1{"version":3,"sources":["webpack:///./node_modules/monaco-editor/esm/vs/basic-languages/powerquery/powerquery.js"],"names":[],"mappings":";;;;;;;;;;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AACA;AACA;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA,WAAW,KAAK;AAChB;AACA;AACA,SAAS,oEAAoE;AAC7E,SAAS,oEAAoE;AAC7E,SAAS,oEAAoE;AAC7E,SAAS,SAAS,YAAY;AAC9B;AACA;AACO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,mDAAmD;AAC5D,SAAS,SAAS,YAAY,gCAAgC;AAC9D,SAAS;AACT;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,yBAAyB;AACtC,aAAa,uBAAuB;AACpC,aAAa,sBAAsB;AACnC,iBAAiB;AACjB;AACA,iBAAiB;AACjB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA","file":"43.43.js","sourcesContent":["/*---------------------------------------------------------------------------------------------\n * Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.\n * Licensed under the MIT License. See License.txt in the project root for license information.\n *--------------------------------------------------------------------------------------------*/\nexport var conf = {\n  comments: {\n    lineComment: '//',\n    blockComment: ['/*', '*/']\n  },\n  brackets: [\n    ['[', ']'],\n    ['(', ')'],\n    ['{', '}']\n  ],\n  autoClosingPairs: [\n    { open: '\"', close: '\"', notIn: ['string', 'comment', 'identifier'] },\n    { open: '[', close: ']', notIn: ['string', 'comment', 'identifier'] },\n    { open: '(', close: ')', notIn: ['string', 'comment', 'identifier'] },\n    { open: '{', close: '}', notIn: ['string', 'comment', 'identifier'] }\n  ]\n};\nexport var language = {\n  defaultToken: '',\n  tokenPostfix: '.pq',\n  ignoreCase: false,\n  brackets: [\n    { open: '[', close: ']', token: 'delimiter.square' },\n    { open: '{', close: '}', token: 'delimiter.brackets' },\n    { open: '(', close: ')', token: 'delimiter.parenthesis' }\n  ],\n  operatorKeywords: ['and', 'not', 'or'],\n  keywords: [\n    'as',\n    'each',\n    'else',\n    'error',\n    'false',\n    'if',\n    'in',\n    'is',\n    'let',\n    'meta',\n    'otherwise',\n    'section',\n    'shared',\n    'then',\n    'true',\n    'try',\n    'type'\n  ],\n  constructors: [\n    '#binary',\n    '#date',\n    '#datetime',\n    '#datetimezone',\n    '#duration',\n    '#table',\n    '#time'\n  ],\n  constants: ['#infinity', '#nan', '#sections', '#shared'],\n  typeKeywords: [\n    'action',\n    'any',\n    'anynonnull',\n    'none',\n    'null',\n    'logical',\n    'number',\n    'time',\n    'date',\n    'datetime',\n    'datetimezone',\n    'duration',\n    'text',\n    'binary',\n    'list',\n    'record',\n    'table',\n    'function'\n  ],\n  builtinFunctions: [\n    'Access.Database',\n    'Action.Return',\n    'Action.Sequence',\n    'Action.Try',\n    'ActiveDirectory.Domains',\n    'AdoDotNet.DataSource',\n    'AdoDotNet.Query',\n    'AdobeAnalytics.Cubes',\n    'AnalysisServices.Database',\n    'AnalysisServices.Databases',\n    'AzureStorage.BlobContents',\n    'AzureStorage.Blobs',\n    'AzureStorage.Tables',\n    'Binary.Buffer',\n    'Binary.Combine',\n    'Binary.Compress',\n    'Binary.Decompress',\n    'Binary.End',\n    'Binary.From',\n    'Binary.FromList',\n    'Binary.FromText',\n    'Binary.InferContentType',\n    'Binary.Length',\n    'Binary.ToList',\n    'Binary.ToText',\n    'BinaryFormat.7BitEncodedSignedInteger',\n    'BinaryFormat.7BitEncodedUnsignedInteger',\n    'BinaryFormat.Binary',\n    'BinaryFormat.Byte',\n    'BinaryFormat.ByteOrder',\n    'BinaryFormat.Choice',\n    'BinaryFormat.Decimal',\n    'BinaryFormat.Double',\n    'BinaryFormat.Group',\n    'BinaryFormat.Length',\n    'BinaryFormat.List',\n    'BinaryFormat.Null',\n    'BinaryFormat.Record',\n    'BinaryFormat.SignedInteger16',\n    'BinaryFormat.SignedInteger32',\n    'BinaryFormat.SignedInteger64',\n    'BinaryFormat.Single',\n    'BinaryFormat.Text',\n    'BinaryFormat.Transform',\n    'BinaryFormat.UnsignedInteger16',\n    'BinaryFormat.UnsignedInteger32',\n    'BinaryFormat.UnsignedInteger64',\n    'Byte.From',\n    'Character.FromNumber',\n    'Character.ToNumber',\n    'Combiner.CombineTextByDelimiter',\n    'Combiner.CombineTextByEachDelimiter',\n    'Combiner.CombineTextByLengths',\n    'Combiner.CombineTextByPositions',\n    'Combiner.CombineTextByRanges',\n    'Comparer.Equals',\n    'Comparer.FromCulture',\n    'Comparer.Ordinal',\n    'Comparer.OrdinalIgnoreCase',\n    'Csv.Document',\n    'Cube.AddAndExpandDimensionColumn',\n    'Cube.AddMeasureColumn',\n    'Cube.ApplyParameter',\n    'Cube.AttributeMemberId',\n    'Cube.AttributeMemberProperty',\n    'Cube.CollapseAndRemoveColumns',\n    'Cube.Dimensions',\n    'Cube.DisplayFolders',\n    'Cube.Measures',\n    'Cube.Parameters',\n    'Cube.Properties',\n    'Cube.PropertyKey',\n    'Cube.ReplaceDimensions',\n    'Cube.Transform',\n    'Currency.From',\n    'DB2.Database',\n    'Date.AddDays',\n    'Date.AddMonths',\n    'Date.AddQuarters',\n    'Date.AddWeeks',\n    'Date.AddYears',\n    'Date.Day',\n    'Date.DayOfWeek',\n    'Date.DayOfWeekName',\n    'Date.DayOfYear',\n    'Date.DaysInMonth',\n    'Date.EndOfDay',\n    'Date.EndOfMonth',\n    'Date.EndOfQuarter',\n    'Date.EndOfWeek',\n    'Date.EndOfYear',\n    'Date.From',\n    'Date.FromText',\n    'Date.IsInCurrentDay',\n    'Date.IsInCurrentMonth',\n    'Date.IsInCurrentQuarter',\n    'Date.IsInCurrentWeek',\n    'Date.IsInCurrentYear',\n    'Date.IsInNextDay',\n    'Date.IsInNextMonth',\n    'Date.IsInNextNDays',\n    'Date.IsInNextNMonths',\n    'Date.IsInNextNQuarters',\n    'Date.IsInNextNWeeks',\n    'Date.IsInNextNYears',\n    'Date.IsInNextQuarter',\n    'Date.IsInNextWeek',\n    'Date.IsInNextYear',\n    'Date.IsInPreviousDay',\n    'Date.IsInPreviousMonth',\n    'Date.IsInPreviousNDays',\n    'Date.IsInPreviousNMonths',\n    'Date.IsInPreviousNQuarters',\n    'Date.IsInPreviousNWeeks',\n    'Date.IsInPreviousNYears',\n    'Date.IsInPreviousQuarter',\n    'Date.IsInPreviousWeek',\n    'Date.IsInPreviousYear',\n    'Date.IsInYearToDate',\n    'Date.IsLeapYear',\n    'Date.Month',\n    'Date.MonthName',\n    'Date.QuarterOfYear',\n    'Date.StartOfDay',\n    'Date.StartOfMonth',\n    'Date.StartOfQuarter',\n    'Date.StartOfWeek',\n    'Date.StartOfYear',\n    'Date.ToRecord',\n    'Date.ToText',\n    'Date.WeekOfMonth',\n    'Date.WeekOfYear',\n    'Date.Year',\n    'DateTime.AddZone',\n    'DateTime.Date',\n    'DateTime.FixedLocalNow',\n    'DateTime.From',\n    'DateTime.FromFileTime',\n    'DateTime.FromText',\n    'DateTime.IsInCurrentHour',\n    'DateTime.IsInCurrentMinute',\n    'DateTime.IsInCurrentSecond',\n    'DateTime.IsInNextHour',\n    'DateTime.IsInNextMinute',\n    'DateTime.IsInNextNHours',\n    'DateTime.IsInNextNMinutes',\n    'DateTime.IsInNextNSeconds',\n    'DateTime.IsInNextSecond',\n    'DateTime.IsInPreviousHour',\n    'DateTime.IsInPreviousMinute',\n    'DateTime.IsInPreviousNHours',\n    'DateTime.IsInPreviousNMinutes',\n    'DateTime.IsInPreviousNSeconds',\n    'DateTime.IsInPreviousSecond',\n    'DateTime.LocalNow',\n    'DateTime.Time',\n    'DateTime.ToRecord',\n    'DateTime.ToText',\n    'DateTimeZone.FixedLocalNow',\n    'DateTimeZone.FixedUtcNow',\n    'DateTimeZone.From',\n    'DateTimeZone.FromFileTime',\n    'DateTimeZone.FromText',\n    'DateTimeZone.LocalNow',\n    'DateTimeZone.RemoveZone',\n    'DateTimeZone.SwitchZone',\n    'DateTimeZone.ToLocal',\n    'DateTimeZone.ToRecord',\n    'DateTimeZone.ToText',\n    'DateTimeZone.ToUtc',\n    'DateTimeZone.UtcNow',\n    'DateTimeZone.ZoneHours',\n    'DateTimeZone.ZoneMinutes',\n    'Decimal.From',\n    'Diagnostics.ActivityId',\n    'Diagnostics.Trace',\n    'DirectQueryCapabilities.From',\n    'Double.From',\n    'Duration.Days',\n    'Duration.From',\n    'Duration.FromText',\n    'Duration.Hours',\n    'Duration.Minutes',\n    'Duration.Seconds',\n    'Duration.ToRecord',\n    'Duration.ToText',\n    'Duration.TotalDays',\n    'Duration.TotalHours',\n    'Duration.TotalMinutes',\n    'Duration.TotalSeconds',\n    'Embedded.Value',\n    'Error.Record',\n    'Excel.CurrentWorkbook',\n    'Excel.Workbook',\n    'Exchange.Contents',\n    'Expression.Constant',\n    'Expression.Evaluate',\n    'Expression.Identifier',\n    'Facebook.Graph',\n    'File.Contents',\n    'Folder.Contents',\n    'Folder.Files',\n    'Function.From',\n    'Function.Invoke',\n    'Function.InvokeAfter',\n    'Function.IsDataSource',\n    'GoogleAnalytics.Accounts',\n    'Guid.From',\n    'HdInsight.Containers',\n    'HdInsight.Contents',\n    'HdInsight.Files',\n    'Hdfs.Contents',\n    'Hdfs.Files',\n    'Informix.Database',\n    'Int16.From',\n    'Int32.From',\n    'Int64.From',\n    'Int8.From',\n    'ItemExpression.From',\n    'Json.Document',\n    'Json.FromValue',\n    'Lines.FromBinary',\n    'Lines.FromText',\n    'Lines.ToBinary',\n    'Lines.ToText',\n    'List.Accumulate',\n    'List.AllTrue',\n    'List.Alternate',\n    'List.AnyTrue',\n    'List.Average',\n    'List.Buffer',\n    'List.Combine',\n    'List.Contains',\n    'List.ContainsAll',\n    'List.ContainsAny',\n    'List.Count',\n    'List.Covariance',\n    'List.DateTimeZones',\n    'List.DateTimes',\n    'List.Dates',\n    'List.Difference',\n    'List.Distinct',\n    'List.Durations',\n    'List.FindText',\n    'List.First',\n    'List.FirstN',\n    'List.Generate',\n    'List.InsertRange',\n    'List.Intersect',\n    'List.IsDistinct',\n    'List.IsEmpty',\n    'List.Last',\n    'List.LastN',\n    'List.MatchesAll',\n    'List.MatchesAny',\n    'List.Max',\n    'List.MaxN',\n    'List.Median',\n    'List.Min',\n    'List.MinN',\n    'List.Mode',\n    'List.Modes',\n    'List.NonNullCount',\n    'List.Numbers',\n    'List.PositionOf',\n    'List.PositionOfAny',\n    'List.Positions',\n    'List.Product',\n    'List.Random',\n    'List.Range',\n    'List.RemoveFirstN',\n    'List.RemoveItems',\n    'List.RemoveLastN',\n    'List.RemoveMatchingItems',\n    'List.RemoveNulls',\n    'List.RemoveRange',\n    'List.Repeat',\n    'List.ReplaceMatchingItems',\n    'List.ReplaceRange',\n    'List.ReplaceValue',\n    'List.Reverse',\n    'List.Select',\n    'List.Single',\n    'List.SingleOrDefault',\n    'List.Skip',\n    'List.Sort',\n    'List.StandardDeviation',\n    'List.Sum',\n    'List.Times',\n    'List.Transform',\n    'List.TransformMany',\n    'List.Union',\n    'List.Zip',\n    'Logical.From',\n    'Logical.FromText',\n    'Logical.ToText',\n    'MQ.Queue',\n    'MySQL.Database',\n    'Number.Abs',\n    'Number.Acos',\n    'Number.Asin',\n    'Number.Atan',\n    'Number.Atan2',\n    'Number.BitwiseAnd',\n    'Number.BitwiseNot',\n    'Number.BitwiseOr',\n    'Number.BitwiseShiftLeft',\n    'Number.BitwiseShiftRight',\n    'Number.BitwiseXor',\n    'Number.Combinations',\n    'Number.Cos',\n    'Number.Cosh',\n    'Number.Exp',\n    'Number.Factorial',\n    'Number.From',\n    'Number.FromText',\n    'Number.IntegerDivide',\n    'Number.IsEven',\n    'Number.IsNaN',\n    'Number.IsOdd',\n    'Number.Ln',\n    'Number.Log',\n    'Number.Log10',\n    'Number.Mod',\n    'Number.Permutations',\n    'Number.Power',\n    'Number.Random',\n    'Number.RandomBetween',\n    'Number.Round',\n    'Number.RoundAwayFromZero',\n    'Number.RoundDown',\n    'Number.RoundTowardZero',\n    'Number.RoundUp',\n    'Number.Sign',\n    'Number.Sin',\n    'Number.Sinh',\n    'Number.Sqrt',\n    'Number.Tan',\n    'Number.Tanh',\n    'Number.ToText',\n    'OData.Feed',\n    'Odbc.DataSource',\n    'Odbc.Query',\n    'OleDb.DataSource',\n    'OleDb.Query',\n    'Oracle.Database',\n    'Percentage.From',\n    'PostgreSQL.Database',\n    'RData.FromBinary',\n    'Record.AddField',\n    'Record.Combine',\n    'Record.Field',\n    'Record.FieldCount',\n    'Record.FieldNames',\n    'Record.FieldOrDefault',\n    'Record.FieldValues',\n    'Record.FromList',\n    'Record.FromTable',\n    'Record.HasFields',\n    'Record.RemoveFields',\n    'Record.RenameFields',\n    'Record.ReorderFields',\n    'Record.SelectFields',\n    'Record.ToList',\n    'Record.ToTable',\n    'Record.TransformFields',\n    'Replacer.ReplaceText',\n    'Replacer.ReplaceValue',\n    'RowExpression.Column',\n    'RowExpression.From',\n    'Salesforce.Data',\n    'Salesforce.Reports',\n    'SapBusinessWarehouse.Cubes',\n    'SapHana.Database',\n    'SharePoint.Contents',\n    'SharePoint.Files',\n    'SharePoint.Tables',\n    'Single.From',\n    'Soda.Feed',\n    'Splitter.SplitByNothing',\n    'Splitter.SplitTextByAnyDelimiter',\n    'Splitter.SplitTextByDelimiter',\n    'Splitter.SplitTextByEachDelimiter',\n    'Splitter.SplitTextByLengths',\n    'Splitter.SplitTextByPositions',\n    'Splitter.SplitTextByRanges',\n    'Splitter.SplitTextByRepeatedLengths',\n    'Splitter.SplitTextByWhitespace',\n    'Sql.Database',\n    'Sql.Databases',\n    'SqlExpression.SchemaFrom',\n    'SqlExpression.ToExpression',\n    'Sybase.Database',\n    'Table.AddColumn',\n    'Table.AddIndexColumn',\n    'Table.AddJoinColumn',\n    'Table.AddKey',\n    'Table.AggregateTableColumn',\n    'Table.AlternateRows',\n    'Table.Buffer',\n    'Table.Column',\n    'Table.ColumnCount',\n    'Table.ColumnNames',\n    'Table.ColumnsOfType',\n    'Table.Combine',\n    'Table.CombineColumns',\n    'Table.Contains',\n    'Table.ContainsAll',\n    'Table.ContainsAny',\n    'Table.DemoteHeaders',\n    'Table.Distinct',\n    'Table.DuplicateColumn',\n    'Table.ExpandListColumn',\n    'Table.ExpandRecordColumn',\n    'Table.ExpandTableColumn',\n    'Table.FillDown',\n    'Table.FillUp',\n    'Table.FilterWithDataTable',\n    'Table.FindText',\n    'Table.First',\n    'Table.FirstN',\n    'Table.FirstValue',\n    'Table.FromColumns',\n    'Table.FromList',\n    'Table.FromPartitions',\n    'Table.FromRecords',\n    'Table.FromRows',\n    'Table.FromValue',\n    'Table.Group',\n    'Table.HasColumns',\n    'Table.InsertRows',\n    'Table.IsDistinct',\n    'Table.IsEmpty',\n    'Table.Join',\n    'Table.Keys',\n    'Table.Last',\n    'Table.LastN',\n    'Table.MatchesAllRows',\n    'Table.MatchesAnyRows',\n    'Table.Max',\n    'Table.MaxN',\n    'Table.Min',\n    'Table.MinN',\n    'Table.NestedJoin',\n    'Table.Partition',\n    'Table.PartitionValues',\n    'Table.Pivot',\n    'Table.PositionOf',\n    'Table.PositionOfAny',\n    'Table.PrefixColumns',\n    'Table.Profile',\n    'Table.PromoteHeaders',\n    'Table.Range',\n    'Table.RemoveColumns',\n    'Table.RemoveFirstN',\n    'Table.RemoveLastN',\n    'Table.RemoveMatchingRows',\n    'Table.RemoveRows',\n    'Table.RemoveRowsWithErrors',\n    'Table.RenameColumns',\n    'Table.ReorderColumns',\n    'Table.Repeat',\n    'Table.ReplaceErrorValues',\n    'Table.ReplaceKeys',\n    'Table.ReplaceMatchingRows',\n    'Table.ReplaceRelationshipIdentity',\n    'Table.ReplaceRows',\n    'Table.ReplaceValue',\n    'Table.ReverseRows',\n    'Table.RowCount',\n    'Table.Schema',\n    'Table.SelectColumns',\n    'Table.SelectRows',\n    'Table.SelectRowsWithErrors',\n    'Table.SingleRow',\n    'Table.Skip',\n    'Table.Sort',\n    'Table.SplitColumn',\n    'Table.ToColumns',\n    'Table.ToList',\n    'Table.ToRecords',\n    'Table.ToRows',\n    'Table.TransformColumnNames',\n    'Table.TransformColumnTypes',\n    'Table.TransformColumns',\n    'Table.TransformRows',\n    'Table.Transpose',\n    'Table.Unpivot',\n    'Table.UnpivotOtherColumns',\n    'Table.View',\n    'Table.ViewFunction',\n    'TableAction.DeleteRows',\n    'TableAction.InsertRows',\n    'TableAction.UpdateRows',\n    'Tables.GetRelationships',\n    'Teradata.Database',\n    'Text.AfterDelimiter',\n    'Text.At',\n    'Text.BeforeDelimiter',\n    'Text.BetweenDelimiters',\n    'Text.Clean',\n    'Text.Combine',\n    'Text.Contains',\n    'Text.End',\n    'Text.EndsWith',\n    'Text.Format',\n    'Text.From',\n    'Text.FromBinary',\n    'Text.Insert',\n    'Text.Length',\n    'Text.Lower',\n    'Text.Middle',\n    'Text.NewGuid',\n    'Text.PadEnd',\n    'Text.PadStart',\n    'Text.PositionOf',\n    'Text.PositionOfAny',\n    'Text.Proper',\n    'Text.Range',\n    'Text.Remove',\n    'Text.RemoveRange',\n    'Text.Repeat',\n    'Text.Replace',\n    'Text.ReplaceRange',\n    'Text.Select',\n    'Text.Split',\n    'Text.SplitAny',\n    'Text.Start',\n    'Text.StartsWith',\n    'Text.ToBinary',\n    'Text.ToList',\n    'Text.Trim',\n    'Text.TrimEnd',\n    'Text.TrimStart',\n    'Text.Upper',\n    'Time.EndOfHour',\n    'Time.From',\n    'Time.FromText',\n    'Time.Hour',\n    'Time.Minute',\n    'Time.Second',\n    'Time.StartOfHour',\n    'Time.ToRecord',\n    'Time.ToText',\n    'Type.AddTableKey',\n    'Type.ClosedRecord',\n    'Type.Facets',\n    'Type.ForFunction',\n    'Type.ForRecord',\n    'Type.FunctionParameters',\n    'Type.FunctionRequiredParameters',\n    'Type.FunctionReturn',\n    'Type.Is',\n    'Type.IsNullable',\n    'Type.IsOpenRecord',\n    'Type.ListItem',\n    'Type.NonNullable',\n    'Type.OpenRecord',\n    'Type.RecordFields',\n    'Type.ReplaceFacets',\n    'Type.ReplaceTableKeys',\n    'Type.TableColumn',\n    'Type.TableKeys',\n    'Type.TableRow',\n    'Type.TableSchema',\n    'Type.Union',\n    'Uri.BuildQueryString',\n    'Uri.Combine',\n    'Uri.EscapeDataString',\n    'Uri.Parts',\n    'Value.Add',\n    'Value.As',\n    'Value.Compare',\n    'Value.Divide',\n    'Value.Equals',\n    'Value.Firewall',\n    'Value.FromText',\n    'Value.Is',\n    'Value.Metadata',\n    'Value.Multiply',\n    'Value.NativeQuery',\n    'Value.NullableEquals',\n    'Value.RemoveMetadata',\n    'Value.ReplaceMetadata',\n    'Value.ReplaceType',\n    'Value.Subtract',\n    'Value.Type',\n    'ValueAction.NativeStatement',\n    'ValueAction.Replace',\n    'Variable.Value',\n    'Web.Contents',\n    'Web.Page',\n    'WebAction.Request',\n    'Xml.Document',\n    'Xml.Tables'\n  ],\n  builtinConstants: [\n    'BinaryEncoding.Base64',\n    'BinaryEncoding.Hex',\n    'BinaryOccurrence.Optional',\n    'BinaryOccurrence.Repeating',\n    'BinaryOccurrence.Required',\n    'ByteOrder.BigEndian',\n    'ByteOrder.LittleEndian',\n    'Compression.Deflate',\n    'Compression.GZip',\n    'CsvStyle.QuoteAfterDelimiter',\n    'CsvStyle.QuoteAlways',\n    'Culture.Current',\n    'Day.Friday',\n    'Day.Monday',\n    'Day.Saturday',\n    'Day.Sunday',\n    'Day.Thursday',\n    'Day.Tuesday',\n    'Day.Wednesday',\n    'ExtraValues.Error',\n    'ExtraValues.Ignore',\n    'ExtraValues.List',\n    'GroupKind.Global',\n    'GroupKind.Local',\n    'JoinAlgorithm.Dynamic',\n    'JoinAlgorithm.LeftHash',\n    'JoinAlgorithm.LeftIndex',\n    'JoinAlgorithm.PairwiseHash',\n    'JoinAlgorithm.RightHash',\n    'JoinAlgorithm.RightIndex',\n    'JoinAlgorithm.SortMerge',\n    'JoinKind.FullOuter',\n    'JoinKind.Inner',\n    'JoinKind.LeftAnti',\n    'JoinKind.LeftOuter',\n    'JoinKind.RightAnti',\n    'JoinKind.RightOuter',\n    'JoinSide.Left',\n    'JoinSide.Right',\n    'MissingField.Error',\n    'MissingField.Ignore',\n    'MissingField.UseNull',\n    'Number.E',\n    'Number.Epsilon',\n    'Number.NaN',\n    'Number.NegativeInfinity',\n    'Number.PI',\n    'Number.PositiveInfinity',\n    'Occurrence.All',\n    'Occurrence.First',\n    'Occurrence.Last',\n    'Occurrence.Optional',\n    'Occurrence.Repeating',\n    'Occurrence.Required',\n    'Order.Ascending',\n    'Order.Descending',\n    'Precision.Decimal',\n    'Precision.Double',\n    'QuoteStyle.Csv',\n    'QuoteStyle.None',\n    'RelativePosition.FromEnd',\n    'RelativePosition.FromStart',\n    'RoundingMode.AwayFromZero',\n    'RoundingMode.Down',\n    'RoundingMode.ToEven',\n    'RoundingMode.TowardZero',\n    'RoundingMode.Up',\n    'SapHanaDistribution.All',\n    'SapHanaDistribution.Connection',\n    'SapHanaDistribution.Off',\n    'SapHanaDistribution.Statement',\n    'SapHanaRangeOperator.Equals',\n    'SapHanaRangeOperator.GreaterThan',\n    'SapHanaRangeOperator.GreaterThanOrEquals',\n    'SapHanaRangeOperator.LessThan',\n    'SapHanaRangeOperator.LessThanOrEquals',\n    'SapHanaRangeOperator.NotEquals',\n    'TextEncoding.Ascii',\n    'TextEncoding.BigEndianUnicode',\n    'TextEncoding.Unicode',\n    'TextEncoding.Utf16',\n    'TextEncoding.Utf8',\n    'TextEncoding.Windows',\n    'TraceLevel.Critical',\n    'TraceLevel.Error',\n    'TraceLevel.Information',\n    'TraceLevel.Verbose',\n    'TraceLevel.Warning',\n    'WebMethod.Delete',\n    'WebMethod.Get',\n    'WebMethod.Head',\n    'WebMethod.Patch',\n    'WebMethod.Post',\n    'WebMethod.Put'\n  ],\n  builtinTypes: [\n    'Action.Type',\n    'Any.Type',\n    'Binary.Type',\n    'BinaryEncoding.Type',\n    'BinaryOccurrence.Type',\n    'Byte.Type',\n    'ByteOrder.Type',\n    'Character.Type',\n    'Compression.Type',\n    'CsvStyle.Type',\n    'Currency.Type',\n    'Date.Type',\n    'DateTime.Type',\n    'DateTimeZone.Type',\n    'Day.Type',\n    'Decimal.Type',\n    'Double.Type',\n    'Duration.Type',\n    'ExtraValues.Type',\n    'Function.Type',\n    'GroupKind.Type',\n    'Guid.Type',\n    'Int16.Type',\n    'Int32.Type',\n    'Int64.Type',\n    'Int8.Type',\n    'JoinAlgorithm.Type',\n    'JoinKind.Type',\n    'JoinSide.Type',\n    'List.Type',\n    'Logical.Type',\n    'MissingField.Type',\n    'None.Type',\n    'Null.Type',\n    'Number.Type',\n    'Occurrence.Type',\n    'Order.Type',\n    'Password.Type',\n    'Percentage.Type',\n    'Precision.Type',\n    'QuoteStyle.Type',\n    'Record.Type',\n    'RelativePosition.Type',\n    'RoundingMode.Type',\n    'SapHanaDistribution.Type',\n    'SapHanaRangeOperator.Type',\n    'Single.Type',\n    'Table.Type',\n    'Text.Type',\n    'TextEncoding.Type',\n    'Time.Type',\n    'TraceLevel.Type',\n    'Type.Type',\n    'Uri.Type',\n    'WebMethod.Type'\n  ],\n  tokenizer: {\n    root: [\n      // quoted identifier\n      [/#\"[\\w \\.]+\"/, 'identifier.quote'],\n      // numbers\n      [/\\d*\\.\\d+([eE][\\-+]?\\d+)?/, 'number.float'],\n      [/0[xX][0-9a-fA-F]+/, 'number.hex'],\n      [/\\d+([eE][\\-+]?\\d+)?/, 'number'],\n      // keywords\n      [\n        /(#?[a-z]+)\\b/,\n        {\n          cases: {\n            '@typeKeywords': 'type',\n            '@keywords': 'keyword',\n            '@constants': 'constant',\n            '@constructors': 'constructor',\n            '@operatorKeywords': 'operators',\n            '@default': 'identifier'\n          }\n        }\n      ],\n      // built-in types\n      [\n        /\\b([A-Z][a-zA-Z0-9]+\\.Type)\\b/,\n        {\n          cases: {\n            '@builtinTypes': 'type',\n            '@default': 'identifier'\n          }\n        }\n      ],\n      // other built-ins\n      [\n        /\\b([A-Z][a-zA-Z0-9]+\\.[A-Z][a-zA-Z0-9]+)\\b/,\n        {\n          cases: {\n            '@builtinFunctions': 'keyword.function',\n            '@builtinConstants': 'constant',\n            '@default': 'identifier'\n          }\n        }\n      ],\n      // other identifiers\n      [/\\b([a-zA-Z_][\\w\\.]*)\\b/, 'identifier'],\n      { include: '@whitespace' },\n      { include: '@comments' },\n      { include: '@strings' },\n      [/[{}()\\[\\]]/, '@brackets'],\n      [/([=\\+<>\\-\\*&@\\?\\/!])|([<>]=)|(<>)|(=>)|(\\.\\.\\.)|(\\.\\.)/, 'operators'],\n      [/[,;]/, 'delimiter']\n    ],\n    whitespace: [[/\\s+/, 'white']],\n    comments: [\n      ['\\\\/\\\\*', 'comment', '@comment'],\n      ['\\\\/\\\\/+.*', 'comment']\n    ],\n    comment: [\n      ['\\\\*\\\\/', 'comment', '@pop'],\n      ['.', 'comment']\n    ],\n    strings: [['\"', 'string', '@string']],\n    string: [\n      ['\"\"', 'string.escape'],\n      ['\"', 'string', '@pop'],\n      ['.', 'string']\n    ]\n  }\n};\n"],"sourceRoot":""}