u2027\\u2030-\\u203E\\u2041-\\u2053\\u2055-\\u205E\\u2190-\\u23FF\\u2500-\\u2775\\u2794-\\u2BFF\\u2E00-\\u2E7F\\u3001-\\u3003\\u3008-\\u3030]/,\n  operatorend: /[\\u0300-\\u036F\\u1DC0-\\u1DFF\\u20D0-\\u20FF\\uFE00-\\uFE0F\\uFE20-\\uFE2F\\uE0100-\\uE01EF]/,\n  operators: /(@operatorstart)((@operatorstart)|(@operatorend))*/,\n  // TODO(owensd): These are borrowed from C#; need to validate correctness for Swift.\n  escapes: /\\\\(?:[abfnrtv\\\\\"']|x[0-9A-Fa-f]{1,4}|u[0-9A-Fa-f]{4}|U[0-9A-Fa-f]{8})/,\n  tokenizer: {\n    root: [\n      { include: '@whitespace' },\n      { include: '@comment' },\n      { include: '@attribute' },\n      { include: '@literal' },\n      { include: '@keyword' },\n      { include: '@invokedmethod' },\n      { include: '@symbol' }\n    ],\n    whitespace: [\n      [/\\s+/, 'white'],\n      [/\"\"\"/, 'string.quote', '@endDblDocString']\n    ],\n    endDblDocString: [\n      [/[^\"]+/, 'string'],\n      [/\\\\\"/, 'string'],\n      [/\"\"\"/, 'string.quote', '@popall'],\n      [/\"/, 'string']\n    ],\n    symbol: [\n      [/[{}()\\[\\]]/, '@brackets'],\n      [/[<>](?!@symbols)/, '@brackets'],\n      [/[.]/, 'delimiter'],\n      [/@operators/, 'operator'],\n      [/@symbols/, 'operator']\n    ],\n    comment: [\n      [/\\/\\/\\/.*$/, 'comment.doc'],\n      [/\\/\\*\\*/, 'comment.doc', '@commentdocbody'],\n      [/\\/\\/.*$/, 'comment'],\n      [/\\/\\*/, 'comment', '@commentbody']\n    ],\n    commentdocbody: [\n      [/\\/\\*/, 'comment', '@commentbody'],\n      [/\\*\\//, 'comment.doc', '@pop'],\n      [/\\:[a-zA-Z]+\\:/, 'comment.doc.param'],\n      [/./, 'comment.doc']\n    ],\n    commentbody: [\n      [/\\/\\*/, 'comment', '@commentbody'],\n      [/\\*\\//, 'comment', '@pop'],\n      [/./, 'comment']\n    ],\n    attribute: [\n      [\n        /\\@@identifier/,\n        {\n          cases: {\n            '@attributes': 'keyword.control',\n            '@default': ''\n          }\n        }\n      ]\n    ],\n    literal: [\n      [/\"/, { token: 'string.quote', next: '@stringlit' }],\n      [/0[b]([01]_?)+/, 'number.binary'],\n      [/0[o]([0-7]_?)+/, 'number.octal'],\n      [/0[x]([0-9a-fA-F]_?)+([pP][\\-+](\\d_?)+)?/, 'number.hex'],\n      [/(\\d_?)*\\.(\\d_?)+([eE][\\-+]?(\\d_?)+)?/, 'number.float'],\n      [/(\\d_?)+/, 'number']\n    ],\n    stringlit: [\n      [/\\\\\\(/, { token: 'operator', next: '@interpolatedexpression' }],\n      [/@escapes/, 'string'],\n      [/\\\\./, 'string.escape.invalid'],\n      [/\"/, { token: 'string.quote', next: '@pop' }],\n      [/./, 'string']\n    ],\n    interpolatedexpression: [\n      [/\\(/, { token: 'operator', next: '@interpolatedexpression' }],\n      [/\\)/, { token: 'operator', next: '@pop' }],\n      { include: '@literal' },\n      { include: '@keyword' },\n      { include: '@symbol' }\n    ],\n    keyword: [\n      [/`/, { token: 'operator', next: '@escapedkeyword' }],\n      [\n        /@identifier/,\n        {\n          cases: {\n            '@keywords': 'keyword',\n            '[A-Z][a-zA-Z0-9$]*': 'type.identifier',\n            '@default': 'identifier'\n          }\n        }\n      ]\n    ],\n    escapedkeyword: [\n      [/`/, { token: 'operator', next: '@pop' }],\n      [/./, 'identifier']\n    ],\n    //\t\tsymbol: [\n    //\t\t\t[ /@symbols/, 'operator' ],\n    //\t\t\t[ /@operators/, 'operator' ]\n    //\t\t],\n    invokedmethod: [\n      [\n        /([.])(@identifier)/,\n        {\n          cases: {\n            $2: ['delimeter', 'type.identifier'],\n            '@default': ''\n          }\n        }\n      ]\n    ]\n  }\n};\n"],"sourceRoot":""}