1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/razor/razor.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AAC6D;AAC7D;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP,kEAAkE,IAAI,MAAM;AAC5E;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA,WAAW,KAAK;AAChB;AACA;AACA;AACA,SAAS,SAAS,YAAY,GAAG;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS,wBAAwB;AACjC,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8BAA8B,wEAAS;AACvC;AACA,SAAS;AACT;AACA;AACA,qBAAqB,eAAe,wEAAS;AAC7C;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,uBAAuB,0DAA0D;AACjF;AACA;AACA;AACA,gDAAgD,qCAAqC;AACrF,+CAA+C,oCAAoC;AACnF,gDAAgD,uCAAuC;AACvF,+CAA+C,uCAAuC;AACtF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,uBAAuB,6DAA6D;AACpF;AACA;AACA;AACA;AACA,uBAAuB,6DAA6D;AACpF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,uBAAuB,8DAA8D;AACrF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,uBAAuB,4DAA4D;AACnF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gDAAgD,wCAAwC;AACxF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,+BAA+B,kCAAkC;AACjE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,+BAA+B,kCAAkC;AACjE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,+BAA+B,kCAAkC;AACjE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,2BAA2B,wDAAwD;AACnF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,uBAAuB,2DAA2D;AAClF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gDAAgD,wCAAwC;AACxF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8BAA8B,kCAAkC;AAChE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8BAA8B,kCAAkC;AAChE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8BAA8B,kCAAkC;AAChE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,0BAA0B,wDAAwD;AAClF;AACA;AACA;AACA;AACA,iBAAiB;AACjB,8CAA8C,+CAA+C;AAC7F,gBAAgB,MAAM,4CAA4C;AAClE,qBAAqB,4CAA4C;AACjE;AACA;AACA;AACA,iBAAiB;AACjB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,mBAAmB;AACnB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gBAAgB;AAChB;AACA,gBAAgB;AAChB,aAAa;AACb;AACA;AACA,gBAAgB;AAChB;AACA,gBAAgB;AAChB;AACA,aAAa;AACb;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,2CAA2C,sBAAsB;AACjE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,6CAA6C;AAC7C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8CAA8C,IAAI,cAAc,EAAE,cAAc,EAAE;AAClF","file":"48.48.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nimport { languages } from '../fillers/monaco-editor-core.js';\nvar EMPTY_ELEMENTS = [\n  'area',\n  'base',\n  'br',\n  'col',\n  'embed',\n  'hr',\n  'img',\n  'input',\n  'keygen',\n  'link',\n  'menuitem',\n  'meta',\n  'param',\n  'source',\n  'track',\n  'wbr'\n];\nexport var conf = {\n  wordPattern: /(-?\\d*\\.\\d\\w*)|([^\\`\\~\\!\\@\\$\\^\\&\\*\\(\\)\\-\\=\\+\\[\\{\\]\\}\\\\\\|\\;\\:\\'\\\"\\,\\.\\<\\>\\/\\s]+)/g,\n  comments: {\n    blockComment: ['<!--', '-->']\n  },\n  brackets: [\n    ['<!--', '-->'],\n    ['<', '>'],\n    ['{', '}'],\n    ['(', ')']\n  ],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '{', close: '}' },\n    { open: '[', close: ']' },\n    { open: '(', close: ')' },\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" }\n  ],\n  surroundingPairs: [\n    { open: '\"', close: '\"' },\n    { open: \"'\", close: \"'\" },\n    { open: '<', close: '>' }\n  ],\n  onEnterRules: [\n    {\n      beforeText: new RegExp(\"<(?!(?:\" + EMPTY_ELEMENTS.join('|') + \"))(\\\\w[\\\\w\\\\d]*)([^/>]*(?!/)>)[^<]*$\", 'i'),\n      afterText: /^<\\/(\\w[\\w\\d]*)\\s*>$/i,\n      action: {\n        indentAction: languages.IndentAction.IndentOutdent\n      }\n    },\n    {\n      beforeText: new RegExp(\"<(?!(?:\" + EMPTY_ELEMENTS.join('|') + \"))(\\\\w[\\\\w\\\\d]*)([^/>]*(?!/)>)[^<]*$\", 'i'),\n      action: { indentAction: languages.IndentAction.Indent }\n    }\n  ]\n};\nexport var language = {\n  defaultToken: '',\n  tokenPostfix: '',\n  // ignoreCase: true,\n  // The main tokenizer for our languages\n  tokenizer: {\n    root: [\n      [/@@/],\n      [/@[^@]/, { token: '@rematch', switchTo: '@razorInSimpleState.root' }],\n      [/<!DOCTYPE/, 'metatag.html', '@doctype'],\n      [/<!--/, 'comment.html', '@comment'],\n      [/(<)(\\w+)(\\/>)/, ['delimiter.html', 'tag.html', 'delimiter.html']],\n      [/(<)(script)/, ['delimiter.html', { token: 'tag.html', next: '@script' }]],\n      [/(<)(style)/, ['delimiter.html', { token: 'tag.html', next: '@style' }]],\n      [/(<)([:\\w]+)/, ['delimiter.html', { token: 'tag.html', next: '@otherTag' }]],\n      [/(<\\/)(\\w+)/, ['delimiter.html', { token: 'tag.html', next: '@otherTag' }]],\n      [/</, 'delimiter.html'],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [/[^<@]+/] // text\n    ],\n    doctype: [\n      [/@[^@]/, { token: '@rematch', switchTo: '@razorInSimpleState.comment' }],\n      [/[^>]+/, 'metatag.content.html'],\n      [/>/, 'metatag.html', '@pop']\n    ],\n    comment: [\n      [/@[^@]/, { token: '@rematch', switchTo: '@razorInSimpleState.comment' }],\n      [/-->/, 'comment.html', '@pop'],\n      [/[^-]+/, 'comment.content.html'],\n      [/./, 'comment.content.html']\n    ],\n    otherTag: [\n      [/@[^@]/, { token: '@rematch', switchTo: '@razorInSimpleState.otherTag' }],\n      [/\\/?>/, 'delimiter.html', '@pop'],\n      [/\"([^\"]*)\"/, 'attribute.value'],\n      [/'([^']*)'/, 'attribute.value'],\n      [/[\\w\\-]+/, 'attribute.name'],\n      [/=/, 'delimiter'],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/] // whitespace\n    ],\n    // -- BEGIN <script> tags handling\n    // After <script\n    script: [\n      [/@[^@]/, { token: '@rematch', switchTo: '@razorInSimpleState.script' }],\n      [/type/, 'attribute.name', '@scriptAfterType'],\n      [/\"([^\"]*)\"/, 'attribute.value'],\n      [/'([^']*)'/, 'attribute.value'],\n      [/[\\w\\-]+/, 'attribute.name'],\n      [/=/, 'delimiter'],\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter.html',\n          next: '@scriptEmbedded.text/javascript',\n          nextEmbedded: 'text/javascript'\n        }\n      ],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [\n        /(<\\/)(script\\s*)(>)/,\n        ['delimiter.html', 'tag.html', { token: 'delimiter.html', next: '@pop' }]\n      ]\n    ],\n    // After <script ... type\n    scriptAfterType: [\n      [\n        /@[^@]/,\n        {\n          token: '@rematch',\n          switchTo: '@razorInSimpleState.scriptAfterType'\n        }\n      ],\n      [/=/, 'delimiter', '@scriptAfterTypeEquals'],\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter.html',\n          next: '@scriptEmbedded.text/javascript',\n          nextEmbedded: 'text/javascript'\n        }\n      ],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [/<\\/script\\s*>/, { token: '@rematch', next: '@pop' }]\n    ],\n    // After <script ... type =\n    scriptAfterTypeEquals: [\n      [\n        /@[^@]/,\n        {\n          token: '@rematch',\n          switchTo: '@razorInSimpleState.scriptAfterTypeEquals'\n        }\n      ],\n      [\n        /\"([^\"]*)\"/,\n        {\n          token: 'attribute.value',\n          switchTo: '@scriptWithCustomType.$1'\n        }\n      ],\n      [\n        /'([^']*)'/,\n        {\n          token: 'attribute.value',\n          switchTo: '@scriptWithCustomType.$1'\n        }\n      ],\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter.html',\n          next: '@scriptEmbedded.text/javascript',\n          nextEmbedded: 'text/javascript'\n        }\n      ],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [/<\\/script\\s*>/, { token: '@rematch', next: '@pop' }]\n    ],\n    // After <script ... type = $S2\n    scriptWithCustomType: [\n      [\n        /@[^@]/,\n        {\n          token: '@rematch',\n          switchTo: '@razorInSimpleState.scriptWithCustomType.$S2'\n        }\n      ],\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter.html',\n          next: '@scriptEmbedded.$S2',\n          nextEmbedded: '$S2'\n        }\n      ],\n      [/\"([^\"]*)\"/, 'attribute.value'],\n      [/'([^']*)'/, 'attribute.value'],\n      [/[\\w\\-]+/, 'attribute.name'],\n      [/=/, 'delimiter'],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [/<\\/script\\s*>/, { token: '@rematch', next: '@pop' }]\n    ],\n    scriptEmbedded: [\n      [\n        /@[^@]/,\n        {\n          token: '@rematch',\n          switchTo: '@razorInEmbeddedState.scriptEmbedded.$S2',\n          nextEmbedded: '@pop'\n        }\n      ],\n      [/<\\/script/, { token: '@rematch', next: '@pop', nextEmbedded: '@pop' }]\n    ],\n    // -- END <script> tags handling\n    // -- BEGIN <style> tags handling\n    // After <style\n    style: [\n      [/@[^@]/, { token: '@rematch', switchTo: '@razorInSimpleState.style' }],\n      [/type/, 'attribute.name', '@styleAfterType'],\n      [/\"([^\"]*)\"/, 'attribute.value'],\n      [/'([^']*)'/, 'attribute.value'],\n      [/[\\w\\-]+/, 'attribute.name'],\n      [/=/, 'delimiter'],\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter.html',\n          next: '@styleEmbedded.text/css',\n          nextEmbedded: 'text/css'\n        }\n      ],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [\n        /(<\\/)(style\\s*)(>)/,\n        ['delimiter.html', 'tag.html', { token: 'delimiter.html', next: '@pop' }]\n      ]\n    ],\n    // After <style ... type\n    styleAfterType: [\n      [\n        /@[^@]/,\n        {\n          token: '@rematch',\n          switchTo: '@razorInSimpleState.styleAfterType'\n        }\n      ],\n      [/=/, 'delimiter', '@styleAfterTypeEquals'],\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter.html',\n          next: '@styleEmbedded.text/css',\n          nextEmbedded: 'text/css'\n        }\n      ],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [/<\\/style\\s*>/, { token: '@rematch', next: '@pop' }]\n    ],\n    // After <style ... type =\n    styleAfterTypeEquals: [\n      [\n        /@[^@]/,\n        {\n          token: '@rematch',\n          switchTo: '@razorInSimpleState.styleAfterTypeEquals'\n        }\n      ],\n      [\n        /\"([^\"]*)\"/,\n        {\n          token: 'attribute.value',\n          switchTo: '@styleWithCustomType.$1'\n        }\n      ],\n      [\n        /'([^']*)'/,\n        {\n          token: 'attribute.value',\n          switchTo: '@styleWithCustomType.$1'\n        }\n      ],\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter.html',\n          next: '@styleEmbedded.text/css',\n          nextEmbedded: 'text/css'\n        }\n      ],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [/<\\/style\\s*>/, { token: '@rematch', next: '@pop' }]\n    ],\n    // After <style ... type = $S2\n    styleWithCustomType: [\n      [\n        /@[^@]/,\n        {\n          token: '@rematch',\n          switchTo: '@razorInSimpleState.styleWithCustomType.$S2'\n        }\n      ],\n      [\n        />/,\n        {\n          token: 'delimiter.html',\n          next: '@styleEmbedded.$S2',\n          nextEmbedded: '$S2'\n        }\n      ],\n      [/\"([^\"]*)\"/, 'attribute.value'],\n      [/'([^']*)'/, 'attribute.value'],\n      [/[\\w\\-]+/, 'attribute.name'],\n      [/=/, 'delimiter'],\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      [/<\\/style\\s*>/, { token: '@rematch', next: '@pop' }]\n    ],\n    styleEmbedded: [\n      [\n        /@[^@]/,\n        {\n          token: '@rematch',\n          switchTo: '@razorInEmbeddedState.styleEmbedded.$S2',\n          nextEmbedded: '@pop'\n        }\n      ],\n      [/<\\/style/, { token: '@rematch', next: '@pop', nextEmbedded: '@pop' }]\n    ],\n    // -- END <style> tags handling\n    razorInSimpleState: [\n      [/@\\*/, 'comment.cs', '@razorBlockCommentTopLevel'],\n      [/@[{(]/, 'metatag.cs', '@razorRootTopLevel'],\n      [/(@)(\\s*[\\w]+)/, ['metatag.cs', { token: 'identifier.cs', switchTo: '@$S2.$S3' }]],\n      [/[})]/, { token: 'metatag.cs', switchTo: '@$S2.$S3' }],\n      [/\\*@/, { token: 'comment.cs', switchTo: '@$S2.$S3' }]\n    ],\n    razorInEmbeddedState: [\n      [/@\\*/, 'comment.cs', '@razorBlockCommentTopLevel'],\n      [/@[{(]/, 'metatag.cs', '@razorRootTopLevel'],\n      [\n        /(@)(\\s*[\\w]+)/,\n        [\n          'metatag.cs',\n          {\n            token: 'identifier.cs',\n            switchTo: '@$S2.$S3',\n            nextEmbedded: '$S3'\n          }\n        ]\n      ],\n      [\n        /[})]/,\n        {\n          token: 'metatag.cs',\n          switchTo: '@$S2.$S3',\n          nextEmbedded: '$S3'\n        }\n      ],\n      [\n        /\\*@/,\n        {\n          token: 'comment.cs',\n          switchTo: '@$S2.$S3',\n          nextEmbedded: '$S3'\n        }\n      ]\n    ],\n    razorBlockCommentTopLevel: [\n      [/\\*@/, '@rematch', '@pop'],\n      [/[^*]+/, 'comment.cs'],\n      [/./, 'comment.cs']\n    ],\n    razorBlockComment: [\n      [/\\*@/, 'comment.cs', '@pop'],\n      [/[^*]+/, 'comment.cs'],\n      [/./, 'comment.cs']\n    ],\n    razorRootTopLevel: [\n      [/\\{/, 'delimiter.bracket.cs', '@razorRoot'],\n      [/\\(/, 'delimiter.parenthesis.cs', '@razorRoot'],\n      [/[})]/, '@rematch', '@pop'],\n      { include: 'razorCommon' }\n    ],\n    razorRoot: [\n      [/\\{/, 'delimiter.bracket.cs', '@razorRoot'],\n      [/\\(/, 'delimiter.parenthesis.cs', '@razorRoot'],\n      [/\\}/, 'delimiter.bracket.cs', '@pop'],\n      [/\\)/, 'delimiter.parenthesis.cs', '@pop'],\n      { include: 'razorCommon' }\n    ],\n    razorCommon: [\n      [\n        /[a-zA-Z_]\\w*/,\n        {\n          cases: {\n            '@razorKeywords': { token: 'keyword.cs' },\n            '@default': 'identifier.cs'\n          }\n        }\n      ],\n      // brackets\n      [/[\\[\\]]/, 'delimiter.array.cs'],\n      // whitespace\n      [/[ \\t\\r\\n]+/],\n      // comments\n      [/\\/\\/.*$/, 'comment.cs'],\n      [/@\\*/, 'comment.cs', '@razorBlockComment'],\n      // strings\n      [/\"([^\"]*)\"/, 'string.cs'],\n      [/'([^']*)'/, 'string.cs'],\n      // simple html\n      [/(<)(\\w+)(\\/>)/, ['delimiter.html', 'tag.html', 'delimiter.html']],\n      [/(<)(\\w+)(>)/, ['delimiter.html', 'tag.html', 'delimiter.html']],\n      [/(<\\/)(\\w+)(>)/, ['delimiter.html', 'tag.html', 'delimiter.html']],\n      // delimiters\n      [/[\\+\\-\\*\\%\\&\\|\\^\\~\\!\\=\\<\\>\\/\\?\\;\\:\\.\\,]/, 'delimiter.cs'],\n      // numbers\n      [/\\d*\\d+[eE]([\\-+]?\\d+)?/, 'number.float.cs'],\n      [/\\d*\\.\\d+([eE][\\-+]?\\d+)?/, 'number.float.cs'],\n      [/0[xX][0-9a-fA-F']*[0-9a-fA-F]/, 'number.hex.cs'],\n      [/0[0-7']*[0-7]/, 'number.octal.cs'],\n      [/0[bB][0-1']*[0-1]/, 'number.binary.cs'],\n      [/\\d[\\d']*/, 'number.cs'],\n      [/\\d/, 'number.cs']\n    ]\n  },\n  razorKeywords: [\n    'abstract',\n    'as',\n    'async',\n    'await',\n    'base',\n    'bool',\n    'break',\n    'by',\n    'byte',\n    'case',\n    'catch',\n    'char',\n    'checked',\n    'class',\n    'const',\n    'continue',\n    'decimal',\n    'default',\n    'delegate',\n    'do',\n    'double',\n    'descending',\n    'explicit',\n    'event',\n    'extern',\n    'else',\n    'enum',\n    'false',\n    'finally',\n    'fixed',\n    'float',\n    'for',\n    'foreach',\n    'from',\n    'goto',\n    'group',\n    'if',\n    'implicit',\n    'in',\n    'int',\n    'interface',\n    'internal',\n    'into',\n    'is',\n    'lock',\n    'long',\n    'nameof',\n    'new',\n    'null',\n    'namespace',\n    'object',\n    'operator',\n    'out',\n    'override',\n    'orderby',\n    'params',\n    'private',\n    'protected',\n    'public',\n    'readonly',\n    'ref',\n    'return',\n    'switch',\n    'struct',\n    'sbyte',\n    'sealed',\n    'short',\n    'sizeof',\n    'stackalloc',\n    'static',\n    'string',\n    'select',\n    'this',\n    'throw',\n    'true',\n    'try',\n    'typeof',\n    'uint',\n    'ulong',\n    'unchecked',\n    'unsafe',\n    'ushort',\n    'using',\n    'var',\n    'virtual',\n    'volatile',\n    'void',\n    'when',\n    'while',\n    'where',\n    'yield',\n    'model',\n    'inject' // Razor specific\n  ],\n  escapes: /\\\\(?:[abfnrtv\\\\\"']|x[0-9A-Fa-f]{1,4}|u[0-9A-Fa-f]{4}|U[0-9A-Fa-f]{8})/\n};\n"],"sourceRoot":""}