1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/st/st.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA,WAAW,KAAK;AAChB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,0BAA0B;AACnC,SAAS,8CAA8C;AACvD,SAAS,8CAA8C;AACvD,SAAS,sCAAsC;AAC/C,SAAS,uCAAuC;AAChD,SAAS,uCAAuC;AAChD,SAAS,qCAAqC;AAC9C,SAAS,uCAAuC;AAChD,SAAS,uCAAuC;AAChD,SAAS,yCAAyC;AAClD,SAAS,kCAAkC;AAC3C,SAAS,sCAAsC;AAC/C,SAAS,wCAAwC;AACjD,SAAS,0CAA0C;AACnD,SAAS,sDAAsD;AAC/D,SAAS,sCAAsC;AAC/C,SAAS,kCAAkC;AAC3C,SAAS,0CAA0C;AACnD,SAAS,gDAAgD;AACzD,SAAS,oDAAoD;AAC7D,SAAS,gCAAgC;AACzC,SAAS,0CAA0C;AACnD,SAAS,wCAAwC;AACjD,SAAS,wCAAwC;AACjD,SAAS,sCAAsC;AAC/C,SAAS,0CAA0C;AACnD,SAAS,0CAA0C;AACnD,SAAS;AACT;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,gCAAgC;AACzC,SAAS,sCAAsC;AAC/C,SAAS,uCAAuC;AAChD,SAAS,uCAAuC;AAChD,SAAS,qCAAqC;AAC9C,SAAS,uCAAuC;AAChD,SAAS,uCAAuC;AAChD,SAAS,yCAAyC;AAClD,SAAS,kCAAkC;AAC3C,SAAS,sCAAsC;AAC/C,SAAS,wCAAwC;AACjD,SAAS,0CAA0C;AACnD,SAAS,sDAAsD;AAC/D,SAAS,sCAAsC;AAC/C,SAAS,kCAAkC;AAC3C,SAAS,0CAA0C;AACnD,SAAS,gDAAgD;AACzD,SAAS,oDAAoD;AAC7D,SAAS,gCAAgC;AACzC,SAAS,0CAA0C;AACnD,SAAS,wCAAwC;AACjD,SAAS,wCAAwC;AACjD,SAAS,sCAAsC;AAC/C,SAAS,0CAA0C;AACnD,SAAS,0CAA0C;AACnD,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,mCAAmC,YAAY,GAAG;AAC3D,SAAS,wDAAwD;AACjE,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8CAA8C,IAAI,cAAc,EAAE,cAAc,EAAE;AAClF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yBAAyB,IAAI;AAC7B;AACA;AACA,gBAAgB;AAChB,qBAAqB,sCAAsC;AAC3D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,yBAAyB;AACtC,iBAAiB;AACjB;AACA,mBAAmB,8DAA8D;AACjF,mBAAmB,8DAA8D;AACjF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,yCAAyC,oCAAoC;AAC7E;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,yDAAyD;AAC5E;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB,yDAAyD;AAC5E;AACA;AACA","file":"62.62.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport var conf = {\n  comments: {\n    lineComment: '//',\n    blockComment: ['(*', '*)']\n  },\n  brackets: [\n    ['{', '}'],\n    ['[', ']'],\n    ['(', ')'],\n    ['var', 'end_var'],\n    ['var_input', 'end_var'],\n    ['var_output', 'end_var'],\n    ['var_in_out', 'end_var'],\n    ['var_temp', 'end_var'],\n    ['var_global', 'end_var'],\n    ['var_access', 'end_var'],\n    ['var_external', 'end_var'],\n    ['type', 'end_type'],\n    ['struct', 'end_struct'],\n    ['program', 'end_program'],\n    ['function', 'end_function'],\n    ['function_block', 'end_function_block'],\n    ['action', 'end_action'],\n    ['step', 'end_step'],\n    ['initial_step', 'end_step'],\n    ['transaction', 'end_transaction'],\n    ['configuration', 'end_configuration'],\n    ['tcp', 'end_tcp'],\n    ['recource', 'end_recource'],\n    ['channel', 'end_channel'],\n    ['library', 'end_library'],\n    ['folder', 'end_folder'],\n    ['binaries', 'end_binaries'],\n    ['includes', 'end_includes'],\n    ['sources', 'end_sources']\n  ],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '/*', close: '*/' },\n    { open: \"'\", close: \"'\", notIn: ['string_sq'] },\n    { open: '\"', close: '\"', notIn: ['string_dq'] },\n    { open: 'var_input', close: 'end_var' },\n    { open: 'var_output', close: 'end_var' },\n    { open: 'var_in_out', close: 'end_var' },\n    { open: 'var_temp', close: 'end_var' },\n    { open: 'var_global', close: 'end_var' },\n    { open: 'var_access', close: 'end_var' },\n    { open: 'var_external', close: 'end_var' },\n    { open: 'type', close: 'end_type' },\n    { open: 'struct', close: 'end_struct' },\n    { open: 'program', close: 'end_program' },\n    { open: 'function', close: 'end_function' },\n    { open: 'function_block', close: 'end_function_block' },\n    { open: 'action', close: 'end_action' },\n    { open: 'step', close: 'end_step' },\n    { open: 'initial_step', close: 'end_step' },\n    { open: 'transaction', close: 'end_transaction' },\n    { open: 'configuration', close: 'end_configuration' },\n    { open: 'tcp', close: 'end_tcp' },\n    { open: 'recource', close: 'end_recource' },\n    { open: 'channel', close: 'end_channel' },\n    { open: 'library', close: 'end_library' },\n    { open: 'folder', close: 'end_folder' },\n    { open: 'binaries', close: 'end_binaries' },\n    { open: 'includes', close: 'end_includes' },\n    { open: 'sources', close: 'end_sources' }\n  ],\n  surroundingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" },\n    { open: 'var', close: 'end_var' },\n    { open: 'var_input', close: 'end_var' },\n    { open: 'var_output', close: 'end_var' },\n    { open: 'var_in_out', close: 'end_var' },\n    { open: 'var_temp', close: 'end_var' },\n    { open: 'var_global', close: 'end_var' },\n    { open: 'var_access', close: 'end_var' },\n    { open: 'var_external', close: 'end_var' },\n    { open: 'type', close: 'end_type' },\n    { open: 'struct', close: 'end_struct' },\n    { open: 'program', close: 'end_program' },\n    { open: 'function', close: 'end_function' },\n    { open: 'function_block', close: 'end_function_block' },\n    { open: 'action', close: 'end_action' },\n    { open: 'step', close: 'end_step' },\n    { open: 'initial_step', close: 'end_step' },\n    { open: 'transaction', close: 'end_transaction' },\n    { open: 'configuration', close: 'end_configuration' },\n    { open: 'tcp', close: 'end_tcp' },\n    { open: 'recource', close: 'end_recource' },\n    { open: 'channel', close: 'end_channel' },\n    { open: 'library', close: 'end_library' },\n    { open: 'folder', close: 'end_folder' },\n    { open: 'binaries', close: 'end_binaries' },\n    { open: 'includes', close: 'end_includes' },\n    { open: 'sources', close: 'end_sources' }\n  ],\n  folding: {\n    markers: {\n      start: new RegExp('^\\\\s*#pragma\\\\s+region\\\\b'),\n      end: new RegExp('^\\\\s*#pragma\\\\s+endregion\\\\b')\n    }\n  }\n};\nexport var language = {\n  defaultToken: '',\n  tokenPostfix: '.st',\n  ignoreCase: true,\n  brackets: [\n    { token: 'delimiter.curly', open: '{', close: '}' },\n    { token: 'delimiter.parenthesis', open: '(', close: ')' },\n    { token: 'delimiter.square', open: '[', close: ']' }\n  ],\n  keywords: [\n    'if',\n    'end_if',\n    'elsif',\n    'else',\n    'case',\n    'of',\n    'to',\n    '__try',\n    '__catch',\n    '__finally',\n    'do',\n    'with',\n    'by',\n    'while',\n    'repeat',\n    'end_while',\n    'end_repeat',\n    'end_case',\n    'for',\n    'end_for',\n    'task',\n    'retain',\n    'non_retain',\n    'constant',\n    'with',\n    'at',\n    'exit',\n    'return',\n    'interval',\n    'priority',\n    'address',\n    'port',\n    'on_channel',\n    'then',\n    'iec',\n    'file',\n    'uses',\n    'version',\n    'packagetype',\n    'displayname',\n    'copyright',\n    'summary',\n    'vendor',\n    'common_source',\n    'from',\n    'extends'\n  ],\n  constant: ['false', 'true', 'null'],\n  defineKeywords: [\n    'var',\n    'var_input',\n    'var_output',\n    'var_in_out',\n    'var_temp',\n    'var_global',\n    'var_access',\n    'var_external',\n    'end_var',\n    'type',\n    'end_type',\n    'struct',\n    'end_struct',\n    'program',\n    'end_program',\n    'function',\n    'end_function',\n    'function_block',\n    'end_function_block',\n    'interface',\n    'end_interface',\n    'method',\n    'end_method',\n    'property',\n    'end_property',\n    'namespace',\n    'end_namespace',\n    'configuration',\n    'end_configuration',\n    'tcp',\n    'end_tcp',\n    'resource',\n    'end_resource',\n    'channel',\n    'end_channel',\n    'library',\n    'end_library',\n    'folder',\n    'end_folder',\n    'binaries',\n    'end_binaries',\n    'includes',\n    'end_includes',\n    'sources',\n    'end_sources',\n    'action',\n    'end_action',\n    'step',\n    'initial_step',\n    'end_step',\n    'transaction',\n    'end_transaction'\n  ],\n  typeKeywords: [\n    'int',\n    'sint',\n    'dint',\n    'lint',\n    'usint',\n    'uint',\n    'udint',\n    'ulint',\n    'real',\n    'lreal',\n    'time',\n    'date',\n    'time_of_day',\n    'date_and_time',\n    'string',\n    'bool',\n    'byte',\n    'word',\n    'dword',\n    'array',\n    'pointer',\n    'lword'\n  ],\n  operators: [\n    '=',\n    '>',\n    '<',\n    ':',\n    ':=',\n    '<=',\n    '>=',\n    '<>',\n    '&',\n    '+',\n    '-',\n    '*',\n    '**',\n    'MOD',\n    '^',\n    'or',\n    'and',\n    'not',\n    'xor',\n    'abs',\n    'acos',\n    'asin',\n    'atan',\n    'cos',\n    'exp',\n    'expt',\n    'ln',\n    'log',\n    'sin',\n    'sqrt',\n    'tan',\n    'sel',\n    'max',\n    'min',\n    'limit',\n    'mux',\n    'shl',\n    'shr',\n    'rol',\n    'ror',\n    'indexof',\n    'sizeof',\n    'adr',\n    'adrinst',\n    'bitadr',\n    'is_valid',\n    'ref',\n    'ref_to'\n  ],\n  builtinVariables: [],\n  builtinFunctions: [\n    'sr',\n    'rs',\n    'tp',\n    'ton',\n    'tof',\n    'eq',\n    'ge',\n    'le',\n    'lt',\n    'ne',\n    'round',\n    'trunc',\n    'ctd',\n    'сtu',\n    'ctud',\n    'r_trig',\n    'f_trig',\n    'move',\n    'concat',\n    'delete',\n    'find',\n    'insert',\n    'left',\n    'len',\n    'replace',\n    'right',\n    'rtc'\n  ],\n  // we include these common regular expressions\n  symbols: /[=><!~?:&|+\\-*\\/\\^%]+/,\n  // C# style strings\n  escapes: /\\\\(?:[abfnrtv\\\\\"']|x[0-9A-Fa-f]{1,4}|u[0-9A-Fa-f]{4}|U[0-9A-Fa-f]{8})/,\n  // The main tokenizer for our languages\n  tokenizer: {\n    root: [\n      [/(\\.\\.)/, 'delimiter'],\n      [/\\b(16#[0-9A-Fa-f\\_]*)+\\b/, 'number.hex'],\n      [/\\b(2#[01\\_]+)+\\b/, 'number.binary'],\n      [/\\b(8#[0-9\\_]*)+\\b/, 'number.octal'],\n      [/\\b\\d*\\.\\d+([eE][\\-+]?\\d+)?\\b/, 'number.float'],\n      [/\\b(L?REAL)#[0-9\\_\\.e]+\\b/, 'number.float'],\n      [/\\b(BYTE|(?:D|L)?WORD|U?(?:S|D|L)?INT)#[0-9\\_]+\\b/, 'number'],\n      [/\\d+/, 'number'],\n      [/\\b(T|DT|TOD)#[0-9:-_shmyd]+\\b/, 'tag'],\n      [/\\%(I|Q|M)(X|B|W|D|L)[0-9\\.]+/, 'tag'],\n      [/\\%(I|Q|M)[0-9\\.]*/, 'tag'],\n      [/\\b[A-Za-z]{1,6}#[0-9]+\\b/, 'tag'],\n      [/\\b(TO_|CTU_|CTD_|CTUD_|MUX_|SEL_)[A_Za-z]+\\b/, 'predefined'],\n      [/\\b[A_Za-z]+(_TO_)[A_Za-z]+\\b/, 'predefined'],\n      [/[;]/, 'delimiter'],\n      [/[.]/, { token: 'delimiter', next: '@params' }],\n      // identifiers and keywords\n      [\n        /[a-zA-Z_]\\w*/,\n        {\n          cases: {\n            '@operators': 'operators',\n            '@keywords': 'keyword',\n            '@typeKeywords': 'type',\n            '@defineKeywords': 'variable',\n            '@constant': 'constant',\n            '@builtinVariables': 'predefined',\n            '@builtinFunctions': 'predefined',\n            '@default': 'identifier'\n          }\n        }\n      ],\n      { include: '@whitespace' },\n      [/[{}()\\[\\]]/, '@brackets'],\n      [/\"([^\"\\\\]|\\\\.)*$/, 'string.invalid'],\n      [/\"/, { token: 'string.quote', bracket: '@open', next: '@string_dq' }],\n      [/'/, { token: 'string.quote', bracket: '@open', next: '@string_sq' }],\n      [/'[^\\\\']'/, 'string'],\n      [/(')(@escapes)(')/, ['string', 'string.escape', 'string']],\n      [/'/, 'string.invalid']\n    ],\n    params: [\n      [/\\b[A-Za-z0-9_]+\\b(?=\\()/, { token: 'identifier', next: '@pop' }],\n      [/\\b[A-Za-z0-9_]+\\b/, 'variable.name', '@pop']\n    ],\n    comment: [\n      [/[^\\/*]+/, 'comment'],\n      [/\\/\\*/, 'comment', '@push'],\n      ['\\\\*/', 'comment', '@pop'],\n      [/[\\/*]/, 'comment']\n    ],\n    comment2: [\n      [/[^\\(*]+/, 'comment'],\n      [/\\(\\*/, 'comment', '@push'],\n      ['\\\\*\\\\)', 'comment', '@pop'],\n      [/[\\(*]/, 'comment']\n    ],\n    whitespace: [\n      [/[ \\t\\r\\n]+/, 'white'],\n      [/\\/\\/.*$/, 'comment'],\n      [/\\/\\*/, 'comment', '@comment'],\n      [/\\(\\*/, 'comment', '@comment2']\n    ],\n    string_dq: [\n      [/[^\\\\\"]+/, 'string'],\n      [/@escapes/, 'string.escape'],\n      [/\\\\./, 'string.escape.invalid'],\n      [/\"/, { token: 'string.quote', bracket: '@close', next: '@pop' }]\n    ],\n    string_sq: [\n      [/[^\\\\']+/, 'string'],\n      [/@escapes/, 'string.escape'],\n      [/\\\\./, 'string.escape.invalid'],\n      [/'/, { token: 'string.quote', bracket: '@close', next: '@pop' }]\n    ]\n  }\n};\n"],"sourceRoot":""}